Author Topic: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä  (Read 27319 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Kourumies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3094
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #30 on: August 22, 2012, 19:55:47 »
Raportissa ei tietenkään ole huomioitu myöskään persujen vaalivoittoa eikä sen aiheuttamaa yhteiskunnallisen epävakauden lisääntymistä.
Aiemmin nimellä Köyry Väyränen tunnettu artisti.

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #31 on: August 22, 2012, 22:02:15 »

Ööh? P-Korea lienee maailman autoritaarisin diktatuuri. Ja sen romahdusuhka tuossa arvioitiin suuremmaksi kuin Syyrian, joka näyttää tällä hetkellä olevan jo loppupelissä ja nyt vain odotetaan, mitä romahduksesta seuraa.

Vaikuttaisi siis, että kyseinen raportti aliarvioi autoritaarisen P-Korean vakauden, koska se näyttää edelleen kaikesta huolimatta porskuttavan ihan hyvin eteenpäin.Minusta P-Korea on romahtanut valtio joka ei pysty huolehtimaan asukkaidensa perustarpeista. Se että siellä makeaa elämää viettävä vasemmistojuntta pitää kansan hiljaisena väkivalloin, ei ole vakautta.
Jos olisi pakko valita jompikumpi maa, niin mieluummin Syyria.

Alkoholiton Lager

 • Guest
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #32 on: August 22, 2012, 22:21:29 »

Ööh? P-Korea lienee maailman autoritaarisin diktatuuri. Ja sen romahdusuhka tuossa arvioitiin suuremmaksi kuin Syyrian, joka näyttää tällä hetkellä olevan jo loppupelissä ja nyt vain odotetaan, mitä romahduksesta seuraa.

Vaikuttaisi siis, että kyseinen raportti aliarvioi autoritaarisen P-Korean vakauden, koska se näyttää edelleen kaikesta huolimatta porskuttavan ihan hyvin eteenpäin.Minusta P-Korea on romahtanut valtio joka ei pysty huolehtimaan asukkaidensa perustarpeista. Se että siellä makeaa elämää viettävä vasemmistojuntta pitää kansan hiljaisena väkivalloin, ei ole vakautta.
Jos olisi pakko valita jompikumpi maa, niin mieluummin Syyria.

Miten niin romahtanut? Se voi olla autoritäärinen paskaläävä, mutta
1) valtiolla on kaiken saamamme tiedon mukaan sekä ote yhteiskunnasta että väkivaltamonopoli,
2) valtio kykenee keskusjohtoiseen toimintaan,
3) valtio kykenee diplomatiaan,
4) valtio kykenee tarjoamaan jonkinasteisia peruspalveluja kansalaisilleen
5) valtio hallitsee suvereenisti omaa aluettaan,
6) valtion alueella ei ole väkivaltaisia jatkuvia konflikteja...

Syyriassa tai Afghanistanissa suuret osat maasta ovat erilaisten hallitukselle vihamielisten joukkojen hallussa. Aleppoon voi mennä osoittamaan mieltä hallitusta vastaan ja ei välttämättä saa luodista. Teepä sama missä tahansa Pohjois-Koreassa.

ed: Pohjois-Korean romahdus on itse asiassa alueen merkittävin uhkakuva ja aiheuttaa harmaita hiuksia sekä Kiinalle että Etelä-Korealle. Kiinan suurimmat pelot alueella eivät välttämättä liity siihen, että Etelä-Korea saisi jalansijan Yalulla, vaan se, mitä ne kymmenet miljoonat nälkiintyneet korealaiset tekisivät.

« Last Edit: August 22, 2012, 22:23:57 by Alkoholiton Lager »

Offline Harran

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 781
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #33 on: August 22, 2012, 23:37:09 »
Minusta P-Korea on romahtanut valtio joka ei pysty huolehtimaan asukkaidensa perustarpeista. Se että siellä makeaa elämää viettävä vasemmistojuntta pitää kansan hiljaisena väkivalloin, ei ole vakautta.

Jälkimmäinen lause on aivan totta. Siksi olisikin paljon parempi jos tällaiset totalitaariset järjestelmät romahtaisivat. Ihmiset ovat selviytyjiä ja on naurettavaa kaaospelkoista hysteriaa kuvitella että miljoonien ihmisten orjuuttaminen zombileirille on jotenkin parempi asia kuin totalitaarisen järjestelmän romahduksesta seuraava "kaaos". Eli siis Stalin oli parempi kuin Jeltsin koska Jeltsinin aikana fiktioiden romahduksesta ja todellisuuden kohtaamisesta. Tuloerot - iik! Stalinin aikana prole oli ihan tasa-arvoinen komissaarin kanssa.

