Author Topic: Salliiko demokratia kaikenlaisen poliittisen toiminnan?  (Read 22945 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Salliiko demokratia kaikenlaisen poliittisen toiminnan?
« Reply #105 on: July 12, 2012, 10:02:48 »
Siitä emme kai ole kovin erimielisiä että sananvapauden suojelemiseksi verbaalirikoksista pitäisi ylipäätään tuomita mahdollisimman vähän. Tähän on sananvapauden lisäksi toinenkin hyvä peruste, poliisin ja tuomioistuinten resurssien kuormitus. Jokin suoja pitää silti mielestäni olla 1. yksilöille kunnianloukkausta vastaan (mukaanlukien kuolleet) ja 2. yksilöille ja ryhmille vihakiihotusta vastaan. Jos minkäänlaisia rajoja ei ole sananvapaus vahingoittuu ja hukkuu viha- ja herjaspämmiin.

Minusta etenkin nykyaikana tuo spämmiin hukkumisargumentti ei toimi. Oleellistahan sananvapaudessa on se, että vaikka kaikilla on oikeus sanoa, mitä haluaa, niin kaikilla muilla on myös oikeus olla kuuntelematta, mitä hän sanoo, ja myös oikeus olla julkaisematta hänen juttujaan omassa lehdessä/blogissa/forumissa/jne. Eli siis vaikka hommaforumilla velloisi hirvittävä vihakirjoittelu, niin jos tod.orgissa olisi kyseinen kirjoittelu kielletty säännöissä, niin sitä ei täällä näkyisi. Eikä kenenkään sananvapautta olisi rikottu. Tod.orgissa viihtyvät kirjoittelijat vain valitsisivat olla kuuntelematta homman vihakirjoittelua.

Mutta hyväksyn kyllä vihakirjoittelun kieltämisestä ne kohdat, joissa puhutaan uhkailusta ja kehottamisesta lakien rikkomiseen. Ja sitten valheiksi osoitettavien asioiden esittäminen myös, mutta tämän kohdalla olisin suht varovainen.

Quote
Olet suojeltu kaikissa tapauksissa mutta uskonnot ovat erityissuojellumpia kuin muunlaiset ajatusrakennelmat. Tähän on hyviä kulttuurihistoriallisia syitä. Poliittiset ideologiat ovat pohjana poliittiselle vallankäytölle ja niitä koskeva debatti on välttämätöntä demokraattisen prosessin kannalta. Vain yksipuoluevaltioissa poliittisen ideologian arvostelu on rangaistua.

Siis puhutaanko nyt arvostelusta? Jos näin, niin eikö sinusta uskontoja saa edes arvostella? Jos taas puhut jostain muusta (uhkailu, panettelu ja solvaus), niin miksi nämä olisi sallittava poliittisten puolueiden kohdalla, mutta on syytä kieltää uskontojen kohdalla? Minusta juuri politiikassa näistä voi olla jopa enemmän haittaa, koska niillä voidaan mahdollisesti juuri toteuttaa tuota yksipuoluejärjestelmää. NL:ssa poliittiset toisinajattelijat olivat "sabotöörejä ja valtion vihollisia".

Quote
Halla-aho ei saanut tuomiotaan uskonrauhan häiritsemisen osalta jumalanpilkasta vaan vihankiihottamisesta tiettyä uskontoa vastaan sen pyhien asioiden tietoisella loukkaamisella. Toki on paradoksaalista että samaan aikaan lukematon määrä kämyjä esittää samoja loukkaavia väitteitä rangaistuksetta mutta lain valikoiva soveltaminen on eri asia kuin keskustelu lain sisällön tarpeellisuudesta.

Olet varmaan jälleen sotkenut uskonrauhan häiritsemisen ja kiihottamisen kansanryhmää vastaan. Uskonrauhan häiritsemislaki ei puhu mitään vihakirjoittamisesta, vaan ainoastaan uskonnollisen ryhmän pyhänä pitävän pilkkaamisesta. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan taas liittyy vihakirjoittamiseen ja sisältää uskonnot eksplisiittisesti mainittuina. Halla-aho sai siis tuomionsa siitä uskonrauhan häiritsemisestä sen muslimikohtansa osalta. Hän sai tuomion myös kiihottamisesta kansanryhmää vastaan, mutta se ei liittynyt mitenkään tuohon.

