Author Topic: Homman kalvosetti yritys n:o 2  (Read 10107 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Matabele

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 138
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #15 on: December 23, 2011, 14:22:56 »
Hyvä, hyvä. Hyvää joulua Mikaelille ja kaikille muillekin!

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #16 on: December 24, 2011, 00:52:46 »
Virkamies...

On kuitenkin tunnettua (joskin unohdettua), että suomalaiset ovat eurooppalaisittain henkirikosten kärkikansa, ja Suomen maahanmuuttajat/ulkomaalaistaustaiset ovat tässä rikostyypissä kantaväestöön nähden aliedustettuja.

Väärin ja väärin. Suomi ei ole eurooppalaisittain henkirikosten kärkikansa ja maahanmuuttajat eivät ole aliedustettuja tässä rikostyypissä. Tarkasta Optulan henkirikoskatsaus 2010 ensin ennen kuin ryhdyt levittämään tätä virheellistä tietoa.


Niinkö todellakin, Virkamies?

Tällaista tietoa löytyi vuoden 2004 raportista. Merkittävin syy tilastopiikkiimme löytyy suomalaisesta, humalhakuisesta juomakulttuurista. (Liekö sitten männä vuonna tilastot kääntyneet laskuun massoittaisen, hallitsemattoman, alkoholikielteisen mamuryhmän maahantulvan seurauksena? )

-Suomen henkirikollisuus on pitkään, jo toista sataa vuotta, ollut muihin pohjoismaihin
ja Euroopan Unionin jäsenmaihin verrattuna runsasta.
Siinä on kuitenkin ollut
kausittaista vaihtelua. Esimerkiksi 1920-luvulla henkirikoskuolleisuus oli kolminkertaista
1990-luvun loppuun verrattuna.-

-Henkirikoskuolleisuus noin 2,5-kertaista Länsi-Euroopan maihin verrattuna. Kuolemansyytilastojen mukaan Suomessa kuolee henkirikoksissa noin 2,5 ihmistä 100 000 asukasta kohden. Useimmissa läntisen Euroopan maissa luku on noin 1 tai sen allekin. Yleensä Itä-Euroopan maissa on korkea, monesti Suomen tasoa korkeampi henkirikoskuolleisuus. Oheinen WHO: n Euroopan HFA -tietokannasta laadittu kuvio osoittaa, kuinka dramaattisesti Suomi poikkeaa Länsi-Euroopan maista. Kolmen vuoden keskiarvot on laskettu viimeisiltä vuosilta, joilta tietoa saadaan,
yleensä 2000-luvulta."

(Palkkia ei saa kopioitua tänne.)

"Henkirikokset ovat enimmäkseen miesten välistä väkivaltaa. Tavallisimmin henkirikos kohdistuu tuttavaan, jonka kanssa on ryypiskelty. Tappaja ja uhri ovat yleensä taustoiltaan toistensa kaltaisia ja elävät samanlaisissa olosuhteissa. Noin viidennes henkirikoksista on parisuhdetappoja tappajan ollessa silloin pääsääntöisesti mies ja uhri nainen. Suomessa naisen riski tulla surmatuksi on
kansainvälisesti verrattuna huomattavan korkea."edit: Juopottelevien 40-vuotiaiden lisäksi nuoret narkkarit uhreina ja syyllisinä. Maaseudulla ja erityisesti Itä ja Pohjois-Suomessa henkirikoksia tehtaillaan aktiivisemmin kuin monikulttuurisemmalla pk-seudulla.

- Henkirikollisuuden alueelliset erot ovat Suomessa kasvamassa. Uudenmaan (pääkaupunkiseutu
mukaan lukien) henkirikostiheys on nykyisin Euroopan Unionin keskitasoa ja laskenut siihen maan keskitasosta hyvinkin lyhyessä ajassa. Sen sijaan Pohjois- ja Itä-Suomen korkean henkirikollisuuden alueilla henkirikosriski on kasvanut ja on nykyisin yli 10-kertainen Uuteenmaahan verrattuna.-

 Yhteys alkoholin humalakulutukseen

-Suomalainen henkirikollisuus on voimakkaasti yhteydessä alkoholin käyttöön.
Muuallakin väkivaltarikoksiin syyllistyvät ja niiden uhritkin ovat varsin usein päihtyneitä,
mutta näyttäisi siltä, että suomalaisessa kulttuurissa viinan ja väkivallan yhteys on korostunut:
tekijöistä ja uhreista on meillä vielä suurempi osuus humalassa kuin muualla ja suomalaisille tekijöille ja uhreille on tyypillistä niin korkeat verenalkoholipitoisuudet, että humala voidaan luonnehtia tolkuttomaksi. Siten huomattavasti runsaampi alkoholinkulutus useimmissa Länsi-Euroopan maissa eikä edes humalahakuinen juominen (kuten vertailu Irlantiin osoittaa) tuota samassa määrin henkirikoksia kuin suomalainen juominen. Ilmeisesti kysymys on henkirikoksiin johtavien juomistilanteiden erityispiirteistä Suomessa verrattuna läntiseen Eurooppaan.-

http://www.rikoksentorjunta.fi/uploads/dtzra49m_1.pdf

Tuoreempaa tietoa (2010) tässä, erityisesti miehistä henkirikosten uhreina:
"Suomessa keskimäärin 3,1 miestä 100 000 miestä kohti joutui henkirikoksen uhriksi vuosittain. Useimmissa Euroopan maissa miesten kuolleisuus henkirikoksiin on Suomea alemmalla tasolla. Joissakin Itä-Euroopan maissa
luvut ovat puolestaan huomattavasti korkeampia kuin Suomessa. Esimerkiksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa kuoli vuosittain yli 10 miestä 100 000 miestä kohti. Realistinen vertailukohde Suomelle on kuitenkin Länsi-Eurooppa ja Pohjoismaat, ja tässä vertailussa Suomi näyttäytyy korkean henkirikollisuuden
maana. Länsi-Euroopan maista ainoastaan Skotlannissa miesten henkirikokset olivat yleisempiä kuin Suomessa."
(Optula 2010)

http://www.heuni.fi/Satellite?blobtable=MungoBlobs&blobcol=urldata&SSURIapptype=BlobServer&SSURIcontainer=Default&SSURIsession=false&blobkey=id&blobheadervalue1=inline;%20filename=Liite%202%20Kansainv%C3%A4list%C3%A4%20vertailua.pdf&SSURIsscontext=Satellite%20Server&blobwhere=1296734525539&blobheadername1=Content-Disposition&ssbinary=true&blobheader=application/pdf
« Last Edit: December 24, 2011, 01:33:34 by Warda »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #17 on: December 24, 2011, 01:18:01 »
Ohan meissä suomipojissa uhoa sisällä, monissa meistä. Itse jonkinnäköisen rasismin kohteeksi joutuneena (en oikein osaa määrittää oliko kaverilla huono ilta vaiko mitä ihmettä, polakiksi kovasti identifioi minua) voin vain sanoa jotta viisas väisti & hyvä että väisti. Vaikka hiukkasen hävetti livahtaa snägärille turvaan niin hyvä niin, kaveri oli senverta laitamyötäsessä että huonostihan sille ois käynyt jos ois varautuneen minun kimppuun loikannut kuten aikomuksensa vaikutti olevan.

Jotenkin en ole ihmeissäni noista henkirikostilastoista mutta en osaa myöskään kauhiasti syyllistää ketään tahoa niistä, sodan perintöä? Itä-Euroopan sota oli verisempää mutta en tiedä onko asiasta vedettävissä syy-yhteyksiä.

Siinä mielessähän olen itse hybridi koska olen 70-luvun satoa mutta 11-kesäiseksi sotaveteraaniperheessä kasvatettu, isovanhempieni toimesta. Minussa on kait ikäisekseni keskimääräistä enemmän korvaa vanhan kansan kaiulle, samoin aitoa (ei tätä nykyistä höttöä asian tiimoilta) kaipuuta Karjalaan, minusta puolet tulee sieltä kannakselta, lapsena opin sekä kirjakielen että pappani karjalanmurteen.

Luotan internettiin. Vaikka hlökohtaista niin eipä tuossa ylempänä ole mitään sellaista mitä en voisi kenellekään tutulleni mainita. Omalla nimelläni en kyllä ala kirjoittelemaan ainakaan vielä, Jaakko-Ilkkana pysyttelen :)

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #18 on: December 24, 2011, 01:26:56 »
Miksipä niistä esi-isiä tai ketään muutakaan syyllistämään. Alkoholikulttuurimme tuo tutkimus näki pääsyyksi. Me päätämme, millaiselta se näyttää tulevaisuudessa.

Mitä mamujen aliedustukseen henkirikoksissa tulee, en jaksa tähän kaivaa Tilastokeskuksen tietoja. Olen sen sieltä joskus kaivellut. Huumausainerikollisuuden kansainvälistyminen lienee osittain huolehtinut siitä, etteivät maahanmuuttajat/ulkomaalaistaustaiset henkirikosten osalta kovin puhtoisia kuitenkaan ole. Jollei Virkamies tule perustelemaan vastaväitettään, yritän kaivella tilastoja jossain välissä itse...

edit lisäys: Optulan 2010 tutkimuksesta http://www.optula.om.fi/Oikeapalsta/Haku/1284990217191
 ei käynyt ilmi maahanmuuttajien ja/tai ulkomaalaistaustaisten tarkkaa osuutta henkirikoksissa. Liitetaulukosta löytyi ulkomaan kansalaisten osuus aikavälillä 2004 - 2008 (ilman mainintaa siitä, asuivatko maassa pysyvästi vai olivatko käymässä). Vuosittaiset vaihtelut ovat tilastollisesti sitä merkittävämpiä, mitä harvinaisemmasta rikostyypistä on kyse, kuten tästä näkyy:

2004 -> 1 surmattu ----------------1 surmaaja
2005 -> 6----------------------------4 surmaajaa
2006 -> 7----------------------------8
2007 -> 3----------------------------4
2008 -> 0----------------------------1
 
Mihin siis perustat väitteesi, Virkamies?

edit: Tuolta Optulan ylle linkkaamastani tutkimuksesta näkyi taulukko, jossa esimerkiksi "mamuvaltaisen" Ruotsin henkirikosluvut olivat monin verroin vaatimattomampia kuin Suomessa. Siis siitäkin huolimatta, että suomalaisia ja suomalaistaustaisia mamuja on länsinaapurissamme perinteisesti ollut suhteessa varsin runsaasti. ;) Lienevätkö suomalaistaustaiset Ruotsissa rauhoittuneet (raitistuneet), vai muodostanevatko yhä siellä sen henkirikoksiin aktiivisimmin ajautuvan populan..?

edit: aiheeseen liittyvää:
http://www.tiede.fi/artikkeli/1204/juuri_nyt_sarja_onko_suomi_naiselle_vaarallinen_

http://www.findikaattori.fi/97/

Ilmeisesti Virkamiehen mainitsema raportti, josta allaolevat sitaatit:
http://www.optula.om.fi/Oikeapalsta/Haku/1284990217191

"Perinteisiä korkean henkirikollisuuden maita Euroopassa ovat olleet Suomi, useimmat Balkanin maat,
Baltian maat ja Itä-Euroopan maat."

Varsin kiinnostava kansainvälinen vertailutieto. Arabimaat mainittu. Islam?!:

"Vaikka henkirikoskuolleisuus Suomessa onkin eurooppalaisittain korkea, on se maailman mittakaavassa alhainen.
Euroopan unioni ylipäätään on henkirikoskuolleisuudella mitaten yksi maailman väkivallattomimmista
alueista. Ainoastaan arabimaissa, Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idässä, sekä Japanissa henkirikollisuus on
vieläkin harvinaisempaa.
Venäjän ohella maailman väkivaltaisimmat valtiot löytyvät tällä hetkellä pääosin
Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta" (Lähde: van Dijk
2006; WHO).

Hyviä uutisia:
"Rikollisuustaso on laskenut viimeisten kymmenen vuoden aikana Euroopan talousalueen
maissa keskimäärin 28 prosenttia ja Euroopan unionin vanhoissa jäsenmaissa keskimäärin 20 prosenttia."

Siis siitäkin huolimatta, että "hallitsemattomia maahanmuuttajia tulvii hallitsemattomasti ja Länsi uppoaa?" ::) :)
« Last Edit: December 24, 2011, 03:03:27 by Warda »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline metrics

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1255
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #19 on: December 24, 2011, 10:34:47 »
Niinkö todellakin

Niin todellakin. Kyseessä on vastaavan tyyppinen myytti, kuin "miehen 80 senttiä". Tavoite tällaisten propagoimisessa on poliittinen, eli uhriasemaan sijoitetun ryhmän profiilin nostaminen.

http://www.hs.fi/paakirjoitus/artikkeli/Suomi+ei+ole+erityisen+v%C3%A4kivaltainen+maa/1135252071737

Quote
VIERASKYNÄ
Suomi ei ole erityisen väkivaltainen maa

Tilastojen perusteella väitteet maassamme vallitsevasta itäeurooppalaisen väkivallan perinteestä ovat vailla pohjaa.


12.1.2010 3:00

Pertti Töttö
Kirjoittaja on sosiaalitutkimuksen menetelmien professori ItäSuomen yliopistossa.

Media lietsoo mielikuvaa Suomesta yhtenä Euroopan väkivaltaisimmista maista. Helsingin Sanomat otsikoi, että "Suomessa kuollaan väkivaltaan muuta Eurooppaa useammin" (31. 12.). Jutussa ei tosin kerrottu, millä luvuilla mitaten Suomi kuuluisi "väkivallan aiheuttamien kuolemien määrässä Euroopan kärkikaartiin".

Samankaltaisia uutisia voisi luetella monia. Suomi on milloin "vaarallinen maa naisille", milloin Euroopan häpeätahra perheväkivallan vuoksi.

Huolestuttavaa on, että uutisten takana olevat tiedot eivät aina perustu luotettaviin lähteisiin, saati tutkimustietoon.

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen Verkkokatsauksen 12/2009 perusteella pystyy havainnollistamaan, millä tasolla ovat naisten ja miesten väkivaltakuolemat 36:ssa Euroopan maassa ja miten Suomi sijoittuu vertailussa.

Vertailumaana voi käyttää Euroopan väkivallattominta maata Saksaa. Vuosina 2003-2007 siellä surmattiin vuosittain sataatuhatta henkeä kohti keskimäärin 0,6 naista ja 0,7 miestä.

Euroopan maat jakaantuvat selkeästi kolmeen ryhmään.

Ensimmäisessä ryhmässä on ainoastaan yksi maa, Venäjä. Sen luvut ovat 12 ja 43. Naisia surmattiin siis Venäjällä 20-kertaisesti ja miehiä 60-kertaisesti Saksaan verrattuna. Euroopan väkivaltaisimman maan tittelistä eivät muut pysty kilvoittelemaan.

Toisen ryhmän maat ovat Ukraina, Valko-Venäjä, Latvia, Viro, Liettua ja Moldova. Niiden väkivaltaisuutta voidaan kuvata mediaanilla eli suuruusjärjestyksessä keskimmäisen maan arvoilla. Luvut ovat 5 ja 15. Naisten luku on siis kahdeksankertainen ja miesten luku 21-kertainen Saksan lukuihin verrattuna.

Kolmannen ryhmän muodostavat 29 muuta Euroopan maata. Suomi on niiden joukossa. Meillä surmattiin sataatuhatta henkeä kohti naisia 1,2 ja miehiä 3,2. Saksaan verrattuna luvut ovat kaksin- ja viisinkertaiset mutta silti melko lähellä tämän yhtenäisen ryhmän keskiarvoja (naissurmia 1,0 ja miessurmia 2,0).

Professori Eero Backmanin (HS Mielipide 3. 1.) mielestä viime aikojen murhenäytelmät "kumpuavat suomalaisesta mielenlaadusta". Meillä on hänen mukaansa pitkä itäeurooppalainen väkivallan perinne.

