Author Topic: Moraalisen epävarmuuden voittaminen on demokraattisen yhteiskunnan edellytys  (Read 1873 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Reija Härkönen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 676
Maria Eronen: Moraalisen epävarmuuden voittaminen on demokraattisen yhteiskunnan edellytys (Tieteessä tapahtuu, 6/2011)

Kirjoittaja on Vaasan Yliopiston tohtorinkoulutusohjelmassa
http://ojs.tsv.fi/index.php/tt/article/view/4417

Tiivistelmä
-Keskustelussa Jokelan ja Kauhajoen koulusurmista
sekä nyt Anders Behring Breivikin hirmuteoista
on yhteistä, että syyllistä etsitään ennen
kaikkea toisista ideologioista. Toki tällaistakin
keskustelua tarvitaan, sillä on perusteltua kritisoida
ryhmittymiä, joiden tavoitteena on viha,
katkeruus ja väkivalta toisia ihmisryhmiä kohtaan.
Demokraattisen yhteiskunnan suurena
ongelmana ja haasteena on kuitenkin se, miten
viedä keskustelua vielä pidemmälle, jotta se ei
pysähtyisi siihen, että pelkästään kritisoitavalle
ideologialle, kuten vasta-jihad-liikkeelle, annettaisi
sen tavoittelemaa huomiota. Tarkastelen
yhteisymmärryksen ja erilaisuuden huomioon
ottamisen pohjalle rakentuvaa moraalia demokraattisen
yhteiskunnan kulmakivenä.-Lainauksia Erosen tekstistä

Quote
Toisten kritisoiminen sinällään ei ole este avoimemman ja demokraattisemman yhteiskunnan muotoutumiselle, päinvastoin. Kriittisyys demokraattisen yhteiskunnan kulmakivenä tarkoittaa kuitenkin yhtälailla kriittisyyttä itseä ja omaa toimintaa kohtaan, se on jatkuvaa tasapainon löytämistä itsen ja muiden välille. Valmius muuttaa omaa mielipidettä ja toimintatapoja julkisen keskustelun seurauksena onkin esimerkiksi yhteiskuntateoreetikko Jürgen
Habermasin (1994) mukaan yksi ehdottomista edellytyksistä deliberatiivisen, järkiperäisellä tavalla keskustelevan demokratian toteutumiselle. Tämä keskustelu syntyy poliitikkojen, asiantuntijoiden ja kansan yhteistyöstä, jossa median rooli on kiistaton.

Quote
Yhteiskuntamme päättäjien täytyy tarpeen tullen kyetä muuttamaan kantaansa, asiantuntijoilta vaaditaan kykyä tehdä jatkuvaa uudelleen etsintää ja kansalla on vastuu kyseenalaistaa kahlitsevia ajattelumalleja. Median tehtävänä on mahdollistaa erilaisten äänten pääsy julkisuuteen ja nähdä se potentiaali, mikä erilaisten ja eri tavalla ajattelevien ihmisten yhteistyössä on. Kansanedustajien kommenttien, asiantuntijalausuntojen ja yksittäisten ihmisten omasta kokemuspiiristä kertovien narratiivien tulisi kaikkien olla yhtä arvokkaita.


Quote
Media itsessään ei ole hyvä tai paha, viestintäteoreetikko Marshall McLuhan (1968) on osuvasti todennut, että ihmiset ovat välineiden vietävissä, elleivät ymmärrä niiden luonnetta. Demokratian potentiaali verkkomaailmasta ei katoa minnekään. Sosiaalisessa mediassa vain korostuu, keitä me ihmiset olemme ja miten näemme itsemme suhteessa muihin. Demokratian näkökulmasta ei tulisi olla liian vakava kysymys, pystymmekö olemaan sosiaalisia median vaatimalla tavalla ja ottamaan vastuuta toisista, erilaisista yksilöistä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta ja syntyperästä huolimatta. Muuten sosiaalinen media niin terminä kuin käsitteenäkin kaatuu omaan ironiaansa.

