Todellisuus

Keskustelu => Yleinen keskustelu => Topic started by: Kaptah on January 11, 2013, 18:30:01

Title: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 18:30:01
Epäilisin, että eräs niistä asioista joista ihmiset ovat yhteiskuntaluokkaan ja puoluekantaan riippumatta harvinaisen yksimielisiä on se, että rikolliset selviävät usein liian vähäisillä rangaistuksilla. Esimerkkitapauksena toimikoon Lokapoikien ympäristörikosjuttuun liittyvä tapaus, jossa United Brotherhood-rikollisjärjestöön kuuluvat herrasmiehet tunkeutuivat todistajaa etsiessään todistajan vanhempien kotiin. Mukanaan yhteiskunnan väärin kohtelemilla raukoilla oli mm. katkaistu haulikko ja nyrkkirauta, jossa puukon terä.

http://www.hs.fi/kotimaa/Aseistautuneet+jengil%C3%A4iset+uhkailivat+Lokapoikien+ymp%C3%A4rist%C3%B6jutun+todistajaa+/a1357804840930

Quote
Toinen miehistä tuomittiin törkeästä kotirauhan rikkomisesta, pahoinpitelyn yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta kymmenen kuukauden ehdottomaan vankeuteen.

Hänen osaltaan juttu eteni myös hovioikeuteen. Hovioikeus alensi tuomiota kahdella kuukaudella ja muunsi rangaistuksen yhdyskuntapalveluksi.

Äkkiä googlailtuna noista maksimirangaistukset ovat seuraavat:
-Törkeä kotirauhan rikkominen 2v
-Pahoinpitelyn yrityksestä ei ihan äkkiä löydy pykälää
-Ampuma-aserikos 2v.

Näistä voisi siis koota helposti neljä vuotta kakkua. Olettaisin, että kyseessä eivät ole ihan nuhteettomat pulmuset, joten ensikertalaisuuskin voisi olla kyseenalaista. Vika ei siis selvästi ole lainsäädännössä, vaan sen toteutuksessa. Mistä johtuu, että rangaistukset haetaan törkeimmissäkin tapauksissa aivan asteikon alapäästä, kaikilla mahdollisilla lievennyksillä ja helpotuksilla?

Minkälaista kotirauhan häirinnän pitäisi olla, että siitä tulisi tuo kaksi vuotta kakkua?

Toisaalta herää myös kysymys, miksi tuomittiin pelkästä ampuma-aserikoksesta eikä tuota pidetty törkeänä.

Quote from: Laki
2 §
Törkeä ampuma-aserikos

Jos ampuma-aserikoksessa

1) rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia,

2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Jos aseena on katkaistu haulikko, se on minusta itsestäänselvästi erityisen vaarallinen ampuma-ase. Pidän rikosta myös kokonaisuutena arvostellen törkeänä, jos asetta ei pidetä edes kotona murtovarkaiden varalta vaan se otetaan mukaan patruunoiden kera kun lähdetään kovistelemaan ihmisiä heidän kotiinsa murtautuen. Olisi kiinnostavaa kuulla, miksi törkeän teon tunnusmerkit eivät oikeuden mielestä täyttyneet.

Ensimmäinen mysteeri on se, miksi laki mahdollistaa tällaisen rangaistuskäytännön ja miksi mikään puolue ei ota kunnia-asiakseen pistää asiaa reilaan. Helppoa, 99% silmissä myönteistä julkisuutta olisi tarjolla yllin kyllin. Onko kyse siitä, ettei rahaa riitä sellaiseen turhuuteen kuin vankeinhoitoon?

Laki kuitenkin mahdollistaa noista asialliset tuomiot. Onko tosiaan niin, että se, miten lakia toteutetaan, on täysin demokratian yläpuolella ja tuomiot ovat vain pikku hiljaa valuneet lepsuun päähän eikä tulkintaa voida koventaa, koska tällöin tuomio olisi ristiriidassa ennakkotapausten kanssa.

Onko tässä mielestänne ongelma ja jos on, mitä asialle pitäisi tehdä?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Julmuri on January 11, 2013, 18:38:16
Törkeyden aste kaiketi riippuu siitä paljonko on käytetty väkivaltaa.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 11, 2013, 18:48:01

Laki kuitenkin mahdollistaa noista asialliset tuomiot. Onko tosiaan niin, että se, miten lakia toteutetaan, on täysin demokratian yläpuolella ja tuomiot ovat vain pikku hiljaa valuneet lepsuun päähän eikä tulkintaa voida koventaa, koska tällöin tuomio olisi ristiriidassa ennakkotapausten kanssa.


On tosiaan niin. Koko länsimainen oikeusvaltio perustuu siihen ajatukseen, että tuomiovalta on erillään lainsäädäntä- ja toimeenpanovallasta.

Mitä tuomioiden valumiseen tulee, Suomessa on perinteisesti sovellettu rangaistusasteikkoa aika armeliaasti. Jo tsaarin aikana täällä oltiin haluttomia antamaan ankaria tuomioita. Mitään valumista ei siis ole tapahtunut, vaan kyseessä on hyvin pitkälle menneisyyteen ulottuva perinne.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 18:51:54
Törkeyden aste kaiketi riippuu siitä paljonko on käytetty väkivaltaa.

Minun maallikon ymmärtämätön oikeustajuni ja vähäinen lakitekstinlukukykyni antavat ymmärtää, että jos tekoon liittyy väkivaltaa, se tuomitaan väkivaltarikoksena kotirauhan rikkomisen ja ampuma-aserikoksen lisäksi. Ei väkivalta noihin kuulu, se on erillinen rikos.

Kotirauhan rikkomisesta kerrotaan seuraavaa:
Quote
1 § (9.6.2000/531) Kotirauhan rikkominen. Joka oikeudettomasti

    tunkeutuu taikka menee salaa tai toista harhauttaen kotirauhan suojaamaan paikkaan taikka kätkeytyy tai jää sellaiseen paikkaan taikka
    rikkoo toisen kotirauhaa metelöimällä, heittämällä esineitä, soittamalla puheluita tai muulla vastaavalla tavalla,

on tuomittava kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

2 § (9.6.2000/531) Törkeä kotirauhan rikkominen. Jos kotirauhan rikkomisessa

    rikoksentekijä tai osallinen varustautuu teon toteuttamista varten aseella tai muulla henkilöön kohdistuvaan väkivaltaan soveltuvalla välineellä taikka tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai vahingoittaa omaisuutta taikka
    rikoksen uhrilla on rikokseen liittyvän uhkailun, omaisuuden vahingoittamisen taikka rikoksentekijöiden tai osallisten lukumäärän vuoksi perusteltu syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa olevan vaarassa ja kotirauhan rikkominen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.  

Kotiin tunkeutuminen on siis kotirauhan rikkomista vaikka keneenkään ei koskettaisi. Jos lisäksi kosketaan, se on väkivaltarikos.

Ampuma-aserikoksesta taas kerrotaan seuraavaa:

Quote
1 §
Ampuma-aserikos

Joka ampuma-aselain (1/1998) vastaisesti

1) siirtää tai tuo Suomeen, siirtää Suomesta, kaupallisessa tarkoituksessa vie, kauttakuljettaa tai valmistaa taikka pitää kaupan, hankkii, pitää hallussaan tai luovuttaa ampuma-aseen, aseen osan, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia,

2) kaupallisessa tarkoituksessa korjaa tai muuntaa ampuma-aseen tai aseen osan, pitää ampumarataa taikka kouluttaa ampuma-aseiden käyttöön,

3) lainaa ampuma-aseen tai aseen osan sille, jolla ei ole oikeutta sen hallussapitoon,

4) kokonaan tai osittain laiminlyö ase-elinkeinonharjoittajalle ampuma-aselain 25 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden tiedoston pitämiseen,

5) laiminlyö ampuma-aselain 110 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden tarkastuttaa myyntiä varten valmistetut, korjatut, Suomeen siirretyt tai tuodut ampuma-aseet tai patruunat taikka

6) laiminlyö ampuma-aselain 112 a §:ssä säädetyn velvollisuuden esittää pysyvästi ampumakelvottomaksi tehty ampuma-ase tai pysyvästi toimintakelvottomaksi tehty aseen osa poliisilaitokselle,

on tuomittava ampuma-aserikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Ampuma-aserikoksena ei pidetä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua ampuma-aseen, aseen osan, patruunoiden tai erityisen vaarallisten ammusten hallussapitoa, jos tällaisen esineen hallussapitäjä oma-aloitteisesti ilmoittaa esineestä poliisille ja luovuttaa sen poliisin haltuun.
2 §
Törkeä ampuma-aserikos

Jos ampuma-aserikoksessa

1) rikoksen kohteena on erityisen vaarallinen ampuma-ase taikka suuri määrä ampuma-aseita tai aseen osia,

2) rikoksella tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä taikka

3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomittava törkeästä ampuma-aserikoksesta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

Sekä törkeään kotirauhan rikkomiseen että törkeään ampuma-aserikokseen siis voi syyllistyä vaikka kämppä olisi ollut tyhjillään eikä ketään olisi edes tavattu, saati sitten satutettu.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 18:55:57
Mitä tuomioiden valumiseen tulee, Suomessa on perinteisesti sovellettu rangaistusasteikkoa aika armeliaasti. Jo tsaarin aikana täällä oltiin haluttomia antamaan ankaria tuomioita. Mitään valumista ei siis ole tapahtunut, vaan kyseessä on hyvin pitkälle menneisyyteen ulottuva perinne.