Jos olisi pakko valita jompikumpi maa, niin mieluummin Syyria.

Totta kai. Syyrialla on edessään suuri toivo ja rinnassaan suurempi arvokkuus kuin pitkään aikaan.

Ajattelutapa että mikä tahansa vahva valtio on parempi kuin heikko valtio on länsimaisen nojatuoliajattelijan arroganssia. Minä elän paljon mieluummin heikon valtion kuin mielivaltaisen diktatuurin armoilla.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6073
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #34 on: January 05, 2013, 12:51:44 »
Ilkka Malmergin jutussa Helsingin Sanomissa 5.1.2013 yhtenä lähteenä näkyy käytetyn EVA:n eli Elinkeinoelämän valtuuskunnan tutkimusta

2011 Arvo- ja asennetutkimus: "Maailman paras maa"

Tässäpä otteita, kannattaa katsoa myös kuviot PDF:stä:

"4.5 Alati terävöityvät maahanmuuttoasenteet

Yksi yhteiskunnallisen asenneilmastomme viime vuosien näkyvimmistä trendeistä on ollut maahanmuuttoasenteiden tiukentuminen. Kehitys näyttäisi jatkuvan edelleen.

Vain neljännes (25 %) helpottaisi ulkomaalaisten Suomeen muuttoa, vaikka sen tarpeellisuutta perusteltaisiin uhkakuvilla väestömme ikääntymisestä ja vähentymisestä (kuvio 45). Enemmistöön (56 %) eivät pelottelut pure. Uusimman tuloksen myötä suomalaisten maahanmuuttoasenteissa 2000-luvun aikana tapahtunut vähittäinen lientyminen on nyt nollattu ja palattu takaisin 1990-luvulle. Trendin taitekohdaksi havaitaan vuosi 2006, minkä jälkeistä aikaa leimaa asenteiden asteittainen tiukentuminen.

Väestön sisäiset suhtautumiserot ovat osin suuria. Ainoastaan johtavassa asemassa olevien sekä vihreitä äänestävien enemmistö pitää maahanmuuton helpottamista hyvänä ajatuksena. Perussuomalaisten kannattajien taholta tulevaa lähes totaalista torjuntaa voi tuskin pitää yllättävänä. Hienoinen yllätys sen sijaan on se, että enemmistö perinteisiä kolmea suurta puoluetta äänestävistäkin torjuu maahanmuuton helpottamisen.

Suhtautuminen maahanmuuttoon ei juuri muutu vaihdettaessa näkökulmaa. Kolmannes (33 %) yhtyy näkemykseen, jonka mukaan lisääntyvä maahanmuutto tuo maahamme hyödyllisiä kansainvälisiä vaikutteita. Asian kiistäviä on merkittävästi enemmän (43 %, kuvio 46a). Joskaan jakauma ei sellaisenaan viittaa erityiseen räyhäimpivaaralaisuuteen, merkittävyyttä uusin tulos saa, kun sitä verrataan aiempiin. Torjuvuudessaan tulos ei löydä vertaistaan 2000- eikä edes 1990-luvun mittauksista, vaan vertailukohta pitää hakea 1980-luvun puolivälistä - ajalta, jolloin sekä Suomi että ympäröivä maailma olivat tyystin toisenlaisia kuin tänään. Avoimimpia maahanmuuttajien tuomille kansainvälisille vaikutteille ovat akateemiset ja vihreiden kannattajat.

Miten suomalaiset sitten luonnehtivat nihkeitä maahanmuuttoasenteitaan? Kuusi kymmenestä (61 %) pitää varauksellista suhtautumista ulkomaalaisia kohtaan viisaana varovaisuutena ja kieltää, että kyseessä olisi tietämättömyys tai rasismi (kuvio 46b). Toisenlaiseen tulkintaan päätyy runsas neljännes (28 %). Tulos ei ole olennaisesti muuttunut vuoden takaisesta, mutta on kuitenkin hieman ulkomaalaiskriittisempi kuin neljässä edeltävässä mittauksessa. Varauksellisuutta viisautena pitäviä löydetään keskimääräistä enemmän mm. miesten, vanhempien ikäryhmien ja alemman keskiasteen koulutuksen saaneiden joukosta. Vihreiden ja perussuomalaisten kantojen vastakkaisuus osoittautuu siinä määrin täydelliseksi, että puolueiden julistautumista toistensa vastapooleiksi tulevissa vaaleissa voi pitää perusteltuna (kuvio 47).

