Author Topic: Siirtolaisuus ja rikollisuus  (Read 5629 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jussi Jalonen

 • Guest
Siirtolaisuus ja rikollisuus
« on: April 05, 2010, 15:48:41 »
Warda toivoi uutta avausta tästä aiheesta. Yritetään, vaikkei tämä tosiaankaan ole erikoisalaani. Toisaalta, lähes kaikki näistä aiheista julkisesti jutelleet ovat joka tapauksessa maallikkoja.

Siirtolaisväestön suhteellisesti kantaväestöä korkeampaa alttiutta luisua joko rikollisuuteen tai rikoksen uhriksi on totuttu pitämään yleisessä keskustelussa lähestulkoon truismina. Tavanomaisiksi syiksi voidaan nimetä sellaisia asioita kuin juurettomuus, sosiaalinen epävarmuus uudessa ympäristössä ja muut vastaavat tekijät. Alamaailmasta on tunnetusti hankala päästä irti, ja mikäli siirtolainen on saapunut maahan laittomasti, hänellä on tietysti jo lähtökohtaisesti korostunut riski luisua pysyvästi laitapuolen kulkijaksi.

Vastaanottavan yhteiskunnan käytännöillä, samoin kuin sillä miten pitkä historia siirtolaisuudella on mainitussa yhteiskunnassa, on tietysti merkityksensä. Yhdysvalloissa taannoin huomiota herättänyt tutkimus päätyi siihen tulokseen, ettei siirtolaisuuden ja rikollisuustilastojen välillä enää ollut havaittavissa korrelaatiota. Tutkimus havaitsi myös sen erikoisen ja hieman paradoksaalisen seikan, että esimerkiksi väkivaltarikosten osuus oli selvästi korkeampi vanhojen siirtolaisryhmien jälkeläisten keskuudessa kuin uusien tulokkaiden keskuudessa, silloinkin kun näiden alkuperäinen lähtömaa oli sama.

Atlantintakaisen yhteiskunnan kokemuksilla ei tosin välttämättä ole kovinkaan paljoa relevanssia eurooppalaista tilannetta tarkastellessa. Tokion Yliopiston apulaisprofessori Yasuyuki Todo on tutkinut Ranskan siirtolaisväestön rikollisuutta ja tullut siihen tulokseen että siirtolaisten rikollisuus on Ranskassa paljolti sidoksissa työllisyystilanteeseen. Aihetta käsittelevä artikkeli Are Immigrants More Likely to Commit Crimes? Evidence from France on julkaistu Applied Economics Letters-aikakauslehdessä viime vuonna; nähtävästi alunperin vuonna 2006 valmistellun tekstin voi lukea .pdf-versiona tästä linkistä. Artikkelin abstraktin voi tässä lainata kokonaisuudessaan:

Using French data, we find that the share of immigrants in the population has no significant impact on crime rates once immigrants’ economic circumstances are controlled for, while finding that unemployed immigrants tend to commit more crimes than unemployed non-immigrants.

Sama toistetaan yksityiskohtaisemmin loppulauseessa:

The results show that crime rates are positively and significantly correlated with the share of immigrants. However, once immigrants’ economic circumstances are controlled for, the effect of the share of immigrants becomes insignificant, suggesting that immigrants are not "inherently- more likely to commit crimes than the rest of the population. In addition, our results indicate that unemployed immigrants are more likely to commit crimes than unemployed non-immigrants, because immigrants’ circumstances are more adverse. Thus, policies that improve the economic circumstances of immigrants may go a long way to lowering crime rates.

Tätä voinee halutessaan pitää kannatuksena perinteisen konservatiiviselle sosiaalipolitiikalle, jonka perusajatuksena on se, miten positiivinen työllisyyskehitys ratkaisee monta ongelmaa.