Quote
Moraalinen epävarmuus

Kaikki alussa mainitut ampumatragediat ovat herättäneet keskustelua sekä aselain että verkkomedian kontrollin tiukentamisesta. Tällainen keskustelu paljastaa, ettei moraali rakennu yhteiskunnan tasolla yhteiselle pohjalle. Olemme epävarmoja ja epätietoisia toisten ihmisten aikeista ja intresseistä. Moraalinen epävarmuus ei ole vain internetin keskustelupalstojen ongelma. Modernissa yhteiskunnassa epävarmuus näkyy kaikkialla, koska joukossamme on yksilöitä, jotka hakevat epätoivoisesti paremmuudentunnetta ja sosiaalista arvostusta muiden ihmisten ja ihmisryhmien sortamisesta. Suurimpana haasteena demokraattisemman yhteiskunnan muotoutumisessa ei ole se, miten päästä eroon tietyistä ideologioista. Tärkeimmät ja haastavimmat kysymykset liittyvät siihen, miten yksilöt pystyvät voittamaan pahimman vastuksensa - itsensä, niin median välityksellä kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessakin.


Kuinka päästään irti moraalisesta epävarmuudesta?
Kuinka päästään irti puolue- ja ideologiasidonnaisuudesta, kun keskustellaan niin vakavasta asiasta kuin rasismi?
Kuinka voidaan päästä siihen, että ihminen on myös sosiaalisessa mediassa tasa-arvoinen -erilaisista yksilöistä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta ja syntyperästä huolimatta-

Siteerasin täällä aiemmin kirjailija Howard Gardneria, joka on sitä mieltä, että netti ja digitaalinen media ovat poistaneet rajan perinteisen naapurimoraalin ja roolietiikan välillä. Ihmiset eivät enää joudu vastaamaan teoistaan kasvokkain tuttujen ihmisten edessä. Poliitikon on tärkeämpää vaikuttaa aidolta mediassa kuin puhua totta. Gardner on myös havainnut, että "kaikki käy" -relativismin ainoa vastapooli on fanaattinen usko oman näkökannan oikeutukseen millä hinnalla tahansa ja tällaiset fanaatikot pääsevät median avulla vaivattomasti lyöttäytymään yhteen ympäri maailman.

Kuinka saamme päättäjien ja koko kansan tietoisuuteen sen tosiasian, että nettimaailmassa julkirasismi on arkipäivää ja nettirasismilla ratsastamalla eduskuntaan on noussut joukko kansanedustajia, joiden ainoa agenda näyttäisi olevan mustien muslimien maahanpääsyn estäminen? Läheskään kaikki eivät vielä ole reaalimaailmassa huomanneet, että tuollaiseen päämäärään  pyritään nostattamalla pelkoa ja vihaa muslimeja kohtaan.

Kuinka synnytetään kunnollinen, poliittisesti sitoutumaton kansanliike, joka saa poliitikot ymmärtämään, että ehdokkaiksi ei pidä asettaa tällaisia henkilöitä?

Kuinka saadaan myös tälle foorumille lisää asiallista keskustelua aiheesta?

Kuinka saadaan ihmiset ymmärtämään toiseutta?


Ennen kuin keskustelu alkaa, tuon esille asian, jonka lähes kaikki tämän hetkiset vakiokeskustelijat toivat esille Vihaan - siis olen ketjussa: rasisti ei ole tasa-arvoisena pidettävä keskustelukumppani, eikä tässä ketjussa ole tarkoitus keskustella -maahanmuuttokriitikoihin- kohdistuvasta kritiikistä mukamas epäoikeutettuna tai rasistisena. Rasismi ei ole poliittinen ideologia http://fi.wikipedia.org/wiki/Ideologia. Ei myöskään ole tarkoitus keskustella siitä, miksi tällä foorumilla ei saa levittää halla-aholaisia aatteita. Maahanmuuttokriitikko-ketju on erikseen.Offline Kaptah

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1145
Quote
Modernissa yhteiskunnassa epävarmuus näkyy kaikkialla, koska joukossamme on yksilöitä, jotka hakevat epätoivoisesti paremmuudentunnetta ja sosiaalista arvostusta muiden ihmisten ja ihmisryhmien sortamisesta. Suurimpana haasteena demokraattisemman yhteiskunnan muotoutumisessa ei ole se, miten päästä eroon tietyistä ideologioista. Tärkeimmät ja haastavimmat kysymykset liittyvät siihen, miten yksilöt pystyvät voittamaan pahimman vastuksensa - itsensä, niin median välityksellä kuin kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessakin.

Hyvää tekstiä. Keskustelua ei pitäisi pyrkiä kieltämään tai estämään minkäänlaisen ajattelun leviämistä, vaan pitäisi pyrkiä keskustelulla ymmärtämään toisten mielipiteitä ja haastamaan niin ne itselle tarjottavat mielipiteet kuin omatkin mielipiteensä kriittiseen tarkasteluun. Typerät mielipiteet todennäköisesti häviävät julkisessa keskustelussa ennen pitkää. Hyvien ja huonojen ajatusten eroa ei saada selville, jos ei niitä tarkastella kriittisesti ja niistä puhuta asiallisesti ja kiihkottomasti.
Kaikki kehitys on muutosta, mutta kaikki muutos ei ole kehitystä.

Offline Mikael Lönnroth

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1308
  • Maailmanpuolue
Kuinka päästään irti moraalisesta epävarmuudesta?
Kuinka päästään irti puolue- ja ideologiasidonnaisuudesta, kun keskustellaan niin vakavasta asiasta kuin rasismi?
Kuinka voidaan päästä siihen, että ihminen on myös sosiaalisessa mediassa tasa-arvoinen -erilaisista yksilöistä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta ja syntyperästä huolimatta-

[...]

Kuinka synnytetään kunnollinen, poliittisesti sitoutumaton kansanliike, joka saa poliitikot ymmärtämään, että ehdokkaiksi ei pidä asettaa tällaisia henkilöitä?

Kuinka saadaan myös tälle foorumille lisää asiallista keskustelua aiheesta?

Kuinka saadaan ihmiset ymmärtämään toiseutta?

Ennen kuin keskustelu alkaa, tuon esille asian, jonka lähes kaikki tämän hetkiset vakiokeskustelijat toivat esille Vihaan - siis olen ketjussa: rasisti ei ole tasa-arvoisena pidettävä keskustelukumppani, eikä tässä ketjussa ole tarkoitus keskustella -maahanmuuttokriitikoihin- kohdistuvasta kritiikistä mukamas epäoikeutettuna tai rasistisena. Rasismi ei ole poliittinen ideologia http://fi.wikipedia.org/wiki/Ideologia. Ei myöskään ole tarkoitus keskustella siitä, miksi tällä foorumilla ei saa levittää halla-aholaisia aatteita. Maahanmuuttokriitikko-ketju on erikseen.

Kuulun tuon "lähes kaikki tämän hetkiset vakiokeskustelijat"-ryhmän ulkopuolelle koska minusta nuo yllä olevat pääosin tavoiteltavat asiat eivät tietystikään synny ellei esimerkiksi myös rasistia pidetä tasa-arvoisena keskustelukumppanina. Se, että on tasa-arvoinen keskustelukumppani EI kuitenkaan tarkoita, että keskustelun sisältöön ja väitteisiin pitäisi lähestyä tasa-arvon idealla, vaan siihen keskustelukumppaniin, siihen ihmiseen.

Ihminen saadaan ymmärtämään uusia asioita ja muuttamaan mielipiteitään luomalla hänelle tilaa ja mahdollisuuksia tämän tekemiselle.

Tunnen esim paljon ihmisiä (olen myös itse sellainen), jotka ovat havahtuneet aivan uusiin ajatuksiin elämästä ja siitä mikä on tärkeää sen jälkeen kun ovat viettäneet aikaa ihmisten parissa, jotka elävät aivat erilaisessa todellisuudessa kuin me. Voidaan siis eri tavalla kannustaa ihmisiä tutustumaan siihen erilaisuuteen ja toiseuteen, kannustaa heitä tiiviimmin sen pariin, ja toivoa, että sen seurauksena väkisinkin saattaa syntyä enemmän ymmärrystä. Perussuomalaisille/maahanmuuttokriitikoille/rasisteille voisi järjestää vaikka parin viikon pakettimatkan kenialaiselle pakolaisleirille (tiedän jo hyvän matkajärjestäjän, joka varmasti suostuisi tähän).

Niin ja jätetään ihmisille, keskustelukumppaneille tosiaan myös se tila laskea omat defenssit sille tasolle, että toisenlaisilla ajatuksilla on jotain mahdollisuuksia päästä sisään.
Maailmanpuolueen jä sen - tarvitaan lisää <-- (myös Facebookissa)

Offline Reija Härkönen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 676
Kuinka päästään irti moraalisesta epävarmuudesta?
Kuinka päästään irti puolue- ja ideologiasidonnaisuudesta, kun keskustellaan niin vakavasta asiasta kuin rasismi?
Kuinka voidaan päästä siihen, että ihminen on myös sosiaalisessa mediassa tasa-arvoinen -erilaisista yksilöistä, rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, uskonnosta ja syntyperästä huolimatta-

[...]

Kuinka synnytetään kunnollinen, poliittisesti sitoutumaton kansanliike, joka saa poliitikot ymmärtämään, että ehdokkaiksi ei pidä asettaa tällaisia henkilöitä?

Kuinka saadaan myös tälle foorumille lisää asiallista keskustelua aiheesta?

Kuinka saadaan ihmiset ymmärtämään toiseutta?

Ennen kuin keskustelu alkaa, tuon esille asian, jonka lähes kaikki tämän hetkiset vakiokeskustelijat toivat esille Vihaan - siis olen ketjussa: rasisti ei ole tasa-arvoisena pidettävä keskustelukumppani, eikä tässä ketjussa ole tarkoitus keskustella -maahanmuuttokriitikoihin- kohdistuvasta kritiikistä mukamas epäoikeutettuna tai rasistisena. Rasismi ei ole poliittinen ideologia http://fi.wikipedia.org/wiki/Ideologia. Ei myöskään ole tarkoitus keskustella siitä, miksi tällä foorumilla ei saa levittää halla-aholaisia aatteita. Maahanmuuttokriitikko-ketju on erikseen.

Kuulun tuon "lähes kaikki tämän hetkiset vakiokeskustelijat"-ryhmän ulkopuolelle koska minusta nuo yllä olevat pääosin tavoiteltavat asiat eivät tietystikään synny ellei esimerkiksi myös rasistia pidetä tasa-arvoisena keskustelukumppanina. Se, että on tasa-arvoinen keskustelukumppani EI kuitenkaan tarkoita, että keskustelun sisältöön ja väitteisiin pitäisi lähestyä tasa-arvon idealla, vaan siihen keskustelukumppaniin, siihen ihmiseen.

Ihminen saadaan ymmärtämään uusia asioita ja muuttamaan mielipiteitään luomalla hänelle tilaa ja mahdollisuuksia tämän tekemiselle.

Tunnen esim paljon ihmisiä (olen myös itse sellainen), jotka ovat havahtuneet aivan uusiin ajatuksiin elämästä ja siitä mikä on tärkeää sen jälkeen kun ovat viettäneet aikaa ihmisten parissa, jotka elävät aivat erilaisessa todellisuudessa kuin me. Voidaan siis eri tavalla kannustaa ihmisiä tutustumaan siihen erilaisuuteen ja toiseuteen, kannustaa heitä tiiviimmin sen pariin, ja toivoa, että sen seurauksena väkisinkin saattaa syntyä enemmän ymmärrystä. Perussuomalaisille/maahanmuuttokriitikoille/rasisteille voisi järjestää vaikka parin viikon pakettimatkan kenialaiselle pakolaisleirille (tiedän jo hyvän matkajärjestäjän, joka varmasti suostuisi tähän).

Niin ja jätetään ihmisille, keskustelukumppaneille tosiaan myös se tila laskea omat defenssit sille tasolle, että toisenlaisilla ajatuksilla on jotain mahdollisuuksia päästä sisään.

Kyllä, tarkoitin vain sitä, että rasismi ei ole poliittinen ideologia eikä rasismin keinoin tehty "politiikka" ole hyväksyttävissä. Meillä on kaikilla ennakkoluuloja, joita joudumme käsittelemään - koko elämä on kasvamista myös tässä suhteessa. Kukin osallistukoon tähän keskusteluun nimenomaan yksilönä. Haluaisin vain, että keskusteltaisiin tuon Erosen kirjoituksen teemasta, moraalisesta epävarmuudesta. Nyt on joillakin aika voimakkaana sellainen käsitys, että rasismi on normaalia ja jopa suotavaa, koska huolestuttaa.

Offline Vöyri

 • Full Member
 • ***
 • Posts: 144
  • Botanist on Alp
En näe mahdollisena, että voisimme kieltää mitään ajatustapaa tässä yhteiskunnassa ja pelkän ajatustavan perusteella sulkea julkisesta debatista ulos keskustelijoita. Minusta tulisi olla täysi vapaus ajatella rasistisesti ja omaksua rasistinen ideologia ja argumentoida sen puolesta sekä yrittää edistää sen menestystä yhteiskunnassa.

Mutta olen liberaali, en kulttuuri-relativisti: uskon valistuksen ja humanismin universaaleihin arvoihin. Meidän valtiomme on perustettu niille. Kaipaisin vähemmän epävarmuutta tämän perustan suhteen ja enemmän tietoisuutta siitä. On jotenkin omituinen pyrkimys etääntyä myös näistä arvoista, olla neutraali ja relativistinen niiden suhteen, kaiken suhteen. Valtiomme ja yhteiskuntamme eivät siis ole mitään neutraaleja ja relativistisia luomuksia vaan vaan valistuksen, liberalismin ja kristillis-humanististisille arvoille perustuvia. Eikä tämä pohja ole historiallisesti ottaen mitenkään erityisen kestävä: jos välinpitämättömyys ja tiedostamattomuus lähtökohtiemme suhteen leviää tarpeeksi pitkälle, on meidän lopulta helppo luopua niistä. USA:ssa ehkä on meneillään juuri tälläinen kehitys - siellä moderni republikaanisuus edustaa yhä enemmän anti-liberaaleja ja anti-valistuneita arvoja, eikä juuri enää ole olemassa liberaaleja itsestäänselvyyksiä siitä, mikä on ja mikä ei ole yhteiskunnassa mahdollista.

Offline Mikael Lönnroth

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1308
  • Maailmanpuolue
Ihminen saadaan ymmärtämään uusia asioita ja muuttamaan mielipiteitään luomalla hänelle tilaa ja mahdollisuuksia tämän tekemiselle.

Tunnen esim paljon ihmisiä (olen myös itse sellainen), jotka ovat havahtuneet aivan uusiin ajatuksiin elämästä ja siitä mikä on tärkeää sen jälkeen kun ovat viettäneet aikaa ihmisten parissa, jotka elävät aivat erilaisessa todellisuudessa kuin me. Voidaan siis eri tavalla kannustaa ihmisiä tutustumaan siihen erilaisuuteen ja toiseuteen, kannustaa heitä tiiviimmin sen pariin, ja toivoa, että sen seurauksena väkisinkin saattaa syntyä enemmän ymmärrystä. Perussuomalaisille/maahanmuuttokriitikoille/rasisteille voisi järjestää vaikka parin viikon pakettimatkan kenialaiselle pakolaisleirille (tiedän jo hyvän matkajärjestäjän, joka varmasti suostuisi tähän).