Onhan jopa minun muistini aikaan ainakin annettu spurguille lupa hakea kaljaa kassan ohi, anteeksi tarkoitan poistettu sakkojen muuntorangaistus. Lisäksi ymmärtääkseni ennen wanhaan ehdollisen aikana rikostelu tarkoitti ehdotonta, nykyisin tietääkseni ehdollisiakin voi olla vaikka useampia päällekkäin.

Siihen en osaa ottaa näillä tiedoilla kantaa onko laissa määrättyjä asteikoita muutettu löysempään suuntaan.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Julmuri on January 11, 2013, 19:05:06
Törkeyden aste kaiketi riippuu siitä paljonko on käytetty väkivaltaa.

Minun maallikon ymmärtämätön oikeustajuni ja vähäinen lakitekstinlukukykyni antavat ymmärtää, että jos tekoon liittyy väkivaltaa, se tuomitaan väkivaltarikoksena kotirauhan rikkomisen ja ampuma-aserikoksen lisäksi. Ei väkivalta noihin kuulu, se on erillinen rikos.

Lueppa nyt uudelleen mitä tuo pykälä sanoo väkivallasta ja "ilmeisestä tarkoituksesta".

Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 11, 2013, 19:14:46
Mitä tuomioiden valumiseen tulee, Suomessa on perinteisesti sovellettu rangaistusasteikkoa aika armeliaasti. Jo tsaarin aikana täällä oltiin haluttomia antamaan ankaria tuomioita. Mitään valumista ei siis ole tapahtunut, vaan kyseessä on hyvin pitkälle menneisyyteen ulottuva perinne.

Onhan jopa minun muistini aikaan ainakin annettu spurguille lupa hakea kaljaa kassan ohi, anteeksi tarkoitan poistettu sakkojen muuntorangaistus.

Sakkojen muuntorangaistuksesta en tiedä, mutta näyttäisi siltä että pitkät tuomiot henkirikoksista eivät esimerkiksi ole koskaan olleet mikään itsestäänselvyys. Esimerkiksi Nikke Pärmi, sittemmin kuuluisa rangaistusvankipataljoonan komentaja, oli itsekin nuorena istunut taposta tuomittuna pari kolme vuotta. Siis edes ennen vanhaan ei ollut mitään elinkautisautomaattia henkirikoksista.

Se voi kyllä olla ongelma, että Suomen laissa ei anneta riittäviä muodollisia mahdollisuuksia koventaa rangaistuksia esimerkiksi sillä perusteella, että joku kuuluu järjestäytyneeseen rikollisryhmään.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 19:29:51
Vastaavaa, mielestäni hieman älytöntä lepsuilua ilmenee tässä: (http://www.nelonen.fi/uutiset/kotimaa/260758-fouganthine-sai-kolme-kuukautta-vankeutta)

Quote
Ehdonalaisvanki Nikita Fouganthine on tuomittu kolmeksi kuukaudeksi vankeuteen. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi hänet perjantaina muun muassa törkeästä rattijuopumuksesta, rattijuopumuksesta sekä laittomasta uhkauksesta.

- Jos tämä tuomio tulee lainvoimaiseksi, hän istuu tuomiosta useampikertaisena lainrikkojana kaksi kolmasosaa, kertoo viestintäpäällikkö Usko Määttä Rikosseuraamuslaitokselta.

Ehdonalaisessa olevan Fouganthinen ei tarvitse kärsiä rippeitä vanhasta tuomiostaan, vaikka syyttäjä sellaista käräjillä vaatikin.

Fouganthine autoili viime huhtikuussa ja marraskuussa lääkkeiden ja alkoholin vaikutuksen alaisena. Näistä ensimmäisessä käryssä Fouganthine ei noudattanut poliisin pysähtymiskehotusta ratsiassa, vaan pakeni ja törmäsi Käpylän koulun kiipeilytelineeseen.

Tammikuussa Fouganthine taas uhkaili muovikuula-aseella, josta tuli tuomio laittomasta uhkauksesta.

Fouganthine, entiseltä nimeltään Juha Valjakkala, sai elinkautisen vankeusrangaistuksen kolmesta murhasta 1980-luvun lopulla.

Miksi laissa sitten edes lukee "on tuomittava x kuukaudeksi vankeuteen" jos edes Fouljakkala, joka on kuitenkin yksi suurimpia ihmisjätteitä tässä maassa, ei istu siitä kuin kaksi kolmasosaa?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 19:34:40
Lueppa nyt uudelleen mitä tuo pykälä sanoo väkivallasta ja "ilmeisestä tarkoituksesta".

Luin. Se sanoo näin:

Quote
Jos kotirauhan rikkomisessa (...) tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa (...) rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.   

Jos on tarkoitus käyttää väkivaltaa mutta se jää jostain syystä puolitiehen, on kyseessä törkeä kotirauhan häirintä. Jos taas väkivaltaa myös käytetään, on kyseessä törkeän kotirauhan häirinnän lisäksi pahoinpitely/törkeä pahoinpitely/tapon yritys/vast. Näin minä sen ymmärrän. Törkeä kotirauhan häirintä ei "sisällä" isännän mätkimistä pesismailalla vaan aikomus tai pyrkimys siihen riittää.

Noh, oli miten oli, onko rangaistus mielestäsi suhteessa tekoon ja täyttääkö rangaistus tarkoituksensa, mikä se sitten onkin?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Ilkka on January 11, 2013, 20:27:27
Lueppa nyt uudelleen mitä tuo pykälä sanoo väkivallasta ja "ilmeisestä tarkoituksesta".

Luin. Se sanoo näin:

Quote
Jos kotirauhan rikkomisessa (...) tekijän tai osallisen ilmeisenä tarkoituksena on käyttää henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa (...) rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kotirauhan rikkomisesta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.   

Jos on tarkoitus käyttää väkivaltaa mutta se jää jostain syystä puolitiehen, on kyseessä törkeä kotirauhan häirintä. Jos taas väkivaltaa myös käytetään, on kyseessä törkeän kotirauhan häirinnän lisäksi pahoinpitely/törkeä pahoinpitely/tapon yritys/vast. Näin minä sen ymmärrän. Törkeä kotirauhan häirintä ei "sisällä" isännän mätkimistä pesismailalla vaan aikomus tai pyrkimys siihen riittää.

Noh, oli miten oli, onko rangaistus mielestäsi suhteessa tekoon ja täyttääkö rangaistus tarkoituksensa, mikä se sitten onkin?

Jos kysyt mun tunne-elämältäni se sanoo näin: "Varmuuden vuoksi olisi syytä teloittaa muutama kaveri em.  ystävyyskerhosta, oppisivat olemaan, jännäkakka housuissansa."

Jos kysyt mun analyyttisemmältä puoleltani se sanoo näin: "Näyttäisi siltä että säästölinja puree, rangaistuksia on hivutettu alemmas pikkuhiljaa koska on taas ollut ne 5% kustannusleikkaustalkoot, ihmisen pitäminen hengissä vankeinhuoltolaitoksessa ON kallista puuhaa jos pitää sellaisia määreitä kuin ihmisoikeuslainsäädäntöä noudattaa:"

Sivistynyt minäni aprikoi ja peräänkuuluttaa monipuolista keskustelua rangaistusten tosiasiallisesta peloitevaikutuksesta.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Julmuri on January 11, 2013, 21:18:02
Varmaan sekin on vaikuttanut, että teko on ollut lyhytkestoinen ja lähtöaikeet ovat olleet jo ennen polisiin tuloa. Taparikollisuuden vuoksi minusta olisi voinut antaa ehdottoman tuomion.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 11, 2013, 22:14:48
Pitipä oikein tarkistaa mitä laki sanoo ehdollisesta.

Quote from: Finlex
Määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi.

