Author Topic: Johtaako islamofobia holokaustiin vai väsyykö?  (Read 48530 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Harran

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 781
Re: Vs: Johtaako islamofobia holokaustiin vai väsyykö?
« Reply #330 on: November 19, 2012, 21:32:41 »
Palaan kun kerran lupasin.

Pidemmän päälle taas anarkia (eli erillisen esivallan puuttuminen) on ihmisen pitkäikäisin ja vakain sosiaalinen tila, joka on kestänyt satojatuhansia vuosia ja jonka egalitaaristen perinteiden murtuminen oli pitkä ja kivulias prosessi. Eräällä tavalla voidaan ajatella että niin antiikin Kreikan demokratia kuin siitä ammentava länsimainen tasavaltalaisuus oli pohjimmiltaan yritystä palata kohti aiempaa anarkkista egalitarismia.

Ihminen ei ole lähtökohtaisesti egalitaarinen eikä lähtökohtaisesti individualistinen vaan hän on aina näitä molempia. Kysymys on siitä mikä on se "sivistynyt" tapa jolla yhteisöllinen elämä olisi optimaalisesti järjestettävissä niin että ihmiset olisivat yleisesti ottaen mahdollisimman onnellisia ja että kohtuutonta kärsimystä olisi mahdollisimman vähän. Mikään sellainen mahdollisuus joka edellyttää ihmisen muokkaamista joksikin muuksi kuin mitä hän todellisena biologis-psykologis-henkisenä olentona on ei tuohon tulokseen tule pääsemään. Siksi teoreettiset mallit eivät käytännössä toimi. Vapaus sen sijaan toimii. Se ei edellytä sen kummempaa kuin että ihmiset toteuttavat individualistista luontoaan ottamalla lähtökohtaisesti vastuun itsestään ja pyrkimällä selviytymään mahdollisimman hyvin ja tavoittelemaan itselleen onnellista olotilaa, ja että he toteuttavat egalitaarista luontoaan kunnioittamalla lähtökohtaisesti toistensa vapautta ja pyrkimyksiä onnellisuuteen kunhan nuo toiset kunnioittavat heidän.

Toisin kuin useimmat ismit liberalismi ei ole satukirja vaan pitkälle praksista. Sitä voi ryhtyä noudattamaan jo ennen kuin megalomaaninen projekti koko maailman hallinnan saavuttamiseksi on toteutettu ja proletariaatin diktatuuri, rotupuhdistus, anarkia, kaiken yksityistäminen tai jokin muu suuri välivaihe pystytetty ihmisluonnon rusennettujen kylkiluiden ja polvilumpioiden päälle. Liberalismi on humanismia.

Se taas alkaa kuulostaa lähinnä lastenkirjalta jos asetelma on se, että ilman näkymätöntä kättä koemme metamorfoosin ihmissusiksi.

Ilman näkymätöntä kättä olisimmekin kummalliseen luonnottomuuteen vajonneita taruolentoja, paradokseja ja khimäärejä.

Kyllä kyllä, mutta ei tuolla ole juurikaan tekemistä sen egalitarismin kanssa mistä minä olen tässä puhunut. Karisma ei korvaa hierarkiaa vaan yksilöllisessä karismassa on hierarkian siemen ja sen takia kollektiivisen egalitarismin tehtävä on pitää karismaattiset mahdolliset johtajat ruodussa. Aiemmin mainittu Boehm kutsui sitä siis "käänteiseksi dominanssihierarkiaksi" mikä on aika kattavasti kuvattu ihmisyhteisöistä kaikilta mantereilta. Jos dominoivaa käyttäytymistä osoittava yksilö ei rauhoittunut pilkalla, solvauksilla ja ulossulkemisella, tarvittaessa hänet tapettiin, jotta kollektiivinen egalitarismi ei järky. Pitkäänhän johtajan tappaminen nähtiin kansan oikeudeksi mutta ajan myötä se käännettiin päinvastaiseksi.

Tuo kuulostaa jälleen juuri siltä hupparijengin logiikalta jota aluksi solvasit olkinukeksi. Ilveskansa repii varmuuden vuoksi alas oksilta kaikki jotka ovat vaikka vain karismaattisia. Tuollainen kateuteen ja plebeijien hirmuvaltaan perustuva järjestelmä ei suinkaan ole anarkiaa (paitsi juurikin sanan demonisoivassa olkinukkemerkityksessä) vaan totalitarismia. Egalitaariset unelmasi toteutettiin jo. Kiinan kulttuurivallankumouksessa ja Pol Potin Kambodzhassa.

