Author Topic: Islam ja terrorismi Euroopassa  (Read 13302 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Teemu Hiilinen

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 247
  • Teemun blogi
Islam ja terrorismi Euroopassa
« on: April 02, 2010, 11:05:39 »
Laitan tänne vanhan bloggaukseni terrorismista Euroopassa:

Terrorismilla tarkoitetaan yksilön tai ryhmän harjoittamaa väkivaltaa, jonka tarkoituksena on pelon avulla vaikuttaa päätöksentekoon. Suomessa terrorismi sanan käyttäminen on vakiintunut nimenomaan ryhmiin, eikä esimerkiksi valtiolliseen terroriin. Puhekielessä terroristeinä ymmärretään heti huivipäiset miehet räjäyttämässä itseään.

Europol (Euroopan poliisiorganisaatioiden yhteenliittymä) julkaisee vuosittain tilastoja terrori-iskuista Euroopassa. Tilastoissa käy ilmi toteutuneet, estetyt tai epäonnistuneet terroristi-iskut. Näiden lisäksi myös terroristien määrä sekä myös syytteiden määrä (yksi ihminen voi saada enemmän kuin yhden syytteen.) Europol jakaa tilastoissaan terrorismin seuraaviin ryhmiin:

    * Islamilainen terrorismi, joka näyttäisi Euroopassa keskittyvän maihin, jotka ovat sodassa Irakissa tai Afghanistanissa.
    * Separatistinen terrorismi, joista esimerkkeinä voi mainita Euskadi ta Askatasuna (ETA) tai Continuity Irish Republican Army (CIRA)
    * Äärivasemmistolainen terrorismi, joiden tarkoituksena on muuttaa koko maan poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen järjestelmä. Yleisesti näiden ryhmien esikuvana on Marxis-Leniläinen yhteiskunta. Tällaisia ryhmiä on esimerkiksi Turkissa toimiva Revolutionary People’s Liberation Party.
    * Äärioikeistolainen terrorismi - Eurooppalaisen äärioikeiston ihanteet löytyvät yleisesti äärinationalismista.
    * Yksittäiset terroriteot - Tähän kategoriaan on luokiteltu yksittäiset terroriteot, joilla ei ole selvää tarkoitusta. Yleisesti tähän on sijoitettu luonnonsuojelijoiden tekemät äärimmäiset teot.

Vuonna 2008 (2009 tilastot vasta tuloillaan) Euroopassa yritettiin tehtiin yhteensä 515 terroristihyökkäystä (90% näistä onnistuneesti), joista pidätettiin 1009 henkilöä. Tämä 515 iskua jakaantuu ryhmiin seuraavanlaisesti:

    * Islamilainen terrorismi - 1 isku
    * Separatistinen terrorismi - 397 iskua
    * Äärivasemmistolainen terrorismi - 28 iskua
    * Äärioikeistolainen terrorismi - 0 iskua
    * Yksittäinen terrorismi - 5 iskua
    * Luokittelematon terrorismi - 11 iskua

515 iskusta vain yksi isku oli Islamilainen isku. Suurin osa iskuista oli separatistisia iskuja, joiden tarkoituksena on siis saada itsenäistettyä tietty osa valtiosta. Pidätettyjen määrä iskuista tai iskujen suunnittelusta ei kuitenkaan ole samassa suhteessa toteutuneiden iskujen kanssa. Pidätettyjen määrä samoissa kategorioissa:

    * Islamilainen terrorismi - 187 pidätettyä
    * Separatistinen terrorismi - 501 pidätettyä
    * Äärivasemmistolainen terrorismi - 58 pidätettyä
    * Äärioikeistolainen terrorismi - 0 pidätettyä
    * Yksittäistapaukset - 3 pidätettyä
    * Luokittelematon - 4 pidätettyä

Lähteenä käytetty: http://www.statewatch.org//news/2009/apr/europol-te-sat-2009.pdf

Myös Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan Islamilaiseen terrorismiin syyllistyvät eivät yleisesti tunne Islamin uskoa. Heidän opetuksensa taso omasta uskonnostaan on hyvin alhainen. (Lähde: Anti-Terror Lessons of Muslim-Americans).

« Last Edit: April 02, 2010, 11:37:06 by admin »
Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Vasemmiston ehdokas Uudeltamaalta
Teemun kotisivu

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #1 on: April 02, 2010, 14:16:55 »
Sain islamia aika lailla tuntevalta ystävältämme lyhyen kommentin postattaksi (saattaa itsekin tulla mukaan tänne jahka ehtii). Lisäilin pari väliotsikkoa tekstiin.

