Todellisuus

Keskustelu => Yleinen keskustelu => Topic started by: mies.asia on April 02, 2010, 19:42:42

Title: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 02, 2010, 19:42:42
"Mielipiteitä on monia, todellisuuksia vain yksi" -- mutta kuinka vahvasti se sosiaalisesti konstruoitu?

Koska miesasia on poliittista ja tämä on yksi poliittisista foorumeista, ajattelin rekisteröityä myös tänne. Aihepiiri on lähestulkoon ortogonaalinen koko maahanmuuttokeskustelun kanssa, mutta en anna sen haitata.

Onko täällä tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneita henkilöitä? Linkkejä aiheesta löytyy allekirjoitukseni kautta ja voin yrittää vastata kysymyksiin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on April 02, 2010, 19:47:37
"Mielipiteitä on monia, todellisuuksia vain yksi" -- mutta kuinka vahvasti se sosiaalisesti konstruoitu?

Koska miesasia on poliittista ja tämä on yksi poliittisista foorumeista, ajattelin rekisteröityä myös tänne. Aihepiiri on lähestulkoon ortogonaalinen koko maahanmuuttokeskustelun kanssa, mutta en anna sen haitata.

Onko täällä tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneita henkilöitä? Linkkejä aiheesta löytyy allekirjoitukseni kautta ja voin yrittää vastata kysymyksiin.

Kaikki miesasian puitteissa harjoitettu kirjoittelu ei mielestäni ole yhteiskunnallisesti epäoleellista tai turhaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ns. miesliike on lopullisesti marginalisoinut itsensä liittymällä käytännössä ns. maahanmuuttokriittisen liikkeen osaksi. Miesliike jääköön siis minun puolestani ulos kylmään värjöttelemään siinä toivossa että se pääsee mamukriittisten leiritulille lämmittelemään.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 02, 2010, 19:54:28
Kaikki miesasian puitteissa harjoitettu kirjoittelu ei mielestäni ole yhteiskunnallisesti epäoleellista tai turhaa. Olen kuitenkin sitä mieltä, että ns. miesliike on lopullisesti marginalisoinut itsensä liittymällä käytännössä ns. maahanmuuttokriittisen liikkeen osaksi.

Mielenkiintoista, en itse ole saanut tällaista vaikutelmaa. Miten tämä näkyy käytännössä?

Jos esimerkiksi tarkastelen Mies.asia-osoitteen etusivulta löytyviä linkkejä, niin ymmärtääkseni ainoastaan Jukka Hankamäkeä ja nimimerkki Ruukinmatruunaa voi pitää suoranaisesti maahanmuutokriittisenä. Esimerkiksi blogimaailman Zachris Haaparinne, Henry Laasanen,  Panu Höglund, Jussi K. Niemelä tai Osmo Tammisalo eivät ole esittäneet merkittäviä kannaottoja puhumattakaan  esimerkiksi Pasi Malmista, Juuso Ernosta, Hannu T. Sepposesta, Arno Kotrosta tai Jari Heinosesta.

Lisäys: ylipäänsä  minusta on hiukan hankalaa liittää miesasiaa kiinteästi moniin muihin poliittisiin kysymyksiin, koska miesasian kannattajan poliittiset kannat voivat yhtä hyvin olla vasemmalla kuin oikealla, ja niihin voi kokemukseni mukaan liittyä lähes mitä tahansa, jopa feminististä ajattelua.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 02, 2010, 21:00:40
Olen kuitenkin sitä mieltä, että ns. miesliike on lopullisesti marginalisoinut itsensä liittymällä käytännössä ns. maahanmuuttokriittisen liikkeen osaksi.

Tähän voisin vielä täsmentää sen verran, että virallisella järjestäytyneellä miesliikkeellä ei tietääkseni ole mitään tekemistä maahanmuuttokriittisen liikkeen kanssa, joskin voi olla, että en ole seurannut asiaa tarpeeksi tarkasti.

Miesten tasa-arvo ry on riippumaton järjestö, Miessakit ei edes halua ottaa kantaa mihinkään poliittiseen, vaan on terapeuttisluonteinen organisaatio. Vihreiden miesjärjestö (toistaiseksi kai ainoa puolueen merkittävä miesjärjestö?) ei myöskään ole ottanut kantaa näihin asioihin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Teemu Hiilinen on April 02, 2010, 21:15:32
Olen itsekin jonkinverran kirjoitellut "miesasiaa", vaikka kutsuisin sitä enemmän tasa-arvonasiaksi. Mielestäni on väärin sanoa miesasialiikkeen ajaneen itsensä samaan leiriin maahanmuuttovastaisten kanssa. Toki varmasti heitäkin miesasiasta löytyy ja maahanmuuttovastaisissa on paljon suoranaista sovinismia, mutta se siitä.

Miesliikkeet ovat sangen uusi ilmiö Suomessa, valitettavasti. Ne ovat vielä järjestäytymiseltään sekä mittasuhteiltaan valovuosia jäljessä naisjärjestöjä, mutta jotain valoa sentään tunnelin päässä näkyy. Miesliikkeiden esiinmarssi on tärkeätä tasa-arvon kannalta. Seuraan itse mielenkiinnolla näiden järjestöjen työtä ja olen ollut mukana Miesten tasa-arvo ry:n toiminnassa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Warda on April 02, 2010, 23:05:27
Älkääs nyt lähtökohtaisesti pois tyrkätkö, minä ainakin olen miesasianainen. Miksi miesasiamiehen tulisi olla lähtökohtaisesti maahanmuuttokriittinen?
Muistuttaisin myös, että olemme tänne nuivia toivotelleet tervetulleiksi, jahka keskustelussa pysytään jokseenkin asialinjalla. Samanhenkisten kanssa voi käydä pidemmän päälle aika tylsäksi. Joten tervetuloa minun puolestani.

 :)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 00:00:33
Olen itsekin jonkinverran kirjoitellut "miesasiaa", vaikka kutsuisin sitä enemmän tasa-arvonasiaksi.

Muistaakseni olenkin kommentoinut tai ainakin lukenut joitakin aiheeseen liittyviä kirjoituksiasi Uuden Suomen blogeissa. Ongelmana miesten tasa-arvon etenemisessä vielä tällä hetkellä on todellakin tunnettuus ja eräänlainen ongelmatietoisuuden puute. Asenteet miesten tasa-arvoon eivät ole kovin myötäsukaisia juuri missään ympäristössä.

Mutta eiköhän se tästä pikkuhiljaa etene.

Älkääs nyt lähtökohtaisesti pois tyrkätkö, minä ainakin olen miesasianainen. Miksi miesasiamiehen tulisi olla lähtökohtaisesti maahanmuuttokriittinen?

En osaa sanoa. Tosin en ole edes tarkalleen selvittänyt itselleni, mitä mieltä olen maahanmuuttopolitiikasta ja sen tilasta. (Enkä välttämättä aio ottaa kovasti kantaa puoleen tai vastaan, ainakaan tällä nimimerkillä.) Maahanmuuttokriittinen-termikin voi tarkoittaa kai melkein mitä tahansa, ja onko tälle jokin ilmiselvä vastinpari?

Miesasiaan ja maahanmuuttoon yleisellä tasolla liittyen on kuitenkin tullut joitakin asioita vastaan englanninkielisissä keskusteluissa. Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa avioliittolainsäädäntö on hyvin erilainen kuin Suomessa. Tämä saattaa pahimmillaan johtaa tyypillisesti miehen kohtaamiin huomattaviin taloudellisiin ongelmiin ja jopa vankilaan, jos hän ei esim. pysty takaamaan eronneelle puolisolleen samaa elintasoa elatusmaksuilla kuin avioliiton aikana (nk. alimony), esimerkiksi irtisanomisen vuoksi.

Koska perinteinen avioliittosopimus -- tai lähinnä ero -- sisältää tyypillisesti miehelle suuren riskin, niin ainakin ajatuksen tasolla on tullut vastaan idea maallisesta avioliittosopimuksesta siirtymisestä sharia-lakiin perustuvaan sopimukseen, joka ilmeisesti on miehelle suotuisampi monella tapaa. UK:ssa on muistaakseni sharia-tuomioistuimia. En tiedä onko tätä ideaa toteutettu käytännössä tai jos on, kuinka laajalti.

Tämä ei ole minusta välttämättä hyvä idea, eikä oikeastaan relevantti Suomen olosuhteissa, mutta jotakin molempiin aihepiireihin jollakin tavalla liittyvää. Henkilökohtaisesti en ole uskonnollinen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Warda on April 03, 2010, 00:28:41
Miesasiaan ja monikulttuurisuus-tematiikasta tulee mieleen:
- somalimiesten heikko asema suomalaisessa yhteiskunnassa (itse väittäisin, että ovat monelta osin somalinaisia heikommassa asemassa)
- integroituvatko miehet heikommin kuin naiset vai päinvastoin?
- mies ja isyys - uskaltaako suomalaisen naisen kanssa lisääntyä, ellei ole naimisissa?
- miksi miehet suhtautuvat muukalaisiin/maahanmuuttajiin keskimäärin kielteisemmin kuin naiset?
- onko miesten lapsuusiän ympärileikkaus sallittava uskonnollisin perustein?
 
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 07:58:59
Joitakin kommentteja, kiitos aihepiirin avaamisesta.

- somalimiesten heikko asema suomalaisessa yhteiskunnassa (itse väittäisin, että ovat monelta osin somalinaisia heikommassa asemassa)

Sukupuolien heikommasta tai paremmasta asemasta minulla ei ole henkilökohtaisesti mitään havaintoihin tai tutkimuksiin perustuvaa käsitystä, mutta yleisemmin voisi kuvitella että nk. women are wonderful -efekti pätee myös maahanmuuttajiin. Samoin normaalit sukupuoliroolit ja -stereotypiat kohdistuvat myös ei-kantasuomalaisiin, esimerkiksi naisten laajempi elämänstrategioiden kirjo.

- integroituvatko miehet heikommin kuin naiset vai päinvastoin?

Integroitumiseen vaikuttanevat huomattavasti enemmän muut tekijät kuin sukupuoli, kuten integroituvan populaation koko ja koheesio, arvomaailma, tarjottavat kannustimet ja sisä- ja ulkoryhmä-jaon aste. Sukupuolella voi varmaankin olla merkitystä joissakin tapauksissa, mutta se vaatisi tarkempien esimerkkien mukaan ottamista. Lähtökulttuurien sukupuolirooleilla varmasti on kuitenkin merkitystä.

- mies ja isyys - uskaltaako suomalaisen naisen kanssa lisääntyä, ellei ole naimisissa?

Äitimyytti elää vahvana esimerkiksi huoltajuuspäätöksissä, ja viime aikoina mediassa on ollut esillä rajat ylittäviä lapsikaappauksia ja huoltajuusriitoja, esim. HS: Sosiaalityöntekijä tuomittiin lapsikaappauksen auttamisesta (http://www.hs.fi/kaupunki/artikkeli/Sosiaality%C3%B6ntekij%C3%A4+tuomittiin+lapsikaappauksen+auttamisesta/1135250680027) (suomalais-pakistanilais-ruotsalainen tapaus).

- miksi miehet suhtautuvat muukalaisiin/maahanmuuttajiin keskimäärin kielteisemmin kuin naiset?

Muistaakseni Henry Laasanen kirjoitti aiheesta Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksena vastineen johonkin keskusteluun, jonka pointti oli pitkälti se, että maahanmuuttajamiehet ovat kilpailijoita suomalaismiehille parisuhdemarkkinoilla. Eli eräänlainen klassinen ne vievät meidän naiset -argumentti, jossa tosin on perää. (Tämähän pätee ainakin silloin, jos maahanmuuttajien sukupuolijakauma on miehinen tai jos ryhmällä on vahvat etnoentriset normit sisäryhmän naisten ["lisääntymisresurssien"] suojeluun ja puolustamiseen, mutta ei vastaavia rajoituksia miehille.) Samaan tapaan olen lukenut väitteitä siitä, että ainakaan aasialaisnaiset eivät ole joukkona (suomalais)naisten suosiossa, koska heidät koetaan kilpailijoiksi.

Saattaa myös olla, että suojelijan rooliodotuksen takia miehet suhtautuvat potentiaalisiin koettuihin uhkiin vakavammin kuin naiset.

- onko miesten lapsuusiän ympärileikkaus sallittava uskonnollisin perustein?

Ei.

Nykyinen seksistinen lainsäädäntö on törkeä poikalapsen fyysisen koskemattomuuden ihmisoikeusloukkaus.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 08:26:38
Yksi henkilökohtaisesti kiinnostava asia on pariutumisen, sukupuolten välisten suhteiden, kulttuurin, talouden ja teknologian väliset yhteydet.

Obsidian on kirjoittanut kiinnostavasti Yhdysvaltojen tilanteesta ja spekulatiivisista tulevaisuuden trendeistä tekstissä How Black America Foreshadows White America’s Future (http://www.the-spearhead.com/2010/03/01/how-black-america-foreshadows-white-americas-future/) perustuen osaksi omiin kokemuksiinsa:

Quote
Black America has always been a kind of cultural bellwether for the rest of the country. As we go, so goes the nation as a whole. - - In fact, during the early 1900s - through the Great Depression-when Jim Crow was particularly virulent - Black marital rates were nearly 90%. - - Between 1965 and 2005, Black marital rates plummeted to where it is today, barely 40% -" and falling. - - So, what happened? The Great Society happened. When Black Women no longer *needed* Black Men to survive, ie, get married, they simply didn’t get married anymore. - - Now we’re beginning to see the very same happening to White America. - -

1. The Mancession will be more or less permanent-simply put, and you know this, given your economics training, we have a Male Surplus. - -
2. Going Ghost-you’ve already heard that term and what it means. - -
3. Introduction of Sex-Tech. - -
4. Therefore, we can expect one of several scenarios to happen, with varying degrees, to America’s Women over the next decade to decade and a half: 1-Defacto Harems; 2-Early, and largely permanent Spinsterhood; 3-Situational Lesbianism; 4-Single Mommyhood as an American norm. Marital rates, even among the elites and rural enclaves, will begin/continue to decline, to finally rest on the current Black marital rate, roughly 40% nationwide. And in Black America, that number will continue to erode to about 10-15%, if that.

Visio on melko dystopiamainen, mutta ei  valitettavasti täysin epäuskottava.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Teemu Hiilinen on April 03, 2010, 09:22:37
- miksi miehet suhtautuvat muukalaisiin/maahanmuuttajiin keskimäärin kielteisemmin kuin naiset?

Muistaakseni Henry Laasanen kirjoitti aiheesta Helsingin Sanomiin mielipidekirjoituksena vastineen johonkin keskusteluun, jonka pointti oli pitkälti se, että maahanmuuttajamiehet ovat kilpailijoita suomalaismiehille parisuhdemarkkinoilla. Eli eräänlainen klassinen ne vievät meidän naiset -argumentti, jossa tosin on perää. (Tämähän pätee ainakin silloin, jos maahanmuuttajien sukupuolijakauma on miehinen tai jos ryhmällä on vahvat etnoentriset normit sisäryhmän naisten ["lisääntymisresurssien"] suojeluun ja puolustamiseen, mutta ei vastaavia rajoituksia miehille.) Samaan tapaan olen lukenut väitteitä siitä, että ainakaan aasialaisnaiset eivät ole joukkona (suomalais)naisten suosiossa, koska heidät koetaan kilpailijoiksi.

Saattaa myös olla, että suojelijan rooliodotuksen takia miehet suhtautuvat potentiaalisiin koettuihin uhkiin vakavammin kuin naiset.

Mielestäni on väärin lähteä ajatusmaailmaan "ne vie meidän naiset" -mukaan ja jopa todistella sitä. Ne vie meidän naiset on seurausta omistussuhteesta toiseen sukupuoleen.  Tällöin koetaan toinen varkaaksi, vaikka eihän hän mitään sinulta varasta. Ei vaikka maahanmuuttajien sukupuolijakauma olisi miehinen. Jokaisellahan on lähtökohtaisesti oikeus päättää siitä kenen kanssa seurustelee, keneen rakastuu ja kenen kanssa hankkii lapsia. Mielestäni miesasialla ei pitäisi tähän asiaan olla mitään kantoja.

Toinen mikä tästä sinun perustelustasi huokuu on väite, että maahanmuuttajamiehet eivät olisi samanarvoisia, vaan heidät koetaan kilpailijoiksi. Näkisin itse miesliikkeissä vahvan potentiaalin auttaa maahanmuuttajamiehiä kotoutumisessa, mutta jos heihin lähtökohtaisesti suhtaudutaan jopa liikkeen sisällä kilpailijoiksi, niin mahdollisuudet siihen ovat olemattomat.

Poikien ympärileikkauksesta olen kanssasi samaa mieltä. Mielestäni lapsiin kohdistuneet fyysiset uskonnon merkit, olkoon ne sitten ympärileikkauksia, arpia, lävistyksiä, pitäisi olla kiellettyjä. Aikuisikään päästyään saisi ihminen sitten tehdä itse omat ratkaisunsa ottaako kantaakseen oman uskontonsa mukaiset fyysiset merkit. Lasten ympärileikkaus tulisi olla sallittu vain lääketieteellisissä syissä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kuuma peruna on April 03, 2010, 10:03:40
Poikien ympärileikkauksesta olen kanssasi samaa mieltä. Mielestäni lapsiin kohdistuneet fyysiset uskonnon merkit, olkoon ne sitten ympärileikkauksia, arpia, lävistyksiä, pitäisi olla kiellettyjä. Aikuisikään päästyään saisi ihminen sitten tehdä itse omat ratkaisunsa ottaako kantaakseen oman uskontonsa mukaiset fyysiset merkit. Lasten ympärileikkaus tulisi olla sallittu vain lääketieteellisissä syissä.

Periaatteessa samaa mieltä, mutta kannattaa ajatella siltä kantilta, mitä tapahtuu jos poikien ympärileikkaukset kriminalisoidaan.

Rikkaat voivat teettää ne edelleenkin yksityislääkärillä, joka pysyy vaiti. Köyhät teettäisivät ne puoskarilla, jolloin infektion vaara on huomattava. Eikä oikealle lääkärille voida viedä, koska lääkärin pitäisi tällöin ilmoittaa poliisille ympärileikatusta pojasta.

Tyttöjen ympärileikkaukset ovat jo kiellettyjä, ja muutenkin marginaalisempi ilmiö.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 10:34:28
Mielestäni on väärin lähteä ajatusmaailmaan "ne vie meidän naiset" -mukaan ja jopa todistella sitä. Ne vie meidän naiset on seurausta omistussuhteesta toiseen sukupuoleen. 

Tavallaan kyllä, tavallaan ei. Jos parisuhdemarkkinoita tarkastelee ilmiönä, niin kyseessä on nollasummainen peli: jonkun "voitto" (pariutuminen) on aina joltakin toiselta pois. Moniavioisuus tai rinnakkaissuhteet ovat vielä asia erikseen.

Kyseessä ei ole luonnollisesti mikään omistus- tai orjuussuhde (tai patriarkaalinen sorron väline feminististä jargonia lainatakseni), vaan kahden ihmisen välinen informaali (seurustelu) tai formaali (avioliitto) "sopimus."

Henkilökohtaisesta ja eettisestä näkökulmasta voin allekirjoittaa Kantin maksiimin "Toimi siten, että kohtelet ihmistä, omaa että jokaisen  muun persoonaa, aina päämääränä, eikä koskaan pelkkänä välineenä", mutta myös muun systeemisemmän näkökulman valinnan tulisi olla sallittua, koska tällaiset kysymykset joka tapauksessa vaikuttavat ihmisten asenteisiin.

Tällöin koetaan toinen varkaaksi, vaikka eihän hän mitään sinulta varasta. Ei vaikka maahanmuuttajien sukupuolijakauma olisi miehinen. Jokaisellahan on lähtökohtaisesti oikeus päättää siitä kenen kanssa seurustelee, keneen rakastuu ja kenen kanssa hankkii lapsia. Mielestäni miesasialla ei pitäisi tähän asiaan olla mitään kantoja.

En usko, että (poliittisella) miesliikkeellä sinänsä onkaan. Kyse on lähinnä pariutumismarkkinoiden dynamiikasta ja syy-seuraussuhteista, joita voidaan tällä tavalla hahmottaa. Sinänsä kyse ei ole miesasian tai miesliikkeen ytimestä, mutta mielestäni mielenkiintoisista kysymyksistä yhtä kaikki.

Ajatusleikki: jos esimerkiksi Suomeen saapuisi 100 000 parikymppistä naissiirtolaista (ei siis miehiä), miten se vaikuttaisi  parisuhdemarkkinoihin? En usko, että ainakaan useimmilla miehillä olisi mitään tätä vastaan. Poikien ja tyttöjen ikäluokkien koossa on luonnollista vaihtelua ja tällä on havaittu olevan vaikutuksia yhteiskuntaan, mm. seksuaalisen vapautuneisuuden määrään.

Toinen mikä tästä sinun perustelustasi huokuu on väite, että maahanmuuttajamiehet eivät olisi samanarvoisia, vaan heidät koetaan kilpailijoiksi.

Olen tässä suhteessa tasa-arvon kannalla. Parisuhdemarkkinoilla kaikki miehet ja naiset -- maahanmuuttajat tai ei -- ovat toistensa kilpailijoita yhtä lailla, joskin etnosentrisiä, "vieraita vierastavia", asenteita esiintyy kaikkialla. Kilpailu kuitenkin liittyy vain käsitteellisesti kumppaneiden hankintaan, eikä välttämättä useinkaan ole mitenkään tietoisesti esillä ihmisten motiivien tasolla. (En siis henkilökohtaisesti ajattele jokaisesta vastaantulevaa miestä tai kanssakeskustelijaa kilpailijanani, vaikka ehkä näin asian voi hahmottaa darwinistisesta näkökulmasta.)

Ystävyys ja avunanto ovat täysin mahdollisia, kuten ympäristöstämme voimme havaita. Selitykseni ovat lähinnä sosiaali- ja evoluutiopsykologisia ja liittyvät tietylle elämänalueelle, kun sitä tarkastellaan "mekanistisesti" ja ikävän reduktionistisesti ulkopuolisen tarkkailijan positiosta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 10:43:32
Eikä oikealle lääkärille voida viedä, koska lääkärin pitäisi tällöin ilmoittaa poliisille ympärileikatusta pojasta.

Sama logiikka pätee -- tai minun mielestäni pitäisi päteä -- sekä poikien että tyttöjen ympärileikkauksiin. Seurauksiltaan jotkin tyttöjen ympärileikkauksen lievemmät muodot voivat olla täysin vastaavia poikien ympärileikkauksen kanssa.

Aiheesta kannattaa lukea Heikki Sariola: Kuka tarvitsee ympärileikkauksia? (http://www.aamulehti.fi/sunnuntai/teema/asiat_avaus/8328864.shtml)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Teemu Hiilinen on April 03, 2010, 11:09:22
Pitkä lainaus parisuhdemarkkinoista...

Puhut yhdestä maailman hienoimmasta ja tärkeimmästä asiasta, rakkaudesta, osana markkinoita. Ei rakkaudella mitään markkinoita ole. Vaikka Marika rakastuu Teppoon, niin se ei ole Jarilta pois. Marikan rakkaus kohdistui tässä tapauksessa Teppoon, eikä siihen Jari olisi pystynyt vaikuttamaan. Ei tehdä rakkaudesta markkinoita.

Mitä merkitystä muutenkaan on sillä rakastuuko Marika keneen? Jos hän ei valitsekaan tavallista suomalaista miestä, vaan menee naimisiin Johnin kanssa, niin mitä merkitystä sillä on?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mies.asia on April 03, 2010, 11:24:02
Puhut yhdestä maailman hienoimmasta ja tärkeimmästä asiasta, rakkaudesta, osana markkinoita. Ei rakkaudella mitään markkinoita ole. - - Ei tehdä rakkaudesta markkinoita.

Rakkaus on emootio ja totta, sillä ei ole markkinoita (joskin rakkautta voi saavuttaa markkinoinnilla).

Toisaalta monissa osissa maailmaa järjestetyt avioliitot ovat olennainen osa kulttuuria. Myötäjäisillä, potentiaalisen parin sukulaisuussuhteilla ja sukujen välisillä neuvotteluilla on tällöin keskeinen osa, ei rakkaudella.  Talouteen ja suvunjatkamiseen perustuvia "järkiavioliittoja" on Suomessakin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Warda on April 05, 2010, 00:10:40
En vähättelisi "avioliittomarkkinoiden" merkitystä ihmisten asenteisiin vaikuttavana tekijänä. Kuten eräs maahanmuuttokriittiseksi lukeutuva ystäväni totesi, "eräs hyvin tuntemamme maahanmuuttokriittinen keskustelufoorumi kuihtuisi kasaan, jos kaikki maahanmuuttajat olisivat 16-25 -vuotiaita naisia". Ei liene myöskään yllättävää, ettei maahanmuuttokriittisissä keskusteluissa juurikaan hiiskahdeta naisvaltaisista etnisistä maahanmuuttajaryhmistä tai heidän kotoutumiseensa ja esimerkiksi oikeusturvaansa liittyvistä ongelmista (joita toki niitäkin on).

Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kullervo Kalervonpoika on April 05, 2010, 00:24:05
Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
Noh. Ei mene kauan kun juttu alkaa kääntymään vale-avioliittoihin, kulttuurieroihin, rotujen sekoittumiseen, avioeroihin, naisten kohteluun jne.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: kmruuska on April 05, 2010, 00:35:59

Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 

No jaa. Sillä hyvin tunnetulla maahanmuuttokriittisellä foorumilla ei ole mainittavaa pulaa halventavista kommenteista koskien "lähiövalaita" joille "kustannetaan verovaroista mustamakkaraa". En tiedä sitten ovatko nuo jutut leimallisesti "vastustamista" mutta eivät ne ainakaan kovin suopeilta minusta kuulosta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: La bella figura on April 05, 2010, 01:03:57
- integroituvatko miehet heikommin kuin naiset vai päinvastoin?

Naiset lienevät keskimäärin sosiaalisesti joustavampia ja sopeutuvampia. He myös myyvät periaatteensa helpommin. Se auttaa sopeutumaan.

Quote
- miksi miehet suhtautuvat muukalaisiin/maahanmuuttajiin keskimäärin kielteisemmin kuin naiset?

Olen lukenut, että miehet sitoutuvat arvoihin (mm. työ, uskonto, politiikka) lujemmin kuin naiset. Miesten sitoutumisesta saattaa seurata naisia vahvempi tarve puolustaa omaansa.

Hyvin paljon selitän myös biologialla. Mies- ja naistutkimusta opiskelleena tiedostan tosin hyvin, ettei kaikissa piireissä biologiaan vetoamista suopeasti katsota. Se on minusta käsittämätöntä. Tarmokas feministi ei kaiketi koiraa ottaessaankaan suostu silmäämään sukupuoleen, vaikka kasvattaja kuinka yrittäisi selittää, että ero sukupuolten käytöksessä voi olla suuri.

Quote
- onko miesten lapsuusiän ympärileikkaus sallittava uskonnollisin perustein?

Toki toki - samaan malliin kuin se jenkeissä kuuluu tapakulttuuriin. Siellä esinahkainen ei ole yhtä yleinen liero kuin täällä. Naisten ympärileikkaukset ovat sitten ihan toinen juttu.

Miesten ympärileikkaus on harmiton toimenpide, eikä siitä kannata tehdä käytäntöä suurempaa kysymystä. Ideologiset piirit vain jostain syystä pyrkivät liittämään siihen tekoa laajempaa symboliikkaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Demonisoitu on April 05, 2010, 01:28:27

Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 

Jos nyt sitten jonon jatkoksi.

En ole varma mitä tarkoitit leireillä, mutta viimeistään joskus vuonna 2007 alkoivat toisinaan seuraamallani monikulttuurisia suhteita käsittelevällä palstalla jätesäkkeihin nöyrtyneitä rotupettureita ja sellaisten keskimääräisesti poikkeuksellisen suurta ylipainoa ja rumuutta ruotivat kutsua itseään maahanmuuttokriittisiksi. Jo tätä ennen palstalla kehotettiin päivittäin lukemaan erästä kriittistä blogia jota seuraamalla luvattiin saatavan elintärkeitä faktoja perisynnistä vapautumiseen, ts. monikulttuurisista suhteista todellisuuteen heräämiseen.

No, koska kuukerin nellit, jätesäkit, banaanit ja nuo Ruuskan ylempänä jo mainitsemat lähiövalaat sitten lopulta ylittivät kriittisen määrän palstalla käytetystä termistöstä, olivat palstalla sitä ennen keskustelleet monikulttuurissa suhteissa ihan oikeasti elävät lopulta pakotettuja perustamaan uuden suljetun keskusteluareenan jolle jäsenyyskutsut jaettiin sähköpostitse.

Tämän kokemuksen perusteella en voi kuitenkaan väittää että rakkauteen perustuvia monikulttuurisia suhteita oltaisiin vastustettu. Nimittäin tämä ählämipatjoja kritisoiva leiri ei käsittääkseni koskaan myöntänyt uskovansa mokuliittoja ylipäätään perustetun rakkauden pohjalta. Poikkeuksena tietysti tietysti suomalaisen miehen ja kaukoaasialaisen naisen välille solmitut liitot. Ellei kriitikko sitten sattunutkin olemaan suomalainen nainen, silloin nuokaan suhteet eivät voineet perustua koskaan pyyteettömään rakkauteen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Miniluv on April 05, 2010, 01:49:22
Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 

Jos Suomessa olisi jokin merkittävämpi etninen ryhmä, joka ei kuuluisi samaan "pooliin" normivirtasten kanssa avioitumismielessä, en oikein pystyisi pitämään heitä suomalaisina. Ei tuntuisi siltä, että ollaan tässä nyt yhtä ja tasaveroista kansaa, jos tietäisi, että porukka X ei halua, että heidän tyttärensä menevät ei-X suomalaisten kanssa naimisiin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Demonisoitu on April 05, 2010, 02:48:25
Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 

Jos Suomessa olisi jokin merkittävämpi etninen ryhmä, joka ei kuuluisi samaan "pooliin" normivirtasten kanssa avioitumismielessä, en oikein pystyisi pitämään heitä suomalaisina. Ei tuntuisi siltä, että ollaan tässä nyt yhtä ja tasaveroista kansaa, jos tietäisi, että porukka X ei halua, että heidän tyttärensä menevät ei-X suomalaisten kanssa naimisiin.

Jos konditionaalinen närkästyminen tulisi ja söisi meidät... Onneksemme, sinun ja minun, Suomessa ei ole ensimmäistäkään etnistä ryhmää, merkittävää tai vähäpätöistä, joka ei kuuluisi samaan "pooliin" normivirtasten kanssa avioitumismielessä. Lienet samaa mieltä?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on April 05, 2010, 04:01:48
Rakkauteen perustuvaa maahanmuuttoa ei käsittääkseni vastusteta missään leirissä (kukapa sen aidon rakkauden sitten määritteleekin?). Olen ihmetellyt, ettei maahanmuuttokriittinen rintama ole tuonut esille mainitsemaasi uskonnolla perusteltua, vain toista sukupuolta rajoittavaa endogamiaa.
 

Jos Suomessa olisi jokin merkittävämpi etninen ryhmä, joka ei kuuluisi samaan "pooliin" normivirtasten kanssa avioitumismielessä, en oikein pystyisi pitämään heitä suomalaisina. Ei tuntuisi siltä, että ollaan tässä nyt yhtä ja tasaveroista kansaa, jos tietäisi, että porukka X ei halua, että heidän tyttärensä menevät ei-X suomalaisten kanssa naimisiin.


Suomessa on jo kauan ollut merkittävämpi ei ehkä etninen, mutta uskonnollinen ryhmä, joka käytännössä ei kuulu samaan pooliin normivirtasten kanssa avioitumismielessä. Kyseisen ryhmän suhtautuminen ehkäisyyn on hyvin kielteinen, ja sen sikiävyysaste on sen mukainen. Tarkoitan tietysti lestadiolaisia. Jostain minulle avautumattomasta syystä Hommassa ei olla hirveästi huolissaan Suomen lestadiolaistumisesta.

Ai niin, mutta kun lestadiolaisilla oli se suojaväri...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on April 07, 2010, 16:39:41
Jostain minulle avautumattomasta syystä Hommassa ei olla hirveästi huolissaan Suomen lestadiolaistumisesta.
En tiedä varmaksi, mutta voisiko kyse olla niistä eroista siinä, minkälainen vaikutus lestadiolaisilla ja esim. muslimeilla (jotka lienee Hommassa listattu uhkien kärkipäähän) on heidän ympärillään olevaan maailmaan? Ehkä?

Kerropa nyt sitten, a) millä tavalla somalien läsnäolo kaupungissa vaikuttaa "ympärillä olevaan maailmaan" (kaverin kaverin kummin kissalta kuullut kuulopuheet eivät kelpaa) ja b) millaista on asua ei-lestadiolaisena lestadiolaisvaltaisella paikkakunnalla.

Kaiken sen perusteella, mitä tiedän näistä kahdesta ryhmästä (ja minulla on ollut henk. koht. tuttavuuksia molemmissa porukoissa), voin kertoa, että otan naapuriksi mieluummin somalin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Warda on April 14, 2010, 09:58:58
http://www.verkkouutiset.fi/index.php?option=com_content&view=article&id=27886:suurtutkimuksen-yllaetysloeytoe-suomen-naiset-rakastavat-noessoempiae-miehiae-miksi&catid=4:ulkomaat&Itemid=6

Mitäs mies- ja naisasiaihmiset tästä tuumaavat?
Että macho-miehillä on heikompi kysyntä näillä leveysasteilla, tutkitusti.
 :)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kullervo Kalervonpoika on April 14, 2010, 10:06:27
Tuossahan on tutkittu vain ulkonäköä, ja ilmeisesti vain kasvonpiirteitä. Harhaan mennään. Kyllä nainen tulee ottaa ja näyttää sille kaapin paikka.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 12, 2011, 10:57:10
Tämä on iänkaikkisen vanha ketju, mutta yritetäänpä hieman elvytellä. Atlantic-lehdessä oli nimittäin kiintoisa artikkeli (http://www.theatlantic.com/business/archive/2011/06/the-great-male-stagnation/240160/) rapakontakaisesta miesten palkkakriisistä.

Kyseessä ei siis ole mikään häviäminen naisille palkkakilpailussa, vaikka tuo teksti huomauttaakin, miten naisten mediaanipalkka on seurannut bruttokansantuotteen kehittymistä paljon selkeämmin kuin miesten vastaava palkkataso, tietysti matalammalta pohjalta lähtien. Enemmänkin on kyseessä taloustilanteen aiheuttama rakenteellinen muutos, missä miesten tekemät perinteiset fyysisiä taitoja vaativat työt näyttäisivät joutuvan väliinputoajiksi:

"Still "men's work" as it was once understood--low skill, relatively well-paid physical labor (good factory jobs, in a nutshell)--is clearly the victim of the deep structural change in the economy. For the past several decades, the combination of technology and globalization has not only reduced the number and share of high-wage, low-skill production jobs that were once the province of male breadwinners. On top of this, the rate of return to these physically-skilled jobs has declined. Post-industrialism has dealt this kind of work--and the men who do it-- a  very serious blow, one from which it will be very difficult to recover."

