Author Topic: Perussuomalaisten vihapuhemuistio  (Read 2203 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« on: September 19, 2011, 16:46:28 »
Perussuomalaisten eduskuntaryhmän "oikeudellinen asiantuntija" Erkki Havansi on laatinut persuille oman muistion rasismia ja syrjintää koskevasta lainsäädännöstä jonka Kokoomuksen Verkkouutiset on saanut käsiinsä sellaisenaan. Oma aloitus tästä ilman sen syvempää perehtymistä ja ruodintaa muistioon, onhan odotettavissa joka tapauksessa aihetta tultavan käsittelemään kattavammin. Muutamia ensi huomioita kuitenkin.

Muistio alkaa läväyttämällä lukijan silmille natsi-, rasismi- ja vihapuhekortit. Vain O.S.-kortti uupuu, siihen Havansi pääsee muistiossa vasta myöhemmin :

Quote from:  Havansin vihapuhemuistio
Syyteriskin välttämiseksi on kuitenkin viisainta, että Osmo Soininvaara ei enää toista blogissaan 25.3.2011 kirjoittamaansa panettelua, kun hän sanoi: "Perussuomalaiset puolueena on kokonaan eri asia. Minä pidän sitä politiikan parasiittina ..." ja pari riviä alempana, verratessaan suomalaista yhteiskuntaa huonossa hapessa olevaan eläimeen: "Jos huonossa hapessa oleva eläin joutuu parasiitin hyökkäyksen kohteeksi, ei siitä voi parasiittia syyttää. Perussuomalaisuus on paljastanut yhteiskunnassamme vakavan luottamuspulan." Kuvitelkaapa, että vaihdetaan Soininvaaran tilalle kirjoittajaksi joku hyvin tunnettu perussuomalainen ja Soininvaaran sanojen "perussuomalaiset puolueena" tilalle vaikkapa "Suomen Islamilainen puolue", jota kirjoittaja sitten vertaisi Soininvaaran tavoin loiseen eli parasiittiin! Loiseksi solvaamisen kielto onkin mainittu yhtenä esimerkkinä HE:ssä (s. 42). Mikähän meteli olisi noussut!?

Osmo Soininvaarasta on näemmä muodostunut persueliitille oikea Saatanan korvike, tuntuukin kuin jok'ainoaan kritiikin väistelyyn tulisi persujen kuumimpien tähtien jollain väkinäisellä viritelmällä saada ympättyä tuo O.S.-kortti. Siis riippumatta siitä onko kulloinkin Soininvaaralta siteerattu tekstinpätkä todellisuudessa analoginen persujen itsensä käyttämään vertauskuvalliseen retoriikkaan nähden.

Kantavana ajatuksena Havansin muistiossa tuntuu olevan kuitenkin eräänlainen hämmästely kuinka Suomen kaltaisessa oikeusvaltiossa saattaakin olla jotain sellaistakin lainsäädäntöä jonka avulla sanotaan pyrittävän vaikuttamaan rasismia ja syrjintää ehkäisevästi. Kaikki edellä mainittuja purkamaan pyrkivät pykälät ovat Havansin muistiossa ikään kuin käsitetty persujen vastaisena poliittisena manööverinä johon omien edustajien nyt toivotaan ymmärtävän suhtautua varauksellisesti.

Lainsäädäntö ei siis missään nimessä voi olla luotu puuttumaan sellaisiin lausuntoihin joissa maahanmuuttajia esimerkiksi kehotetaan kerättäväksi yhteen kasoiksi joiden päälle fantasioidaan kaadettavan akkuhappoa ja tyhjennettävän rynnäkkökiväärin lippaita toinen toisensa jälkeen (todellinen esimerkki suomi24:ltä) tai hillitsemään sellaisen vihanlietsonnan eskaloitumista joka johti mm. entisessä Jugoslaviassa vain muutama vuosikymmen takaperin eräisiin tunnetun historiankirjoituksen julmimpiin sotarikoksiin. Ehei, tällaisella aaltopituudella ei lainsäädännön henki suinkaan voi kulkea.

Kuten perussuomalaisten kunnanvaltuutettu Seppo Leskinen Suomi24:n perussuomalaiset-palstalla aikoinaan totesi: "Suomessa ei ilmene rasismia". Näin ollen rasismiin puuttuvalla lainsäädännöllä luonnollisesti pyritään johonkin aivan muuhun kuin kaikkein ilmeisimpään - siihen mihin sillä kerrotaan pyrittävän. Ja kun tuo muu tuntuu pyörivän kaiken aikaa perussuomalaisten itsensä ympärillä, ja koska lähtökohtaisesti perussuomalaisten aatemaailmassa, saati siihen pohjaavassa ulosannissa ei vaan kertakaikkiaan voi olla mitään korjattavaa, oletetaan lainsäädännöllä puututtavan perussuomalaisten valtaan ja kasvuun. Mihinkä muuhunkaan kuin maailmankaikkeuden napana paistattelevaan puolueeseen?

