Author Topic: Juha Mäki-Ketelä  (Read 190323 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Kuuma peruna

 • Guest
Juha Mäki-Ketelä
« on: July 22, 2010, 17:51:30 »

Offline Jussi Marttila

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 636
Sun bikinipöksyt on seeprannahkaa
Ja eniten inhoat maitorahkaa
Ja sitäkun hiutaleet paakkuuntuu veteen
Ja sitäkun miehelläei ota eteen

Harri

 • Guest
Anteeksi,

ihan vain jälkipolville ihmeteltäväksi kopioin koko JMK:n viestin (ja hyvänä esimerkkinä kuinka näille ääriliikkeiden kusipäille aina käy: hajoavat omiin ristiriitoihinsa). Niin ja tosiaan siksi, että tämä tilitys ei katoaisi bittiavaruuteen. Levittäkää siskot ja veljet!

Quote from: JMK
KAIKKI LOPPUU AIKANAAN

Ajauduin puhtaasta sattuman oikusta politiikkaan talvella 2008. Edelleen erilaisten sattumien kautta päädyin perustamaan kohta puolueeksi rekisteröityvän kansanliikeen nimeltä Muutos 2011 ry.

Keskeisimmät henkilökohtaiset tavoitteeni olivat alusta asti kansalaisten poliittisen aktiivisuuden lisääminen ja erään merkittävän ongelman nostaminen yhteiskunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun: monet kansalaiset näkevät oman roolinsa usein vain pelkkinä etuisuuksien saajina ja vastaavasti yhteiskunnan roolin pelkkänä maksajana.

Tämä on yhteinen nimittäjä monille merkittäville yhteiskunnallisille ongelmille nyky-Suomessa. Esimerkiksi valtion ja kuntien raju velkaantuminen johtuu osaltaan siitä, että liian monet kansalaiset ovat sitä mieltä, että heillä on vain oikeuksia, ei velvollisuuksia. Siksi yhteiskunnan tulisi heidän mielestään hoitaa sellaisiakin asioita, jotka vielä muutama vuosikymmen sitten nähtiin yksilön omiksi itsestään selviksi velvollisuuksiksi. Kun yhteiskunnan velvollisuudet kasvavat liian suuriksi, sen kyky selviytyä niistä romahtaa.

Erityisen huolestuttava tämä ongelma on siksi, että mikään poliittinen puolue, etujärjestö tai muu vastaava organisaatio ei halua nostaa sitä asialistalleen. Ei nyt eikä tulevaisuudessakaan, sillä niille se tarkoittaisi käytännössä suoraa poliittista itsemurhaa. Sen sijaan, että keskusteltaisiin siitä, mitä ihmiset itse voisivat oman menestyksensä eteen tehdä, keskustellaankin siitä, paljonko pitää ottaa lisää velkaa, että sama kestämätön itsepetos voisi jatkua vielä muutaman vuoden.

Tiedän, että en ole ajatuksieni kanssa yksin. Saan jatkuvasti näkemyksiäni tukevia yhteydenottoja -kentältä-. Etenkin kuluvan vuoden aikana, valtion ja kuntien talousahdingon kasvaessa, olen saanut runsaasti yhteydenottoja, joissa ihmetellään suoraan, että miksei mikään ryhmittymä aja kansalaisia velvoittavaa politiikkaa ja vaadi myös yksilöitä vastuuseen omista teoistaan ja valinnoistaan.

Perustamani Muutos 2011 -kansanliikkeen tavoiteohjelmaan kirjattiin erityisesti minun pyynnöstäni keväällä 2010 mm. seuraavat kohdat:

2.2.5 Kansalaisen velvollisuudet
Kansalaisen perusoikeudet nähdään helposti vain vapautena tai oikeutena tehdä tai olla tekemättä jotain. Oikeuksia ei voi kuitenkaan olla ilman velvollisuuksia. Kansalaisen tärkein velvollisuus on noudattaa lakia. Muita keskeisiä velvollisuuksia ovat oppivelvollisuus, kansakunnan varallisuutta ja yhteiskunnallista hyvinvointia kartuttavan palkkatyön tekeminen, säädettyjen verojen maksaminen, maanpuolustusvelvollisuus sekä vanhempien velvollisuus huolehtia lapsistaan. Lisäksi kansalaisten tulee kunnioittaa toisten oikeuksia ja omalta osaltaan osallistua yhteiskunnallisen vaurauden, vakauden ja hyvinvoinnin luomiseen. Yhteiskunnan tehtävänä on valvoa, että velvollisuuksia noudatetaan. Yhteiskunnalla ei kuitenkaan ole oikeutta velvoittaa yksilöä mielivaltaisesti.

