Author Topic: Muutos 2011 puolueohjelmasta  (Read 2209 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Outo Lintu

  • Guest
Muutos 2011 puolueohjelmasta
« on: May 14, 2010, 13:31:01 »
Luin tässä äskettäin Muutos 2011-liikkeen puolueohjelman läpi. Täytyy sanoa, että on kohtia, joista on vaikea olla eri mieltä. Kuitenkin, monet kohdat jäivät tulkinnanvaraisiksi ja ohjelmasta kokonaisuudessaan saa sellaisen kuvan, että tiettyjä asioita pidetään tärkeämpinä, kuin toisia (tämä on siis oma henkilökohtainen mielipiteeni). Esimerkiksi luonnosta ja ympäristöstä puhuttiin vain reilun puolentoista sivun verran. Muutenkin ympäristöosio jäi pitkälti sanahelinäksi ("pitäisi/pitää"). Muuten ohjelmassa oltiin määritelty esimerkit tarkoin. Seuraavaksi käsittelen "muutamia" poimimiani kohtia kommentoiden niitä. Olen lähettänyt samaiset kysymykset Mäki-Ketelälle, odotan siis mielenkiinnolla teidän ja hänen vastauksia ja näkökulmia.

Ensinnä.. Minne muuten jäivät maaseudut ja syrjäseudut? Tuskin kiistätte, etteikö maaseutujen tyhjeneminen ja kurjistuminen olisi konkreettinen ongelma ja siten vaarana jakaa Suomen valtion konkreettisesti kahtia?

On myös kysyttävä, miten määrittelette vähemmistöjen aseman (suomenruotsalaiset, karjalaiset pakolaiset/evakot ja heidän jälkeläisensä, saamelaiset)? Tekstissä ei sen enempää määritellä kansallisten vähemmistöjen asemaa.


Ja nyt varsinaiseen asiaan.

Alussa puhutaan muun muassa laeista ja niiden hyväksyttämisestä kansalla.. Onko tässä myös otettu huomioon niin sanottu kapulakieli, joka on kansalaisille usein varsin käsittämätön? Lain "otsikko" voi olla selkeä, mutta esimerkiksi itse teksti voi sisältää käsittämättömiä sanahirviöitä (latinalaisperäisiä sivistyssanoja, taloudellisia, oikeudellisia ja poliittisia termejä). Tulisiko teidän mielestänne panostaa myös siihen, että lakitekstit ynnä muut kansaa koskettavat, käännetään selkokielelle ilman pieniä printtejä?

Suorasta demokratiasta: Tekstissä sanotaan, että "35 000 äänioikeutettua kansalaista (0,8 prosenttia äänioikeutetuista kansalaisista) voi tuoda oman ehdotuksensa poliittiselle asialistalle ja käynnistää siitä kansanäänestykseen tähtäävän prosessin"

-Siinäkin tapauksessa, jos ehdotettaisiin kuolemantuomiota tai kidutuksen laillistamista?

2.1. Valtio
"Suomen tulee itse päättää oikeudellisista suhteista toisiin".

-Korostetaanko tällä sitä, että Suomen tulisi halutessaan hylätä Geneven sopimukset ynnä muut kansainväliset sopimukset? Otetaan esimerkki. Tekstissä mainitut 35 000 äänioikeutettua kansalaista ovat saaneet läpi ehdotuksen kuolemantuomiosta ja kidutuksen laillistamisesta. Jos terroristiksi katsottu henkilö pidätetään Suomen maaperällä, häntä ei siis tulisi luovuttaa omaan maahansa tuomittavaksi vaan tässä tapauksessa hänet tuomitaan Suomen lakien mukaan kidutettavaksi ja/tai kuolemaan?

Verotus: "Verovaroja tulee käyttää työikäisten saattamiseen aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi vastikkeettomien tulonsiirtojen varassa elämisen sijaan."

-Tähän kaipaisin tarkempaa määrittelyä. Minkälaista verorahoilla järjestetyn työikäisten aktivoimisen tulisi olla? Esimerkkejä?

Seuraavaksi puhutaan verokevennyksistä yrittäjyyden houkuttelevuuden lisäämiseksi. Pidättekö nykyisenlaisia veronkevennyksiä sopivina, vai tulisiko verotusta yritysten kohdalla keventää lisää?

Työllisyys: "Ensisijaisesti tulee työllistää suomalaiset ja työttömät maahanmuuttajat".

-Tulisiko täten rajoittaa työperäistä maahanmuuttoa?