Järjestäytynyt rikollisuus, jonka eri siirtolaisryhmät saattavat tuoda tullessaan, on tietysti aivan oma lukunsa. Aikomukseni oli haeskella kotimaista perspektiiviä ja linkittää tähän muutamia Optulan tutkimuksia Suomeen saapuneiden siirtolaisten keskuudessa ilmenevästä järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tarkastella niiden suomaa dataa. Valitettavasti ainoa aihetta tutkinut henkilö näyttäisi olevan, äh, muuan dosentti B*ckman. Kirjoitukset ovat ajalta, jolloin hän ei ollut vielä vaeltanut sinne uima-altaan syvempään päähän, mutta siltikin on pakko kysyä, kuinka luotettavina hänen aiempiakaan tutkimuksiaan nyttemmin pidetään? Onko samaa aihetta tutkinut kukaan muu?

Mainitaan nyt, että tämä sivuaa kyllä jonkin verran omiakin tutkimusaiheitani. Olen perehtynyt jonkin verran esimerkiksi Balkanin sotiin 1990-luvulla; serbien puolella Željko Ražnatovic (oikeastaan montenegrolainen) ja kroaattien puolella Ante Gotovina olivat molemmat aloittaneet uransa juurettomina siirtolaisina ja toimineet järjestäytyneessä rikollisuudessa ennen kuin palasivat kotimaihinsa sotilaskomentajiksi. Ensiksimainittu tosin oli rikollinen jo ennen siirtolaisuuttaan. Seuraavaksi voisin muuten yrittää postittaa jotain diaspora-ääriliikkeistä, mutta katsotaan nyt ensin miten tämän kanssa käy.


Cheers,

J. J.
« Last Edit: April 05, 2010, 20:15:47 by Jussi Jalonen »

Harri Eerikäinen

 • Guest
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #1 on: April 05, 2010, 21:11:28 »
Otan nyt esiin arveluttavan ajatuksen tai oikeastaan kysymyksen. Jos nyt yhtään pitäisi paikkaansa se väittämä, että tietystä vähemmistöstä tai kulttuurista tuleminen korreloisi voimakkaan positiivisesti rikollisuuteen ajautumisen kanssa, niin voisiko se ainakin osittain johtua Ngqiko Mpumlwanan rikollisuutta ja älykkyyttä koskevassa ketjussa esittämästä seikasta, eli siitä, että koulutukseen hakeutumista ei ole kannustettu? Jos ja kun lahjakkuutta ja älykkyyttä kuitenkin kaikenrotuisissa* ihmisissä saattaa hyvinkin esiintyä melko samankaltaisella keskihajonnalla, niin tämä menisi yhteen sen kanssa, että huomiotta jäänyt älykkyys ja kapasiteetti yleensäkin voi johtaa sopeutumisvaikeuksiin. Tämä korostuisi toisen polven siirtolaisilla, jotka jo ovat muutoin samalla lähtöviivalla syntyperäisten kansalaisten kanssa, mutta käymättä jääneiden koulujen ja ensimmäisen polven siirtolaisten tekemisten tai tekemättäjättämisten painolastia niskassaan kantaen huomaavat kuitenkin olevansa "toisen luokan kansalaisesia", nyt siis sekä syystä että rasismin vuoksi. Käytän rasismi-sanaa tässä siinä merkityksessä, että toisen polven siirtolaiselta tai maahanmuuttajalta odotetaan yhtä vähän (tai paljon, hyvää tai huonoa) kuin ensimmäiseltäkin polvelta.


*(Kysyin itse aiemmassa viestissäni voiko sanaa rotu täällä käyttää. Minusta voi, samassa merkityksessä ja samoin rajoituksin kuin puhutaan vaikka koiraroduista ja niiden ominaisuuksista.