Tässä ei sinänsä ole mitään uutta, ja artikkeli istuu aika lailla yksi yhteen niiden "miehisyyden kriisi"-selostusten kanssa. Henkilökohtaisesti en tosin oikein ole vakuutettu siitä, että tällä olisi mitään suuren mittakaavan kytköstä poliittisten ääriliikkeiden syntymiseen, vaikka julkisuudessa niin onkin usein esitetty. Teekutsuilu ja rapakon tällä puolen vaikuttava radikalismi näyttäisivät houkuttavan enemmänkin tulotasoltaan alempaan keskiluokkaan lukeutuvia koulutettuja valkokaulusmiehiä, jotka tietysti ovat omanlaisensa väliinputoajien joukko. Sen sijaan tässä artikkelissa kuvailtu kehitys saattaisi esimerkiksi Suomessa - mikäli haluamme olettaa, että vastaavanlainen ilmiö siis on meneillään myös täällä - selittää enemmänkin vasemmiston pysähtynyttä ja laskevaa kannatusta.

Mutta kiintoisasta kehityksestä tässä kyllä on kysymys. Mitä ajatuksia artikkeli muissa herättää?Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 12, 2011, 13:37:55
Teollisuuden tuotantotöiden vähentyminen iskee tietysti juuri perinteisiin miesten aloihin. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Tuotannon vähentäminen luo lisää työpaikkoja logistiikka- ja kuljetusketjussa, joka onkin jatkuvasti kehittyvä ala ja kasvaa lisää mitä enemmän tuotantoa siirretään pois.

Ongelmallisempaa on pienillä paikkakunnilla, jossa se tehdas x on ollut ainoa merkittävä työnantaja, koska uudet työpaikat syntyvät todennäköisesti muualle. Tätäkin voitaisiin tietysti muuttaa esim. antamalla oikeus maksaa alhaisempaa palkkaa alempien elinkustannusten alueilla, joka houkuttelisi työnantajia säilyttämään ja luomaan työpaikkoja myös haja-asutusalueille.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 12, 2011, 14:05:25
Teollisuuden tuotantotöiden vähentyminen iskee tietysti juuri perinteisiin miesten aloihin. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Tuotannon vähentäminen luo lisää työpaikkoja logistiikka- ja kuljetusketjussa, joka onkin jatkuvasti kehittyvä ala ja kasvaa lisää mitä enemmän tuotantoa siirretään pois.

Varmasti niinkin, mutta tuo taitaa vielä lukeutua siihen artikkelissa mainittuun "rate of return"-ilmiöön. Kuljetusalalle syntyneet työpaikatkaan tuskin pystyvät kompensoimaan niitä perustuotannossa menetettyjä miesten töitä. Entä mitkä ovat ne palkat siellä kuljetusalalla, ja nousevatko ne tai ovatko ne nousseet tuon mainitun kasvun myötä?

Meinaan vain, että tuo käyrä näyttää kyllä aika lohduttomalta. Miesten mediaaniansio ei ole ainakaan Yhdysvalloissa käytännössä noussut lainkaan sitten öljykriisin. Siis kolmeenkymmeneen vuoteen, vaikka bruttokansantuote nuppia kohti on samaan aikaan kaksinkertaistunut. Naisten mediaanitulo on sen sijaan seurannut aika hyvin bruttokansantuotteen kehittymistä ja on jo näemmä korkeampi kuin miesten. Onko täällä Suomessa edes tehty mitään vastaavaa tutkimusta?

Mitä tuosta käyrästä pitäisi päätellä? Entä mitä jos se on samanlainen Suomessa? Pitäisikö tästä kenties lähteä suosiolla makoilemaan Hatanpäälle pakkasnesteitä hörppimään muiden metsiemme miesten kanssa uudenlaista maskuliinisuutta etsimään ja sanoa maan naisväestölle, että pitäkää tunkkinne, tää maa ja yhteiskunta on teidän nyt. Kahdeksankymmentä senttiä eurosta, my ass, meidän sukupuoli pyrkii tästä lähin nollaan. Moro!


Tätäkin voitaisiin tietysti muuttaa esim. antamalla oikeus maksaa alhaisempaa palkkaa alempien elinkustannusten alueilla, joka houkuttelisi työnantajia säilyttämään ja luomaan työpaikkoja myös haja-asutusalueille.

Kyllä kai, mutta oikeus maksaa alhaisempaa palkkaa ei varmaankaan ratkaisisi sitä miesten palkkakriisiä.


Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 12, 2011, 14:32:41
Teollisuuden tuotantotöiden vähentyminen iskee tietysti juuri perinteisiin miesten aloihin. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Tuotannon vähentäminen luo lisää työpaikkoja logistiikka- ja kuljetusketjussa, joka onkin jatkuvasti kehittyvä ala ja kasvaa lisää mitä enemmän tuotantoa siirretään pois.

Ongelmallisempaa on pienillä paikkakunnilla, jossa se tehdas x on ollut ainoa merkittävä työnantaja, koska uudet työpaikat syntyvät todennäköisesti muualle. Tätäkin voitaisiin tietysti muuttaa esim. antamalla oikeus maksaa alhaisempaa palkkaa alempien elinkustannusten alueilla, joka houkuttelisi työnantajia säilyttämään ja luomaan työpaikkoja myös haja-asutusalueille.

Mjaa, täältä läksi UPM kuin kuppa Töölöstä, veivät tuon ajatuksesi pienemmästä palkasta piirun verran pitemmälle ja siirsivät toimintoja Aasiaan ynnä muualle ulkomaille. Tuli vähän asiaa vähään Aasiaan, niin sanotusti. Tilalle on sittemmin todellakin tullut pienyrittäjiä ja yksi todella iso, Google. Tehdassaleihin kohoaa huippumoderni tietokonekeskus. Noh, tietokoneitahan ne julmetun kovapalkkaiset paperimiehetkin  enimmäkseen tuijottelivat kortinpeluun ohessa, tämä perinne on heidän mukanaan (kuulemma) siirtynyt Talvivaaraan, jossa pitäisi tehdä tosin muutakin. Talvivaarastahan silloinen ympäristöministeri perheineen nettoaa todella hyvin. Tokkopa hänkään  on muuta tehnyt kuin tuikannut nimensä lupapapereihin, mökkiläisten murinoista huolimatta, korkeintaan saksia käynyt jossain avajaisissa vilauttelemassa.

UPM:n savupiipun tilalla sauhuaa vesipiippu, jäähdytys tulee Kajaaninjoesta. Todennäköistä on, että naisväen osuus työntekijöistä kasvaa myös Renforsinrannassa, näillä näkymin.

Tuo työpaikkojen säilyminen tai uusien luominen vaikka vain palkkoja polkemalla tuntuisi sikäli yltiöoptimistiselta, että siinä edellytetään työnantajalta/osakkeenomistajilta edes jonkinlaista eettisyyttä. Ihan näin veljellisesti tiedoksi: sellaista ei yritysmaailmassa ole muualla kuin juhlapuheissa. Tänne ja monelle muullekin paikkakunnalle on saatu tehtaita vain yhteiskunnan massiivisen tuen ansiosta: rakennetaan tehtaat, koulutetaan työväki ja ojennetaan avaimet käteen siinä toivossa, että edes työväki toisi verotuloja kunnalle.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 12, 2011, 15:04:44
Homma nyt vain tuntuu menevän niin, että kun yhteiskuntaelämä sivistyy ja sivilisoituu, miesten hormonivetoiset ominaisuudet käyvät yhä tarpeettomammiksi. Olisi pakko kyetä pitkäjänteiseen opiskeluun, ja siihenhän monista pojista ei ole. Miehelle alkaisi olla kaksi mahdollisuutta selvitä yhteiskunnassa: joko alkaa asiantuntijanörtiksi, joka pystyy ainakin elättämään itsensä insinörttityyppisellä työllä, tai sitten huithapelisonniksi, joka pitää huolta ulkoisista ominaisuuksistaan ja kykenee siten elättämään itsensä naisten seksuaalisena leluna (insinörtti ei tietenkään kelpaa naisten seksuaaliseksi tyydyttäjäksi).

Luonnollisesti tämä merkitsee, että yhteiskunnassa on koko ajan suuria määriä miehiä, jotka eivät kykene menestymään kummallakaan tavalla tai jotka eivät geeneihin ja hormoneihin ohjelmoidun kunnianhimonsa vuoksi kykene tyytymään osaansa. Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.) Tällainen ylijäämämiesongelman lopullinen ratkaisu olisi omiaan myös luomaan myönteistä suhtautumista ao. ratkaisuun kohderyhmän keskuudessa. (Ideaan ovat luonnollisesti vaikuttaneet Star Trek Deep Space Nine -episodi The Quickening sekä maineikas tieteiselokuva Soylent Green.)

Missään nimessä joutomiehiä ei tulisi jättää henkiin kuljeskelemaan. Kuten tiedämme, yksinäiset tarpeettomat miehet luovat yhteiskuntaan sellaista epästabiilisuutta ja volatiilisuutta, joka vaarantaa koko yhteiskuntarauhan.

(Ja joo, trollaan. Mutta hyvässä trollauksessa on aina puolet totta seassa.)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 12, 2011, 15:42:18
Homma nyt vain tuntuu menevän niin, että kun yhteiskuntaelämä sivistyy ja sivilisoituu, miesten hormonivetoiset ominaisuudet käyvät yhä tarpeettomammiksi. Olisi pakko kyetä pitkäjänteiseen opiskeluun, ja siihenhän monista pojista ei ole. Miehelle alkaisi olla kaksi mahdollisuutta selvitä yhteiskunnassa: joko alkaa asiantuntijanörtiksi, joka pystyy ainakin elättämään itsensä insinörttityyppisellä työllä, tai sitten huithapelisonniksi, joka pitää huolta ulkoisista ominaisuuksistaan ja kykenee siten elättämään itsensä naisten seksuaalisena leluna (insinörtti ei tietenkään kelpaa naisten seksuaaliseksi tyydyttäjäksi).

Luonnollisesti tämä merkitsee, että yhteiskunnassa on koko ajan suuria määriä miehiä, jotka eivät kykene menestymään kummallakaan tavalla tai jotka eivät geeneihin ja hormoneihin ohjelmoidun kunnianhimonsa vuoksi kykene tyytymään osaansa. Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.) Tällainen ylijäämämiesongelman lopullinen ratkaisu olisi omiaan myös luomaan myönteistä suhtautumista ao. ratkaisuun kohderyhmän keskuudessa. (Ideaan ovat luonnollisesti vaikuttaneet Star Trek Deep Space Nine -episodi The Quickening sekä maineikas tieteiselokuva Soylent Green.)

Missään nimessä joutomiehiä ei tulisi jättää henkiin kuljeskelemaan. Kuten tiedämme, yksinäiset tarpeettomat miehet luovat yhteiskuntaan sellaista epästabiilisuutta ja volatiilisuutta, joka vaarantaa koko yhteiskuntarauhan.

(Ja joo, trollaan. Mutta hyvässä trollauksessa on aina puolet totta seassa.)

Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 12, 2011, 15:45:48
Homma nyt vain tuntuu menevän niin, että kun yhteiskuntaelämä sivistyy ja sivilisoituu, miesten hormonivetoiset ominaisuudet käyvät yhä tarpeettomammiksi. Olisi pakko kyetä pitkäjänteiseen opiskeluun, ja siihenhän monista pojista ei ole. Miehelle alkaisi olla kaksi mahdollisuutta selvitä yhteiskunnassa: joko alkaa asiantuntijanörtiksi, joka pystyy ainakin elättämään itsensä insinörttityyppisellä työllä, tai sitten huithapelisonniksi, joka pitää huolta ulkoisista ominaisuuksistaan ja kykenee siten elättämään itsensä naisten seksuaalisena leluna (insinörtti ei tietenkään kelpaa naisten seksuaaliseksi tyydyttäjäksi).

Luonnollisesti tämä merkitsee, että yhteiskunnassa on koko ajan suuria määriä miehiä, jotka eivät kykene menestymään kummallakaan tavalla tai jotka eivät geeneihin ja hormoneihin ohjelmoidun kunnianhimonsa vuoksi kykene tyytymään osaansa. Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.) Tällainen ylijäämämiesongelman lopullinen ratkaisu olisi omiaan myös luomaan myönteistä suhtautumista ao. ratkaisuun kohderyhmän keskuudessa. (Ideaan ovat luonnollisesti vaikuttaneet Star Trek Deep Space Nine -episodi The Quickening sekä maineikas tieteiselokuva Soylent Green.)

Missään nimessä joutomiehiä ei tulisi jättää henkiin kuljeskelemaan. Kuten tiedämme, yksinäiset tarpeettomat miehet luovat yhteiskuntaan sellaista epästabiilisuutta ja volatiilisuutta, joka vaarantaa koko yhteiskuntarauhan.

(Ja joo, trollaan. Mutta hyvässä trollauksessa on aina puolet totta seassa.)

Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.

Olen jopa kokeillut sitä nuorena käytännössä. Se on hyvä ja vaivaton tapa säilyttää poikuus kolmekymppiseksi.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 12, 2011, 15:52:35
Olen jopa kokeillut sitä nuorena käytännössä. Se on hyvä ja vaivaton tapa säilyttää poikuus kolmekymppiseksi.

Sellainen voi tietysti olla kovin turhauttavaa. Viittasin kyllä enemmän siihen, että se miehisyyden kriisi voisi mahdollisesti helpottaa jos ihmisiä lakkaisi ajattelemasta kävelevinä sukupuolieliminä. Siis myös itseään.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 12, 2011, 15:57:53
Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.)

No hyvä on, jatketaan provosoivaa trollausta. Seuraavaksi kirjoitettua ei tarvitse ottaa kaikilta osin vakavasti, vaikka se pohjaakin tilastoihin.

Oletettavasti seksuaalisesti syrjäytyneiden miesten ongelmat ovat aivan liiaksi tapetilla ja kyseessä on vain marginaaliryhmä. Tästä on itse asiassa pätevää näyttöä. Tutkimusten mukaan (http://www.halfsigma.com/2011/06/sexual-conquests-dont-lead-to-happiness.html) peräti 86% selibaatissa eläneistä miehistä oli olotilaansa joko erittäin tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä. Parisuhteessa elävistä miehistä - tai jos tarkkoja ollaan, tutkimuksen mukaan vain yhden partnerin kanssa seksiä vuoden aikana harrastaneista miehistä - oli erittäin tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä vastaavasti 91.5%, siis ei sanottavasti enemmän. Mielestäni näiden lukemien valossa ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että seksi olisi miehelle jokin primääri tarve, minkä tyydyttämättä jättäminen ajaa heidät epätoivoon ja/tai itsetuhoon. Paremminkin näillä lukemilla voi tehdä sen johtopäätöksen, että marginaalinen joukko miehiä pitää saamattomuudestaan aivan helvetinmoista meteliä.

Tutkimus on myös isku vasten sitä tyypillistä naisille julistettua stereotypiaa, että mies haluaisi vain seksiä. Paremminkin tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että seksistä vouhotetaan aivan liiaksi. Kahdeksassa tapauksessa kymmenestä mies elää mukavasti ja onnellisesti ilman naista tai ilman ylipäätään minkäänlaista sukupuolista kanssakäymistä; yhdessä tapauksessa kymmenestä hän on onneton joka tapauksessa vaikka saisikin tarpeensa tyydytettyä. Huomionarvoista on, että moninkertainen tyydytys useiden partnerien kanssa laskee onnellisuuslukemia entisestään.

Sen sijaan monien tämän päivän naisten onkin jo verrattomasti hankalampi elää ilman miestä, koska nainen on luonnostaan riippuvainen seksistä. Vaikka tutkimuksen mukaan myös naisten onnellisuus laskee partnerien lisääntyessä jonkin verran, se myös ponnahtaa nopeasti takaisin mitä enemmän niitä partnereita on. Sopii huomioida, että tutkimuksen mukaan niistä miehistä, joilla on vuoden aikana 21-100 partneria, vain 11,8% on erittäin onnellisia tilanteeseensa ja peräti 37% onnettomia. Vastaavasti niistä naisista, joilla on vuoden aikana sama lukema partnereita - siis kahdestakymmenestä sataan - on 45,8% hyvin onnellisia ja vain 14,3% onnettomia. Näyttäisi siltä, että ylitettyään sen kahdenkymmenen seksipartnerin rajan vuotta kohti on nainen tavallaan löytänyt itsensä ja sinut identiteettinsä kanssa.

Mielestäni näiden lukemien pohjalta voi jo vetää johtopäätöksiä siitä, että selibaatti on miehelle vähintäänkin yhtä luonnollinen ja suotuisa olotila kuin yksiavioinen parisuhde, ja vastaavasti sen, että naiselle luonnollisin ja elähdyttävin olotila on täysin holtiton promiskuiteetti, missä hänellä on uusi mies vähintään joka toinen viikko, tai parhaimmillaan kahdesti viikossa. Tästä voisi periaatteessa tehdä sen radikaalin olettamuksen, että mies on monasti naiselle vain väline, jonka kautta hän voi toteuttaa naiseuttaan.


Missään nimessä joutomiehiä ei tulisi jättää henkiin kuljeskelemaan. Kuten tiedämme, yksinäiset tarpeettomat miehet luovat yhteiskuntaan sellaista epästabiilisuutta ja volatiilisuutta, joka vaarantaa koko yhteiskuntarauhan.

Miksi, jos se yhteiskuntarauha joka tapauksessa palvelee ensisijaisesti vain naisia ja heidän kyltymätöntä seksinnälkäänsä? Koska yhteiskunnassa on feminismin valtavirtaistumisen jälkeen jo pitkään vallinnut sukupuolisen vastakkainasettelun tilanne, tuo yllämainittu miesten parempi selibaatin sietokyky suo kaikki valtit heidän käsiinsä. Miesten nimenomaan pitääkin eristäytyä ja muodostaa eksklusiivisia miehisiä yhteisöjä sekä siirtokuntia, samanlaisia kuin Zaporožen kasakkakunta aikoinaan. Näissä retriiteissä miehet voisivat toteuttaa itseään meditaation, urheilun, yhteiskunnallisen pohdiskelun, lihansyönnin, kansantaiteen, kalastuksen, henkevän keskustelun ja muun vastaavan merkeissä. Syntyisi vaihtoehtoinen maskuliininen yhteiskuntamalli, joka voisi olla hyvinkin menestyksekäs, ainakin jos paljonpuhutun länsimaisen patriarkaalisen yhteiskunnan tähänastista kohtalaisen mainiota menestystä haluaa pitää ennakkotapauksena ja suuntaviittana.

Mikäli se yksi tyyppi kymmenestä alkaisi joskus valittaa sitä, kun ei saa naista, niin hänet voisi potkaista kierrätykseen sinne ulkopuoliseen naisten yhteiskuntaan. Hyvällä tuurilla hänestä voisi tulla partneri numero 21 jollekin naiselle, joka ei aivan vielä olisi päässyt sinne onnellisuuden korkeimmalle asteelle. Sen jälkeen kaikki olisivat taas tyytyväisiä.Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 12, 2011, 16:00:32
Olen jopa kokeillut sitä nuorena käytännössä. Se on hyvä ja vaivaton tapa säilyttää poikuus kolmekymppiseksi.

Sellainen voi tietysti olla kovin turhauttavaa. Viittasin kyllä enemmän siihen, että se miehisyyden kriisi voisi mahdollisesti helpottaa jos ihmisiä lakkaisi ajattelemasta kävelevinä sukupuolieliminä. Siis myös itseään.

Mutta, mutta... nettiaikaan heitä ajatellaankin istuvina sellaisina, enimmäkseen, joskus seisovinakin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 12, 2011, 16:07:19

Mikäli se yksi tyyppi kymmenestä alkaisi joskus valittaa sitä, kun ei saa naista, niin hänet voisi potkaista kierrätykseen sinne ulkopuoliseen naisten yhteiskuntaan. Hyvällä tuurilla hänestä voisi tulla partneri numero 21 jollekin naiselle, joka ei aivan vielä olisi päässyt sinne onnellisuuden korkeimmalle asteelle. Sen jälkeen kaikki olisivat taas tyytyväisiä.

Vaihtoehtoinen ratkaisumalli noihin ongelmiin voisi olla, että perustettaisiin Amiriikan malliin hoitoloita seksiaddikteille, siis lähinnä naisille. Näihin olisi sitten tasa-arvon nimissä pääsy myös miehillä, vaikka eivät kyseisestä riippuvuudesta kärsisikään.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 12, 2011, 16:10:33
naiselle luonnollisin ja elähdyttävin olotila on täysin holtiton promiskuiteetti, missä hänellä on uusi mies vähintään joka toinen viikko, tai parhaimmillaan kahdesti viikossa. Tästä voisi periaatteessa tehdä sen radikaalin olettamuksen, että mies on monasti naiselle vain väline, jonka kautta hän voi toteuttaa naiseuttaan.

No mitäpä tätä kieltämäänkään.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 12, 2011, 16:28:15

Miksi, jos se yhteiskuntarauha joka tapauksessa palvelee ensisijaisesti vain naisia ja heidän kyltymätöntä seksinnälkäänsä?

No tietenkin siksi, että naisten kyltymätön seksinnälkä on se millä seuraava sukupolvi tuotetaan. Ei koskaan pidä unohtaa, että mies on ennen kaikkea naisen ruumiinosa tyttärien tuottamiseksi. Muista naisen ruumiinosista mies eroaa lähinnä helpomman amputoitavuutensa osalta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on June 12, 2011, 16:41:19
Quote
Miksi, jos se yhteiskuntarauha joka tapauksessa palvelee ensisijaisesti vain naisia ja heidän kyltymätöntä seksinnälkäänsä?

Jos ajatellaan noin yleensä kummalla on paremmat mahdollisuudet saada seksiä, niin naisten seksinälkäisyys voisi olla monen miehen mielestä ihan kiva etu heille itselleen.

Joten haetaan vain yhteiskuntarauhaa, jotta saisimme seksinnälkäisiä naisia, sama kai se, jos ei isyys varmistu, jos pääsee sikamonen kanssa kanssa touhuilemaan, niin aina joskus tärppää.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 12, 2011, 17:50:53
Ex-perussuomalainen Ilkka Sysimetsä ottaa uusimmalla musiikkivideollaan tiukasti kantaa päivänpoliittiseen ilmiöön ja miehen asemaan modernissa yhteiskunnassamme: http://www.rumba.fi/nahtya-ei-saa-nakemattomaksi-mieti-siis-kahdesti-ennen-kuin-perehdyt-frederikin-armottomaan-uutuusvideoon-24416/

Kesän ykköshitti on löytynyt!

(En suosittele klikkaamaan.)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 12, 2011, 19:27:45
Ex-perussuomalainen Ilkka Sysimetsä ottaa uusimmalla musiikkivideollaan tiukasti kantaa päivänpoliittiseen ilmiöön ja miehen asemaan modernissa yhteiskunnassamme: http://www.rumba.fi/nahtya-ei-saa-nakemattomaksi-mieti-siis-kahdesti-ennen-kuin-perehdyt-frederikin-armottomaan-uutuusvideoon-24416/

Kesän ykköshitti on löytynyt!

(En suosittele klikkaamaan.)

Loisteliasta heteronormatiivisuuden kyseenalaistamista. Nyt ymmärrän, miksi Frederik ei enää ole perussuomalainen. Kyllä tästä videosta vielä selviää hengissä, mutta odotapas kun ystävämme Jiri "Postmode" Nieminen laatii blogiinsa tutkielman asiasta. SE on se kauhukokemus, ei tämä video.

Erityiset propsit junttidiskoenglannin ääntämistavasta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 12, 2011, 20:42:49
Teollisuuden tuotantotöiden vähentyminen iskee tietysti juuri perinteisiin miesten aloihin. Asia ei kuitenkaan ole aivan näin yksinkertaista. Tuotannon vähentäminen luo lisää työpaikkoja logistiikka- ja kuljetusketjussa, joka onkin jatkuvasti kehittyvä ala ja kasvaa lisää mitä enemmän tuotantoa siirretään pois.

Varmasti niinkin, mutta tuo taitaa vielä lukeutua siihen artikkelissa mainittuun "rate of return"-ilmiöön. Kuljetusalalle syntyneet työpaikatkaan tuskin pystyvät kompensoimaan niitä perustuotannossa menetettyjä miesten töitä. Entä mitkä ovat ne palkat siellä kuljetusalalla, ja nousevatko ne tai ovatko ne nousseet tuon mainitun kasvun myötä?

Eivät ne uudet työpaikat varmasti aivan yksi yhteen synny, mutta tosiaan ongelma on myös siinä, että ne uudet työpaikat eivät synny sinne, mistä tuotantoa on lopetettu.

Mitä tulee kuljetusalan palkkoihin ovat ne käsittääkseni ihan kohtuullisia ainakin sellaisissa firmoissa, jotka noudattavat AKT:n tessiä, koska se on vahva liitto. Kuljetus- ja logistiikkaketjussa varsinaisessa palkkakuopassa ovat yleensä sellaiset työntekijät, joiden työnantaja on jollain ilveellä soveltanut firmaansa palvelualojen PAMin tessiä.

Sinänsä varmasti tekstissä esitetyt asiat pitävät paikkansa, mutta ottaen huomioon naisten aseman työmarkkinoilla vielä joitakin kymmeniä vuosia sitten ei kai se ole mikään ihme, että heidän mediaanitulonsa on noussut aivan eri tavalla kuin miesten? Automaation kehittyminen ja fyysisen voiman tarpeen väheneminen töissä tietenkin vaikuttaa juuri miehiin kahdellakin tavalla. Työt vähenevät kun automaatio vähentää työläisten tarvetta ja toisaalta naiset pystyvät kilpailemaan työmarkkinoilla miesten kanssa myös näissä töissä.

Mitä tuosta käyrästä pitäisi päätellä? Entä mitä jos se on samanlainen Suomessa? Pitäisikö tästä kenties lähteä suosiolla makoilemaan Hatanpäälle pakkasnesteitä hörppimään muiden metsiemme miesten kanssa uudenlaista maskuliinisuutta etsimään ja sanoa maan naisväestölle, että pitäkää tunkkinne, tää maa ja yhteiskunta on teidän nyt. Kahdeksankymmentä senttiä eurosta, my ass, meidän sukupuoli pyrkii tästä lähin nollaan. Moro!

Olisiko tuo nyt sitten niin hirveä kohtalo? Meinaan jos voisi vain päivät lojua, keskustella, lukea kirjoja ja tehdä muuta kivaa samaan aikaan kun eukko hoitaisi mammonaa. Vaikka siinä samalla hoitaisi sitten hieman enemmän kotitöitä olisi kaikelle mukavalle kuitenkin ihan eri tavalla aikaa kuin normaalin palkkatyön rikkomassa arjessa. Mitään pakkasnesteitä ei tietenkään hörpittäisi vaan hienoimpia liköörejä (ostettu siipan rahoilla), joita pidettäisiin salapulloina kirjahyllyn takana tai WC:n säiliössä samalla tavoin kuin juopot kotirouvat ovat kautta aikojen tehneet. Sitten kun puoliso on tienannut riittävän määrän rahaa otetaan tietenkin avioero ja jäädään lopullisesti lepäämään laakereillaan.

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Miniluv on June 13, 2011, 17:44:54
Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.

Ensimmäinen, mitä tästä tuli mieleen kyllä oli että sängyssä tarvitaan naista eikä ihmistä.

:)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 13, 2011, 18:02:55
Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.

Ensimmäinen, mitä tästä tuli mieleen kyllä oli että sängyssä tarvitaan naista eikä ihmistä.

:)

Ai miksi, pitääkö se siivota?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 13, 2011, 18:12:10
Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.

Ensimmäinen, mitä tästä tuli mieleen kyllä oli että sängyssä tarvitaan naista eikä ihmistä.

:)

Ai miksi, pitääkö se siivota?

Eiku naiessa ovat hyvänä apuna.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Timo Anttila on June 13, 2011, 18:39:02
Oletko miettinyt sellaista vaihtoehtoa, että voitaisiin vain kaikki olla ihmisiä eikä sukupuolia.

Ensimmäinen, mitä tästä tuli mieleen kyllä oli että sängyssä tarvitaan naista eikä ihmistä.

:)

Ohi hieman, mutta "Reality has..." I Am America (And So Can You!) kuulunee myös sinun kirjastoosi, mutta entäpä: Stephen Colbert And Philosophy - I Am Philosophy (And So Can You!)? Jos ei, suosittelen!
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 14, 2011, 19:40:14
Puheenaihe: Pitäisikö suomalaisnaistenkin pyrkiä vain miesten miellyttämiseen (http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KAL_newssite%2FAMLayout&cid=1194682078764&p=1194596113763&packedargs=packedargs%3DAMArticleCommentThreadDetails%25253AmaxPosts%253D50&pagename=KALWrapper)

Kaikkea ne keksivätkin. Mistähän tälle kesälle löytyisi uusi Ruokolahden leijona?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on June 14, 2011, 20:14:34
Puheenaihe: Pitäisikö suomalaisnaistenkin pyrkiä vain miesten miellyttämiseen (http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KAL_newssite%2FAMLayout&cid=1194682078764&p=1194596113763&packedargs=packedargs%3DAMArticleCommentThreadDetails%25253AmaxPosts%253D50&pagename=KALWrapper)

Kaikkea ne keksivätkin. Mistähän tälle kesälle löytyisi uusi Ruokolahden leijona?


Joskus tulee miettineeksi onko tuolle Eurabialle ja muslimien vyörylle enää mitään tehtävissä? Ehkä meidän on vain alistuttava Allahin tahtoon ja ryhdyttävä noudattamaan muslimien omituisia tapoja.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 14, 2011, 20:15:43
Puheenaihe: Pitäisikö suomalaisnaistenkin pyrkiä vain miesten miellyttämiseen (http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KAL_newssite%2FAMLayout&cid=1194682078764&p=1194596113763&packedargs=packedargs%3DAMArticleCommentThreadDetails%25253AmaxPosts%253D50&pagename=KALWrapper)

Kaikkea ne keksivätkin. Mistähän tälle kesälle löytyisi uusi Ruokolahden leijona?


Joskus tulee miettineeksi onko tuolle Eurabialle ja muslimien vyörylle enää mitään tehtävissä? Ehkä meidän on vain alistuttava Allahin tahtoon ja ryhdyttävä noudattamaan muslimien omituisia tapoja.

Se houkuttaisi sinua kovastikin, vai kuinka?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 14, 2011, 20:17:09
Joskus tulee miettineeksi onko tuolle Eurabialle ja muslimien vyörylle enää mitään tehtävissä? Ehkä meidän on vain alistuttava Allahin tahtoon ja ryhdyttävä noudattamaan muslimien omituisia tapoja.


Sorry, nyt vedit esityksesi liian överiksi ja kärähdit. Kukaan ei vastaa stereotyyppiä noin täydellisesti. Selvästikään et siis ole ehta nuiva, vaan false flag-trolli.Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on June 14, 2011, 21:34:51
Puheenaihe: Pitäisikö suomalaisnaistenkin pyrkiä vain miesten miellyttämiseen (http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=KAL_newssite%2FAMLayout&cid=1194682078764&p=1194596113763&packedargs=packedargs%3DAMArticleCommentThreadDetails%25253AmaxPosts%253D50&pagename=KALWrapper)

Kaikkea ne keksivätkin. Mistähän tälle kesälle löytyisi uusi Ruokolahden leijona?


Joskus tulee miettineeksi onko tuolle Eurabialle ja muslimien vyörylle enää mitään tehtävissä? Ehkä meidän on vain alistuttava Allahin tahtoon ja ryhdyttävä noudattamaan muslimien omituisia tapoja.

Se houkuttaisi sinua kovastikin, vai kuinka?


Kyllähän täällä syntisessä lännessä asuvankin on pakko vähän kunnioittaa noin pyyteetöntä omistautumista hengellisyyteen, Herraa palvelemaan.
 
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on June 14, 2011, 21:44:52
Joskus tulee miettineeksi onko tuolle Eurabialle ja muslimien vyörylle enää mitään tehtävissä? Ehkä meidän on vain alistuttava Allahin tahtoon ja ryhdyttävä noudattamaan muslimien omituisia tapoja.


Sorry, nyt vedit esityksesi liian överiksi ja kärähdit. Kukaan ei vastaa stereotyyppiä noin täydellisesti. Selvästikään et siis ole ehta nuiva, vaan false flag-trolli.Best,

J. J.Hyvin harva on sataprosenttisesti rutinuiva tai äärisuvaitsevainen. Ehkä jokaisen nuivan sisällä asuu pikku Julmuri joka haluaa puhdistua perisynnistä joka seuraa jokaista kaukaasialaisen geeniklusterin Y-krosomin kantajaa. (VHM)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 14, 2011, 21:59:23
Hyvin harva on sataprosenttisesti rutinuiva tai äärisuvaitsevainen.

Totta kai. Nimenomaan siitä päättelinkin, että vedät vain pelkkää parodista roolia. Yksikään ehta hompanssi ei ole noin korostetun nuiva.


Ehkä jokaisen nuivan sisällä asuu pikku Julmuri joka haluaa puhdistua perisynnistä joka seuraa jokaista kaukaasialaisen geeniklusterin Y-krosomin kantajaa. (VHM)

Sinun sisälläsi taitaa asua leikkisä pikkumies, joka nauttii siitä kun saa provosoida muita esiintymällä jonain muuna, kuin mitä tosiasiassa on, eikös vain? Hah, myönnä vain suosiolla että olet feikannut koko ajan.


Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 14, 2011, 22:07:30

Hyvin harva on sataprosenttisesti rutinuiva tai äärisuvaitsevainen. Ehkä jokaisen nuivan sisällä asuu pikku Julmuri joka haluaa puhdistua perisynnistä joka seuraa jokaista kaukaasialaisen geeniklusterin Y-krosomin kantajaa. (VHM)


Eikö perisynti ole kristillinen käsite? Muslimeilla sitä ei liene, tokko edes juutalaisilla, jotka tuota Aatami ja Eeva -tarua ylläpitivät, muista uskonnoista tai geeniklusterista puhumattakaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 14, 2011, 22:23:28
Hyvin harva on sataprosenttisesti rutinuiva tai äärisuvaitsevainen.

Totta kai. Nimenomaan siitä päättelinkin, että vedät vain pelkkää parodista roolia. Yksikään ehta hompanssi ei ole noin korostetun nuiva.

"Parodia on jo kauan ollut mahdotonta. Ne tekevät sen itse." (Paavo Haavikko)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on June 17, 2011, 08:46:53
Asiallisinta nettikeskustelua mies- ja naisasiasta käydään näinä päivinä (ei suinkaan Laasasen blogissa vaan) täällä: http://feministienvuoro.wordpress.com/
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 17, 2011, 16:55:16
Hyvin harva on sataprosenttisesti rutinuiva tai äärisuvaitsevainen. Ehkä jokaisen nuivan sisällä asuu pikku Julmuri joka haluaa puhdistua perisynnistä joka seuraa jokaista kaukaasialaisen geeniklusterin Y-krosomin kantajaa. (VHM)

Kyllä. Juuri näin asia on. Siksi pyörsin aiemman päätökseni siitä, että en enää osallistu tämän aiheen keskusteluihin, vaikka nettiriippuuvuteni vuoksi tietysti päätökseni ei olisi pitänyt kuitenkaan. Jokainen ansaitsee kuitenkin mahdollisuuden tulla järkiinsä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on June 17, 2011, 17:55:04
Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.)