2.2.7 Sosiaaliturva
Lähtökohtaisesti perustuslaki korostaa jokaisen ensisijaista vastuuta pitää huolta omasta ja huollettaviensa toimeentulosta. Kaikki eivät tähän kuitenkaan kykene. Siksi eräät sosiaaliset oikeudet ovat perustuslakiin kirjattuja kansalaisen perusoikeuksia. Perustuslain mukaisia sosiaalisia oikeuksia ovat oikeus vähimmäistoimeentuloon, oikeus perustoimeentulon turvaan riskitilanteissa, oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä asumiseen liittyvät oikeudet. Perustuslaki takaa ihmisarvoisen elämän kannalta välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon. Vähimmäisturvan tasoa ei ole määritelty, vaan minimiturva sisältää tapauskohtaista tarveharkintaa. (-¦) Sosiaaliturvaan liittyy olennaisesti kysymys siitä, mikä on yhteiskunnan ja mikä yksilön oma vastuu. Muutos 2011 korostaa yksilön omaa vastuuta. Valtion pitää kuitenkin turvata jokaiselle kansalaiselle kohtuullisen elämisen perusedellytykset, vähimmäistoimeentulo ja riittävät sosiaali- ja terveyspalvelut. Sosiaaliturvan pitää olla luonteeltaan kannustavaa ja ohjata kansalaisia hakeutumaan palkkatyöhön. Liian korkea sosiaaliturva aiheuttaa helposti tilanteen, jossa sosiaaliturvalla eläminen on työntekoa huomattavasti kannattavampaa. Tämä synnyttää erilaisia kannustinloukkuja ja edelleen rakenteellista työttömyyttä. Tällaiset epäterveet järjestelmät on purettava ja työnteosta tehtävä aina sosiaaliturvaa huomattavasti houkuttelevampi vaihtoehto. Osana kannustinloukkujen purkamista avoimille työmarkkinoille sijoittumattomille työikäisille ja (osa)työkykyisille järjestetään mielekästä, pysyvää, yleishyödyllistä työtä, jolla heidät sitoutetaan yhteiskunnan jäseniksi ja jonka avulla heidän työpanoksensa koituu yhteiskunnan hyväksi.

Olen henkilökohtaisesti vahvasti sitä mieltä, että jokaisen kansalaisen pitäisi pyrkiä elämään elämäänsä yllä olevia -ohjeita- mahdollisimman hyvin noudattaen. Uskon yhtä vahvasti, että suomalaisten veronmaksajien selvä enemmistö on asiasta ainakin suunnilleen samaa mieltä.

Tarkoitukseni oli asettua Muutos 2011:n vaaliehdokkaaksi kevään 2011 eduskuntavaaleissa. Suunnitelmissani oli keskittyä omassa vaalikampanjassani lasten ja nuorten hyvinvoinnin, koulutuksen ja kasvatuksen sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon lisäksi nimenomaan yksilön vastuuseen oman elämänsä ja oman hyvinvointinsa sekä hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa.

Olin tietoinen siitä, että valitsemani agenda ei ole se eniten ääniä tuova valinta. Ryhdyin politiikkaan kuitenkin puhtaasti -aatteen vuoksi-. En siis saavuttaakseni itselleni hyötyä. Tarkoitukseni oli ajaa edustamiani asioita vilpittömästi ja rehellisesti, en varman päälle laskelmoiden. Tiedän, että tämäkään ei ole se kaikkein järkevin poliittinen valinta, mutta tapoihini kuuluu tehdä niin kuin oikeaksi koen. Hyväksyin tosiasian, että jos se ei riitä menestykseen, niin sitten se ei riitä.

Näin alusta asti Muutos 2011:n roolin - ja samalla oman roolini - selkeästi valtavirtapolitiikan haastajana. Se on vaikea tehtävä. Jotta valtavirtaa voi haastaa, pitää koetella rajoja, joskus jopa rikkoa niitä.

Koko -poliittisen historiani- ajan olen pyrkinyt herättämään keskustelua tarkoituksellisen kärkevillä ja usein avoimen provokatiivisin keinoin ja sanavalinnoin. Viimeisten viikkojen aikana olen käyttänyt paljon aikaa selvittääkseni kahta asiaa:

1. kuinka radikaaleja ajatuksia voi ylipäätään nostaa poliittiseen keskusteluun ilman, että keskustelu luisuu pelkkään moraaliseen paheksuntaan rakentavan ja asiaa eteenpäin vievän keskustelun sijaan?

2. kuinka valmiita, halukkaita tai kykeneviä ihmiset ovat näkemään todellisen asian pinnallisen provokaation takana?

Tavoitteenani oli myös selvittää rajoja, joiden puitteissa voisin omassa vaalikampanjassani herättää keskustelua ilman, että keskustelu ajautuu mihinkään johtamattomaan asian vierestä jankkaamiseen.

Olen saanut paljon arvokasta ja käyttökelpoista tietoa. Tiedän nyt suunnilleen sen, millaisissa rajoissa aiheiden pitää olla, että keskustelu syntyy ja jatkuu. Tiedän myös sen, että osa keskusteluun ryhtyneistä ei ole kyvykkäitä tai halukkaita näkemään todellista asiaa vaan takertuvat siihen, mikä heidän mielestään on tärkeintä. Riippumatta siitä, liittyykö se mitenkään itse asiaan. Suunnilleen yhtä suuri joukko ihmisiä ymmärtää vaivatta sen, puhutaanko aidan seipäistä vai itse aidasta. Loput osallistuvat keskusteluun vain ihan huvikseen, aikansa kuluksi. Muuten, jos nyt luet tätä, niin olet saattanut itsekin olla mukana tässä -psykososiaalisessa- kokeessani. Kiitos osallistumisesta!

Monet sanavalinnoistani ovat varmasti olleet hyvän maun rajoilla, toisinaan ylittäneetkin tuon rajan. Aina joku hermostuu, kun vähän tökitään. Siitähän provosoinnissa on kyse, ihmisten yllyttämisestä vastarintaan. Aina voi tietenkin kysyä, onko ihmisten tarkoituksellinen ärsyttäminen jollain tapaa hedelmällistä. Mielestäni on, etenkin politiikassa, jossa kyse on yhteisten asioiden hoitamisesta parhaalla tai ainakin järkevimmällä tavalla. Hyssyttely tai asioiden tarkoituksellinen salailu ja vääristely eivät johda koskaan epäkohtien poistumiseen.

Olen alusta asti tiennyt, että osa Muutos 2011 -aktiiveista ja jäsenistä pahoittaa mielensä tavastani kärjistää ja provosoida asioita. Siihen en sen sijaan ollut varautunut lainkaan, että puhtaasti omissa nimissäni esittämäni mielipiteet tulkitaan jäsenistössämme ja etenkin avainhenkilöiden keskuudessa pääsääntöisesti niin, että esitän niitä yhdistyksen puheenjohtajan roolissa.

Jotkut  jopa epäilevät, että yritän tarkoituksellisesti tuhota ja vesittää koko tekemämme valtaisan työn. Jos olisin kiukutteluun taipuvainen, niin nyt olisi tuhannen taalan paikka vetää herne nenään. En nyt kuitenkaan vedä.

Olen tehnyt tämän hankkeen eteen satoja tunteja töitä, käyttänyt siihen tuhansia euroja omaa rahaani, luopunut monista minulle tärkeistä asioista, laiminlyönyt minulle tärkeitä ihmisiä jne. Olen panostanut tähän hankkeeseen enemmän kuin kukaan muu. Siksi on mielestäni hyvin omituista edes epäillä, että haluaisin ehdoin tahdoin tuhota kaiken saavuttamamme.

Erityisen ongelmallisena pidän sitä, että koko kansanliikkeemme toiminnan lähtökohta oli, että jokainen toimii tietyissä liikkeemme asettamissa puitteissa niin kuin itse parhaaksi näkee ilman sitä paljon parjattua -konsensusta-. Tietysti lakeja ja hyviä tapoja noudattaen, itse tekemisistään vastaten ja liikettämme tarkoituksellisesti vahingoittamatta.