Minusta voi hyvin sanoa, että alaskan malamuutti -rotuinen koira soveltuu pohjoiseen ilmastoon ja olosuhteisiin amerikanbulldoggia paremmin, tai että kajaanilaiset koirat soveltuvat keskimäärin metsästykseen helsinkiläisiä koiria paremmin. Näitä väittämiä voidaan kyseenalaistaa samoin argumentein kuin ihmisiä (oli rotuja nyt sitten olemassa tai ei) koskevia väittämiä; on sekoituttu ja "alkuperäiset" rodutkin ovat sekoituksia aiemmista, on valikoiduttu tietyin edellytyksin vetämään rekeä tai sipsuttamaan cat walkilla jne, mutta kaikki tietävät mistä oikeasti puhutaan. Eläimistä tai ihmisistä, jotka ovat niin samanlaisia keskenään, että kaikennäköiset, -kokoiset ja -väriset versiot pystyvät lisääntymään keskenään, mutta joissa on selvästi havaittavissa keskinäisiä eroja sen perusteella, miltä ne/he näyttävät, tai miltä alueelta ovat kotoisin).

Offline Kane

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 127
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #2 on: April 05, 2010, 21:33:34 »
Otan nyt esiin arveluttavan ajatuksen tai oikeastaan kysymyksen. Jos nyt yhtään pitäisi paikkaansa se väittämä, että tietystä vähemmistöstä tai kulttuurista tuleminen korreloisi voimakkaan positiivisesti rikollisuuteen ajautumisen kanssa, niin voisiko se ainakin osittain johtua Ngqiko Mpumlwanan rikollisuutta ja älykkyyttä koskevassa ketjussa esittämästä seikasta, eli siitä, että koulutukseen hakeutumista ei ole kannustettu? Jos ja kun lahjakkuutta ja älykkyyttä kuitenkin kaikenrotuisissa* ihmisissä saattaa hyvinkin esiintyä melko samankaltaisella keskihajonnalla, niin tämä menisi yhteen sen kanssa, että huomiotta jäänyt älykkyys ja kapasiteetti yleensäkin voi johtaa sopeutumisvaikeuksiin. Tämä korostuisi toisen polven siirtolaisilla, jotka jo ovat muutoin samalla lähtöviivalla syntyperäisten kansalaisten kanssa, mutta käymättä jääneiden koulujen ja ensimmäisen polven siirtolaisten tekemisten tai tekemättäjättämisten painolastia niskassaan kantaen huomaavat kuitenkin olevansa "toisen luokan kansalaisesia", nyt siis sekä syystä että rasismin vuoksi. Käytän rasismi-sanaa tässä siinä merkityksessä, että toisen polven siirtolaiselta tai maahanmuuttajalta odotetaan yhtä vähän (tai paljon, hyvää tai huonoa) kuin ensimmäiseltäkin polvelta.

Rotuihin sen enempää kantaa ottamatta voisin sanoa, että pidän ehdottamaasi mallia jopa todennäköisenä. Ensimmäisen polven mahdollisesti kokema tyly kohtelu periytyy osittain jälkipolville, ja kantaväestön keskuudessa vallalla olevat ennakkoluulot varjostavat osaltaan myös toisen polven elämää. Seuraa etnistä klikkiytymistä, syrjäytymistä etc. arvattavin seurauksin.

Offline Taustavaikuttaja

 • Newbie
 • *
 • Posts: 43
 • Liberté, Égalité, Fraternité!
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #3 on: April 05, 2010, 23:06:41 »
Tilastoa lukiessa pitää muista myös käänteinen korrelaatio - työllisyys pitää pois rikoksen tieltä, mutta rikollisuus pitää myös pois työllisyyden tieltä.

"Laitetaan mamut töihin" on turhan simplistinen ratkaisu monimutkaiseen ongelmaan, jonka juuret ovat paljon syvemmällä kuin siinä, meneekö Ahmed maanantai-aamuisin toimistolle vai ei.