Olisi mielenkiintoista tietää ennakkotapauksista, käytännöistä ja perinteistä minkälaisista rikoksista päädytään ehdottomaan jos ehdolliseen on mahdollisuus lain puitteissa eli tuomio on alle kaksi vuotta. Esimerkiksi esimerkkitapauksessa mielestäni rikos oli kohtalaisen vakava sisältäen kuitenkin useampia rikosnimikkeitä. Tekijän syyllisyydestä ei kai ollut pienintäkään epäselvyyttä. Molemmat tekijät kuuluivat erittäin rikolliseen paskasakkiin, joten en usko heidän ihan pulmusia menneisyydeltäänkään olevan, voin toki erehtyäkin.

Suurin osa lienee yhtä mieltä siitä, että tuomiot olivat ja ovat vastaavissa tapauksissa usein liian kevyitä. Kuten sanottua, vika ei ole laissa vaan siinä miten sitä tulkitaan. Mitä asialle voi tehdä? Karsia rangaistusasteikkoa alapäästä, koska kuten Köyry ansiokkaasti sanoi, lakia säätävät yhdet ja tulkitsevat toiset?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 12, 2013, 08:45:41
Taparikollisuuden vuoksi minusta olisi voinut antaa ehdottoman tuomion.


Samaa mieltä. Järjestäytynyttä rikollisuutta ilmeisestikään ei osata oikeuksissa johdonmukaisesti käyttää tuomion koventamisperusteena.

Tuolla Saksassa on mahdollista julistaa yhdistyksiä ja yhteenliittymiä rikollisiksi yhdistyksiksi, joihin kuuluminen itsessään on laitonta. Tässä on kyseinen Saksan rikoslain pykälä suomennettuna:

§ 129
Bildung krimineller Vereinigungen


Pykälä 129
Rikollisten yhdistysten perustaminen

(1) Wer eine Vereinigung gründet, deren Zwecke oder deren Tätigkeit darauf gerichtet sind, Straftaten zu begehen, oder wer sich an einer solchen Vereinigung als Mitglied beteiligt, für sie um Mitglieder oder Unterstützer wirbt oder sie unterstützt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.


Joka perustaa yhdistyksen, jonka tarkoitusperät tai toiminta ovat suuntautuneet rikosten tekemiseen tai joka osallistuu jäsenenä asianomaisen yhdistyksen toimintaan, värvää sille jäseniä tai tukijoita tai tukee yhdistystä, sitä rangaistakoon enintään viiden vuoden vapausrangaistuksella tai sakolla.

(2) Absatz 1 ist nicht anzuwenden,

1.   wenn die Vereinigung eine politische Partei ist, die das Bundesverfassungsgericht nicht für verfassungswidrig erklärt hat,
2.   wenn die Begehung von Straftaten nur ein Zweck oder eine Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung ist oder
3.   soweit die Zwecke oder die Tätigkeit der Vereinigung Straftaten nach den §§ 84 bis 87 betreffen.


Kohtaa 1 ei sovelleta,
1. jos yhdistys on poliittinen puolue, jota liittovaltion perustuslakituomioistuin ei ole julistanut perustuslain vastaiseksi,
2. jos rikosten teossa on ollut kyse vain merkitykseltään vähäpätoisestä tarkoituksesta tai toiminnasta,
3. jos yhdistyksen tarkoituksessa tai toiminnassa on kyse pykälien 84-86 mukaisista rikoksista. (selitys: kyseiset pykälät käsittelevät yhdistystoimintarikoksia, kuten perustuslain vastaiseksi julistetun puolueen toiminnan jatkamista ja sen propagandatoimintaa - näille on siis omat pykälät)

(3) Der Versuch, eine in Absatz 1 bezeichnete Vereinigung zu gründen, ist strafbar.

Kohdassa 1 kuvatun tyyppisen yhdistyksen perustamisen yritys on rangaistava.

(4) Gehört der Täter zu den Rädelsführern oder Hintermännern oder liegt sonst ein besonders schwerer Fall vor, so ist auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren zu erkennen; auf Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren ist zu erkennen, wenn der Zweck oder die Tätigkeit der kriminellen Vereinigung darauf gerichtet ist, in § 100c Abs. 2 Nr. 1 Buchstabe a, c, d, e und g mit Ausnahme von Straftaten nach § 239a oder § 239b, Buchstabe h bis m, Nr. 2 bis 5 und 7 der Strafprozessordnung genannte Straftaten zu begehen.

Jos tekijä kuuluu yrityksen puuhamiehiin tai taustatukijoihin tai jos tapaus on muuten erityisen raskauttava, on vapausrangaistus kuudesta kuukaudesta viiteen vuoteen; vapausrangaistus kuudesta kuukaudesta kymmeneen vuoteen on mahdollinen, jos... (ja tässä kohdassa viitataan pykälään, joka kieltää Saksan kansalaiselta aseellisen taistelun Saksan valtiota vastaan)

(5) Das Gericht kann bei Beteiligten, deren Schuld gering und deren Mitwirkung von untergeordneter Bedeutung ist, von einer Bestrafung nach den Absätzen 1 und 3 absehen.

Oikeus voi jättää sellaiset osalliset kohtien 1 ja 3 mukaisen rangaistuksen ulkopuolelle, joiden syyllisyys on vähäinen ja myötävaikutus toimintaan vähäpätöinen.

(6) Das Gericht kann die Strafe nach seinem Ermessen mildern (§ 49 Abs. 2) oder von einer Bestrafung nach diesen Vorschriften absehen, wenn der Täter

1.   sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Fortbestehen der Vereinigung oder die Begehung einer ihren Zielen entsprechenden Straftat zu verhindern, oder
2.   freiwillig sein Wissen so rechtzeitig einer Dienststelle offenbart, daŸ Straftaten, deren Planung er kennt, noch verhindert werden können;
erreicht der Täter sein Ziel, das Fortbestehen der Vereinigung zu verhindern, oder wird es ohne sein Bemühen erreicht, so wird er nicht bestraft.


Oikeus voi harkintansa mukaan lieventää rangaistusta (pykälä 49 kohta 2) tai luopua näiden määräysten mukaisesta rangaistuksesta kokonaan, jos tekijä:
1, vapaaehtoisesti ja vakavissaan pyrkii estämään yhdistyksen toiminnan jatkumisen tai sen tavoitteita vastaavan rikoksen tekemisen, tai
2. vapaaehtoisesti ilmoittaa ajoissa viranomaiselle tietonsa, niin että rikokset, joiden suunnittelusta hän on perillä, voidaan vielä estää;
jos tekijä saavuttaa tavoitteensa, yhdistyksen toiminnan estämisen, tai jos se toteutuu ilman hänen toimintaansa, häntä ei rangaista.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 12, 2013, 10:48:09
Epäilisin, että eräs niistä asioista joista ihmiset ovat yhteiskuntaluokkaan ja puoluekantaan riippumatta harvinaisen yksimielisiä on se, että rikolliset selviävät usein liian vähäisillä rangaistuksilla. Esimerkkitapauksena toimikoon Lokapoikien ympäristörikosjuttuun liittyvä tapaus, jossa United Brotherhood-rikollisjärjestöön kuuluvat herrasmiehet tunkeutuivat todistajaa etsiessään todistajan vanhempien kotiin. Mukanaan yhteiskunnan väärin kohtelemilla raukoilla oli mm. katkaistu haulikko ja nyrkkirauta, jossa puukon terä.

***


Ei aivan. Tässä tekopyhien jäisessä, pimeässä ja lumisessa kaksinaismoralistisessa paratiisissa rikoksen tuomittavuus, jopa palkittavuus riippuu tasan tarkkaan siitä, kuka rikoksia tekee, ketkä ovat kohteena ja niin edelleen.

En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi. Niitä ensimmäisen kiven hettäjiä, mielestään synnittömiä kun löytyy tältäkin forumilta. Hommalla vastaavasti suosikkien törttöilyjä pyritään painamaan villaisella viimeiseen asti ja puolustelemaan sellaistakin, mikä ei enää järjellisesti puolusteltavissa ole.

Muistui mieleen Oulu ja Kaukovainio vajaan vuoden takaa. Kaukovainion ampuja - vankilasta vapautunut ammatti- ja taparikollinen - surmasi marokkolaislähtöisen pizzerian työntekijän ja haavoitti toista. Ammuskelija ampui myös itseään ja kuoli myöhemmin vammoihinsa (http://yle.fi/uutiset/oululaispitseriassa_ampunut_kuoli_vammoihinsa/5055683). Sinänsä tekoon ei katsottu liittyneen rasistisia motiiveja.

Perussuomalaisten Köyliön (http://yle.fi/uutiset/tommi_rautio_-kohu_tyrmistyttaa_koyliossa/5065286) silloinen kunnanvaltuutettu, teknisen lautakunnan jäsen ja Poliisin neuvottelukunnan jäsen Tommi Rautio esitti ampujalle mitalia; tämän myös viime vaaleissa perussuomalaisten ehdokkaana olleen ja yhdeksän ääntä (http://www.vaalikone.fi/kunta2012/tulos/puolue/3196/) tällä kertaa saaneen insinöörin mielestä kun olemme sodassa.