Globaali vastuu: "Vastuu pääosin paikallisten omissa käsissä".

-Totta, vastuu on ensisijaisesti heidän. Mutta mitä tällä muuten tarkoitetaan? Ei varmaankaan sitä, että lähetetään paikan päälle ennen näkemättömiä laitteita ja sanotaan "tässä ole hyvä, opettele itse käyttämään"? Tulisiko Suomen myös panostaa asiantuntijoiden ja investointien lisäämiseen kehitysmaissa? Kiina on tämän älynnyt investoidessaan Afrikkaan ja lähettäessään asiantuntijoita paikan päälle laajemmassa määrin ja monia muita.

Vainottujen ja hädänalaisten suojelu: Tässä kohtaa tarkentaisin teiltä vielä sitä, että pidätte siis ilmeisesti nykykäytäntöä hyvänä? Esim. turvapaikkaan ollaan oikeutettuja silloin, kun vaino kohdistuu konkreettisesti ko. henkilöön, eikä täten sota tai luonnonkatastrofi ole oikeutettu syy? Ihan mielipidekysymys: entä jos Suomeen tulisi 1800-luvun kaltaiset nälkäkatastrofit, olisivatko suomalaiset siten "perusteettomia pakolaisia"?

Seuraavaksi sanotaan, että pakolaiset menettävät välittömästi statuksensa jos lomailevat maassa, josta ovat paenneet. Tällä viitataan mitä ilmeisemmin Somaliaan. Okei, Somaliassa on käynnissä sota ja anarkia, mutta niin sanotulla "Somalian rauhallisemmalla puoliskolla", Somalimaassa on rauhallista. Täten monesti unohdetaan, että Somalia ja Somalimaa ovat käytännössä eri asioita ja siten taannoiset "autetaan somali-ystävämme kotiin ("Somalian rauhallisemmalle puolelle)" -kommentit edustavat tietämättömyyttä.

"kaikki maahanmuuttoon liittyvät asiat siirrettävä yhteen ministeriöön".

-Riittääkö kuitenkaan yksi ministeriö? Maahanmuutto on laaja käsite.

Vielä integroitumisesta: "Suomen kielen taidon oltava 5 (erinomainen/äidinkieli), muuten ko. henkilö ei ole oikeutettu olemaan sosiaaliturvan piirissä".

-Eikö esimerkiksi taso 4 olisi riittävä? Epäilen, että harva kantasuomalainenkaan osaa sujuvaa, kirjakielistä suomea (murteet, slangi, nuorisokieli). Kysykää keneltä tahansa työnantajalta, varmasti ovat nähneet miljoonittain "yhdys sana"-virheitä ynnä muita suuria kielellisiä kömpelyyksiä kantasuomalaisten hakemuksissa.

2.2. Kansalaiset: "Peruskoulun tehtävänä on opettaa lapsille perustietoa uskonnoista, ei ehdollistaa lapsia uskomaan mihinkään uskontoon".

-Tarkoitetaanko tällä sitä, että kouluissa tulisi järjestää vain joitakin yleisiä kursseja eri maailman uskonnoista, eikä koululla täten olisi velvollisuutta järjestää esimerkiksi katolista, ortodoksista tai islaminuskoista opetusta?

Sukupuolten välinen tasa-arvo: "Ei saa koskea vain naisten aseman parantamista, entistä enemmän keskittymistä miesten aseman parantamiseen".

-On totta, että miehiä syrjitään tietyissä tapauksissa (esimerkiksi avioero/huoltajuus), mutta tulisiko nykyisenä aikana, jolloin tasa-arvo on ainakin näennäisesti toimivaa, puhua paremmin niin sanotun ekvalismin (equalismin), eli tasa-arvon kehittämisestä ja tehostamisesta ja luopua muun muassa sovinismista ja feminismistä?

Sananvapaus: "Ilmaisua ei tee laittomaksi ainoastaan se, että julkaisu järkyttää, loukkaa, hämmentää, on sisällöltään liioitteleva, poleeminen tai hyökkäävä".

Sitten sanotaan, että jos julkaisulla tms pyritään tarkoituksella loukkaamaan yksityisen henkilön kunniaa, tulee tuomittavuus kysymykseen. Oikeutetaanko tällä sitten muun muassa sellaiset termit julkaisuissa, kuten "rättipäät, kikkarapäät, mutakuonot" yms jos termillä tarkoitetaan esimerkiksi kulttuurista ryhmää, ei yksityistä henkilöä?

Sosiaaliturvasta: "Sosiaaliturvan tulee olla luonteeltaan kannustavaa".