Työllisyys ilmiönä tietyn väestön keskuudessa on indikaattori yleisestä yhteiskuntaan sitoutumisesta, mutta työllisyyttä keinotekoisesti lisäämällä ei lisätä automaattisesti yhteiskuntaan sitoutumista. Nähdäkseni korkea työllistyminen (esim. Suomessa asuvilla kiinalaisilla) kertoo enemmän Suomeen muuttavien kiinalaisten keskimääräisistä työhaluista verrattuna muihin Suomeen muuttaneisiin, huonosti työllistyneisiin ryhmiin. Kieli- ja koulutusmuurit ovat yhtä korkeat, mutta toiset tulevat toimeen sillä mitä on jaettu ja toiset eivät.

Suomessa asuvista kiinalaisista on muuten suurempi osa töissä kuin kantaväestöstä. Tämä selittynee ensisijaisesti kulttuurisyillä, kiinalaiset arvostavat työntekoa ja ovat muutenkin tunnetusti ahkeraa sakkia. Mikäli hyväksytään se, että kiinalaisten työllistymiseen vaikuttaa kulttuuri, voidaan varmaan myös hyväksyä käänteinen ajatus siitä, että toisten ryhmien töiden välttelyyn myös vaikuttaa kulttuuriseikat?

Jussi Jalonen

 • Guest
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #4 on: April 05, 2010, 23:22:18 »
Moottori tuntuu nyt yskivän hieman.

Kaksi huomiota. Ensiksi, kuka esitti tilauksen rotukäsitteiden viljelemisestä? Sivumennen voin todeta tuon analogian koirarotuihin olevan täysin absurdi. Kennelroduissa ilmenevää sisäsiittoisuuden määrää ei ilmene juuri missään ihmispopulaatioissa. Sitä paitsi luonnonvalinta ja keinovalinta ovat kaksi eri asiaa.

Toinen huomio. Kukaan ei puhunut "työllisyyden keinotekoisesta lisäämisestä". Viittasin lähinnä yleisen työttömyysongelman hoitamiseen. Mutta kuvaavaa tietysti on, että tähänkin viestiketjuun saatiin pikavauhtia sisällytettyä ajatus luonnostaan työtä vieroksuvista kulttuureista.Cheers,

J. J.

Maan kiiski

 • Guest
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #5 on: April 05, 2010, 23:26:49 »
EDIT: Oho, tuli jotenkin väärään ketjuun. Piti tuonne rasismin määrittelyyn mennä..Hyvä esimerkki täysin aiheettomasta rasistiksi leimaamisesta on opiskelijajärjestöjen rasisti-syytökset siitä, kun EU:n ulkopuolisille opiskelijoille on suunniteltu lukukausimaksuja. Rasismi on motiiveja, teko voi olla rasistinen ainoastaan jos sen motiivi on rasistinen. Siis tarkoituksena on syrjiä ihmistä hänen etnisen ryhmänsä vuoksi. Jos ihmistä syrjitään mistä hyvänsä muusta syystä (oli se sitten ikä, sukupuoli, käyttäytyminen ym.) niin kyse ei ole rasismista.

Oikeaa rasismia tapaa harvemmin (internetin ulkopuolella) kuin rasismisyytöksiä. Koko termistä on tullut vain poliittinen lyömäase jota voidaan käyttää aina, kun aihe liittyy edes etäisesti eri etnisiin ryhmiin ja vastapuoli on eri mieltä. Kuten esimerkiksi tuo EU:n ulkopuolisten opiskelijoiden tapaus. En usko, että nämä opiskelijajärjestöjen edustajat olisivat oikeasti voineet kuvitella kyseessä olleen rasismia. Syytös oli pelkkää poliittista peliä. Hyvä vertauskohta on entisajan syytökset neuvostovastaisuudesta tai Yhdysvalloissa käytetyt kommunisti-syytökset.« Last Edit: April 05, 2010, 23:30:43 by Maan kiiski »

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #6 on: April 06, 2010, 01:23:35 »
Tilastoa lukiessa pitää muista myös käänteinen korrelaatio - työllisyys pitää pois rikoksen tieltä, mutta rikollisuus pitää myös pois työllisyyden tieltä.