Mielenkiintoista että anarkistina kuitenkin käytät hierarkkista käsitettä "oikeus" tuossa yhteydessä. Johtajan tappaminenhan oli kansan oikeus silloin aivan samaan tapaan kuin tänä päivänä. Jos johtaja vain murhataan mutta vallankumousta ei tapahdu murhaajia todennäköisesti rangaistaan kuten niitä kahta tyranninmurhaajaa antiikin Ateenassa, elleivät kuole tekoa suorittaessa tai oman käden kautta kuten Schauman, vaikka jälkipolvet sitten muistaisivat näitä tyrannintappajia patsailla, runoilla ja muistolaatoilla. Jos taas vallankumous onnistuu silloin katsotaan tietysti että se oli "oikeus."

En sano että käytät sanaa "oikeus" väärin, sanon vaan että mielenkiintoista.

Edellisestä saa valitettavasti myös sen käsityksen että sinulle tasa-arvo on tasapäistämistä. Jos joku "on olevinaan" tai hänellä vain sattuu olemaan ominaisuuksia joita toiset kadehtivat silloin on sinusta "egalitarismin" nimissä oikein nujertaa tällainen yksilö joukkovoimalla. Jos näin on olemme ehkä diagonaalisesti vastakkaisilla puolilla yhteiskunnallisessa ajattelussamme.

Vapaus on nimenomaan vapautta olla erilainen, tehdä erilaisia ratkaisuja. Erilaisuus on aina samalla myös paremmuutta ja huonommuutta, riippuen siitä mitä milloinkin mitataan. Sinun mallissasi käy niin että milloin massa keksii että joku on toisia pidempi, katkaistaan pää. Milloin joku on toisia fiksumpi, lobotomia. Milloin joku on kauniimpi, happoa kasvoille. Muutenhan se joku jolla on joku vahvuus muihin nähden voisi vaikka päästä käyttämään valtaa toisiin. Hassua taas, tässä räikeästi tunnustetaan samalla se että vahva ominaisuus riittää saamaan toisia valtaansa.

Minulla ei ole ongelmaa edes sen suhteen että joku saa toisia valtaansa tai että on hierarkioita. Ongelma on vasta jos nämä ovat pakotettuja.

Tasa-arvo ei ole sitä että ihmiset saavat kaikilla mittauksen kohteena olevilla ominaisuuksilla samat arvot. Tasa-arvo on sitä että heidän ihmisarvonsa katsotaan noista arvoista riippumatta samanarvoiseksi, että heillä kaikilla on oikeus halutessaan olla vapaita, vahvoja yksilöitä.

Ei edusta, vaan se edustaa juuri kollektiivisen vaurauden uudelleenallokoimista niin, että estetään eriarvoisuuden kasvua. Se voidaan ottaa tietenkin pois valtion kontrollista, mutta valtion puitteissa hierarkinen rakenne tietenkin säilyy ja rikkaat saavat pitää omaisuutensa ja yhteiskunnallisia etuoikeuksiaan toisella tavalla kuin täysin egalitaristisessa sosiaalisessa järjestelmässä.

Kollektiivisen vaurauden uudelleenallokointi ei edellytä ihmisoikeuksien loukkaamista ja ihmisten vapauden riistämistä. Päinvastoin se sujuu paljon paremmin vapauden maksimoinnilla jolloin näkymätön käsi ohjaa resursseja jatkuvaan kiertoon. Se että vaikkapa kaunis huvila on sukupolvien saatossa oikeilla valinnoilla rikastuneen (eli näkymättömän käden palkitseman) suvun omistuksessa ei tarkoita että se on pois kaikilta niiltä joille huvila tarjoaa työpaikan, osan rantanäkymää tai kulttuurihistoriallista arvoa. Juridisella omistamisella on vähemmän merkitystä kuin käytännön nautintatoteumalla.

Huomaan tässä halveksuntasi yhteiskunnan pahnanpohjimmaisia kohtaan. Itse olen arvostanut moniakin ilmaiseksi saamiani asioita, jotka on ansaittu ihan sillä että olen olemassa. Lisäksi kun pohjalla olevilta ihmisiltä on kadonnut omanarvontunto ja itsekunnioitus, niin se fuck it -mentaliteetti syntyy juuri siitä, että ei ole millään enää mitää väliä. Siinä vaiheessa on erittäin tärkeää se, että on tasavertainen ja yhtä hyvä kuin muut ihan sillä että on.

