Author Topic: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita  (Read 2991 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« on: April 14, 2010, 15:13:33 »
Todellisuus-palstalla käytyä varsinaista maahanmuuttokeskustelua sivulta seuranneena ja itse kuitenkin maahanmuuttajan sekä suomalaisen sekasikiölapsena minusta näyttää entistä ilmeisemmältä, että kaikki tämä sanahelinä, vimma ja loputon argumentointi palautuu karkeasti ottaen viiteen (5) eri asennoitumistapaan, jotka kaikki ovat varsin ymmärrettäviä, mutta keskenään ristiriitaisia. Todellisuuden keskustelun pitäisikin nähdäkseni kohdistua vilpittömään ja asialliseen ajatuksenvaihtoon (lue: ei sokeaan reviiritaisteluun) siitä, millä rationaalisilla perusteilla mikäkin näistä viidestä asennoitumistavasta on toisia parempi. Mikäli alla olevien kategorioiden osalta kyetään olemaan (a) aidosti rehellisiä itsellemme sekä (b) aidosti rehellisiä muille, olen vakuuttunut, että kykenemme lähestymään toinen toisiamme ja tila aidolle dialogille avautuu. Mikäli emme kykene olemaan itsellemme sekä toisillemme alla olevien perusasenteidemme suhteen aidosti rehellisiä, jämähtää keskustelukin vääjäämättä inttämiseksi. Jos joku rehellisen introspektionkaan jälkeen ei tunnista itseään alla olevista huom. karkeista kategorioista, esittänet oman muotoilun omasta perusasennoitumisestasi erilaisuuteen.

Lyhyesti siis omien havaintojeni perusteella ihmiset reagoivat karkeasti viidellä eri tavalla kohdatessaan erilaisuutta:

(1) Heittäytymällä vimmalla erilaiseksi omaa kulttuuriaan häveten (etnohihhulit)

(2) Kiinnostumalla aidosti erilaisuudesta, mutta samalla pysähtyen arvioimaan, voisivatko molemmat oppia toisiltaan jotain (jyvienpoimijat ja akanoidenviskojat). Jyvienpoimijat yrittävät löytää parhaat palat molemmista ja keskustella molempien ikävimpien puolien eroon pääsemisestä.

(3) Kokemalla erinäisistä syistä sekä oma valtakulttuuri että toisten valtakulttuuri kielteiseksi ja näin ollen ryhtyen imitoimaan molempien alakulttuurien piirteitä (kaidalta polulta hairahtujat, mm. maahanmuuttajanuorten gangsteroituminen)

(4) Puolustamalla ylpeydellä omaa elämäntapaansa ja arvostelemalla toisia (jääräpäät). Tähän ryhmään kuuluvat voivat vaihdella terveellä etnisellä, uskonnollisella ja/tai kansallisylpeydellä varustetuista rationaalisista epäilijöistä asenteellisiin vaahtoajiin, ja ne voivat olla paitsi suomalaisia myös maahanmuuttajia.

(5) Tarrautumalla pakkomielteenomaisesti muukalaisvihaa lietsoviin aatesuuntiin niiden tarjoaman henkilökohtaisen palkkiontunteen johdosta (raivorasistit)

Yllä mainituista asennemaailmoista ei ole pakko sinänsä keskustella tässä ketjussa, mutta näiden läpilukaiseminen ajatuksella voi auttaa itse kutakin ymmärtämään toinen toisiamme paremmin. En varsinkaan toivo, että julkisesti ryhdymme toisiamme tai itseämme nimittämään joiksikin näistä, koska sellainen siirtäisi keskustelun asioista henkilöihin. Nämä kategoriat saattavat auttaa kuitenkin tunnistamaan omaa ehkä tiedostamatontakin asennoitumistapaamme. On myös tärkeä muistaa, että kuhunkin viiteen asennemaailmaan -ajautumiseen- on olemassa täysin ymmärrettävät syyt.