ISLAM-FAKTOJA JA TILASTOJA

http://www.pewforum.org/Topics/Religious-Affiliation/Muslim/


Nämä ovat arvostetun riippumattoman tutkimusten varsin luotettavia ja
laajamittaisia maailmanlaajuisia tilastoja islam-aiheesta. Erityisen
relevantti on tämä uusi census maailman muslimeista (yht. 1,57 miljardia),
jossa myös mielenkiintoisia visuaalisia karttamalleja jakaumista.

http://www.pewforum.org/Muslim/Mapping-the-Global-Muslim-Population.aspx

VALTAOSA MAALLISTUU, VAIN HARVA KANNATTAA TERRORISMIA

Lyhyesti, maallistumisen trendi on voimakkain trendi koko
muslimimaailmassa ja hartaistakin vain harva kannattaa terrorismia. Mikäli
tuosta 1,57 miljardista valtaosa kannattaisi, maailma olisi jo tuhottu
tuhanteen kertaan.

Lisäksi fanatisoitumisen riski on korkeinta
nimenomaan maallistuneesta ja hyvin koulutetusta taustasta tulevalle
ihmiselle (http://www.parapundit.com/archives/003924.html). Myös vihaiset
ei-muslimimiehet joskus kääntyvät ääri-islamistiseen tulkintaan lännessä
tästä syystä.


ONKO MAALLISTUMINEN RATKAISU ÄÄRI-USKONNOLLISUUDELLE?

Maallistuminen ei siis sinänsä ole siis mikään yksiselitteinen ratkaisu
ääri-uskonnollisuudelle, vaan peräti eräs yllyke, koska maallisen
elämäntavan aiheuttama näköalattomuus ja tarkoituksettomuus jo ihan
ymmärrettävästikin turhauttaa elämälleen syvempää merkitystä etsivää
nuorisoa. Jos tähän lisätään vielä päähänpotkituksi tuleminen
yhteiskuntaluokasta tai uskonnosta/etnisyydestä johtuen, niin tätä
syvempää tarkoitusta lähdetään helposti etsimään koston sanomaa
julistavista uskonnollisista ideoista (lue: ääriliikkeet). Ratkaisuna ei
siis ole maallistuminen vaan järkevän uskonnollisuuden löytäminen,
päähänpotkituksi tulemisen vähentäminen (vastaanottava ja integroiva
yhteiskunta) ja henkilökohtainen kostonhimon hillitseminen (jossa myös
auttaa järkevä usko, ml. Koraanin opetukset).
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Teemu Hiilinen

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 247
  • Teemun blogi
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #2 on: April 02, 2010, 21:59:39 »
Sain kanssa mielenkiintoisen sähköpostin liittyen islamilaiseen terrorismiin. Sähköpostin lähettäjä ei itse halunnut tulla ainakaan vielä foorumille.

Muslimeina itseään pitävät terroristit näyttäisivät henkilötaustoiltaan jakautuvan karkeasti neljään pääluokkaan, joiden kaikkien edustajia voi löytyä samasta terroristiorganisaatiosta. Ottakaamme Al-Qaidan jäsenistö (väljän määritelmän mukaisesti) esimerkkitapauksena:

(1) Vauraat ja koulutetut arabit, jotka ovat saaneet uskonnollisen kotikasvatuksen: Osama bin Laden, Ayman Al-Zawahiri, Abdullah Azzam
(2) Maallistuneet ja vaihtelevista syistä turhautuneet, usein (muttei välttämättä) lännessä kasvaneet tai pitkiä aikoja oleskelleet muslimit, tai hiljattain islamiin kääntyneet nuoret länsimaalaiset miehet: Muhammad Atta, Ramzi bin Al-Shibh, Said Bahaji, Ramzi Yusuf, Muhammad Sidique Khan.
(3) Urarikolliset, joista osa on puhtaita opportunisteja ja toiset hakevat synninpäästöä omaksumalla näkyvän uskonnollisen sankariprofiilin tai tavoittelemalla marttyyriutta: Abu Musab Al-Zarqawi, Germaine Lindsay
(4) Rutiköyhät, kouluttamattomat (usein lukutaidottomat) tai työttömät nuoret maaseudun miehet köyhissä muslimimaissa, joissa on kultturisesti vahva perhelojaliteetti: Jotkin Taliban/Al-Qaida -lähtöisten itsemurhapommi-iskujen afgaanitoteuttajista Afganistanissa, joita on aivopesty valheellisilla uhkakuvilla

Al-Qaidan tapauksessa ensimmäiseen ryhmään kuuluvat edustavat järjestön valtaeliittiä, toiseen ja kolmanteen ryhmään kuuluvat iskujen operatiivista suunnittelua sekä toteutusta ja kolmas ryhmä edustaa iskujen toteuttajien hedelmällistä värväyskenttää.