Joo, mutta tarkoitetaanko tällä esimerkiksi sitä, että jos henkilö A ei tee työtä, hänen sosiaaliturvaansa pienennetään tai otetaan kokonaan pois määräajaksi (esim 3 kuukautta) tai siihen asti, kun henkilö tekee työtä?

Fyysinen koskemattomuus ja väkivaltarikollisten rankaiseminen:
"Seksuaalirikollisten rangaistuksia tulee koventaa".

Olen täysin samaa mieltä tässä, mutta tämän lisäksi tulee suunnata myös ennaltaehkäisyyn (esim psykologia), uhrin psyykkeen ja taustojen (esim lapsuuden kokemukset, teini-iän hormonit, jotka ovat ehkä jääneet vielä päälle aikuisiällä) selvittämiseen. Jos henkilö ei ole yhteistyöhaluinen, tulisi mielestäni äärimmäiset keinot (kemiallinen kastraatio?) ottaa käyttöön.

Nuorista: "Nuoruus tulee nähdä vankeinhoidolliseksi perusteeksi määrätä tuomio ehdottomana jo rikollisen elämän alkuvaiheessa".

- Tässä tulee kuitenkin ottaa huomioon se, että nuoruus on monesti idiotismin aikaan, jolloin tulee kokeiltua rajoja ja tehtyä kaikkea sellaista, mikä jälkeenpäin aikuisiällä kaduttaa. Nuorena ei aina tule paljoa ajatelleeksi, mitä tehdystä seuraa. Ongelmatapauksissa mukaan tulee ottaa nuorisopsykologi. Vankilan tulisi olla vaihtoehdoista viimeisenä, koska vankila ei kasvata oikeaan suuntaan.

Lieventämisperusteet: "Tarkoituksellinen ärsyttäminen ja provosointi lieventämisperusteena ja tuomiota alentavana seikkana".

-Täten siis esimerkiksi minihameeseen ja toppiin pukeutunut nainen olisi osasyyllinen raiskaukseen? Kärjistäen voitaisiin myös sanoa tekijän näkökulmasta: "no ku se vittuili, se kerjäs sitä"!


Offline Kontturi

  • Full Member
  • ***
  • Posts: 123
Re: Muutos 2011 puolueohjelmasta
« Reply #1 on: May 14, 2010, 20:42:28 »
Itse olen hieman hämmentynyt löytämieni yhtymäkohtien määrästä - toki Sveitsin mallia haettiin tässäkin tapauksessa esikuvaksi mutta yhtäläisyys on silti huvittava ja niitä löytyy dokumenteista enemmänkin:
http://www.histdoc.net/historia/1917-18/pun_vs.html

Suoran demokratian kolme keskeistä vaikutustapaa ovat:

kansalaisaloite:
"Kun vähintään kymmenentuhatta kansalaista, joilla on valtiollinen äänioikeus, allekirjoittamansa asiakirjan kautta esittää ehdotuksen haluamansa lain säätämisestä, on tämä kansan aloite valtiopäivillä kiireellisenä käsiteltävä."

kansanäänestys:
"Jos kansanäänestyksessä enemmistö hyväksyy kansan alotteessa tarkoitetun ehdotuksen tahi vastaehdotuksen, on viivyttelemättä säädettävä kansan päätöksen mukainen laki."

keskeisten virkamiesten valinta:
"Jos se, joka on julkiseen toimeen asetettu, ei tyydyttävästi hoida tointaan, voidaan hänet erottaa ennen toimiajan päättymistä. Jos on voimassa irtisanomisaika ja hänet pidätetään toimestaan ennen sen päättymistä, saakoon hän palkan irtisanomisajalta, ellei ole tehnyt itseään syypääksi sellaiseen rikkomukseen, josta tuomioistuin tuomitsee hänet toimensa menettäneeksi. Jos julkinen toimi on vaaleilla täytetty ja vähintään viidesosa vaaleihin osaaottaneiden luvusta vaatii uusia vaaleja ennen toimiajan päättymistä, toimitettakoon ne viipymättä."