Lopuksi, me kaikki tietysti olemme monimuotoisina ja -tasoisina yksilöinä jotain paljon todempaa, aidompaa ja inhimillisempää kuin joku ihmeen kategoria.

I.A.
« Last Edit: April 14, 2010, 15:16:09 by Isontalon Antti »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #1 on: April 14, 2010, 22:04:42 »
Mitäs tästä olette mieltä - puuttuiko kagegorioita vai oliko kuvaus kattava?
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #2 on: April 14, 2010, 22:58:23 »
Mitäs tästä olette mieltä - puuttuiko kagegorioita vai oliko kuvaus kattava?

Ainakin tuo "Olenko natsi, kun arvostan suomalaisuutta?" -ketju mielestäni perustuu yhden kategorian rehelliseen tunnistamiseen. Tärkeä keskustelu, jossa syytä nimenomaan tunnistaa, miksi terve oman kulttuurin arvostus on hyvä asia, mutta sen täydellisenä, valmiina tai riittävän hyvänä pitäminen on taas jääräpäistä haluttomuutta mennä missään asiassa itseensä. Tuolla aiemmalla Suomalaiset ja Somalit -kuvauksella pyrin juuri valottamaan sitä, kuinka molemmissa on vahvuuksia, heikkouksia sekä joissakin perusasioissa myös tärkeitä samankaltaisuuksia. Malka omassa silmässä jää molemmilta huomaamatta.
« Last Edit: April 14, 2010, 23:34:35 by Isontalon Antti »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #3 on: April 15, 2010, 00:43:19 »
Kirjoitat:

Lopuksi, me kaikki tietysti olemme monimuotoisina ja -tasoisina yksilöinä jotain paljon todempaa, aidompaa ja inhimillisempää kuin joku ihmeen kategoria.

Sopiiko kysyä miksi sitten näit vaivan moisen mihinkään perustumattoman kategorisoinnin tuottamiseksi? Aloitat kertomalla että olet keksinyt jotain maahanmuuttoon liittyvää. Ja kun lopulta ajatustasi pääset esittelemään, niin vaihdatkin lennosta kirjoittamaan erilaisuudesta. Kummasta tässä kaikessa mamupölinässä siis on sinun ja tuon kamusi mielestä loppuen lopuksi kysymys, maahanmuutosta, vai siitä jota voitaisiin kai nimittää kaikkia tyydyttävästi ja mahdollisimman neutraalisti - kaikeksi muuksi?

No mikä sitten oli se oivalluksesi. Että ihmiset tuppaavat suhtautumaan erilaisuuteen eri tavoin? Vau, melkein yhtä älyllistä kuin kirjoittaa ummet ja lammet aiheesta "ajattele globaalisti, toimi paikallisesti", onnistumatta tuomaan silti vanhaan rainaan mitään uutta, mitään mikä voisi viedä keskustelua eteenpäin.

"Kohdatessaan erilaisuutta" kirjoitat. Aivan kuin todella kuvittelisit että jokaisella on samanlainen tapa hahmottaa erilaisuus. Mikä järki on kategorisioda ihmisten suhtautumista erilaisuuteen jos ei tee samalla selväksi mitä ihmiset erilaisuudella käsittävät. Tai onhan se tietysti tapa ylentää omaksi suhtautumistavaksi käsittämänsä - kyökkipsykologiset yksinkertaistukset yleensä tuppaavat olemaan juuri sellaisia.