Vielä viime vuoden helmikuulla perussuomalaisten kanta kuului:

YLE: Perussuomalaiset ei paina villaisella Köyliön valtuutetun rasistisia kommentteja (http://yle.fi/uutiset/perussuomalaiset_ei_paina_villaisella_koylion_valtuutetun_rasistisia_kommentteja/5065106)

Psykologi Pertti "Veltto" Virtasen mielestä Rautio viljeli vain hurttia huumoria:

YLE: Päivitetty 23.2.2012 09:46, julkaistu 23.2.2012 09:45.

Veltto Virtanen Köyliön kohulausunnosta: Rankka huumori on tapa käsitellä asioita (http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194724116940/artikkeli/veltto+virtanen+koylion+kohulausunnosta+rankka+huumori+on+tapa+kasitella+asioita.html)

Tommi Rautio itse Uuden Suomen Puheenvuoro-palstalla (http://tommirautio.puheenvuoro.uusisuomi.fi/98990-rakenteellinen-korruptio-ja-perussuomalaisten-pelko)

Toisenlainen profiili Hikipediasta (http://hikipedia.info/wiki/Tommi_Rautio) kun sitä huumoriakin piti oleman.

Ampujasta lisää viime joulukuulta Kalevassa (http://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/ampujalla-yhteyksia-united-brotherhood-rikollisjarjestoon/568536/?utm_source=article_details_page&utm_medium=attachment_bottom&utm_campaign=article_attachments):

Ampujalla yhteyksiä United Brotherhood -rikollisjärjestöön

Oulu  19.2.2012 | Päivitetty 19.2.2012

Oulun poliisin rikoskomisario Risto Viippola vahvistaa, että Kaukovainion epäillyllä ampujalla on yhteyksiä United Brotherhood -rikollisjärjestöön. Mies on ilmoittanut itse Facebook-profiilissaan "työnantajakseen" United Brotherhoodin.

United Brotherhood on kolmen rikollisjengin, Rogues Galleryn ,M.O.R.E.:n ja Natural Born Killersin liittoutuma. Poliisin mukaan järjestöä pidetään vaarallisena.

Viippolan mukaan motiivi on vielä epäselvä, eikä tiedetä, liittyivätkö surmatyöt rikollisjärjestön toimintaan. "Tällä hetkellä näyttää siltä, että teko on tapahtunut hetken mielijohteesta", Viippola sanoo.


Herää kysymys, josko joku perussuomalainen olisi kiireiltään muistanut ehdotella lisää mitaleita.

Surmatun pizzerian työntekijän perhetuttaviin kuului muuten myös Daniel Attias, jota haastateltiin YLE:n ajantasa-ohjelmassa. Attiaan tytär, Miriam Attias esiintyi hiljattain niin ikään YLE:ssä, A-talkin Väärän väriset (http://Väärän väriset) -ohjelmassa.

"24.02.2012 Rasismia vastaan (http://areena.yle.fi/radio/1465107). Rasismin vastainen mielenosoitus Oulussa - toimittajina Risto Degerman ja Ari-Pekka Sirviö. Vaikenemisen ilmapiiri - Daniel Attias, haastattelijana Riikka Oosi."

Kannattaa kuunnella ja lukea, mitä hänellä on sanottavaa (http://www.acatiimi.fi/2003/3_03/3_03c.htm).

Lopuksi: Päivän vihapuhe Sana:

"Voi teitä, kirjanoppineet ja fariseukset, te ulkokullatut, kun te olette valkeiksi kalkittujen hautojen kaltaisia: ulkoa ne kyllä näyttävät kauniilta, mutta ovat sisältä täynnä kuolleitten luita ja kaikkea saastaa!"
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 12, 2013, 13:57:07


En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi.

Niin-PÄ. Lainaamastasi jo ilmenee, että perussuomalaiset, rasistit ja järjestäytynyt rikollisuus ovat sellaisia porukoita, joiden rajat eivät ole selvät, ja jos maahanmuuttokriitikkojen peesaajana kunnostautunut kirjoittaja vaatii ankarampia tuomioita järjestäytyneille rikollisille ja vihjailee tuomioiden lepsuuden olevan joidenkin rikollisia myötäkarvaan silittäneiden vasemmistolaisten syytä, ironiamittari poksahtaa korjauskelvottomaksi.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 12, 2013, 14:01:34
Pitipä oikein tarkistaa mitä laki sanoo ehdollisesta.

Quote from: Finlex
Määräaikainen, enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan määrätä ehdolliseksi (ehdollinen vankeus), jollei rikoksen vakavuus, rikoksesta ilmenevä tekijän syyllisyys tai tekijän aikaisempi rikollisuus edellytä ehdottomaan vankeuteen tuomitsemista.

Alle 18-vuotiaana tehdystä rikoksesta ei kuitenkaan saa tuomita ehdottomaan vankeusrangaistukseen, elleivät painavat syyt sitä vaadi.

Olisi mielenkiintoista tietää ennakkotapauksista, käytännöistä ja perinteistä minkälaisista rikoksista päädytään ehdottomaan jos ehdolliseen on mahdollisuus lain puitteissa eli tuomio on alle kaksi vuotta.

No eikös tuo mäkikotka Harri Olli juuri joutunut ehdottomaan vankeuteen siitä, kun oli toistuvasti muotoillut käsipelillä ihmisten julkisivuja uusiksi? Asiaan vaikutti ilmeisesti herran harrastaman rystysurheilutoiminnan jatkuvuus ja toistuvuus.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 12, 2013, 14:04:48


En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi.

Niin-PÄ. Lainaamastasi jo ilmenee, että perussuomalaiset, rasistit ja järjestäytynyt rikollisuus ovat sellaisia porukoita, joiden rajat eivät ole selvät, ja jos maahanmuuttokriitikkojen peesaajana kunnostautunut kirjoittaja vaatii ankarampia tuomioita järjestäytyneille rikollisille ja vihjailee tuomioiden lepsuuden olevan joidenkin rikollisia myötäkarvaan silittäneiden vasemmistolaisten syytä, ironiamittari poksahtaa korjauskelvottomaksi.

Pelkään pahoin, että olet tuossa aivan oikeassa.

Yritän nyt kuitenkin ymmärtää heitäkin, vaikka en hyväksyisikään. Itse kullakin on syynsä käyttäytyä niin kuin käyttäytyy, en haluaisi riisua yksilöllisyyttä enkä ihmisyyttä pahimmiltakaan halla-paholaisilta. Ihmiset oppivat, muuttuvatkin, tempora mutantur et nos mutamur in illis.

Eri asia, tekevätkö jotkut sen korkeimman omakätisesti; luopuvat ihmisyydestään, lauman mukana, yksin, yllytettynä, luvallisesti tai muutenkin. Ihmisestä voi todella tulla peto.

Lukemista: Osamu Dazai: Ei enää ihminen (http://en.wikipedia.org/wiki/No_Longer_Human)

***

Tamperelainen "herrasmieshistorioitsija" juolahti mieleen. Hänhän sai "taiteestaan" kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta kakkua, kiven sisässä. Puolella lienee selvinnyt, ajallisesti. Ei tosin tehnyt tiettävästi kenellekään fyysuistä hallaa vaan mistäpä todella kaikkia yllytyshulluja tietää.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 12, 2013, 15:18:40


En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi.

Niin-PÄ. Lainaamastasi jo ilmenee, että perussuomalaiset, rasistit ja järjestäytynyt rikollisuus ovat sellaisia porukoita, joiden rajat eivät ole selvät, ja jos maahanmuuttokriitikkojen peesaajana kunnostautunut kirjoittaja vaatii ankarampia tuomioita järjestäytyneille rikollisille ja vihjailee tuomioiden lepsuuden olevan joidenkin rikollisia myötäkarvaan silittäneiden vasemmistolaisten syytä, ironiamittari poksahtaa korjauskelvottomaksi.

Pelkään pahoin, että olet tuossa aivan oikeassa.

Yritän nyt kuitenkin ymmärtää heitäkin, vaikka en hyväksyisikään. Itse kullakin on syynsä käyttäytyä niin kuin käyttäytyy, en haluaisi riisua yksilöllisyyttä enkä ihmisyyttä pahimmiltakaan halla-paholaisilta. Ihmiset oppivat, muuttuvatkin, tempora mutantur et nos mutamur in illis.