"Laitetaan mamut töihin" on turhan simplistinen ratkaisu monimutkaiseen ongelmaan, jonka juuret ovat paljon syvemmällä kuin siinä, meneekö Ahmed maanantai-aamuisin toimistolle vai ei.

Työllisyys ilmiönä tietyn väestön keskuudessa on indikaattori yleisestä yhteiskuntaan sitoutumisesta, mutta työllisyyttä keinotekoisesti lisäämällä ei lisätä automaattisesti yhteiskuntaan sitoutumista. Nähdäkseni korkea työllistyminen (esim. Suomessa asuvilla kiinalaisilla) kertoo enemmän Suomeen muuttavien kiinalaisten keskimääräisistä työhaluista verrattuna muihin Suomeen muuttaneisiin, huonosti työllistyneisiin ryhmiin. Kieli- ja koulutusmuurit ovat yhtä korkeat, mutta toiset tulevat toimeen sillä mitä on jaettu ja toiset eivät.

Suomessa asuvista kiinalaisista on muuten suurempi osa töissä kuin kantaväestöstä. Tämä selittynee ensisijaisesti kulttuurisyillä, kiinalaiset arvostavat työntekoa ja ovat muutenkin tunnetusti ahkeraa sakkia. Mikäli hyväksytään se, että kiinalaisten työllistymiseen vaikuttaa kulttuuri, voidaan varmaan myös hyväksyä käänteinen ajatus siitä, että toisten ryhmien töiden välttelyyn myös vaikuttaa kulttuuriseikat?

Miksei, mutta vaikuttavathan siihen muutkin seikat, esimerkiksi maahanmuuttoreitit. Suuri osa Suomessa asuvista kiinalaisista ei tietääkseni ole tullut maahan turvapaikanhakijoina, vaan opiskelijoina, käsittääkseni yleensä teknisten tai luonnontieteellisten high tech alojen opiskelijoina, jotka ovat tietysti koulutustaustaltaan jo valikoituneita.

Mitä sitten tulee tuohon puheeseesi "simplistisyydestä" (olisiko liikaa vaadittu, että kääntäisit suomeksi hienoilta amerikankielisiltä sivustoilta oppimasi hienot amerikankieliset termit?), onko sinulla parempia ehdotuksia kuin "mamut töihin"? Pitäisikö mieluummin nimittää isopalkkainen komitea tutkimaan somalikulttuuria ja sen suhdetta työntekoon? Luullakseni yksi Hommalle läheisien piirien moitteista vihervasemmistokompleksille on aina ollut se, että se raijaa maahan kaikissa sateenkaaren väreissä helottavaa joutoporukkaa työllistääkseen itsensä mokutuskomiteoilla. Nyt kun otetaan ronski "mamut töihin" -asenne, niin sekään ei kelpaa.

Sori, mutta tuntuu taaskin melko ilmeiseltä, ettei sinulla ole muuta tarjottavaa kuin tuo perushommalainen "ei se onnistu kumminkaan" -asenne kaikkia niitä kohtaan, jotka yrittävät ratkoa näitä ongelmia vakavissaan. Enkä oikein ymmärrä, mitä yhteiskunnallista hyötyä siitä on, että "saa sanoa ääneen, että joidenkin kulttuuri ei salli työntekoa". Sano se ääneen vaikka kuinka monta kertaa, mutta miten sen ääneen sanomisella muka ratkaistaan maahanmuuttoon liittyviä sosiaalisia ongelmia?