Kyllä, tarkoitin vain sitä, että rasismi ei ole poliittinen ideologia eikä rasismin keinoin tehty "politiikka" ole hyväksyttävissä. Meillä on kaikilla ennakkoluuloja, joita joudumme käsittelemään - koko elämä on kasvamista myös tässä suhteessa. Kukin osallistukoon tähän keskusteluun nimenomaan yksilönä. Haluaisin vain, että keskusteltaisiin tuon Erosen kirjoituksen teemasta, moraalisesta epävarmuudesta. Nyt on joillakin aika voimakkaana sellainen käsitys, että rasismi on normaalia ja jopa suotavaa, koska huolestuttaa.

Niin kyllä! Siihen yritin kommentoida tuolla jälkimmäisellä kappaleella (yllä). On se minullakin jonkinlaisena ideologisena tavoitteena, että ihmiskunnassa jossain kohtaa koettaisiin jonkinlaiset yhteiset moraaliset lähtökohdat mahdollisesti sen kautta, että olemme ihmisiä ja saman pienen planeetan asukkaita.

Moraalinen epävarmuus liittyy mielestäni myös tuohon Wardan lautasteoriaan ja nyt sille lautaselle on kasattu enemmänkin taloustiedettä, rahaa, oman edun tavoittelemista kuin toisenlaista moraalista pohdintaa. Jatkuva omien ajatustensa kyseenalaistaminen ja itsensä kehittäminen on myös hieman ristiriidassa liian lukkoon lyötyjen moraalikäsitysten kanssa...

... mutta jos palaan tuohon ylläolevaan niin omat moraalikäsitykseni olen yrittänyt perustaa näihin:

- ihmisten yhtäläinen ihmisarvo
- muiden elävien kunnioittaminen, elämän arvokkuus yleisesti
- ympäristön arvokkuus olemassaolon lähtökohtana

... ja lainauksessa esitetty keino, jolla tuo ensimmäinen lähtökohta voisi sieltä epävarmuudesta yrittää nostaa varmemmaksi.
Maailmanpuolueen jä sen - tarvitaan lisää <-- (myös Facebookissa)

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Anti-jihadistien pitäisi lukea ainakin yleisteos Yhtä erilaiset Husein Muhammedilta.

Oikeastaan muutaman parin faktan jälkeen esimerkiksi Halla-ahosta piirtyy seuraavanlainen kuva.

- Hänen kuvansa muslimeista perustuu hyvin vahvasti ennakkoluuloihin ja kenties toisten negatiivisiin stereotypioihin, jotka vahvistuneet negatiivisten ennakkoluulojen kautta.
- Hänen teoriansa perustuvat ns. ad hoc päättelyyn ja jättää mustan alueen.
- Ilmeisesti hän on pyrkinyt selvittämään, että pitääkö hänen lehtijuttujen ja tilastojen pohjalta muodostamansa omatulkintaiset teoriat paikkaansa, mutta on tullut syytetyksi rasistiksi...
- ...Johtaa salaliittoteorioihin viranomaisten ja punavihermädättäjien salaliitosta. (Jota ei auta se, että joillakin on hyvin aggressiivinen ja ymmärtämätön tapa suhtautua vähänkin rasistilta haiskahtavaan...)

Asian pihvi.

Tietämättömyydestä kumpuavat ennakkoluuloiset pelot.

Tämä on ilmeisesti vienyt jo Halla-ahoa edellä mainituista syistä siihen, että etnisyydellä on väliä tai että mustaihoinen ei voi olla ranskalainen. Ihmettelen jonkun verran, että miksi Jussi Halla-aho ei ole ottanut asioista syvemmin selvää, vaikka hänellä on varmasti ollut avaimet esimerkiksi tieteelliseen aineistoon asian tiimoilta... ...Syyksi veikkaan, että hän on jo aivan liikaa vellonut uhkakuvissa ja keksinyt liikaa omia teorioita maailmasta ja vakuuttunut, että ne ovat tosia, häntä vain yritetään jarruttaa, keskustelua vaimentaa jne.
Monikulttuurisuus on rikkaus.