Katsotaan, miten asia on. Itä ja länsi voidaan määritellä maantieteellisesti, poliittisesti tai uskonnollisesti.

Jos itänä pidetään maita, joiden pääkaupunki sijaitsee Helsingin lailla 24. pituuspiirin itäpuolella, siihen kuuluu Suomen lisäksi kahdeksan maata. Näiden joukossa Suomen surmaluvut ovat kaikkein pienimmät. Muiden Itä-Euroopassa sijaitsevien maiden mediaani on Suomeen verrattuna viisinkertainen.

Poliittisesti itä tarkoittaa entisiä sosialistimaita. Nyt itään kuuluu 17 maata. Niiden naissurmien mediaani on 1,7 ja miessurmien 4,6. Poliittisen lännen luvut ovat 0,7 ja 1,5. Suomi on miessurmissa poliittisen lännen kärjessä; naissurmissa edellämme ovat Belgia ja Luxemburg.

Uskonnollisesti Eurooppa jakaantuu itään, länteen ja etelään. Maan suurimman uskontokunnan mukaan luokiteltuna aineistossa on ortodoksisia maita 9, protestanttisia 8 ja katolisia 18.

Ortodoksisten maiden mediaanit ovat 3,7 ja 11,9. Protestanttisissa maissa surmattiin sataatuhatta henkeä kohti naisia 0,7 ja miehiä 1,3. Suomi ei oikein kuulu kumpaankaan ryhmään. Lähimmäksi Suomen väkivaltalukuja tulevatkin katolisten maiden keskiluvut 0,9 ja 1,7.

Yhdessä suhteessa suomalainen väkivalta on uskonnollisesti itäistä tasoa. Surmien sukupuolittuneisuus (miessurmia yhtä naissurmaa kohti) on meillä ortodoksisten maiden tasolla.

Suomi on siis melko vaarallinen maa miehille.

Jos vielä jätetään huomioimatta ryyppyremmien kesken tehdyt tapot, sekä miesten että naisten kohdalla insidenssi pienenee huomattavasti.

Huonoasemaisen prototyyppi on kylläkin rappioalkoholisoitunut keski-ikäinen mies, ei esimerkiksi keskimääräisesti kouluttautunut nainen. Kyseessä on ilmeisesti niin vastenmielinen ryhmä, että heidän oikeuksistaan tms. kukaan ei viitsi vaahdota. Sitäpaitsi hehän ovat nykytilassaan poliittisessa mielessä vain hyödyllisiä mahdollistaessaan henkirikosfrekvenssillä liioitteluun perustuvan kansallisen itseruoskinnan.

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #20 on: December 24, 2011, 11:02:04 »
hyvää joulua vaan. Pidetään puukot ja viinapullot piilossa.
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline evil clown

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 261
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #21 on: December 24, 2011, 11:04:48 »
Jos vielä jätetään huomioimatta ryyppyremmien kesken tehdyt tapot, sekä miesten että naisten kohdalla insidenssi pienenee huomattavasti.

Väärin tapettu, ei lasketa.
Ceterum censeo, Brandöt delenda est.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #22 on: December 24, 2011, 11:07:19 »
Hyvää joulua minultakin!

Ja lukekaa tosiaan se Musta Joutsen, jos ette vielä ole lukeneet ja voitte palata lapsuuden viattomuuteen ja tietämättömyyteen! Se vapauttaa, kenties sivistyssanoistakin!

Glögille --->  :)
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #23 on: December 24, 2011, 14:27:19 »
Joulurauhaa tosiaan aivan kaikille!
<3  :)

"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Mikael Lönnroth

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1308
  • Maailmanpuolue
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #24 on: December 24, 2011, 15:02:52 »
Wardalla oli privana hyvä kommentti siitä, että ulkonäköä/rakennetta kannattaisi muuttaa jollakin tavalla. Ei päästy vielä sen pidemmälle, mutta tässä pari omaa ehdotusta:

Minusta on tärkeä säilyttää kytkös juuri homman kalvoihin ja yrittää näissä teksteissä nyt jollakin tavalla vastata niihin väitteisiin, mitä homman kalvoissa esitetään.