Vaikka Havansi käyttää sellaisia ilmauksia muistioissaan kuin "kielletty mielipideviestintä", on hän onnistunut löytämään sen todellisen akilleen kantapään, poliittisesti epäkorrektit ilmaisut joita toivoo eduskuntaryhmänsä välttävän:

Quote from:  Havansin vihapuhemuistio
Tosin pieni lipsahdus mielipideilmaisun 'tyylipisteissä' ei liene kohtalokasta, päätellen HE-lausumasta (s.42): "Mikä tahansa pykälässä tarkoitettua ryhmää väheksyvä julkinen lausuma ei välttämättä ole kiihottamisrikoksena rangaistava."

Tästä sitaatista huolimatta on varmasti syytä karttaa sellaisia sanoja kuin "neekeri", "ählämi", "ryssä", hurri" jne.. Ja vaikka jotkut romanit ja saamelaiset eivät siitä loukkaantunekaan, vältettäköön sanoja "mustalainen" ja "lappalainen". Sallittuja lienevät - ainakin vielä! - jenkki, sakemanni, irkku ja japsi. Ja ainakin vielä "mamu" käy; sehän on tätä nykysuomelle ominaista kätevää lyhennetekniikkaa samaan tapaan kuin esim. tupo, sote ja Rise. Sensijaan aiheetonta syytteen provosoimista ovat johonkin tiettyyn ryhmään kohdistetut haukkumasanat tyyliin "kamelikuski" ja "taatelintallaaja".

Kuten Suomen Sisulle ja Breivikille, myös Havansille edellä kuvaamiensa sanojen todellinen sisältö ei ole niinkään ongelmallinen, kyse on ennen kaikkea siitä millaisen vaikutelman niiden käyttäminen saa aikaan vastaanottajassa:

Quote from:  Havansin vihapuhemuistio
Lopuksi aforismi: Politiikassa "hiljaa hyvä ei tule", mutta silti turuilla, toreilla ja netissä maltti on valttia eli ajattele, mitä viestität ennen kuin viestität, mitä ajattelet.

Ajatuksissa ei sinänsä ole mätää, vain siinä voi olla miten ne julkituodaan. Mikä olisikin hyvä lähtökohta jos joku tietäisi persuilussa olevan muutakin sisältöä kuin nimenomaan edellä kuvattujen sanojen käyttäminen ja niin tekemällä vähemmistöihin suuntautuvan vihan kanavoiminen poliittiseksi vallaksi.

Pääpiirteissään muistio toimii täten juridisena oppaana sekä säilyttää rasistinen maailmankuvansa, kuin toimia politiikassa tämän ideologiansa levittäjänä, samalla välttäen kaikkinainen oikeudellinen vastuu. Moraaliseen vastuun kysymyksiin Havansi ei tietystikään pyri ottamaan kantaa, eihän se ole hänen alaansa. Tai kenenkään muunkaan puolueessa joka koostuu kielitieteilijöistä ja populismiin perehtyneistä maistereista, ei etiikan asiantuntijoista kuten ilmeisesti kaikkien muiden puolueiden oletetaan koostuvan.

Kaikkein huolestuttavin osuus muistiossa liittyy kaikesta huolimatta Havansiin haluun käyttää ko. lainsäädäntöä hyväksi omaan puolueeseensa kohdistuvan kritiikin vaimentamiseksi:

Quote from:  Havansin vihapuhemuistio
Entä poliittinen vakaumus: suojeleeko RL 11:10 vihapuheilta ryhmiä, jonka muodostavat tietyn poliittisen vakaumuksen omaksuneet ihmiset, esim. tietyn puolueen jäseneksi liittyneet, vaikkapa Perussuomalaiset rp:n jäsenistö? Pykälässähän mainitaan mm. "vakaumus", ja vakaumushan se on poliittinenkin vakaumus.

Tämän "vakaumus"-sana esiintyy pykälässämme yhteydessä "uskonto tai vakaumus", ja lakiperusteluissa tämä "vakaumus" rajoitetaan uskonnottomaan vakaumukseen (ateistit). Poliittista tai yhteiskunnallista vakaumusta ei HE 317/2010 lainkaan mainitse. Siten tämä vihapuhepykälä ei siis ainakaan selvästi ulotu kattamaan poliittisia puolueita tms. poliittisia järjestöjä/jäsenistöjä. Vertailun vuoksi todettakoon, että perustuslain syrjintäpykälässä (6 §) on peräkkäin lueteltu "uskonto, vakaumus, mielipide", kun taas RL 11:10:n luettelo ei sisällä "mielipidettä". Ja syrjintäkieltopykälässä (RL 11:11) luetellaan "uskonnon" jälkeen " poliittinen mielipide" ja "poliittinen tai ammatillinen toiminta". RL 47:3:ssa (työsyrjintärikos) mainitaan "yhteiskunnallinen mielipide". Tällaisia poliittis-yhteiskunnallisia mielipiteitä ei siis mainita meidän peruspykälässämme RL 11:10:ssä eikä edes sen HE-perusteluissa.