Lähes kaikissa edellä mainituista tapauksista liittyminen radikaalia salafistista tulkintaa liputtavaan islamistiliikkeeseen on tapahtunut nuorena eritasoisten uskonoppineiden vetämien lukupiirien kautta. Läntisen kulttuuri-ilmaston leviäminen ja lieveilmiöt edustavat merkittävää yhdistävää tekijää ensimmäiseen ja toiseen ryhmään kuuluvien motivaatiorakenteen muodostumisessa ennen terroristiliikkeeseen liittymistä tai sellaisen perustamista. Perheen toimeentulon turvaaminen ja toisten hyvän puolesta itsensä uhraamisen kulttuurinen arvostus kuvastavat puolestaan neljännen ryhmän perimmäisiä tarkoitusperiä.

Toisen ryhmän nuoria muslimimiehiä yhdistää maalliset elämäntavat ja eurooppalaiselle mielenlaadulle luonteenomainen eksistentiaalinen hämmennys. Mikään asia ei ole oikein eikä väärin, mikään oppi ei tarjoa selkeää vastausta maailman aina vain kaaoottisempaan menoon, eikä  ikään pyrkimys tunnu enää hohdokkaalta tai sankarilliselta. Monilla (muttei suinkaan kaikilla) on myös koko joukko omia henkilökohtaisia  turhautumia, kokemuksia päähän potkituksi ja syrjäytetyksi tulemisesta valtion, valtaryhmittymän tai perheen toimesta, tai tarpeita puhdistautua ja täten vapautua paheellisen elämän aiheuttamasta kestosyyllisyydestä. Terroristitulokkaden värvääjät ovat varsin tietoisia kohderyhmänsä
psykologisesta profiilista ja osaavat taitavasti kohdentaa rekrytointipyrkimyksensä harvaan lupaavaksi katsottuun profiilia puhtaimmin vastaavaan yksilöön.

Ensimmäisen ryhmän islamilaista kasvatusta saaneita -- mutta vauraan ja yhteiskuntaeliittiä edustavan perhetaustansa johdosta läntisen kulttuurin
vaikutuksia läheisesti havainnoineita -- nuoria miehiä osin perustellusti häiritsee -puhtaan- ja -voittamattoman- islamin moraalinen rappeutuminen
sekä poliittinen marginalisoituminen läntisten voimien vaikutuksesta, erityisesti kotimaassaan, mutta myös globaalisesti. Fanaattinen aines muslimioppineistossa löytää näissä nuorissa hedelmällisen henkisen maaperän äärimmäisten oppitulkintojensa viljelemiselle. Ilman fanaattista
oppineistoa nuorista olisi voinut kehkeytyä merkittäviä maltillisia mielipidevaikuttajia tai dialogiin luottavia uudistusmielisiä nomenklatuuran jäseniä ja oppositiojohtajia.
Vantaan Vasemmistoliiton puheenjohtaja
Vasemmiston ehdokas Uudeltamaalta
Teemun kotisivu

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #3 on: April 03, 2010, 14:19:29 »
Poll: Muslims show only partial support for Al Qaeda's agenda
http://www.csmonitor.com/2007/0425/p01s04-wome.html

Egyptissä, Pakistanissa, Marokossa ja Indonesiassa tehty mielipidemittaus kertoo, että suuri enemmistö muslimeista tukee Al-qaedan kahta päälimmäistä tavoitetta eli shariaa ja kaikki islamilaiset yhdistävää kalifaattia.

75% katsoo, että siviilien murhaaminen on epä-islamilaista. Tuo on minusta hälyttävän alhainen luku, vaikka kyse onkin enemmistöstä, koska tuo tarkoittaisi, että joka neljäs hyväksyy siviilien murhaamisen terrorismilla.

Mikäli tätä kyselytutkimusta on siis uskominen, asenteet ovat islamilaisessa maailmassa todella hälyttäviä. Neljäsosa hyväksyy terrorin sellaisenaan ja suuri enemmistö terroristien tavoitteet, mutta ei keinoja. Demokratiaa tukee vain 20%.

"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Steffers

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 191
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #4 on: April 03, 2010, 14:27:41 »
Julmuri nyt tulkitsee demokratia-osuutta hieman väärin: demokratiakysymyksestä julkistettiin vain Pakistanin tulokset ja niistäkin sanotaan että 20% on sitä mieltä että demokratia on erittäin hyvä systeemi - mikä ei tarkoita sitä että 80% vastustaisi demokratiaa. Kysymys siitä että ovatko hyökkäykset siviilejä vastaan epäislamilaisia on jossain määrin hämärä, esim. siinä kysytäänkö tässä vain paikallisilta muslimiväestöiltä; esim. indonesialainen kristitty voi kokemuspohjalta sanoa että hyökkäykset siviilejä vastaan sopivat hänen kokemaansa islamiin, mikä ei tietysti tarkoita että hän hyväksyisi ne... Kuinkahan suuri osa suomalaisista (tai amerikkalaisista, jne.) hyväksyy iskut siviilejä vastaan esim. sotatilanteissa (ts. Dresdenin pommitus jne.)