Ymmärrän toki, että puheenjohtajan rooli on aina muista jäsenistä poikkeava. En kuitenkaan halua olla erityisen tarkkailun tai arvostelun kohteena pelkästään siksi, että olen yhdistyksen puheenjohtaja ja tahtomattani jonkinlainen -keulahahmo-.

Koen, että tällaiseen -keulahahmon- tai -johtajan- rooliin ajautuminen ja siitä seuraavan hengen syntyminen rajoittaa merkittävästi jo pelkästään toimintaani oman vaalimainontani ja vaaliteemojeni suunnittelussa.

En halua kysellä keneltäkään lupaa tekemisilleni tai sanomisilleni. Se sotii kaikkia omia periaatteitani vastaan. Se sotii niitä ajatuksiani ja näkemyksiäni vastaan, joiden innoittamana lähdin tätä liikettä perustamaan. Erityisesti se sotii kansanliikkeemme omia perusperiaatteita vastaan.

En halua olla ehdokkaana, joka ei voi sanoa todellisia mielipiteitään, paljastaa ajatuksiaan ja valottaa niitä asioita, joita aikoo todellisuudessa ajaa. Se olisi äänestäjien pettämistä. Ennen kaikkea se olisi itsensä pettämistä. Surullisinta ei ole se, että pettää itseään ja valehtelee itselleen. Surullisinta on se, että uskoo omat valheensa.

En halua olla mikään esikuva, keulahahmo enkä johtaja. Olen saanut työelämässä virua johtotehtävissä ihan tarpeeksi tietääkseni, mitä se vaatii ja mitä antaa. Tuo vaihtosuhde ei ole kovinkaan kannustava saati palkitseva.

En myöskään koe enää nauttivani riittävissä määrin yhdistyksen hallituksen luottamusta. Siksi olen päättänyt erota välittömästi puheenjohtajan tehtävästä ja hallituksen jäsenyydestä.

Olen tällä hetkellä kahden vaiheilla sen suhteen, että asetunko ehdolle kevään 2011 eduskuntavaaleissa. Järkiminä sisälläni sanoo, että älä ole hullu, palaa normaalielämään ja heti! Tämä on muuten aivan totta: jos olisin hivenenkään tolkuissani, jättäytyisin heti ja kokonaan pois tästä hullunmyllystä.

Toisaalta velvollisuusminäni muistuttaa, että monet ihmiset ovat tehneet paljon töitä sen eteen, että olen ehdokkaana.

En ole mies, joka kovin helposti syö sanansa tai kääntää takkiaan. Siksi en päätä vielä mitään tämän asian suhteen, en suuntaan, en toiseen. Nukutaan nyt muutama yö ja palataan asiaan.

Offline Kellottaja

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 839
Yllättävä ratkaisu.
Onhan tässä lähes jokaisen puolueen puheenjohtaja vaihtunut viime vuosina. (Paitsi Soini)
Toisaalta eihän muutos ole kuin yhdistys , ehkä hyvä aika nyt ja antaa vetovastuu puoluetoiminnasta seuraajalleen.
Hyvä tosin vaikutti asialliselta puheenjohtajalta. (harvinaista tässä maassa)

Offline PYO

 • Newbie
 • *
 • Posts: 31
 • Poliittisesti epäkorrekti
  • http://epakorrekti.blogspot.com/
Aikapäiviä sitten oli selvää, että yksityishenkilöllä ei ole asiaa poliittiselle kentälle. Vain poliittiset broilerit pärjäävät. Sama kansa valitsee samat paskat päättäjät ja valittaa, kun ei paskasti menee.

Ville Pekkala

 • Guest
Voi olla, että olen ymmärtänyt "poliittisen broilerin" hieman eri tavalla, mutta siis Mäki-Ketelästähän olisi voinut tulla (todennäköisesti olisi tullutkin) poliittinen broileri, mikäli olisi saanut vaaleissa/luottamustoimissa nokilleen kokemattomana kaverina?