En voi sille mitään, mutta minusta tällä tappiomielialan lietsomisella ja erilaisten toivottomuuden tunnelmaa lisäävien pessimististen heittojen "ääneen sanomisella" ei oikein voi olla muuta funktiota kuin asioiden vaikeuttaminen entisestään ja mielikuvien luominen jostain joustamattomasta "kulttuurista", joka tekee tietyn värisistä ihmisistä työllistämiskelvottomia. Ja se on jo pohjimmiltaan rasismia, eli valmiin negatiivisen kuvan luomista ao. ihmisryhmästä.
« Last Edit: April 06, 2010, 01:26:01 by Ngqiko Mpumlwana »
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #7 on: April 06, 2010, 01:28:33 »

Oikeaa rasismia tapaa harvemmin (internetin ulkopuolella) kuin rasismisyytöksiä. Koko termistä on tullut vain poliittinen lyömäase jota voidaan käyttää aina, kun aihe liittyy edes etäisesti eri etnisiin ryhmiin ja vastapuoli on eri mieltä.


Trolli.

Tietysti rasistikorttia heilutetaan joskus asiattomastikin, mutta jos vakavissasi väität, että "oikeaa rasismia tapaa harvemmin", en oikein usko, että yritätkään keskustella asiallisesti.
« Last Edit: April 06, 2010, 01:38:51 by Ngqiko Mpumlwana »
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #8 on: April 06, 2010, 02:41:21 »
Rasismi on motiiveja, teko voi olla rasistinen ainoastaan jos sen motiivi on rasistinen. Siis tarkoituksena on syrjiä ihmistä hänen etnisen ryhmänsä vuoksi. Jos ihmistä syrjitään mistä hyvänsä muusta syystä (oli se sitten ikä, sukupuoli, käyttäytyminen ym.) niin kyse ei ole rasismista.

Kätevä tapa rajata pois tiedostamattoman rasistisuuden olemassaolo vain ilmoituksella.

Se että natsiskini pukeutuu hakaristipyjamaan ja viiltelee ulkomaalaisten autonrenkaita yön pimeydessä ei voi olla rasismia jos tekijä ei tiedosta toimintansa olevan rasistista? Ja jos yhteiskunta ei tiedosta toimivansa rasistisesti, ei juutalaisiin kohdistuneita pogromeita voi kutsua rasistisiksi? Ja kas kummaa, eräänä pävänä rasismi oli kokonaan kadonnut, kukaan ei enää tunnustanut tiedostavansa rasistisia motiivejaan.

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #9 on: April 06, 2010, 08:12:16 »
ajatus luonnostaan työtä vieroksuvista kulttuureista.


Sellaisia kulttuureja ei varmaankaan ole olemassa. Sen sijaan on kulttuureja, joissa työnteko esimerkiksi paimentolaisuuden muodossa on ollut hyvin erilaista kuin meillä ja aikakäsityskin saattaa vaihdella suuresti.

Yleisempää kuitenkin lienee, että odotukset ja työhalut ovat korkealla maahan tullessa. Uudelta elämältä odotetaan kaikenlaista, joka ei sitten välttämättä toteudukkaan. Töitä ei täällä löydykkään vain sillä, että ilmoittaa halukkuutensa niitä tehdä ja voi olla etteivät aikaisemmin elämässä saadut valmiudet riitä mitenkään kilpailuun työpaikoista uudessa kotimaassa.

Tässäkin on mielestäni vain lisää syitä rajoittaa sosiaalisesti haasteellista maahanmuuttoa. Minusta se on tärkein ja oikeastaan ainoa mahdollinen avain maahanmuuton ongelmien hallintaan. Muuttoliikettä pitää olla mahdollista säädellä sen mukaan miten edellisten tulijoiden integraatio edistyy ja varoja on käytettävissä.

Suurella palkalla toimivat komiteat ja työllistämisprojektit eivät ole yleensä onnistuneet tavoitteissaan ja työpaikan hinta on noussut niin suureksi, ettei tuollaisella taktiikalla voida ratkaista ongelmaa.
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #10 on: April 06, 2010, 08:25:42 »Tässäkin on mielestäni vain lisää syitä rajoittaa sosiaalisesti haasteellista maahanmuuttoa. Minusta se on tärkein ja oikeastaan ainoa mahdollinen avain maahanmuuton ongelmien hallintaan. Muuttoliikettä pitää olla mahdollista säädellä sen mukaan miten edellisten tulijoiden integraatio edistyy ja varoja on käytettävissä.


