Author Topic: Islam ja naisen asema siinä  (Read 1280 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Louhi

 • Guest
Islam ja naisen asema siinä
« on: April 17, 2011, 15:13:54 »
Minua jaksaa vaan hämmästyttää, kuinka suvaitsevaiset feministinä itseään pitävät naiset sekä suvaitsevaiset feministejä komppaavat miehet fanittavat islamia. Islam ja sen vanavedessä muslimikulttuurit tapaavat suhtautua naiseuteen kuten esineeseen ja vaikka tässä asenteenssa on aste-eroja niin silti en ymmärrä, miten ykskantaan suljetaan silmät siltä, että islamin ja muslimikulttuurin nimissä naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet eivät ole olemassa (ns. islamilaiset ihmisoikeudet). Miten palstan suvaitsevisto selittää sen, ettei se kyllä puolustaa islamilaisen miehen ihmisoikeutta ja erityiskohtelua, muttei tämän miehen vaimon tai tytärten? Pitäisikö mielestänne islamilaisista ja muista naista alistavista kulttuureista kotoisin olevien naisten kotouttamiseen sisällyttää itsepuolustuslajeja (kotiväkivallan ehkäisemiseksi) ja feministisiä emansipaatio workshoppeja?

Annushka

 • Guest
Re: Islam ja naisen asema siinä
« Reply #1 on: April 17, 2011, 15:33:32 »
Minua jaksaa vaan hämmästyttää, kuinka suvaitsevaiset feministinä itseään pitävät naiset sekä suvaitsevaiset feministejä komppaavat miehet fanittavat islamia. Islam ja sen vanavedessä muslimikulttuurit tapaavat suhtautua naiseuteen kuten esineeseen ja vaikka tässä asenteenssa on aste-eroja niin silti en ymmärrä, miten ykskantaan suljetaan silmät siltä, että islamin ja muslimikulttuurin nimissä naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet eivät ole olemassa (ns. islamilaiset ihmisoikeudet). Miten palstan suvaitsevisto selittää sen, ettei se kyllä puolustaa islamilaisen miehen ihmisoikeutta ja erityiskohtelua, muttei tämän miehen vaimon tai tytärten? Pitäisikö mielestänne islamilaisista ja muista naista alistavista kulttuureista kotoisin olevien naisten kotouttamiseen sisällyttää itsepuolustuslajeja (kotiväkivallan ehkäisemiseksi) ja feministisiä emansipaatio workshoppeja?


Lähestulkoon mikään yllä esitetyissä väitteissä ei pidä paikkaansa. Ei "suvaitsevaisto" mitenkään erityisemmin fanita islamia tai mitään muutakaan uskontoa. Se suhtautuu vain kielteisesti siihen, että esimerkiksi maahanmuuttajia pitäisi lähtökohtaisesti kategorisoida uskonnon mukaan, mikä on kaikenlaisten länsimaisten oikeusperiaatteiden vastaista.

Offline Jussi Marttila

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 636
Re: Islam ja naisen asema siinä
« Reply #2 on: April 17, 2011, 16:14:32 »
Islam on mun elämässäni suurinpiirtein yhtä relevantti asia kuin Iisalmen palokunta.
Sun bikinipöksyt on seeprannahkaa
Ja eniten inhoat maitorahkaa
Ja sitäkun hiutaleet paakkuuntuu veteen
Ja sitäkun miehelläei ota eteen

Offline Aapo

 • Sr. Member
 • ****
 • Posts: 264
 • Vihollisen juoksupoika ja soluttautuja
Re: Islam ja naisen asema siinä
« Reply #3 on: April 17, 2011, 16:24:18 »
Islam on mun elämässäni suurinpiirtein yhtä relevantti asia kuin Iisalmen palokunta.

Sinä et taida tuntea hiventäkään empatiaa tai kansainvälistä solidaarisuutta.
"Jos moittii joitain porukoita yksipuolisesta keskustelusta, ei todellakaan saa sortua itse samaan." - Jyrki Kasvi

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Islam ja naisen asema siinä
« Reply #4 on: April 17, 2011, 18:47:08 »
Koraani toi sangen radikaaleja uudistuksia oman aikansa naiskäsitykseen, erityisesti Mekkan ja Medinan arabiheimojen keskuudessa. Nykypäivän asenneilmastosta tarkastellen Koraanin arvosteleminen on perin epätieteellistä ja usein tarkoitushakuista. Mekkan arabeille naiset olivat arvokasta kauppatavaraa, jonka markkinahinta vastasi yleensä noin kahta kamelia. Vaimoja sai olla niin paljon kuin niihin oli varaa. Tyttövauvojen elävältä hautaaminen oli otollinen keino lievittää isien pojattomaksi jäämisen häpeää. Suurten festivaalien aikana naisia tanssitettiin kaduilla ilkosillaan. Muhammed muutti kaiken tämän kertarykäyksellä. Jeesus yhdisti eronneen naisen naimisen aviorikokseen. Muhammed antoi naiselle oikeuden erota aviomiehestään. Muhammed soi naiselle oikeuden perintöön, omaisuuteen ja elinkeinon harjoittamiseen ensimmäisenä tunnettuna ilmoitususkontona. Muhammed sanktioi naisen perusteetta syyttämisen aviorikoksesta sadan raipaniskun veroiseksi. Muhammed toisti Koraanissa, että kaikki on luotu pareissa, ja että miehen pari on nainen. Muhammed asetti neljä vaimoa ehdottomaksi maksimirajaksi, mutta suositteli yhdessä pitäytymistä tasapuolisuuteen vedoten. Kaikessa lyhykäisyydessään, Muhammedin kanta naisten ihmisarvosta ja sukupuolten välisestä kumppanuudesta käy erinomaisesti ilmi seuraavasta Koraanin säkeestä (030.012) Rooman suurasta:

"Hänen tunnusmerkkejään on myös se, että Hän on teidän omasta joukostanne teille puolisot luonut, jotta voisitte tyyneydessä heidän kanssaan elää. Hän on asettanut rakkauden ja armon teidän välillenne."

Muhammedin uudistuksilla oli kuitenkin luonnolliset rajansa. Ensinnäkin Muhammedin oli valittava sanamuotonsa tavalla, joka meni sen ajan miehille perille. Toisekseen Muhammedin uudistukset oli mitoitettava silloisen mieskunnan vastaanottokykyyn. On sanomattakin selvää, että tänä päivänä jotkin silloisista uudistuksista tuntuvat ilmeisen vanhoillisilta. Tuolloin ne olivat kuitenkin perin uudistusmielisiä. Tämä kaikki siis taustana seuraavalle huomiolleni.

Yksi miehisistä mielihaluista kautta aikain on ollut fyysisen voimakkuutensa väärinkäyttäminen naisen kurittamiseen tai muuhun ohjailuun. Koraanissa mainitaan miesten olevan naisia vahvempia sekä vaimojen velvollisuus alistua miestensä tahdolle tämän fyysisen ylivoimaisuuden johdosta (ilmeisesti ongelmien välttämiseksi). Ikään kuin profeetta olisi ymmärtänyt, että mieskunta ei ole vielä riittävän kypsä luopumaan täysin tästä fyysisen vahvuuden tarjoamasta valta-asemasta kertarykäyksellä, vaan vaiheissa. Mies määritellään Raamatun tavoin siis yksiselitteisesti perheen pääksi. Saavutetuista eduista on vaikea luopua. Muhammedia ennen Mekkan Qureish-heimossa nainen oli paitsi kauppatavara myös fyysisen väkivallan krooninen vastaanottajaosapuoli. Koraanissa puolestaan ohjitaan miehiä ensimmäistä kertaa malttiin (4:34). Vaimon ollessa "kapinoiva-, miehen tulisi ensiksi neuvoa ja kehottaa vaimoaan. Mikäli tämä ei toimi, hän voi kieltäytyä jakamasta makuuhuoneen vaimonsa kanssa. Jos tämäkään ei vielä tuota tuloksia, hän voi "idrib-. Idrib on arabiaa, jolla on Koraanissa useita merkityksiä. Yksi merkitys on "eroaminen/erkaneminen-, toinen on "läppäisy/kevyt kämmenlyönti-, mikä on tietysti ollut suosittu käännös perin maskuliinisessa maailmassa (ml. islamilaisessa sellaisessa) kautta vuosisatain. Erkanemismerkityksessään -˜idrib’ ei niinkään viittaa avioeroon vaan asumuseroon. Tämä olisi myös loogisempi tulkinta, koska "läppäisy/kevyt kämmenlyönti- saisi sangen kouliintuneet ja kiivasluontoisinakin tunnettut (erit. Aisha) arabinaiset lähinnä vain nauramaan metaforiseen partaansa. Naiselliseksikin Qureish-heimon suunnalta haukuttua Muhammedia aikaisemmin kun oltiin sentään totuttu huomattavasti ronskinpaan pahoinpitelyyn.

Yhtä kaikki, asiat on asetettava historialliseen kontekstiinsa. On yleisesti tunnettua, että uskonoppineet (miehet) kautta aikain ovat mielellään taipuneet tulkintoihin, jotka vähiten kyseenalaistavat heidän omia tottumuksiaan tai tapojaan. Siksi tilanne on muodostunut sellaiseksi kuin se on. Ja siitä huolimatta käytännön todellisuus islamilaisessa maailmassa on keskimäärin huomattavasti mielikuvia monimuotoisempi, tasapainoisempi ja arkisempi.

Vertailun vuoksi lienee hyödyllistä tutustua Piispan, Heiskasen ja Sirénin naisuhritutkimukseen vuodelta 2005:

http://www.jokuraja.fi/lahi.php

Tutkimuksen mukaan noin 44 prosenttia suomalaisista naisista on joskus elämänsä aikana joutunut miehen fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai uhan kohteeksi. Nykyisen puolison tekemän fyysisen tai seksuaalisen väkivallan tai väkivallalla uhkailun kohteeksi on puolestaan joutunut noin 20 prosenttia tällä hetkellä parisuhteessa elävistä 18-74-vuotiaista naisista. Suomen luku oli siis 44 %, eli suunnilleen samaa tasoa kuin Afganistan (50 %, Afghanistan Independent Human Rights Commission / AIHRC), missä jopa naiset (varsinkin anopit) pitävät naisten väkivalloin ojentamista paitsi hyväksyttävänä myös keskeisen tarpeellisena. Suomen tilastot edustavat Länsi-Euroopan ja Pohjois-Amerikan teollisuusmaiden ylivoimaisesti korkeinta tasoa. Suomi on nk. "kehitysmaatasoa" myös alla olevissa Tilastokeskuksen luvuissa. Näissä on tilastoitu viimeisen viiden vuoden aikana suomalaisnaisten intiimiltä kumppaniltaan kokema fyysinen väkivalta. Luku on luonnollisestikin hieman pienempi kuin koko elämän aikana lähisuhteessa koettu väkivalta:

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_01_naisvakiv.html

Kiintoisaa tilastoissa on mm. se, että katolilaiset maat (Argentiina, Brasilia, jne.) ovat monissa vertailuissa maailman pahimpia paikkoja perheväkivallan suhteen, eivätkä esim. muslimimaat. Elämän aikana lähisuhteessa naisen kokemassa väkivallassa Papua Uusi-Guineassa on WHO:n mukaan kaikkein korkeimmat luvut (67 %) ja seuraavaksi eniten Perussa (60%) ja Turkissa (58 %). Suunnilleen Afganistanin tasoa ovat WHO:n tilastoja tarkastellessa myös Nicaragua (52 %), Etiopia (50 %) ja Bangladesh (47 %). Suomi on sitten heti seuraavana

Muhammedin pedofiliapropagandaakin Aishan osalta vielä jaksetaan tietyissä piireissä lietsoa. Mm. tunnettu brittimuslimi (kristinuskosta islamiin kääntynyt brittinainen) Ruqaiyyah Waris Maqsood (linkin lopussa viittaus hänen kirjoittamaansa kirjaseen -˜Hazrat Aishah, A study of her age at the time of her marriage’ IPCI, Birmingham, 1996) on kirjoittanut Aishan ikään liittyvistä räikeistä ristiriidoista haditheissä:

http://www.ruqaiyyah.karoo.net/articles/aishahdates.htm
http://www.scribd.com/doc/16352325/Madam-Aishah-A-Study-of-her-age-at-the-time-of-her-marriage-with-Prophet-Muhammad (koko kirjanen)

Myös Abdul H. Fauqilta löytyy kiintoisa selvitys aiheesta:

http://www.haqeeqat.org/2008/11/04/hazrat-ayesharas-age-at-the-time-of-nikahmarriage-the-myth-exposed/

Mikäli lähtökohtana on löytämällä löytää teilattavaa islamissa, silloin parhaatkaan vastatodisteet eivät tietystikään pure, koska henkilö ei ole kiinnostunut totuuden tieteellisestä selvittämisestä vaan omien ennakkoluulojen pönkittämisestä näennäisakateemin keinoin. Tällöin jok’ikinen asia, uskonto tai ajattelutapa voidaan varmuudella mustamaalata ja sivuuttaa niihin liittyvien yksittäisten järkyttävien lausuntojen tai tapausten pohjalta, joita kaikkien niiden kirjallisuudesta löytyy. On myös hyvä aina muistaa, että islamissa todellinen auktoriteetti on Koraani, eikä hadithit. Yksittäisen hadithin suosio (ohi toisten hadithien) tiettynä ajankohtana islamilaisessa maailmassa ei ole merkki sen totuusarvosta. Se kertoo vain sen, että se on ollut joillekin vaikutusvaltaisille keskiajan arabiuskonoppineille helpompi keino oikeuttaa miehisiä mielihalujaan kuin toiset sen kanssa jyrkästi ristiriitaiset hadithit. Näin monesta epätotuudesta on päässyt papiston vääristelyn kautta muodostumaan "yleinen totuus", jota ei ole voitu kyseenalaistaa vuosisatoihin edes Koraanista löytyviin vastalauseisiin vetoamalla.

« Last Edit: April 17, 2011, 19:07:01 by Sam Karvonen »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline bniesluchowsk

 • Newbie
 • *
 • Posts: 16
Re: Islam ja naisen asema siinä
« Reply #5 on: April 17, 2011, 19:43:38 »
Kiintoisaa tilastoissa on mm. se, että katolilaiset maat (Argentiina, Brasilia, jne.) ovat monissa vertailuissa maailman pahimpia paikkoja perheväkivallan suhteen, eivätkä esim. muslimimaat.

Miten sinä Jemenistä mittaat tämän?