No hyvä on, jatketaan provosoivaa trollausta. Seuraavaksi kirjoitettua ei tarvitse ottaa kaikilta osin vakavasti, vaikka se pohjaakin tilastoihin.
[snip]

Varsin mielenkiintoisia tuloksia. Kiitoksia. Suunnilleen kaikki seksuaalisuuteen liittyvät sukupuolistereotypiät ovat siis väärin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 19, 2011, 18:41:46
Kas, nyt sitä saa, työtätekevät, rumat ja raskautetutkin ja ihan laillisesti (http://www.aamulehti.fi/cs/Satellite/Kotimaa/1194683835501/artikkeli/ensimmaisena+suomessa+seksia+myyva+milla+antaa+asiakkaalle+kuitin.html). Sinne vaan, tamperelaiset, muistakaa kuitenkin veroilmoitus: "Per Hashisblad" Yömyöhässä (Hietanen - Petelius): "Kyllä kvitolla pärjää! Jos ravintolan menet, ja sinä maksat, sinun täyty saada kvitto. Sinun pitä vaatimalla vaatia kvittoa"
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Warda on June 20, 2011, 09:51:40
Näille tulee kehittää mahdollisimman tuskattomia eutanasiamahdollisuuksia esim. erityisissä saattokodeissa, joissa kuolemaansa valmistautuvat miehet voisivat kokea vaikkapa voimakkaita seksuaalisia nautintoja ennen lopputoimenpidettä. (On selvää, että juuri seksuaalinen syrjäytyminen olisi yksi eutanasiapainetta luovista tekijöistä.)

No hyvä on, jatketaan provosoivaa trollausta. Seuraavaksi kirjoitettua ei tarvitse ottaa kaikilta osin vakavasti, vaikka se pohjaakin tilastoihin.

Oletettavasti seksuaalisesti syrjäytyneiden miesten ongelmat ovat aivan liiaksi tapetilla ja kyseessä on vain marginaaliryhmä. Tästä on itse asiassa pätevää näyttöä. Tutkimusten mukaan (http://www.halfsigma.com/2011/06/sexual-conquests-dont-lead-to-happiness.html) peräti 86% selibaatissa eläneistä miehistä oli olotilaansa joko erittäin tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä. Parisuhteessa elävistä miehistä - tai jos tarkkoja ollaan, tutkimuksen mukaan vain yhden partnerin kanssa seksiä vuoden aikana harrastaneista miehistä - oli erittäin tyytyväisiä tai kohtalaisen tyytyväisiä vastaavasti 91.5%, siis ei sanottavasti enemmän. Mielestäni näiden lukemien valossa ei voi tehdä sitä johtopäätöstä, että seksi olisi miehelle jokin primääri tarve, minkä tyydyttämättä jättäminen ajaa heidät epätoivoon ja/tai itsetuhoon. Paremminkin näillä lukemilla voi tehdä sen johtopäätöksen, että marginaalinen joukko miehiä pitää saamattomuudestaan aivan helvetinmoista meteliä.

Tutkimus on myös isku vasten sitä tyypillistä naisille julistettua stereotypiaa, että mies haluaisi vain seksiä. Paremminkin tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että seksistä vouhotetaan aivan liiaksi. Kahdeksassa tapauksessa kymmenestä mies elää mukavasti ja onnellisesti ilman naista tai ilman ylipäätään minkäänlaista sukupuolista kanssakäymistä; yhdessä tapauksessa kymmenestä hän on onneton joka tapauksessa vaikka saisikin tarpeensa tyydytettyä. Huomionarvoista on, että moninkertainen tyydytys useiden partnerien kanssa laskee onnellisuuslukemia entisestään.

Sen sijaan monien tämän päivän naisten onkin jo verrattomasti hankalampi elää ilman miestä, koska nainen on luonnostaan riippuvainen seksistä. Vaikka tutkimuksen mukaan myös naisten onnellisuus laskee partnerien lisääntyessä jonkin verran, se myös ponnahtaa nopeasti takaisin mitä enemmän niitä partnereita on. Sopii huomioida, että tutkimuksen mukaan niistä miehistä, joilla on vuoden aikana 21-100 partneria, vain 11,8% on erittäin onnellisia tilanteeseensa ja peräti 37% onnettomia. Vastaavasti niistä naisista, joilla on vuoden aikana sama lukema partnereita - siis kahdestakymmenestä sataan - on 45,8% hyvin onnellisia ja vain 14,3% onnettomia. Näyttäisi siltä, että ylitettyään sen kahdenkymmenen seksipartnerin rajan vuotta kohti on nainen tavallaan löytänyt itsensä ja sinut identiteettinsä kanssa.

Mielestäni näiden lukemien pohjalta voi jo vetää johtopäätöksiä siitä, että selibaatti on miehelle vähintäänkin yhtä luonnollinen ja suotuisa olotila kuin yksiavioinen parisuhde, ja vastaavasti sen, että naiselle luonnollisin ja elähdyttävin olotila on täysin holtiton promiskuiteetti, missä hänellä on uusi mies vähintään joka toinen viikko, tai parhaimmillaan kahdesti viikossa. Tästä voisi periaatteessa tehdä sen radikaalin olettamuksen, että mies on monasti naiselle vain väline, jonka kautta hän voi toteuttaa naiseuttaan.


Missään nimessä joutomiehiä ei tulisi jättää henkiin kuljeskelemaan. Kuten tiedämme, yksinäiset tarpeettomat miehet luovat yhteiskuntaan sellaista epästabiilisuutta ja volatiilisuutta, joka vaarantaa koko yhteiskuntarauhan.

Miksi, jos se yhteiskuntarauha joka tapauksessa palvelee ensisijaisesti vain naisia ja heidän kyltymätöntä seksinnälkäänsä? Koska yhteiskunnassa on feminismin valtavirtaistumisen jälkeen jo pitkään vallinnut sukupuolisen vastakkainasettelun tilanne, tuo yllämainittu miesten parempi selibaatin sietokyky suo kaikki valtit heidän käsiinsä. Miesten nimenomaan pitääkin eristäytyä ja muodostaa eksklusiivisia miehisiä yhteisöjä sekä siirtokuntia, samanlaisia kuin Zaporožen kasakkakunta aikoinaan. Näissä retriiteissä miehet voisivat toteuttaa itseään meditaation, urheilun, yhteiskunnallisen pohdiskelun, lihansyönnin, kansantaiteen, kalastuksen, henkevän keskustelun ja muun vastaavan merkeissä. Syntyisi vaihtoehtoinen maskuliininen yhteiskuntamalli, joka voisi olla hyvinkin menestyksekäs, ainakin jos paljonpuhutun länsimaisen patriarkaalisen yhteiskunnan tähänastista kohtalaisen mainiota menestystä haluaa pitää ennakkotapauksena ja suuntaviittana.

Mikäli se yksi tyyppi kymmenestä alkaisi joskus valittaa sitä, kun ei saa naista, niin hänet voisi potkaista kierrätykseen sinne ulkopuoliseen naisten yhteiskuntaan. Hyvällä tuurilla hänestä voisi tulla partneri numero 21 jollekin naiselle, joka ei aivan vielä olisi päässyt sinne onnellisuuden korkeimmalle asteelle. Sen jälkeen kaikki olisivat taas tyytyväisiä.Best,

J. J.

Anteeksi, että kommentoin kehun tätä mainiota analyysiä näin viiveellä (pienoisen foorumitauon jälkeen). Puhut jälleen kerran asiaa(kin), tosin aivan turhaan "trollaukseen" verhoten. Jussi, olet vahvimmillasi näissä sukupuolirooleihin liittyvissä havainnoissasi! :-D En tosin soisi tuollaisten miesretriittien aivan kamalasti yleistyvän, mutta luulen, että jos haalisi porukat Tokoinrannasta ja hieman muualtakin näin kostean lomakauden alettua noille joogalomillesi, voisi maailma näyttäytyä hieman kauniimpana ja onnellisempana paikkana itse kullekin.

Tähän väliin en malta olla tunkematta hieman Henry Laasasta, joka kirjoittaa kriittisesti (parrakkaista naisista eli http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lutkaliike+saapuu+Suomeen/1135266793193)  Lutka-liikkeestä ja purnaa miehen tiukkoja pukeutumiskoodeja:
*
(Tää on siis ihan parasta Henryä): 11.6.2011 22:46 Henry Laasanen .10 pistettä
1. Kansanedustajamiehet eivät saa pukeutua "antaviin" mekkoihin
2. Miehet eivät saa pitää puolipenistä paljastavia pöksyjä, vaikka naiset voivat paljastaa puolirintaa.
3. Ylipäätään naisten vaatteisiin pukeutuminen ei ole miehille sallittua, varsinkaan monissa työtehtävissä.

Oikeastaan ainut tapa herätellä naisten seksuaalista mielenkiintoa olisi peniksen esittely tavalla tai toisella, mutta sitä ei katsota hyvällä...

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75609-lutkaliike
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 20, 2011, 10:20:52
Tähän väliin en malta olla tunkematta hieman Henry Laasasta, joka kirjoittaa kriittisesti (parrakkaista naisista eli http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lutkaliike+saapuu+Suomeen/1135266793193)  Lutka-liikkeestä ja purnaa miehen tiukkoja pukeutumiskoodeja:
*
(Tää on siis ihan parasta Henryä): 11.6.2011 22:46 Henry Laasanen .10 pistettä
1. Kansanedustajamiehet eivät saa pukeutua "antaviin" mekkoihin
2. Miehet eivät saa pitää puolipenistä paljastavia pöksyjä, vaikka naiset voivat paljastaa puolirintaa.
3. Ylipäätään naisten vaatteisiin pukeutuminen ei ole miehille sallittua, varsinkaan monissa työtehtävissä.

Oikeastaan ainut tapa herätellä naisten seksuaalista mielenkiintoa olisi peniksen esittely tavalla tai toisella, mutta sitä ei katsota hyvällä...

http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/75609-lutkaliike

No epäilemättä nämäkin pukeutumiskoodit ovat Henryn mielestä feministien aikaansaannosta, vaikka tietysti feminiineiksi koetun pukeutumisen vähentyminen miesmuodista (meikit, peruukit, sukkahousut, korut jne) on melko uusi asia, ja sillä oli ilmeisen paljon tekemistä maailmansotien kanssa. Nykyinen taikka moderni tyyli on ymmärtääkseni pitkälti peruja 20-luvulta, jolloin miesten muodissakin alettiin suosia epämuodollista, sporttista ja mukavaa. Siirtyminen pelkkiin housuihin on vieläkin uudempi asia; käsittääkseni länsimaissakin esimerkiksi pitkien yöpaitojen käyttö miehillä poistui kuvioista totaalisesti vasta vain muutama vuosikymmen sitten.

Tiedä sitten kuinka perversseissä piireissä ja työyhteisöissä minä olen liikkunut, mutta olen kyllä elämässäni tuntenut paljon miehiä, jotka varsinkin kesäisin suosivat jonkinlaisia hameratkaisuja. Koko yläruumis paljaana kulkeminen ei sekään tietysti ole mitenkään kauhean epätavallista tai edes tuomittavaa kesähelteillä.

Olen kyllä jo pari vuotta sitten ollut sitä mieltä, että kalukukkaro voisi tehdä paluun miesten muotiin. Viimeksi kun niitä on laajemmin käytetty, niin niitähän on jouduttu täyttämään oljilla ja kaikenlaisella sellaisella epämukavalla, mutta moderni vaateteollisuus varmasti osaisi nopeastikin tuottaa push-up -malleja geelillä ja ilmatyynyillä, kirjavissa kuoseissa. Tässä on siis aivan selvä markkinarako, varsinkin kun nuoret miehet nykyään kuulemma kuluttavat paljon rahaa ulkonäköönsä ja vaatteisiinsa.

Mutta täytyy kyllä sanoa, että Henryllä on aika kiintoisa käsitys naisten seksuaalisen mielenkiinnon heräämisen tavoista, jos hänen mielestään se onnistuu paljasta sukupuolielintä naiselle heiluttamalla. Kyseinen juttu kun ehkä naisten puolelta koetaan lähinnä uhkaavaksi. Näkemys heijastaakin ehkä enemmän maskuliinista käsitystä seksuaalisen halun kohteesta; miehet itse ovat niin loputtoman kiinnostuneita omista peniksistään (tästä nyt todistaa koko aiheen ympärille syntynyt populaari- ja aikuisviihdekulttuuri siinä missä miehisissä yhteisöissä ennen pitkää väistämättä tapahtuva elinten tsekkailu ja vertailu) ja usein seksuaalisuudessaan niin tavattoman penetraatiokeskeisiä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 20, 2011, 11:01:14
Tähän väliin en malta olla tunkematta hieman Henry Laasasta, joka kirjoittaa kriittisesti (parrakkaista naisista eli http://www.hs.fi/kotimaa/artikkeli/Lutkaliike+saapuu+Suomeen/1135266793193)  Lutka-liikkeestä ja purnaa miehen tiukkoja pukeutumiskoodeja.

Laasanen vetää tapansa mukaan aivan tyrmivän typeriä analogioita. Otetaan nyt vaikka tämä:


* 2. Miehet eivät saa pitää puolipenistä paljastavia pöksyjä, vaikka naiset voivat paljastaa puolirintaa.

Miehisten sukupuolielinten alueen vertaaminen naisen poveen ei nähdäkseni ole aivan oikea rinnastus. Funktio ja niiden välittämä signaali ovat näillä mainituilla ruumiinosilla sekä fyysisesti että kulttuurisesti täysin erilaiset, minkä luulisi olevan selviö itseään sukupuolitutkijaksi kutsuvalle tapaukselle. Laasasen sukupuoliseen autismiin on kylläkin jo pitkään kuulunut se, ettei hän ilmeisestikään tajua mitä oikeastaan milläkin ruumiinosalla tehdään ja miten ne viestittävät.

Mikäli nyt kaipaa jonkinlaisia sosiaalisesti hyväksyttäviä paljastavia ja seksuaalisesti vihjailevia pukeutumisvaihtoehtoja miehille, niin onhan niitä. Kesäisinhän tietysti yksi keino on kuljeskella suorasukaisesti ilman paitaa, kunhan on pitänyt itsensä fyysisesti riittävän hyvässä kunnossa. Tästä voi vetää vielä radikaalimmaksikin erilaisilla shortsi- ja speedovaihtoehdoilla, mutta tietysti näiden käyttö rajoittuu enemmänkin uimarannoille ja puistoihin, ja sehän on sitten aivan niitä signaaleita poimivasta naisesta kiinni iskeekö tämänlainen pukeutuminen. Olettaen, että Laasanen kaipaa miehistä vaihtoehtoa tälle niinsanotun "lutkaliikkeen" pukeutumiselle, niin sen miehinen vastinehan olisi normaali renttuilu. Laasanen voi vetää tämän äärimmäisyyksiin vaikka pukemalla päälleen perkeleen kireät housut ja sullomalla sen alumiinifolioon käärityn avomaankurkun punttiinsa.

Laasasen kommentti siitä, miten ainut tapa herätellä naisten seksuaalista mielenkiintoa olisi "peniksen esittely tavalla tai toisella" on kaiketikin jonkinlaista trollausta. Sukupuolista mielenkiintoa herätellessään kiinnittävät miehet ja naiset toisissaan huomiota noin miljoonaan eri asiaan, joko tiedostaen tai tiedostamattaan. Allekirjoittanut ei ole mikään Casanova, mutta naiset ovat kertoneet retkahtaneensa minussa hiuksiini, silmiini ja nenääni. Yhdessä tapauksessa jopa ääneni oli tehnyt vaikutuksen, vaikkei se varsinaisesti mikään Jeremy Irons-pornobaritoni olekaan.

Yleisesti ottaen pituus tietysti on eduksi. Reilua eli ei, useimmat naiset kyllä näyttäisivät kiinnostuvan yli 180-senttisistä miehistä helpommin kuin lyhyemmistä, ilmeisesti joistakin selkeästi biologiaan juontavista syistä. Kevyt sänki on tutkimusten mukaan (http://www.telegraph.co.uk/earth/earthnews/3345796/Women-prefer-men-with-stubble-for-love-sex-and-marriage.html) eduksi, mutta täysparta on jo riskipeliä. Vitsi on siinä, että sänki viestittää kyvystä kasvattaa parta niin halutessaan ja sitä myöten korkeasta testosteronitasosta (biologinen signaali), antaa samalla ymmärtää kiihottavasta maskuliinisesta epäsovinnaisuudesta ja kapinallisuudesta (kulttuurinen signaali), mutta on huomattavasti siistimpi ja salonkikelpoisempi kuin täysi risuparta (sosiaalinen signaali).

Eli kyllä niitä subliminaalisia keinoja mielenkiinnon herättelyyn on aivan riittävästi suotu myös miehille. Sekä tietysti se avoin keino, eli aloitteen tekeminen.Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 11:08:58
...ei ole laulut lasten laulut,
lasten laulut, naisten naurut,
ne on partasuun urohon,
joit' ei laula kaikki lapset
eikä pojat puoletkana,
kolmannetkana kosijat
tällä inhalla iällä,
katovalla kannikalla.


- Kalevala -


Taasko ne akat täällä riekkuu, ilkkuen ämmämäisten miesten jutuille, kaikenkarvaisten Marttikerhojen höpinöille?

Tuossa teille silmänruokaa, ahmatit: Tällaisestako (http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-69232.html) estetiikasta onkin kyse?

Jos noita vanhoja juttuja kaivelee, niin eikö tuo ikivanha teerenpeli olekin kamalan aggressiivista jo kielen tasolla? Piiritetään naista, isketään nainen, valloitetaan, hurmataan (vrt. hurme), hakkaillaan, kellistetään, otetaan, tunkeudutaan... Yhtä sotimista kaikki tyynni.

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 11:29:54

Miehisten sukupuolielinten alueen vertaaminen naisen poveen ei nähdäkseni ole aivan oikea rinnastus. Funktio ja niiden välittämä signaali ovat näillä mainituilla ruumiinosilla sekä fyysisesti että kulttuurisesti täysin erilaiset, minkä luulisi olevan selviö itseään sukupuolitutkijaksi kutsuvalle tapaukselle. Laasasen sukupuoliseen autismiin on kylläkin jo pitkään kuulunut se, ettei hän ilmeisestikään tajua mitä oikeastaan milläkin ruumiinosalla tehdään ja miten ne viestittävät.

Mikäli nyt kaipaa jonkinlaisia sosiaalisesti hyväksyttäviä paljastavia ja seksuaalisesti vihjailevia pukeutumisvaihtoehtoja miehille, niin onhan niitä. Kesäisinhän tietysti yksi keino on kuljeskella suorasukaisesti ilman paitaa, kunhan on pitänyt itsensä fyysisesti riittävän hyvässä kunnossa. Tästä voi vetää vielä radikaalimmaksikin erilaisilla shortsi- ja speedovaihtoehdoilla, mutta tietysti näiden käyttö rajoittuu enemmänkin uimarannoille ja puistoihin, ja sehän on sitten aivan niitä signaaleita poimivasta naisesta kiinni iskeekö tämänlainen pukeutuminen. Olettaen, että Laasanen kaipaa miehistä vaihtoehtoa tälle niinsanotun "lutkaliikkeen" pukeutumiselle, niin sen miehinen vastinehan olisi normaali renttuilu. Laasanen voi vetää tämän äärimmäisyyksiin vaikka pukemalla päälleen perkeleen kireät housut ja sullomalla sen alumiinifolioon käärityn avomaankurkun punttiinsa.

Niinku näinkö? Taisi tulla selväksi, henryjen todellinen mielenkiinnon kohde.

(http://www.eroticartcollection.com/Media/Tom_of_Finland/Tom_of_Finland_02.jpg)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 20, 2011, 11:34:24
Taasko ne akat täällä riekkuu, ilkkuen ämmämäisten miesten jutuille, kaikenkarvaisten Marttikerhojen höpinöille? Tuossa teille silmänruokaa, ahmatit: Tällaisestako (http://www.spiegel.de/fotostrecke/fotostrecke-69232.html) estetiikasta onkin kyse?

Tuo kuva on otettu Saksassa 1930-luvulla. Oletko aivan varma, että se on alunperin naisille suunnattu?

Mitä taas kalevalaisuuteen tulee, niin kansanperinteenä on muistaakseni säilynyt myös naisten lausumaksi tarkoitettu "Lemmennostatus", josta Paula Havaste on tehnyt näemmä siistityn version (http://www.gummerus.fi/page.asp?sivuID=282&component=/ACBoard/uutiset_juttu.asp&recID=1314). Alkuperäisessä oli muistaakseni roisimpaa tavaraa, kuten "nouskoon kiihko kiimasuosta, häkärä häijyn perästä" sekä tietysti erinäisiä viisikirjaimisia kutsumanimiä.

Folkloristiikan saralta sopinee tähän väliin taltiointi (http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=29&t=854&a=7949) Lapinlahden linnuilta, missä kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan Tapio Liinojan väkevään maskuliiniseen tulkintaan kohdassa 1:10. Lapparit osasivat heittää aina oman suopean, rehdin ja säväyttävän miehisen vastineensa oman aikansa yltiöhehkutettuihin naisenergisiin virtauksiin, mistä hyväksi esimerkiksi kävi myös miesteatteriryhmä "Mahtavat mulkut". Nykyään eivät Laasanen ja kumppanit osaa kuin marista ja kitistä.

Mitä tuohon toiseen Tom of Finlandin piirrokseen tulee, niin edesmennyt Touko Laaksonen muistaakseni totesi olevansa itse niinsanottu persemies. Pullottavia etumuksia hän kuulemma piirteli etupäässä vain niistä kiinnostuneita asiakkaitaan varten. Helvetin kova jätkä se ainakin oli, vapaudenristin ritari ja Viipurinlahden veteraani.Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 11:46:13

Tuo kuva on otettu Saksassa 1930-luvulla. Oletko aivan varma, että se on alunperin naisille suunnattu?

En tosiaankaan. Siinä on kokonainen kuvasarja, myös arjalaisia neitoja ilkosillaan. Linkkasin tuon leidiemme mieliksi.

Kuis se briteillä menikään? Naisilla "makaa selälläsi silmät kiinni ja ajattele isänmaata", miehillä kiire kettujahtiin, kriketinpeluuseen ynnä muihin "miehisiin" rientoihin?


Mitä taas kalevalaisuuteen tulee, niin kansanperinteenä on muistaakseni säilynyt myös naisten lausumaksi tarkoitettu "Lemmennostatus", josta Paula Havaste on tehnyt näemmä siistityn version (http://www.gummerus.fi/page.asp?sivuID=282&component=/ACBoard/uutiset_juttu.asp&recID=1314). Alkuperäisessä oli muistaakseni roisimpaa tavaraa, kuten "nouskoon kiihko kiimasuosta, häkärä häijyn perästä" sekä tietysti erinäisiä viisikirjaimisia kutsumanimiä.

Kyllä kansa tietää.Folkloristiikan saralta sopinee tähän väliin taltiointi (http://www.yle.fi/elavaarkisto/?s=s&g=4&ag=29&t=854&a=7949) Lapinlahden linnuilta, missä kannattaa kiinnittää huomiota nimenomaan Tapio Liinojan väkevään maskuliiniseen tulkintaan kohdassa 1:10. Lapparit osasivat heittää aina oman suopean, rehdin ja säväyttävän miehisen vastineensa oman aikansa yltiöhehkutettuihin naisenergisiin virtauksiin, mistä hyväksi esimerkiksi kävi myös miesteatteriryhmä "Mahtavat mulkut". Nykyään eivät Laasanen ja kumppanit osaa kuin marista ja kitistä.

Niinpä.

Mahtavat mulkut irvaili teatteriryhmälle Raivoisat ruusut (http://fi.wikipedia.org/wiki/Raivoisat_Ruusut).


Mitä tuohon toiseen Tom of Finlandin piirrokseen tulee, niin edesmennyt Touko Laaksonen muistaakseni totesi olevansa itse niinsanottu persemies. Pullottavia etumuksia hän kuulemma piirteli etupäässä vain niistä kiinnostuneita asiakkaitaan varten. Helvetin kova jätkä se ainakin oli, vapaudenristin ritari ja Viipurinlahden veteraani.Best,

J. J.


Kyllä Tompalla oli näemmä muutakin hihassaan. Jännän yhteneviä piirteitä tuon natsiestetiikan kanssa, muuten.

(http://www.tomoffinlandfoundation.org/foundation/EAG/11/029-020.jpg)

Tuo misu ei taida tosin olla Tompan itsensä piirtämä, säätiön galleriasta löytyi.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 20, 2011, 14:03:21
Tiedä sitten kuinka perversseissä piireissä ja työyhteisöissä minä olen liikkunut, mutta olen kyllä elämässäni tuntenut paljon miehiä, jotka varsinkin kesäisin suosivat jonkinlaisia hameratkaisuja.

Tuo kyllä tosiaan kertoo niistä piireistä enemmän kuin yleisestä pukeutumistyylistä. Kyllä sitä toki ehkä kerran pari kesässä tapaa jonkun miehen (joka ei ole transu), joka pukeutuu johonkin "miesten hameeseen", mutta minusta ne ovat ällöttäviä.

Quote
Olen kyllä jo pari vuotta sitten ollut sitä mieltä, että kalukukkaro voisi tehdä paluun miesten muotiin. Viimeksi kun niitä on laajemmin käytetty, niin niitähän on jouduttu täyttämään oljilla ja kaikenlaisella sellaisella epämukavalla, mutta moderni vaateteollisuus varmasti osaisi nopeastikin tuottaa push-up -malleja geelillä ja ilmatyynyillä, kirjavissa kuoseissa. Tässä on siis aivan selvä markkinarako, varsinkin kun nuoret miehet nykyään kuulemma kuluttavat paljon rahaa ulkonäköönsä ja vaatteisiinsa.

Kyllähän se perinteinen "kurkku lahkeeseen" malli on halvempi ja helpompi kuin erilliset kalukukkarot mikäli kokee tarvetta korostaa etumustaan.

Quote
miehet itse ovat niin loputtoman kiinnostuneita omista peniksistään (tästä nyt todistaa koko aiheen ympärille syntynyt populaari- ja aikuisviihdekulttuuri siinä missä miehisissä yhteisöissä ennen pitkää väistämättä tapahtuva elinten tsekkailu ja vertailu) ja usein seksuaalisuudessaan niin tavattoman penetraatiokeskeisiä.

On ne miehet kauheita, likaisia ja kuvottavia. ;)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 14:14:30
Kyseinen juttu kun ehkä naisten puolelta koetaan lähinnä uhkaavaksi. Näkemys heijastaakin ehkä enemmän maskuliinista käsitystä seksuaalisen halun kohteesta; miehet itse ovat niin loputtoman kiinnostuneita omista peniksistään (tästä nyt todistaa koko aiheen ympärille syntynyt populaari- ja aikuisviihdekulttuuri siinä missä miehisissä yhteisöissä ennen pitkää väistämättä tapahtuva elinten tsekkailu ja vertailu) ja usein seksuaalisuudessaan niin tavattoman penetraatiokeskeisiä.

Tuota noin. On tullut olluksi jos jonkinlaisessa miehisessä yhteisössä, en ole mihinkään elinten vertailuihin törmännyt kertaakaan. Tottahan on merimiesjuttuja kaikenkarvaisista runkkauskilpailuista, kenen mälli lentää pitemmälle ja niin poispäin, mutta kerronpa sinulle salaisuuden: ihan kaikkeen ei kannata uskoa.

Henkilökohtaisesti olen kiinnostuneempi vaikkapa tuontyyppisistä hameista tuontyyppisessä vartalossa (http://en.wikipedia.org/wiki/Callipygian):

Venus Aphrodite Jennifer (http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-2005528/Jennifer-Lopez-suffers-embarrassing-wardrobe-malfunction-live-German-TV.html) Kallipygos vilauttaa mekon mallia

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 20, 2011, 14:35:01
Mitä tuohon toiseen Tom of Finlandin piirrokseen tulee, niin edesmennyt Touko Laaksonen muistaakseni totesi olevansa itse niinsanottu persemies. Pullottavia etumuksia hän kuulemma piirteli etupäässä vain niistä kiinnostuneita asiakkaitaan varten. Helvetin kova jätkä se ainakin oli, vapaudenristin ritari ja Viipurinlahden veteraani.

Miten sinä viitsit levittää tuollaista homomyönteistä Pravdan propagandaa (http://hommaforum.org/index.php/topic,33534.msg526885.html#msg526885)? Jos Srebrenicassa olisi ollut suomalaisia eikä  hollantilaisia homoja (http://hommaforum.org/index.php/topic,33534.msg526861.html#msg526861), olisi koko juttu estetty helposti.

Sokerina pohjalla ei pidä tietenkään unohtaa, etteihän se homo edes ampuisi vihollista kun on niin kiihottunut vastapuolen komeasta uroosta (http://hommaforum.org/index.php/topic,33534.msg526882.html#msg526882). Ja sitten joku vielä kaipaa jotain erityisiä selityksiä miksi minä en halua enää tulla yhdistetyksi millään tavalla ns. nuivaan ideologiaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Timo Anttila on June 20, 2011, 14:37:43
Homoerotiikasta puheenollen, kulttuuripääkaupunki Turku olisi tuon iänikuisen Tompan sijaan voinut valita esille laitettavaksi Magnus Enckelliä, vaikka hän ei niin turkulaisperäinen juuri olekkaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on June 20, 2011, 16:51:56
Miten sinä viitsit levittää tuollaista homomyönteistä Pravdan propagandaa (http://hommaforum.org/index.php/topic,33534.msg526885.html#msg526885)?


Levitetään lisää. Touko Laaksosen muistelmista:

"Parhaita kavereita ammuttiin tohjoksi, vatsat auki ja päät muusina. Ne oli vähän liian rajuja kokemuksia kestettäväksi. Ei kukaan ollut valmis sellaisia asioita kohtaamaan. Kyllä niistä painajaisia sai. Oli kehitettävä sellainen suojaava kuori niitä kaikkia nähtyjä ja koettuja asioita vastaan. Siis suojauduttava rauhan aikanakin. Sillä lailla sitä yksi jos toinenkin piti itsensä aisoissa. Ei ollut muutakaan vaihtoehtoa."

"Seksi se veti sinne kaduille miehiä iskemään. Kukaan ei tiennyt elääkö sitä huomenna ja tuleeko huomista aamua ylipäätään ollenkaan. Niin sitä sitten elettiin kuin viimeistä päivää. Otettiin kaikki irti. Se oli estotonta touhua se!"

"Sota-aika oli ihan päinvastoin, silloin oli isompia ongelmia ja silloin ei homoista välitetty oikeastaan mitään, se oli hyvin vapaamielistä aikaa. Stockan edessä oli ratikkapysäkki, jonain sumuisena iltana - kaikki valot oli vekka kadulta pommitusten takia - keskellä ratikkapysäkkiä, keskellä katua naitiin jonkun kaverin kanssa. Jotkut hahmot oli siinä vähän matkan päässä, eikä ne tullu lähelle kun ne huomas, että siellä oli jotain tällästä tapahtumassa. Mä en muista mitään protesteja heterojen taholta sillon, se tuli sodan jälkeen, sitten ruvettiin moralisoimaan kauheesti ja nää lait tuli korostetusti esille."

"Sodan jälkeen tuli usein kadulla vastaan miehiä, joilla oli vaimot ja lapset ympärillään. Samoja miehiä, joiden kanssa oltiin sodan aikana oltu seksihommissa. Kun sodan aikana ei ollut naisia saatavilla, nämä aviomiehet ja isät olivat hakeneet iloja meikäläisten maisemista. Mehän mentiin ulos, että saatais naida. Niissä oloissa sitä oletti, että monet olisivat olleet homoja, mutta sitten sodan jälkeen sitä oikein todella yllättyi, miten paljon heteroita niissä olikin. Sodan päätyttyä me kaikki sitten vetäydyimme omiin leireihimme."Tässä on uskoakseni havaittavissa tiettyä sanomaa.Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Timo Anttila on June 20, 2011, 18:28:47
...n miehiä, joilla oli vaimot ja lapset ympärillään. Samoja miehiä, joiden kanssa oltiin sodan aikana oltu seksihommissa. Kun sodan aikana ei ollut naisia saatavilla, nämä aviomiehet ja isät olivat hakeneet iloja meikäläisten maisemista. Mehän mentiin ulos, että saatais naida. Niissä oloissa sitä oletti, että monet olisivat olleet homoja, mutta sitten sodan jälkeen sitä oikein todella yllättyi, miten paljon heteroita niissä olikin. Sodan päätyttyä me kaikki sitten vetäydyimme omiin leireihimme."[/i]


Tässä on uskoakseni havaittavissa tiettyä sanomaa.Best,

J. J.

Tämä totta ja mielestäni tämän kuvan(so. alempi) taistelijoissa ja veteraaneissa: http://www.iltalehti.fi/uutiset/2011061913915894_uu.shtml?fb_ref=flb&fb_source=profile_oneline, on jotain sellaista piilotettua, mutta jollain tavalla uranistisen universaalia, jota ei tavallisen VHM:n kannata katsoa liian pitkään (ja uskoakseni en puhu vain itseni puolesta!) ettei korvissa ala soimaan tämä http://www.youtube.com/watch?v=4p_cXfdz8Hw
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 20, 2011, 18:39:29
Tuota noin. On tullut olluksi jos jonkinlaisessa miehisessä yhteisössä, en ole mihinkään elinten vertailuihin törmännyt kertaakaan. Tottahan on merimiesjuttuja kaikenkarvaisista runkkauskilpailuista, kenen mälli lentää pitemmälle ja niin poispäin, mutta kerronpa sinulle salaisuuden: ihan kaikkeen ei kannata uskoa.

Empiriasi on varmasti laajempaa kuin allekirjoittaneella, joka myöntää lisäksi trollanneensa hieman.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 20, 2011, 18:40:43
Tiedä sitten kuinka perversseissä piireissä ja työyhteisöissä minä olen liikkunut, mutta olen kyllä elämässäni tuntenut paljon miehiä, jotka varsinkin kesäisin suosivat jonkinlaisia hameratkaisuja.

Tuo kyllä tosiaan kertoo niistä piireistä enemmän kuin yleisestä pukeutumistyylistä. Kyllä sitä toki ehkä kerran pari kesässä tapaa jonkun miehen (joka ei ole transu), joka pukeutuu johonkin "miesten hameeseen", mutta minusta ne ovat ällöttäviä.

Voi Julmuri, kuinka estoinen oletkaan!
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 19:03:36
Tuota noin. On tullut olluksi jos jonkinlaisessa miehisessä yhteisössä, en ole mihinkään elinten vertailuihin törmännyt kertaakaan. Tottahan on merimiesjuttuja kaikenkarvaisista runkkauskilpailuista, kenen mälli lentää pitemmälle ja niin poispäin, mutta kerronpa sinulle salaisuuden: ihan kaikkeen ei kannata uskoa.

Empiriasi on varmasti laajempaa kuin allekirjoittaneella, joka myöntää lisäksi trollanneensa hieman.


Ihanko totta? Ja minä kun luulin, että sinä tosissasi...

Kyllähän noita kikkelinmittauksia tapahtuu, mutta ne toimivat yleensä symbolisella tasolla, kikkelinjatkeita vertaillaan, autoja, aseita, lompakon paksuutta, you name it.

Annas kun kerron tositarinan, toisen käden tietoa kylläkin. Tuttavapiiriini kuului nuoruudessani muuan rumpali, nuornamiesnä lahjakas, maata nimibändeissä kierrellyt grynderin poika. Syystä tai toisesta hän sairastui skitsofreniaan. Skitsofreenikoilla - niin kuin monella muullakin - tapaavat symboliset ja reaalimaailman kuviot heittää iloisesti häränpyllyä. No, päivänä muutamana pari muuta tuttavaani oli mennyt vierailulle hänen kotiinsa, jolloin hän oli puristellut ja esitellyt sitä kiinteämpää henkilökohtaisen energiatalouden ylläpitämisestä koituvaa ylijäämää muovipussissa julistaen: "Tässä on näyte miehuudestani". Voi olla, että grynderi-isän ja pojan käsitykset miehisyydestä jossain määrin erosivat toisistaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 20, 2011, 19:05:13
Tiedä sitten kuinka perversseissä piireissä ja työyhteisöissä minä olen liikkunut, mutta olen kyllä elämässäni tuntenut paljon miehiä, jotka varsinkin kesäisin suosivat jonkinlaisia hameratkaisuja.

Tuo kyllä tosiaan kertoo niistä piireistä enemmän kuin yleisestä pukeutumistyylistä. Kyllä sitä toki ehkä kerran pari kesässä tapaa jonkun miehen (joka ei ole transu), joka pukeutuu johonkin "miesten hameeseen", mutta minusta ne ovat ällöttäviä.

Voi Julmuri, kuinka estoinen oletkaan!

He ain't no true Scotsman, eh? Josko tuo olisi sentään kiltti?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 20, 2011, 20:16:18
Tuota noin. On tullut olluksi jos jonkinlaisessa miehisessä yhteisössä, en ole mihinkään elinten vertailuihin törmännyt kertaakaan. Tottahan on merimiesjuttuja kaikenkarvaisista runkkauskilpailuista, kenen mälli lentää pitemmälle ja niin poispäin, mutta kerronpa sinulle salaisuuden: ihan kaikkeen ei kannata uskoa.

Empiriasi on varmasti laajempaa kuin allekirjoittaneella, joka myöntää lisäksi trollanneensa hieman.

Olen samaa mieltä Johann Wolfgangin kanssa, vaikken ole jaksanutkaan lukea Faustia loppuun. Mielestäni nuo kyrvänmittauskilpailujutut kuulostavat samanlaisilta vaellustarinoilta kuin rasistien kertomukset siitä kuinka turkkilaiset/brutopialaiset/savolaiset/jne... istuttavat perunoita olohuoneeseen tai teurastavat eläviä vuohia keittiössä. Itse asiassa se, että feministit kertovat miehistä näitä juttuja, osoittaa osaltaan, että feministit ihan oikeasti suhtautuvat VHMiin samalla tavalla kuin rasistit toisenihoisiin tai -uskoisiin.

Mitä miesten hameisiin tulee, kiltti on kyllä kovien kundien vaate, johon kuuluu oikeaoppisessa muodossaan mm. iso ja jyhkeä kalukukkaro sekä oikea miekka tuppineen - sen verran äreän näköinen teräase, etten uskaltaisi mennä nimittelemään ao. vaatekappaleeseen sonnustautunutta henkilöä miehisyydeltään kyseenalaiseksi. Jossain päin nettiä oli jonkin kilttikokonaisuuksia markkinoivan firman sivut, joilta katselin niiden hintoja, ja kyllä ne ovat vähintään Savile Row -tasoa, kun ovat käsityönä tehtyjä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kössi Pöde on June 23, 2011, 06:32:57
Kyseinen juttu kun ehkä naisten puolelta koetaan lähinnä uhkaavaksi. Näkemys heijastaakin ehkä enemmän maskuliinista käsitystä seksuaalisen halun kohteesta; miehet itse ovat niin loputtoman kiinnostuneita omista peniksistään (tästä nyt todistaa koko aiheen ympärille syntynyt populaari- ja aikuisviihdekulttuuri siinä missä miehisissä yhteisöissä ennen pitkää väistämättä tapahtuva elinten tsekkailu ja vertailu) ja usein seksuaalisuudessaan niin tavattoman penetraatiokeskeisiä.

Tuota noin. On tullut olluksi jos jonkinlaisessa miehisessä yhteisössä, en ole mihinkään elinten vertailuihin törmännyt kertaakaan.

Kyllähän se nyt saatana saunassa aina sivusilmällä kasuaalisti tsekataan. Jos tämän joku kieltää, niin pistää vähän epäilemään, onko kaverilla ihan puhtaat jauhot pussissa.

Minutkin on tunnettu kaveripiirissä kohta 10 vuotta lempinimellä "Petsamon Holmes" ihan vain siksi, että kaveri sattui kymmenisen vuotta sitten Himoksen juhannusfestareilla yhdessä saunoessamme näkemään kännipäissään  jotain harhoja.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 23, 2011, 15:33:37
(Laaksosen muistelmista)
"Sota-aika oli ihan päinvastoin, silloin oli isompia ongelmia ja silloin ei homoista välitetty oikeastaan mitään, se oli hyvin vapaamielistä aikaa. Stockan edessä oli ratikkapysäkki, jonain sumuisena iltana - kaikki valot oli vekka kadulta pommitusten takia - keskellä ratikkapysäkkiä, keskellä katua naitiin jonkun kaverin kanssa.

Tämä kuolemanpelon ja lisääntyneen seksin yhteys on kai ihan tuttu ilmiö  muutenkin ja suuntautumisesta riippumatta. Itse luin joskus, että esim. Berliinissä keväällä 1945 oli ihan tavallista, että metrojen rappukäytävissä ja vastaavilla paikoilla kuksittiin aivan julkisesti. Kyllä myös kotimaassa harrastettiin seksiä tuolloin oikein urakalla. Syy saattaa olla biologinen tai psykologinen tai molempia.

Esimerkiksi lottia syyllistettiin sodan jälkeen löyhästä moraalista, mikä oli kyllä todella veemäisesti tehty. Kyseessähän oli palvelus isänmaalle jos näin oli. Ylipäätään olen itse sitä mieltä, ettei suostuvaisten aikuisten välillä hurjimmatkaan mieltymykset ole millään tavalla vaarallisia vaan vaarallista on yrittää tukahduttaa niitä. Tuskin se nimittäin sattumaa on, että juuri katolisten pappien tai jyrkkien uskonlahkojen keskuudesta aina vain löytyy niitä törkeitä hyväksikäyttötapauksia.

Voimakas tarve vahtia ja tuomita toisten seksitapoja on mielestäni seksuaalinen perversio jo sinällään. Esimerkiksi fanaattiseen homovastaisuuteen on vaikea keksiä mitään muuta syytä kuin, että henkilö itse kokee homoeroottiset mielikuvat kiihottaviksi ja kokee siitä vahvaa syyllisyyttä, jolloin tuomitsemalla ikään kuin "hyvittää" tämän itselleen. Ainakin jollain tavalla sen homoseksin on pyörittävä päässä koko ajan jos sitä vastaan jaksaa niin lujasti paasata.

Mielestäni nuo kyrvänmittauskilpailujutut kuulostavat samanlaisilta vaellustarinoilta kuin rasistien kertomukset siitä kuinka turkkilaiset/brutopialaiset/savolaiset/jne... istuttavat perunoita olohuoneeseen tai teurastavat eläviä vuohia keittiössä. Itse asiassa se, että feministit kertovat miehistä näitä juttuja, osoittaa osaltaan, että feministit ihan oikeasti suhtautuvat VHMiin samalla tavalla kuin rasistit toisenihoisiin tai -uskoisiin.

Eipä sitä varmaan sellaista paljoakaan ole, että nyt varsinaisesti millään mittanauhalla miehet toistensa elimiä pisteyttäisi. Toisaalta kyllä teini-ikäisten poikien keskuudessa on aika tavallista, että vedetään porukalla käteen ja vähän tutkaillaan kaverin peliä. Se tosin liittyy enemmän tuon ikäkauden seksuaaliseen epävarmuuteen ja tuo ehkä joillekin helpotusta nähdä, että samanlaiset vehkeet ne muillakin on eikä se jos esim. stondaa sentin vasemmalle vinoon ole mikään epämuodostuma. Sitä, että aikuiset miehet tällaista tekisivät en ole kyllä kuullut. Naisethan ne tosin vasta toisiaan vertaileekin, että väittäisin kyllä miehillä vähemmän tällaista olevan.

Quote
Mitä miesten hameisiin tulee, kiltti on kyllä kovien kundien vaate, johon kuuluu oikeaoppisessa muodossaan mm. iso ja jyhkeä kalukukkaro sekä oikea miekka tuppineen - sen verran äreän näköinen teräase, etten uskaltaisi mennä nimittelemään ao. vaatekappaleeseen sonnustautunutta henkilöä miehisyydeltään kyseenalaiseksi. Jossain päin nettiä oli jonkin kilttikokonaisuuksia markkinoivan firman sivut, joilta katselin niiden hintoja, ja kyllä ne ovat vähintään Savile Row -tasoa, kun ovat käsityönä tehtyjä.

Varmasti näin on, mutta kiltti liittyy aivan erilaiseen kokonaisuuteen kuin ne miesten hameet, joita esim. täällä Kallion kaduilla näkee. Tarkemmin ajateltuna ei minua ärsytä täälläkään näkyvissä malleissa ne hameet eikä se hampun lehdellä koristeltu olkapussi, joka tähän asukokonaisuuteen tuntuu yleensä kuuluvan. Minua ärsyttävät ne flegmaattiset ihmiset, jotka tätä tyyliä käyttävät, eivät hameet eikä hamppu.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: rjh on June 23, 2011, 16:07:35
Tämä kuolemanpelon ja lisääntyneen seksin yhteys on kai ihan tuttu ilmiö  muutenkin ja suuntautumisesta riippumatta. Itse luin joskus, että esim. Berliinissä keväällä 1945 oli ihan tavallista, että metrojen rappukäytävissä ja vastaavilla paikoilla kuksittiin aivan julkisesti. Kyllä myös kotimaassa harrastettiin seksiä tuolloin oikein urakalla. Syy saattaa olla biologinen tai psykologinen tai molempia.
Ilmeisesti molempia. Aihettahan on sivuttu sotia käsitelleessä kirjallisuudessa. Suuret määrät nuoria miehiä (ja naisia myös) kaukana kotoa ja tietosina siitä, että noutaja tai rampautuminen voi tulla milloin tahansa.  Kait on atavistinen tarve jatkaa sukua tai ihan vain halu tuntea olevansa elossa kun vielä voi.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 23, 2011, 16:21:08
Tämä kuolemanpelon ja lisääntyneen seksin yhteys on kai ihan tuttu ilmiö  muutenkin ja suuntautumisesta riippumatta. Itse luin joskus, että esim. Berliinissä keväällä 1945 oli ihan tavallista, että metrojen rappukäytävissä ja vastaavilla paikoilla kuksittiin aivan julkisesti. Kyllä myös kotimaassa harrastettiin seksiä tuolloin oikein urakalla. Syy saattaa olla biologinen tai psykologinen tai molempia.
Ilmeisesti molempia. Aihettahan on sivuttu sotia käsitelleessä kirjallisuudessa. Suuret määrät nuoria miehiä (ja naisia myös) kaukana kotoa ja tietosina siitä, että noutaja tai rampautuminen voi tulla milloin tahansa.  Kait on atavistinen tarve jatkaa sukua tai ihan vain halu tuntea olevansa elossa kun vielä voi.

Minusta miesten hameet nyt vain ovat akkamaisia. Toisaalta voisi ajatella niinkin, että tasa-arvon nimissä myös naisilla kuuluisi olla pelkät alushameet nimettömien asemesta, jolloin edellä kuvatut pikaiset interaktiot rappukäytävissä ynnä muissa vastaavissa tiloissa tulisivat helpommiksi suorittaa.

Naisten hamemuoti kylläkin vaihtelee: viime vuosina muodissa on ollut kovin pieniä hameita, jopa niin, että kun ennen piti levittää hametta jotta näkyisi naisen *aah*, nykyään pitää levittää *aah* nähdäkseen hameen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on June 23, 2011, 17:54:29
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 23, 2011, 18:13:19
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.

Sovinistisioille* oma läävä? Nöf, nöf, tuohan on loistoidea. Saammehan me myös ikiomat purtilot, saammehan?

Voisimme vaikkapa laatia selvityksen siitä, miksi sovinistisian keittiön lamppua vaihtamaan ei tarvita ketään.

*Sovinismilla (http://fi.wikipedia.org/wiki/Sovinismi) en tässä yhteydessä tietenkään tarkoita ylikorostunutta kansallismielisyyttä. Kansallismielisillä tunnetusti on jo valmiiksi hallussaan kokonainen foraklusteri.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 24, 2011, 15:21:10
(Laaksosen muistelmista)
"Sota-aika oli ihan päinvastoin, silloin oli isompia ongelmia ja silloin ei homoista välitetty oikeastaan mitään, se oli hyvin vapaamielistä aikaa. Stockan edessä oli ratikkapysäkki, jonain sumuisena iltana - kaikki valot oli vekka kadulta pommitusten takia - keskellä ratikkapysäkkiä, keskellä katua naitiin jonkun kaverin kanssa.

Tämä kuolemanpelon ja lisääntyneen seksin yhteys on kai ihan tuttu ilmiö  muutenkin ja suuntautumisesta riippumatta. Itse luin joskus, että esim. Berliinissä keväällä 1945 oli ihan tavallista, että metrojen rappukäytävissä ja vastaavilla paikoilla kuksittiin aivan julkisesti. Kyllä myös kotimaassa harrastettiin seksiä tuolloin oikein urakalla. Syy saattaa olla biologinen tai psykologinen tai molempia.

Esimerkiksi lottia syyllistettiin sodan jälkeen löyhästä moraalista, mikä oli kyllä todella veemäisesti tehty. Kyseessähän oli palvelus isänmaalle jos näin oli.


Olle Leino - Yrjö Leinon poika - mainitsi muistaakseni kirjassaan Herren prövar blott... sodan lopusta sellaisen tapauksen, että nuorten tyttöjen ja juuri ja juuri hengissä selvinneiden solttupoikien kohtaaminen repesi seksiorgioiksi, ja aikalaiset ilmeisesti suhtautuivat asiaan ymmärryksellä, koska kyse sentään oli sodassa ja kuolemanhädässä olleista ihmisistä. Moralisointi alkoi vasta myöhemmin. Pidän erittäin valitettavana sitä, että ilmeisesti ainakin osa kuusi-seitsenkymmenluvun ihmisistä liittyi mukaan moralisointiin, koska seksuaalisen vallankumouksen myötä juuri näihin asioihin olisi voitu suhtautua asiallisemmin ja ymmärtävämmin, ja nuoretkin olisivat voineet syvällisemmin ymmärtää vanhempiaan. Sen sijaan ilmeisesti keskityttiin enemmänkin vain ilkkumaan, kuinka tekopyhiä jumaliset ja ankarat vanhemmat ovat, kun todellisuudessa sota-aikana paneskelivat yhtä paljon kuin lapsensakin myöhemmin.

Tässä yhteydessä minun on mainittava, että "Raton sukupuolisanomissa" vuodelta 1979 on yksi varsin miellyttävästi kirjoitettu ja inhimillinen novelli aiheesta: kertojaminä on sotamies, jonka veli kaatuu rintamalla ja joka juo suruunsa sotakavereille tarkoitettuja viinoja. Junavaunussa hän yhyttää nuoren lotan, jonka sulhanen on juuri kaatunut, ja nuoret päätyvät sitten lohdukseen olemaan sukupuoliyhdynnässä junan vessassa. Rintamalle palattuaan kertoja tunnustaa juoneensa viinat, mutta kaverit antavat anteeksi, koska häneltä oli juuri veli kaatunut.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on June 24, 2011, 20:10:42
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.

Tässä jussin vieton lomassa on pakko vähän kännykällä käydä kommentoimassa. Nythän on siis asia niin, että olemme nimenomaan asian ytimessä, asiatonta keskustelua löytyy muualta enemmän. Sukupuoliasiat ja miesten suhde peniksiinsä sen sijaan on tärkeää asiaa. Hyvää jussia ja pidetään se sepalus kiinni vesillä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 24, 2011, 20:27:14
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.

Tässä jussin vieton lomassa on pakko vähän kännykällä käydä kommentoimassa. Nythän on siis asia niin, että olemme nimenomaan asian ytimessä, asiatonta keskustelua löytyy muualta enemmän. Sukupuoliasiat ja miesten suhde peniksiinsä sen sijaan on tärkeää asiaa. Hyvää jussia ja pidetään se sepalus kiinni vesillä.

Vanha juhannustaika ukkomiehille:
Kun juo itsensä kaatokänniin, lähtee soutelemaan ja nousee veneen reunalle sepalukset auki, näkee rannalla tulevan leskensä.

Taitaa niitä olla fiksumpiakin taikoja. Hyvää juhannusta vaan, sinnekin!
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on June 24, 2011, 22:45:32
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.

Tässä jussin vieton lomassa on pakko vähän kännykällä käydä kommentoimassa. Nythän on siis asia niin, että olemme nimenomaan asian ytimessä, asiatonta keskustelua löytyy muualta enemmän. Sukupuoliasiat ja miesten suhde peniksiinsä sen sijaan on tärkeää asiaa. Hyvää jussia ja pidetään se sepalus kiinni vesillä.

Olen ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä miehen suhde penikseensä on paljon tärkeämpi asia kuin maahanmuuttokriitikot. Näkisinkin, että yksi syy maahanmuuttokriitikkouteen hurahtamiseen on juuri asianomaisen ja hänen peniksensä välisen suhteen häiriintyminen.

Hyvää juhannusta täältäkin kaikille.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on June 24, 2011, 22:56:11
Minusta tuntuu että pelkästään tätä ketjua varten täytyisi perustaa Täysin asiaton keskustelu -niminen osio.

Tässä jussin vieton lomassa on pakko vähän kännykällä käydä kommentoimassa. Nythän on siis asia niin, että olemme nimenomaan asian ytimessä, asiatonta keskustelua löytyy muualta enemmän. Sukupuoliasiat ja miesten suhde peniksiinsä sen sijaan on tärkeää asiaa. Hyvää jussia ja pidetään se sepalus kiinni vesillä.

Olen ehdottomasti samaa mieltä. Kyllä miehen suhde penikseensä on paljon tärkeämpi asia kuin maahanmuuttokriitikot. Näkisinkin, että yksi syy maahanmuuttokriitikkouteen hurahtamiseen on juuri asianomaisen ja hänen peniksensä välisen suhteen häiriintyminen.

Hyvää juhannusta täältäkin kaikille.

Alberto Moravia (http://fi.wikipedia.org/wiki/Alberto_Moravia) kirjoitti aiheesta kirjan, Minä ja hän, Io e lui, 1971. Närhen Arilla taisi olla tuokin kirja tuoreessa muistissa kun hän teki samannimisen laulun (http://www.youtube.com/watch?v=lTcHgiMkCkk).
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Freefall on July 24, 2011, 20:19:27
Tänne Norja-ketjusta:

Quote
Meinaatko, että samaan tapaan kuin Halla-aholla ja hommalaisilla monestikin on kuulemma nuorempana ollut sivari- ja vihervaihe jolloin surusilmäisiä hippityttöjä riitti ja hormonit, viina ja vapaa seksi jylläsivät?

En tiedä, meinaanko, kun en tiedä ihan tarkkaan, mitä sinä meinaat.  :D

Minä meinasin lähinnä sitä, mitä Hankamäki on sanonut aiheesta eli vasemmistolaisuus on kallellaan heteroseksuaalisuuteen ja oikeisto taas homoseksuaalisuuteen.

Ja tästä siihen, että olisiko Jussi Jalosen tämän ketjun viestissä #35 esittelemä "ritarikunta" ja siitä seuraava yhteiskuntamalli estänyt Norjankin tapauksen:

Quote
Miesten nimenomaan pitääkin eristäytyä ja muodostaa eksklusiivisia miehisiä yhteisöjä sekä siirtokuntia, samanlaisia kuin Zaporožen kasakkakunta aikoinaan. Näissä retriiteissä miehet voisivat toteuttaa itseään meditaation, urheilun, yhteiskunnallisen pohdiskelun, lihansyönnin, kansantaiteen, kalastuksen, henkevän keskustelun ja muun vastaavan merkeissä. Syntyisi vaihtoehtoinen maskuliininen yhteiskuntamalli, joka voisi olla hyvinkin menestyksekäs, ainakin jos paljonpuhutun länsimaisen patriarkaalisen yhteiskunnan tähänastista kohtalaisen mainiota menestystä haluaa pitää ennakkotapauksena ja suuntaviittana.


Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 24, 2011, 20:37:57
Tänne Norja-ketjusta:

Quote
Meinaatko, että samaan tapaan kuin Halla-aholla ja hommalaisilla monestikin on kuulemma nuorempana ollut sivari- ja vihervaihe jolloin surusilmäisiä hippityttöjä riitti ja hormonit, viina ja vapaa seksi jylläsivät?

En tiedä, meinaanko, kun en tiedä ihan tarkkaan, mitä sinä meinaat.  :D

Tuohan meni näin:


Eikös kuitenkin kaverilla ollut jo ollut nuorempana seksirikkaampi rap-/vasemmistovaihe?

Meinaatko, että samaan tapaan kuin Halla-aholla ja hommalaisilla monestikin on kuulemma nuorempana ollut sivari- ja vihervaihe jolloin surusilmäisiä hippityttöjä riitti ja hormonit, viina ja vapaa seksi jylläsivät?

No niin, tuo nyt vain oli tuollainen heitto, koska näin kirjoituksessasi tendenssiä kytkeä Anders Behring Breivik mihin tahansa muuhun alakulttuuriin kuin hommalaisuuteen/halla-aholaisuuteen.

Surkuhupaisimpia yritelmiä voi lukea suoraan hevosen suusta Hommalta, mikäli he eivät ole niitä siivonneet pois.

Jonkun Anti-Utopistin salaliittoteoriat nyt tulevat ensimmäisinä mieleen.

Tuossa nimessäkin muuten jo heittää: Utopia tarkoittaa paikkaa, jota ei ole (kreikan u ja topos), siis tyhjyyttä. Tyhjyyden antiteesi lienee tyhjyys aivan kuin nollan on nolla. Jos hän olisi valinnut nimimerkikseen vaikka Dystopistin, se olisi ollut edes pikkuisen loogisempaa. Tyyppiesimerkki hommalogiikasta.

Toki utopistilla tarkoitetaan henkilöä, joka esittää mielikuvituksellisia maailmanparannusteorioita. Nimimerkki "Anti-utopisti" lienee ymmärtänyt asian siten, että esittää mielikuvituksellisia salaliittoteorioita.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Freefall on July 24, 2011, 20:59:26
No niin, tuo nyt vain oli tuollainen heitto, koska näin kirjoituksessasi tendenssiä kytkeä Anders Behring Breivik mihin tahansa muuhun alakulttuuriin kuin hommalaisuuteen/halla-aholaisuuteen.

Oletko sitä mieltä, että Breivikin yhdeksän vuotta kestäneeseen tempaukseen vaadittiin mies vai olisiko se onnistunut yhtä hyvin naiselta?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 24, 2011, 21:17:55
No niin, tuo nyt vain oli tuollainen heitto, koska näin kirjoituksessasi tendenssiä kytkeä Anders Behring Breivik mihin tahansa muuhun alakulttuuriin kuin hommalaisuuteen/halla-aholaisuuteen.

Oletko sitä mieltä, että Breivikin yhdeksän vuotta kestäneeseen tempaukseen vaadittiin mies vai olisiko se onnistunut yhtä hyvin naiselta?


Näppituntumalta sanoisin, että harvemmin naiset tuollaiseen ryhtyvät. Perinteisesti he ovat toimineet miesten(sä) kautta tyyliin Lady Macbeth.

Hakenetko sitten paralleeleja vaikkapa Aileen Wuornoksesta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Aileen_Wuornos), Boudiccasta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Boudicca) tai Jean d'Arcista (http://fi.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Arc)?

En sanoisi, etteikö tuo naiseltakin luontuisi vaikka paljonhan tuollaisessa hommassa testosteronia käryääkin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on July 24, 2011, 21:55:46
Näppituntumalta sanoisin, että harvemmin naiset tuollaiseen ryhtyvät.


Ero taitaa olla lähinnä siinä, että terrorismiin vihkiytyneet naiset harvemmin toimivat yksin, vaan mieluummin selkeästi valmiissa ryhmässä.

Esimerkkejähän on vaikka kuinka, Ulrike Meinhofista ja Gudrun Ensslinistä aina Kaukasuksen "mustiin leskiin" asti.
Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 24, 2011, 22:09:36
Näppituntumalta sanoisin, että harvemmin naiset tuollaiseen ryhtyvät.


Ero taitaa olla lähinnä siinä, että terrorismiin vihkiytyneet naiset harvemmin toimivat yksin, vaan mieluummin selkeästi valmiissa ryhmässä.

Esimerkkejähän on vaikka kuinka, Ulrike Meinhofista ja Gudrun Ensslinistä aina Kaukasuksen "mustiin leskiin" asti.
Best,

J. J.

Jep, tuohonkin viittasin puhumalla "toimimisesta miesten(sä) kautta". Mustista leskistä en niin hirveästi tiedä, ovatko he vain eläviä pommeja vai suunnittelevatko ja rahoittavatko he sen lisäksi iskunsa itse.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Freefall on July 24, 2011, 22:54:10
Hakenetko sitten paralleeleja vaikkapa Aileen Wuornoksesta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Aileen_Wuornos), Boudiccasta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Boudicca) tai Jean d'Arcista (http://fi.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Arc)?

En. Tuohan kuulostaa siltä kuin tangomies vertailisi (http://www.iltalehti.fi/viihde/2011071314045495_vi.shtml). Miksi sitä ei muuten sano "avulla", vaan pitää sanoa "kautta"?

Quote
En sanoisi, etteikö tuo naiseltakin luontuisi vaikka paljonhan tuollaisessa hommassa testosteronia käryääkin.

Testosteronia toki paloi, kun piti vielä lisätä ruokavalioon Winstrolia ja Dbolia. 50 kilon käsipainon oli käynyt hakemassa, kun ei aspiriinin murskaukseen 20-kiloinen riittänyt. Ja sitten tietysti se taloudellisen riippumattomuuden hankkiminen. Aseenkäsittelyt vielä siihen. Huomiota olisi varmasti herättänyt paikkakunnalla tuommoinen "täti".

Kun ei kerran Jaloseltakaan mitään, niin edellytyksiä ovat siis mamukriittinen ja mies.

Noin muutenhan valtion turvallisuus on monopolisoitu valtion poliisitoimelle.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 24, 2011, 23:08:38
Hakenetko sitten paralleeleja vaikkapa Aileen Wuornoksesta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Aileen_Wuornos), Boudiccasta (http://fi.wikipedia.org/wiki/Boudicca) tai Jean d'Arcista (http://fi.wikipedia.org/wiki/Jean_d%27Arc)?

En. Tuohan kuulostaa siltä kuin tangomies vertailisi (http://www.iltalehti.fi/viihde/2011071314045495_vi.shtml). Miksi sitä ei muuten sano "avulla", vaan pitää sanoa "kautta"?


Saman kylän poikia, Koskelo. Harmi, ettei voittanut. En tosin kuunnellut saati katsonut koko kisoja. Kai hänellä oli ajatuksena se, että naisten sarja pitää olla erikseen eikä vain näennäisen tasapuolisuuden nimissä valita naista voittajaksi vain siksi, ettei ole vähään aikaan valittu. Äänikin on instrumentti, viulut, bassoviulut ja alttoviulut ovat musiikintekovälineitä, mutta pikkuisen erilaisia.


Hmmm... "avulla" vai "kautta"? Ainakin jonkun muun kautta toimiminen on mielestäni hienovaraisempaa, se ei vaadi aktiivista osallistumista niinkään paljon kuin silloin kun toimitaan jonkun muun avulla.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 25, 2011, 14:15:24
Mennäänpäs nyt sitten oikealla nimellä, mikä on tietysti suoraselkäisempää.

Jaa, hää ei sitten oltkaan se kuuluisa Mäen Anna. Kemissähän on kuulemma Mäki.

Annushka oli sitten kyllä niin soma lempinimi, aivan kuin kantajansakin. Kai häntä saa siten kutsua jatkossakin?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on July 25, 2011, 14:33:21
Mennäänpäs nyt sitten oikealla nimellä, mikä on tietysti suoraselkäisempää.

Jaa, hää ei sitten oltkaan se kuuluisa Mäen Anna. Kemissähän on kuulemma Mäki.

Annushka oli sitten kyllä niin soma lempinimi, aivan kuin kantajansakin. Kai häntä saa siten kutsua jatkossakin?

Saa, Annushkahan on vain yksinkertainen lempinimi Annasta. Kemissä on hyvin vähän mäkiä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Ilkka on July 25, 2011, 14:39:35
Oi, hän strippasi!
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Annushka on July 27, 2011, 00:31:58
http://aamulehti.flockler.com/topic/isannan-aani/rakkauden-voima

Aamulehdellä on nyt jokin aika mielenkiintoinen maskulismiproggis.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on July 27, 2011, 00:42:42
http://aamulehti.flockler.com/topic/isannan-aani/rakkauden-voima

Aamulehdellä on nyt jokin aika mielenkiintoinen maskulismiproggis.

Varmaan yksinäiset nuoret miehet tarvitsevat rakkautta, mutta sekin tarve pitää osata kommunikoida jotenkin. Ja jos jollekin nuorelle miehelle esim. fasismilarppi on oleellinen osa identiteettiä - ja niitähän poikia on, joilla sellaista larppia esiintyy, ilman kovin syvällistä poliittista sisältöä, lähinnä viisivuotiaan lentotaisteluleikkien ("blatatatak, täältä tulee mittupissi tseelo, amelikkalaitet kaatuu luotituihkutta, blatatatak") murrosikään ulottuvana jatkeena - voi olla ettei hän ole valmis siitä luopumaan vain saadakseen naista. Naisen saatavuutta se heikentää tietysti oleellisesti. Ja lopulta meillä on kolmekymppinen mies, jolla on insinöörin paperit taskussa ja jolle se fasismilarppi on yhä jäänyt päälle, ja joka osaa vain julistaa tummaihoisten vievän kaikki naiset. (Esimerkki on autenttinen.)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi Jalonen on July 27, 2011, 00:49:43
http://aamulehti.flockler.com/topic/isannan-aani/rakkauden-voima

Aamulehdellä on nyt jokin aika mielenkiintoinen maskulismiproggis.


Ei tätä jaksa. Alusta asti on vaivannut se, että näitä Norjan tapahtumia pyrittäisiin selittämään jonkinlaisen pehmein lauseenkääntein, missä taustalla oleva kova aatteellisuus jäisi huomiotta. Pahimpia olisivat jotkut markan kyökkipsykologisoinnit tyyliin "Hän oli yksin, hän oli jäänyt vaille rakkautta, mitä tämä kertoo kovasta yhteiskunnastamme joka syrjäyttää yksilöt, tämänkin taustalla on se etteivät kaikki pysty menestymään siinä mielettömän kilpailun oravanpyörässä mihin heidät pakotetaan", tai jotain muuta vastaavaa.

Tähän voisi piruuttaan pistää tamperelaisten naispuolisen kollegaini keskustelun sosiaalisesta mediasta:

"Siis nyt vastuu voinee olla hyvin teinityttöjen harteille laskettava viitta. "pitää mennä puhuttelemaan ujoja ja vetäytyviä poikia". Kaikki baanalle ja äkkiä, zoomatkaa joku vetäytyvä ja antakaa läheisyytenne, niin eihän pommit räjähtele."

"Mä en oo ihan teinityttö enää, mutta olen kyllä välillä yrittänyt baarissa kantaa korteni kekoon. Aina ne pojat eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet omaa parastaan eli sitä, että mä haluan vaan auttaa niitä ahdingossa ja estää niitä ryhtymästä tulevaisuudessa karmeisiin veritekoihin."Best,

J. J.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 27, 2011, 01:11:41
Nyt ollaan ytimessä:

Emmi Valve: Isänmaan puolesta (http://emmi.sarjakuvablogit.com/2011/07/26/vitun-vastuu/)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 27, 2011, 01:39:07
http://aamulehti.flockler.com/topic/isannan-aani/rakkauden-voima

Aamulehdellä on nyt jokin aika mielenkiintoinen maskulismiproggis.

Melko lailla tolkuton juttu. Pitäisi nyt vain alkaa uskoa, että kyse ei todellakaan ole mistään syrjäytyneistä peräkammarinpojista naisenpuutteessa. Mikäli he haluavat muutenkin esineellistää, niin lihatiskejä on heille tarjolla yllin kyllin.


Aivan viime aikoina olen tullut siihen tulokseen, että internetsukupolvelle se fyysinen kosketus ei enää olekaan mikään *se juttu*, jolla sitten pitäisi pröystäillä. Ylpeydenaiheet ja päänahat saattavat löytyä aivan muilta alueilta, sen mällin saa lentämään vaikkapa katselemalla pornoa tai ihan ilmankin, rakastuakin voi vaikka virtuaalisiin pelihahmoihin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Demonisoitu on July 27, 2011, 02:04:10
Aivan viime aikoina olen tullut siihen tulokseen, että internetsukupolvelle se fyysinen kosketus ei enää olekaan mikään *se juttu*, jolla sitten pitäisi pröystäillä. Ylpeydenaiheet ja päänahat saattavat löytyä aivan muilta alueilta, sen mällin saa lentämään vaikkapa katselemalla pornoa tai ihan ilmankin, rakastuakin voi vaikka virtuaalisiin pelihahmoihin.

Niin tai ajan hengen mukaan omaan ääneensä - tuli mieleen kun lueskelin tuosta Bernard-Henri Lévystä jota oma vaimonsa kutsuu mieheksi "whose intelligence is destroyed by his own ego" ja jonka tavaramerkiksi on muodostunut  liki napaan asti avattu kauluspaita tilanteista tilaisuuksiin (http://www.google.fi/search?hl=fi&q=Bernard-Henri%20L%C3%A9vy&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=853&bih=504).
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 27, 2011, 02:10:04
Aivan viime aikoina olen tullut siihen tulokseen, että internetsukupolvelle se fyysinen kosketus ei enää olekaan mikään *se juttu*, jolla sitten pitäisi pröystäillä. Ylpeydenaiheet ja päänahat saattavat löytyä aivan muilta alueilta, sen mällin saa lentämään vaikkapa katselemalla pornoa tai ihan ilmankin, rakastuakin voi vaikka virtuaalisiin pelihahmoihin.

Niin tai ajan hengen mukaan omaan ääneensä - tuli mieleen kun lueskelin tuosta Bernard-Henri Lévystä jota oma vaimonsa kutsuu mieheksi "whose intelligence is destroyed by his own ego" ja jonka tavaramerkiksi on muodostunut  liki napaan asti avattu kauluspaita tilanteista tilaisuuksiin (http://www.google.fi/search?hl=fi&q=Bernard-Henri%20L%C3%A9vy&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&biw=853&bih=504).

Onkohan se oma ääni sittenkään se ensisijainen rakkauden kohde kun tuolla tavoin koreilee?

Oisko se vain niin chic?

If you think you can make the jump between your ego and IQ without breaking a leg, you are in good shape.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kuntsa on July 27, 2011, 15:58:17
Ei tätä jaksa. Alusta asti on vaivannut se, että näitä Norjan tapahtumia pyrittäisiin selittämään jonkinlaisen pehmein lauseenkääntein, missä taustalla oleva kova aatteellisuus jäisi huomiotta.

Yhtymäkohdat Unabomberiin ovat kovin ilmeiset, Breivikin julkilausuttu motiivi teoille oli sama kuin Unabomberin ja hemmo menee vielä plagioimaan Kaczynskin tekstejä omaan manifestiinsa. Ei ole mitenkään kaukaahaettua arvoida, että molempien tekoihin ovat johtaneet samat tekijät, eli karsea pillunpuute l. kykenemättömyys muodostaa kestävää parisuhdetta.

Quote
"Mä en oo ihan teinityttö enää, mutta olen kyllä välillä yrittänyt baarissa kantaa korteni kekoon. Aina ne pojat eivät kuitenkaan ole ymmärtäneet omaa parastaan eli sitä, että mä haluan vaan auttaa niitä ahdingossa ja estää niitä ryhtymästä tulevaisuudessa karmeisiin veritekoihin."

;D
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Stas on July 27, 2011, 17:15:07
"eräs hyvin tuntemamme maahanmuuttokriittinen keskustelufoorumi kuihtuisi kasaan, jos kaikki maahanmuuttajat olisivat 16-25 -vuotiaita naisia".

Ihmettelen näitä laasastelijoita, viisikymppiset ällösedät yrittävät itseään 30-vuotta nuorempia naisia ja sitten katkeroituvat kun eivät saa. Minä olin tänään seuraamassa sitä vierestä. Minuun, joka olin noin kymmenen vuotta nuorempi, hän ei kiinnittänyt mitään huomiota. Varmasti Suomi on täynnä nelikymppisiä ja ylöspäin naisia, jotka elävät kuin nunnaluostarissa.

Minä olen pitkään ajatellut, että raiskaajahysteria on B-luokan miesten tapa kertoa naisille, että he ovat avioliittokelpoisia. Vedetään raiskaajaa lättyyn, tämänhän Tony Halmekin teki. Raiskaajan lättyyn vetäminen on tekona erilainen kuin esimerkiksi kaaharin tai rattijuopon lättyyn vetäminen tai edes sellaisen lättyyn vetäminen, joka on ajanut autolla suojatiellä pikkutytön päälle. Näiden miesten pitää todistaa naisille omistautuminen naisen koskemattomuuden puolustamiselle. Naisen koskemattomuutta uhkaavat milloin mitkin asiat, tyypillisiä pelotteita ovat olleet homot, transsukupuoliset naiset ja sitten uusin on somalimiehet tai muuten vain islamilaiset miehet.

Itse raiskaustenkin kanssa on vähän niin ja näin, joitakin prosentteja raiskauksista on täysin keksittyjä. Lähdetään käsikynkässä mustan miehen kanssa illalla ja aamulla sitten iskee tunne, että iik, enhän mä tätä oikeesti halunnutkaan.

Suomea on kasvattanut väärään suuntaan kastroimislaki, jossa luotiin myytti seksuaalisesta veijarista, joka oli täysin holtiton oman eroottisuutensa kanssa. Alunperin tämän lain uhreina olivat naiset, sitten homomiehet ja lopuksi transsukupuoliset. Oikeusministereille tuntuu olevan tärkeää saada rikoksentekoaseet valtiolle nykyäänkin. Nykyisessä lynkkausmielialassa epäilenkin, että jos kastroimislaki kaivettaisiin haudasta esille, sen uhreina olisivat mustaihoiset.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 27, 2011, 17:27:15

Suomea on kasvattanut väärään suuntaan kastroimislaki, jossa luotiin myytti seksuaalisesta veijarista, joka oli täysin holtiton oman eroottisuutensa kanssa. Alunperin tämän lain uhreina olivat naiset, sitten homomiehet ja lopuksi transsukupuoliset. Oikeusministereille tuntuu olevan tärkeää saada rikoksentekoaseet valtiolle nykyäänkin. Nykyisessä lynkkausmielialassa epäilenkin, että jos kastroimislaki kaivettaisiin haudasta esille, sen uhreina olisivat mustaihoiset.

Enpä muuten kävisi poliittisista tarkoitusperistä - tai mitenkään muuten - vähättelemään raiskauilmoitusten oikeellisuutta. Haiskahtaa tekopyhyydeltä ja uhrin syyllistämiseltä, vähän samaan tapaan kuin että kiellettäsiin naisia pukeutumasta kevyesti, koska näin yllytetään potentiaalista raiskaajaa.

Koska laki on lähtökohtaisesti kaikille sama, miksi lain "uhreina" olisivat erityisesti mustaihoiset [sijoita lempparivähemmistösi/ryhmäsi tähän]? Kuinka kukaan voi olla lain uhri?

Kemppinen: Kuka kerjää turpaansa? (http://kemppinen.blogspot.com/2010/07/kuka-kerjaa-turpaansa.html)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 27, 2011, 17:31:40
Yhdyn jyrkästi Vongoethen kantaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Demonisoitu on July 27, 2011, 18:08:22
Oma arvioni on että n. yhdeksän kymmenestä eniten kuohuttaneesta mamujen/tummaihoisten tekemiksi väitetystä raiskauksista on ollut tekaistuja ja kovin paljon enempää niitä kuohuttaneita tuskin onkaan.

Tällaiseen johtopäätökseen tulee kun seuraa yli 5 vuotta putkeen raiskauspropagandaa, niistä kohistaan kun ne ilmoitetaan, mutta se, ettei ilmoituksen takana lopulta mitään ollutkaan, ei nouse julkiseen keskusteluun kuin poikkeustapauksissa: http://ohjelmat.yle.fi/poliisitv/raportit/joukkoraiskauksista_osa_keksittyja

Lisäksi näistä oikeudessa todennetuista mamutapauksista absoluuttista paalupaikkaa pitää valkoihoiset naapurikansat.

Ilmiö ei rajoitu vain Suomeen, saati tähän aikaan, vaan on ollut orjuuden ajoista lähtien yksi rasistisen propagandan kulmakiviä. Ilmeisesti milloinkaan ei koita aika jolloin valkoinen rotu uskaltaisi kaivaa aivonsa tässäkään kysymyksessä sieltä kivikaudelta tai minne ikinä ne sitten jätittekin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 27, 2011, 18:11:19

Ilmeisesti milloinkaan ei koita aika jolloin valkoinen rotu uskaltaisi kaivaa aivonsa tässäkään kysymyksessä sieltä kivikaudelta tai minne ikinä ne sitten jätittekin.

Ellei tuo muuten ole rasistinen lausunto, niin mikä sitten on?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Demonisoitu on July 27, 2011, 18:13:05

Ilmeisesti milloinkaan ei koita aika jolloin valkoinen rotu uskaltaisi kaivaa aivonsa tässäkään kysymyksessä sieltä kivikaudelta tai minne ikinä ne sitten jätittekin.

Ellei tuo muuten ole rasistinen lausunto, niin mikä sitten on?

Kuule, voit pitää sitä aivan vapaasti rasistisena lausuntona enkä lähde kieltämään ettetkö olisi oikeassa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kourumies on July 27, 2011, 19:17:33
http://aamulehti.flockler.com/topic/isannan-aani/rakkauden-voima

Aamulehdellä on nyt jokin aika mielenkiintoinen maskulismiproggis.

Melko lailla tolkuton juttu. Pitäisi nyt vain alkaa uskoa, että kyse ei todellakaan ole mistään syrjäytyneistä peräkammarinpojista naisenpuutteessa. Mikäli he haluavat muutenkin esineellistää, niin lihatiskejä on heille tarjolla yllin kyllin.

Silloin ennen vanhaan kun harrastin tuota miesasiaa, ennen kuin ymmärsin sen olevan pelkkä fasistien peiteoperaatio, korostin, että tyypillinen "alempitasoinen mies" ei ole peräkammarinpoika, vaan esim. teknistä tai matemaattista alaa opiskeleva, itseparodisen luonnontieteellisesti asennoituva tyyppi, jolle ihmiset ovat ennen muuta liharobotteja. Tämä on edelleenkin voimassa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 27, 2011, 19:30:12
Ennen vanhaan kun harrastin tuota miesasiaa, ennen kuin ymmärsin sen olevan pelkkä fasistien peiteoperaatio, korostin, että tyypillinen "alempitasoinen mies" ei ole peräkammarinpoika, vaan esim. teknistä tai matemaattista alaa opiskeleva, itseparodisen luonnontieteellisesti asennoituva tyyppi, jolle ihmiset ovat ennen muuta liharobotteja. Tämä on edelleenkin voimassa.

Sama vaikutelma, kun näiden (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/51669-feministien-vastaisku-osa-2) kanssa (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/51285-feministien-vastaisku) taannoin yritin keskustella. Puhe "peräkammarin pojista" on harhaanjohtavaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 27, 2011, 19:47:37
Sivumennen sanoen, minulle tulee sekä tuosta "maskulistisesta" miesliikkeestä (note: on myös muunlaista miesliikehdintää) että ns. maahanmuuttokriitikoista (http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html) toistuvasti mieleen se, kuinka tarpeellista teknis-taloudellisen rationaliteetin eli yleisemmin ottaen välineellisen järjen (http://www.vastapaino.fi/vp/images/tekstinaytteet/978-951-768-189-6.pdf) kritiikistä on taas tullut.

Siinä mielessä oli ironinen sattuma, että Breivikin vihollismaalailu osoitti Frankfurtin koulukunnan suuntaan.

edit: Tuota Frankfurt-viholliskuvaa/salaliittoteoriaa on näköjään maalailtu suomalaistenkin (http://isovimma.blogspot.com/2011/02/frankfurtin-koulukunta-salaliitto.html) piirissä. Ja samoja tahoja kuin Breivik on luettu suomalaisten maalailijoiden piirissä siitäkin päätellen, että termiä "kulttuurimarxismi" löytyy (http://www.google.com/search?client=safari&rls=en&q=frankfurtin+koulukunta+kulttuurimarxismi&ie=UTF-8&oe=UTF-8#sclient=psy&hl=fi&client=safari&rls=en&source=hp&q=frankfurtin+koulukunta+kulttuurimarxismi+maahanmuutto&pbx=1&oq=frankfurtin+koulukunta+kulttuurimarxismi+maahanmuutto&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=26937l34681l0l34956l23l18l10l0l0l0l455l1698l2.6.1.0.1l10&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=352c5ec1cb6d912b&biw=1221&bih=680) hommalaisten, persujen tai mitä ovatkaan kirjoituksista.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 31, 2011, 08:37:26
Oma arvioni on että n. yhdeksän kymmenestä eniten kuohuttaneesta mamujen/tummaihoisten tekemiksi väitetystä raiskauksista on ollut tekaistuja ja kovin paljon enempää niitä kuohuttaneita tuskin onkaan.

Toisilla ihmisillä on aivan hämmästyttävä kyky sulkea silmänsä epämieluisilta asioilta ja uskotella, että kaikki on hyvin.

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/maahanmuuttajat_yliedustettuina_helsingin/

Tilastoja löytyy myös poliisilta ja monista muista lehdistä. Tietysti jos usko omaan maailmanjärjestykseen on niin vahva, ettei sitä voi mikään tosiasia järkyttää, niin minkäs teet.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on September 28, 2011, 18:10:56
Miesten oikeusliike tuomitsee Saudi-Arabian äänioikeusuudistuksen (http://lehtilehti.fi/2011/09/miesten-oikeusliike-tuomitsee-saudi-arabian-aanioikeusuudistuksen/)

Quote from: Lehti

(LAHTI) Miesasia-aktivistit tuomitsevat jyrkästi Saudi-Arabian suunnitelmat äänioikeuden ulottamisesta myös naisiin. Julkaisemassaan tiedotteessa Suomen pseudotieteellinen miesyhdistys muistuttaa, että kyseessä on ensisijaisesti matriarkaalisen yhteiskunnan miehiin kohdistama voimannäyte.

"Täytyy muistaa, että itse asiassa Saudi-Arabiassa äänioikeus on puuttunut ennen kaikkea miehiltä, vaikka näin ei tarkalleen ottaen olisikaan-, yhdistyksen tiedotteessa todetaan. Yhdistyksen mukaan Suomessa tulisi yleisemminkin unohtaa järki ja tosiasiat, ja turvautua kehäpäätelmiin sekä non sequitur -päättelyyn.

"Erilaisilla tilastokikkailuilla voidaan tietenkin väittää, että jonkinlainen positiivinen korrelaatio naissukupuolen ja äänioikeuden puuttumisen välille olisi Saudi-Arabiassa ollut osoitettavissa. Tosiasiaksi kuitenkin jää, että nyt naisille annettava äänioikeus ei mitenkään paranna miesten asemaa, joten reaalisesti miesten asema heikkenee.

Yhdistys toivoo, että samanlainen keskustelu voidaan jatkossakin aloittaa Suomessa aina, kun julkisuuteen nousee mikä tahansa tasa-arvon epäkohta.

Title: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: mh on December 13, 2011, 14:24:32
http://jezebel.com/5866602/can-you-tell-the-difference-between-a-mens-magazine-and-a-rapist
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: TallulahBankhead on December 13, 2011, 15:01:53
No, oho. Oli aika järkyttävää luettavaa..Kuvittelin että nää lad läpyskät unohtui jo cool britannia käsitteen romahtamisen myötä joskus viime vuosituhannen loppuun. Valitettavasti olen  siis ollut ihan väärässä:(

Vähän ehkä aiheen sivusta:
Kommenttiosio on erityisen mielenkiintoinen ja siinä nostettiin aiheesta esille mm. tämä minuakin viime vuosina ärsyttänyt "tytöttely". Lähinnä siis se että monet skarpit ja koulutetutkin aikuiset naiset haluavat että heitä kutsutaan tytöiksi ja että he puhuvat itsestään tyttöinä, vaikka ikää alkaisi olla lähemmäs 40 vuotta. Viimeksi kiinnitin tähän huomiota kun suomalainen muotisuunnittelija Paola Suhonen puhui itsestään koko ajan "tyttönä". Siihen kun oli yhdistetty ihan staili mutta myös lievästi absurdi tyyli jota hänen oma olemuksensa viestittää (vahva silmämeikki, pitkä vaalea irtotukka) alkaa jonkinlainen myöhempien aikojen Mae West olla läsnä:)

Siis, mitä tarkoitan on se: raiskauksien yhteydessä on äärimmäisen huolestuttavaa että miehet viittaavat uhreihinsa jatkuvasti "tyttöinä". Tämä naisten infantilisoiminen avaa näkymät myös kasvavaan teinien turvattomuuteen, teinitytöt on yhä enemmän seksualisoitu ja lasten kasvurauha tipotiessään.

Itse kyllä haluan mennä hautaan  naisena enkä tyttönä. Haluan elää kaikki ihmisen elämään kuuluvat ikävaiheet täydesti.Ei se sitä meinaa että on jotenkin pystyynkuollut jos hyväksyy tässä nuoruutta ihannoivassa maailmassa oman ikänsä.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Kaptah on December 13, 2011, 15:04:45
Heh, mielenkiintoista. Voisin kokeilla vastailla noihin väitteisiin.

1. There's a certain way you can tell that a girl wants to have sex . . . The way they dress, they flaunt themselves.
Ei se tietenkään idioottivarmaa ole, mutta jos mies ei havaitse naisessa mitään merkkejä halukkuudesta, hän lienee psykopaatti.

2. Some girls walk around in short-shorts . . . showing their body off . . . It just starts a man thinking that if he gets something like that, what can he do with it?
No, aika rumasti sanottu, mutta eiköhän monilla miehillä ala mielikuvitus heräilemään jos näkee kovin viehättävän neitokaisen. "Do with it" on rumasti sanottu, "how could they have sex" olisi parempi.

3. A girl may like anal sex because it makes her feel incredibly naughty and she likes feeling like a dirty slut. If this is the case, you can try all sorts of humiliating acts to help live out her filthy fantasy.
Joillain aivan varmasti tällainen fantasia on, en tiedä yhtään kuinka monilla. Mikä tahansa sensuroimaton seuranhakupalsta todistaa, että osa naisista etsii jotain tämän tyylistä.

4. Mascara running down the cheeks means they've just been crying, and it was probably your fault . . . but you can cheer up the miserable beauty with a bit of the old in and out.
Joskus, huom, joskus, sovintoseksi on kyllä oikein toimiva ratkaisu.

5. What burns me up sometimes about girls is dick-teasers. They lead a man on and then shut him off right there.
Onhan näitäkin, joskin omalle kohdalle ei ole sattunut.

6. Filthy talk can be such a turn on for a girl . . . no one wants to be shagged by a mouse . . . A few compliments won't do any harm either . . . -˜I bet you want it from behind you dirty whore' . . .
Kyllä, osa naisista tykkää tietyissä tilanteissa ja tietyiltä miehiltä suoristakin ehdotuksista. Tämä on välillä 100% totta ja välillä 100% väärin.

7. You know girls in general are all right. But some of them are bitches . . . The bitches are the type that . . . need to have it stuffed to them hard and heavy.
Tähän en osaa kyllä kommentoida mitään. Ei tuosta voi olla sen paremmin samaa kuin eri mieltäkään.

8. Escorts . . . they know exactly how to turn a man on. I've given up on girlfriends. They don't know how to satisfy me, but escorts do.
Kirjoittajalla on ollut huono naisonni. En ikinä vaihtaisi omaa elämänkumppaniani huoriin.

9. You'll find most girls will be reluctant about going to bed with somebody or crawling in the back seat of a car . . . But you can usually seduce them, and they'll do it willingly.
Usually=yleensä enkä tiedä käykö näin yleensä, mutta kyllä, vietteleminen on kuulemma mahdollista.

10. There's nothing quite like a woman standing in the dock accused of murder in a sex game gone wrong . . . The possibility of murder does bring a certain frisson to the bedroom.
Huhhuh. En allekirjoita.

11. Girls ask for it by wearing these mini-skirts and hotpants . . . they're just displaying their body . . . Whether they realise it or not they're saying, -˜Hey, I've got a beautiful body, and it's yours if you want it.'
Osa naisista kyllä nauttii huomiosta ja tietävät miten sitä saadaan. Ei sillä nyt ehkä kuitenkaan ihan tuota haluta sanoa, paitsi harvoille ja valituille.

12. You do not want to be caught red-handed . . . go and smash her on a park bench. That used to be my trick.
...?

13. Some women are domineering, but I think it's more or less the man who should put his foot down. The man is supposed to be the man. If he acts the man, the woman won't be domineering.
Tästä olen kyllä eri mieltä, vaikka varmaan naisista useampi haluaa olla miehen ohjissa kuin toisin päin. Eiköhän vakka kantensa valitse ja kaksi ehdottoman dominoivaa voivat olla keskenään ongelmissa samoin kuin kaksi alistuvaa.

14. I think if a law is passed, there should be a dress code . . . When girls dress in those short skirts and things like that, they're just asking for it.
Mitä helvettiä? Tämähän kuulostaa suoraan mufti Sheik Taj Din al-Hilalin jutuilta. En todellakaan allekirjoita.

15. Girls love being tied up . . . it gives them the chance to be the helpless victim.
Osa kyllä tykkää, mutta osa ei. Typeriä yleistyksiä. Samoin osa miehistä, osa ei.

16. I think girls are like plasticine, if you warm them up you can do anything you want with them.
Rumasti sanottu, mutta kyllä tässäkin jonkinlainen perä on. Sama pätee miehiin. Kyllä riittävän kiihottuneena haluaa kokeilla kaikenlaista.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: TallulahBankhead on December 13, 2011, 15:25:57
Yäks.. edellisen analyysin luettuani tiedän kirjoittaja Kaptahista huomattavasti enemmän kuin  haluaisin tietää..

Oletko nyt ihan varma että tämä juttu tuotiin siksi täällä esille että voit esittää aiheesta omat aataminaikaiset arviosi? Tälläinen lähestymistapa sopii kyllä hyvin tietynlaisen arvomaailman vaalijoille. Siellähän ei tunnetusti muijat silmille hypi:( Eikä tarvi nyt mennä edes kotomaamme rajojen ulkopuolelle.
Osa länsimaisista miehistä ON kriisissä, siltä se vahvasti näyttää.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Kaptah on December 13, 2011, 15:55:37
Yäks.. edellisen analyysin luettuani tiedän kirjoittaja Kaptahista huomattavasti enemmän kuin  haluaisin tietää..

Oletko nyt ihan varma että tämä juttu tuotiin siksi täällä esille että voit esittää aiheesta omat aataminaikaiset arviosi? Tälläinen lähestymistapa sopii kyllä hyvin tietynlaisen arvomaailman vaalijoille. Siellähän ei tunnetusti muijat silmille hypi:( Eikä tarvi nyt mennä edes kotomaamme rajojen ulkopuolelle.
Osa länsimaisista miehistä ON kriisissä, siltä se vahvasti näyttää.

Kiitos näkemyksestäsi.

Omassa parisuhteessani olemme erittäin tasa-arvoisia ja suhtaudun muutenkin naisiin erittäin kunnioittavasti enkä usko kenenkään minua tuntevan pitävän minua pätkääkään sovinistina. Sitä paitsi oma parempi puoliskoni on sen verran vahva nainen, että sovinistit, ehdottelijat ja muut idiootit saavat kyllä hyvin nopeasti tietää mistä tuulee.

Mistä kohdista olet tarkalleen ottaen kanssani eri mieltä?
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: TallulahBankhead on December 13, 2011, 16:12:55
Kaptah, kaikki nuo väittämät ja kysymyksenasettelut olivat mielestäni lähtökohtaisesti vastenmielisiä. Siksi kai tuo juttu oli alunperin aiheesta julkaistukin. Vai odotatko sinä jotain rakentavia näkemyksiä tuomituilta raiskaajilta "tyttöihin" ja seksiin liittyen?
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Kaptah on December 13, 2011, 16:16:16
Heh, en tietenkään odota. Menipä metakeskusteluksi. Osa väitteistä oli täysin järjettömiä, mutta suurimmassa osassa oli lähinnä tehty typeriä yleistyksiä ja käytetty ällöttävää kieltä, mutta monessa on kuitenkin lopulta perää.

Minä en ole tuomittu raiskaaja, vain maltillinen pervertikko ;D enkä edes sovinisti, joten olisi mielenkiintoista jos kommentoisit noita minun kommenttejani sen sijaan, että vain sanot "ällöttävää".

Ja tarkoitus ei ollut pakottaa/painostaa sinua puhumaan asiasta jos et halua, mutta halusisin kuulla tarkempiakin perusteluja jos sanomisiani pidetään vastenmielisinä.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: TallulahBankhead on December 13, 2011, 16:31:14
No hei, Kaptah. Miksi minun pitäisi kommentoida mitä mieltä olen seksileikkien yhteydessä tapahtuvasta partnerin, useasti naisen, köysillä sitomisesta? Eihän tästä ole kauaakaan kun roomalaisesta parkkihallista löytyi nuori nainen kuolleena tälläisten harrasteiden seurauksena.Tai siitä miten suhtaudun anaaliseksiin, mitäs se kenellekään kuuluu enkä myöskään ole kiinnostunut siitä mikä sinun näkemyksesi aiheesta on. Too much information..
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Kaptah on December 13, 2011, 16:38:54
Selvä, hyvää päivänjatkoa ja kiitos kuitenkin näkemyksistäsi. Ymmärtääkseni juuri kiistit sitomisfantasiat, koska joku on Italiassa kuollut näiden seurauksena. Se kertonee tarpeeksi.

edit:se "too much information" oli siis ilmeisesti se, että uskon että jotkut tykkäävät moisesta (=alistamisesta)...
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: TallulahBankhead on December 13, 2011, 16:57:16
No mikäs minä olen kiistämään ihmisiltä heidän fantasioitaan, siinä touhussahan on taivas rajana. Meksikossa kuoli jokunen vuosi sitten mies maanvyörymän seurauksena kun oli saattanut itsensä vaaratilanteeseen halussaan yhtyä kanaan.
Eli kun pikkaisen pinnistät tajuat ettei tästä ole nyt kyse. Minulla ei ole jyrkkää kantaa eläimiinsekaantumiseen, sillähän on maineikas historia Katariina Suuren hepotelineistä alkaen..eli emme puhu tästä tai jos niin luulet et ole pelkästään "nuiva" vaan "tosinuiva".

En tarkoittanut olla tyly, onhan se hyvä avautua mieltymyksistään ja toiveistaan. En vaan ole varma onko tuo linkki tänne alunperin siksi laitettu. Mutta sehän on juuri hyvän keskustelun ja aiheen merkki että se synnyttää assosiaatioita useaan suuntaan:)
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Jokeri on December 13, 2011, 20:15:27
Näköjään erotan aika hyvin. 8 ja 12 meni väärin.

Onhan se aika selkeää puhutaanko siitä mistä jotkut nauttivat vai siitä että joku "ansaitsee" jonkin kohtelun pukeutumisensa takia.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on December 15, 2011, 19:54:27
Quote
Naisasialiitto Unioni on Suomen merkittävin feministinen järjestö, joka toimii virallisen asiantuntijan roolissa tasa-arvopolitiikassa. Tulva on Naisasialiitto Unionin lehti.

Olin siinä luulossa, että Naisasialiiton olisi vaikea siirtyä Anne "tulta munille" Moilasta militaristisempaan suuntaan, mutta olin väärässä. Tulvan uudeksi vs. päätoimittajaksi on valittu Atlas "miehet ovat kykenemättömiä sympatiaan" Saarikoski.

Saarikosken CV

Wikistä löytyy Saarikosken sanomisia ja saavutuksia

    "Onko murtautuminen ja omaisuuden rikkominen siis ok, jos siihen on hyvä syy?" "Kyllä."

    "Haluavatko seksuaalianarkistit hajottaa perinteisen perheinstituution?" Kyllä."

    Saarikoski on ylistänyt Mustaa blokkia, joka tunnetaan väkivallastaan poliiseja kohtaan, autojen polttamisesta, polttopulloista, liikkeiden tuhoamisesta, rauhanomaisten mielenosoittajien käyttämisestä ihmiskilpinä ym.

    -Vain 1 % myymälävarkaista jää kiinni. Varasta jotain!-

    "Toimia saa ja pitää silloin, kun toiminta on kaikilta kanteilta tarkasteltuna oikein. Eläintensuojelija ja uusnatsi eivät ole vertailukelpoisia."

    Miehet ovat Solanaksen sanoin itsekeskeisiä, kykenemättömiä empatiaan, rakkauteen, ystävyyteen ja huolenpitoon. Miehet ovat sivuseikka. Miesten aika on ohitse.

    jne.

Tietoinen linjavalinta

Kyse voi olla vain tietoisesta askeleesta militaristiseen suuntaan, sillä Saarikosken ansiot journalistina ovat kyseenalaiset: hänen Uuden Suomen kolumninsa ovat maksetuista kolumnisteista kehnoimmat - usein sekavaa ajatustenvirtaa tai anarkistista runoutta, jossa uusliberalismi nimetään syylliseksi kaikkeen mahdolliseen.

Jos Perussuomalaiset valitsisivat lehtensä päätoimittajaksi Seppo Lehdon tai Vihreä lanka valitsisi päätoimittajakseen Pentti Linkolan, kyse olisi samantyyppisestä linjavalinnasta.

Moraalifilosofi Tommi Paalanen toteaa saarikoskelaisesta feminismistä seuraavasti:

    "Viharetoriikka ja pöhköt iskulauseet ovat tärvelleet jo aika perusteellisesti feminismin arvostuksen ja tehneet hallaa aatteen järkevälle ja perustellulle edistämiselle." 

Naisasialiitto on eri mieltä. Sen mielestä on järkevää lähteä yhä voimakkkaampaan taisteluun miehiä vastaan Scum-manifestia ihailevan, rikoksiin kehottavan ja väkivallan hyväksyvän Saarikosken opein.

    MIES ON BIOLOGINEN ONNETTOMUUS, kävelevä surkastuma, emotionaalisesti rampa, täysin kykenemätön empatiaan. Kaikki mihin mies koskee, muuttuu paskaksi. Mies on epätäydellinen nainen, jota riivaa pillukateus. Miehet eivät ole parannettavissa, vaan heidät tulee tuhota. SCUM taas on joukko itsenäisiä, röyhkeitä naisia, jotka ovat ottaneet asiakseen miesten täydellisen tuhoamisen.

Pelottava tulevaisuus

Jos minkä tahansa muun kuin miehiä vastaavan hyökkäävän järjestön lehden päätoimittajaksi valittaisiin väkivaltaisilla vihapuheilla ilakoiva henkilö, media ja oikeuslaitos tarttuisivat välittömästi toimeen. Suomi ei kuitenkaan ole oikeusvaltio. Vihapuhe miehiä vastaan on sallittua.

Onko syytä huolestua? Moilanen on pelkkä suunsoittaja, mutta Saarikoski on toiminnan nainen.

Lähde. (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/91317-naisasialiitto-suuntaa-kohti-militarismia)

Mitäs mieltä?

Äiti opetti, että jos ihmisestä ei ole mitään hyvää sanottavaa, ei kannata sanoa mitään, joten en taida itse Atlaksen persoonaa kommentoida. Vihanlietsonnassa ja väkivallan ihannoimisessa saa kyllä vertaistaan hakea. Jostain ihmeen syystä (=isin leveä selkä?) hän on kuitenkin jatkuvasti julkisuudessa ja kommentoimassa asiaa kuin asiaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on December 15, 2011, 20:17:45
Laasasella tais mennä militantti ja militaristi sekaisin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on December 16, 2011, 14:08:38
Saarikoskesta voi olla montaa mieltä, mutta minua kyllä vähän häiritsee se, miten paljon johonkin Henry Laasaseen kiinnitetään tässä maassa huomiota. Mies, jolla ei ole yhtään omaperäistä ajatusta ja joka jauhaa samaa vääristeltyä mukatieteellistä sukupuoliroolipropagandaansa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on December 16, 2011, 14:13:46
Saarikoskesta voi olla montaa mieltä, mutta minua kyllä vähän häiritsee se, miten paljon johonkin Henry Laasaseen kiinnitetään tässä maassa huomiota. Mies, jolla ei ole yhtään omaperäistä ajatusta ja joka jauhaa samaa vääristeltyä mukatieteellistä sukupuoliroolipropagandaansa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Voihan se olla, ettei Henry saa pillua?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: rjh on December 16, 2011, 15:43:08
Saarikoskesta voi olla montaa mieltä, mutta minua kyllä vähän häiritsee se, miten paljon johonkin Henry Laasaseen kiinnitetään tässä maassa huomiota. Mies, jolla ei ole yhtään omaperäistä ajatusta ja joka jauhaa samaa vääristeltyä mukatieteellistä sukupuoliroolipropagandaansa vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen.

Voihan se olla, ettei Henry saa pillua?
Äläs ny! Henkkahan on sentään 'miesasialiikkeen' vastine Mestarille.

Itsekin tuli noilla foorumelilla joskus hengailtua, kun tuntui, että vieä n. vuosikymmen sitten niillä oli joitain järkeviäkin pointteja. Sitten huomasin, miten suhde täysjärkiset-hörhöosasto kallistui yhä enemmän jälkimmäisten puolelle. Aika moni noista jaksoi myös intoilla jostain tohtori Halla-ahosta...

Nykyjään Homman härskimmätkin öyhötykset (tai Peräkammariahan en näe, kun ei ole noita tunnuksia) vaikuttavat melkein maltilliselta keskustelulta Laasasen kommenttiosaston normitäytteeseen verrattuna .
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on December 17, 2011, 00:02:43
Ok, olisi varmaan pitänyt ottaa lähteeksi joku muu kuin Laasanen. Sattui vain Uudesta Suomesta silmään, luetuimmissa kun oli. Olen tähän asti pitänyt Unionia edes teoriassa tasa-arvoon pyrkivänä järjestönä, mutta tämä päätös asetti kyllä porukan hieman uuteen valoon.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: TallulahBankhead on December 17, 2011, 10:44:55
Tapio Peltonen, kiitos. Juuri samoja ajatuksia tulee Laasasesta mieleen.

Kaptah, Laasanen ei ole kyllä käsittääkseni kovin suurta arvostusta nauti yliopistopiireissä:D
Mies on vähän samankaltainen vitsi poskettomine väittämineen kuin tää Marko Hamilo. Joillekin miehillä pettyminen toiveissaan (?) yhdistyneenä keski-ikään  tuottaa noloa jälkeä..Ei näitä onneksi hirveän paljon ole.

Mitä Atlas Saarikoskeen tulee minusta hän on aika luonteva valinta tuohon hommaan. Unioni taitaa olla pikkaisen aktivoitumassa ja radikalisoitumassa kuten tuntuu olevan suunta miltei kaikilla yhteiskunnallisilla liikkeillä tässä Occupy ja arabikatujen maailmassa. Itse näen tämän hyvänä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on December 21, 2011, 06:08:17
Tämän to-si luotettavan lähteen eli Laasasen sijaan kantojaan feminismiin ja feministisiin toimijoihin voi käydä tarkistelemassa mm. täällä: http://feministienvuoro.wordpress.com/

Tai mitä Unioniin tulee, niin nettisivut on keksitty myös heillä. Siellä todetaan mm. näin:

"Unioni haluaa edistää erilaisuuden sallivaa tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni ylläpitää keskustelua naisille tärkeistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista, kuten naisten asemasta työelämässä, perhevapaista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, prostituutiosta sekä tyttöjen ja nuorten naisten tasa-arvo-ongelmista. Unionin feminismi perustuu ajatukseen sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista. Kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia, vaikka kaikki eivät ole samanlaisia."
http://www.naisunioni.fi/index.php?k=13604
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on December 21, 2011, 10:23:20
"Unioni haluaa edistää erilaisuuden sallivaa tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni ylläpitää keskustelua naisille tärkeistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista, kuten naisten asemasta työelämässä, perhevapaista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, prostituutiosta sekä tyttöjen ja nuorten naisten tasa-arvo-ongelmista. Unionin feminismi perustuu ajatukseen sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista. Kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia, vaikka kaikki eivät ole samanlaisia."
http://www.naisunioni.fi/index.php?k=13604

Ja tähän kaikkeen Saarikosken Atlas sopii kuin otsatukka sialle.

[/quote]
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on December 21, 2011, 10:45:57
Sopiihan se.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on December 21, 2011, 11:01:20
Luultavasti. Ei minulla tosin ole hänestä kummoistakaan mielipidettä. Sen perustellla, mitä on silmiin sattunut, hieman kohkaava yksilö. Joskus sanoo jotain fiksua, joskus tyhmää. Toisin sanoen on nuori. Nähdäkseni se, että hän on joskus kärjistänyt liiaksi jossain kontekstissa, ei kuitenkaan merkitse, että palkatessaan hänet vuodeksi viransijaiseksi Naisasialiitto Unioni sanoutuisi irti toimintaansa ohjaavista periaatteista. Pikemminkin Saarikoski saa miettiä nyt toisenkin kerran mitä sanoo ja miten, koska edustaa nyt muutakin kuin kovaäänisintä itseään.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Stas on January 17, 2012, 14:24:41
Jos kerta rasistinen vihapuhe johtaa rasistisiin vihatekoihin, niin halventava porno johtaa raiskauksiin. Tämä on hämmentävää, yleensä olen ollut pornon puolestapuhuja ajatellen -naiivisti- niin, että porno elää omassa maailmassaan vaikuttamatta miesten ajatuksiin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Stas on January 18, 2012, 09:51:34

"Unioni haluaa edistää erilaisuuden sallivaa tasa-arvoa, rauhaa ja ekologisesti kestävää elämäntapaa. Unioni ylläpitää keskustelua naisille tärkeistä kysymyksistä ja yhteiskunnallisesti vaikeista aiheista, kuten naisten asemasta työelämässä, perhevapaista, naisiin kohdistuvasta väkivallasta, prostituutiosta sekä tyttöjen ja nuorten naisten tasa-arvo-ongelmista. Unionin feminismi perustuu ajatukseen sukupuolten välisestä poliittisesta, taloudellisesta ja seksuaalisesta tasa-arvosta ja sisältää vaatimuksen kaikkien ihmisten yhtäläisistä ihmisoikeuksista. Kaikki ihmiset ovat keskenään samanarvoisia, vaikka kaikki eivät ole samanlaisia."

Feminismi ja tasa-arvo eivät kyllä mahdu samaan lauseeseen. Laasaselta on jäänyt huomaamatta, että "Atlas" on miehen nimi, eikä sitä Suomessa saa kovin helposti henkilö, joka on syntymässä määrätty naispuoliseksi. Laasasen pitäisi hehkua onnesta, että Tulva-lehden toimittajana on mies.
En kyllä koe, että Unioni edistäisi keskustelua prostituutiosta.
Title: Re: Erotatko miestenlehden ja raiskaajan?
Post by: Osatekijä on January 18, 2012, 14:15:31
Erotatko rikosromaanin ja murhaajan ?

Jos minä listaan valikoituja kommentteja rikosromaaneista ja laitan rinnalle sitaatteja oikeiden murhaajien sanomisista, niin kuka ne erottaa ? Onko asiasta syytä huolestua tai kauhistua jos niitä ei erota ? Vaikuttaa vähän tarkoitushakuiselta tutkimukselta. Tutkimuksen tulos oli käytännössä päätetty siinä vaiheessa kun sitaatit oli valittu.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kuntsa on January 19, 2012, 05:26:06
Feminismi ja tasa-arvo eivät kyllä mahdu samaan lauseeseen. Laasaselta on jäänyt huomaamatta, että "Atlas" on miehen nimi, eikä sitä Suomessa saa kovin helposti henkilö, joka on syntymässä määrätty naispuoliseksi. Laasasen pitäisi hehkua onnesta, että Tulva-lehden toimittajana on mies.
En kyllä koe, että Unioni edistäisi keskustelua prostituutiosta.

Akuliinahan se, kaikkien tuntema pikkupedari. Ei siitä miestä saa edes kirurgi.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Mikael Lönnroth on July 18, 2012, 15:03:02
Tästä jostain Laasasen taustalta löysin tällaisen kiteytyksen:

Quote
Markkina-arvoteorian perusteesejä

1. Markkina-arvo kuvaa henkilöön kohdistuvaa potentiaalista kysyntää pariutumismarkkinoilla. Mitä enemmän potentiaalista kysyntää henkilöön kohdistuu, sitä korkeampi on hänen markkina-arvonsa ja sitä enemmän seksuaalista palkitsemisvaltaa hänellä on.
2. Markkina-arvo ennustaa, kuinka tasokkaan partnerin henkilö kykenee hankkimaan.
3. Mitä lähempänä partnereiden markkina-arvot ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin suhde kestää.
4. Naisten markkina-arvot ovat keskimäärin miesten markkina-arvoja korkeammat, koska naisiin kohdistuu suurempi kysyntä pariutumismarkkinoilla.
5. Naisten seksisuhdemarkkina-arvot ovat selvästi heidän parisuhdemarkkina-arvojaan korkeammat.
6. Naiset saavuttavat markkina-arvohuippunsa nuorempina kuin miehet.
7. Miesten markkina-arvoissa on enemmän hajontaa kuin naisilla.

Onko näitä empiirisesti jossain tutkittu?

Eikö rakkaus olekaan sokeaa?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 18, 2012, 17:17:08
Tästä jostain Laasasen taustalta löysin tällaisen kiteytyksen:

Quote
Markkina-arvoteorian perusteesejä

1. Markkina-arvo kuvaa henkilöön kohdistuvaa potentiaalista kysyntää pariutumismarkkinoilla. Mitä enemmän potentiaalista kysyntää henkilöön kohdistuu, sitä korkeampi on hänen markkina-arvonsa ja sitä enemmän seksuaalista palkitsemisvaltaa hänellä on.
2. Markkina-arvo ennustaa, kuinka tasokkaan partnerin henkilö kykenee hankkimaan.
3. Mitä lähempänä partnereiden markkina-arvot ovat toisiaan, sitä todennäköisemmin suhde kestää.
4. Naisten markkina-arvot ovat keskimäärin miesten markkina-arvoja korkeammat, koska naisiin kohdistuu suurempi kysyntä pariutumismarkkinoilla.
5. Naisten seksisuhdemarkkina-arvot ovat selvästi heidän parisuhdemarkkina-arvojaan korkeammat.
6. Naiset saavuttavat markkina-arvohuippunsa nuorempina kuin miehet.
7. Miesten markkina-arvoissa on enemmän hajontaa kuin naisilla.

Onko näitä empiirisesti jossain tutkittu?

Eikö rakkaus olekaan sokeaa?

No, minusta eläinmaailmaa katsomalla ovat 1 ja 2 päivänselvästi päteviä. Oikeastaan koko seksuaalisen lisääntymisen idea perustuu siihen, että koitetaan valita itselleen sellainen puoliso, jonka geenit edistävät omien geenien monistumista, mikä tarkoittaa jonkinlaisten kriteerien käyttämistä valinnassa. Ja markkina-arvo tuossa yllä tarkoittaa juuri mahdollisimman hyvää kriteerien täyttämistä. Tietenkin joku voi väittää, että ihminen on noussut kaiken muun eliökunnan yläpuolelle, eikä meihin enää vaikuta nämä samat tekijät kuin kaikkiin muihin seksuaalisesti lisääntyviin lajeihin, mutta minusta tämä on yhtä kaukana todellisuudesta kuin "tabula rasa" -ajattelu ihmismielen kuvaajana.

Nuo muut ovat enemmän kyseenalaisia, enkä osaa niiden empiirisesta pohjasta sanoa sen enempää.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Julmuri on July 18, 2012, 17:36:23
Splitattu viestiketjut. ATM jutut tänne jatkossa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 18, 2012, 18:10:53
Ihan käytännön tasolla: koska on kukaan missään (paitsi ilmeisesti siellä baaritiskillä missä nuoret kauniit naiset ja jääkiekkoilijat kohtaavat ja muut jäävät ikuisesti nuolemaan näppejään) kellään olisi oikeasti ollut tilanne, jossa olisi edes halutessaan voinut jotenkin kartoittaa tuon markkina-arvonsa? Mikä on se tilanne, jossa äkkiä vaan pitää saada joku mahdollimman hyvä? Missä tunteet, yhteiset kiinnostuksen kohteet - asettuvatko "ehdokkaat" jonoon josta sitten vaan valikoidaan (kuten siinä yhdessä Monty Python leffassa "no, no, no, no, YES")?

Sinä menet metsään ihan samalla tavoin kuin mh ja Jussi O:kin olettaessasi, että markkina-arvoaan pystyy käsittelemään jotenkin tietoisella tasolla. Et sinä tietoisella tasolla ole valitsemassa "mahdollisimman hyvää", vaan sinun valintojasi ohjaava tiedostamaton tasosi on tuon valinnan tehnyt. Vai pystytkö sanomaan ihastuneesi johonkin ihmiseen tietoisella päätöksellä?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 18, 2012, 18:24:14
Älä nyt saatana valehtele täällä, kun minä just vastasin siellä toisessa ketjussa että en minä ole tässä mitään tietoista tekemistä olettanut.

MA-teorian kritiikki (ja esim. huomautus siitä miten voidaan kritisoida tuota yllä olevaa vetoamistasi tiedostamattomaan, jossa lisäksi redusoit tiedostamattoman matkkinalogiikalla toimivaksi) ja vastaukset - kuten vastaukseni kysymykseesi paremmasta teoreettisesa lähtökohdasta - tuntuvat valuvan kuin vesi hanhen selästä. Sä taidat oikeasti olla insinööri?

edit: Yritän todella irrottautua tästä keskustelusta nyt, kuten jo edellisessä ketjussa sanoin. Pakko vain huomauttaa, kun suoraan kerrotaan sanomisistani päinvastaista kuin mitä selvin sanoin olen juuri päässyt sanomasta.  >:(
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 18, 2012, 18:30:27
Ihmisillä lienee jokin roti kenet huolii, mutta lienee vaikeaa saada "mahdollisimman hyvää", koska eihän sellaista edes osaa mitata... Pitäisi jotenkin kait määritellä tuokin.

Tästä siis päästään siihen, että riittävän hyvä...

Toisaalta tämä teoria näyttää asettavan ihmisiä ja asetelmia kovin yksioikoisesti eikä ota mm. huomioon oppimista ja sitä, että ihmiset voivat olla joskus kovinkin solmussa sen kanssa mihin vaistot/tunteet vievät...

Tässä siis toisin sellaisenkin näkökulman esille, että esimerkiksi sinulla on hurja nälkä, näet banaanin... Toisaalta horisontissa näyttäisi olevan tulossa nälkäinen leijona sinua vastaan ja näljkäiset leijonat pitävät ihmisenlihasta... Napatako banaani vai pötkiäkö pakoon, jolloin voi menettää tilaisuutensa?

Näin ollen edes kovin yksinkertaisella tasolla nämä asiat eivät aina ole kovin suoraoikoisia...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 18, 2012, 18:44:19
Ettäkö ihan "Sinkkujen arvosta markkinoilla"?

En mene sanomaan, ovatko sinkkuja, mutta myös kääntöpuolesta tietoa täältä (http://www.pro-tukipiste.fi/) ja täältä (Prostituutio Pohjoismaissa (http://www.pro-tukipiste.fi/uploads/media/Prostituutio_Pohjoismaissa_Protukipiste2012_01.pdf)).
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 18, 2012, 18:49:12
Varmaan tätä on hutkittukin, mutta mielestäni pitäisi tutkia esim. sitä, että miten vaikuttaa se, että näemme mainoksissa koko ajan malleja ja kauniita ihmisiä.

Mielestäni tällaista ei voi väistää esittämällä, että kulttuurista riippumatta J.Lo on todennäköisesti kauniimpi kuin Anita Hirvonen, koska se ei pois sulje mm. niinkin yksinkertaista periaatetta kuin kontrastiperiaate, jossa ihmiset liioittelevat eroja... <-- Ja tuo on tästä periaatteesta hyvin hyvin raakilemainen kuvaus.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 18, 2012, 18:55:42
Minulla ei ole kyllä kovin vahvaa näkemystä markkina-arvoteorian puolesta eikä sitä vastaan. On siinä varmasti osa totuuttakin, mutta ei se nyt ihan koko maailmaa selitä. Kuten ei kai ole kukaan väittänytkään.

Se tässä vain on hiukan koomista, millaisilla perusteilla sitä on lähdetty kumoamaan.

Ymmärtääkseni markkina-arvoteoria ei edes yksinkertaisimmillaan ja perustavimmillaan ota kantaa siihen, mitkä asiat sitä markkina-arvoa nostavat ja laskevat, ja siitähän tässä lähinnä on riidelty. Jossain heimokulttuureissa markkina-arvoa nostetaan viilaamalla hampaat ja venyttämällä huulet. Meillä ne ovat jotain aivan muuta.

Monilla vasta-argumenteilla markkinatalous ei toteudu edes autokaupoilla.

Quote from: Jussi O

Miljonäärijääkiekkoilijan Porschessa istuvan "kauniin naisen" tapaus: Millaisen kauneusihanteen määritelmien valossa tämä nainen on "kaunis"? Voiko hänen kauneudellista haluttavauuttaan yleistää kuinka pitkälle? Onko hän "kaunis" siksi, että hän on "luonnostaan" kaunis vai siksi, että hän ei - toisin kuin duunarin rouva - joudu käymään aamuvuorossa sairaalassa tai makkaratehtaalla ja että hänellä on täten aikaa keskittyä pitämään itsensä freesinä? Entä miksi jääkiekosta saa miljoonia, millaisessa yhteiskunnallisessa ja kulttuurisessa tilanteessa on päädytty tällaiseen hyvin epäluonnolliseen ratkaisuun? Millaisia maskuliinisia ja luokkaihanteita edustaa se, että miljonäärillä on juuri Porsche? Millaiset kulttuurisen erottautumisen mekanismit tekevätä Porscesta haluttavan meisten/naisten (kumman?) silmissä? Millaiset kulttuurisen erottautumisen mekanismit tekevät juuri tälla tavoin "kauniista" naisesta kauniin jääkiekkoilijain silmissä? Miksi? Entä miksei tuo sama naistyyppi ole kaikkien miesten mielestä kaunis tai Porsche-miestyyppi kaikkien mielestä haluttava? Mitkä ovat näiden "markkinoiden" reunaehdot, joilla tietynlainen feminiininen kauneus ja tietynlainen maskuliininen houkuttavuus voivat saada toisensa?

Entä mitä ja millaisia ovat ne kulttuuriset käytännöt, joissa miehiä ja naisia kasvatetaan näkemään mainitsemasi Porsche-mieheys ja -naiseus ideaalisena? Toisekseen, millaisia ovat ne osakulttuurit, joiden puitteissa Porscheen päätyvät miehet ja naiset tapaavat toisiaan? Edelleen, miksi kaikista samalla tavoin kauniista naisista ja samalla tavoin miljonäärillisistä jääkiekkoilijoista nämä kaksi valitsevat juuri toisensa? Saako rikkain jääkiekkoilija kauneimman naisen, toiseksi rikkain toiseksi kauneimman ja niin edelleen? Vai miten markkina-arvoteoria selittää tosiasiallisen parinvalinnan tällä sosiaalisella tasolla? Entä valitsevatko parit toiset välineellisellä perusteella ("tuolta saan paljon rahaa/seksiä") vai siksi, että tuntevat vastustamatonta halua olla toistensa kanssa tässä ja nyt, ja siten myös jatkossa? (Jos vastaus on, että "perimmiltään" geenit heissä puhuvat ja ihastuminen on sen ohjaamaa, niin ongelma on, että tätä väittämää piiloisesta "alkuperäisestä" motiivista ei voida todistaa vääräksi oikein missään tilanteessa. Kannattaa miettiä, mikä sen selitysvoima siis ylipäätään voi olla.)

Jokainen voi ihan itse miettiä minkä takia Mersu on arvostetumpi kuin Hyundai, kuinka monen mielestä sen arvostetumpi, millainen kulttuuri sen arvostuksen on tuottanut, vaihtuuko tilanne joskus, miksi jossain muualla suunnalla maailmaa tilanne on toinen, miksi joku muu pitääkin Nissanista... Mistä se halu ostaa mieluummin Mersu kuin Nissan johtuu, johtuuko se logiikasta vai tunteista yms...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 18, 2012, 18:57:37
Ihmisillä lienee jokin roti kenet huolii, mutta lienee vaikeaa saada "mahdollisimman hyvää", koska eihän sellaista edes osaa mitata... Pitäisi jotenkin kait määritellä tuokin.

Tästä siis päästään siihen, että riittävän hyvä...

Toisaalta tämä teoria näyttää asettavan ihmisiä ja asetelmia kovin yksioikoisesti eikä ota mm. huomioon oppimista ja sitä, että ihmiset voivat olla joskus kovinkin solmussa sen kanssa mihin vaistot/tunteet vievät...

Tässä siis toisin sellaisenkin näkökulman esille, että esimerkiksi sinulla on hurja nälkä, näet banaanin... Toisaalta horisontissa näyttäisi olevan tulossa nälkäinen leijona sinua vastaan ja näljkäiset leijonat pitävät ihmisenlihasta... Napatako banaani vai pötkiäkö pakoon, jolloin voi menettää tilaisuutensa?

Näin ollen edes kovin yksinkertaisella tasolla nämä asiat eivät aina ole kovin suoraoikoisia...Siksi tuo MAT onkin niin erinomaisen selitysvoimainen teoria kun se ei pyrikään ratkaisemaan kaikkia maailman mysteerejä, se vain osoittaa millainen on se luonnonlaki joka ohjaa eliöiden pariutumiskäyttäytymistä.
Vai luuletko että miss suomeksi valittu kaunotar jättää varastomiespoikaystävänsä ja lähtee Monacoon formulakuskin matkaan sen takia että jossakin mustetahratestissä oli näkevinään urheiluauton?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 18, 2012, 19:01:43
Mustetahratesti on muuten siitä kiva huppelistesti, että juuri sen pohjalle on rakennettu aika hurjia korrelaatioteorioita...

Ja onpa ihan selkeä tilastollinen korrelaatio sen kanssa, että jos ihminen koskettaa tahraa testin aikana, niin hän on todennäköisemmin epävarma...

Ai miksi on saatu tällainen korrelaatio? No ei hajuakaan...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 18, 2012, 19:02:05
Älä nyt saatana valehtele täällä, kun minä just vastasin siellä toisessa ketjussa että en minä ole tässä mitään tietoista tekemistä olettanut.

Kirjoitit siinä mammuttiviestissä, johon koitan jossain välissä vastata pidemmin, kunhan ehdin:"MAT ei myöskään, toisin kuin sanot, pysy yhteisön tasolla, koska sen yksittäiselle ihmiselle varaama positio esittää yksittäisen ihmisen markkinatoimijana ja esittää markkinatoimijuuden (evoluutiopsykologiasta kyseenalaisesti ammentaen) luonnollisena vakiona."

Minun pointtini oli juuri se, että yksittäinen ihminen ei ole se markkinatoimija, vaan se markkinatoimija on hänen sisällään olevat geenit, joilla on vaikutusta siihen ei-tietoiseen osaan ajattelusta. Ihminen ei yksilönä mielestään toimi markkinoilla, vaan ihastuu henkilöön, joka hänestä vain vaikuttaa hyvältä. Hän ei myöskään tietoisesti yleensä tee itsestään haluttavaa markkinoilla, vaan vain tekee niitä valintoja, jotka todellisuudessa pyrkivät nostamaan hänen haluttavuuttaan siellä, ilman, että tietoisesti ymmärtää niin tekevänsä.

Tämä siis erona vaikkapa oikeilla torimarkkinoilla toimivaan ihmiseen. Siellä hän todellakin tietoisella tasolla toimii markkinoilla, vertailee tuotteita ja hintoja ja sitten valitsee tietoisella päätöksellä sen, joka on itselleen sopiva ja toisaalta torimyyjät tietävät olevansa kilpailussa muiden myyjien kanssa ja asettavat hintansa sen mukaisesti.

Jos sinusta edes ihmisen geenit eivät toimi markkinoilla, niin johtuuko tämä sinusta siitä, että minkään seksin avulla lisääntyvän eliön geenit eivät toimi markkinoilla, vai siitä, että ihminen on jotenkin irtautunut olemasta eliö siinä, missä muut? Itse näen mahdollisena, että näin tulee tapahtumaan jossain tulevaisuudessa (mahdollisesti jopa tällä vuosisadalla), mutta lopullista irtiottoa ei minusta ole vielä mitenkään saavutettu.

Quote
MA-teorian kritiikki (ja esim. huomautus siitä miten voidaan kritisoida tuota yllä olevaa vetoamistasi tiedostamattomaan, jossa lisäksi redusoit tiedostamattoman matkkinalogiikalla toimivaksi) ja vastaukset - kuten vastaukseni kysymykseesi paremmasta teoreettisesa lähtökohdasta - tuntuvat valuvan kuin vesi hanhen selästä. Sä taidat oikeasti olla insinööri?

Mielestäni vastasin jo falsifiointikysymykseesi. Jos vastauksessa oli jotain vikaa, niin varmaan sen kerrot.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 18, 2012, 19:07:11
Eikö moniakaan yhtään hetkauta, että puhutaan ihmisen markkina-arvosta?

Tämähän on tyystin halla-aholainen forum. Ilmankos esimerkiksi Miniluv voi puhua tästä satelliittiforumina (http://hommaforum.org/index.php/topic,243.msg1066026.html#msg1066026) eikä hän siinä aivan väärässä olekaan paitsi, että Hommalla ei välttämättä kaiketi tätä nykyä aivan ketä tahansa rasistia siedetä ainakaan kauaa.

Halla-aho (http://www.halla-aho.com/scripta/ihmisarvosta.html): "Ainoa mitattava ja siten kiistatta olemassaoleva ihmisarvo on yksilön instrumentaalinen arvo." Tuossa Halla-aho tosin taitaa jättää sanomatta, onko minkäänlainen mittaaminen edes mielekästä.

Laasanen näemmä kokee kömpelösti tehdä hajurakoa (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/70789-ihmisarvo-ja-yhteiskunta-arvo).
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 18, 2012, 19:16:25
Varmaan tätä on hutkittukin, mutta mielestäni pitäisi tutkia esim. sitä, että miten vaikuttaa se, että näemme mainoksissa koko ajan malleja ja kauniita ihmisiä.

Jussin ja mh:nhan pitäisi kyseenalaistaa jo tuo ajatuskin, että he ovat edes kauniita. Tai sanotaan kauniimpia kuin muut. Suurin osa muista ihmisistä kuitenkin varmaan saavuttaisi jonkinlaisen konsensuksen, että todellakin ihmisjoukko, joka esiintyy mainoksissa, on kauniimpi, kuin yleisesti ihmiset, vaikkei kukaan pystyisikään esittämään mitään objektiivista mittaria kauneudelle.

Olettaen, että mainostajat tietävät mitä tekevät, eli ovat kokemuksesta tulleet siihen tulokseen, että kauniit ihmiset mainoksissa tuottavat heidän kannaltaan paremman tuloksen kuin rumat, tästä voisi vetää sellaisen johtopäätöksen, että kauneudella on vaikutusta juuri siihen ei-tahdonalaiseen ajatteluumme. Harva varmaan ajattelee tietoisella tasolla, että jaaha, tuossa kaunis ihminen sanoo noin, joten minun on varmaan noin toimittava, mutta jos saman olisi sanonut ruma, niin en varmasti olisi toiminut.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 18, 2012, 19:20:14
Eikö moniakaan yhtään hetkauta, että puhutaan ihmisen markkina-arvosta?

Ei, kunhan pitää mielessä sen, mistä puhutaan. Geenit vs. ihmisyksilöt ja Humen giljotiini vielä kaiken päälle.

Geenit eivät todellakaan välitä sellaisesta asiasta kuin ihmisarvo. Ne surutta panevat ihmisiä tekemään mitä hirveämpiä julmuuksia toisilleen, kunhan se johtaa niiden itsensä leviämiseen. Meemit toimivat suunnilleen samalla tavoin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 18, 2012, 19:26:31
Eikö moniakaan yhtään hetkauta, että puhutaan ihmisen markkina-arvosta?

Ei, kunhan pitää mielessä sen, mistä puhutaan. Geenit vs. ihmisyksilöt ja Humen giljotiini vielä kaiken päälle.

Geenit eivät todellakaan välitä sellaisesta asiasta kuin ihmisarvo. Ne surutta panevat ihmisiä tekemään mitä hirveämpiä julmuuksia toisilleen, kunhan se johtaa niiden itsensä leviämiseen. Meemit toimivat suunnilleen samalla tavoin.

No olihan (http://todellisuus.org/index.php?topic=1987.msg58128#msg58128) tuosta jo puhetta, itse itsensä elukan tasolle - tai "meemin" tai "geenin" tasolle alentamisesta.

Mikäpä siinä, ken härjillä ajaa, härjistä puhukoon.

"Humen giljotiini". David Hume kyllä pyörisi haudassaan jos sitä tuolla lailla näkisi käyteltävän, surutta ja miten sattuu. Ei tuulen huminaa puissa tutkita siten, että kaadetaan koko metsä, karsitaan puut, halotaan ne tikuiksi ja tehdään tikusta asiaa ja sitten aletaan ihmetellä että mitenkä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harran on July 18, 2012, 20:26:33
(Toisesta ketjusta tänne siirtopaikkaan.)

Uskon aidosti, että jos olisin trimmattu Porschella ajava miljonääri niin elämäni (myös seksielämä) olisi paljon onnettomampaa kuin nyt, 30 vuotta vanhalla Nissanilla ajelevana lievästi ylipainoisena köyhänä. Ainakaan elämä ei ole mitään pörssipeliä.

Onnellisuus, hyvä elämä ja laadun tavoittelu ovat yksi asia. YTM/ATM-tematiikka taas hahmottaa vaistonvaraista sukupuoliviettien ohjautumista ja se on toinen asia. Sinä olet todennäköisesti onnellisempi siinä tilassa jossa tunnet olevasi oma itsesi etkä stressaa koko ajan esittämällä jotain roolia. Mutta se perusnainen joka ei (vielä) tunne sinua kunnolla eikä tiedä miten hieno ihminen ehkä olet kumppanina saattaisi kyllä reagoida luokitustasi parantavasti siihen jos näyttäisit olevan fyysisesti hyväkuntoinen ja jos autosi indikoisi vaurautta. Välttämättä Porschella ajeleva nousukas ei edes tee oikeaa vaikutelmaa koska hänen habituksensa voi päinvastoin viestittää holtitonta rahankäyttöä (eikä rikkautta) ja bodattujen muskelien ylikorostus voi viestittää väärää pitkän tähtäimen arvojärjestystä. Voi siis hyvinkin olla että se nainen joka on enemmän sinun kohderyhmääsi luokittelee sinut paremmin omaksi kohteekseen. Näin sopiva löytää sopivan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 18, 2012, 20:59:38
Kukaan ei ole muuten vielä maininnut, että ATM tarkoittaa myös "Ass-to-Mouth" eli jos sanoo olevansa ATM-mies, niin se voi myös viitata siihen, että on valmis imemään kaverin loppuun.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on July 18, 2012, 23:32:18
Melkein jo lupasin itselleni että en tästä aiheesta kirjoita enempää kuin mitä siihen toiseen ketjuun jo kirjoitin. Mutta menköön.

Näiden markkina-arvoteoreetikkojen perustavanlaatuinen virhe on siinä, että he kuvittelevat ihmisen seksuaalisen / parisuhteellisen haluttavuuden olevan yksiulotteinen ja yksiselitteinen asia.

Puhuttakoon nyt esimerkiksi miesten haluttavuudesta heteronaisten keskuudessa. Melkein mikä tahansa yksiulotteinen henkilökohtainen ominaisuus on sellainen, että jos sitä esimerkkimiehemme kohdalla väännetään johonkin suuntaan, niin se ei (mitattavasti) kasvata tai vähennä niiden heteronaisten määrää, jotka kokevat hänet haluttavana. Sen sijaan ominaisuuksien muuttaminen muuttaa sen heteronaisten joukon koostumusta, jotka hänestä olisivat potentiaalisesti kiinnostuneita.

Lähes muuttujan kuin muuttujan kohdalla tapahtuu näin.

Toki on joitain sellaisia ominaisuuksia, jotka ovat liki universaalisti haluttavia (sekä miehillä että naisilla). Sosiaaliset vuorovaikutustaidot ja ns. välittömyys ja läsnäolo ovat tällaisia (näiden vajavaisuus on suurin syy kaikkiin omiin henkilökohtaisiin ongelmiini, ja myöskin syy siihen,. miksi parisuhteeni eivät onnistu). Toki näidenkin piirteiden suhteen on spesiaalikohderyhmiä, joille juuri kömpelyys, etäisyys ja tosikkomaisuus ovat toivottavia piirteitä kumppanissa.

(Itselleni nämä kohderyhmät eivät sovi, koska en siedä ihmisiä, jotka pitävät sosiaalista kyvyttömyyttä toivottavana - tai edes suuremmassa määrin hyväksyttävänä - ominaisuutena.)

YTM/ATM .-ajattelu lähtee siitä, että rakennetaan olkiakka kuvastamaan koko naissukupuolta ja sanotaan "tällainen mies on naisten mielestä  haluttava" ja "tällainen mies ei ole".  Ja vastaavasti ajatellaan myös naisten haluttavuuden miesten keskuudessa olevan jotenkin yksiselitteinen asia.

Hitto, pistä 10 heteromiestä samaan huoneeseen keskustelemaan asiasta, ja löydät jo pelkästään ulkonäön suhteen 10 eri näkemystä siitä, millainen nainen on haluttavimman näköinen. Ainoastaan olkiukkojen rakentelijat väittävät muuta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 18, 2012, 23:40:33
Kukaan ei ole muuten vielä maininnut, että ATM tarkoittaa myös "Ass-to-Mouth" eli jos sanoo olevansa ATM-mies, niin se voi myös viitata siihen, että on valmis imemään kaverin loppuun.

Minusta tämä olisi kyllä ollut hyvä loppukaneetti ja yhteenveto ketjun annista. Ei siis Annista.

Quote
Hitto, pistä 10 heteromiestä samaan huoneeseen keskustelemaan asiasta, ja löydät jo pelkästään ulkonäön suhteen 10 eri näkemystä siitä, millainen nainen on haluttavimman näköinen. Ainoastaan olkiukkojen rakentelijat väittävät muuta.

Hitto, pistä 10 huonetta joissa 100 heteromiestä pistämään haluttavuusjärjestykseen kymmenen naista, niin saat kymmenen kutakuinkin samanlaista listaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on July 18, 2012, 23:46:24
Hitto, pistä 10 huonetta joissa 100 heteromiestä pistämään haluttavuusjärjestykseen kymmenen naista, niin saat kymmenen kutakuinkin samanlaista listaa.

Toki, koska jopa noin spontaanissa tilanteessa sosiaalinen koheesio johtaa kompromisseihin, ja kompromissit johtavat konventioiden suosimiseen henkilökohtaisten mieltymysten sijaan.

Pistä ne 100 heteromiestä laatimaan listansa ihan ilman vuorovaikutusta niin saat paljon kiinnostavampia tuloksia.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 19, 2012, 00:01:04
Pistä ne 100 heteromiestä laatimaan listansa ihan ilman vuorovaikutusta niin saat paljon kiinnostavampia tuloksia.

Aivan varmasti on samansuuntaisia tuloksia, mutta luonnollisesti yksilöiden välinen vaihtelu on suurta.

Pistä ne tuhat heteromiestä laatimaan ne listat toisistaan riippumatta ja muodosta tuloksista viisi 200 listan ryhmää ja laske niiden keskiarvot, niin saat luultavasti samanlaiset listat.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 19, 2012, 00:05:25

Näiden markkina-arvoteoreetikkojen perustavanlaatuinen virhe on siinä, että he kuvittelevat ihmisen seksuaalisen / parisuhteellisen haluttavuuden olevan yksiulotteinen ja yksiselitteinen asia.


YTM/ATM .-ajattelu lähtee siitä, että rakennetaan olkiakka kuvastamaan koko naissukupuolta ja sanotaan "tällainen mies on naisten mielestä  haluttava" ja "tällainen mies ei ole".  Ja vastaavasti ajatellaan myös naisten haluttavuuden miesten keskuudessa olevan jotenkin yksiselitteinen asia.(http://fc09.deviantart.net/fs70/f/2010/216/5/3/hello_kitty_man_by_CreativeDarkPeace.jpg)

 
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 19, 2012, 00:06:50
Pistä ne 100 heteromiestä laatimaan listansa ihan ilman vuorovaikutusta niin saat paljon kiinnostavampia tuloksia.

Aivan varmasti on samansuuntaisia tuloksia, mutta luonnollisesti yksilöiden välinen vaihtelu on suurta.

Pistä ne tuhat heteromiestä laatimaan ne listat toisistaan riippumatta ja muodosta tuloksista viisi 200 listan ryhmää ja laske niiden keskiarvot, niin saat luultavasti samanlaiset listat.

No nyt meni jo lehmän tekemiseksi ryhmätyönä, tiedäthän sen vanhan jutun, mitä sellaisesta seuraakaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Zakari on July 19, 2012, 00:08:20
Niin mikä oli todistettava?


Tuo (http://myrskykari.tripod.com/psykiatria/narsisti.html).

Eli siis ATM:t potevat parantumatonta narsistista persoonallisuushäiriötä?


Eivät he, välttämättä. Vaan monet henkilöt, eikä se ole parantumatonta.

HUOM! Ei tehdä kenestäkään kanssakirjoittajasta mitään diagnooseja, ei millään lääketieteen saralla. t. Z

ATM keskustelun tuiskeessa sattui ja tapahtui. Kaikille tiedoksi seuraavaa:

Tällä foorumilla ei tehdä toisista käyttäjistä mitään diagnooseja, mielenterveydellisiä arviointeja yms. Yrittäkää nyt käyttäytyä ihmisiksi. Koskee kaikkia.

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 19, 2012, 00:11:35
No nyt meni jo lehmän tekemiseksi ryhmätyönä, tiedäthän sen vanhan jutun, mitä sellaisesta seuraakaan.

En, mutta arvostan kovasti kansanviisauksia ja sananlaskuja, etenkin vanhoja sellaisia, joten mielenkiintoni heräsi.

Toisaalta olen sitä mieltä, että jos ja kun noin saadaan suhtellisen samankaltaiset listat, tämä osoittaa jotain siitä, että kysyntä ja tarjonta eivät ihan välttämättä ihan aina kohtaa, mistä seuraa kilpailua. En siis ole mikään suuren luokan markkina-arvoteoreetikko, mutta minusta on selvää että näissäkin hommissa on niitä haluttuja ja vähemmän haluttuja.

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 19, 2012, 00:30:48

***

HUOM! Ei tehdä kenestäkään kanssakirjoittajasta mitään diagnooseja, ei millään lääketieteen saralla.

t. Z
***

ATM keskustelun tuiskeessa sattui ja tapahtui. Kaikille tiedoksi seuraavaa:

Tällä foorumilla ei tehdä toisista käyttäjistä mitään diagnooseja, mielenterveydellisiä arviointeja yms. Yrittäkää nyt käyttäytyä ihmisiksi. Koskee kaikkia.


Sanotaan nyt tuohon vielä sen verran, että ei kukaan ole tietenkään sellaista tekemässäkään, se näkyisi jo linkatuista artikkeleista, olemme puhuneet ja verkossa muutenkin on puhuttu loputtomiin siitä, että pelkän verkko- ynnä muun kirjoittelun perusteella ei mitään diagnooseja tehdä. Pitäisi olla itsestään selvää. Eivät niitä tee ammattilaisetkaan puhumattakaan maallikoista.

Tuolla disclaimeri (http://todellisuus.org/index.php?topic=1987.msg58123#msg58123) tahallisia väärinymmärtäjiä ja kaikenkarvaisilla oikeus- ynnä muilla toimilla uhkailijoita ja heidän mahdollisia lakimieskavereitaan varten, samassa ketjussa. Aattelin, että "monet henkilöt" trollasi, löin pikkuisen löylyä lisää ja trollailin takaisin, asiaakin mukana. Toki voi päätellä itse kukin, osuinko oikeaan.

Tuolla varhempi (http://todellisuus.org/index.php?topic=303.msg13672#msg13672), "monet henkilöt" mukana menossa sielläkin, tuosta muutama viesti +/-.

Hommalla näkyy muuten olevan nollatoleranssi (http://hommaforum.org/index.php/topic,243.msg1066026.html#msg1066026) kaikenkarvaisille oikeustoimilla uhkailijoille. Sellainen on jo jotain aivan muuta kuin verkkokirjoittelua. Se on myös kiristystä.

Pah, forumille kuin forumille pestautuu märkäkorvamodeja, joita vanhat nettilurkit vedättävät kioskille mennen tullen ja palatessa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harri on July 19, 2012, 00:34:47
Kukaan ei ole muuten vielä maininnut, että ATM tarkoittaa myös "Ass-to-Mouth" eli jos sanoo olevansa ATM-mies, niin se voi myös viitata siihen, että on valmis imemään kaverin loppuun.

Yes ja pankkiautomaattia eli taikaseinää.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 19, 2012, 00:35:35

***

En, mutta arvostan kovasti kansanviisauksia ja sananlaskuja, etenkin vanhoja sellaisia, joten mielenkiintoni heräsi.

***


Semmoinen Ameriikan poikien juttu, en ole varma, onko tiivistetty sanonnaksi. Niin tai näin, siitä tuskin tulisi oikean lehmän näköinenkään, kokoinen, värinen eikä siitä herahtaisi tippaakaan maitoa, tuskin sitä voisi syödäkään.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 19, 2012, 00:36:34

Tällä foorumilla ei tehdä toisista käyttäjistä mitään diagnooseja, mielenterveydellisiä arviointeja yms. Yrittäkää nyt käyttäytyä ihmisiksi. Koskee kaikkia.[/color]Joku jossain olisi kyllä teorioineen diagnoosin tarpeessa: tällaisen (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111649-atm-aktivisti-pidätettiin-norjassa) oikeuttamiseen sitä markkina-arvoteoriaa parhaillaan käytellään herra maahantuojan toimesta tuolla Usarin puolella. (Joskohan tuosta hölmömpikin tajuaisi, että kyseessä ei ole mikään tieteellisesti perusteltu näkökanta, vaan todistamattomien oletusten/hillittömien yleistysten kimppu, jota tavataan käyttää propagandistisesti naisten syyllistämisen, esineistämisen ja miesvaltahaikailun oikeutuksena?)

Ps. Kun teoria tuo enemmän ongelmia kuin selitysvoimaa, se on paska.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 19, 2012, 00:50:41
Että sellaisia veitikoita nuo markkina-arvoteoreetikot.

Mikäköhän se kulttuuri nyt on, joka pyrkii oikeuttamaan raiskauksia?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kuntsa on July 19, 2012, 01:05:51
Joku jossain olisi kyllä teorioineen diagnoosin tarpeessa: tällaisen (http://henrylaasanen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/111649-atm-aktivisti-pidätettiin-norjassa) oikeuttamiseen sitä markkina-arvoteoriaa parhaillaan käytellään herra maahantuojan toimesta tuolla Usarin puolella.

Norjan Köyry päässyt näköjään koppihoitoon..

Kuka on herra maahantuoja? Hartvedt? Berge? Mitä ne Usarissa kirjoittavat?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 19, 2012, 01:11:29

Kuka on herra maahantuoja?


L.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harran on July 19, 2012, 02:38:12
Hommalla näkyy muuten olevan nollatoleranssi kaikenkarvaisille oikeustoimilla uhkailijoille. Sellainen on jo jotain aivan muuta kuin verkkokirjoittelua. Se on myös kiristystä.

Pah, forumille kuin forumille pestautuu märkäkorvamodeja, joita vanhat nettilurkit vedättävät kioskille mennen tullen ja palatessa.

Sinä olet sitten varmaan sellainen vedättelevä nettilurkki? Et ole kuitenkaan oppinut pitkällä urallasi minkäänlaista itseesi kohdistuvan kritiikin sietämistä vaikka 90% viesteistäsi käsittelee toisten keskustelijoiden henkilöä tai vähintäänkin vihjailee heistä jotain kielteistä. Sanottakoon nyt suoraan että ainakin minusta tuo yleisvittumainen vihjailutyylisi luo ikävän yleistunnelman ja oli tälläkin kertaa noiden ärähdysten syynä joista nyt vedit raakoja sitruunoja nenääsi.

Olet fiksu mies jolla on valtava yleistieto ja kyky omintakeisiin assosiaatoihin asioista aivan toisiin sekä hienoihin sanallisiin nokkeluuksiin. Voisit kuitenkin edes joskus yrittää suhtautua vastakeskustelijoihisi suopeasti ja kunnioittavasti. Ainakin minusta on paljon kivempi harrastaa tarvittaessa vaikka kunnon perinteistä verbaalimättöä naamat sinisiksi kuin puskista selkään tai vyön alle tähdättyjä muka-vahinkolaukauksia.

Tulee myös välillä mieleen että jos kerran Homma on niin paljon parempi paikka kuin Todellisuus ja kämy niin paljon kivempia ihmisiä kuin kukkikset niin oletko kenties väärässä paikassa? Sinähän et muistaakseni omasta mielestäsi ole kenenkään puolella, koskaan, eikä sinulla ole mitään agendaa eikä kiihkeitä mielipiteitä, eli keskustelet vain "huviksesi." Silloinhan sinulle ei varmaan ole väliä sillä missä keskustelet kunhan olet niiden joukossa joiden psyykettä ja kuvitteellisia motiiveja kulloinkin parhaiten siedät.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 19, 2012, 03:14:33
Hommalla näkyy muuten olevan nollatoleranssi kaikenkarvaisille oikeustoimilla uhkailijoille. Sellainen on jo jotain aivan muuta kuin verkkokirjoittelua. Se on myös kiristystä.

Pah, forumille kuin forumille pestautuu märkäkorvamodeja, joita vanhat nettilurkit vedättävät kioskille mennen tullen ja palatessa.

Sinä olet sitten varmaan sellainen vedättelevä nettilurkki?


Olen useamman kerran sanonut, että en kirjoita ääliöille. Teen nyt poikkeuksen. Kirjoituksiani ei ole pakko lukea, niin kuin minunkaan ei ole pakko lukea heidän kirjoituksiaan. Tein poikkeuksen nyt siinäkin.


Et ole kuitenkaan oppinut pitkällä urallasi minkäänlaista itseesi kohdistuvan kritiikin sietämistä vaikka 90% viesteistäsi käsittelee toisten keskustelijoiden henkilöä tai vähintäänkin vihjailee heistä jotain kielteistä.


Osa tuosta ei ole enää mielipidettä vaan tosiasiaväitteitä.

Ja ne väitteet ovat törkeitä valheita, mielipide on nyt väitteen kirjoittajan oma näkemys ja ymmärrys. En paljoa painoa panisi mokomalle alkeelliselle olkiukkoilulle.


Sanottakoon nyt suoraan että ainakin minusta tuo yleisvittumainen vihjailutyylisi luo ikävän yleistunnelman ja oli tälläkin kertaa noiden ärähdysten syynä joista nyt vedit raakoja sitruunoja nenääsi.


Sano vaan. Harvemmin on sitrushedelmiä nenukassa ollut, muilla siitäkin edestä, näemmä. Ei Zakari mitään ärähdellyt, en ainakaan ottanut sitä henkilökohtaisesti, foruminlaajuista disclaimeria vaan kertasi. Täydensin vain sitä omillani ja ilmoitin, että toki tiedossa on, hyvä muistuttaa välillä noinkin.

Taidat kuvitella, että sinusta puhutaan silloinkin, kun sinulla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä asian kanssa. Välillisesti voi ollakin. Omalta osaltani toistan: olet ignore-osastolla, en yleensä edes lue kirjoituksiasi, miten sellaisiin voisin viitata? Puhun siis jostain aivan muusta. Tosin, olet tainnut uhkailla niillä oikeudenkäynneillä sinäkin, tahallasi väärinymmärrellä tai tahattomasti, silkkaa tyhmyyttäsi ja tietämättömyyttäsi, et vain ole ainoa. Luuletko kovinkin originelli olevasi? Et ole, tekstisi ovat manipuloivaa bulkkitavaraa.

Nyt kun tarkemmin ajattelee, tuo Aisopoon satu sammakosta (http://todellisuus.org/index.php?topic=1941.msg55819#msg55819) saattaisi istua sinullekin, hyvinkin. Postaukseseen näkyy tulleen pikkuisen väärä linkki, originaali löytyy samasta kirjasta (http://www.gutenberg.org/files/11339/11339-h/11339-h.htm#THE_OX_AND_THE_FROG), vähän eri paikasta.


Olet fiksu mies jolla on valtava yleistieto ja kyky omintakeisiin assosiaatoihin asioista aivan toisiin sekä hienoihin sanallisiin nokkeluuksiin. Voisit kuitenkin edes joskus yrittää suhtautua vastakeskustelijoihisi suopeasti ja kunnioittavasti. Ainakin minusta on paljon kivempi harrastaa tarvittaessa vaikka kunnon perinteistä verbaalimättöä naamat sinisiksi kuin puskista selkään tai vyön alle tähdättyjä muka-vahinkolaukauksia.


Onpa mainio pumpuliin kätketty tikari tuossa. Oikein hienoa. En kunnioita ääliöitä, en yhtään, olivatpa "hommalaisia" tai "todorgilaisia". Tilaisuuden osoittautua joksikin muuksi toki annan, sitäkään en loputtomiin jaksa.

Jos on sanottava suoraan, silloin sanon. Yleensä yritän välttää konfrontaatiota kokonaan, jos se ei käy, sanon suoraan. Jos yleisluontoinen asioiden toteaminen näyttäytyy, tuntuu vihjailulta, olisiko syytä katsoa peiliin muutenkin kuin ihaillakseen omaa erinomaisuuttaan?

Yleensä yritän kyllä keskustella, vaihtaa ajatuksia, tiedätkö, enkä osallistua mihinkään helkkarin nettiturnajaisiin peitsi tanassa olkiukkoja ja fata morganaa, sinunkaan vastaan.


Tulee myös välillä mieleen että jos kerran Homma on niin paljon parempi paikka kuin Todellisuus ja kämy niin paljon kivempia ihmisiä kuin kukkikset niin oletko kenties väärässä paikassa? Sinähän et muistaakseni omasta mielestäsi ole kenenkään puolella, koskaan, eikä sinulla ole mitään agendaa eikä kiihkeitä mielipiteitä, eli keskustelet vain "huviksesi." Silloinhan sinulle ei varmaan ole väliä sillä missä keskustelet kunhan olet niiden joukossa joiden psyykettä ja kuvitteellisia motiiveja kulloinkin parhaiten siedät.

Että oikein neuvo vai käsky? Parempi paikka? Miten niin? Ei ole mitään kukkiksia tai leirejä, siitä on puhuttu tarpeeksi monta kertaa, siksi se usein laitetaan lainausmerkkeihin viitatessa toisten käyttämään termiin, toisten tarkoittamassa merkityksessä, ei omassa. Tärkeintä olisi saavuttaa edes jonkinlainen ymmärrys siitä, mistä toinen puhuu, tarkkaan ottaen, mitä tarkoittaa, miten toinen ajattelee ja miksi ajattelee niin kuin ajattelee, ei syyttää, ei tuomita, ei julistaa.

Täällä aikuiset ihmiset noin pääsääntöisesti koettavat keskustella ihan oikeasti, ei manipulointi- ja itsetehostusmielessä, ei olkiukkojen ja haamujen kanssa, ei sinunkaan olkiukkojesi, ei vaikka itse et niitä sellaisiksi tunnistakaan saati tunnusta. Olivatpa nämä ihmiset sitten mitä mieltä hyvänsä. Olettama on, että perusasiat tiedetään niin tällä forumilla kuin Hommallakin, samoja juttuja kun ei näet toimita vuodesta toiseen jauhaa samalta pohjalta. Julistamisen voi sitten tehdä vaikka Uudessa Suomessa, paljon enemmän lukijoitakin.

Kiitos nyt kuitenkin. Uskoisin kyllä tietäväni parhaiten ihan itse, missä paikkani on, en tarvitse neuvoja keskenkasvuisilta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: sr on July 19, 2012, 07:54:25
Että sellaisia veitikoita nuo markkina-arvoteoreetikot.

Mikäköhän se kulttuuri nyt on, joka pyrkii oikeuttamaan raiskauksia?

Minua kiinnostaisi ennemminkin saada perustelut siihen E-Afrikka-keskustelussa heittämääsi juttuun, että köyhyys ja eriarvoisuus aiheuttaisi niitä raiskauksia. Ja mielellään siis sekä teoreettinen (mikä on se mekanismi, miten nuo asiat aiheuttavat raiskauksia) että empiirinen (köyhyyden ja eriarvoisuuden korrelaatiosta raiskaustiheyden kanssa).

Mutta muista pysyä kaukana markkinateoriasta ja esim. siitä, että eriarvoisuus tuottaa paljon huonon sosiaalisen statuksen omaavia miehiä, joiden flaksi naismarkkinoilla ei ole erityisen hyvä. Ja jos tiet oman aseman parantamiseen ovat suht tukossa, niin...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on July 19, 2012, 08:26:02
Pistä ne 100 heteromiestä laatimaan listansa ihan ilman vuorovaikutusta niin saat paljon kiinnostavampia tuloksia.

Aivan varmasti on samansuuntaisia tuloksia, mutta luonnollisesti yksilöiden välinen vaihtelu on suurta.

Pistä ne tuhat heteromiestä laatimaan ne listat toisistaan riippumatta ja muodosta tuloksista viisi 200 listan ryhmää ja laske niiden keskiarvot, niin saat luultavasti samanlaiset listat.

Ähh. Et nyt ihan hiffannut mitä olin hakemassa.

Totta kai keskiarvoja laskemalla saadaan tehtyä jonkinlaisia pisteytyksiä jotka laajassa mittakaavassa tilastollisesti kenties pätevät sikäli kun otetaan tarpeeksi suuria otoksia ja keskiarvoistetaan tarpeeksi.

Palatakseni itse esittämääni ajatuskokeeseen (100 miestä kukin asettaa samat 10 naista haluttavuusjärjestykseen, ja näitä tuloksia sitten tutkitaan). Edellyttäen että tämä 10 naisen joukko on sillä tavoin keinotekoisesti valittu että variaatiota löytyy, oma veikkaukseni tuloksista olisi seuraavansuuntainen: Tulosten perusteella paljastuu, että miehet jakautuvat (ulkonäkökeskeisen) naismakunsa suhteen tiettyihin selvästi erottuviin ryhmiin. Sadan miehen joukosta tällaisia selkeitä ryhmiä lienee tilastollisesti erotettavissa 3-4 suurinta. Lisäksi paljastuu, että vaikka tietyt naiset kansoittavat listojen kärkikaksikkoa epäilemättä paljon omaa suhteellista osuuttaan enemmän, ja kenties sama listan häntäpään suhteen, keskivaiheilla järjestysten yhtäläisyys on paljon häilyvämpää.

Tämä voi kuulostaa itsestäänselvyydeltä, ja voi äkkiseltään vaikuttaa siltä, ettei tämä millään tavoin kumoa markkina-arvoteorian postulaatteja (sellaisena kuin se Laasasen toimesta esitetään, s. o. eräiden tamperelaisten teekkareiden 1990-luvun lopun versiona, minkä Laasanen nuorena miehenä sfnetissä riehuessaan omaksui, ja johon hän ei ole itse kontribuoinut mitään). Siis kaikesta edeltävssä kappaleessa sanotusta huolimatta, kun otetaan tarpeeksi iso otos, saadaan luultavasti luotua jokin yksiselitteinen pisteytys ja järjestys (tosin kulttuurisidonnainen sellainen).

Mutta tämän ajatusleikin pointti on syvällisempi. Sillä, kuinka suuri osuus "kohdesukupuolesta" olisi valmis seksuaaliseen kanssakäymiseen tai parisuhteeseen itse kunkin kanssa, ei lopultakaan ole yhtään mitään merkitystä. Se osuus on aina nollaa suurempi ja  ykköstä pienempi, ja tekemällä riittävän tarkka tutkimus voidaan toki teoriassa laittaa ihmiset yksiselitteiseen järjestykseen tämän suhteen. Entä sitten?

Minua heteromiehenä jo ihan lähtökohtaisesti ei kiinnosta se, miten suuri osuus kaikista naisista minusta olisi potentiaalisesti kiinnostunut. Kun en itse ole kiinnostunut kaikista naisista. Jos nyt esimerkiksi heittäytyisin äärimmäisen pinnalliseksi ja valikoivaksi ulkonäön suhteen (jos siis olisi sellainen tilanne, että joutuisin 100 naisen joukosta valitsemaan 5 naista seurakseni pelkästään ulkonäön perusteella ilman että saan tutustua heihin lainkaan ennen valintaa)  valikoisin todennäköisesti pienikokoisia, poikamaisia, hoikkia naisia. Eksklusiivisesti. (Tässä annan kyllä niin kusipäisen kuvan itsestäni, että selvennetään: kyse on todellakin vain ajatusleikistä. Oikeastihan sellaista tilannetta ei tule, jossa on pakko valita seuransa pelkän ulkonäön perusteella, ja todennäköisesti, jos tällaiseen tilanteeseen oikeasti joutuisin, valitsisin mieluummin arvalla kuin omien mieltymysteni mukaan.) Näin ollen, oletuksella että olisin kiinnostunut naisissa pelkästään ulkonäöstä, minua ei pätkääkään kiinnosta, mitä pitkäsääriset, "naiselliset", jne. naiset minusta ajattelevat.

Jos unohdetaan ulkonäkö ja laajennetaan ajatusleikkiä koskemaan kaikkia ominaisuuksia, päästään olemassaolevaan todellisuuteen. Valintakriteereissä ja strategioissa on eroja, ja tämä romahduttaa ainakin Laasasen esittämän naiivin version markkina-arvoteoriasta. Laasanen vasalleineen tietysti tulee esittämään, että kun en ole kiinnostunut niistä naisellisista isotissisistä blondeista niin olen jonkinlainen "ATM-mies" joka tiedostaa osansa ja siksi hakee seuraa "heikompitasoisista" naisista. Haistakoot paskan.


Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 19, 2012, 11:09:35
Että sellaisia veitikoita nuo markkina-arvoteoreetikot.

Mikäköhän se kulttuuri nyt on, joka pyrkii oikeuttamaan raiskauksia?

Minua kiinnostaisi ennemminkin saada perustelut siihen E-Afrikka-keskustelussa heittämääsi juttuun, että köyhyys ja eriarvoisuus aiheuttaisi niitä raiskauksia. Ja mielellään siis sekä teoreettinen (mikä on se mekanismi, miten nuo asiat aiheuttavat raiskauksia) että empiirinen (köyhyyden ja eriarvoisuuden korrelaatiosta raiskaustiheyden kanssa).

Mutta muista pysyä kaukana markkinateoriasta ja esim. siitä, että eriarvoisuus tuottaa paljon huonon sosiaalisen statuksen omaavia miehiä, joiden flaksi naismarkkinoilla ei ole erityisen hyvä. Ja jos tiet oman aseman parantamiseen ovat suht tukossa, niin...
Mähän puhuin jo sielläkin Durkheimin anomian käsitteestä, taisin antaa linkinkin. Näin niin kun haluttiin teoreettista mallia, empiirisen mallin suhteen sitä, että eriarvoisuus (ja etenkin E-Afrikassa poikkeuksellisen brutaali eriarvoisuuden historia) tuottaa anomiaa. Mielestäni edelleen parempi selitysmalli kuin "niiden kulttuuri".

Edelleen mun mielestä kun puhut "naismarkkinoista" jonain objektiivisena asiana niin mun mielestä markkina-arvokeskustelua ei ole tarvetta jatkaa. Oleellinen on jo sanottu. Rivien välistä tuosta viestistäsi on muuten helppo lukea vähän samaan suuntaan kuin tuo norjalainen markkina-arvoteoreetikko, että raiskaus on vaan joku markkinoiden korjausmekanismi? Norjalainen piti sitä jopa oikeutettuna, löytyyköhän täältä komppaajia.

Mutta joo, eriarvoisuus tuottaa eriarvoisuutta ja saa ihmiset käyttäytymään toisiaan kohtaan typerästi, niinku näkemään toisensa markkinatavaroina ja välineinä. Puhuttiinko jo siitä miten pääomalogiikka on kesyttänyt ihmisyyden ja pääoma muodostanut itsensä ihmisyhteisönä? Ai niin, puhuttiin...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 11:22:21
T. Peltoselle iso kiitos! Selvensi taas itselleni paljon.

Mielestäni pojilla menee myös se sekaisin, että kyetään selvittämään yleismaailmallisesti himoittavia ominaisuuksia ja se, että missään luonnossa nämä eivät esiinny täydellisesti yhdessä henkilössä. Toiseksi, vaikka näitä kyettäisiin luettelemaan, niin ihmiset arvostavat todennäköisesti näitä universaalisti haluttavia ominaisuuksia eri prioriteetein...

Summa summarum. Mielipiteet vaihtelee yksilöstä toiseen luonnollisessa maailmassa... Mielikuvitusmaailmassa ei, jos em. ei oteta huomioon.

Summa summarum osa2. Kauneus lopulta on vahvasti MY–S katsojan silmässä.

EDIT_ En nyt ole ihan varma onko päättelyni ihan pätevää. Kuitenkin vaikuttaisi, että on mennyt sekaisin reaalimaailma, mitä siellä todella on, millaisia yksilöitä ja se, että pystymme määrittelemään aika tarkasti sen, millaiset ominaisuudet ovat hyvin haluttuja, esim. naisten ulkonäön suhteen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 11:35:12
Saatoin keksiä lähes hyvän analogian autojen maailmasta!

Voimme löytää autoista yleismaailmallisesti halutut ominaisuudet, mutta ne sekoittuvat eri tavoin eri autoissa ja ihmisestä toiseen näitä himoitaan eri arvostusjärjestyksissä, joka ei sekään aina niin selkeä ole...

Eikös ole kaunis kuin sika pienenä? :)

EDIT_ Ja tähän päälle vielä Peltosen selitys, niin onkin muailma taas rosoinen kuin mikäkin.

Puhtauden kaipuuko tässä on? Maailman saattaminen mitattavaksi?

Voiko lopulta yleismaailmallista ja subjektiivista erottaa toisistaan? Tässäkin asiassa voidaan löytää kumpiakin elementtejä, minkä takia ainakin jotkut haluaisivat nähdä asian mitattavana ja yleismaailmallisena vaikka asia on vahvasti rosoinen ja subjektiivinen myös....?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 19, 2012, 11:53:04
Että sellaisia veitikoita nuo markkina-arvoteoreetikot.

Mikäköhän se kulttuuri nyt on, joka pyrkii oikeuttamaan raiskauksia?

Minua kiinnostaisi ennemminkin saada perustelut siihen E-Afrikka-keskustelussa heittämääsi juttuun, että köyhyys ja eriarvoisuus aiheuttaisi niitä raiskauksia. Ja mielellään siis sekä teoreettinen (mikä on se mekanismi, miten nuo asiat aiheuttavat raiskauksia) että empiirinen (köyhyyden ja eriarvoisuuden korrelaatiosta raiskaustiheyden kanssa).

Mutta muista pysyä kaukana markkinateoriasta ja esim. siitä, että eriarvoisuus tuottaa paljon huonon sosiaalisen statuksen omaavia miehiä, joiden flaksi naismarkkinoilla ei ole erityisen hyvä. Ja jos tiet oman aseman parantamiseen ovat suht tukossa, niin...

Mähän puhuin jo sielläkin Durkheimin anomian käsitteestä, taisin antaa linkinkin. Näin niin kun haluttiin teoreettista mallia, empiirisen mallin suhteen sitä, että eriarvoisuus (ja etenkin E-Afrikassa poikkeuksellisen brutaali eriarvoisuuden historia) tuottaa anomiaa. Mielestäni edelleen parempi selitysmalli kuin "niiden kulttuuri".

Edelleen mun mielestä kun puhut "naismarkkinoista" jonain objektiivisena asiana niin mun mielestä markkina-arvokeskustelua ei ole tarvetta jatkaa. Oleellinen on jo sanottu. Rivien välistä tuosta viestistäsi on muuten helppo lukea vähän samaan suuntaan kuin tuo norjalainen markkina-arvoteoreetikko, että raiskaus on vaan joku markkinoiden korjausmekanismi? Norjalainen piti sitä jopa oikeutettuna, löytyyköhän täältä komppaajia.

Mutta joo, eriarvoisuus tuottaa eriarvoisuutta ja saa ihmiset käyttäytymään toisiaan kohtaan typerästi, niinku näkemään toisensa markkinatavaroina ja välineinä. Puhuttiinko jo siitä miten pääomalogiikka on kesyttänyt ihmisyyden ja pääoma muodostanut itsensä ihmisyhteisönä? Ai niin, puhuttiin...

Viitattiinhan siihen pariinkin otteeseen, mutta et kai sä oleta että kukaan Marxin pääomakritiikin alkeisiin katsoisi tarpeelliseksi perehtyä? Senkin sosialisti. Niin ja hei, Durkheimhan on sosiologian klassikko ja kuten tiedetään sosiologia on vähän niinku sosialismia. Kyllä teidät tiedetään.

Tässä on nyt niin, että insinööripoinaat tms. haluaa katsoa sitkeästi vain ratasta, kun pitäisi katsoa tehdasta ja miettiä mistä se on siihen tullut ja miten sitä pidetään käynnissä. Et voi auttaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 12:03:40
Nyt uskallan vastata toisten puolesta...

Minulla on hyvä arvaus, nyt vastausta ei etsitä enää "niiden kulttuurista", vaan niiden geeneistä... Siis tämä nyt koskee E-Afrikka.

 8)

Geeni muuten selittää yhtä paljon kuin kulttuurikin. Vähän eri tavalla...

Jos sanotaan, että heidän vallitsevassa kulttuurissa pestään mattoja Mänty Suovalla, niin se ei kerro vielä miksi niin tehdään...

Jos sanotaan, että tietyn geenin ansiosta ihmiset vaikka on alttiita sairastumaan syöpään, niin se ei vielä kerro miten geeni sen tekee... (puhumattakaan mitä se jättää kertomatta... Mitä muuta? Onko ainoa? jne jne jne...)

Näin ollen geeni on lähes tulkoon yhtä hyvä selitys kuin kulttuurikin...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 19, 2012, 12:09:53

Tässä on nyt niin, että insinööripoinaat tms. haluaa katsoa sitkeästi vain ratasta, kun pitäisi katsoa tehdasta ja miettiä mistä se on siihen tullut ja miten sitä pidetään käynnissä. Et voi auttaa.
Ei vaan niin että MAT on se tehdas joka määrittää suuren kuvion, MAT-kriitikot sotkeutuvat "rattaisiin" pohdiskellessaan onko missi ihan jokaisen mielestä kaunis tai onko porsche parempi kuin nissan. Ne ovat merkityksettömiä pikkuseikkoja itse parinvalintaprosessia ohjaavan genetiikan toiminnassa, joka on sentään luonnonlaki.
Ehkä tässä näkyy se hum. kand. usein liitetty, loogista päättelyä vieroksuva numerotaidottomuus ja suhteellisuudentajun puute joka saa pikkuasiat näyttäytymään merkityksellisinä.
Ellette sitten sano että MAT koskee koko muuta luomakuntaa paitsi ihmistä? Sen väitteen ymmärrän vaikka en purematta sitäkään niele.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 19, 2012, 12:14:35
Tässä on nyt niin, että insinööripoinaat tms. haluaa katsoa sitkeästi vain ratasta, kun pitäisi katsoa tehdasta ja miettiä mistä se on siihen tullut ja miten sitä pidetään käynnissä. Et voi auttaa.
Näinhän se kait menee. Laitoin tämän biisin soimaan: http://www.youtube.com/watch?v=2lh98QqQi-M
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 19, 2012, 12:15:44

Tässä on nyt niin, että insinööripoinaat tms. haluaa katsoa sitkeästi vain ratasta, kun pitäisi katsoa tehdasta ja miettiä mistä se on siihen tullut ja miten sitä pidetään käynnissä. Et voi auttaa.
Ei vaan niin että MAT on se tehdas joka määrittää suuren kuvion, MAT-kriitikot sotkeutuvat "rattaisiin" pohdiskellessaan onko missi ihan jokaisen mielestä kaunis tai onko porsche parempi kuin nissan. Ne ovat merkityksettömiä pikkuseikkoja itse parinvalintaprosessia ohjaavan genetiikan toiminnassa, joka on sentään luonnonlaki.
Ehkä tässä näkyy se hum. kand. usein liitetty, loogista päättelyä vieroksuva numerotaidottomuus ja suhteellisuudentajun puute joka saa pikkuasiat näyttäytymään merkityksellisinä.
Ellette sitten sano että MAT koskee koko muuta luomakuntaa paitsi ihmistä? Sen väitteen ymmärrän vaikka en purematta sitäkään niele.
(http://trap.naurunappula.com/org/52/07/52079448f944583f/0/915481.gif)

Ja tästä päästään taas siihen konemetaforaan päivän uskontona.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on July 19, 2012, 12:21:56

Ei vaan niin että MAT on se tehdas joka määrittää suuren kuvion, MAT-kriitikot sotkeutuvat "rattaisiin" pohdiskellessaan onko missi ihan jokaisen mielestä kaunis tai onko porsche parempi kuin nissan. Ne ovat merkityksettömiä pikkuseikkoja itse parinvalintaprosessia ohjaavan genetiikan toiminnassa, joka on sentään luonnonlaki.
Ehkä tässä näkyy se hum. kand. usein liitetty, loogista päättelyä vieroksuva numerotaidottomuus ja suhteellisuudentajun puute joka saa pikkuasiat näyttäytymään merkityksellisinä.
Ellette sitten sano että MAT koskee koko muuta luomakuntaa paitsi ihmistä? Sen väitteen ymmärrän vaikka en purematta sitäkään niele.

Nyt kyllä on sarkasmidetektorini rikki. Oletko tosissasi vai onko tuo sarkasmia?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 14:16:54
MAivei...

Ajattele aisaa vaikka näin... Miten mittaat tämän potentiaalin?

Luulen, että tässä vaiheessa viimeistään aletaan vetoamaan ja rajaamaan koko asiaa biologiaan, josta kuvitellaan löytyvän joku vakiopotentiaali (myös staattinen, ei dynaaminen, ihan keeneistä lähtee...) per ihminen/kumppanimieltymys...

Vaikka biologiasta löytyisikin tällainen (mihin en itse usko), niin sen rajaaminen noin ei enää kuvaa tai koske tosielämää...

Mitä iloa siitä sitten enää on?

ED_ Huomauttaisin nyt, että en puhu mistään universaalisti himoituista ominaisuuksista vaan potentiaalista... Ajattelin nyt rajata tällaisen väärinkäsityksen mahdollisuuden ulkopuolelle...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 14:31:07
Olisi mielenkiintoista myös kuulla mm. Maivein analyysi siitä, että käydäänkö isompi tietyn ominaisuusluokan sisällä vai eri avujen välillä?

Tarkoittaa sitä, että esim. rinnoista voidaan osoittaa tietty muoto/koko, joka on kohtalaisen ylivoimaisesti suosituin miesten mieltymyksissä ja näin ollen juuri tämä muoto on kuningas luokassaan. Mutta jos laitetaankin vastakkain sääret vs rinnat, niin kumpi voittaa per miesmieltymys?

Ja tästä päästään taas siihen, että on pakko operoida mielikuvitusmaailmassa, jotta tästä MAT:ista olisi jotain iloa...

Asiaa voisi täsmentää mielikuvitus maailman puolelta...

On kaksi naista, toisen rinnat ovat juuri ideaalin kokoiset, mutta vähän väärän muotoiset ja toisen rinnat oikean muotoiset, mutta vähän liian pienet, muuten ihan atomilleen samanlaisia, kumpi voittaa? Vai kampi? Missä markkina-arvo?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Taha Islam on July 19, 2012, 14:45:19
On kaksi naista, toisen rinnat ovat juuri ideaalin kokoiset, mutta vähän väärän muotoiset ja toisen rinnat oikean muotoiset, mutta vähän liian pienet, muuten ihan atomilleen samanlaisia, kumpi voittaa? Vai kampi? Missä markkina-arvo?

Turha pohtia. Oikeat rinnankoko on se, mikä on kaikkein hedelmällisimmillä naisilla. Kaikki miehet tietää, kuka on hedelmällisin.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 19, 2012, 21:22:06
Olisi mielenkiintoista myös kuulla mm. Maivein analyysi siitä, että käydäänkö isompi tietyn ominaisuusluokan sisällä vai eri avujen välillä?

Tarkoittaa sitä, että esim. rinnoista voidaan osoittaa tietty muoto/koko, joka on kohtalaisen ylivoimaisesti suosituin miesten mieltymyksissä ja näin ollen juuri tämä muoto on kuningas luokassaan. Mutta jos laitetaankin vastakkain sääret vs rinnat, niin kumpi voittaa per miesmieltymys?

Ja tästä päästään taas siihen, että on pakko operoida mielikuvitusmaailmassa, jotta tästä MAT:ista olisi jotain iloa...

Asiaa voisi täsmentää mielikuvitus maailman puolelta...

On kaksi naista, toisen rinnat ovat juuri ideaalin kokoiset, mutta vähän väärän muotoiset ja toisen rinnat oikean muotoiset, mutta vähän liian pienet, muuten ihan atomilleen samanlaisia, kumpi voittaa? Vai kampi? Missä markkina-arvo?


Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Taha Islam on July 19, 2012, 22:29:25
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.

"Show me a beautiful woman and I show you 10 guys who are sick of her shit."

Kuinka moni mies haluaa lapsilleen äidin, joka on ollut reppu levällään lehdissä?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Ilkka on July 19, 2012, 22:37:44
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.

"Show me a beautiful woman and I show you 10 guys who are sick of her shit."

Kuinka moni mies haluaa lapsilleen äidin, joka on ollut reppu levällään lehdissä?

Mua ei itseasiassa asia haittaisi joskaan en toivoisi tätä tapahtuvan lapsemme syntymän jälkeen. Haram?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 22:46:44
Maivei...

Väitätkö nyt, että joku toisista Playboy tytöistä vetäisi vertoja Pamela Anderssonille?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harran on July 19, 2012, 23:04:06
Olen useamman kerran sanonut, että en kirjoita ääliöille. Teen nyt poikkeuksen. Kirjoituksiani ei ole pakko lukea, niin kuin minunkaan ei ole pakko lukea heidän kirjoituksiaan. Tein poikkeuksen nyt siinäkin.

No voi että Jöötikkä, lukisit joskus omia kirjoituksiasi yrittäen nähdä ne ulkopuolisena (jos se on ylipäätään mahdollista kohdallasi). Projektio on varmaan tuttu sana kun kerran harrastelet kyökkipsykologisten diagnoosien tekemistä toisista? Sinun kirjoituksesi ovat niin sakeana omien paheidesi projisoimisesta toisiin että oksat pois.

Mutta hienoa sinänsä että ilmeisesti näet foorumeilla olevan paljon myös ei-ääliöitä koska kerran niin suurella volyymillä kirjoittelet ja niin suurennuslasilla toisten tekstejä luet.

Et ole kuitenkaan oppinut pitkällä urallasi minkäänlaista itseesi kohdistuvan kritiikin sietämistä vaikka 90% viesteistäsi käsittelee toisten keskustelijoiden henkilöä tai vähintäänkin vihjailee heistä jotain kielteistä.

Osa tuosta ei ole enää mielipidettä vaan tosiasiaväitteitä.

Ja ne väitteet ovat törkeitä valheita, mielipide on nyt väitteen kirjoittajan oma näkemys ja ymmärrys. En paljoa painoa panisi mokomalle alkeelliselle olkiukkoilulle.

Ihanko totta? No joo, tuo prosenttiluvun ilmoittaminen on ehkä turhan vale-eksakti ja saattaa autistisemman tapauksen silmissä näyttää tosiasiaväitteeltä. Korjaan sen verran että en ole yrittänytkään kvantifioida viestiesi aiheita vaan arvio oli perustui mielikuvaan ja sekin mielikuvaan ainoastaan niistä ketjuista joita olen itse ollut aktiivisesti seuraamassa. Ehkä jossain muualla kirjoitat toisella tyylillä ja reagoit itseesi kohdistuvaan arvosteluun sivistyneesti.

Ihan totta suosittelen että joskus luet omia viestejäsi ja kysyt itseltäsi oletko niistä ylpeä ja mitä vihjailujesi ja diagnoosiesi kohteet niistä ajattelevat.

Sanottakoon nyt suoraan että ainakin minusta tuo yleisvittumainen vihjailutyylisi luo ikävän yleistunnelman ja oli tälläkin kertaa noiden ärähdysten syynä joista nyt vedit raakoja sitruunoja nenääsi.

Sano vaan. Harvemmin on sitrushedelmiä nenukassa ollut, muilla siitäkin edestä, näemmä. Ei Zakari mitään ärähdellyt, en ainakaan ottanut sitä henkilökohtaisesti, foruminlaajuista disclaimeria vaan kertasi. Täydensin vain sitä omillani ja ilmoitin, että toki tiedossa on, hyvä muistuttaa välillä noinkin.

En viitannut itseeni eikä Zakari mitään ärähdellyt vaan teki työtään moderaattorina mihin sinä katsoit asiaksesi rähjätä. Köyry ärähti sinulle vittuituasi ja vihjailtuasi hänelle aikasi ja siitä sitten vedit megaherneet klyyvariin, kaivaen esiin freudilaiset diagnoosit. Näin ulkopuolelta toimintaasi seuranneena suosittelisin kyllä että jätät psykiatriset diagnoosit vastedes hoitohenkilökunnalle, minkä kyllä myös Zakari moderaattorina sinulle ystävällisesti ilmaisi. (Ja toki muillekin, mutta en huomannut muiden siinä ketjussa sellaista harrastavan.)

Taidat kuvitella, että sinusta puhutaan silloinkin, kun sinulla ei ole suoranaisesti mitään tekemistä asian kanssa. Välillisesti voi ollakin. Omalta osaltani toistan: olet ignore-osastolla, en yleensä edes lue kirjoituksiasi, miten sellaisiin voisin viitata? Puhun siis jostain aivan muusta.

Öö, mitähän minä nyt kuvittelen? Ja mistä kummasta aina revit tuon "tietosi" siitä mitä minun päässäni muka liikkuu? Varsinkin jos lisäksi ignoroit kirjoitukseni.

En valikoi reagointejani sen mukaan koskeeko teksti jotenkin minua vaan sen mukaan onko aihe kiinnostava ja koenko tarpeelliseksi itse sanoa siihen jotain. Nyt koin sen tarpeelliseksi siksi että projisoit omia pahoja tapojasi toisiin keskustelijoille ja yritit sillä tavoin manipuloida modea. Joka siis vain ystävällisesti vihelsi poikki pseudopsykiatrista vihjailuasi.

Tosin, olet tainnut uhkailla niillä oikeudenkäynneillä sinäkin, tahallasi väärinymmärrellä tai tahattomasti, silkkaa tyhmyyttäsi ja tietämättömyyttäsi, et vain ole ainoa.

Kuten tavallista, oletat muiden motiiveista kaikenlaista mitä et tiedä etkä edes ymmärrä. Ja kuten tavallista olet väärässä. Minä en ole uhkaillut oikeudenkäynneillä. Sinä olet valehdellut niin, parikin kertaa, mutta minä olen ainoastaan valittanut kahdesta itseeni kohdistuneesta törkeästä loukkauksesta ylläpitoon, ilmoittaen että minun syyttämiseni terroristiksi ja ihmiskauppiaaksi käsittääkseni täyttää rikoslaissa mainitut törkeän kunnianloukkauksen tunnusmerkit. Samassa ylläpidolle osoittamassani valituksessa totesin että en aio ainakaan toistaiseksi ryhtyä asian vuoksi oikeustoimiin. Sen jälkeen kun silloinen moderaattori oli sitten kirjoittanut asiasta julkiseen ketjuun toistin saman myös siellä. Esität siis minua vastaan vääriä syytöksiä.

Myöhemmin olet vihjaillut kaikenlaista muutakin. Koska tyylinäsi on selkärangaton vihjailu eikä suora puhe (kuten väität) mistä minä voin tietää milloin tarkoitat minua, milloin jotakuta muuta. Tapanasi on olettaa ja vihjailla niin paljon väärää ihmisistä että se ärsyttää minua riippumatta siitä olenko kohteena minä vai joku muu. Siinä mielessä on ihan samantekevää vittuiletko minulle, Köyrylle vai jollekin muulle kulloiselle inhokillesi, minulla on oikeus kritisoida sinua siitä pelkästään sillä perusteella että toimintasi on väärin.

Voihan se olla että olet oikeassa elämässäsi kunnon mies. Minun käsityksesi sinusta perustuu ja voi perustua ainoastaan siihen mitä kirjoitat ja miten käyttäydyt täällä. Ensivaikutelma jonka annoit ei ollut kauhean mairitteleva sillä lähdit vihjailemaan minun olevan demonien riivaama. Sitten paljastui että oletit ja vihjailit vain minun olevan joku toinen aiemmin täällä ollut keskustelija. Olisit senkin silmienpyörittelyn voinut välttää yksinkertaisesti kysymällä minulta mutta sehän nyt ei satu olemaan toimintatapasi. Vai mitä?

No, minä annoin sinulle anteeksi silloin ja suhtauduin sinuun ihmisenä ja sivistyneenä (joskin erikoisena) keskustelijana, ja suhtaudun vieläkin, mutta se ei tarkoita ettenkö tarvittaessa jakelisi ystävällisiä käyttäytymisneuvoja sinulle (tai kelle tahansa jolle haluan jakaa). Olen minäkin saanut osakseni varsin paljon neuvoja, pojitteluja ja ulkopuolistamisia joten kaipa se on vain maan tapa jonka olen omaksunut eli kotoutunut. Tittelinikin näyttää muuttuneen vanhemmaksi jäseneksi ihan itsestään joten paskaakos tässä enää jauhetaan siitä kuinka monta vuotta kukin on täällä ollut.

Luuletko kovinkin originelli olevasi?

Miksi sillä on ylipäätään väliä sinulle mikä tai millainen luulen olevani?

Et ole, tekstisi ovat manipuloivaa bulkkitavaraa.

Viimeksi kämybloggari Vasarahammer väitti minua manipulaattoriksi joten ei minua kauheasti yllätä että sinä olet sellaista levitellyt. Onko jotain perusteita? Mitä ja ketä olen manipuloinut "bulkkitavarallani?" Jos olen kerran mitättömyys niin miksi näet ongelmana sen että manipuloin? Eikö se ole ongelma niille jotka antavat "keskenkasvuisen ääliön" manipuloida itseään?

Mitä muuten tarkoitat "manipuloinnilla" ja "propagandalla?" Vaikka varmaan kiistät kaiken, olet pari kertaa ihan suoraan ja nimeltä herjannut minua propagandan levittäjäksi jonka kuuluisi mennä Hommalle. Linkkejä en viitsi etsiä, etsi ihan itse. Onko sinusta manipulointia ja propagandaa se että kerron suoraan ja avoimesti miksi olen täällä, mitä vastaan taistelen, ja mitä kannatan? Onko manipulointia se että näytän kaikille miekkani jotta tietäisivät sen terän tervehtivän heitä jotka kimppuuni hyökkäävät, tai niiden joita puolustan? Pitäisikö minun mieluummin teeskennellä nöyrää ja aseetonta ja sitten ampua myrkkynuolia puskasta?

Nyt kun tarkemmin ajattelee, tuo Aisopoon satu sammakosta (http://todellisuus.org/index.php?topic=1941.msg55819#msg55819) saattaisi istua sinullekin, hyvinkin. Postaukseseen näkyy tulleen pikkuisen väärä linkki, originaali löytyy samasta kirjasta (http://www.gutenberg.org/files/11339/11339-h/11339-h.htm#THE_OX_AND_THE_FROG), vähän eri paikasta.

Hihhei kivaa, tykkään Aisopoksen saduista ja muistakin myyteistä. Mutta kerro ihmeessä kuka minä sitten olen tuossa sadussa? Nuijapää vai iso sammakko vaiko se kamala sarvipää jonka joku oli nähnyt jossain?

Olet fiksu mies jolla on valtava yleistieto ja kyky omintakeisiin assosiaatoihin asioista aivan toisiin sekä hienoihin sanallisiin nokkeluuksiin. Voisit kuitenkin edes joskus yrittää suhtautua vastakeskustelijoihisi suopeasti ja kunnioittavasti. Ainakin minusta on paljon kivempi harrastaa tarvittaessa vaikka kunnon perinteistä verbaalimättöä naamat sinisiksi kuin puskista selkään tai vyön alle tähdättyjä muka-vahinkolaukauksia.

Onpa mainio pumpuliin kätketty tikari tuossa. Oikein hienoa. En kunnioita ääliöitä, en yhtään, olivatpa "hommalaisia" tai "todorgilaisia". Tilaisuuden osoittautua joksikin muuksi toki annan, sitäkään en loputtomiin jaksa.

Mikä siinä oli pumpulia ja missä tikari?

Tiedoksesi, en harrasta tikarileikkejä, en viitan kanssa enkä ilman. En harrasta fyysistä viiltelyä josta jotkut taannoiset viholliseni ovat olleet innostuneita, en myöskään tykkää henkisestä selkäänpuukotuksesta enkä tietoteknisestä. Urheilulajejani ovat enemmän miekkailu ja bushkazityylinen kilparatsastus, ja jos pitää joskus peräytyä tai pysäyttää jonkun pakenijan pako niin parkour on hienompaa kuin ohimo- tai otsalaukaus.

Jos on sanottava suoraan, silloin sanon. Yleensä yritän välttää konfrontaatiota kokonaan, jos se ei käy, sanon suoraan. Jos yleisluontoinen asioiden toteaminen näyttäytyy, tuntuu vihjailulta, olisiko syytä katsoa peiliin muutenkin kuin ihaillakseen omaa erinomaisuuttaan?

Niin eikös sellaisen vihjailun nimenomainen tarkoitus ole saada toinen tuntemaan itsensä jotenkin huonoksi, pahaksi ihmiseksi tai jos ei muu auta niin edes tyhmäksi? Se jos mikä on manipulointia. Arvostan paljon enemmän konfrontaatiota kuin sellaista konfrontaation välttelyä joka tähtää ainoastaan muiden syyllistämiseen ja leimaamiseen ottamatta itse mitään vastuuta sanomisistaan.

Katselein useinkin peiliin. Pakko sanoa että en minä hirveän tyytymätön ole siihen mitä siellä näen. Jos se joskus hymyilee kuin Narkissos, annan anteeksi. Mitäs tuossa, iloluontoinen nuorukainen joka hymyilee liiankin paljon, niin paljon että tarkemmin katsoen erottaa varjoja syvästä surullisuudesta ja liian varhaisesta pakkoaikuistumisesta. Ei, en näe peilissä terroristia, mafiosoa, demonia enkä paholaista, en ilkeää manipulaattoria enkä pää punaisena räyhäävää kakaraa. Ne ovat sinun vääristävissä peililaseissasi ja mielikuvituksessasi.

Mitä itse näet omassa peilissäsi? Ihan aito, suora kysymys.

Yleensä yritän kyllä keskustella, vaihtaa ajatuksia, tiedätkö, enkä osallistua mihinkään helkkarin nettiturnajaisiin peitsi tanassa olkiukkoja ja fata morganaa, sinunkaan vastaan.

Siitä sitten vain elämään kuten opetat.

Että oikein neuvo vai käsky? Parempi paikka? Miten niin? Ei ole mitään kukkiksia tai leirejä, siitä on puhuttu tarpeeksi monta kertaa, siksi se usein laitetaan lainausmerkkeihin viitatessa toisten käyttämään termiin, toisten tarkoittamassa merkityksessä, ei omassa. Tärkeintä olisi saavuttaa edes jonkinlainen ymmärrys siitä, mistä toinen puhuu, tarkkaan ottaen, mitä tarkoittaa, miten toinen ajattelee ja miksi ajattelee niin kuin ajattelee, ei syyttää, ei tuomita, ei julistaa.

Nuohan ovat kaikki oikein hyviä ohjeita. Ei minun tarvitse sinua neuvoa ja käskeä jos vaikka ryhdyt noudattamaan omia neuvojasi.

Täällä aikuiset ihmiset noin pääsääntöisesti koettavat keskustella ihan oikeasti, ei manipulointi- ja itsetehostusmielessä, ei olkiukkojen ja haamujen kanssa, ei sinunkaan olkiukkojesi, ei vaikka itse et niitä sellaisiksi tunnistakaan saati tunnusta. Olivatpa nämä ihmiset sitten mitä mieltä hyvänsä. Olettama on, että perusasiat tiedetään niin tällä forumilla kuin Hommallakin, samoja juttuja kun ei näet toimita vuodesta toiseen jauhaa samalta pohjalta. Julistamisen voi sitten tehdä vaikka Uudessa Suomessa, paljon enemmän lukijoitakin.

Kiitos nyt kuitenkin. Uskoisin kyllä tietäväni parhaiten ihan itse, missä paikkani on, en tarvitse neuvoja keskenkasvuisilta.

Hui kauhistus, pappa jyrähtää taas. Minähän jakelen neuvojani ihan pyytämättä ja ilmaiseksi. Tst tst, ihmiset ovat niin kiittämättömiä, isot miehetkin. ::)

"Täällä aikuiset ihmiset" (pääsääntöiset sellaiset) voisivat sitten keskustella ilman pseudofreudilaisia diagnooseja, pojitteluja, perusteettomia motiivioletuksia ja jatkuvaa henkilöönkäyvää mutuilua. Vaikka tietäisivätkin jo valmiiksi kaiken kaikesta eivätkä siksi katso asiakseen alistua kakaroiden kanssa substanssiväittelyihin vaan pitävät parempana kikkailla smartasseilla alluusioilla.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: lauri holopainen on July 19, 2012, 23:07:12
Ei hyvä Jeesus...

Eiköhän tälle markkina-arvo-olettaman: "Missi jääkiekkotähden Porschessa!", löydy hiukan järjellisempi ja elämänläheisempi (sosiologisempi) selitys kuin se, että nämä kaksi ovat "ymmärtäneet" toistensa markkina-arvon ja siten päätyneet yhteen.

Selitys nimittäin löytyy pikemminkin siitä, että jääkiekkotähti A ja missi B useinkin ovat vierailleet samojen ravintoloiden vip-tiloissa samaan aikaan, tavanneet toisiaan erilaisissa tilaisuuksissa joihin molemmat on kutsuttu jne. Miehet ja naiset, jotka viettävät runsaasti aikaa saman aikaisesti samoissa tiloissa, päätyvät usein myös viettämään aikaa yhdessä vaikkapa sängyssä.

Kannattaa myös ihan oikeasti lakata laskemasta pennejä, jos nyt jollekin naiselle vaikkapa päivällisen tarjoaa tyyliin: "v..tu, nyt maksoin XXX euroa päivällisestä, kyllä sen nyt täytyy antaa, tämä ihan markkina-arvoteorian mukaan", niin tulos on luultavasti aika heikko. Sen sijaan jos tarjoaa hyvän päivällisen ihan siitä ilosta, että ruoka on erinomaista ja seura vielä parempaa niin useimmiten onnistaa. Kokeilkaahan pojat joskus. Unohtuu sitten nuo markkina-arvot.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kaptah on July 19, 2012, 23:12:07
Ei tässä mitään päivällisiä ole varaa tarjoilla kun pitää säästää Porscheen.

Noniin, hyvää yötä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 19, 2012, 23:12:59
Vaikka MAT teoriassa olisi perää, niin en aqinakaan käyttäisi mitään tuollaista laskelmoitua naisiin saatikka omaan kumppaniini. Ainakin pyrkisin häntä kohtelemaan kumppanina ja tasavertaisena ihmisenä...

Jos siinä vaiheessa tai sen takia olen liian tylsä tai nörtti, niin ei sitten.

Ja mitä tulee pelkkään seksiin, niin kannattaa kokeilla sitä rakastuneena. On ihan oma sfäärinsä ja tästä on muuten sitä kaivattua tieteellistäkin näyttöä... Niin ja se mieluiten vaatii myös vastarakkautta ja siihen taas ei pääse pelkillä tisseillä tai rahalla...

Itse asiassa siinä vaiheessa siinä vaiheessa on tisseillä ja porscheilla aika vähäinen merkitys, ne eivät merkkaa mitään...
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: lauri holopainen on July 19, 2012, 23:16:07
Ei tässä mitään päivällisiä ole varaa tarjoilla kun pitää säästää Porscheen.

Noniin, hyvää yötä.

No, ole sitten ilman.  ;)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Jussi O: on July 20, 2012, 00:51:14
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.


No heps, Maivei siis haluaa panna aivotonta naarasta jolla on isot tissit. Tai aivollista, sama se, kunhan on isot tissit. Epäselväksi jää ainoastaan se, mihin Maivei ja muut matemaatikkopojat tarvitsivat tässä yhtälössään "markkina-arvo"-muuttujaa, koska tosiasiassa laskutoimituksen kohteena oli vain tissien koko.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Mikael Lönnroth on July 20, 2012, 00:59:52
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.


No heps, Maivei siis haluaa panna aivotonta naarasta jolla on isot tissit. Tai aivollista, sama se, kunhan on isot tissit. Epäselväksi jää ainoastaan se, mihin Maivei ja muut matemaatikkopojat tarvitsivat tässä yhtälössään "markkina-arvo"-muuttujaa, koska tosiasiassa laskutoimituksen kohteena oli vain tissien koko.

:D Koska tissien koko yksistään ei ole pätevä todiste uusliberalistisen talouspolitiikan puolesta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: lauri holopainen on July 20, 2012, 01:10:08
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.


No heps, Maivei siis haluaa panna aivotonta naarasta jolla on isot tissit. Tai aivollista, sama se, kunhan on isot tissit. Epäselväksi jää ainoastaan se, mihin Maivei ja muut matemaatikkopojat tarvitsivat tässä yhtälössään "markkina-arvo"-muuttujaa, koska tosiasiassa laskutoimituksen kohteena oli vain tissien koko.

Äh, paljon kivempaa jos naisella on aivot, niillä sitä vasta kivoja juttuja keksitäänkin. Isot tai pienet tissit, pyh...

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 20, 2012, 01:10:42
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.


No heps, Maivei siis haluaa panna aivotonta naarasta
No eikö tässä just aiemmin puhuttu siitä miten ihmiset haluavat kaltaisiaan kumppaneita.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 20, 2012, 01:13:07

***
Koska tissien koko yksistään ei ole pätevä todiste uusliberalistisen talouspolitiikan puolesta.

Minnekä sinä Silicone Valleyn unohdit? Siellä se Eldorado onkin, tai ainakin sieltä on lyhyt matka perille.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 20, 2012, 01:17:09
Mitenkäs tähän markkinakuvioon muuten mahtuu kylän kovimman panomiehen empiirinen havainto siitä, että "hyvännäköset naiset on huonoja panee" eikä kuulemma maksa vaivaa?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 20, 2012, 01:23:29
Mitenkäs tähän markkinakuvioon muuten mahtuu kylän kovimman panomiehen empiirinen havainto siitä, että "hyvännäköset naiset on huonoja panee" eikä kuulemma maksa vaivaa?


Varmaan valittivat, että kun ei osaa enää hameväkikään panna olutta, ei saa edes maksakirroosia sen eturauhasvaivan ja impotenssin päälle.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: mh on July 20, 2012, 01:26:25
Kieltämättä korkea markkina-arvo olisi sellaisella naisella, joka olisi hyvä panemaan olutta. Siinä saisi talouden äkkiä kuntoon pimeillä markkinoilla, mutta vaivaisi maksaa ja vallesmanniakin saattaisi kiinnostaa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Ilkka on July 20, 2012, 01:51:18
Mm... maakunnan ei maito- vaan olut-tyttö!

Vois toimiakin, mikä ettei.

Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 10:12:25
Maivei...

Väitätkö nyt, että joku toisista Playboy tytöistä vetäisi vertoja Pamela Anderssonille?Omasta mielestäni melkein kaikki. Mutta makuasioitahan nuo ovat.

ps. Näin perussuomalaisena pottunokkana on suuri ilo kertoa että Playboy-tyttöjen number one on edelleen Kata K, josta te nulkit ette ole tietysti kuulleetkaan.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 10:27:24
Ei hyvä Jeesus...

Eiköhän tälle markkina-arvo-olettaman: "Missi jääkiekkotähden Porschessa!", löydy hiukan järjellisempi ja elämänläheisempi (sosiologisempi) selitys kuin se, että nämä kaksi ovat "ymmärtäneet" toistensa markkina-arvon ja siten päätyneet yhteen.

Selitys nimittäin löytyy pikemminkin siitä, että jääkiekkotähti A ja missi B useinkin ovat vierailleet samojen ravintoloiden vip-tiloissa samaan aikaan, tavanneet toisiaan erilaisissa tilaisuuksissa joihin molemmat on kutsuttu jne. Miehet ja naiset, jotka viettävät runsaasti aikaa saman aikaisesti samoissa tiloissa, päätyvät usein myös viettämään aikaa yhdessä vaikkapa sängyssä.

Kannattaa myös ihan oikeasti lakata laskemasta pennejä, jos nyt jollekin naiselle vaikkapa päivällisen tarjoaa tyyliin: "v..tu, nyt maksoin XXX euroa päivällisestä, kyllä sen nyt täytyy antaa, tämä ihan markkina-arvoteorian mukaan", niin tulos on luultavasti aika heikko. Sen sijaan jos tarjoaa hyvän päivällisen ihan siitä ilosta, että ruoka on erinomaista ja seura vielä parempaa niin useimmiten onnistaa. Kokeilkaahan pojat joskus. Unohtuu sitten nuo markkina-arvot.


Siellähän ne porschemiljonäärit ja missit pyörivät VIP-tiloissaan ja karvalakkipuolella sitten me muut. Mikä olikaan pointtisi?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 10:32:58
Mitenkäs tähän markkinakuvioon muuten mahtuu kylän kovimman panomiehen empiirinen havainto siitä, että "hyvännäköset naiset on huonoja panee" eikä kuulemma maksa vaivaa?Luultavimmin se ei ole kylän kovin panomies muuta kuin puheissaan eikä saa niitä halutuimpia tytsyjä, keksii tuollaisen pihlajanmarjat ovat happamia-jutun.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 10:59:14
Jos haluat epävirallisen rankingin, niin katso Playboy-lehtesi vuosikerran keskiaukeamien kuukauden leikkitoverit tai joku Pirellikalenteri (onko sellaista enää) siellä kaikki ovat sitä korkeimman markkina-arvon omaavaa parasta A-ryhmää. He kaikki ovat tervetulleita porschen etupenkille, puhumattakaan halvemmista kotteroista. Ne halvat kotterot eivät tosin kelpaa niille tytöille, ikävä kyllä.


No heps, Maivei siis haluaa panna aivotonta naarasta
No eikö tässä just aiemmin puhuttu siitä miten ihmiset haluavat kaltaisiaan kumppaneita.


Aika paha, mutta perustuu taas kerran siihen väärään suvaitsevaan maailmanselitykseen jonka mukaan kukin luo oman käsityksensä maailmasta sillä perusteella mikä on itselle mukavinta ja sopivaa.
Nuivistossa vallitsee enemmän sellainen käsitys että maailma on sellainen kuin on, hyvyyksineen ja pahuuksineen eikä se muutu sillä että omasta mielestä sen pitäisi olla toisenlainen.
Jos jääkiekkoilijat ja isorintaiset blondit ovat nokkimisjärjestyksen huipulla, niin ne ovat ihan siitä riippumatta onko se minun mielestäni kivaa tai vähemmän kivaa, tai ovatko sen missin tissit juuri  minun mielestäni liian pienet tai suuret.

 
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Tapio Peltonen on July 20, 2012, 11:05:55
Ei hyvä Jeesus...

Eiköhän tälle markkina-arvo-olettaman: "Missi jääkiekkotähden Porschessa!", löydy hiukan järjellisempi ja elämänläheisempi (sosiologisempi) selitys kuin se, että nämä kaksi ovat "ymmärtäneet" toistensa markkina-arvon ja siten päätyneet yhteen.

Selitys nimittäin löytyy pikemminkin siitä, että jääkiekkotähti A ja missi B useinkin ovat vierailleet samojen ravintoloiden vip-tiloissa samaan aikaan, tavanneet toisiaan erilaisissa tilaisuuksissa joihin molemmat on kutsuttu jne. Miehet ja naiset, jotka viettävät runsaasti aikaa saman aikaisesti samoissa tiloissa, päätyvät usein myös viettämään aikaa yhdessä vaikkapa sängyssä.

Kannattaa myös ihan oikeasti lakata laskemasta pennejä, jos nyt jollekin naiselle vaikkapa päivällisen tarjoaa tyyliin: "v..tu, nyt maksoin XXX euroa päivällisestä, kyllä sen nyt täytyy antaa, tämä ihan markkina-arvoteorian mukaan", niin tulos on luultavasti aika heikko. Sen sijaan jos tarjoaa hyvän päivällisen ihan siitä ilosta, että ruoka on erinomaista ja seura vielä parempaa niin useimmiten onnistaa. Kokeilkaahan pojat joskus. Unohtuu sitten nuo markkina-arvot.

Täyttä asiaa.

Ihminen pariutuu niiden ihmisten kanssa, joiden kanssa on tekemisissä. Sosiaalinen konteksti on kunkku, ja mikä tahansa parinvalintamekanismi, tuli se sitten genetiikasta tai opitusta käyttäytymisestä, toimii ainoastaan sen rajatun sosiaalisen kontekstin sisällä.

Kaiken maailman lehtien seuranhakupalstat ja niiden nettivastineet ovat lopultakin hyvin marginaalinen ilmiö; ylivoimainen enemmistö ihmisistä ei näihin kajoa.

Rahalla saa toki ostettua itselleen sen sosiaalisen kontekstin silloinkin kun siihen ei olisi muuten rahkeita. Eli kyllä miljonääri aina jonkinlaista seuraa löytää riippumatta luonteenlaadustaan, tyhjätaskun olisi hyvä hallita ihmisten kanssa olemisen taito edes alkeiden osalta.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harri on July 20, 2012, 11:31:31
Tässä tasapäistävässä ja VHM-kielteisessä yhteiskunnassa orastavasta lemmestä YTM:n ja YTN:n välillä saatetaan rankaista kovimman kautta. Mietitään nyt vaikka tapausta ulkoministeri Ilkka Kanerva ja isotissinen laatublondi Johanna Tukiainen, valtaa ja tissejä. Ulkoministeri erotettiin ja laatublondi istutettiin henkensä pitimiksi Seiskan toimesta saunan lauteille sairaseläkkeellä olevan Ludvig Borgan kanssa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Username1 on July 20, 2012, 11:51:00
Ai tämä "laatublondi"?

(http://jk.servut.us/wp-content/plugins/rss-poster/cache/03902_68705_160552393976678_100000657560546_369572_5742019_n.jpg)
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harri on July 20, 2012, 12:01:02

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 14:23:34

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".Siis Tukiainen on entinen YTN. Nykyään hän kelpaa enää nettipalstoilla räävittäväksi sellaisen säälittävän luuserijoukon toimesta jolla ei ole estoja pilkata henkisesti sairasta ihmistä.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 20, 2012, 14:25:17

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".

Siis Tukiainen on entinen YTN. Nykyään hän kelpaa enää nettipalstoilla räävittäväksi sellaisen säälittävän luuserijoukon toimesta jolla ei ole estoja pilkata henkisesti sairasta ihmistä.

Eikö meidän tavisten pitänyt olla niitä luusereita. Nämä ovat eliittiä Lenitan kanssa.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Harri on July 20, 2012, 14:35:47

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".


Siis Tukiainen on entinen YTN. Nykyään hän kelpaa enää nettipalstoilla räävittäväksi sellaisen säälittävän luuserijoukon toimesta jolla ei ole estoja pilkata henkisesti sairasta ihmistä.

Se olit sitten sinä, joka kutsuu Tukiaista "henkisesti sairaaksi".
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 14:37:18

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".

Siis Tukiainen on entinen YTN. Nykyään hän kelpaa enää nettipalstoilla räävittäväksi sellaisen säälittävän luuserijoukon toimesta jolla ei ole estoja pilkata henkisesti sairasta ihmistä.

Eikö meidän tavisten pitänyt olla niitä luusereita. Nämä ovat eliittiä Lenitan kanssa.


Niin taviksethan Tukiaista pilkkaavat, tiettyä osaa kansasta kiihottaa se että joku putoaa korkealta, raatelevat loputkin. "Riemuitsevat rinnassansa, ollut meitä ei parempi."
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on July 20, 2012, 14:45:02

***

Niin taviksethan Tukiaista pilkkaavat, tiettyä osaa kansasta kiihottaa se että joku putoaa korkealta, raatelevat loputkin. "Riemuitsevat rinnassansa, ollut meitä ei parempi."

Eiköhän tuo onneton reppana ole ollut alun perinkin, niin kuin myös hyväksikäyttäjänsä. Eivät sellaiset helyillä parane eikä Porschellakaan.

The Kinks: Celluloid Heroes (http://www.youtube.com/watch?v=Oh23A2GptAQ)

Leskinen suomensi (http://fi.wikipedia.org/wiki/Celluloid_Heroes):

Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa.
Kaikki tahtoo mainetta ja elämää helpompaa.
Moni saakin kartalta paikan ja autot tyylikkäät
Ja kun katsot lehtiin eilisiin, heistä nimet siellä näät.

Taas muistan Olavi Virtaa, niin lujaa eli hän
Ja nähtyänsä kaiken, hän näki enemmän.
Hänen kunniansa vietiin, hälle jäi vain maineen ies
Ja kun hän oli jo valmis luopumaan, vielä saapui myyntimies.

Kaikki tähdet näät, kun katsot lehtiin eilisiin.
Toiset kuolivat pois, toiset elävältä haudattiin.
Toiset nousivat itse ja toiset nostettiin.
Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin.

Ei Tauno Palo koskaan menettää vois karismaa,
Vaikka lojuis kaatopaikalla ja dokais kolinaa.
Vesku Loiri kaatuu hienosti ja hilpeästi laulaa hän
Ja kaikki muutkin Kansallispankista aina löytää ystävän.

Ville-Veikko iskee silmää aina naisen nähdessään.
Spede kertoo vitsin mojovan, vaikka leikkaisit sen pään.
Mutta kuka muistaa Ursulaa? Hän täysin unohtui.
Hänkö oli vain missi muovinen, jolle roistot liiviin ui?

Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa.
Ja kaikki haluaa rahaa ja elämää kuuluisaa.
Ja ne, joilta se kenties onnistuu, pankoot ristiin sääriluut,
Sillä etusivun tähteä eivät suojaa sivut muut.

Voi, kun elämä oisi, niinkuin aikakauslehti vain:
Onnellista ihmistä täynnänsä viikottain.
Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.

Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.
Voi, kun elämä oisikin, niinkuin aikakauslehti vain:
Onnellista ihmistä täynnä viikottain.
Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 14:45:56

Tämä "laatublondi"?


Jep, kaikki markkina-arvoteoreetikoiden ja muiden realistien kriteerit täyttyvät. Sillä on isot tissit ja deittailee miehiä vallan huipulla. Entinen aviomieskin pystyi lopettamaan työt (http://www.mtv3.fi/viihde/uutiset/muut.shtml/1425677/arto-lansman-milla-oikein-elat) "taloudellisista syistä".

Se olit sitten sinä, joka kutsuu Tukiaista "henkisesti sairaaksi".


Siis Tukiainen on entinen YTN. Nykyään hän kelpaa enää nettipalstoilla räävittäväksi sellaisen säälittävän luuserijoukon toimesta jolla ei ole estoja pilkata henkisesti sairasta ihmistä.Niin kutsuin. Freudilla päänsä sekoittaneita viisastelijoita lukuunottamatta jokainen näkee että Tukiaisen totaalinen romahtaminen ei ole terveen psyyken merkki.
Sen takia halveksin sellaista porukkaa joka pilkkaa selvästi puolustuskyvytöntä uhriaan ikäänkuin tämä olisi vielä lööppien kuningatar ja vaikutusvaltaisen ulkoministerin naisseuralainen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Kuntsa on July 20, 2012, 14:47:15

Kuka on herra maahantuoja?


L.

No laitas linkkiä siihen oikeuttamiseen. Haluaisin tutustua siihen Laasasen pimeään puoleen.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Maivei on July 20, 2012, 14:51:24

***

Niin taviksethan Tukiaista pilkkaavat, tiettyä osaa kansasta kiihottaa se että joku putoaa korkealta, raatelevat loputkin. "Riemuitsevat rinnassansa, ollut meitä ei parempi."

Eiköhän tuo onneton reppana ole ollut alun perinkin, niin kuin hyväksikäyttäjänsäkin. Eivät sellaiset helyillä parane eikä Porschellakaan.

The Kinks: Celluloid Heroes (http://www.youtube.com/watch?v=Oh23A2GptAQ)

Leskinen suomensi:

Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa.
Kaikki tahtoo mainetta ja elämää helpompaa.
Moni saakin kartalta paikan ja autot tyylikkäät
Ja kun katsot lehtiin eilisiin, heistä nimet siellä näät.

Taas muistan Olavi Virtaa, niin lujaa eli hän
Ja nähtyänsä kaiken, hän näki enemmän.
Hänen kunniansa vietiin, hälle jäi vain maineen ies
Ja kun hän oli jo valmis luopumaan, vielä saapui myyntimies.

Kaikki tähdet näät, kun katsot lehtiin eilisiin.
Toiset kuolivat pois, toiset elävältä haudattiin.
Toiset nousivat itse ja toiset nostettiin.
Toiset julmasti myytiin, toiset siististi ostettiin.

Ei Tauno Palo koskaan menettää vois karismaa,
Vaikka lojuis kaatopaikalla ja dokais kolinaa.
Vesku Loiri kaatuu hienosti ja hilpeästi laulaa hän
Ja kaikki muutkin Kansallispankista aina löytää ystävän.

Ville-Veikko iskee silmää aina naisen nähdessään.
Spede kertoo vitsin mojovan, vaikka leikkaisit sen pään.
Mutta kuka muistaa Ursulaa? Hän täysin unohtui.
Hänkö oli vain missi muovinen, jolle roistot liiviin ui?

Unta jokainen katsoo, kaikki tähtiin kurkottaa.
Ja kaikki haluaa rahaa ja elämää kuuluisaa.
Ja ne, joilta se kenties onnistuu, pankoot ristiin sääriluut,
Sillä etusivun tähteä eivät suojaa sivut muut.

Voi, kun elämä oisi, niinkuin aikakauslehti vain:
Onnellista ihmistä täynnänsä viikottain.
Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.

Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.
Voi, kun elämä oisikin, niinkuin aikakauslehti vain:
Onnellista ihmistä täynnä viikottain.
Eihän paperitähdet oikeesti sammu pois,
Eikä paperitähden loisto tuskaa tois.
Niinhän tässä taisi käydä, enää eivät isot herrat soittele ja kysele puutarhanhoitovinkkejä. Surullinen tapaus.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Taha Islam on July 24, 2012, 20:14:46
Niin kutsuin. Freudilla päänsä sekoittaneita viisastelijoita lukuunottamatta jokainen näkee että Tukiaisen totaalinen romahtaminen ei ole terveen psyyken merkki.

Eikö tuota romahdusta ole odotettu kohta 10 vuotta ja mikä sinä olet sanomaan, ettei jotakuta saa pilkata?

Quote
Sen takia halveksin sellaista porukkaa joka pilkkaa selvästi puolustuskyvytöntä uhriaan ikäänkuin tämä olisi vielä lööppien kuningatar ja vaikutusvaltaisen ulkoministerin naisseuralainen.

Keitä muita puolustuskyvyttömiä ei saa pilkata?
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Brandöt on July 24, 2012, 21:15:04
On kaksi naista, toisen rinnat ovat juuri ideaalin kokoiset, mutta vähän väärän muotoiset ja toisen rinnat oikean muotoiset, mutta vähän liian pienet, muuten ihan atomilleen samanlaisia, kumpi voittaa? Vai kampi? Missä markkina-arvo?

Turha pohtia. Oikeat rinnankoko on se, mikä on kaikkein hedelmällisimmillä naisilla. Kaikki miehet tietää, kuka on hedelmällisin.
On teillä tässä ketjussa ollut jutut. Hallelujah!  :D Ei mulla muuta, jatkakaa toki.

Edit; luin pidemmälle, jututhan vielä paranevat tästä eteenpäin - Tukiainenkin mainittu. Varma laatuketjun merkki.
Title: Re: Johan nyt on markkinat ("Miesasiaa")
Post by: Vongoethe on March 24, 2014, 15:26:12
Yhdistetty ketjut Miesasiaa ja Sinkkujen arvosta markkinoilla.