Nyt kun sitten kertoisit miten humanitaarista maahanmuuttoa voi rajoittaa rikkomatta ihmisoikeussopimuksia, tai miten Ahmedin maahanmuuttomahdollisuuksia voi rajoittaa Alin rikoksiin tai työttömyyteen vedoten.

Näissä asioissa nimittäin on aina tietyt oikeusperiaatteet ja vähimmäisvaatimukset jotka pitää täyttää. Tämä länsimainen oikeusvaltio tosiaan edelleenkin perustuu eräille perusperiaatteille, ja yksi on se, että kukin vastaa itse omista rötöksistään. Toisin sanoen jos joku jo maahan muuttanut on tehnyt rikoksia, on yleisten oikeusperiaatteiden perusteella vähintäänkin hyvin arveluttavaa maksattaa tämä maahan pyrkivillä henkilöillä, joilla ei ole ollut asianomaisen tekoihin osaa eikä arpaa ja joilla ei ole häneen muuta yhteyttä kuin samaan etniseen ryhmään kuuluminen.

Kyse on periaatteista, joita sovelletaan meidän kaikkien oikeusturvan vuoksi. Tuskinpa sinäkään olisit hirveän iloinen, jos pelkästään maahanmuuttokriitikkoutesi vuoksi joutuisit vastaamaan siitä, että joku toinen maahanmuuttokriitikko on pannut nettiin joukkomurhaan kehottavia puheenvuoroja.

En sano, etten ymmärtäisi pointtiasi. Turvapaikanhakijoiden määriä on kuitenkin vaikea rajoittaa tai vähentää muulla tavalla kuin pyrkimällä liennyttämään maailman kriisipesäkkeiden vastakkainasetteluja, joka on tietysti vaikeaa ja pitkäjänteistä työtä. Silloin kun joku ilmaantuu rajoillemme ja pyrkii sisään, meillä ei oikein ole muuta mahdollisuutta kuin tutkia hänen asiansa ja selvittää, onko laillisia perusteita olla päästämättä häntä maahan,
« Last Edit: April 06, 2010, 08:30:13 by Ngqiko Mpumlwana »
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #11 on: April 06, 2010, 08:37:32 »


Järjestäytynyt rikollisuus, jonka eri siirtolaisryhmät saattavat tuoda tullessaan, on tietysti aivan oma lukunsa. Aikomukseni oli haeskella kotimaista perspektiiviä ja linkittää tähän muutamia Optulan tutkimuksia Suomeen saapuneiden siirtolaisten keskuudessa ilmenevästä järjestäytyneestä rikollisuudesta ja tarkastella niiden suomaa dataa. Valitettavasti ainoa aihetta tutkinut henkilö näyttäisi olevan, äh, muuan dosentti B*ckman. Kirjoitukset ovat ajalta, jolloin hän ei ollut vielä vaeltanut sinne uima-altaan syvempään päähän, mutta siltikin on pakko kysyä, kuinka luotettavina hänen aiempiakaan tutkimuksiaan nyttemmin pidetään?

En tiedä kuinka luotettavina hänen vanhoja tutkimuksiaan pidetään, mutta sen muistan, että hän tuossa tutkimuksessaan kiisti venäläisen mafian olemassaolon ylipäätään, jollei peräti väittänyt koko Venäjän mafian olevan Venäjää vihaavien rasistien levittämää pahantahtoista juorua. Tästä voinee tehdä sen päätelmän, että hän oli jo pääsemässä vauhtiin.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Jussi Jalonen

 • Guest
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #12 on: April 06, 2010, 10:29:57 »
Suurella palkalla toimivat komiteat ja työllistämisprojektit eivät ole yleensä onnistuneet tavoitteissaan ja työpaikan hinta on noussut niin suureksi, ettei tuollaisella taktiikalla voida ratkaista ongelmaa.