Kuten varmaankin muistat, oli aika, jolloin olin valmis ymmärtämään eräitä aspekteja ns. äärioikeistolaisuudesta, jopa ottamaan julkisesti puheeksi eräitä sellaisia aiheita, joita silloinen äärioikeisto piti vaiettuina. (Tämä oli sitä 2000-luvun alun idylliä, jolloin kiitävän hetken ajan näytti siltä, että ns. punaisen ja valkoisen Suomen perinteiden lopullinen sekoittuminen ja suomalaisuuden eheytyminen oli tapahtunut.) Tästä hyvästä olen saanut liian paljon takkiini nimenomaan äärioikeistolaisilta, jotta jaksaisin enää ymmärtää heitä.

Monella hallapaholaisella on varmasti syynsä käyttäytyä kuten käyttäytyvät. Mutta ongelma on siinä, että heikäläiset eivät nöyrry myöntämään niitä syitä. Sanoin aikoinani täältä jo poistuneelle Lalli Isotalolle, että jos hän sanoisi ääneen: "Ulkomaalaiset, neekerit, muslimit ym. pelottavat minua, enkä voi sille mitään. Apua.", hän saisi apua ja ymmärtämystä, jopa pelottavan ryhmän itsensä edustajilta. Ongelmana tässä on juurikin se, että heikäläisten luonto ei anna periksi avata ovea ulos kriisistä sillä ainoalla avaimella, joka toimii, vaan sen sijaan he asettuvat väen vängällä yhteisen ihmisyyden ulkopuolelle. Siitä he voivat syyttää vain itseään. Minäkin olen valmis armahtamaan heikkoa, joka nöyrtyy myöntämään heikkoutensa, en röyhkimystä, joka solvaa ja terrorisoi vuodesta toiseen.

Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 12, 2013, 16:52:17

Jos kysyt mun analyyttisemmältä puoleltani se sanoo näin: "Näyttäisi siltä että säästölinja puree, rangaistuksia on hivutettu alemmas pikkuhiljaa koska on taas ollut ne 5% kustannusleikkaustalkoot, ihmisen pitäminen hengissä vankeinhuoltolaitoksessa ON kallista puuhaa jos pitää sellaisia määreitä kuin ihmisoikeuslainsäädäntöä noudattaa:"


Vankeinhoito on epäilemättä kallista, mutta mikä pakko vankiloista on yrittää tehdä viiden tähden hotellitasoisia kylpylälomakeskuksia? Vähemmälläkin pärjätään, etenkin kun tiedetään vankiloiden kasvatuksellinen ja ennaltaehkäisevä tehtävä.
Toinen turha menoerä on ulkomaalaiset vangit jotka voisivat lusia myös kotimaissaan, on käsittämätöntä miten hyysäistö tappelee verissäpäin saadakseen pitää joka ainoan kultamussukan suomen veronmaksajien rasituksena.
Itseasiassa myös kotoperäisille vangeille saattaisi olla tarkoituksenmukaisinta vuokrata vankilapalveluja Venäjältä, eikä tietenkään mistään loistohotellista vaan vaikkapa jostain kurikomppaniasta, (kaipa niitä Venäjälllä vielä on) siellä vetelät roikaleiet opetettaisiin yhteiskuntakelpoisiksi kansalaisiksi.
Kolmas turha menoerä on virkaloukkaantujien masinoimat tyhjänpäiväiväiset ja poliittiset oikeudenkäynnit ja tuomiot, esim. mainittu herrasmieshistorioitsijan vankilatuomio ja Halliksen uskonrauha.
Näillä toimenpiteillä pääsisimme aloittamaan aidosti tervehdyttävän vankeinhoidon.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 12, 2013, 17:18:25

***

Vankeinhoito on epäilemättä kallista, mutta mikä pakko vankiloista on yrittää tehdä viiden tähden hotellitasoisia kylpylälomakeskuksia? Vähemmälläkin pärjätään, etenkin kun tiedetään vankiloiden kasvatuksellinen ja ennaltaehkäisevä tehtävä.

***


Mjaa, vankilat eivät kyllä sinänsä kasvata muuta kuin tehokkaampia ammatti- ja taparikollisia. Pelotevaikutusta lienee jossain määrin, kiinni ollessa tai tehokkaassa tarkkailussa eivät pääse tekemään pahojaan, kosto on yksi aspekti niin ikään.

Ennen vanhaan vankeus kärsittiin, vieläpä kuritushuoneessa tai pakkotyölaitoksissa, sittemmin rangaistus sovitettiin, nykyään se kai suoritetaan, jonka jälkeen pitäisi kyetä aloittamaan elämä puhtaalta pöydältä.

Nähdäkseni vapauden menetys on jo sinänsä riittävä rangaistus, pitäisikö ihmisiä vielä kiduttaa, että kostonhimosi laantuisi?

Aikuisista ihmisistä on kyse, perinteiset lastenkasvatuskeinomme, uhkaus, lahjonta ja kiristys eivät taida toimia, niin kuin eivät toimi lapsillekaan.

Kemppisen ja Virolaisen blogeista saattaisi löytyä hyviä pointteja, nyt en jaksa jauhaa enempää.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 12, 2013, 20:42:06

Aikuisista ihmisistä on kyse, perinteiset lastenkasvatuskeinomme, uhkaus, lahjonta ja kiristys eivät taida toimia, niin kuin eivät toimi lapsillekaan.Missä niin sanotaan etteivät toimi, eihän muita keinoja edes ole, vain niiden erilaisia variantteja. Niin ja tietysti suora väkivallalla pakottaminen.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: lauri holopainen on January 13, 2013, 06:05:46
Quote
Tamperelainen "herrasmieshistorioitsija" juolahti mieleen. Hänhän sai "taiteestaan" kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta kakkua, kiven sisässä. Puolella lienee selvinnyt, ajallisesti. Ei tosin tehnyt tiettävästi kenellekään fyysuistä hallaa vaan mistäpä todella kaikkia yllytyshulluja tietää.

Ei hyvä Jeesus,

jos nyt aikaisemmin elättelin edes jonkinlaisia kuvitelmia siitä, että Von Jööti olisi jotakin muuta kuin aivan helvetin hölmö nuiva, niin ne sitten menivät tuossa. Ainoa asia, josta tuossa Lehdon tapauksessa voidaan edes keskustella on oliko vankilatuomio oikea ratkaisu, vai olisiko mies pitänyt panna sairaalaan tuon sijaan.

Herrasmieshistorioitsija, kansantaiteilija jne. Vittu mitä paskaa!
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 13, 2013, 10:40:44
Quote
Tamperelainen "herrasmieshistorioitsija" juolahti mieleen. Hänhän sai "taiteestaan" kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta kakkua, kiven sisässä. Puolella lienee selvinnyt, ajallisesti. Ei tosin tehnyt tiettävästi kenellekään fyysuistä hallaa vaan mistäpä todella kaikkia yllytyshulluja tietää.

Ei hyvä Jeesus,

jos nyt aikaisemmin elättelin edes jonkinlaisia kuvitelmia siitä, että Von Jööti olisi jotakin muuta kuin aivan helvetin hölmö nuiva, niin ne sitten menivät tuossa. Ainoa asia, josta tuossa Lehdon tapauksessa voidaan edes keskustella on oliko vankilatuomio oikea ratkaisu, vai olisiko mies pitänyt panna sairaalaan tuon sijaan.

Herrasmieshistorioitsija, kansantaiteilija jne. Vittu mitä paskaa!

Ööhmm, tuota... "herrasmieshistorioitsija" on erään Lehdon loanheiton uhrin keksimä ironinen nimitys, ja kai Jöötilläkin on oikeus käyttää sitä ironisessa mielessä. Samaa sarjaa on "rotutohtori" Halla-ahon nimenä, tai ne irvailut kauppasuhteista Kirkko-Slaavian tasavaltaan.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 13, 2013, 10:50:36

Kolmas turha menoerä on virkaloukkaantujien masinoimat tyhjänpäiväiväiset ja poliittiset oikeudenkäynnit ja tuomiot, esim. mainittu herrasmieshistorioitsijan vankilatuomio ja Halliksen uskonrauha.

Jep jep. Sanoisit vain suoraan mitä tarkoitat: että rikoslaki ei saa koskea maahanmuuttokriitikoita ja että maahanmuuttokriitikon saama rikostuomio on aina poliittinen ja epäreilu.

Epäilemättä olisit toista mieltä, jos herrasmieshistorioitsija olisi kirjoittanut sinun nimelläsi asianmukaisesti kuvitettuja blogeja siitä, kuinka ihanaa on saada mustan miehen siitintä peräsuoleen (näillä linjoillahan ne hänen törkybloginsa säännöllisesti liikkuivat). Mutta hei, sinähän kuulut siihen meitä tavallisia tallaajia parempaan eliittiin, maahanmuuttokriitikoihin, jolla on pyhä Oikeus saada poliisin suojaa pahoilta mokuttajilta.