Joidenkin kalvojen osalta homman väite on helposti kopioitavissa "vastaväitettävksi" kun taat jotkut muut asiat on hieman monimutkaisemmin selitetty nimenomaan virheellisenä pidetyn myytin kumoamisen kautta, jolloi minun on pitänyt itse rakentaa se suoranainen väite sen sijaan, että olisin suoraan voinut sen heiltä kopioida (näissä voi niin kuin virkamies sanoi olla hieman kyseenalaista, olenko muotoillut sen väitteen oikein vai väärin).

No, tämä oli siis ehdotus #1, että säilytetään tuo sellaisena FAQ-tapaisena listana, jossa väitteet on napattu mahdollisimman suoraan ja hyvin homman kalvoista (ja kalvojen sivunumerot mukana), jotta kytkös näiden tuotosten välillä olisi helppo ymmärtää (eli homman kalvoja lukea voisi helposti löytää vastaväitteen kalvon väitteelle).

Ehdotus #2 liittyy johtopäätösten ja perusteluiden jäsentämiseen. Nyt ensimmäisessä vedoksessa homma on vielä vähän hajallaan mutta näitä tavoittelisin jatkokehityksessä:

1) Runkotekstissä on tämä ym FAQ-tapainen lista ja jokaisen väitteen alle vastauksen johtopäätökset.

2) Jokaisen johtopäätöksen jälkeen (tekstin sisällä) on viittaus perustelutekstin siihen kohtaan, jossa johtopäätökselle on esitetty tarkemmat perustelut ja johon pääsee suoraan klikkaamalla.

3) Yksi runkoteksti + eri haarat noille perusteluille niin kuin nyt, jotta muokkaaminen olisi käytännössä hieman helpompaa.

... eli tuloksena pitäisi olla a) selvät väitteet, jotka ovat linkitettävissä homman kalvoihin, b) selvät johtopäätökset mihin me olemme väitteen osalta tulleet ja c) "wikimäisesti" johtopäätöksen jälkeen aina linkki suoraan johtopäätöksen tarkempiin perusteluihin.

Kato nyt, en osannut jouluaattonakaan olla kokonaan rauhassa ;-)
Maailmanpuolueen jä sen - tarvitaan lisää <-- (myös Facebookissa)

Offline Mikael Lönnroth

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1308
  • Maailmanpuolue
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #25 on: December 25, 2011, 08:32:19 »
Hyvä, hyvä. Hyvää joulua Mikaelille ja kaikille muillekin!

Kiitos ja hyvää joulua sinulle ja teille :)
Maailmanpuolueen jä sen - tarvitaan lisää <-- (myös Facebookissa)

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #26 on: December 25, 2011, 12:26:43 »
Luulisin, että UKK tyyppinen ratkaisu voisi olla selkein ja sellaiselle lukijalle, joka kaipaa vastakkaista tietoa tottunein tapa navigoida.

Tässä pohdin myös sen tapaista ongelmaa, että mikä olisi tehokkain tapa kerätä nuivien argumentteja? Mitä saisi irti Homma-forumin vakioargumentit osatolta?

Jotain mistä voisi lähteä repimään jotain kansantajuista selitystä saattaisi olla monikulttuurisuus ja siihen liittyvät asiat. Samaan tyyliin kuin nyt on tullut esiin se, mistä Putnam on todella puhunut...

Tämä saattaa olla projekti, joka kannattaa viedä loppuun, vaikka nuivalaiva kaatuisi ennen valmistumista, sieltä se kuitenkin nousee uudelleen joillekin ihan uutena maailman mullistavana asiana...
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline mh

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1704
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #27 on: December 25, 2011, 13:31:04 »
Tulee mieleen tämä: http://www.question2answer.org/

Tosin käyttäjävetoisena tarvitsisi aktiivisen käyttäjäkunnan ettei hompanssit jyräis sitä.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #28 on: December 25, 2011, 16:43:51 »
Tietenkin tiedon jakamisen lisäksi voisi yrittää vaikuttaa nuivien taustafilosofiaan, tai ihmisten... Esimerkiksi sitä kautta, että maailma on aina ollut yllättävä, niin ikävissä kuin sellaisissa positiivisissa asioissa, joita kukaan ei olisi ikinä koskaan osannut kuvitellakaan.