Kullervo Kalervonpoika

 • Guest
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #5 on: April 03, 2010, 15:06:25 »
Ehkä nyt pitäisi ajatella perimmäistä kysymystä. Mistä terrorismi johtuu. Terrorismia on totuttu pitämään pahana asiana ja jostain syystä siihen on useinmiten vetetty mukaan enemmän tai vähemmän mukaan uskonnollisia tai nationalistisiä kysymyksiä. Onko siis nationalismi myös terroriin taipuvaisen ihmisen ajatusmalli?
Toinen ajatus on se, että miksi "maahanmuuttokriitikot" käyttävät lähinnä uskonnollisuutta keinona argumentoida tietyn tyyppistä maahanmuuttoa vastaan? Nyt ainakin itsellene herää kysymys, että onko kyseessä pelko vai pelottelu. Eräs "maahanmuuttukriittinen" henkilö on kertonut järkeväksi kannatuksen noustamisessa vedota kansan syvimpien rivien pimeimpiin vaistoihin. Yhdistämällä nämä asiat jokainen saa vastauksia esitettyyn kysymykseen.
Minulle tulee tästä mieleen myös, että ovatko nationalistit pohjimmiltaan terroristeja?

Vai onko tarkoituksena siis lietsoa aiheetonta pelkoa? Jos on, niin kyseisellä toimenpiteellä "maahanmuuttokriittiset" itse asiassa palvelevat terroristinen tarkoitusperää. Herääkin kysymys onko "maahanmuuttokriittisyys" terroristinen väline levittää sanomaansa.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #6 on: April 03, 2010, 15:32:49 »
Vai onko tarkoituksena siis lietsoa aiheetonta pelkoa? Jos on, niin kyseisellä toimenpiteellä "maahanmuuttokriittiset" itse asiassa palvelevat terroristinen tarkoitusperää. Herääkin kysymys onko "maahanmuuttokriittisyys" terroristinen väline levittää sanomaansa.

Terrorismi käsittääkseni on laissa määritelty pelon lietsontana poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Kyllä "maahanmuuttokriittisten" nykyisiä toimintatapoja voidaan pitää terroristeina siinä mielessä, että pelon lietsonnastahan siinä on kyse ja poliittisiakin tavoitteita on.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Steffers

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 191
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #7 on: April 03, 2010, 23:47:52 »
Usein muslimiterrorismiksi luokitellaan myös muslimimaissa tapahtuvat nationalististen tai ideologisten ryhmien, esimerkiksi erilaisten palestiinalaisten järjestöjen, iskut, vaikka iskujen tekijät olisivat kristittyjä tai ateisteja. Voidaanko esimerkiksi kaikista Irakissa tapahtuvista iskuista sanoa että niiden tekijä teki sen koska on muslimi erona siitä että reagoi samalla tavalla kuin monien muiden miehityksen alla olevien kansojen jäsenet ovat reagoineet?

Offline Taha Islam

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1968
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #8 on: April 04, 2010, 05:51:37 »
Islam ei salli tekoja, jotka yleensä määritellään terrorismiksi, joten "islamilainen terrorismi" on oksymoroni.
"Minusta Linkolan ajatukset ovat vastenmielisiäja misantrooppisia, mutta en oikein voi olla hänen kanssan eri mieltäkään." Tuntematon humanisti 2012

Jussi Jalonen

 • Guest
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #9 on: April 04, 2010, 12:00:40 »
Julmuri nyt tulkitsee demokratia-osuutta hieman väärin: demokratiakysymyksestä julkistettiin vain Pakistanin tulokset ja niistäkin sanotaan että 20% on sitä mieltä että demokratia on erittäin hyvä systeemi - mikä ei tarkoita sitä että 80% vastustaisi demokratiaa.

Mies esitti saman linkin islamisaatio-ketjussa, ja kuittasin sen tuoreeltaan. Sen artikkelissa mainitun PIPA:n tutkimuksen, jota Julmuri siis ei viitsinyt lukea, voi lukea täältä, klikkaamalla kohtaa "Islamic World", ja valitsemalla sen ensimmäisen 24. huhtikuuta 2007 julkaistun raportin (full report). Ne Views of Democracy-lukemat ovat sivulla 23.