Millä tavoin huomaat halveksuntani pahnanpohjimmaisia kohtaan? Itse en ole sellaista oikein missään vaiheessa elämääni huomannut. Päinvastoin kuvailin fuck it -mentaliteetin syitä paljolti samoin kuin sinä. Omanarvontunnosta ja itsekunnioituksesta olemme täysin eri mieltä. Sinulle ne ovat sitä että holhouskoneisto laittaa rahat tasan ja poistaa mielekkyyden kaikelta kilpailulta. Minulle ne ovat sitä että huolehtii itsestään ja läheisistään eikä elä toisten kustannuksella. Sinusta fuck it -mentaliteetti syntyy siitä että lompakko on tyhjä (vaikka se ei sitä selvästikään ole kun päihteisiin aina löytyy rahaa). Minusta taas fuck it -mentaliteetti syntyy siitä että kausaliteetti omien tekojen ja ponnistusten ja niistä itselle koituvien seurausten välillä menettää merkityksensä. Holhouskoneisto on omiaan tuottamaan jälkimmäisen tuloksen. Kuten myös massojen mielivaltainen tyrannia joka tosiaan tekee ihmisistä kulttuurivallankumouksen ihmissusia tai meksikolaisia narkokulttilaisia.

En näitä satuhahmoja nyt arvostaisi kauheasti todellisten ongelmien ratkaisemisessa. Se toimii kuitenkin yksityisomistuksen ja pääoman kasaamisen hierarkkisessa rakenteessa eikä voi koskaan paeta siitä samalla tavalla kuin egalitaarinen jakaminen, joka on empiirisesti toimivaksi todettu työkalu.

Olet empiriasi suhteen väärässä. Egalitarismin nimissä tapahtuva pakko-ottaminen johtaa pääoman ja resurssien kasaamiseen. Siihen kasaamiseen paitsi käytetään valtaa sillä myös luodaan lisää valtaa ja kierre on valmis. Näkymätön käsi sen sijaan ei kasaa pääomia ja resursseja vaan lakkaamatta jakaa niitä kuin entropia, muotoutumaan alati uudelleen ja palkitsemaan niitä jotka tekevät oikeita siirtoja oikeaan aikaan. Siten toimii myös evoluutio.

Ei, kyllä tässä on merkittävä käsitteellinen ero myös. Etenkin juuri siinä miten sivistys piti sisällään jaon ylempiin ja alempiin.

Sivistys tosiaan aina pitää sisällään parempi-huonompi-arvoasetelmia joihin moraali, estetiikka, oikeudentaju, tieto ja muukin tietoinen toiminta perustuu. Niin kauan kuin ihmisten luontainen tapa arvioida toisiaan perustuu ominaisuuksiin se on paitsi väistämätöntä myös hyödyllistä. Jos sen sijaan siirrytään privileegioperustaisiin pakotettuihin luokka-, kasti-, kilta- ja muihin jakoihin se on ongelmallista ja vapauden kannalta vahingollista. Juuri tällaisia keinotekoisia arvoluokkia kateellisten roskajoukkojen massat pyrkivät luomaan hallitakseen "egalitaarista" järjestystään ja ehkäistäkseen suosiollisten asemien lankeamista luonnostaan paremmille.

Kyllä kyllä. Mutta ei muuta mihinkään tuota hierarkiasuhdetta mikä sivistykseen ladattiin.

Siihen ladattiin kuitenkin olennaisemmin emansipatorista ja vääriä hierarkioita murtavaa.

Niin, eli tämä näkymätön kätesi on minimivaltiossa turvaamassa juuri ja vain yksityistä omistusta, ei jakamassa. Se on esivaltaa raadollisimmillaan, kun siitä on riisuttu pois kaikki eriarvoisuutta tasaavat mekanismit ja se tarkoittaa vapautta ilman tasa-arvoa, toisten vapautta toisten vapauden kustannuksella.

Olet väärässä. Näkymätön käteni ei privilegioi yhtään mitään vaan nimenomaan varmistaa resurssikierron eli jakamisen mutta ei oglo- vaan meritokraattisesti.

Oi jos se olisikin niin helppoa että minun väkevä käteni voisi hallita maailmaa täydellisen oikeudenmukaisesti ja uskoisin sillä voivani pakottaa maailmaan oikean ja hyvän järjestyksen, kaikkien parhaaksi. Silloin tietäisin ja valmistautuisin kaappaamaan kaiken vallan itselleni, alistamaan muut (omaksi parhaakseen toki) ja sitten valistuneesti hallitsemaan. Mutta ikävä kyllä en sellaiseen usko vaan yritän mieluummin herätellä mahdollisimman monia itsenäistymään ihmisinä, elämään kunnolla ja kunnialla, vaalimaan omaansa ja muiden vapautta sillä se on arvokkaampaa kuin mikään muu maanpäällisessä elämässämme, ja luomaan niitä horisontaalisia egalitaarisia verkkoja vaikka ihan jo oman edun ja oman vapauden puolustamisen vuoksi.