Jälleen kerran. Ensimmäinen kommentaattori puhuu "työllisyyden keinotekoisesta lisäämisestä", toinen puhuu "suurella palkalla toimivista komiteoista ja työllistämisprojekteista". Molemmissa tapauksissa kyse on jostain sellaisesta, mistä en sanonut halaistua sanaa.

Viittasin tuossa sitaatissa työttömyysongelman yleiseen hoitamiseseen. Onko näiden vastausten perusteella siis tehtävä se olettamus, että kommentaattorien mielestä työllisyyspolitiikka yleensä on tullut tiensä päähän, ja työttömyyttä ei voi alentaa talouspoliittisin keinoin? Ei edes kantaväestön keskuudessa? Onko siis myös suomalaisten syrjäytyneisyys ja pitkäaikaistyöttömyys pysyvää?

Samalla tietysti julistetaan - taas kerran - että ainoa mahdollisuus on maahanmuuttopolitiikan rajoittaminen.

Tämähän on tietysti hyvin mielenkiintoista, koska siitä saa selvän kuvan siitä, että kyseessä on tosiaankin vain yhden asian liike. Työttömyyden edessä on kädet jo nostettu pystyyn ja tunnustettu, että ongelmaa ei voi ratkaista, ei voi, ei voi! Suck it up. Mutta maahanmuuttoa pitäisi ehdottomasti päästä rajoittamaan! Se onnistuu! Siihen on helpot keinot!

Maahanmuuttokriittisen Suomen tulevaisuus: rajansa turvapaikanhakijoilta sulkenut maa, jossa on edelleen neljännesmiljoona työtöntä, ja tulee aina olemaan?


Cheers,

J. J.
« Last Edit: April 06, 2010, 13:18:56 by Jussi Jalonen »

Offline Virkamies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1647
 • En sitten laupeutunut
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #13 on: April 06, 2010, 11:07:10 »
Poimin aloituksestasi vain nähdäkseni oleellisimman.

The results show that crime rates are positively and significantly correlated with the share of immigrants. However, once immigrants’ economic circumstances are controlled for, the effect of the share of immigrants becomes insignificant, suggesting that immigrants are not "inherently- more likely to commit crimes than the rest of the population. In addition, our results indicate that unemployed immigrants are more likely to commit crimes than unemployed non-immigrants, because immigrants’ circumstances are more adverse. Thus, policies that improve the economic circumstances of immigrants may go a long way to lowering crime rates.

Juuri näin. Nyt nähdäkseni ongelma on siinä, että tästä asiasta keskustellaan aivan turhaan sen kannalta, että onko jonkun kulttuurin "taipumus" tehdä jotain vai ei. Oleellisinta olisi mielestäni keskustella siitä, että mitkä ovat oleelliset implikaatiot sellaisella maahanmuutolla, joka lisää yhteisössä olevien taloudellisesti heikommassa asemassa olevien ihmisten määrää.
Irrelevanttia, koska mantsurian kalahuuhkaja.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Siirtolaisuus ja rikollisuus
« Reply #14 on: April 06, 2010, 11:32:30 »
Tästä voidaan, Virkamies, myös siis keskustella esimekiksi lähtökohtana "mitä hyötyä/haittaa asiasta on meille" tai lähtökohtana "kuinka monta ihmishenkeä meillä on varaa pelastaa ja mitä se meille maksaa". Kysymys on äärimmäisen arvosidonnainen, sitä lienee turha kieltää.

Ei tulisi myöskään vähätellä sitä, että miten asiat näytämme ja millaisina ne haluamme nähdä. Helpompaa heittää ropo pienelle nälkäiselle lapselle kuin aikuiselle miehelle, joka mielletään "puskaraiskaajaksi". Kukkaron nyörit kiristyvät ja löystyvät kummasti siitä riippuen, kuinka positiiviseksi avustuskohde mielletään.

Millaisia mielikuvia olemme luomassa?

"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!