Offline Jussi Marttila

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 636
Satuinpas kuulemaan eilen että Muutos-vpj Keronen on sitä mieltä että hän ei itse halua puheenjohtajaksi, mutta Jari Leino olisi tehtävään sopiva. Sisusta otettu pj onkin juuri sitä mitä Muutos kaipaisi tähän kohtaan. Sinänsähän se on kyllä yksi ja sama että valitaanko PJ:ksi vaikka Mäki-Ketelän pakettiauto tai hamsteri, lopputuloksen kannalta sillä ei liene väliä.
Sun bikinipöksyt on seeprannahkaa
Ja eniten inhoat maitorahkaa
Ja sitäkun hiutaleet paakkuuntuu veteen
Ja sitäkun miehelläei ota eteen

zetor

 • Guest
Hyvä tosin vaikutti asialliselta puheenjohtajalta. (harvinaista tässä maassa)

Mihin tämä käsitys muuten perustuu? Nähdäkseni viime aikoina JM-K:n jutut siellä toisella foorumilla ovat saaneet jopa nuivat pyörittelemään silmiään, ja jos edesmenneen Hommawatchin foorumilla useaan otteeseen erilaisilla JM-K -variaatioilla kirjoitellut henkilö todella on itse Päällikkö (en siis itse missään nimessä väitä että on, koska kunnianloukkaussyytteillä ym. uhkailu on niin arkipäivää nuivaleirissä - pitää varmaan soittaa asianajajalle ja kysyä miten tämänkin pystyisi muotoilemaan ilman että on joku öyhöttämässä poliiseista), on asiallisuus kyllä todella, todella kaukana.

Tavallaan sääli, sillä itsekin pidin Mäki-Ketelää alkuun yhtenä harvoista fiksuista "kriittisistä". Ainakaan miehen agendaan ei kuulunut jatkuva Eurabiasta vaahtoaminen. Sittemmin tosiaan noita netissä tapahtuneita edesottamuksia seuranneena kuva on murtunut melko täysin.

Kuuma peruna

 • Guest
Luulen, että The Päälliköitä on monta, sen verran ristiriitaisia tekstejä sieltä tulee. Kuka muistaa sen, kun The oli nähnyt Lidlissä somaliperheen jolla sossun täti kantoi ruokaa selkä vääränä, ja perheen teinipojat vain naureskelivat?

Tänään Theltä tuli yllättävän asiallinen kirjoitus. Kopioin sen kokeeksi Iltalehden maahanmuuttofoorumille nimettömänä, ja sen kirjoittaja oli erään kriittisen mielestä hyysäri, Suomen ja suomalaisuuden vihaaja sekä mustien ylivertaisuuteen uskova.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=338861

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Luulen, että The Päälliköitä on monta, sen verran ristiriitaisia tekstejä sieltä tulee. Kuka muistaa sen, kun The oli nähnyt Lidlissä somaliperheen jolla sossun täti kantoi ruokaa selkä vääränä, ja perheen teinipojat vain naureskelivat?

Tänään Theltä tuli yllättävän asiallinen kirjoitus. Kopioin sen kokeeksi Iltalehden maahanmuuttofoorumille nimettömänä, ja sen kirjoittaja oli erään kriittisen mielestä hyysäri, Suomen ja suomalaisuuden vihaaja sekä mustien ylivertaisuuteen uskova.

http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showthread.php?t=338861


Miksi noin järjettömän typerästä kirjoituksesta kannattaa edes puhua? Jos kirjoitusta mukaillakseni "suomalaiset eivät tee Suomesta Suomea, tai afrikkalaiset Afrikasta Afrikkaa" niin kukakohan sen sitten mahtaa tehdä?

Mitä tulee ketjun aiheeseen, on pakko myöntää, että en ole oikein tajunnut JMK:n aivoituksia viime aikoina. Ehkä se johtuu omasta tyhmyydestäni? Ehkä ei.

"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Tässä aika fiksu poiminta tuolta ketjusta, liekö JM-K:n oma kirjoitus:
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showpost.php?p=4028374&postcount=35

Ikävä kyllä uhkakuvilla, vihanlietsonnalla ja pelottelulla saadaan aikaan etupäässä nuivaa ilmapiiriä ja betonipossu-legendoja. Sellaisessa ei pidemmän päälle viihdy kukaan eikä näitä legendoja jaksa loputtomiin itse nuivakaan kuunnella.

Avainasia vastakkainasetteluiden ja ghettoutumisten yms. eriarvoisuuteen liittyvien lieveilmiöiden ehkäisylle ei suinkaan ole pelottelu tai maahanmuuton tiukka torjuminen vaan se yksinkertainen seikka, että otetaan ne mukaan meidän hiekkalaatikoille ja sovitaan yhdessä kaikille reilut säännöt.

Valmiiksi vihaiset ja katkerat, yhteiskunnalle jo muutoinkin kiukustuneet ja maailman epäoikeudenmukaiseksi (erityisesti omalta osaltaan) kokevat tyypit toki saavat mamuista helpon syntipukin viha-agendojensa kohteiksi. Nämä viha-agendat sitten synnyttävät maaperää arjen rasismille, jonka esimerkkeinä ystäväni kertoi seuraavaa:

Kerrostalossa oli kerhohuone, joka toimi lasten leikkihuoneena. Eräänä päivänä huoneesta löytyi kakkaa, joka oli yritetty kömpelösti piilottaa lehden alle. Pihalla naapurit päivittelivät asiaa keskenään ja aivan tosissaan arvelivat, että kakkaaja on varmaankin ollut talossa asuva intialaisperheen isä, joka ei ole voinut siivota jälkiään hädän yllätettyä, koska se ei ole hänen kastilleen sopivaa.

Pari viikkoa aiemmin telkkarissa oli sattumoisin näytetty dokumentti, jossa oli kerrottu Intian kastijärjestelmästä ja mm. siitä, kuinka tiettyihin kasteihin kuuluvat eivät voineet käsin kosketella ulostetta, jotteivät saastuisi. 

Jonkin aikaa myöhemmin eräs kakka-caustia päivitellyistä asukkaista kauhisteli ulko-oven edessä, lumihangessa näkyvää pissaa seuraavasti: "olisi ollut edes koira, mutta kun se pakistanilaisperheen mies kuseksii tännekin!". Mitään näköhavaintoja tapahtuneesta hänellä ei kuitenkaan ollut.

Kyseinen perhe, johon ko. talossa asuva ystäväni on sittemmin tutustunut, on kotoisin Bangladeshistä. Perheen isä kertoi kysyttäessä, että oli kokenut jonkin verran ennakkoluuloja, ja arveli tämän johtuvan hänen muslimitaustastaan (eikä niinkään ihonväristä....).



Perusfiksu ihminen ei kuitenkaan jaksa näitä iänikuisen kyynisiä ja kiukkuisia "pissaa ja kakka minne sattuu, loisii, raiskaa ja lisääntyy" -marmatuksia ja tarkoitushakuisen negatiivista uutisointia sulattaa. Kakka-caustin tyyppiset legendat kuitenkin elävät ja ovat voimissaan niin kauan, kun ihmiset eivät suostu aukaisemaan silmiään, yksinkertaisesti tutustumaan outoina piutämiinsä naapureihin ja ottamaan asioista selvää, ennen kuin tekevät omia, useimmiten yleistäviä ja varsin usein myös mielikuvituksellisia johtopäätöksiään.





"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Kellottaja

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 839
HS aiheesta

http://www.hs.fi/politiikka/artikkeli/Muutos+2011+-yhdistyksen+johtohahmo+vet%C3%A4ytyy+teht%C3%A4vist%C3%A4%C3%A4n/1135258789382?ref=rss

Quote
Muutos 2011 -yhdistyksen johtohahmo vetäytyy tehtävistään

Mikko Välimaa
Helsingin Sanomat

Maahanmuuttokriittisistä kannoistaan tunnetun Muutos 2011 -yhdistyksen puheenjohtaja Juha Mäki-Ketelä eroaa tehtävästään. Mäki-Ketelä on johtanut yhdistystä sen perustamisesta asti, mutta aikoo jättäytyä jatkossa rivijäseneksi.

Maahanmuuttokriittisellä Hommaforum-sivustolla Mäki-Ketelän ratkaisu on aiheuttanut vilkasta keskustelua ja siinä nähty merkkejä yhdistyksen hajoamisestakin. Mäki-Ketelä itse rauhoittelee tilannetta.

"Monelle kannattajalle tämä tuli yllätyksenä. Lähdin puheenjohtajaksi alun alkaen kuitenkin sillä ajatuksella, että tehtävä on väliaikainen. Rivijäsenenä pystyn ottamaan asioihin paremmin kantaa", hän sanoo.

Mäki-Ketelä myöntää, että hänen vetäytymiseensä vaikutti osaltaan omien joukosta tullut arvostelu. Puheenjohtaja on herättänyt joissakin ärtymystä suorasukaisella tyylillään ja vaatimuksillaan, ettei yhdistys jumiudu ainoastaan maahanmuuttopolitiikan kritisointiin.

"Jos maahanmuuttopolitiikkaan halutaan muutosta, se ei tapahdu siten, että meuhkataan tietyistä vähemmistöistä tai uskonnoista ja yritetään pelotella tavallisia ihmisiä niillä", Mäki-Ketelä kirjoittaa Hommaforumilla.

Mäki-Ketelä vakuuttaa, että Muutos 2011:n toiminta jatkuu ennallaan. Yhdistys on saamassa puolueaseman lähitulevaisuudessa ja on asettamassa ehdokkaita ensi kevään eduskuntavaaleihin.

Mäki-Ketelä sanoo asettuvansa vaaleissa ehdolle Muutos 2011:n riveistä. Hänen keskeisiä teemojaan ovat muun muassa nuoret ja tasa-arvo.

Mäki-Ketelän mukaan häntä on ehditty kosiskella jo muihinkin puolueisiin. "Isotkin puolueet ovat kyselleet, en kuitenkaan kerro kuka", hän sanoo


Hieman harmi, että karismaattinen Mäki-Ketelä ei jatka puheenjohtajana. Toivoin , että muutoksen asialistalla olisi paljon muuta kuin maahanmuuttopolitiikka, niinkuin on.
Itse kiinnostuin suorasta demokratiasta jo n. 10 vuotta sitten.  Edustuksellinen demokratia ei toimi Suomessa, siksi valta pitää palauttaa kansalle. Tästä esimerkkinä viime vuosien vaalirahakohut ja lukuisat kansantahdon vastaiset päätökset. (Jokainen voi miettiä , vaikka nykyistä vaalikautta ja päätöksiä joista olisi voitu järjestää kansanäänestys, sitova!)

Kuuma peruna

 • Guest
Suoran demokratian ongelma on, että kansalla ei ole aikaa eikä edes velvollisuutta perehtyä asioihin, kun kansanedustajilla se on nimenomaan tehtävänä.

Eivätkä muutoslaisetkaan kannata asiaa joka olisi ensimmäisenä kansanäänestyksessä ja joka menisi todennäköisesti läpi: Käsiaseiden täydellinen kieltäminen yksityishenkilöiltä. Toinen olisi täydellinen tupakointikielto.

Muuten olen sitä mieltä, että kansanäänestykset ovat OK siinä vaiheessa, jos lakia muutettaessa sitä kannattaa 50 % äänioikeutetuista, ei äänestäneistä. Eri asia on sitten jos lakia ei ole vielä olemassakaan.

Jussi Jalonen

 • Guest
Tässä aika fiksu poiminta tuolta ketjusta, liekö JM-K:n oma kirjoitus:
http://portti.iltalehti.fi/keskustelu/showpost.php?p=4028374&postcount=35

Tjaa, kun sen nyt lukaisee...

Quote
Kävelin kaksi tuntia Tampereen ydinkeskustassa, eri toreilla, tavarataloissa jne. Yhden tunnin vietin Pyynikillä munkkikahveella (muuten erään ihan hirveänä mokuttajana pidetyn ihmisen kanssa). Tuona aikana Pyynikin näkötornilla vieraili satoja ihmisiä.

... niin kyllähän se kirjoittaja näyttäisi tosiaan olevan Päällikkö itse, tai sitten joku erittäin hyvin hänen eilisen päivän aikataulustaan ja tapaamisistaan selvillä oleva.



Best,

J. J.

Toope

 • Guest
Hah, arvelinkin, että JJ:täkö the Päällikkö tuolla tarkoitti  :)

Hommalais-muutoslaisesta, sanotaanko eetoksesta vain sen verran, että kyllä sen foorumin tätä vastaavaa ketjua lukiessa ihmetyttää. Muutoksen jäseniksi itsensä ilmoittavilta tulee kunnon natsiläppää, suurin piirtein rotupuhtauden valvontaa pitäisi yhdistyksen harrastaa, eikä yksikään Muutoksen hallituksen jäsen (the:tä lukuun ottamatta) ole ottanut tämän tyyppiseen vouhkaamiseen suoraan kielteistä kantaa.