Offline Kourumies

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 3094
Re: Johtaako islamofobia holokaustiin vai väsyykö?
« Reply #331 on: January 06, 2013, 09:38:09 »

Tuo mielikuva tappajarobottiarmeijasta hiillostamassa erottamaan joku nettihöyryäjä oli parasta hetkeen  ;D Kiitos siitä.

Kas, tämä oli jäänyt huomaamatta aiemmin. Sattumoisin huomasin äskettäin myös sen, että olit myös osallistunut keskusteluun, jossa nimim. Paappa oli kertonut hänen työnantajaansa kohdistuneesta hommalaispainostuksesta. Siitä huolimatta annat ymmärtää, että pidät ajatusta maahanmuuttokriittisten tappajarobottien työnantajiin suuntamasta painostuksesta pelkästään minun fantasianani. Koska olet täysin moraaliton olento, et tietenkään kykene tajuamaan, mikä menettelyssäsi on halveksuttavaa. Muut sen kyllä tajuavat.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Vongoethe

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 6074
Re: Väsyykö
« Reply #332 on: January 06, 2013, 10:24:38 »

Tuo mielikuva tappajarobottiarmeijasta hiillostamassa erottamaan joku nettihöyryäjä oli parasta hetkeen  ;D Kiitos siitä.

Kas, tämä oli jäänyt huomaamatta aiemmin. Sattumoisin huomasin äskettäin myös sen, että olit myös osallistunut keskusteluun, jossa nimim. Paappa oli kertonut hänen työnantajaansa kohdistuneesta hommalaispainostuksesta. Siitä huolimatta annat ymmärtää, että pidät ajatusta maahanmuuttokriittisten tappajarobottien työnantajiin suuntamasta painostuksesta pelkästään minun fantasianani. Koska olet täysin moraaliton olento, et tietenkään kykene tajuamaan, mikä menettelyssäsi on halveksuttavaa. Muut sen kyllä tajuavat.

Noh, noh. Että edes jossain olisi moraalisia olentoja, niin eikö tuossa tapauksessa ollut kyse hyökkäyksistä FDL:n taholta, lähinnä, tai ainakin arvelut että siltä suunnalta olisi aiheutettu lokapostitulva? Näin vain ohimennen, minulla kun ei ole Facebook-tiliä. Tuollainen muistikuva minulla siitä on, kostoksi kai he mielestään niin ovat tehneet, heidänkin ei-julkisia yhteystietojaan kuulemma kun oli levitelty. Kenelläkään asianosaisella ei nyt kyllä tainnut olla puhtaita jauhoja pussissa. FDL on kuitenkin vain pieni osa hommalaisuutta, melko lailla marginaalissa Hommalla, ketjuistaan päätellen.

Turha Kapia liikaa syyllistää heidän touhuistaan etenkin kun tiedetään, kuka alun perin niitä tietoja on julkistanut tai eteenpäin antanut, tietoja, jotka löytyvät myös vaikkapa Enirosta. Puolustelemisista ja vähättelyistä toki, mutta ottakaamme huomioon Kapin tunnettu muisti sekä hänen ilmeinen ahkeruutensa monella erilaisella forumilla.

Tuollainen näkyy todellakin olevan valitettavan yleistä. Nettikulttuuri on kuitenkin nuorta ja etenkin noiden Gaussin käyrän huippumiesten- ja naisten parissa harrastellaan tuollaista laajemmaltikin, puhumattakaan sen vasemman puolen Sisyfoksista.

Olkaamme kärsivällisiä.

Toki panin aamulla merkille erästä toistakin omalla nimellään kirjoittavaa vastaan suunnatun ääliömäisyyden, kahdestakin eri bloggauksesta, kommenttiosastolta. Poliisiasialta vaikutti, mene ja tiedä, millaiset jonot poliisilla noista alkaa olla, paljon silkkaa shikaanipelleilyä mukana. Viime aikoina olen kyllä ollut huomaavinani Hommalla, kuinka siellä taas vaihteeksi usutetaan spämmäämään viranomaisten sähköposteja, valittamaan vähän kaikesta. Saisivat karsia sen pois, kokonaan.
« Last Edit: January 13, 2014, 08:26:00 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.