Esität ettet toivo ihmisten alkavan sijoittamaan itseään tai toisiaan pejoratiivisiin luokkiisi(tai noh, yhtähän noista ei voi oikein pejoratiiviseksi kutsua, muttei se varmaankaan juuri se luokka ole johon itsesi sijoitit;). No missä se pointti sitten? Ai niin, odotat että joku voisi löytää aiemmin tiedostamattomia ajatuskuvioitaan näistä, että joku voisi oivaltaa sisäisen raivorasistiutensa. No onhan se mahdollista, mutta miten tämä ajatuksesi lomittuu sen aiemmin esittämäsi toiveen kanssa - että Hitleriä ei tulisi pitää rasistina, olihan Hitler myös hyvä silittelemään hauvojansa, vai miten ikinä se nyt menikään. Ts. onko se tässä yhteydessä neutraalia kategorisoida ihmisiä rasisteiksi, kun se toisaalla, siellä missä itse haluaisit välttää konfliktia, ei mielestäsi ole?

Toisin kuin pyydät, minä en tässä esitäkään nyt omaa muotoiluani erilaisuuteen suhtautumisestani, siltikin esitän uhillani kokonaan uuden erilaisuuteen suhtautujien kategorian.

(6) Valtaväestön keskiarvosta merkittävästi poikkevan kyvyttömyys käsitellä omaa erilaisuuttaan rakentavalla tavalla( kieltäjät, alistujat, capot, pelkurit, myötäilijät, petturit, ihmisarvonsa kaupustelijat, komprromissi-missit, juutalaisneuvostot yms.) Ihmisiä jotka ovat onnistuneet saavuttamaan itselleen aseman kieltäytymällä näkemästä koko yhteiskunnan mittakaavassa erilaisuuteen liittyvää hierarkisuutta. Näille elefantinluutorneissa eläville erilaisuuksille erilaisuuteen liittyvän hierarkisuuden seuraukset ei omassa elämässä kuitenkaan näy kuin satunnaisesti. Miten muutoinkaan, ovathan koko elämänsä rakentaneet välttelemään totuutta vaikkapa nyt sen limaa valuvan raiskaajamamun kuulumisesta saman erilaisuuden piiriin. Kaikenlainen konfliktin välttäminen valtaväestön ja sen tabujen kanssa on näille ihmisille itseisarvo, voisihan vastaan asettuminen pahimmillaan vaarantaa jo saavutetut edut ja aseman. Siksi kompromissi, oman ja samalla kaikkien muidenkin erilaisuuden edustajien ihmisarvon asettaminen kaupankäynnin kohteeksi on näille ihmisille ainoa käsitettävissä oleva vaihtoehto. Näille mikään ei ole liian suuri uhraus illuusionsa säilyttämiseksi, tosin mieluummin niin, että se joka joutuu jotain uhraamaan, on mieluummin joku muu erilainen. Tähänkin suhtautumistapaan päädytään täysin ymmärrettävän valintaprosessin tuloksena, tosin, uskallan väittää, että täysin tiedostamattoman sellaisen. Lopuksi on mitä painokkaammin korostettava ettei tätä tule missään nimessä ottaa kenenkään henkilökohtaisuutena, asioista voinemme keskustella täysin rationaalisesti puuttumatta kenenkään persoonaan. Raikas dialogi kukkikoon, yrittäkäämme löytää sisäinen suhtautumisemme erilaisuuteen.

Joo. Laitoin oman saippuani tähän aloituksen jatkoksi. Tästä saataisiin kiva sarja aikaiseksi jos jokainen tuottaisi perään oman näkemyksensä.

Suoraan sanoen, minulla on patenttiratkaisut rasismiin olleet n. viimeiset 3-4 vuotta takataskussa. Vielä odotellaan kuitenkin että osa keskusteluun osallistuvista käy saman ajatusproseduurin läpi, tai sitten myöntävät ettei heillä ole mitään annettavaa luovuttaen tilan niille jotka ovat ratkaisuihin asti jo edenneet. En näe mitään järkeä työntää ratkaisun avaimia lukkoon, kun toiset etsiskelevät vielä epätoivoisesti nenänsä edessä olevaa ovea.