Torjuvaa asennoitumista selittää osaltaan se, että kansainvälistyminen nähdään uhkana suomalaiselle kulttuurille. Seitsemän kymmenestä (69 %) katsoo, että suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta yhä lisääntyvää kansainvälistymistä vastaan (kuvio 48a). Teesin tohtii torjua vain joka viides (20 %). Tulos on asiallisesti sama kuin kolmessa edeltävässä mittauksessa. Myös pitemmän aikavälin vertailu kertoo vakuuttuneisuuden olleen aina vahvaa. Siilipuolustukseen vieraita vaikutteita vastaan on asetuttu jo kauan sitten eikä sivuille ole juuri kurkittu. Väestöryhmittäiset erot noudattavat paljolti samaa logiikkaa kuin edellä.

Asenneseurannan kuten monien julkisten puheenvuorojenkin perusteella maahanmuutto on vaikea aihe, josta tarvittaisiin monipuolista ja avointa yhteiskunnallista keskustelua. Tätä peräävät myös kansalaiset. Valtaenemmistön (73 %) näkemyksen mukaan Suomessa käytävä keskustelu ei ole riittävän suorapuheista ja ongelmia avoimesti esille tuovaa (kuvio 48b). Eri mieltä on vain hieman useampi kuin joka kymmenes (13 %). Arvioon yhtyy enemmistö kaikista väestöryhmistä. Laajimmin sen allekirjoittavat maahanmuuttokriittisimmät väestönosat.
"

Mitäpä tuosta sanoisi? Yhtäältä rasismi on vähenemään päin, toisaalta maahanmuuttovastaiset asenteet ovat lisääntyneet, lukkiutuneetkin. Vaan onko sitten se, että suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta sama asia kuin se, että kansainvälisyys koettaisiin mitenkään uhkana? Mitä suomalaisen kulttuurin tehokas varjeleminen pitääkään sisällään? Tuskinpa esimerkiksi internetin ulkomaankielisille sivustoille pääsyä haluaa kukaan rajoittaa, vaikka sieltä anglismeja kieleemme tehokkaasti kulkeutuukin. Tarkkaan ottaen, monikulttuurisuuskaan ei merkitse samaa kuin kansainvälisyys tai monietnisyys, yhdelle ne saattavat merkitä luonnolliseksi, luontevaksi koettua olotilaa, toisille ne voivat olla kammotus.

Kauneus on katsojan silmissä?

« Last Edit: January 05, 2013, 14:03:17 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #35 on: January 06, 2013, 14:28:56 »
Quote
Kuusi kymmenestä (61 %) pitää varauksellista suhtautumista ulkomaalaisia kohtaan viisaana varovaisuutena ja kieltää, että kyseessä olisi tietämättömyys tai rasismi

Melkoinen prosentti.

Tietenkin tuo kuvaa hyvin perussuomalalaista ajatusmaailmaa, jossa suomalaiset ovat rehellistä kansaa ja muualla asuvat rosvoja tai huijareita. Olisi kuitenkin odottanut, että asiassa olisi menty enemmän eteenpäin. Asenteiden kehittyminen yleisesti kuvaa kyllä hyvin sitä ajatusmaailmaa, jota nyt on massalevitetty n. 6-7 vuotta, että meillä olisi jokin massiivinen ongelma käsissämme maahanmuuton kanssa, vaikka todelliset ongelmamme ovat jossain aivan muualla.
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #36 on: January 06, 2013, 15:02:10 »

Mitäpä tuosta sanoisi? Yhtäältä rasismi on vähenemään päin, toisaalta maahanmuuttovastaiset asenteet ovat lisääntyneet, lukkiutuneetkin. Vaan onko sitten se, että suomalaisten tulisi tehokkaasti varjella kulttuurinsa omaleimaisuutta sama asia kuin se, että kansainvälisyys koettaisiin mitenkään uhkana? Mitä suomalaisen kulttuurin tehokas varjeleminen pitääkään sisällään? Tuskinpa esimerkiksi internetin ulkomaankielisille sivustoille pääsyä haluaa kukaan rajoittaa, vaikka sieltä anglismeja kieleemme tehokkaasti kulkeutuukin. Tarkkaan ottaen, monikulttuurisuuskaan ei merkitse samaa kuin kansainvälisyys tai monietnisyys, yhdelle ne saattavat merkitä luonnolliseksi, luontevaksi koettua olotilaa, toisille ne voivat olla kammotus.