Quote
Puhutaanko nyt uskonrauhan häiritsemistä vai kiihottamisesta kansanryhmää vastaan? Ensinmainittu antaa uskonnoille erityissuojaa, ei-uskonnolliset ryhmät katetaan jälkimmäisessä. "Tappakaa kaikki Vasemmistoliiton jäsenet" -tyyppinen kiihotus olisi ainakin minun mielestäni selkeästi lainvastainen.

Sen lainaamasi kohdan mukaan juuri poliittiset ryhmät eivät ole samalla viivalla uskontojen kanssa.

Quote
Termejä uskonto ja vakaumus on säännöstä tulkittaessa nimenomaan
luettava yhdessä. Uskonnolla ei ole erityisasemaa ideologioiden joukossa. Tämän vuoksi säännöksellä annetaan suojaa myös ihmisryhmälle, joka määräytyy uskontoon rinnasteisen vakaumuksen tai muun
vastaavan ideologian perusteella. Esimerkiksi ateistiset ryhmät ovat siten suojan piirissä.
Poliittisen mielipiteen perusteella muodostuneilla ryhmillä on erilainen
luonne kuin sellaisilla ryhmillä, jotka muodostuvat synnynnäisten ominaisuuksien ja identiteetin perusteella. Yhteiskunnallisten ja poliittisten
mielipiteiden perusteella muodostuvat ryhmät eivät samalla tavoin ole
pysyviä ja ne perustuvat henkilöiden vapaaehtoisiin valintoihin.

Tuon mukaan ateistit rinnastuvat tämän kiihottaminen kansanryhmää vastaan pykälän mukaan uskontoihin ja niin oletinkin (eriarvoisuus tulee siinä uskonrauhan loukkaamiskohdan olemassaolosta). Mutta poliittiset ryhmät eivät rinnastu. Sehän sanotaan tuossa lainaamassasi kohdassa varsin eksplisiittisesti. Tuossa juuri väitetään, että ne ovat yhteiskunnalliset mielipiteet perustuvat "vapaaehtoisiin valintoihin". Juuri siis se pointti, jota koitin tässä kyseenalaistaa.

Quote
Koska
säännöksen tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille vähemmistöryhmille, jotka yleensä ovat yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa
asemassa ja sen vuoksi erityisen suojan tarpeessa, ja koska säännös
on sananvapaudenrajoitus, ei vakaumus -termiä ole tulkittava laajentavasti koskemaan esimerkiksi poliittisen vakaumuksen perusteella mää-
räytyviä ryhmiä.
Tällaiseen ryhmään kuuluvia ihmisiä vastaan kohdistuneet uhkaukset
voivat sitä vastoin esimerkiksi täyttää rikoslain 14 luvun 5 §:ssä poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta tai 17 luvun 1 §:ssä julkisesta
kehottamisesta rikokseen säädetyt tunnusmerkistöt.

Juuri niin. Rikoslaissa on siis muita kohtia, jotka kattavat tuon "vasemmistoliittolaiset on tapettava" -kehoituksen kaltaiset jutut kaikille ryhmille. Ei siis tarvita tätä kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälää niiden kieltämiseen. Tuo alkuosa on täysin järjetön. Siinä jotenkin lähdetään siitä, että poliittinen ryhmä on automaattisesti sosiaalisesti hyvässä asemassa. Minusta tämä ei päde mitenkään automaattisesti. Jos joku muodostaa poliittisen ryhmän, jonka ideologiaan kuuluu eksplisiittisesti sosiaalisesti heikossa asemassa olevien parantaminen, niin silloin sen kannattajat hyvin todennäköisesti kuuluvat juuri siihen sosiaalisesti heikkoon asemaan. Paljon todennäköisemmin kuin oikeastaan millään muulla tapaa yhteiskuntaa leikaten muodostettavista ryhmistä mikään.

Quote
Mieti nyt vaikka itse, kuinka suhtaudut muihin maailman uskontoihin kuin omaasi?

Itse asiassa hyvin kunnioittavasti. Vaikka uskon yhteen Jumalaan uskon useisiin vaihtoehtoisiin tulkintoihin Hänestä. Kuten norsua voi tunnustella useilta eri puolilta (ja irrottamalla ne havainnot kokonaisuudesta kuvitella ne erilaisiksi) tai kuten kolme eri taiteilijaa voi maalata saman maiseman kolmella eri tavalla.

Tähän haluan lisätä että en agitoi synkretismiä vaan vain uskontojen rauhanomaista kanssaolemassaoloa.

Pointti oli siinä, että vakaumuksesi on se, että juuri se sinun oma uskosi on se oikea, eikö? Jos ei olisi, uskoisit johonkin muuhun.

Quote
Huoh, ihme saivartelua. Kyse on tietenkin juuri siitä, että pystytkö muuttamaan tietoisella päätöksellä sitä, mitä haluat. Sitähän poliittinen ideologia ennen kaikkea on. Millainen yhteiskunta halutaan.

Tahto on monimutkainen juttu eikä meillä ole kokonaista maailmantahtoa. Tahdomme siis irrallisia asioita ja joudumme usein asettamaan niitä tärkeysjärjestykseen ja tekemään kompromissejä. Vaikka kenties haluaisimme samanlaista yhteiskuntaa, teemme myös erilaisia kausaalioletuksia ja eroamme taktisissa valinnoissa ja siten voimme olla täysin eri mieltä siitä miten hyvä yhteiskunta saavutettaisiin. Hyvä ja yleinen ääriesimerkki koskee sitä pitäisikö siihen päästä pakottamalla vai vapaudella. En kai ole jättänyt epäselväksi että uskon jälkimmäisen tuovan paremman tuloksen. Puhdas totalitarismi ja puhdas anarkia ovat utopioita joten toteutuma on aina jotain siltä väliltä.

Niin, pointtini oli juuri se, että sinä et todennäköisesti tietoisella päätöksellä pysty päättämään, että pidänpä tästä eteenpäin totalitarismia tai puhdasta anarkiaa parempana kuin tätä välimuotoa. Tai et pysty tietoisella päätöksellä päättämään, että uskonpa tästä eteenpäin pakottamisen tuovan paremman tuloksen kuin vapaudella saavutetun. Nämä ovat poliittisten ideologioiden kulmakiviä. Minä en näe niiden totuuteen uskomisessa mitään laadullista eroa uskontojen dogmien uskomiseen. Ihminen ei voi muuttaa niihin uskoa "vapaaehtoisella päätöksellä" yhtään sen enempää kuin voi uskontoonkaan uskomisen kohdalla. Molemmat voivat kuitenkin ajan myötä muuttua, ihmiset vaihtavat uskontoa ja liikkuvat poliittisella kartalla. Churchillin kuuluisa lause "sillä, joka ei ole sosialisti 20-vuotiaana, ei ole sydäntä, ja sillä, joka on sitä vielä 30-vuotiaana, ei ole aivoja" viittaa juuri siihen, että ajan kuluessa poliittinen mielipide voi muuttua, mutta ei todellakaan niin, että jonain aamuna herätessä päättää, että olenpa nyt sitten tästä lähtien konservatiivi, kun oli illalla nukkumaan mennessään sosialisti.

Quote
Et ymmärtänyt vai? Kummaa, voi olla että kärjistin liikaa mutta minusta hyvin monet ihmiset valitsevat ideologiansa enemmän sosiaalisista ja vähemmän todellisista ideologisista syistä. Toisin sanoen jos toverit sanovat jotain niin siihen uskotaan, tai jos karismaattinen ideologi sanoo, tai jos yksi aspekti paketissa miellyttää kovasti niin helposti sitten nielaistaan muut osat pakettia jokaista kohtaa erikseen pohtimatta.

Tällä tavoinko sinun poliittinen ideologiasi on syntynyt? Kuka oli se karismaattinen ideologi, joka sai sinut kääntymään nykyiselle poliittiselle polullesi? Vai mikä sosiaalinen ryhmä on sinut mairitellut nykyiseen poliittiseen ideologiaasi?

Vai onko tässä jälleen kerran kyse siitä, että "muut" ovat tyhmiä ja tekevät näin, ihan niin kuin on niissä lukemattomissa jutuissa, joissa sanotaan ihmisten äänestävän vaaleissa "väärin"? Itselläni on se tapa, että kun joku esittää jotain yleistä siitä, miten ihmiset toimivat, katson ensin, että olenko itse toiminut niin. Jos en tunnista kyseistä toimintaa itsessäni, niin suhtaudun varsin skeptisesti siihen, että kyseinen teoria voisi yleispätevästi toimia. On tietenkin mahdollista, että olen poikkeus, mutta todennäköisempää on minusta se, että kyseinen teoria ihmisen toiminnasta ei vaan päde.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg

Offline sr

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3079
Re: Salliiko demokratia kaikenlaisen poliittisen toiminnan?
« Reply #106 on: July 12, 2012, 10:06:58 »
Quote
No, mihin sitten on vapaus valita? Pystytkö muuttamaan poliittista vakaustasi puhtaasti tietoisella valinnalla?

Tähän haluan vastata...

Kyllä pystyy, mutta se vaatii aivojen huijaamista! Oikeastaan aika monia asioita voi tehdä tietoisesti, vaikka ne eivät olisikaan suoraan tahdonalaisia, jos vain tietää miten.  ;)

Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Voitko kertoa lisää?

Siis ymmärrän, että voin vaikkapa pakottaa itseni siivoamaan asuntoni, vaikken sitä haluaisi, mutta voinko tietoisella päätöksellä saada itseni haluamaan sitä siivoamista?

Ja siis uskontoon liittyen, niin kyllä minut varmasti miekalla uhaten saisi huutamaan "Allah u akbar" tai "Jeesus on Herra", mutta tämä ei varmasti tarkoittaisi sitä, että oikeasti uskoisin niiden suustani tulevien väitteiden olevan totta.
With or without religion, you would have good people doing good things and evil people doing evil things. But for good people to do evil things, that takes religion. -Steven Weinberg

Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: Salliiko demokratia kaikenlaisen poliittisen toiminnan?
« Reply #107 on: July 12, 2012, 10:26:23 »
Quote
No, mihin sitten on vapaus valita? Pystytkö muuttamaan poliittista vakaustasi puhtaasti tietoisella valinnalla?

Tähän haluan vastata...

Kyllä pystyy, mutta se vaatii aivojen huijaamista! Oikeastaan aika monia asioita voi tehdä tietoisesti, vaikka ne eivät olisikaan suoraan tahdonalaisia, jos vain tietää miten.  ;)

Tämä on mielenkiintoinen ajatus. Voitko kertoa lisää?

Siis ymmärrän, että voin vaikkapa pakottaa itseni siivoamaan asuntoni, vaikken sitä haluaisi, mutta voinko tietoisella päätöksellä saada itseni haluamaan sitä siivoamista?

Ja siis uskontoon liittyen, niin kyllä minut varmasti miekalla uhaten saisi huutamaan "Allah u akbar" tai "Jeesus on Herra", mutta tämä ei varmasti tarkoittaisi sitä, että oikeasti uskoisin niiden suustani tulevien väitteiden olevan totta.

Voit saada itsesi haluamaan sitä siivoamista mutta se vaatii asennemuokkausta, ei tapahdu käden käänteessä. Itsensä pakottaminen on huomattavasti nopeampi operaatio.

Offline Harran

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 781
Re: Salliiko demokratia kaikenlaisen poliittisen toiminnan?
« Reply #108 on: July 19, 2012, 21:03:42 »
Siis puhutaanko nyt arvostelusta? Jos näin, niin eikö sinusta uskontoja saa edes arvostella? Jos taas puhut jostain muusta (uhkailu, panettelu ja solvaus), niin miksi nämä olisi sallittava poliittisten puolueiden kohdalla, mutta on syytä kieltää uskontojen kohdalla? Minusta juuri politiikassa näistä voi olla jopa enemmän haittaa, koska niillä voidaan mahdollisesti juuri toteuttaa tuota yksipuoluejärjestelmää. NL:ssa poliittiset toisinajattelijat olivat "sabotöörejä ja valtion vihollisia".

Yksipuoluevaltioissa poliittinen ideologia (tai Puolue) onkin korotettu uskonnon asemaan. En ole kieltämässä uskontojen arvostelua eikä se ole nykylaissakaan kielletty. Uskontojen arvostelemiseksi ei tarvita rienausta ja kiihotusta, siitähän tässä on kyse. Poliittisessa keskustelussa voivat rajat mielestäni olla löysempiä kuin uskonnollisessa siksi että jälkimmäisten on parempi kuulua pyhän valtakuntaan ja politiikan taas arjen. Tämä olisi myös parempi myös periaatteellisen sekularistin kannalta koska se auttaisi pitämään uskonnot erillään politiikasta.

Politiikankin kohdalla on rajat ja niinhän on myös nykylainsäädännössä, vaikkei uskontoja ja poliittisia aatteita täysin suoraan rinnasteta siinä uskonrauha-pykälässä. Eikä mielestäni kuulukaan rinnastaa.

Jos pykälän pitäisi kattaa kaikki mahdollinen loukkaaminen kaikkia mahdollisia näkemyksiä vastaan miksi silloin pitäisi rajoittua vain poliittisten puolueiden suojelemiseen? Miksei sitten yhtä hyvin kiellettäisi tieteellistä keskustelua, kuten vaikka kreationismin arvostelemista? Minusta sinun ehdotuksesi johtaisivat hyvin kyseenalaisille poluille.

Quote
Koska
säännöksen tarkoituksena on antaa suojaa sellaisille vähemmistöryhmille, jotka yleensä ovat yhteiskunnassa sosiaalisesti heikommassa
asemassa ja sen vuoksi erityisen suojan tarpeessa, ja koska säännös
on sananvapaudenrajoitus, ei vakaumus -termiä ole tulkittava laajentavasti koskemaan esimerkiksi poliittisen vakaumuksen perusteella mää-
räytyviä ryhmiä.
Tällaiseen ryhmään kuuluvia ihmisiä vastaan kohdistuneet uhkaukset
voivat sitä vastoin esimerkiksi täyttää rikoslain 14 luvun 5 §:ssä poliittisten toimintavapauksien loukkaamisesta tai 17 luvun 1 §:ssä julkisesta
kehottamisesta rikokseen säädetyt tunnusmerkistöt.

Juuri niin. Rikoslaissa on siis muita kohtia, jotka kattavat tuon "vasemmistoliittolaiset on tapettava" -kehoituksen kaltaiset jutut kaikille ryhmille.

Juuri sitähän minä olen tässä keskustelussa koittanut sanoa. Mikähän se sinun ongelmasi taas mahtoi olla?

Ei siis tarvita tätä kiihottaminen kansanryhmää vastaan -pykälää niiden kieltämiseen. Tuo alkuosa on täysin järjetön. Siinä jotenkin lähdetään siitä, että poliittinen ryhmä on automaattisesti sosiaalisesti hyvässä asemassa. Minusta tämä ei päde mitenkään automaattisesti. Jos joku muodostaa poliittisen ryhmän, jonka ideologiaan kuuluu eksplisiittisesti sosiaalisesti heikossa asemassa olevien parantaminen, niin silloin sen kannattajat hyvin todennäköisesti kuuluvat juuri siihen sosiaalisesti heikkoon asemaan. Paljon todennäköisemmin kuin oikeastaan millään muulla tapaa yhteiskuntaa leikaten muodostettavista ryhmistä mikään.

Mutta jos toteutettaisiin sinun ehdotuksesi ja suojeltaisiin poliittisia ideologioita "pyhien" opinkappaleidensa loukkaamiselta niin silloin vaikeutuisi nimenomaan niiden poliittisten ryhmien toiminta, jotka tulevat politiikkaan altavastaajina ja jotain heikompaa ryhmää puolustaakseen. Kyllä politiikassa pitää sallia rankempi riitely ja kielenkäyttö kuin kirkkosalissa tai moskeijassa. Tämä ei suinkaan tarkoita etteikö uskonnollista debattia ja kiistelyä sallittaisi, uskonrauhapykälä vain suojelee pyhää sfääriä hieman toisella tavalla kuin demokratian arkeen kuuluvaa poliittista debattia. Ensinmainitun osalta suojellaan ihmisten rauhaa uskontonsa harjoittamiseen, jälkimmäisessä taas suojellaan demokratian luonteeseen kuuluvaa moniäänistä kiistelyä ja mahdollisimman suurta sananvapautta.

Minusta kiihkeinkin ateisti voi aivan hyvin elää nykyisen uskonrauhapykälän puitteissa.

Pointti oli siinä, että vakaumuksesi on se, että juuri se sinun oma uskosi on se oikea, eikö? Jos ei olisi, uskoisit johonkin muuhun.

Ymmärrän vaikeuksiasi ymmärtää koska et tietenkään voi tietää kovinkaan paljon minun vakaumuksestani ja uskostani. Minun uskoni ja vakaumukseni ovat minun. Joku toinen voi uskoa hyvin erilailla enkä silti automaattisesti oleta saatikka kilju hänen olevan väärässä. Saman asian kuin voi nähdä monella eri tavalla ja monesta eri näkökulmasta.

Niin, pointtini oli juuri se, että sinä et todennäköisesti tietoisella päätöksellä pysty päättämään, että pidänpä tästä eteenpäin totalitarismia tai puhdasta anarkiaa parempana kuin tätä välimuotoa. Tai et pysty tietoisella päätöksellä päättämään, että uskonpa tästä eteenpäin pakottamisen tuovan paremman tuloksen kuin vapaudella saavutetun. Nämä ovat poliittisten ideologioiden kulmakiviä. Minä en näe niiden totuuteen uskomisessa mitään laadullista eroa uskontojen dogmien uskomiseen.

Kognitiiviset prosessit ovat paljon monimutkaisempia kuin haluat nyt kuvitella. Itse asiassa dogmeihin usein sitoudutaan nimenomaan tietoisilla päätöksillä koska se monien ihmisten mielestä tekee jotenkin helpommaksi rakentaa omaa maailmankuvaa. Tämä on yksi syy minkä takia itse pidän dogmaattisuutta suoranaisesti uskon vihollisena. Dogmin omaksumisessa on usein kyse tottelemisesta eikä uskosta.

Ihminen ei voi muuttaa niihin uskoa "vapaaehtoisella päätöksellä" yhtään sen enempää kuin voi uskontoonkaan uskomisen kohdalla. Molemmat voivat kuitenkin ajan myötä muuttua, ihmiset vaihtavat uskontoa ja liikkuvat poliittisella kartalla. Churchillin kuuluisa lause "sillä, joka ei ole sosialisti 20-vuotiaana, ei ole sydäntä, ja sillä, joka on sitä vielä 30-vuotiaana, ei ole aivoja" viittaa juuri siihen, että ajan kuluessa poliittinen mielipide voi muuttua, mutta ei todellakaan niin, että jonain aamuna herätessä päättää, että olenpa nyt sitten tästä lähtien konservatiivi, kun oli illalla nukkumaan mennessään sosialisti.

Näiden asioiden muutokset tapahtuvat useimmiten prosesseina joissa yhdistyvät kognitiiviset, psykologiset ja sosiaaliset syyt. Äkkikääntymisiä tapahtuu, esimerkiksi suuren pettymyksen seurauksena. Eräskin tunnettu propagandisti on vaihtanut aatettaan kansallissosialistista kommunistiksi, kiihkokristilliseksi, islamistiksi ja lopulta venäläismieliseksi fasistiksi. Tällaisia aatteellisia takinkääntäjiä on aika paljonkin, eikä se ole ihme kun ihmiset eivät rakenna aatteellisuuttaan (eivätkä uskonnollisuuttaan) apriorisille deduktioketjuille vaan sitovat ne identiteettiinsä. Sosiaalisesti rakentuvaan identiteettiinsä.