Iloksesi ilmoitan, että jo nyt poliisi jättää "resurssipulaan" vedoten tutkimatta vuosikausien nettivainot, joista on paksu mappi todistusaineistoa, jos uhri on maahanmuuttokriitikoiden kritisoima ja epäillyt maahanmuuttokriitikoita. Sitä vastoin maahanmuuttokriitikoiden kiusantekomielessä alullepanemat jutut kyllä tutkitaan ja niistä joutuu oikeaan poliisikuulusteluun, vaikka syyttäjältä sitten tuleekin aina syyttämättäjättämispäätös.

Niin että onnittelen: maahanmuuttokriitikkona kuulut jo nyt siihen valittuun eliittiin, jota laki suojelee, mutta jolta laki ei suojele. Sen kunniaksi voit aloittaa tänne kirjoittamisen oikealla nimelläsi.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 13, 2013, 13:20:17
Quote
Tamperelainen "herrasmieshistorioitsija" juolahti mieleen. Hänhän sai "taiteestaan" kaksi vuotta ja neljä kuukautta ehdotonta kakkua, kiven sisässä. Puolella lienee selvinnyt, ajallisesti. Ei tosin tehnyt tiettävästi kenellekään fyysuistä hallaa vaan mistäpä todella kaikkia yllytyshulluja tietää.

Ei hyvä Jeesus,

jos nyt aikaisemmin elättelin edes jonkinlaisia kuvitelmia siitä, että Von Jööti olisi jotakin muuta kuin aivan helvetin hölmö nuiva, niin ne sitten menivät tuossa. Ainoa asia, josta tuossa Lehdon tapauksessa voidaan edes keskustella on oliko vankilatuomio oikea ratkaisu, vai olisiko mies pitänyt panna sairaalaan tuon sijaan.

Herrasmieshistorioitsija, kansantaiteilija jne. Vittu mitä paskaa!

Ööhmm, tuota... "herrasmieshistorioitsija" on erään Lehdon loanheiton uhrin keksimä ironinen nimitys, ja kai Jöötilläkin on oikeus käyttää sitä ironisessa mielessä. Samaa sarjaa on "rotutohtori" Halla-ahon nimenä, tai ne irvailut kauppasuhteista Kirkko-Slaavian tasavaltaan.

Kolmas turha menoerä on virkaloukkaantujien masinoimat tyhjänpäiväiväiset ja poliittiset oikeudenkäynnit ja tuomiot, esim. mainittu herrasmieshistorioitsijan vankilatuomio ja Halliksen uskonrauha.

Jep jep. Sanoisit vain suoraan mitä tarkoitat: että rikoslaki ei saa koskea maahanmuuttokriitikoita ja että maahanmuuttokriitikon saama rikostuomio on aina poliittinen ja epäreilu.

***


Yeah, näkihän sen siinäkin - tosin pienessä - porukassa, joka perusteli adresseja tai ainakin öyhkäili erinäisillä forumeilla notta mielipidevankihan Hervannan mies, vähintäänkin marttyyrikruunulla palkittava.

Nimen mainitseminen kuulemma tuottaa huonoa onnea, siksikin eufemismit. Oli asiasta kolmanteen -postaus (siksi "***"). En enää viitsinyt irrottaa omaksi avaukseksi kun ajattelin, että ei täällä enää kukaan niin tollo ole, että tuolla tavoin tarttuisi. Niin vain oli.

Yleisemmin: miksi helvetissä ihmistä suoranaisesti tai mikseipä välillisestikin vahingoittava pääsee usein käytännössä pienemmällä rangaistuksella kuin materiaa varastava tai vahingoittava. Ylinopeussakotkin saattavat tuntua lainrikkojalle kovemmin kuin jopa ihmisen murhaaminen, varsinkin, jos sen tekee autolla.

***

"Jööti"... Köyry kuomaseni, älä viitsi. En minäkään enää tämän jälkeen. Jos et voi vastaisuudessa kerta kaikkiaan vastustaa, niin kai minä sitten olen sen ansainnut. Varaan kuitenkin itselleni oikeuden kuitata.

Heilutan valkeaa lippua ja kumarran neroutenne edessä. Arvelisin, että Kehitysvammaliiton kotihoidon tuella on ollut huomattava osa noinkin mittavaan ja huikeaan hengen lentoon yllettäessä.

Harri tuon jo valmiiksi idioottimaisen väännöksen lanseerasi jo viime kesänä, tuo toinen Gaussin käyrän vasemman laidan Sisyfos sinneitteli puolen vuoden aikana perässä huipulle ja irroitti kaksi pökälettä toisistaan. On varmaan ylpeä saavutuksestaan. Onhan se sitten hienoa kaksistaan vieriä takaisin isompien poikien luo ja kehaista, kuinka taas pwnattiin, niinqu. Saanevat tikkumellinsä.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 13, 2013, 13:25:59

Aikuisista ihmisistä on kyse, perinteiset lastenkasvatuskeinomme, uhkaus, lahjonta ja kiristys eivät taida toimia, niin kuin eivät toimi lapsillekaan.


Missä niin sanotaan etteivät toimi, eihän muita keinoja edes ole, vain niiden erilaisia variantteja. Niin ja tietysti suora väkivallalla pakottaminen.


Älä anna kyynisyyteni tarttua. Retorinen kysymys, ilmeisesti, kun ei ole edes kysymysmerkkiä. Silti: onhan niitä, vaikka esimerkiksi jostain "kannustamisesta" onkin joissain piireissä tullut synonyymi sanalle "käskeä". Keksimisen ja löytämisen ilo, sen itsensä palkitsevuus ynnä muuta ynnä muuta.

Viittaan muutamaan hyllymetriin pedokoomisia sekä kriminaalihuollon julkaisuja.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 13, 2013, 13:49:13

"Jööti"... Köyry kuomaseni, älä viitsi. En minäkään enää tämän jälkeen. Jos et voi vastaisuudessa kerta kaikkiaan vastustaa, niin kai minä sitten olen sen ansainnut. Varaan kuitenkin itselleni oikeuden kuitata.


Kuten sinulta varmaankin jäi huomaamatta, otin keskustelussa kantaa sinun puolustukseksesi, mikä ilmeisestikin oli virhe. Tämä jäi sinulta huomaamatta, samoin kuin se, että nimimuodon Jööti toi keskusteluun Lauri Holopainen, enkä minä. Myönnän, että olisin voinut panna "Jöötin" lainausmerkkeihin, tai käyttää esim. sellaista sanamuotoa kuin "Jöötiksi nimittämäsi".

Se, että sinulla on meikäläisestä jonkinlainen henkilökohtainen päähänpinttymä, tuli kerralla selväksi, samoin se, että sinulle ei kannata olla reilu eikä sinua puolustella muiden asiattomuuksilta, vaikka omatunto kuinka kehottaisi. Sääli on sairautta ja reiluus on ruttotauti.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 13, 2013, 13:55:43

"Jööti"... Köyry kuomaseni, älä viitsi. En minäkään enää tämän jälkeen. Jos et voi vastaisuudessa kerta kaikkiaan vastustaa, niin kai minä sitten olen sen ansainnut. Varaan kuitenkin itselleni oikeuden kuitata.


Kuten sinulta varmaankin jäi huomaamatta, otin keskustelussa kantaa sinun puolustukseksesi, mikä ilmeisestikin oli virhe. Tämä jäi sinulta huomaamatta, samoin kuin se, että nimimuodon Jööti toi keskusteluun Lauri Holopainen, enkä minä. Myönnän, että olisin voinut panna "Jöötin" lainausmerkkeihin, tai käyttää esim. sellaista sanamuotoa kuin "Jöötiksi nimittämäsi".

Se, että sinulla on meikäläisestä jonkinlainen henkilökohtainen päähänpinttymä, tuli kerralla selväksi, samoin se, että sinulle ei kannata olla reilu eikä sinua puolustella muiden asiattomuuksilta, vaikka omatunto kuinka kehottaisi. Sääli on sairautta ja reiluus on ruttotauti.

No nyt sinä taas ymmärsit aivan väärin.

Tottakai huomasin, lämmin kiitos. Siispä "kuomaseni" ja valkoisen lipun heilutus, loppu kevyttä kenttähuttua. En mää sinun käyttämänäsi ollut siitä moksiskaan, en tietenkään. Harri sen jöötin ryykäisi kesällä.

Lukase loppukin, se oli oikeastaan aivan muualle suunnattu. Otetaan kaffia, kyllä se siitä.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 13, 2013, 14:30:55

Tottakai huomasin, josta lämmin kiitos, siispä "kuomaseni" ja valkoisen lipun heilutus, loppu kevyttä kenttähuttua. En mää sinun käyttämänäsi ollut siitä moksiskaan, en tietenkään. Harri sen jöötin ryykäisi kesällä.

Lukase loppukin, se oli oikeastaan aivan muualle suunnattu. Otetaan kaffia, kyllä se siitä.

No vähän asiampaan siirtyäkseni: herrasmieshistorioitsijasta ja kansantaiteilijasta on sikäli turvallisempaa puhua näillä koodinimillä kuin oikealla nimellään, että hänellä yleensä on tapana ilmaantua kärppänä paikalle siihen kohtaan nettiä, missä hänen nimensä mainitaan. Sen puoleen, kuten täälläkin on tullut eräitä kertoja todetuksi, herrasmieshistorioitsijan touhut olivat monella tapaa häiriöksi, mutta pohjimmiltaan hän oli poliittisesti harmiton tyyppi. Tosin nykyään maahanmuuttokriittisen skenen julkiset touhut ovat paljon sairaampia kuin hän oli pahimmillaankaan, ja kaiken lisäksi ne ovat tosissaan, siinä missä herrasmieshistorioitsija vain piti hauskaa kaikkien kustannuksella - myös maahanmuuttokriitikoiden. Itse asiassa yhteiskunta, jossa herrasmieshistorioitsija oli se kaikkein tunnetuin ja häiritsevin äärioikeistolainen, oli varsin rauhallinen ja harmiton yhteiskunta nykyaikaan verrattuna, ja herrasmieshistorioitsija kuuluu samalle kulta-ajalle kuin lapsuuden kesät ja Vinskin Hömpstad.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Harran on January 13, 2013, 20:39:31
Aikuisista ihmisistä on kyse, perinteiset lastenkasvatuskeinomme, uhkaus, lahjonta ja kiristys eivät taida toimia, niin kuin eivät toimi lapsillekaan.

Missä niin sanotaan etteivät toimi, eihän muita keinoja edes ole, vain niiden erilaisia variantteja. Niin ja tietysti suora väkivallalla pakottaminen.

Uhkaus, lahjonta, kiristys ja väkivalta ovat primitiivisiä keinoja privimitiivisiin tapauksiin ja toimivat silloinkin vain tilapäisesti. Pitkällä tähtäimellä jokainen niistä toimii itseään vastaan. Uhkaus tuottaa puolustautumismekanismeja, lahjonta ahneutta, kiristys katkeruutta ja väkivalta kostonhimoa. Siinä määrin kuin totalitaarinen sortokoneisto soveltaa näitä se pyrkii tekemään sen persoonattomasti, mieluiten joukkovoimalla tai väittävänsä toimenpiteiden tapahtuvan "kaikkien muiden" nimissä. Tällä tavoin yritetään ohjata vastareaktiot harhaan.

Lastenkasvatuksessa noilla metodeilla tulee juuri sellaisia tunne- ja itsetuntovammaisia olentoja joita valitettavasti tämä Suomemmekin on täynnä.

Sofistikoituneemmat keinot vaativat enemmän kärsivällisyyttä ja aikaa mutta tuottavat pitkällä tähtäimellä paljon parempia tuloksia. Jopa hyvin vaikeiden tapausten kanssa. Kannustus on tyhjä sana jos ei sillä ole sisältöä. Toimii kyllä mainiosti vahvistettaessa jotain mitä kohde itse haluaa itsessään kehittää. Moni kannustaja menee harhaan painostajaksi juuri siksi että empatiasuhde on riittämätön ymmärtämään ja hyväksymään mitä kohde todella haluaa. Toiset kannustajat menevät harhaan sekoittaessaan asian lahjontaan.

Esimerkki ja ryhmään identifioituminen ovat erittäin tehokkaita keinoja. Sopii vain toivoa että esimerkki on hyvä ja ryhmä ei ole sitä pahamaineista huonoa seuraa. Tämä säännöllisesti mättää ongelmatapausten ohjaamisessa kun heidät laitetaan toisten ongelmatapausten joukkoon. Ei ole aina helppoa löytää kriittistä massaa vapaaehtoisia "oikeaa seuraa" joihin kovin raskaan ongelmatapauksen voisi yrittää "sulauttaa." Lasten kohdalla vakuuttava esimerkki on helpompi toteuttaa.

Yleensä ottaen ihmiset uskovat sitä minkä he itse löytävät. Löytäminen ei aina ole kovin nopeaa puuhaa mutta näissä asioissa hitaasti usein hyvää tulee.

Addiktit ovat vaikeita. Heihin pitää soveltaa kiristyksen, lahjonnan ja pakottamisen simulaatioita (uhkailun jättäisin väliin). Tällaisia simulaatioita ovat vaikkapa itselle tehtävät mutta valvotut lupaukset. Tässäkin tapauksessa primitiivikeinot ovat vain tilapäisiä katkaisuun tarkoitettuja ja siitä eteenpäin pitäisi päästä sofistikoituneemmilla menetelmillä.

Pahasti masentuneen tai vainoharhaisen kohdalla mikään ei toimi paremmin kuin aidon empatiasuhteen luominen mutta se voi olla aivan helvetin raskasta itselle.

Tuntuu ettei kukaan täällä ole Mikaelin, Samin, Reijan ja muiden oikeasti hyvien ihmisten hiljentymisen jälkeen ollut kiinnostunut muusta kuin vittuilemisesta toisilleen mutta tulipa tuokin nyt kirjoitettua siltä varalta että aihe jotakuta oikeasti kiinnosti. Todennäköisesti siihen tulee jotain mukanokkelaa kusipääskeidaa tai vainoharhaisia käsittämättömyyksiä vastaukseksi. Pitäkää hyvänänne. Minä pidän nyt tauon tältä foorumilta ja koitan keskittyä fyysisesti läsnä oleviin ihmisiin ympärilläni. Todennäköisesti palaan taas uusin kujein vähän myöhemmin.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kaptah on January 13, 2013, 22:24:48
Pyydän, yritetään ja yrittäkää keskustella tässä ketjussa jostain muusta kuin Halla-ahosta, vaikka hän ilmeisesti onkin Suomen lähihistorian kiinnostavin ja merkittävin hahmo. Hyvänä kakkosena näyttäisi tulevan James.

Onko Harran pääosin tyytyväinen rikosten seuraamuksiin? Entäpä Köyry? Ja please, koitetaan puhua rikollisuudesta yleisellä tasolla, ei Halla-ahosta ja Hirvisaaresta. Pahoinpitelyistä, ryöstöistä, varkauksista, henki- ja seksuaalirikoksista. Ovatko tuomiot kohdallaan? Annetaanko liikaa helpotuksia? Puhutaan nyt vaikka tuosta avauksessa olleesta tapauksesta. Menikö oikein? Jos ei, miksi ei?

Quote from: Harran
Tuntuu ettei kukaan täällä ole Mikaelin, Samin, Reijan ja muiden oikeasti hyvien ihmisten hiljentymisen jälkeen ollut kiinnostunut muusta kuin vittuilemisesta toisilleen mutta tulipa tuokin nyt kirjoitettua siltä varalta että aihe jotakuta oikeasti kiinnosti.

Olen todennut samaa henkeä. Etenkin Mikaelia on ikävä. Nyt palstalla on lähinnä kranaattien heittelyä poterosta toiseen (enkä kiistä ettenkö itsekin olisi tähän välillä syyllistynyt) ja välillä pari maratonipostausta astraalifilosofiaa.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 14, 2013, 00:37:57
Pyydän, yritetään ja yrittäkää keskustella tässä ketjussa jostain muusta kuin Halla-ahosta, vaikka hän ilmeisesti onkin Suomen lähihistorian kiinnostavin ja merkittävin hahmo. Hyvänä kakkosena näyttäisi tulevan James.

Onko Harran pääosin tyytyväinen rikosten seuraamuksiin? Entäpä Köyry? .

No jos ihan rehellisesti vastaan niin seuraamukset eivät edes tule minun tutkaani jos pohditaan suurinta ongelmaa joka rikoksiin ja rangaistuksiin tässä maassa liittyy. Se ongelma on siinä että skoudet eivät tee duuniaan kunnolla.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: mh on January 14, 2013, 09:30:24
Mikäköhän siinä on, kun en itse osaa kokea oloani yhtään turvattomaksi, poliisia ammattitaidottomaksi tai oikeuslaitosta ja rangaistuskäytäntöä liian lepsuksi? Itse sanoisin ongelmaksi poliisin mielivallan.

Rangaistuskäytäntöjen suhteen Vongoethe puhui asiaa edellisellä sivulla, kuten usein muulloinkin.

