Author Topic: Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina  (Read 902 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Reija Härkönen

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 676
Monikulttuuriset avioliitot sillanrakentajina
« on: November 16, 2011, 13:24:05 »

Löysin netistä Siirtolaisinstituutin monipuolisen julkaisun monikulttuuristen avioliiton ongelmista ja rikkauksista. 

http://www.migrationinstitute.fi/pdf/webreports2.pdf

Tässä joitakin lainauksia eri kirjoittajien artikkeleista

Quote
Sopeutuminen uuteen asuinmaahan ja monikulttuurinen avioliitto on elämänpituinen prosessi.
Siitä voi muodostua todellinen löytöretki omaan kehityshistoriaan:
-¢ omaan minään, lapsuuden perheeseen ja sukuun
-¢ oman synnyinmaan ajatus- ja arvomaailmaan, kulttuuriin ja sen elämänrytmiin
-¢ mahdollisuus tavallista rikkaampaan parisuhteeseen.
Se on elämisen rikkautta, jota harva ulkomailla ja monikulttuurisessa avioliitossa elävä tai
elänyt haluaisi jättää vaikeuksistakaan huolimatta kokematta.Uuteen maahan sopeutumisessa
käydään läpi jaksoittaista prosessia, samanaikaisesti kahdessa aikaperspektiivissä.
Samantyyppiset jaksot käydään läpi myös monikulttuurisessa parisuhteessa.

Quote
Se, että puolisoilla ei ole yhteistä uskontoa tai, että he edustavat kahta tai useampaa eri rotua,
näyttäisivät olevan seka-avioliitossa pahimpia kompastuskiviä ennen kaikkea ympäristön taholta tulevan
paineen vuoksi. Rakkaus on värisokea, mutta ympäristö ei useinkaan sitä ole. Eivätkä
läheskään kaikki vaikeudet näissä avioliitoissa suinkaan johdu pelkästään aviopuolisoiden
välisistä kulttuurieroista.

Quote
Onnistunut yhteiselämä perustuu molemminpuoliselle kunnioitukselle toisen uskontoa ja
kulttuuria kohtaan. Kaksi uskontoa voi olla rikkaus, mutta myös yhteentörmäys. Ensimmäisen
lapsen syntymä konkretisoi kulttuuriset ja uskonnolliset normit. Seka-avioliittoa tai
monikulttuurista avioliittoa suunnittelevien olisi hyvä puhua ja selkeästi sopia etukäteen ainakin
seuraavista asioista: 1) lasten kastamisesta, 2) lasten kansalaisuudesta, 3) yhteyksistä
molempien puolisoiden sukuihin, 4) uskonnollisten juhlien vietosta, 5) molempien omista
harrastuksista ja 6) kummankin yhteydenpidosta omiin ystäviinsä.

Monikulttuuriset avioliitot toimivat kirjoittajien mukaan sillanrakentajina usealla tavalla: ulkomaisen puolison kautta koko suku tottuu muukalaisiin, lapset oppivat kommunikoimaan erilaisten ihmisten ja kulttuurien kanssa ja voivat auttaa rasismin ongelmien ratkaisussa.

Sopisi siis toivoa, että tälläkin palstalla kirjoittelevat äidit ja isät ajattelisivat asiaa syvällisemmin - olkoon kysymyksessä monikulttuurinen tai suomalaissuomalainen perhe. Lapsemme rakentavat tulevan maailman, joka tulee olemaan - niin kuin on aina ollut - monikulttuurinen. Mitä suvaitsevaisemmiksi lapsemme kasvavat, sitä parempi on kaikilla elää. Äiti, joka kasvattaa lapsensa ennakkoluulojen varassa, tekee lapselleen pahan palveluksen.