Tällä tavoinko sinun poliittinen ideologiasi on syntynyt? Kuka oli se karismaattinen ideologi, joka sai sinut kääntymään nykyiselle poliittiselle polullesi? Vai mikä sosiaalinen ryhmä on sinut mairitellut nykyiseen poliittiseen ideologiaasi?

Vai onko tässä jälleen kerran kyse siitä, että "muut" ovat tyhmiä ja tekevät näin, ihan niin kuin on niissä lukemattomissa jutuissa, joissa sanotaan ihmisten äänestävän vaaleissa "väärin"? Itselläni on se tapa, että kun joku esittää jotain yleistä siitä, miten ihmiset toimivat, katson ensin, että olenko itse toiminut niin. Jos en tunnista kyseistä toimintaa itsessäni, niin suhtaudun varsin skeptisesti siihen, että kyseinen teoria voisi yleispätevästi toimia. On tietenkin mahdollista, että olen poikkeus, mutta todennäköisempää on minusta se, että kyseinen teoria ihmisen toiminnasta ei vaan päde.

Se että sanon "monien" toimivan jollain tavalla ei tarkoita että sanon "kaikkien" toimivan niin. En usko että sinä sen enempää kuin minäkään olisimme kyllin tyypillisiä ihmisiä jotta voisimme vetää itsestämme yleistyksiä koskemaan kaikkia. "Monet" tai jopa "useimmat" toimivat hyvin usein eri tavoin kuin me toimisimme.

Oma poliittinen polkuni on syntynyt prosessin tuloksena johon ovat vaikuttaneet sekä sisäiset pohdintani että ulkoiset vaikuttajat. En voi väittää etteikö myös karismaattisilla yksilöillä ja ryhmiin kuulumisella olisi ollut vaikutusta. Totta kai on. Luulen kuitenkin olevani melko yksilöllinen siinä että silloinkin kun identifioin oman poliittisen identiteettini selvästi johonkin ryhmään, en omaksu sen ryhmän pakettia kokonaisuutena mukisematta. Siksi minusta ei tulekaan hyvää minkään puolueen poliitikkoa. Käytän äänioikeuttani sen mukaan miten kulloinkin katson parhaaksi ja joskus olen valmis tekemään paljonkin jonkin poliittisen liikkeen auttamiseksi. Koen kuitenkin enemmän omaksi tiekseni vaikuttaa sitä kautta että puhun ja kirjoitan, vakuutan ihmisiä, levitän oikeaa tietoa, kyseenalaistan, kritisoin ja diskreditoin väärää propagandaa, toimin postinkantajana, laitan A:n ja B:n yhteyteen toistensa kanssa jotta he täydentäisivät toisiaan, jne.

Kyllä minuun ainakin vaikuttaa se jos tapaan ihmisen joka on karismaattinen ja ihailtava. Sellainen ihminen voi osata argumentoida minulle ajatuksia joita aiemmin vastustin tai pidin väärinä, uudesta näkökulmasta ja siten vakuuttaa minua, jos ei suorastaan käännyttää niin ainakin laajentaa ymmärrystäni. Usein näin on tapahtunut. Mielestäni se on ollut oikein hyödyllistä ja juuri sellaisen tutustumisen ja vuorovaikutuksen kautta olen tullut suvikseksi. Olin lapsena paljon konservatiivisempi kuin nyt, myös synkempi ja pessimistisempi. Varhaisteininä minulla oli joitain hyvin nationalistisia ajatuksia tietyistä tilanteista enkä nyt olisi ollenkaan ylpeä kaikesta mitä silloin sanoin ja ajattelin. Inhosin aikaisemmin syvästi sosialismia kunnes tutustuin aidosti hyviin, liberaaleihin ja monipuoluedemokratiaa kannattaviin sosialisteihin. Jne jne.
« Last Edit: July 19, 2012, 21:14:26 by Harran »