Enemmistö kaikissa maissa pitää demokratiaa hyvänä hallintomuotona. Marokossa, Pakistanissa ja Indonesiassa lukemat ovat kuudenkymmenen prosentin tiimoilla. Egyptissä peräti 82% oli sitä mieltä, että kansanvaltainen hallintomuoto on hyvä systeemi, 52% sitä mieltä, että se on erittäin hyvä systeemi.

Mitä taas tulee tuohon Å¡ari'a-kysymykseen, se jakautui samalla tavalla kahtia kuin demokratiakysymys. Haastatelluilta kysyttiin, missä määrin he ovat samaa mieltä islamilaisen lain tiukasta soveltamisesta; vaihtoehdot olivat agree strongly ja agree somewhat. Korkeimmat lukemat kirjattiin Pakistanissa, jossa 54% oli vahvasti sitä mieltä, että islamilaista lakia pitää soveltaa tiukalla tavalla; 25% oli osaksi samaa mieltä. Matalin tulos oli Indonesiassa, missä kovaa linjaa ajoi 17%, siinä missä 36% tyytyi vain ottamaan osittain myönteisen kannan. Mielipiteissä on siis hieman enemmän vivahdeikkuutta kuin Julmuri antaa ymmärtää.

Kuvaavaa muuten on, että Julmuri nostaa esiin tuon 20% kannatuksen demokratialle "erittäin hyvänä" systeeminä, ja esittää tuon lukeman - virheellisesti - demokratian kokonaiskannatuksena, jättäen huomiotta ne, joiden mielestä systeemi on "hyvä", ja väittää sen jälkeen pokalla naamalla tuloksen osoittavan matalaa kokonaiskannatusta demokratialle. Samalla hän kuitenkin laskee yhteen Å¡ari'a-lain kannatuksen osalta tiukan linjan ja osittain myönteisen linjan, ja esittää molemmat yhtenä summana.

Tiettyä valikoivuutta molemmilla tahoilla, siis. Herää kysymys, miksi hän tekee näin - vaikka onhan se aika selvää, koska hän toistaa tuossa viestissään sanaa "hälyttävä". Ironista on tietysti se, että toisessa ketjussa hän otti asiakseen suomia minua huonosta argumentoinnista sen jälkeen, kun olin osoittanut hänen siteeraavan tutkimusta selkeän tarkoitushakuisesti.

Kyselyä voisi lukea muuten muiltakin osin, sillä siinä on yhtä ja toista paradoksaalista, esimerkkinä vaikkapa se, miten ylivoimainen enemmistö egyptiläisistä haluaa pitää länsimaiset vaikutteet pois kotimaastaan, mutta on silti sitä mieltä, että globalisaatio on aivan fantsu juttu. Samaten nuo tulokset "sivilisaatioiden välisen yhteentörmäyksen" mahdollisuudesta ovat kiinnostavia. Selkeästi polarisoitunein on Egypti, missä 45% pitää yhteenottoa Islamin ja lännen välillä väistämättömänä, mutta 49% uskoo kompromissiin. Indonesiassa lukemat ovat 13% ja 66%. Pakistanissa huomio kiinnittyy siihen, että moni ei osannut edes vastata koko kysymykseen, ja ilmeisesti huojuu vaihtoehtojen välillä.

Kalifaatti-kysymyksessä oli muuten sama jako, agree strongly ja agree somewhat. Kokonaislukemat olivat Pakistanissa, Marokossa ja Egyptissä 74%, 71% ja 67%. Indonesiassa lukema oli 49%, mihin voisin kyynisesti otaksua vaikuttaneen sen, että indonesialaiset tietävät olevansa öljyvaltiona yksi niistä maista, joka joutuisi käytännössä maksamaan kalifaattiin liittyneiden selvitystilassa olevien maiden laskut.
Cheers,

J. J.
« Last Edit: April 04, 2010, 12:02:14 by Jussi Jalonen »

Hopalong Cassidy

 • Guest
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #10 on: April 06, 2010, 21:11:05 »
Ehkä nyt pitäisi ajatella perimmäistä kysymystä. Mistä terrorismi johtuu. Terrorismia on totuttu pitämään pahana asiana ja jostain syystä siihen on useinmiten vetetty mukaan enemmän tai vähemmän mukaan uskonnollisia tai nationalistisiä kysymyksiä. Onko siis nationalismi myös terroriin taipuvaisen ihmisen ajatusmalli?
Toinen ajatus on se, että miksi "maahanmuuttokriitikot" käyttävät lähinnä uskonnollisuutta keinona argumentoida tietyn tyyppistä maahanmuuttoa vastaan? Nyt ainakin itsellene herää kysymys, että onko kyseessä pelko vai pelottelu. Eräs "maahanmuuttukriittinen" henkilö on kertonut järkeväksi kannatuksen noustamisessa vedota kansan syvimpien rivien pimeimpiin vaistoihin. Yhdistämällä nämä asiat jokainen saa vastauksia esitettyyn kysymykseen.
Minulle tulee tästä mieleen myös, että ovatko nationalistit pohjimmiltaan terroristeja?

Vai onko tarkoituksena siis lietsoa aiheetonta pelkoa? Jos on, niin kyseisellä toimenpiteellä "maahanmuuttokriittiset" itse asiassa palvelevat terroristinen tarkoitusperää. Herääkin kysymys onko "maahanmuuttokriittisyys" terroristinen väline levittää sanomaansa.

Hyvää pohdintaa. Nationalismi ei ole varmaankaan terroria sinänsä. Terrorin takana on aina se, että joku kokee tulleensa kohdelluksi kaltoin. Teot ovatkin sitten se ratkaiseva asia. Islamilainen terrori on maailmanlaajuinen ilmiö, toisin kuin vaikka separatismi baskeilla.
Asiat kannattaa ottaa tosissaan, mutta ei maalailla liikaa piruja seinille.

Oami

 • Guest
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #11 on: April 06, 2010, 22:30:45 »
Terrorismi käsittääkseni on laissa määritelty pelon lietsontana poliittisten tavoitteiden ajamiseksi. Kyllä "maahanmuuttokriittisten" nykyisiä toimintatapoja voidaan pitää terroristeina siinä mielessä, että pelon lietsonnastahan siinä on kyse ja poliittisiakin tavoitteita on.

Keihin maahanmuuttokriittisiin tässä viittaat?

Grassy Knoll

 • Guest
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #12 on: April 07, 2010, 03:37:08 »
Minua kiinnostaa islam kovasti. Haluaisin ymmärtää islamin omaksuneen ihmisen ajattelua. Sopiiko että kyselen?

Islam ei salli tekoja, jotka yleensä määritellään terrorismiksi, joten "islamilainen terrorismi" on oksymoroni.

Oletetaan että molemmat tiedämme minkälaiset teot "yleensä määritellään" terrorismiksi. Voidaanko yksinkertaistaa kieltä niin että tällaisten tekojen tekeminen = terrosismi? Jos ei, missä ero? Toisin sanoen tarkoittaako "islam ei salli tekoja..." samaa kuin "islam ei salli terrorismia?"

Islam on uskonto, eivätkä uskonnot räjäyttele junia. Mutta islaminuskoiset tekevät toisinaan yleisesti terrorismiksi määriteltyjä tekoja.

Onko heille siis opetettu väärää islamia? Vai onko olemassa useita oikeita islamin tulkintoja?

Onko käsitys terrorismin kieltämisestä yleisesti hyväksytty opinkappale islamissa? Jos ei, kenen tulkinta määrää?

Vai onko yleisesti terrorismiksi määritelty teko joissakin olosuhteissa sallittu islamissa?

Onko terrorismille jätetty jonkinlainen varaus islamiin, vaikkapa siltä varalta että islamin edistäminen vaatisi terrorismia?

Miten saisimme kaikille maailman muslimeille välitettyä tiedon että islam ei salli tekoja, jotka yleensä määritellään terrorismiksi? Menisikö sana perille vaikka moskeijoissa julistamalla?

Salliiko islam narraamisen islamin julkisuuskuvan parantamiseksi, vaikkapa väittämällä ettei islam hyväksy terrorismia?

Ja sitten on se kiusallinen tosiasia että terrorismia harjoitetaan islamin nimissä vaikka islam kuinka kieltäisi terrorismiksi yleensä määritellyt teot. Tällehän eivät muut islaminuskoiset voi juuri mitään. On ikävää että väärän islamin seuraajat leimaavat ja vaikeuttavat koko uskontokunnan elämää.

Olisi hienoa jos eri uskontojen edustajat (ja uskonnottomat) voisivat elää sopusoinnussa.

Offline Taha Islam

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1968
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #13 on: April 07, 2010, 06:57:05 »
Oletetaan että molemmat tiedämme minkälaiset teot "yleensä määritellään" terrorismiksi. Voidaanko yksinkertaistaa kieltä niin että tällaisten tekojen tekeminen = terrosismi? Jos ei, missä ero? Toisin sanoen tarkoittaako "islam ei salli tekoja..." samaa kuin "islam ei salli terrorismia?"
Islam kieltää mm. siviileihin kohdistuvat hyökkäykset, mutta siviili ja sotilas eivät ole ehkä ihan samoin rajattu, kuin kansainvälisessä laissa.

Quote
Islam on uskonto, eivätkä uskonnot räjäyttele junia. Mutta islaminuskoiset tekevät toisinaan yleisesti terrorismiksi määriteltyjä tekoja.

