Author Topic: Ajantasaista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa maahanmuutosta  (Read 2437 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Julmuri

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3920
  • Pienimunainen fasisti
Euroopan muuttoliikeverkosto - European Migration Network (EMN)
 

"Euroopan muuttoliikeverkosto (European Migration Network, EMN) on EU-jäsenmaissa sekä Norjassa toimivista kansallisista yhteyspisteistä sekä kansallisten verkostojen jäsenistä muodostuva tutkimus- ja tiedonvaihtoverkosto. Euroopan muuttoliikeverkoston toimintaa koordinoi EU-komissio, ja sillä on EU:ssa lainsäädännöllinen asema (14.5.2008 Neuvoston päätös 2008/381/EY). Suomen yhteyspiste toimii Maahanmuuttoviraston Oikeus- ja maatietopalveluyksikön yhteydessä.  

Euroopan muuttoliikeverkoston tarkoituksena on tuottaa ajantasaista, puolueetonta, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa lähinnä jo olemassa olevan tutkimustiedon perusteella maahanmuutto- ja turvapaikka-asioista EU-valtioissa politiikan suunnittelun tueksi Euroopan unionissa. Euroopan muuttoliikeverkoston keskeinen lisäarvo on sen keräämän tiedon analysoiminen ja jakaminen poliitikkojen ja viranomaisten lisäksi myös laajalle yleisölle.

Toistaiseksi verkoston työskentelyä varten on kehitetty seuraavat tutkimus- ja analyysivälineet:
 
-¢ Vuosittainen maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaraportti
-¢ Teematutkimukset, yksi laaja ja 1-3 tiivistettyä tutkimusta
-¢ Ad hoc-kyselyt
-¢ EMN neljännesvuosittaisraportit
"
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla