Author Topic: Yksi tulevaisuuden uhkaskenaario (by Isontalon Antti)  (Read 1031 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Warda

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 2028
 • tunnustuksellinen rusinapullasynkretisti
Yksi tulevaisuuden uhkaskenaario (by Isontalon Antti)
« on: February 06, 2011, 23:25:55 »
(Antin luvalla tämä tänne, yritän usuttaa sitä takaisin tänne nettiaddiktion uhallakin).  ;)

Sekä 'liberaalissa' lännessä että muissa maanosissa on omien havaintojeni
mukaan islamofobia valtavirtaväestössä ja -puolueissa, sekä toisaalta
avoin äärioikeistolainen öyhötys äärilaidalla, lisääntynyt suorassa
suhteessa islamistisen terrorismin leviämiseen. Trendi on ymmärrettävä,
joskin vaarallinen. Terrorismi on toki ennen pitkää saavuttava
saturaatiopisteensä (pisteen, jolloin väestö lakkaa liialti piittaamasta
siitä - ikään kuin rikollisuus, joka hyväksytään, mutta silti normaali
elämä jatkuu), mutta mitä hemmotellumpi maanosa, sitä kauemmin tuohon
pisteeseen päätyminen kestää, ja sitä voimakkaammilla ylilyönneillä
terrorismilta suojaudutaan. Saturaatiopisteeseen tultuaan terrorismi
lakkaa puremasta poliittisena voimana ja siitä vähitellen luovutaan.

Mutta valitettavasti sillä välin terrorismi jatkuu, yleistyy Euroopassa ja
euroopalaisten valtavirtapuolueiden sekä valtiopäämiesten kannanotot
kulttuurien välisestä yhteiselosta, islamista ja moniarvoisuudesta (osin
perustellusti) tulevat vaarallisella tavalla entisestään jyrkkenemään.
Tämä puolestaan johtaa yhä eneneviin harkitsemattomiin sisapoliittisiin ja
ulkopoliittisiin ylilyönteihin Euroopan valtioiden osalta, jotka
kohdistuvat paitsi muslimivähemmistöihin myös muslimimaihin. Näin siksi,
koska valtavirtapuolueet tulevat edelleen 'oikeistolaistumaan'
maahanmuuttokysymyksissä ja islam-kannoissaan. Mikäli länsivaltojen
kansalaisten islam-asenteita eivät maiden valtiovallat pyri
millään tehokkailla ei-propagandistisilla kasvatuskampanjoilla
maltillistamaan (lähes varmasti eivät pyri), ne tulevat vain entisestään
kärjistymään, ml. Suomessa. Tällaisessa tilanteessa demokratia
lankeaa omaan ansaansa, koska valtapuolueidenkin on sopeuduttava yleiseen
mielipideilmaston kärjistymiseen.

Edellä mainitut lisääntyvät ylilyönnit ja yleinen islam-vastaisuuden
kärjistyminen ovat puolestaan johtava täysin tarpeettomiin poliittisiin
jännitteisiin kohtuullisen hyvissä keskinäisissä suhteissa olleiden
valtioiden ja kulttuuripiirien välillä seka vanhojen jannitteiden
kiristymiseen vanhojen vihoittelijoiden välillä. Äärioikeisto tulee
menestymään länsivaltojen vaaleissa entistä paremmin ja toinen toisensa
heijastusvaikutuksena ääri-islamistit tulevat menestymään esim. Pakistanin
vaaleissa (mutta pysyen silti vähemmistönä). Lännen
'äärioikeistolaistumista' islamilaisissa maissa vastaava maltillisten
vallankäyttäjien (tai varjovallankäyttäjien) epäluulo länsivaltoja kohtaan
on saava tällaisesta trendistä vaarallista lisäpontta. Yhtäältä
maltillisten länsimaisten mielipidevaikuttajien kiristyvä asennoituminen
islamia kohtaan yllyttää tahattomastikin kansalaisten ennakkoluuloja
islamia kohtaan. Ennakkoluulot vahvistuvat vastenmielisyyksiksi ja
vastenmielisyydet voimistuvat vihaksi. Näin on tapahtuva molemmissa
'kulttuuripiireissä'. Islamistien vuosikausia viljelemät varoitukset
rivimuslimeille ja maltillisille puolueille lännen
voimien ja kristikunnan yhdistymisestä islamia vastaan on vihdoin
saava kaikupohjaa käytännön todellisuudesta. Kuten myös lännen islamofobia.