Näin ollen olemme lukkiutuneet satunnaisuuden kahleisiin ja voimme yrittää eristää maailmaa omaan virtuaalimaailmaamme erilaisin eristetyin teorioiden kautta... Näin ollen koko maailma muuttuu sellaiseksi, että ehkä siitä kannattaa luoda teorioita ties minkä tueksi, mutta sitä ei kannata koskaan ottaa liian vakavasti. Sama koskee muslimeita, emme tiedä mitä heistä ajatellaan 10 vuoden päästä ja mitä he ovat silloin, miten heistä uutisoidaan ja miten he lähtvät kehittymään. Nykyiset burning gettot voivat tuottaa jotain todella yllättävää, ei mitään mitä joku osaisi odottaa...

Jep, mutta taidan taas olla liikaa uppoutunut tuohon aiheeseen... Vapauttava retki se onkin ollut...  :P

EDIT_ Voisi heittää tällaisen yksinkertaistetun roskafraasin. Maailma on kaikkivaltias kauhukakara, jota emme koskaan kykene kesyttämään, se on sitä aina ollut ja tulee olemaan. Ja tästä ei kerro vain yksi uutinen vaan melkein kaikki uutiset. Maailmasta löytyy jos jonkinlaista uutista, onnettomuuksia, sattumia yms. jos pelkästään sen takia, että teoriamme ja systeemimme ei toimi, ei ole koskaan toiminut eivätkä tule toimimaan. Siis hyväksykäämme anarkia.  :P
« Last Edit: December 25, 2011, 16:48:27 by Username1 »
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Homman kalvosetti yritys n:o 2
« Reply #29 on: December 25, 2011, 17:10:31 »
Metrics.

Vastasit ohi. Emme suinkaan olleet Virkamiehen kanssa vääntäneet kättä siitä, "onko Suomi erityisen väkivaltainen maa vai ei" - mihin tuo Pertti Töttön vieraskynäkirjoitus oli otsikoitu vastaukseksi - vaan sivulauseestani:

Quote
On kuitenkin tunnettua (joskin unohdettua), että suomalaiset ovat eurooppalaisittain henkirikosten kärkikansa, ja Suomen maahanmuuttajat/ulkomaalaistaustaiset ovat tässä rikostyypissä kantaväestöön nähden aliedustettuja.

Virkamies:
Quote
Väärin ja väärin. Suomi ei ole eurooppalaisittain henkirikosten kärkikansa ja maahanmuuttajat eivät ole aliedustettuja tässä rikostyypissä. Tarkasta Optulan henkirikoskatsaus 2010 ensin ennen kuin ryhdyt levittämään tätä virheellistä tietoa.

Tilastollisesti me suomalaiset toden totta olemmekin eurooppalaisittan henkirikosten kärkikansaa, ja sijoitumme samaan laitaan nimenomaan itäisen Euroopan maiden kanssa, läntistä ja eteläistä Eurooppaa "henkirikosalttiimmaksi".

Tämä ei suinkaan tarkoita, että olisimme esimerkiksi geneettisesti tai kulttuurimme ansiosta mitään erityisen verenhimoisia murhamiehiä tai puukkojunkkareitakaan. Siteeraamani ja Virkamiehen itsensä suosittelema Optulan henkirikoskatsaus 2010 osoittaa, kuten itsekin totesit,  että henkirikosalttius liittyy erityisesti humalhakuiseen juomiskulttuuriimme ja toisen, merkittävän ryhmän muodostavat huumausaineiden käyttäjät ja rikolliset. Alkoholista suoraan tai välillisesti riippuvien hengenmenojen joukossa nuo suomalaiset kännitapot sijoittuvat kuitenkin ikäänkuin  kärpäsen pieruksi hiilidioksidipäästöjen megapilvessä (keksi itse osuvampi kielikuva).