Esität väitteen, että kyseessä on ollut islaminuskoinen henkilö, eli muslimi, eikö niin? Islam on tila, alistuneisuuden tila ja jos ajatuksissaan tai teoissaan lakkaa alistumasta, on lakannut olemasta muslimi.

En viitsi vastailla aiheesta. Esitä väite ja perustele se, niin katsotaan, onko järkeä jatkaa.

Quote
Miten saisimme kaikille maailman muslimeille välitettyä tiedon että islam ei salli tekoja, jotka yleensä määritellään terrorismiksi?

Miten saisimme välitettyä tämän tiedon myös ei-muslimeille?
"Minusta Linkolan ajatukset ovat vastenmielisiäja misantrooppisia, mutta en oikein voi olla hänen kanssan eri mieltäkään." Tuntematon humanisti 2012

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Islam ja terrorismi Euroopassa
« Reply #14 on: April 07, 2010, 07:51:19 »
Terrorismi on naimisissa fanatismin kanssa.

Vaikka onkin niin, että valtaosa muslimeista ei suinkaan ole terroristeja, nykyään yhä useampi terroristi on muslimi. Olkaamme siis ensin tämän faktan suhteen rehellisiä. Samalla on hyvä huomata, että esim. 70-luvulla merkittävä osa terroristeista oli vasemmistoradikaaleja ja Keski-Ajalla hurmahenkinen siviilien teurastus Euroopassa oli pitkälti katolisen kirkon ansiota. Islam on noin 1400-vuotta vanha ja verrattuna kristinuskoon vastaavanikäisenä (1400-luku oli espanjalaisen inkvisition alkuaika), tilanne näyttää kokonaisuutena (1,57 miljardia muslimia) varsin hyvältä, mitä tulee apostaattien kohteluun, naisten kohteluun ja yleiseen sivistysasteeseen sekä rauhanomaisuuteen. Islamilainen terrorismi on siis globaalina ilmiönä varsin tuore ilmiö ja verrattavissa katolisen kirkon maallisen mahdin menettämisen pelkoon Keski-Ajalla ja siitä juontuneisiin silmittömän väkivaltaisiin tekoihin. Joka tapauksessa siviilien tappamista syystä tai syyttä ei voida perustella kovinkaan helposti edes asiayhteydestä irrotetuilla sitaateilla Koraanista tai Uudesta Testamentista. Terrorismilla ja viattomien tappamisella ei yksinkertaisesti ole skripturaalista pohjaa Koraanissa. Vanha Testamentti on jo sitten vallan oma juttunsa, eikä Jerikon saarrosta kannata puhuakaan. :)

Fanatismi on hurmahenkisyyttä, eräänlaista keinotekoisesti pönkitettyä yli-innokkuutta, johon turvaudutaan silloin kuin jokin aate tai vakaumus alkaa menettää otettaan sen kannattajiinsa. Fanatismi edustaakin epätoivoista yritystä elävöittää kuolemaa tekeviä aatteita. Fanaattisuutta voidaan pitää monen aatteen lopullisena kuolonkorinana. Se nostaa laajamittaisesti päätään itse kunkin aatteen ikääntymisvaiheessa.

Fanatismi on lähes aina sokeaa uskoa, eikä juuri koskaan tavoittele rationaalista selitysperustaa. Siihen nojataan kun aate on korruptoitunut niin irrationaaliseksi ja ahdasmieliseksi, että keskinkertaisenkin selitysvoimainen vaihtoehtomaailmankuva muodostaa sille merkittävän uhan. Fanatismi muodostuu pakonomaisesta tarpeesta korvata selitysvoiman puute voimakkailla tunteilla ja elämyksillä, jotka luovat ainakin tilapäisesti vahvan vaikutelman aatteen merkityksellisyydestä.

Fanatismiin voi hairahtua toisen yllytyksestä tai sellaiseen voi yksilö itsenäisesti itsensä psyykata vastalauseena kaikkia niitä voimia vastaan, jotka näyttävät kyseenalaistavan yksilön omaksuman aatteen. Fanatismi on pääsääntöisesti väkivallatonta, mutta se voi olla myös väkivaltaista. Siihen voi liittyä vahva hyväntekeväisyys siinä missä kaikkein kyseenalaisimpienkin keinojen kaihtamattomuus.

Fanatismi voi olla uskonnollista, poliittista, talousfilosofista, tieteellistä, taiteellista ja kulttuurillista. Fanaattisuutta voi ilmetä niin arkiasenteissa kuin ääriliikkeissä.

Kun fanatismi vähitellen yltyy/yllytetään arkitallaajallekin ominaisista yksittäisistä asenteellisista säröäänistä kaikenkäsittäväksi hurmoksellisuudeksi, se näyttäytyy radikalisoitumisena. Radikalisoitua voi yhtä lailla liberaali kuin konservatiivikin, anarkisti kuin totalitaristikin, teisti kuin ateistikin, kouluttamaton kuin koulutettukin.

Tietämättömyys ja koulutuksen puute on fanatismin hedelmällisintä kasvualustaa. Obskurantistinen vallankäyttö on sen käytetyin teholannoite. Tietoiseen fanatismiin voi itsensä johdattaa kuitenkin kuka hyvänsä, koulutustasoon täysin katsomatta.

Uskonnollinen fanatismi nostaa päätään laajemmassa mittakaavassa aina kun maailmanuskonnon ote sen jäseniin alkaa hellitä uusien tuulien puhaltaessa. Nyt näyttää olevan tuoreimman maailmanuskonnon - islamin - vuoro. Kristinusko on jo ehtinyt vesittyä ja passivoitua paitsi sotaisien vuosisatojen istuttaman kollektiivisen trauman myös maallistumisen myötä. Vielä 150-vuotta kristinuskokaan ei näyttäytynyt niin rauhaa rakastavalta kuin tänä päivänä, saati sitten aiemmin. Uskonnollinen fanatismi on voimakkaimmillaan intensiivisintä fanatismia, koska siihen liitetään absoluuttinen psykologinen motivaattori (Jumala) ja täten absoluuttinen takuu pahojen tekojen rankaisemattomuudesta (pelastus puhtaalla uskolla).

Uskonnollisella fanatismilla on usein hyvin vähän tekemistä maailmanuskonnon perustajan nimiin liitettyjen alkuperäistekstien yleissisältöjen kanssa. Uskonnollista fanatismia voidaan monessa mielessä pitää tosiuskovaisuuden vastaisena, mikäli tosiuskovaisuudella viittaamme vilpittömään pyrkimykseen toteuttaa kokonaisvaltaisesti edellä mainittuja alkuperäistekstejä. Fanaattisimmat uskonnolliset fanaatikot ovatkin usein uskonnollista koulutusta vailla olevia yksilöitä.

Uskonnollinen fanatismi muodostuu tyypillisesti ensin uskonnollisen oppineiston tai papiston keskuudessa ennen kuin se leviää (edellisten toimesta) muuhun yhteiskuntaan. Tämä johtuu siitä, että oppineisto tai papisto menettää ylivoimaisesti eniten uusien ideologioiden vallatessa alaa ja suojautuu kiihotuskampanjoilla. Osa fanaattisesta papistonosasta on aidosti kiihkomielistä, osa kylmän laskelmoivia kansankiihottajia.

Mikäli islamilaiselta terrorismilta halutaan poistaa toimintaedellytykset, on osattava katsoa historiaan ja nähtävä, kuinka kristinusko rauhoittui.

Maallistumisen vääjäämätön leviämismarssi tekee pääosan uskonnollisen fanatismin tukahduttamistyöstä. Myös terrorismi tekee itse itsensä käyttökelvottomaksi, koska sitä käyttävät huomaavat terrorin keinoin tavoiteltavien päämäärien jäävän tyystin saavuttamatta ja osuvan omaan nilkkaan. Näiden lisäksi on kuitenkin hyvä löytää myös laskelmoidumpia ja ennalta-ehkäisevämpiä keinoja saada uudet sukupolvet vähemmän alttiiksi kiihkomielisten saarnamiesten vaikutuksille. Maallistumisen aiheuttama näköalattomuus voi itse asiassa olla länsimaistuvalle nuorisolle yllyke hakea henkistä selitysperustaa elämälleen. Järkevä uskonnollisuus, ml. islam, joka nojaa Koraanin sisältämälle terveelle eettiselle pohjalle ja oikeamielisyyden ihanteelle, voi olla yksi keino -pelastaa- turhautuneita musliminuoria fanaattisten terroristivärvääjien aloitteilta.

Ei liene mahdollista liikaa korostaa, että on panostettava tulevien polvien kasvatukseen ja koulutukseen samalla kun toisella rintamalla on käytävä suoraa asemasotaa olemassa olevia väkivallanpiispoja vastaan.

-Oi ihmiskunta! Teidät on luotu miehestä ja naisesta, ja tehty kansakunniksi ja sukukunniksi sen tähden, että voisitte tuntea toinen toisenne. Totisesti ylevin teistä Jumalan silmissä on hän, joka on tietoisin Jumalasta.- (Koraani 49:13)

-Vastatkaa pahaan tekoon paremmalla teolla ja huomatkaa, kuinka hänestä ja sinusta, joiden välillä vallitsi eripura, tulee kuin sydänystävät.- (Koraani 41:34-35)
« Last Edit: April 07, 2010, 07:53:08 by Isontalon Antti »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)