Mitä tulee kansainväliseen politiikkaan tällaisessa trendissä, Venäjä
saattaa katsoa edellä kuvatun mielipideilmaston kärjistymisen ja
lännen ylilyönnit oivalliseksi oman suurvalta-asemansa pönkittämiseksi.
Venäjä tulee profiloitumaan avoimemmin islamilaisen maailman liittolaisena
sen kokeman 'länsimaisen imperialismin lekan' muserruksen ja vaikerruksen
sympatisijoijana. Venäjän avoimempaa länsivastaista posittoitumista
edesauttaa myös sotilaallis-kaupalliset sekä energiataloudelliset linkit
islamilaisiin maihin. Kiina seuraa perässä. Japani jää edelleen suureksi
kysymysmerkiksi. Intia seuraa lännen jalanjälkiä, mikä puolestaan kiristää
Aasian ydinasekolmikon (Kiina, Intia ja Pakistan) välejä entisestään
(Intia vastaan Pakistan/Kiina). Asevarustelu on historiallisesti
lisääntynyt suorassa suhteessa kansainvälisille jännitteille ja
epäluuloille. Kaikki maailman suuret vallat ovat viimeiset kymmenen vuotta
modernisoineet armeijoitaan ja kasvattaneet puolustusmenojaan. Samalla
kuitenkin Yhdysvaltain ja Venäjän ydinasearsenaaleja supistetaan
keskinäisillä ydinsulkusopimuksilla. Mutta tahti on liian hidas, prosessi
liian altis sisäpoliittisille muutoksille (etenkin Yhdysvalloissa) ja
molempien taustamotiivit liian poliittisia.

Tämän seurauksena keitos alkaakin olla melkoisen kypsä kiehumispisteelle
ja padan yli porisemiselle. Kuvatunlaisessa kansainvälisten jännitteiden
kiristymisessä äärimmilleen ei tarvitse odotella ääriliikkeiden
valtaannousua (mikä tässäkin skenaariossa on epätodennäköisempää
suurimmassa osassa maailman maista). Olemassa olevien 'maltillisten'
vallanpitäjien pelonsekainen hölmöily riittää mainiosti jännitteiden
väkivaltaiselle purkautumiselle. Äärimmilleen kiristyneessä varautuneessa
ja epäluuloisessa poliittisessa ilmastossa myös yksittäisen hullun
salkkupommi tai pienen ääriliikkeen toteuttama isku riittävän strategisessa
kohteessa (vrt. Sarajevon laukaukset) riittää kansainvälisen konfliktin
purkautumiselle.

Edellä kuvattu lähitulevaisuuden uhkaskenaario on rakennettavissa
yksinomaan tämän päivän faktuaalisista trendeistä. Se ei edellytä
apokalyptistä uskonkiihkoa tai nihilististä ihmiskuvaa. Nämä ovat
ikäviä näkymiä nykypäivän globaaleja trendejä seuraaville. Itse
olen tämänsuuntaiseen lähitulevaisuusskenaarioon päätynyt matkoillani
yrittäessäni arvioida nykypäivän trendejä kylmänviileästi ilman omia
toivekuviani tai pelkojani.

En missään tapauksessa ole varma yllämainitun skenaarion
paikkansapitävyydestä. Hyväksyn, että arvioni voi mennä täysin päin
prinkkalaa. Siitä olen bahį'ķna kuitenkin varma, että kansallisvaltioiden
anarkia, uskonnollis-kulttuuriset ennakkoluulot sekä aineellisen hyvän
sokea tavoittelu on täysin kestämätön ja itsetuhoisa järjestely, joka on
ennemmin tai myöhemmin saavuttava lakipisteensä. Siitä olen myös varma,
että kipupisteen ylittyessä seuraa asteittain muodostuva globaali
järjestys, mikä on rakentuva vahingosta viisastuneen ihmiskunnan
omasta toimesta ja vapaaehtoisesti.

Persialainen vanki Palestiinassa lausui 1800-luvulla seuraavat synkeät
sekä innoittavat sanat. Vain tulevaisuus on näyttävä niiden lopullisen
paikkansapitävyyden/pitämättömyyden:

"Äärimmilleen vietynä on sivistys osoittautuva yhtä tuottoisaksi pahan
lähteeksi kuin mitä se on ollut hyvän lähde pysyessään kohtuuden rajain
sisäpuolella.... On koittava päivä, jolloin sen liekki on ahmaiseva
kaupungit."

"Niin sokeaksi on ihmissydän käynyt, ettei liioin kaupungin hajaannus,
vuoren luhistus maantasalle kuin maankuoren halkeaminenkaan saa sitä
horteestaan ravistettua."

"Koko maailma on tällä hetkellä raskauden tilassa."

"Maailma on kärsimyksen kourissa. Sen piina on päivä päivältä kasvava.
Sellainen on oleva sen ahdinko, ettei sen paljastaminen nyt ole oikein
eikä soveliasta. Sen turmelus on pitkään jatkuva. Ja kun ennalta määrätty
hetki koittaa, on yllättäen tapahtuva sellaista, mikä saa ihmiskunnan
raajoissaan vapisemaan."

"Kuinka pitkään on ihmiskunta uppiniskaisuudessaan pysyvä? Kuinka pitkään
on epäoikeus jatkuva? Kuinka pitkään on hajaannus ja sekaannus vallitseva
ihmisten keskuudessa? Epätoivon tuulet puhaltavat joka suunnalta ja
ihmisrotua jakavat ja piinaavat selkkaukset lisääntyvät päivä päivältä.
Lähestyvien mullistusten ja sekasorron merkit ovat nyt havaittavissa,
sillä vallitseva järjestys näyttää surkean vajavaiselta."

"Pian on nykyinen järjestys kokoon kääriytyvä ja uusi järjestys sen tilalle
levittyvä."

"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa
ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu."

"Nämä turhat kiistat, nämä tuhoisat sodat ovat päättyvä ja kaikkein suurin
rauha koittava."

- Bahį'u'llįh (1817-1892) -
"Jos Volvo-Markkanen perustaa nettiforumin, jossa hänen seuraajansa keskustelevat pankkien turvajärjestelmien kiertämisestä, kyllä sitäkin sanottaisiin pankkirosvoforumiksi, vaikka millaisella mölinällä sinne kirjoittavat sen kieltäisivät."
- Rasistikortti ja rikostuomiokortti yhdessä! Luuseri!

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: Yksi tulevaisuuden uhkaskenaario (by Isontalon Antti)
« Reply #1 on: February 06, 2011, 23:40:23 »
No jaa, jos tuo on lähes väistämätön skenaario, niin eiköhän äkkiseltään kiihdytetä tilanne päälle, jotta se on sitten joskus ohikin?
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Virkamies

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1647
 • En sitten laupeutunut
Re: Yksi tulevaisuuden uhkaskenaario (by Isontalon Antti)
« Reply #2 on: February 07, 2011, 10:35:27 »
"Pian on nykyinen järjestys kokoon kääriytyvä ja uusi järjestys sen tilalle
levittyvä."

"Ihmiskunnan hyvinvointia, sen rauhaa ja turvallisuutta, ei voida saavuttaa
ennen kuin sen ykseys on lujasti vakiinnutettu."

"Nämä turhat kiistat, nämä tuhoisat sodat ovat päättyvä ja kaikkein suurin
rauha koittava."

- Bahį'u'llįh (1817-1892) -

Jos näillä lausunnoilla ei saa itselleen naista, niin ei sitten oikein millään. Vahva strategia ollut jo tuhansia vuosia. On varmaan vielä parempi, jos asia toimii alitajunnallisella tasolla ja uskoo itsekin siihen, mitä sanoo.

Tosielämän puolella on sitten kuitenkin aina ne väkivaltaan halukkaat ja kykenevät, jotka pitävät huolta siitä, että kyseiset herrasmiehet nukkuvat yönsä hyvin. Joskus sitten ottavat hotelliin hieman pysyvämminkin, jos katsovat, että muiden yöunet paranevat siitä, ettei moisella ole liikaa negatiivisia vaikutuksia tai vaikka sitten ihan huvin vuoksi joka on tietysti aina kovin harmillista.
Irrelevanttia, koska mantsurian kalahuuhkaja.