Kauneus on katsojan silmissä?
Luulen että parhaillaan on käynnissä mullistavin kulttuurien murros kuin milloinkaan ennen. Netti ja Globa levittävät muotivirtauksille herkän nuorison trendit sekunnissa ympäri maapallon, samat lökäpöksyt roikkuvat Trondheimista Kapkaupunkiin ja New Yorkista Tokioon.
Kansalliset kulttuurit muuttuvat tietysti hitaammin ja aina tapahtuu myös eriytymistä ja uusia paikallisia kulttuureja syntyy ja muuntuu valtavirrasta. Elämme mielenkiintoisia aikoja, vaikkakin liian läheltä nähdäksemme tarkasti.

Jäi vielä se foliohattu sanomatta, jos joku/jokin pääsee hallitsevaan asemaan internetin sisällöntuotannosta tai tekniikasta, niin maailmanhallinta on jollain tasolla mahdollista. 
« Last Edit: January 06, 2013, 15:07:06 by Maivei »

Offline Kaptah

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1145
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #37 on: January 06, 2013, 15:02:43 »
En oikein keksi miten suomalaisia pystyisi parhaalla tahdollaankaan pitämään kovin epärehellisinä. Samoin monet ulkomaalaiset ystäväni ja tuttavani ovat nimenomaan hämmästelleet sitä, miten rehellisiä täällä ollaan ja miten toisen sanaan luotetaan. Varmasti toisenkinlaisia tarinoita löytyy ja Suomessakin kusetetaan, vääristellään, petetään ja valehdellaan, mutta kyllä minun nähdäkseni nimenomaan rehellisyys on yksi suomalaisuuden hyveistä.

Enpä esimerkiksi ole kuullut ensimmäisestäkään ravintolasta, kaupasta tai torista, jossa myytäisiin turisteille tavarat eri hinnalla kuin kantiksille. Hyvin monessa muussa maassa tällainen on arkipäivää.

Epäluuloja, osin tarpeettomiakin, eivät myöskään varmaankaan vähennä taskuvarkaat ja murtomiehet, jotka ovat kohtalaisen monikulttuurista väkeä.
Kaikki kehitys on muutosta, mutta kaikki muutos ei ole kehitystä.

Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #38 on: January 06, 2013, 16:56:00 »
Quote
Kuusi kymmenestä (61 %) pitää varauksellista suhtautumista ulkomaalaisia kohtaan viisaana varovaisuutena ja kieltää, että kyseessä olisi tietämättömyys tai rasismi

Melkoinen prosentti.

Tietenkin tuo kuvaa hyvin perussuomalalaista ajatusmaailmaa, jossa suomalaiset ovat rehellistä kansaa ja muualla asuvat rosvoja tai huijareita. Olisi kuitenkin odottanut, että asiassa olisi menty enemmän eteenpäin. Asenteiden kehittyminen yleisesti kuvaa kyllä hyvin sitä ajatusmaailmaa, jota nyt on massalevitetty n. 6-7 vuotta, että meillä olisi jokin massiivinen ongelma käsissämme maahanmuuton kanssa, vaikka todelliset ongelmamme ovat jossain aivan muualla.

Itse olisin tutkimuksessa lukeutunut tuohon ryhmään 61%.

Ei ole mielestäni massiivista ongelmaa & tuskin tuleekaan. Humanitäärinen maahanmuutto on pidettävä tuolla matalalla tasolla nimenomaan sen takia että ne tulokkaat pystytään todellakin kotouttamaan.

Pomppasi silmiini syyrialaispakolaisten tulijamäärät Ruotsissa, kyllä siinä kotouttamiskoneisto jo nikottelee (vrt. hiljattain julkaistut tutkimukset siitä mitä lama-ajan leikkaukset tekivät Suomen nuorison mielenterveydelle näemmä 15-20 vuoden viiveellä, korrelaatiota löytyi).

Välillä (l. 99% tapauksista) kun tää keskustelu menee nokitteluksi niin mietiskelen onkohan täällä ketään todellisia pragmaatikkoja asian suhteen joukossa? Itse veikkaan että on, runsaastikin,  mutta eivät juuri siitä syystä jaksa kommentoida. Pragmaatikolle asia on aika selvä, ei ole suurta tunneperäistä tarvetta asiasta peistä taitella foorumeilla.

