Author Topic: Minkälaista maahanmuuttopolitiikan mielestäsi pitäisi olla?  (Read 3283 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Minkälaista maahanmuuttopolitiikan mielestäsi pitäisi olla?
« Reply #15 on: January 14, 2012, 20:43:54 »
Kun tuota kielijuttua kirjoitin niin mietin itse asiassa Suomen perustuslain kieli- ja kulttuurikohtaa ja sitä tiettyä ajatusesimerkkiä, että jos suomalainen perhe joutuu hakemaan turvapaikkaa Ruotsista niin minusta on ihan hyvä, että vaikkapa peruskouluikäiset lapset saisivat oman äidinkielen opetusta sikäläisissä kouluissa eikä siltä osin suomenkielisyys loppuisi kuin seinään.

No, suomenkieliset Ruotsissa on vähän huono esimerkki, koska Ruotsissa käsittääkseni meänkielellä, jonka voi katsoa olevan yksi suomen murre, on virallinen vähemmistökielen asema. Virallisten vähemmistökielten kohdalla asiat ovat tietenkin hieman eri kuin minkä tahansa maahanmuuttajan kielen kohdalla. Ja en ole kauhean eri mieltä kanssasi siitä, että maahanmuutollakin voisi periaatteessa kielestä tulla vähemmistökieli, mutta tämä vaatisi a) sitä että maahanmuuttajat tosiaan jatkavat kielen käyttämistä ainakin parin sukupolven ajan ilman, että se on vain ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajien varassa. Suomen kieli Ruotsissa (siis Etelä-Ruotsissa, ei meänkielialueella) saattaisi kohta olla tässä vaiheessa. En tosin tiedä, kuinka moni sinne 1960-70-luvuilla muuttaneen jälkeläinen enää puhuu sitä äidinkielenään. Wikipedian mukaan suomen puhujia on Ruotsissa 460 000, joka taitaa olla jopa isompi luku kuin suomenruotsalaisten määrä! Ok, osa noista on toki edelleen Suomen kansalaisia.

Joka tapauksessa tähän keskustelun kannalta relevantimpia esimerkkejä olisivat sellaiset kielet, joita ei maassa entuudestaan puhuta. Esim. suomalaisilla Amerikassa ei kai ole mitään erityisiä oikeuksia kielen opetukseen. Itse tapasin siellä kerran kolmannen polven maahanmuuttajan ja hän osasi muistaakseni sanoa "tervetuloa" ja siinä suunnilleen kaikki.

Sitten filosofisempi kysymys on, että mihin kulttuuriin ja kieleen esim. kolmannen polven maahanmuuttaja kuuluu? He todennäköisesti osaavat täysin paikallista kieltä. Onko heidän kielensä ja kulttuurinsa valtakulttuuri vai se, josta heidän isovanhempansa tulivat?

Quote
Pitkään Suomessa olleista säännöksen tarkoittamista vähemmistöryhmistä voidaan mainita myös juutalaiset ja tataarit. Ehdotus ei kuitenkaan rajoitu koskemaan vain perinteisiä Suomessa olevia vähemmistöjä. Toisaalta säännöksen tarkoittamana ryhmänä ei voida pitää esimerkiksi satunnaisesti Suomessa oleskelevaa ihmisjoukkoa, vaan ryhmältä edellytetään tiettyä kiinteyttä ja pysyvyyttä. Säännöksen kohderyhmä olisi siten pitkälti sama kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten käyttämällä käsitteellä ''vähemmistö'' (minority).

Jep, juutalaisia, tataareja ja romaneita on Suomessa asunut jo yli sata vuotta. Ehkäpä siinä on sopiva aikaraja sille, minkä jälkeen ryhmälle voi antaa virallisemman pysyvän vähemmistöstatuksen.

Quote
EDIT: Itse asiassa aika mielenkiintoista, että somalin kielen opetuksen lopettaminen vaatisi ilmeisesti muutoksen perustuslakiin?

No, tuskinpa somaleja voi vähemmistönä pitää vielä pysyvänä ja kiinteänä vähemmistönä, koska pisimpäänkin maassa olleet ovat olleet maassa vasta jotain 30 vuotta.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg

Offline Mikael Lönnroth

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1308
  • Maailmanpuolue
Re: Minkälaista maahanmuuttopolitiikan mielestäsi pitäisi olla?
« Reply #16 on: January 14, 2012, 22:02:29 »
Quote
Pitkään Suomessa olleista säännöksen tarkoittamista vähemmistöryhmistä voidaan mainita myös juutalaiset ja tataarit. Ehdotus ei kuitenkaan rajoitu koskemaan vain perinteisiä Suomessa olevia vähemmistöjä. Toisaalta säännöksen tarkoittamana ryhmänä ei voida pitää esimerkiksi satunnaisesti Suomessa oleskelevaa ihmisjoukkoa, vaan ryhmältä edellytetään tiettyä kiinteyttä ja pysyvyyttä. Säännöksen kohderyhmä olisi siten pitkälti sama kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten käyttämällä käsitteellä ''vähemmistö'' (minority).

Jep, juutalaisia, tataareja ja romaneita on Suomessa asunut jo yli sata vuotta. Ehkäpä siinä on sopiva aikaraja sille, minkä jälkeen ryhmälle voi antaa virallisemman pysyvän vähemmistöstatuksen.