Humalhakuisen juomiskulttuurin perusteella ei kuitenkaan tulisi leimata koko kulttuuria saati kaikkia suomalaisia potentiaalisiksi kännitappajiksi. Myöskään tämä kulttuuripiirteemme ei ole muuttumaton - tilastollisesti entistä suurempi osa nuorista on nykyisin täysin raittiita. (Toisaalta naisten määrä/100 000 henkilöä henkirikosten uhreina oli viimeisten 200 vuoden tilastoissa hieman kasvanut.) Henkirikoskuolemat ovat kuitenkin vähäisempiä, kuin mitä ne ovat olleet esimerkiksi huippuvuosina 1920 -1930 -luvuilla.
 
Optulan henkirikoskatsaus 2010 ei kuitenkaan paljastanut kattavasti maahanmuuttajien/ulkomaalaistaustaisten osuutta henkirikoksissa - siihen oli tilastoitu ulkomaan kansalaisten tapauksia sekä uhrien että tekijöiden joukossa. Joukkoon mahtui siis myös vierailevia turisteja yms. Tutkimuksessa ei myöskään käsitelty niitä kansalaisuus/kieli/etnisiä ryhmiä, joiden sijoitus henkirikostilastoissa on täysi 0. Tähän ryhmään kuuluu kiistattomasti valtaosa täällä asuvista maahanmuuttajaryhmistä sekä oletettavasti valtaosa kaikkien ryhmien naisista.  Voitaisiin toisin sanoen aivan yhtä innokkaasti uutisoida "somalialaiset naiset aliedustettuja rikostilastoissa" sen sijaan, että yksipuolisesti huudellaan ulkomaalaisten yliedustuksesta joissakin rikostyypeissä yleisesti ottaen (erittelemättä turistien, vierailijoiden, rikosalttiiseen ikäryhmään kuuluvien ja miesten/naisten osuuksia).

Eniten uhreja ja tekijöitä oletettaisiin -ulkomaan kansalaisten joukossa- löytyvän ymmärrettävästi niistä kansallisuuksista, joita Suomessa myös asuu eniten. Suhteessa kuitenkin bangladeshiläiset (Ior Bockin tappanut?) ja kiinalaiset (3 suomalaisuhria) nousivat kuitenkin tilastoissa suhteellisesti vertaillen henkirikosaltteimpien joukkoon. (Tutkimuksesta ei käynyt ilmi, olivatko nämä ulkomaan kansalaiset Suomessa pysyvästi asuvia vai eivät. ) Miksi? Koska henkirikokset ovat suhteellisen harvinainen rikostyyppi ja jo yhdellä uhrilla saa oman, pienen vähemmistöryhmänsä tilastosijoituksen nostettua rikosalttiuden huipulle.
Quote
Tavoite tällaisten propagoimisessa on poliittinen, eli uhriasemaan sijoitetun ryhmän profiilin nostaminen.

Aivan yhtälailla ulkomaalaistaustaisten rikostilastoilla mässäilyn (ja toistuvilla uutisoinneilla) tavoitteena voidaan nähdä syyllisasemaan sijoitetun ryhmän profiilin laskeminen. Reilua olisikin tarkastella ryhmiä kaikki muuttujat huomioiden ja olla leimaamatta koko kulttuuria kaikkine sen oletettuine tai todellisine jäsenineen yksioikoisten tilastovertailuiden avulla. Me suomalaiset emme ole erityisen verenhimoista kansaa, kuten eivät muutkaan maailman kansoista. Sota, erilaiset taloudelliset ja poliittiset kriisit kuitenkin aiheuttavat huimiakin tilastopiikkejä eri maiden rikostilastoissa (vrt. Suomi viime vuosisadan alussa). Tilastoihin vaikuttaa olennaisesti myös itse kunkin populan ikä- ja sukupuolikompositio: naiset ja vanhukset syyllistyvät harvemmin rikoksiin kuin nuoret ja miehet. (Sivukysymys: onko suomalaisten naisten osuus rikosten tekijöinä kasvanut tasa-arvon myötä? Henkirikosten uhreina naiset ovat yleistyneet aiempaan verrattuna-¦)    
« Last Edit: December 25, 2011, 17:27:54 by Warda »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!