Sen joudun kyllä vielä kerran toteamaan että tälle saitille olen kiitollinen siitä että sain moraalisen kompassini kalibroitua paremmin kohdillensa, mitään maailmanparantajaahan minusta ei tule, on itsessänikin senverta työsarkaa vielä jäljellä miten elellä ihmisiksi.

Offline Harran

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 781
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #39 on: January 06, 2013, 19:30:48 »
Luulen että parhaillaan on käynnissä mullistavin kulttuurien murros kuin milloinkaan ennen. Netti ja Globa levittävät muotivirtauksille herkän nuorison trendit sekunnissa ympäri maapallon, samat lökäpöksyt roikkuvat Trondheimista Kapkaupunkiin ja New Yorkista Tokioon.
Kansalliset kulttuurit muuttuvat tietysti hitaammin ja aina tapahtuu myös eriytymistä ja uusia paikallisia kulttuureja syntyy ja muuntuu valtavirrasta. Elämme mielenkiintoisia aikoja, vaikkakin liian läheltä nähdäksemme tarkasti.

Jäi vielä se foliohattu sanomatta, jos joku/jokin pääsee hallitsevaan asemaan internetin sisällöntuotannosta tai tekniikasta, niin maailmanhallinta on jollain tasolla mahdollista. 

Tuohon on lisättävä että myös uusfasistinen, rasistinen ja islamofoobinen liikehdintä on globaalia massakulttuuria meemeineen. Kenelläkään ei toistaiseksi ole netin sisällöntuontannon tai sen valvonnan monopolia vaikka hirvittäviä määriä valtaa keskittyykin muutamalle firmalle ja niihin kiristysruuveja käyttäville valtiollisille orgaaneille. Niinpä tuo globaali maailmankulttuuri on myös erittäin diversifioitunutta. Se mitä on tapahtunut on lähinnä yhtenäiskulttuurien irtautuminen tiukoista maantieteellisistä territorioista ja siirtyminen rajat ylittäviksi yhtenäis(ala)kulttuurivirtauksiksi jotka maantieteellisesti (ainakin suuremmissa kaupungeissa) esiintyvät rinnakkain ja limittäin.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #40 on: January 06, 2013, 22:27:58 »
Allekirjoitan erityisesti Harranin ylimmän lauseen.

Quote
Tuohon on lisättävä että myös uusfasistinen, rasistinen ja islamofoobinen liikehdintä on globaalia massakulttuuria meemeineen.
Heippa pitkästä aikaa (facebook vienyt aikani).

Jos arvojen taitekohdaksi havaittiin 2006, eikös se ollut niitä aikoja jolloin muuan voorumi lähti käyntiin toistelleen muualta opittuja teesejä muukalaistan luontaiseen pahuuteen yms. liittyen?
Propaganda on purrut ja nimenomaan vihapropaganda, jos nyt sallinette suoran kielenkäytön.

Alttiita on oltu vaikuitteille, heikkoa on tietyn kansanosan itsetunto ja identiteetti. Iät ajat on yritetty tätä heikkoutta vahvistaa kohdistamalla viha ulkoiseen syntipukkiin ja viholliseen ja nyt se taas nähdään. Jos sanon ääneen, etten koe kuuluvani tuohon joukkoon, jonka mielestä ulkolaiset vaikutteet ovat Suomelle pahaksi, pitävät luopiona ja Suomi-vihaajana. Minä en rakasta sellaista isänmaallisuutta, joka löytää itsensä vieraan halveksunnasta.

Asiasta toiseen, osuvaa ja rohkeaa puhetta, pitkästä aikaa:

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_lottovoitto_on_lunastettu/6438060
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #41 on: January 06, 2013, 23:11:01 »
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Maivei

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1776
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #42 on: January 07, 2013, 00:45:20 »

Asiasta toiseen, osuvaa ja rohkeaa puhetta, pitkästä aikaa:

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_lottovoitto_on_lunastettu/6438060Asiasta toiseen, olisiko noiden yliempaattisten tanttojen sijasta palkattava ihan oikeita rajavartijoita?

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6073
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #43 on: January 07, 2013, 01:16:27 »

Asiasta toiseen, osuvaa ja rohkeaa puhetta, pitkästä aikaa:

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_lottovoitto_on_lunastettu/6438060Asiasta toiseen, olisiko noiden yliempaattisten tanttojen sijasta palkattava ihan oikeita rajavartijoita?

No älähän nyt. Wali Hashi tekee aivan käypiä juttuja YLE:lle, muutamaa olen muistaakseni suosittanut AV-ketjussa. YLE:ltä lisää.

