Author Topic: Parantumisia pimeyden vallasta?  (Read 8253 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.


Offline Harran

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 781
Re: Parantumisia pimeyden vallasta?
« Reply #46 on: May 13, 2012, 21:06:20 »
(...)
So can you understand
Why I want a daughter while I'm still young?
I want to hold her hand
And show her some beauty
Before all this damage is done

But if it's too much to ask, if it's too much to ask
Then send me a son
(...)


Metrics, mielenkiintoinen laulu ja video. Haluatko kenties avata tarkoitustasi tarkemmin koska vaikka oletkin poiminut tietyn katkelman, linkin sisältö antaa varsin monia keskenään ristiriitaisia tulkintamahdollisuuksia?

"I'm still young" asettuu mielenkiintoiseen suhteeseen kohtaan "all this damage is done" kanssa, olettaen että "this" viittaa kertojaan. Tähän sisältyvä piiloasenne puolestaan on mielenkiintoisessa suhteessa siihen että kertoja paitsi haluaa myös uskoo olevansa oikea henkilö "show her some beauty" ikään kuin tuo kauneus ei opastuksetta tyttärelle avautuisi. Kertojan toive sisältää myös meidän ajallemme ominaista narsistista itsekkyyttä jossa jopa tytär ja (vähempiarvoiseksi luokiteltu) poika (jolle kauneuden esitteleminen ei ilmeisesti tuota yhtä suurta tyydytystä) ovat välinearvoisessa suhteessa kertojan itsekeskeiseen katharsikseen.

Yhdistettynä mielikuvaan niiden vanhemmuudella siunattujen nuivien kasvatuksellisiin avautumisiin jotka uskovat elävänsä totaalisessa sodassa, mainittu lasten välineellistäminen antaa lähinnä synkkiä mielikuvia. Mutta kuten totesin, itse video ja laulu antavat runsaasti aineksia myös aivan toisenlaisiin tulkintoihin siitä mitä sitaatilla halusit ilmaista.