Outo Lintu

  • Guest
Re: Muutos 2011 puolueohjelmasta
« Reply #2 on: May 14, 2010, 23:22:49 »
Itse olen hieman hämmentynyt löytämieni yhtymäkohtien määrästä - toki Sveitsin mallia haettiin tässäkin tapauksessa esikuvaksi mutta yhtäläisyys on silti huvittava ja niitä löytyy dokumenteista enemmänkin:
http://www.histdoc.net/historia/1917-18/pun_vs.html

Suoran demokratian kolme keskeistä vaikutustapaa ovat:

kansalaisaloite:
"Kun vähintään kymmenentuhatta kansalaista, joilla on valtiollinen äänioikeus, allekirjoittamansa asiakirjan kautta esittää ehdotuksen haluamansa lain säätämisestä, on tämä kansan aloite valtiopäivillä kiireellisenä käsiteltävä."

kansanäänestys:
"Jos kansanäänestyksessä enemmistö hyväksyy kansan alotteessa tarkoitetun ehdotuksen tahi vastaehdotuksen, on viivyttelemättä säädettävä kansan päätöksen mukainen laki."

keskeisten virkamiesten valinta:
"Jos se, joka on julkiseen toimeen asetettu, ei tyydyttävästi hoida tointaan, voidaan hänet erottaa ennen toimiajan päättymistä. Jos on voimassa irtisanomisaika ja hänet pidätetään toimestaan ennen sen päättymistä, saakoon hän palkan irtisanomisajalta, ellei ole tehnyt itseään syypääksi sellaiseen rikkomukseen, josta tuomioistuin tuomitsee hänet toimensa menettäneeksi. Jos julkinen toimi on vaaleilla täytetty ja vähintään viidesosa vaaleihin osaaottaneiden luvusta vaatii uusia vaaleja ennen toimiajan päättymistä, toimitettakoon ne viipymättä."

Jep, aika samankaltaisia, lieneekö tarkoituksella? Mutta kuten sanottu, aika näyttää, mitä tuleman pitää ja tuleeko polueohjelmaan muutoksia.

Tässä vielä ns täydennystä kaikille, jotka eivät ole kyseistä linkkiä lukeneet ja muillekin.
http://juhamakiketela.info/pystylinkit/poliittinenFAQ.html

Omiin silmiini pistivät erityisesti kohdat: 14 (ei yhteistyöhalua muun muassa vasemmiston ja vihreiden kanssa). Periaatteessa ok, ei kaikkien kanssa ylimpiä ystäviä tarvitse olla. Mutta ajetaanko tällä sitä, että vastapuoli on käytännössä vastustaja/ vihollinen, vaikka voissa paistaisi?

22 (kansanedustajien määrän vähentäminen=vallan keskittymistä harvemmille?)


29. (vähemmistöjen sivuuttaminen) itseäni häiritsi erityisesti tuo mainittu kohta. Kärjistäen: tietynlaista francolaisuutta modernissa muodossa; "Suomi on suomalaisille". Taannoin tässä jokunen kuukausi takaperin karjalan kieli tunnustettiin Suomen vähemmistökieleksi ja nimenomaan vähemmistökieliä tulee tukea! Erityisesti saamen kieltä. Saamelaiset ovat alkuperäisasukkaita ja yhtä lailla heillä olisi oikeus vaatia Suomea tai ainakin Lappia saamenkieliseksi. Pyyhitään pois imperialistinen ajattelu ainakin Lapin osalta.

75. ("tarpeelliset leikkauskohteet) Lista on vähintäänkin mielenkiintoinen.

Offline Jussi Marttila

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 636
Re: Muutos 2011 puolueohjelmasta
« Reply #3 on: May 15, 2010, 15:06:35 »
Yllättävää että kannabiksen laillistamista ei mainita, vaikka Jiri Keronen olikin edustamassa Muutosta Turun hamppumarssilla.
Sun bikinipöksyt on seeprannahkaa
Ja eniten inhoat maitorahkaa
Ja sitäkun hiutaleet paakkuuntuu veteen
Ja sitäkun miehelläei ota eteen

Pyy

  • Guest
Re: Muutos 2011 puolueohjelmasta
« Reply #4 on: May 15, 2010, 16:39:56 »
Kannattaisi Muutoksenkin pitää ovet avoinna yhteistyölle, vaikka nyt vihreiden kanssa mitä kansanäänestyksiin tulee. Vihreäthän näitä ovat jo pitkään pitäneet agendallaan. On tässä tietysti se ongelma, että muutoslaisia ei eduskunnassa tulla näkemään. Periaatteellisella tasolla kun kuitenkin kansanäänestykset/suora demokratia tuntuu Muutoksen ohjelmassa olevan SE juttu niin luontevaahan olisi liittoutua jonkun vakiintuneen samanmielisen puolueen kanssa tässä asiassa. Noh, sekin on toki tiedossa, että mikä kettu muutoslaisilla on kainalossaan tämän suoran demokratian verukkeella.