Hankalaa, kun näissä liikutaan niin monella tasolla. Yritetään nyt kuitenkin pitää tämä ketju asiassa, käykö, Maiveille ja Wardallekin? Pragmatian puolella, kuten Ilkka sanoo, propagandaa voi tehdä sitten vaikka Usarissa ja ryhmäidentiteettiä vahvistella ja moraalisäteilyä emanoida Facebookissa, Hommalla ja missä nyt milloinkin.

Sen verran voisi laajentaa Wardan suuntaan, että kun nuo arvot ja asenteet ovat jossain määrin ristiriitaisia, kuten sinänsä subjektiiviset rasismikokemuksetkin (vertaa Wali Hashin juttua Suomensomali-portaalin artikkeliin "Rasismi ei ole mikään uusi ilmiö suomessa (sic)") Tarkoittanevat kuitenkin maatamme, eivät kieltämme.) ja kun ennustetaan, että seitsemän vuoden kuluttua siellä pääkaupunkiseudullakin väestöstä 20-25 prosenttia tulee olemaan ulkomaalaistaustaisia, niin eiköhän siitä ongelmia(kin) synny, ei vähiten infrastruktuurin rakentamisen ja kehittämisen kannalta. Grynderi taputtaa karvaisia käsiään ja viittilöi lahden yli Viroon?

Tuo pääkaupunkiseudun ennuste on kyllä ihan vain Ilona Tikan kommentista Erkki Perälän Facebook-sivulta. Toiminee ainakin suuntaa-antavana ja Maiveille osoituksena, kuinka pihalla jotkut voivat olla, muille tuokin kertoo siitä, että ihmisiä nyt on hypellyt maahanmuuttopoliittiseen keskusteluun vasta hiljattain eivätkä eväät oikein tahdo piisata, ainakaan aluksi.


Maahanmuuttajien terveys ja hyvinvointi - Tutkimus venäläis-, somalialais- ja kurditaustaisista Suomessa (THL - Raportti 61/2012).

***

Katselkaamme tarkemmin noita Wardan edellä linkittämässä jutussa puffatun Doug Saundersin teesejä. Mikä on myyttiä ja onko Saunders sittenkin vain yksi denialisti, dupe lisää?

10 Myths About Muslims in the West

Tanskan mallia tuolla. En tarkistanut taustoja, joten suolarakeet framille.

Euroopasta, tosin vuodelta 2009 - The Telegraph: Muslim Europe: the demographic time bomb transforming our continent

The Globe and Mail, 25.8.2012 - Doug Saunders: The Unfounded Fear of Muslim Immigration

Lisätkäämme tietoa, kuitenkin, vaikka se suruakin lisäisi.
« Last Edit: January 07, 2013, 02:42:35 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6073
Re: EVA et al - tutkimuksia, kyselyitä
« Reply #44 on: January 07, 2013, 02:09:11 »
Tuossa muuten juttua Wali Hashin mainitsemasta Suomen kristillisen rauhanliikkeen rauhanpalkinnolla vuonna 2009 palkitusta Mahdi Abdilesta. Ulkomaanavussa tuntuu työskennelleen varhemmin.

Sen verran metastelua vielä YLE-jutun tiimoilta, että miksi vain niin sanotut rasistit uskaltavat esittää kysymyksen: olisiko myös maahanmuuttajien omissa asenteissa parantamisen varaa?

Rasismikeskustelua tulkitaan omista poteroista

Homma Ry:n hallituksen jäsen Teemu Lahtinen tuossa YLE-jutussa: "Itse en ole kiinnittänyt huomiota mihinkään uuteen argumenttiin, joka puolustaisi laajamittaista maahanmuuttoa tai monikulttuurisuutta".

No, ei varmaan Teemu, mutta onko kukaan muukaan kiinnittänyt huomiota ja tarvitseeko laajamittaista maahammuuttoa ja monikulttuurisuutta sinänsä mitenkään erikseen puolustella? Missä vaiheessa jokin puolustautumisen tarve olisi syntynyt, miksi pitäisi puolustautua Lahtisen ja kumppanien perusteita (heidän "argumenttejaan") vastaan? Eiköhän se asetelma ole vieläkin toisin päin, sanoipa Teemu mitä hyvänsä. Hyökkäys ei aina ole paras puolustus.

Keitä muuten ovat uusi puheenjohtaja Harri Hannula (onko Milla Hannulalle sukua?) ja jäsen Pasi Salonen?
« Last Edit: January 07, 2013, 02:34:28 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.