Sittenkin lienee tulkinnanvaraisesti mahdollista suojata RL 11:10:n tuella puoluejäsenistön tms. poliittisen ryhmän vakaumusta, koskapa 11:10:ssä suojelukohteiden luettelo päättyy avoimeen yleisluonteiseen rinnastuslausumaan: "niihin rinnastettava muu peruste". Miksi ei poliittinen vakaumus voisi olla vihapanettelulta suojeltava ryhmän vakaumus siinä kuin esim. ateistisen ryhmän vakaumus? Etenkin kun meillä kaikki puolueet ovat vähemmistöjä - onhan suurinkin puolue eli perussuomalaiset vain 22 % vähemmistö, vastassaan 78 %:n enemmistö - puhumattakaan siitä, että puolueiden virallinen jäsenistö on vielä monin kerroin pienempää luokkaa. Silti kyllä epäilen, että jäämme ilman valtionsyyttäjän tukea.

Rasismin vastainen lainsäädäntö ei siis ole pelkästään negatiivinen asia - se voisi toimia myös ennennäkemättömänä mahdollisuutena poliittiseen ideologiaan ja puolueeseen kohdistetun arvostelun torppaamiseksi kunnanvaltuutettu Van Wonterghemin tapaan Å¡ikaanioikeudenkäyntejä käymällä.

Kaiken kaikkiaan Havansista puolueineen välittyy tämänkin muistion seurauksena läpikylmä ja opportunistinen kuva, sekä jo aiemmin persujen "rasiminvastaisesta" lausunnosta ilmi käynyt halveksiva asennoituminen vähemmistöihin kuuluvien ihmisoikeuksien turvaamiseksi säädettyä lainsäädäntöä kohtaan.
« Last Edit: September 19, 2011, 16:54:10 by Demonisoitu »

Dunce

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #1 on: September 20, 2011, 23:20:52 »
Kuten Suomen Sisulle ja Breivikille, myös Havansille edellä kuvaamiensa sanojen todellinen sisältö ei ole niinkään ongelmallinen, kyse on ennen kaikkea siitä millaisen vaikutelman niiden käyttäminen saa aikaan vastaanottajassa:

Pakko heittää tuohon, että eikö sanojen todellinen sisältö ja se, millaisen vaikutelman niiden käyttäminen saa aikaan vastaanottajassa ole ns. reaalitodellisuudessa aika pitkälti sama asia? Sinun tulkintasi mukaan Havansin jaarittelu tarkoittaa sitä, että rasisti saa olla kunhan ei sitä näytä. Jonkun toisen tulkinta voisi olla se, että ei pidä näyttää juntilta tahi kusipäältä jos ei sellainen oikeasti ole.

En myöskään liittäisi sanoihin oikeudellinen asiantuntija mitään lainausmerkkejä silloin, kun puhutaan HY:n oiktdk:n pitkäaikaisesta prosessioikeuden professorista.

P.S. Voisiko joku kertoa persuille noin niinkuin yleisesti, että tuo toistuva äärimmäinen typeryys "persujen halveksinnasta", "kiihottamisesta persuja vastaan", "vihapuheesta persuja kohtaan" tms. saa koko poppoon näyttämään täysiltä idiooteilta.

Harri

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #2 on: September 20, 2011, 23:26:39 »

P.S. Voisiko joku kertoa persuille noin niinkuin yleisesti, että tuo toistuva äärimmäinen typeryys "persujen halveksinnasta", "kiihottamisesta persuja vastaan", "vihapuheesta persuja kohtaan" tms. saa koko poppoon näyttämään täysiltä idiooteilta.


Varovasti nyt, ettei jälkikirjoitusta koeta vihapuheeksi.

Dunce

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #3 on: September 20, 2011, 23:32:01 »

P.S. Voisiko joku kertoa persuille noin niinkuin yleisesti, että tuo toistuva äärimmäinen typeryys "persujen halveksinnasta", "kiihottamisesta persuja vastaan", "vihapuheesta persuja kohtaan" tms. saa koko poppoon näyttämään täysiltä idiooteilta.


Varovasti nyt, ettei jälkikirjoitusta koeta vihapuheeksi.

Vihapuhe ei muuten ole tällä hetkellä laitonta. Eikä perussuomalaisuus täytä kansanryhmän tunnusmerkistöä. Käytän perustuslaillista oikeuttani sananvapauteen. Ensimmäinen USA:n perustuslain lisäys, jyy nou ;D ;D ;D

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #4 on: September 20, 2011, 23:34:24 »
Eikö se ole perusoikeus että saa näyttää siltä, mitä oikeasti on? Kysyn vaan.
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dunce

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #5 on: September 20, 2011, 23:41:52 »
Eikö se ole perusoikeus että saa näyttää siltä, mitä oikeasti on? Kysyn vaan.

Ei ole lain mukaan eikä voi mitenkään olla hyvien tapojen mukaan. Ei kenelläkään ole oikeutta määrätä sitä mielikuvaa, minkä muut hänen toiminnastaan/ulosannistaan saavat, eikä sellainen määräily edes ole todellisuudessa mahdolllista. Jokainen saa olla, mitä on, mutta kukaan ei voi määrätä koko maailmaa ympärillään.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #6 on: September 20, 2011, 23:46:15 »
Eikö se ole perusoikeus että saa näyttää siltä, mitä oikeasti on? Kysyn vaan.

Ei ole lain mukaan eikä voi mitenkään olla hyvien tapojen mukaan. Ei kenelläkään ole oikeutta määrätä sitä mielikuvaa, minkä muut hänen toiminnastaan/ulosannistaan saavat, eikä sellainen määräily edes ole todellisuudessa mahdolllista. Jokainen saa olla, mitä on, mutta kukaan ei voi määrätä koko maailmaa ympärillään.Totta totta, taisit vain missata pointin...
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dunce

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #7 on: September 20, 2011, 23:49:13 »
Eikö se ole perusoikeus että saa näyttää siltä, mitä oikeasti on? Kysyn vaan.

Ei ole lain mukaan eikä voi mitenkään olla hyvien tapojen mukaan. Ei kenelläkään ole oikeutta määrätä sitä mielikuvaa, minkä muut hänen toiminnastaan/ulosannistaan saavat, eikä sellainen määräily edes ole todellisuudessa mahdolllista. Jokainen saa olla, mitä on, mutta kukaan ei voi määrätä koko maailmaa ympärillään.Totta totta, taisit vain missata pointin...

Voinet avata sitä pointtia? Liittyykö kuuluisaan mediapeliin vai? Kenelläkään ei ole ihan sananvapaudenkin nojalla oikeutta määrätä, mitä media hänestä kertoo.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #8 on: September 20, 2011, 23:53:14 »
Eikö se ole perusoikeus että saa näyttää siltä, mitä oikeasti on? Kysyn vaan.

Ei ole lain mukaan eikä voi mitenkään olla hyvien tapojen mukaan. Ei kenelläkään ole oikeutta määrätä sitä mielikuvaa, minkä muut hänen toiminnastaan/ulosannistaan saavat, eikä sellainen määräily edes ole todellisuudessa mahdolllista. Jokainen saa olla, mitä on, mutta kukaan ei voi määrätä koko maailmaa ympärillään.Totta totta, taisit vain missata pointin...

Voinet avata sitä pointtia? Liittyykö kuuluisaan mediapeliin vai? Kenelläkään ei ole ihan sananvapaudenkin nojalla oikeutta määrätä, mitä media hänestä kertoo.


No, meinasin vaan, että jos on idiootti, miksei saisi näyttääkin siltä.
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Dunce

 • Guest
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #9 on: September 21, 2011, 00:00:05 »
No, meinasin vaan, että jos on idiootti, miksei saisi näyttääkin siltä.

Unohdat Neuvostoliiton perustuslaissa taatun oikeuteni kiistää kaiken sanomasi vastavallankumouksellisuuden perusteella, samoin kuin Führerprinzipin.

Ilmeisesti täsmennystä on turha odottaa...

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: Perussuomalaisten vihapuhemuistio
« Reply #10 on: September 21, 2011, 00:09:06 »
Kun noin kauniisti kysyt, vastataan sitten. Siis:


P.S. Voisiko joku kertoa persuille noin niinkuin yleisesti, että tuo toistuva äärimmäinen typeryys "persujen halveksinnasta", "kiihottamisesta persuja vastaan", "vihapuheesta persuja kohtaan" tms. saa koko poppoon näyttämään täysiltä idiooteilta.


Jos he kerran ovat idiootteja, niin mikseivätpä saisi näyttääkin siltä - ja mikseipähän siitä saisi sanoa että sitähän he ovat. Turha heidän on peiliä syyttää, jos naama on vino. Lakkaisivat puhelemasta levottomia ja haalimasta kaiken maailman ufon nähneitä hörhelöitä riveihinsä, lakkaisi myös kirjoittelu. Nyt he antavat siihen aihetta yllin kyllin, liian herkullista heidän poliittisille vastustajilleen. Eivät voi vastustaa kiusausta.
Solitudinem faciunt, pacem appellant.