« Last Edit: April 15, 2010, 01:13:33 by Demonisoitu »

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #4 on: April 15, 2010, 01:03:15 »
Demonisoitu, kirjoitit:

"Siksi kompromissi, oman ja samalla kaikkien muidenkin erilaisuuden edustajien ihmisarvon asettaminen kaupankäynnin kohteeksi on näille ihmisille ainoa käsitettävissä oleva vaihtoehto."


Tarkoitat tällä, ettemme ole niin ehdottomia kuin mitä pitäisi olla ihmisiä eri asteikoille arvottavien ja syrjivien ajatusmallien/rakenteiden kanssa? Että rasismia ja syrjintää on torjuttava ehdottomammin, tiukemmin ja selkeämmin?

Jos näin, olen kanssasi periaatteessa samaa mieltä. Olisi kiinnostavaa kuulla noista sinunkin metodeistasi jossain vaiheessa.
Olen silti yhä sitä mieltä, että merkittävä osa syrjintää/rasismia/ihmisten eriarvoistamista on tiedostamatonta. Yhtä merkittävä osa on puhdasta itsekkyyttä. Uhkakuvien ja pelon lietsonta on myös oiva paikka vihalle, joka puolestaan sumentaa ajattelukykyä.
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #5 on: April 15, 2010, 01:29:03 »
Tarkoitat tällä, ettemme ole niin ehdottomia kuin mitä pitäisi olla ihmisiä eri asteikoille arvottavien ja syrjivien ajatusmallien/rakenteiden kanssa? Että rasismia ja syrjintää on torjuttava ehdottomammin, tiukemmin ja selkeämmin?

En, vaan että tuo kuutoskohdan ihmispelkureiden ryhmä antaa aina uudestaa ja uudestaan terroristeille periksi etteivät he juuri sinä päivänä räjäyttäisi sitä pommiaan juuri siinä ryhmän omalla kotipihalla.

Metodeista on turha aloittaa ympäristössä jossa enemmistö ei vielä tahdo nähdä itse ongelmaakaan. Siinä vaiheessa kun jokainen on käynyt samat puuduttavat prosessit rassujen kanssa, saattavat nämä ratkaisunikin näyttäytyä jo itsestäänselvyytenä. Siinä vaiheessa tilanne on kuitenkin jo muuttunut. Ja siitä tässä juuri on kyse, viivytystaistelusta. Mitä kauemmin tällä puolella menee rivien tiivistämiseen ja konsensuksen löytymiseen, sitä varmemmin rasistit saavuttavat aseman jossa tällä hetkellä vielä varteenotettavat toimenpiteet on jo myöhäistä toteuttaa.

Jokaisessa äärioikeiston kanssa painivassa maassa hyssyteltiin alkuun ongelmaa juuri samaan tyyliin kuin Suomessa. Äärioikeiston uhka ei Euroopasta katoa vaikenemalla ja neuvottelemalla rikollisten kanssa. Ei siitäkään huolimatta että se olisi kivaa ja helppoa.

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #6 on: April 15, 2010, 09:37:35 »
...minulla on patenttiratkaisut rasismiin olleet n. viimeiset 3-4 vuotta takataskussa. Vielä odotellaan kuitenkin että osa keskusteluun osallistuvista käy saman ajatusproseduurin läpi, tai sitten myöntävät ettei heillä ole mitään annettavaa luovuttaen tilan niille jotka ovat ratkaisuihin asti jo edenneet. En näe mitään järkeä työntää ratkaisun avaimia lukkoon, kun toiset etsiskelevät vielä epätoivoisesti nenänsä edessä olevaa ovea.

Kuulisin mielenkiinnolla patenttiratkaisujasi, kunhan niihin joskus ennätät ajatusproseduureiltaan vajavaisempien kanssakeskustelijoittesi lakkaamattomasta sylkivaahtoisesta solvaamisesta. Taidat olla vähintään yhtä demonisoiva kuin olet demonisoitu. Tämähän on tunnetusti toimiva vastareaktio syrjinnälle ja olet osoittanut sen toimivuuden tälläkin palstalla riittävän useaan otteeseen. Teesi, antiteesi, proteesi...


« Last Edit: April 15, 2010, 09:50:08 by Isontalon Antti »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #7 on: April 15, 2010, 09:50:45 »
Eiköhän nämä "patenttiratkaisut" jo tiedetä. Jokainen, jonka joku antifa-rationaalilla ajatteleva nimittää "äärioikeistolaiseksi" pitää teljetä Julmurin kanssa kaappiin tai halaillla ihanasti. Vain tuollaisia tavoitteita kieltäydytään sanomasta ääneen. Toki ne on luettavissa "patenttiratkaisua" ehdottaneen kirjoituksista rivien välistä ja välillä ihan suoraankin.

Julmuria on ennenkin huomautettu sanojen syöttämisestä toisten suuhun. Jälleen kerran mennään myös väkivaltafantasioiden puolelle.
« Last Edit: April 15, 2010, 11:05:38 by Teemu Hiilinen »
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #8 on: April 15, 2010, 09:59:56 »
Eiköhän nämä "patenttiratkaisut" jo tiedetä. Jokainen, jonka joku antifa-rationaalilla ajatteleva nimittää "äärioikeistolaiseksi" pitää teljetä leiriin tai tappaa. Vain tuollaisia tavoitteita kieltäydytään sanomasta ääneen. Toki ne on luettavissa "patenttiratkaisua" ehdottaneen kirjoituksista rivien välistä ja välillä ihan suoraankin.

Noh noh. Emme me niitä tiedä, emmekä voi etukäteen tuomita. Haluan ehdottomasti tutustua niihin, enkä suinkaan torppausmentaliteetilla vaan ratkaisumyönteisyydellä. Suositan, että Demonisoitu avaa oman ketjun nimeltään "Demonisoidun patenttiratkaisut rasismille". Varmasti tulee demonisointia, tulikiveä ja tappuraa, mutta pidän oletusarvoisena, että sillä on jämäkkää sisältöäkin.
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #9 on: April 15, 2010, 13:04:42 »
Eiköhän nämä "patenttiratkaisut" jo tiedetä. Jokainen, jonka joku antifa-rationaalilla ajatteleva nimittää "äärioikeistolaiseksi" pitää teljetä Julmurin kanssa kaappiin tai halaillla ihanasti. Vain tuollaisia tavoitteita kieltäydytään sanomasta ääneen. Toki ne on luettavissa "patenttiratkaisua" ehdottaneen kirjoituksista rivien välistä ja välillä ihan suoraankin.

Julmuria on ennenkin huomautettu sanojen syöttämisestä toisten suuhun. Jälleen kerran mennään myös väkivaltafantasioiden puolelle.


Sovitaan sitten niin. Lähinnä kuitenkin vetosin teksteihin, jotka ovat jokaisen luettavissa täällä ja hommawatchissa. Koska ne eivät ole minun kirjoittamiani miten ne voidaan tulkita "sanojen syöttämiseksi"?
"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #10 on: April 15, 2010, 17:43:57 »
Kuulisin mielenkiinnolla patenttiratkaisujasi, kunhan niihin joskus ennätät ajatusproseduureiltaan vajavaisempien kanssakeskustelijoittesi lakkaamattomasta sylkivaahtoisesta solvaamisesta. Taidat olla vähintään yhtä demonisoiva kuin olet demonisoitu. Tämähän on tunnetusti toimiva vastareaktio syrjinnälle ja olet osoittanut sen toimivuuden tälläkin palstalla riittävän useaan otteeseen. Teesi, antiteesi, proteesi...

Ajattelit sitten tukehtua siihen syöttiin. Toivottavasti tämä ei nyt tule aivan yllätyksenä, mutta en minä sinua siihen luokkaan 6 ole sijoittanut, sen enempää kuin ketään muutakaan, saati että todellisuudessa katsoisin tuollaisen hölynpölyn olevan lainkaan edes todellisuutta. Ehkä tämä selvennys auttoi ymmärtämään aloitustasi koskevaa kritiikkiäni paremmin?

Ennättämisestä ei ole kysymys mietittäessä rasismiin ratkaisuja. Ratkaisuehdotuksia on turha tuhlata ympäristöön jossa ei nähdä ongelmaa. Tuossa ylempänä joku jo olikin onnistunut projisoimaan omia ennakoluulojaan päänsisällökseni. Sanotaan nyt vaikka näytteeksi että patenttini koskevat aika laajaa skaalaa rasismin ilmenemistä, mutta lähtisin liikkeelle esim. keskittämällä rasististen rikosten oikeusprosessia esitutkinnasta alkaen, hieman samaan tapaan kuin ympäristöpäätöksiä koskeva käsittely on ympätty Vaasaan hallinto-oikeuden alaisuuteen. Olen aika pitkää listaa pienistä linjoista suurempiin laatinut jo vuosien ajan, mutta kuten tuli jo todettua, on vaikea nähdä että esittely mahd. puoluepoliittisella tontilla, ympäristössä jossa ongelmaa ei nähdä juuri lainkaan samassa valossa, voisi palvella jollain lailla tarkoitustani. Päinvastoin, tässä maassa uusien ideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen esiin tuominen väärään aikaan johtaa usein niiden hautautumiseen pidemmäksi aikaa kuin oikeaa hetkeä odottamalla.

Pahoittelen jos olen onnistunut loukkaamaan tunteitasi, pyrin jatkossa vähemmän kärjekkääseen kielenkäyttöön kohdallasi.
« Last Edit: April 15, 2010, 17:46:16 by Demonisoitu »

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #11 on: April 15, 2010, 23:11:42 »
Kuulisin mielenkiinnolla patenttiratkaisujasi, kunhan niihin joskus ennätät ajatusproseduureiltaan vajavaisempien kanssakeskustelijoittesi lakkaamattomasta sylkivaahtoisesta solvaamisesta. Taidat olla vähintään yhtä demonisoiva kuin olet demonisoitu. Tämähän on tunnetusti toimiva vastareaktio syrjinnälle ja olet osoittanut sen toimivuuden tälläkin palstalla riittävän useaan otteeseen. Teesi, antiteesi, proteesi...

Ajattelit sitten tukehtua siihen syöttiin. Toivottavasti tämä ei nyt tule aivan yllätyksenä, mutta en minä sinua siihen luokkaan 6 ole sijoittanut, sen enempää kuin ketään muutakaan, saati että todellisuudessa katsoisin tuollaisen hölynpölyn olevan lainkaan edes todellisuutta. Ehkä tämä selvennys auttoi ymmärtämään aloitustasi koskevaa kritiikkiäni paremmin?

Ennättämisestä ei ole kysymys mietittäessä rasismiin ratkaisuja. Ratkaisuehdotuksia on turha tuhlata ympäristöön jossa ei nähdä ongelmaa. Tuossa ylempänä joku jo olikin onnistunut projisoimaan omia ennakoluulojaan päänsisällökseni. Sanotaan nyt vaikka näytteeksi että patenttini koskevat aika laajaa skaalaa rasismin ilmenemistä, mutta lähtisin liikkeelle esim. keskittämällä rasististen rikosten oikeusprosessia esitutkinnasta alkaen, hieman samaan tapaan kuin ympäristöpäätöksiä koskeva käsittely on ympätty Vaasaan hallinto-oikeuden alaisuuteen. Olen aika pitkää listaa pienistä linjoista suurempiin laatinut jo vuosien ajan, mutta kuten tuli jo todettua, on vaikea nähdä että esittely mahd. puoluepoliittisella tontilla, ympäristössä jossa ongelmaa ei nähdä juuri lainkaan samassa valossa, voisi palvella jollain lailla tarkoitustani. Päinvastoin, tässä maassa uusien ideoiden ja ratkaisuvaihtoehtojen esiin tuominen väärään aikaan johtaa usein niiden hautautumiseen pidemmäksi aikaa kuin oikeaa hetkeä odottamalla.

Pahoittelen jos olen onnistunut loukkaamaan tunteitasi, pyrin jatkossa vähemmän kärjekkääseen kielenkäyttöön kohdallasi.

Rohkeasti vain loputkin patentit - erityisesti suuret linjat. Oikeusprosessin keskittämistä et varmastikaan pidä minään ihmelääkkeenä. Vai ymmärrätkö rasismin yksinomaan juridisesti ratkaistavana ilmiönä (eg. kaikki rasismi on rikollista)? Mutta ole varuillasi, tästä voi vielä kehkeytyä vielä asiallinen keskustelu!  :P
« Last Edit: April 15, 2010, 23:17:57 by Isontalon Antti »
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)

Offline Demonisoitu

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 680
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #12 on: April 16, 2010, 02:31:27 »
Rohkeasti vain loputkin patentit - erityisesti suuret linjat. Oikeusprosessin keskittämistä et varmastikaan pidä minään ihmelääkkeenä. Vai ymmärrätkö rasismin yksinomaan juridisesti ratkaistavana ilmiönä (eg. kaikki rasismi on rikollista)? Mutta ole varuillasi, tästä voi vielä kehkeytyä vielä asiallinen keskustelu!  :P

Ns. hommelispeakissa vilahtelee toistuvasti rohkeuteen vetoavia väitteitä.

- Että olisi nimenomaan rohkeudesta tms. tunteesta kiinni kirjoittaako Hommaan vai ei, ettei pidättäytyminen kirjoittamasta olisi rationaalisen punnitsemisen lopputulos.

- Että nimimerkillä kirjoittaminen olisi tässä kontekstissa pelkurimainen teko sen sijaan, että sekin olisi rationaalisen punninnan viitoittama ratkaisu.

En minä tässä yhteydessä edelleenkään pelkää esittää patenttejani, kuten jo parhaani mukaan yritin edellisessä tähdentää ilmeisen tuloksettomasti. Syyt ovat muualla, ellet usko, niin uskotko että se minua todella kiinnostaa?

Enkä edelleenkään ole esittänyt ensimmäistäkään patenttia, ainoastaan pienen näytteen patenttien luonteesta jotta sinä, ja tuo Ylen uutisten noteeraama anonyymi provokaattori, saisitte edes jonkinlaisen käsityksen ratkaisuvaihtoehtojeni tuoreudesta ja yleisluontoisuudesta.

Oikeusprosessin keskittämistä tällä erittäin kapella sektorilla en pidä ihmelääkkeenä, vaan kauan kaivattuna ensiapuna vakavaan ongelmaan josta tunnut olevan ilmeisen tietämätön.

Ja ellet vielä käsittänyt, niin ratkaisuehdotukseni käsittävät rasismin koko kentän, ne vastaavat siis oikeutettuun tarpeeseen tappaa rasismi likipitäen kokonaan, jonka mahdollisuudesta ilmeisesti toisin kuin sinä, olen yhä edelleen vakuuttunut.

Offline Sam Karvonen

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1416
Re: Viiden kategorian maahanmuuttoasenteita
« Reply #13 on: April 16, 2010, 12:15:02 »
En minä tässä yhteydessä edelleenkään pelkää esittää patenttejani, kuten jo parhaani mukaan yritin edellisessä tähdentää ilmeisen tuloksettomasti. Syyt ovat muualla, ellet usko, niin uskotko että se minua todella kiinnostaa?

Kai se on uskottava. Sääli vaan, että sinulla on asiaa, eikä siitä voida keskustella asiakeskustelua tavoittelevalla foorumilla sen tähden, koska et luota osan keskustelijoista asiallisuuteen.
"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu." - Bahá'u'lláh(1817-1892)