Mä kannatan kyllä nykykäytännön jatkamista (eli kaikkia kieliä voidaan opettaa äidinkielenä), jotta lapsia ei syrjittäisi sen perusteella, että heidän vanhemmat ja isovanhemmat eivät asuneet Suomessa. Siitä milloin on saavutettu "tiettyä kiinteyttä ja pysyvyyttä" taitaa olla eriäviä mielipiteitä. Tässä tuon Kouroksen kirjoitus aiheesta, jossa hän sanoo näin:

Quote
...kriteerit täyttynevät ainakin useiden Suomessa asuvien kielellisten vähemmistöjen - joista suurimman muodostavat venäjänkieliset - ja toisaalta uskonnollisista vähemmistöistä ainakin muslimien kohdalla.

Tässä Suomen 5. raportti kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta, jossa yhtenä vähemmistönä on yllättäen raportoitu "Maahanmuuttajat". Hmm.
Maailmanpuolueen jä sen - tarvitaan lisää <-- (myös Facebookissa)

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Minkälaista maahanmuuttopolitiikan mielestäsi pitäisi olla?
« Reply #17 on: January 16, 2012, 14:38:43 »
Quote
Pitkään Suomessa olleista säännöksen tarkoittamista vähemmistöryhmistä voidaan mainita myös juutalaiset ja tataarit. Ehdotus ei kuitenkaan rajoitu koskemaan vain perinteisiä Suomessa olevia vähemmistöjä. Toisaalta säännöksen tarkoittamana ryhmänä ei voida pitää esimerkiksi satunnaisesti Suomessa oleskelevaa ihmisjoukkoa, vaan ryhmältä edellytetään tiettyä kiinteyttä ja pysyvyyttä. Säännöksen kohderyhmä olisi siten pitkälti sama kuin kansainvälisten ihmisoikeussopimusten käyttämällä käsitteellä ''vähemmistö'' (minority).

Jep, juutalaisia, tataareja ja romaneita on Suomessa asunut jo yli sata vuotta. Ehkäpä siinä on sopiva aikaraja sille, minkä jälkeen ryhmälle voi antaa virallisemman pysyvän vähemmistöstatuksen.

Mä kannatan kyllä nykykäytännön jatkamista (eli kaikkia kieliä voidaan opettaa äidinkielenä), jotta lapsia ei syrjittäisi sen perusteella, että heidän vanhemmat ja isovanhemmat eivät asuneet Suomessa. Siitä milloin on saavutettu "tiettyä kiinteyttä ja pysyvyyttä" taitaa olla eriäviä mielipiteitä.

Niin, minusta tuo ehto tarvitaan siksi, että tuollaisen touhun järjestäminen ei ole mitenkään halpaa. En sano tätä mitenkään pahalla, mutta sinun kirjoituksistasi paistaa se, että olet varsin kärkäs ajamaan ns. positiivisia oikeuksia, eli subjetkiivisia oikeuksia asioihin, joiden järjestämisen maksaa joku muu. Oma lähtökohtani on taas se, että ihmisille tulee taata negatiivisten vapauksien (vapaus tehdä asioita, kunhan ei estä muita toteuttamasta omia vapauksiaan) toteutuminen absoluuttisesti, eli ellei mitään hyvää syytä ole rajoittaa kyseistä vapautta, siihen pitää olla täysi oikeus.

Positiivisiin vapauksiin suhtaudun kuitenkin penseämmin, koska ne tarkoittavat aina joidenkin toisten vapauksien polkemista. Sanotaan vaikka tässä koulujutussa. Jos koulun pitää järjestää äidinkielenopetus jokaiselle oppilaalle, tämä maksaa ja koulun pitää sitten tinkiä muista asioista. Juuri tästä syystä en näe niissä järkevänä lähestymistapana subjektiivisen oikeuden ajatusta. Koululla pitäisi olla oikeus se koulutus järjestää, jos niin katsoo parhaiten parantavansa koulun oppilaiden opetusta, mutta myös oikeus tehdä jotain muuta, jos ei ole sitä mieltä, että siihen rahan paneminen on kokonaisuuden kannalta järkevintä.

Quote
...kriteerit täyttynevät ainakin useiden Suomessa asuvien kielellisten vähemmistöjen - joista suurimman muodostavat venäjänkieliset - ja toisaalta uskonnollisista vähemmistöistä ainakin muslimien kohdalla.

Venäjänkieli olisi tosiaan ehkä se, josta voisi katsoa olevan tulossa seuraava vähemmistökieli. Suomessa on pitkät perinteet venäjänkielisistä (olihan Suomi reilun sata vuotta osa Venäjän keisarikuntaa) ja tällä hetkellä venäjänkieliset ovat suurin kieliryhmä ruotsinkielisten jälkeen. En tosin tiedä, miten hyvin tässä se kiinteys pätee, eli kuinka moni toisen tai kolmannen polven venäjänkielinen oikeasti puhuu ennen kaikkea venäjää ja kuinka suuri osa tästä venäjänkielisestä porukasta on tänne parina viime vuosikymmenenä muuttanut.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg