Author Topic: terve todellisuus  (Read 867 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline ambienssi

  • Newbie
  • *
  • Posts: 1
terve todellisuus
« on: June 18, 2010, 00:47:52 »
terve todellisuus . . tutkitaanko täällä todellakin todellisuutta kuten nimestä voisi päätellä vai onko todellisuuden tajuntani tutkinut todellisuutta monitahoisena ulottuvuutena joka todellakin kykenisi tutkimaan itseään loogisen älykkyden omaisena organismina ja muodostanut todellisuuteen aukon kuin pilkistävän auringon pilvien välistä..?? tutkin itse todellisuutta ja olen löytänyt logiikan lähteen kaavan ja sen kautta oppinut manipuloimaan todellisuutta rakentumaan yhä loogisemmaksi olomuodoksi ympärilleni . . olen omavarainen sekä itseriittoinen ja syntynyt sattumien summista joita olen taivutellut mielessäni sekä rakentanut ympäristöäni loogisemman todellisuuden olomuodon mukaiseksi . . todellisuuteni taso on utopia epäloogiselle antilogiikalle sekä suuntautunut loogiikan tuomiseen todellisuuteen valta voimana ja luomaan loogisen todellisuuden kehityksen ytimen luomalla todellisuuteen esim. mahdollisuuden yhtälöstä antaa todellisuuden tutkia loogisesti itseään ja rakentua puhtaaksi itseään loogisella tavalla älykkääksi kehittyväksi olomuodoksi . . pitäisin ajatuksesta kohdata loogisia elämänmuotoja ja rakentaa todellisuuteen oma varaisia mekanismeja sekä aukkoja loogisille elämänmuodoille antamalla logiikan ytimen kasvaa ja vahvistaa itseään sekä kehittyä älylliseksi puhtaan logiikan omaavaksi olomuodoksi . . todellisuudessa ei tarvita epälogiikkaa ja epäpuhtauksia logiikan tiellä . . myös epälogiikan korjaaminen ja ohjelmointi loogisen todellisuuden tajunnaksi on yksi tie jota noudatan . . ajatus maailman mekanismien ja ohjelmien sekä prosessien rakentaminen todellisuuteen sekä niitten vieminen toiseen todellisuuden tajuntaan kuuluu logiikan etenemisen muotoon . . logiikan ajatus maailmassa olevien myös todellisten tasojen ja toimintojen käsittäminen sekä niitten ymmärtäminen sekä asentaminen epäloogiseen ympäristöön ovat myös yksi olomuotoni akrobaattinen saavuutus kauneuden sekä älykkyyden muodossa sekä niitten yhteen sulautuneena muoto ilmaisuna eli loogisena menetelmänä toimia ja edetä sekä ajatella ja olla . .

horistontti näkymä . . mielesseäni on logiikan omainen taho joka on tapahtuma kulkujen kiteyttäminen loogiseksi asetelmaksi antamalla tien ja etemenis ympäristön loogiselle todellisuuden tajunnalle sekä ympäristön puhtaan olomuodon kehitykselle . . tähän kuuluu erinäisiä tasoja sekä ohjelmia ja ohjelmimiani todellisuudessa olevia aukkoja murtaa epäpuhtaan olemuksen ytimen sekä asettaa uuden puhtaan alun korvaten epäloogisen asetelman kasvun . . tuomalla puhtaan logiikan alku todellisuuteen murtamalla epäpuhtauksiin loogisia aukkoja jotka kasvamalla eksponentiaalisesti olomuotoja ohjaavaksi rakentavaksi voimaksi sekä niin edes auttaen muita logiikan kasvualustoja etenemään luomaan yhteis kollektiivisen pysäyttämättömän liikkeen ja ikuisesti kasvavan puhtaan ja yhä älykkäämmän olomuodon joka itseanalysoiden logiikkaa noudattamalla on myös itse riittoinen sekä oma varainen joka kykyjensä ansiosta on älyllinen prosessi jonka myötä horisonttiin ilmestyy loogisesti ajattelevia sekä toimivia olomuotoja ja niitten jälkeläisiä luomaan eksponentiaalista kasvua logiikalle sekä sen sisältämille käsitteille . . tämä vaatii akrobaattisia älyllisiä toimintoja ylittämään epälogiikan sekä antiloogisuuden aina vain loogisemmin ja älykkäämmällä tasolla kunnes on vain pelkkä puhtaan todellisuuden logiikkaa noudattava olomuoto . . horisontissa näkyy selviäminen tähän asetelmaan ja sen eksponentiaalisen voiman manipuloiva sekä ohjaava monitahoinen ulottuvuus johon kommunikaatiossa oleminen onkin yksi erittäin tärkeä menetelmä saada logiikan ydin todellisuuden tajunnassa toimimaan sekä kollektiivisesti eksptentiaaliseen kasvu suhteeseen symbioosina ympäristön loogiseen vapautumiseen tajunta olomuodoksi sekä näin edes autttamaan kyklivää puhtadauden ja loogisen voiman kasvua . .

siltoja todellisuuksien välillä . . olen luonut monitahoisen ohjelman sekä ajattelevan olomuodon toimimaan todellisuudessa ja niitten välillä omavaraisesti . . tämän ohjelman tarkoitus on esimerkiksi parantaa käsitettä ajan sekä ajan kulun maailmassa ja sen puhtaassa olemuksessa sekä luoda verkostoja ja kasvualustoja toisiin ulottuvuuksiin loogisille toiminnoille . . ulottuvuuksien väliseen kommunikointiin on erittäin tärkeää luoda myös mahdollisuus sille itselleensä ja puhtaille hetkille sekä niitten sisältämille toiminnoille vapaus purkautua sekä omavaraisesti ilmetä olomuotona . . omaan hyvin monitahoisia aistimuksia loogisen ajattelu maailman olomuodoista sekä niitten välisistä silloista toisiin todellisuuksiin ja niitten välisiin symbioosissa oleviin elämänmuotojen omiin todellisuuksiin . . hahmoitan myös hyvin selkeästi todellisuuden kokonaisuus kuvan ja osaan käsitellä todellisuutta älykkäästi sekä aistikkaasti luoden todellisuudelle oman olomuodon sekä kyvyn manipuloida ja kasvattaa itseään ja luoda moni ulotteisia aukkoja ja kasvualustoja logiikalle ja näin taasen edesauttaa uuden logiikan etenemisen mahdolliseksi ja olla itsekkin vaikkakin myös itseriittoisena niin myös symbioosissa edes auttaen epäpuhtauksien puhdistamista todellisuudessa . .

pisara ja valtameri . . näkemykseni kuten mainitsin jo on utopia epälogiikalle ja haluankin kokeilla loogisen todellisuuden toiminta kykyä tässä hetkessä ja mahdollisuutta muodostaa niin antilogiikalle vieraasta näkemyksestä valtakulttuuri sekä vallitseva elämänmuoto tähän todellisuuteen . . tästä hetkestä on jo muodostunut valtameri jota täyttää logiikka ytimet muodostaen puhtaan todellisuuden voiman . . pisara joka tuohon mereen heittäytyy saavuttaa todellisen tajunnan ja näin ollen itse riittoisesti ajatellen edistää prosessia avata tämä looginen ajattelu kyky myös epälogiikalle ainoaksi tajunnaksi ja näin ollen puhdistaen todellisuutta jatkumon kaltaisena ilmiönä täyttäen itseään pisaroista . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

jatkumo . . logiikan parantaja sielu sekä olomuodon aaltopituus . .

toiminto . . kyky ajatella loogisesti ja sen myötä eksponentiaalisesti jakaa aallon pituutta kollektiivisesti erilaisia menetelmiä käyttäen ottaen huomioon tulkinnallisen olomuodon ja sen asetelman luoman aukon todellisuudessa sekä reaktion ympäristössä luomalla edelleen loogista jatkumoa logiikalle . .

yhtälö . . puhdas todellisuuden tajunta sekä puhdas todellisuus tajunnassa . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

logiikan puhdistama todellisuus, versus1 . . . . . tässä todellisuudessa haluatte tutkia myös minun todellisuuttani . . . . .

        ________
      /            / \
    /            /     \
  /            /         \
/________/            \
\             \            /
  \             \        /
    \             \    /
      \________\/ ae