Metakeskustelun puolella todettakoon niin nyt kun "yhteinen vihollinen" tuntuu olevan niin mennyttä niin alkaa nämä rintamalinjat avautua eri suuntiin. Uskon että siinä vaiheessa kun jytkyilykin lakkaa olemasta politiikan voimatekijä niin se politiikka palaa politiikkaan eri tavalla. Itse politiikka taas tullee olemaan huomenna samaa kuin tänään ja eilenkin, jotain mihin jytkyt eivät ole tuoneet yhtään mitään muutosta.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 14, 2013, 09:59:44
Pyydän, yritetään ja yrittäkää keskustella tässä ketjussa jostain muusta kuin Halla-ahosta, vaikka hän ilmeisesti onkin Suomen lähihistorian kiinnostavin ja merkittävin hahmo. Hyvänä kakkosena näyttäisi tulevan James.

Onko Harran pääosin tyytyväinen rikosten seuraamuksiin? Entäpä Köyry? Ja please, koitetaan puhua rikollisuudesta yleisellä tasolla, ei Halla-ahosta ja Hirvisaaresta. Pahoinpitelyistä, ryöstöistä, varkauksista, henki- ja seksuaalirikoksista. Ovatko tuomiot kohdallaan? Annetaanko liikaa helpotuksia? Puhutaan nyt vaikka tuosta avauksessa olleesta tapauksesta. Menikö oikein? Jos ei, miksi ei?

Quote from: Harran
Tuntuu ettei kukaan täällä ole Mikaelin, Samin, Reijan ja muiden oikeasti hyvien ihmisten hiljentymisen jälkeen ollut kiinnostunut muusta kuin vittuilemisesta toisilleen mutta tulipa tuokin nyt kirjoitettua siltä varalta että aihe jotakuta oikeasti kiinnosti.

Olen todennut samaa henkeä. Etenkin Mikaelia on ikävä. Nyt palstalla on lähinnä kranaattien heittelyä poterosta toiseen (enkä kiistä ettenkö itsekin olisi tähän välillä syyllistynyt) ja välillä pari maratonipostausta astraalifilosofiaa.

Mikael on aidosti hyvä ihminen, epäilyksettä. En vastusta myöskään ajattelua jonka mukaan  Sam on aidosti hyvä ihminen.

Mutta asiaan. Oikeudenkäyttö valitettavasti perustuu veronkantoon ja vallanpitäjien etujen suojelemiseen, pyrkimyksenä säilyttää herrojen ylivalta alustalaisistaan ja virkamiesten ylivalta alamaisiinsa.
Kummallekin eturyhmälle liberaali porvari ja vapaa talonpoika olivat rutto ja kauhistus. (Meidän päivinämme sama jakolinja näkyy suurpääoman ja punavihreän eliitin pyrkimyksessä kansalaisten oman päätöksenteon ja vapauden kaikinpuoliseen tukahduttamiseen).
Myös herrojen ja alempitasoisten roistojen etuoikeutettu kohtelu tuomioistuimissa lienee perua tuosta vapaan kansalaisen alistamisesta, kuten myös sakkojärjestelmän käyttö tulonsiirtoautomaattina työtätekeviltä oleskelijoille.
Tästä perusasetelmasta johtuu se, että oikeuden päätökset tuppaavat olemaan ristiriidassa kunnon ihmisten oikeuskäsityksen kanssa, oikeuslaitosta ei perimmältään ole tarkoitettukaan turvaamaan kansalaisia rikoksilta, vaan valtion ja eliitin etujen varjeleminen niin viinan salapolttajilta kuin kotirauhansa puolustajiltakin.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 14, 2013, 10:16:00
Mikäköhän siinä on, kun en itse osaa kokea oloani yhtään turvattomaksi, poliisia ammattitaidottomaksi tai oikeuslaitosta ja rangaistuskäytäntöä liian lepsuksi? Itse sanoisin ongelmaksi poliisin mielivallan.

Rangaistuskäytäntöjen suhteen Vongoethe puhui asiaa edellisellä sivulla, kuten usein muulloinkin.

Metakeskustelun puolella todettakoon niin nyt kun "yhteinen vihollinen" tuntuu olevan niin mennyttä niin alkaa nämä rintamalinjat avautua eri suuntiin. Uskon että siinä vaiheessa kun jytkyilykin lakkaa olemasta politiikan voimatekijä niin se politiikka palaa politiikkaan eri tavalla. Itse politiikka taas tullee olemaan huomenna samaa kuin tänään ja eilenkin, jotain mihin jytkyt eivät ole tuoneet yhtään mitään muutosta.En nyt tiedä tuosta poliisin mielivallasta, mutta onhan poliisi toki varustettu laajoilla oikeuksilla ja aseella, kyllä sitä on syytä pitää silmällä. Joillekin poliiseille riittää päivän ylinopeussakkokiintiön täyteen saaminen ja sen jälkeen mussuttamaan munkkikahveet, toisilla saattaisi olla kunnianhimoa tehdä parempaa maailmaa mutta demlamädäntynyt oikeuslaitos on aikaansaattanut tilanteen jossa esim. myymälävaras voi vittuillakseen repiä poliisin kirjoittaman sakkolapun saman tien, vaivalloinen talousrikosjuttu kaatuu syytteen vanhenemiseen koska demlajuristi demlatuomarin suosiollisella avustuksella sai sotketuksi oikeudenkäyntiä juuri tarvittavan ajan. Aika turhauttavaa yrittää pitää yllä lakia ja järjestystä. En ihmettele että poliisin mielenkiinto nykyään kohdistuu lähinnä liikenteen ja netin valvontaan. Sieltä saa helppoja kelpoisuuspisteitä vähällä vaivalla.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 14, 2013, 10:24:14

Metakeskustelun puolella todettakoon niin nyt kun "yhteinen vihollinen" tuntuu olevan niin mennyttä niin alkaa nämä rintamalinjat avautua eri suuntiin. Uskon että siinä vaiheessa kun jytkyilykin lakkaa olemasta politiikan voimatekijä niin se politiikka palaa politiikkaan eri tavalla. Itse politiikka taas tullee olemaan huomenna samaa kuin tänään ja eilenkin, jotain mihin jytkyt eivät ole tuoneet yhtään mitään muutosta.Voisitko täsmentää mikä yhteinen vihollinen on niin ysäriä ja mihin rintamalinjat alkavat avautua? Rintamalinjat kuitenkin lienevät kulkea samaa tuttua latua, punavihreät vastaan kunnon ihmiset. Asiat vaihtuvat, linja pysyy.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kylmä on January 14, 2013, 11:39:24
Hahahahahahahaah... demla sit demla tätä, ei vittu.

Sinällään en ihmettele, ettei kunnon ihmisillä riitä mielenkiinto mussuttaa salaliittoteoreetikkojen kanssa, mutta onhan tämän palstan suuri ongelma se, että kirjoittajat jatkuvasti loukkaantuvat nimimerkkiensä puolesta ja vatvovat jotain "tuo väitti minun valehtelevan" -juttuja ja ajautuvat "kirjataan siis pöytäkirjaan, että nimimerkki x on moraaliton ihminen" -paskaa. Jonkinlaisessa limbossa tunnutaan elävän "aikuisten maailman" ja "oikean internetin välissä", mikä näyttää johtavan turhaan vänkäämiseen ja todennäköisesti johtuu siitä, että kirjoittajien kannattaisi rustata mielummin perinteisiä kirjeitä yleisönosastoille kun asiat eivät tunnu pysyvän näpeissä.

Ja jos jotain muuta kun metaa niin Suomessa ei ole räjähtänyt rikollisuus käsiin, joten rangaistuspolitiikko tuntuu toimivan. Käsittääkseni vankiloissa on vajaa parikymmentä toivotonta tapausta, jotka pitäisi säilöä oikeasti elinkautiseksi. Lisäksi rikollisjengeihin kuulumisesta koventamisperuste tai jokin "salaliitto yhteiskuntarauhaa vastaan" -laki, jonka perusteella sitten se 1% muuttuisi todemmaksi.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: sr on January 14, 2013, 11:46:24
Epäilisin, että eräs niistä asioista joista ihmiset ovat yhteiskuntaluokkaan ja puoluekantaan riippumatta harvinaisen yksimielisiä on se, että rikolliset selviävät usein liian vähäisillä rangaistuksilla. Esimerkkitapauksena toimikoon Lokapoikien ympäristörikosjuttuun liittyvä tapaus, jossa United Brotherhood-rikollisjärjestöön kuuluvat herrasmiehet tunkeutuivat todistajaa etsiessään todistajan vanhempien kotiin. Mukanaan yhteiskunnan väärin kohtelemilla raukoilla oli mm. katkaistu haulikko ja nyrkkirauta, jossa puukon terä.

***


Ei aivan. Tässä tekopyhien jäisessä, pimeässä ja lumisessa kaksinaismoralistisessa paratiisissa rikoksen tuomittavuus, jopa palkittavuus riippuu tasan tarkkaan siitä, kuka rikoksia tekee, ketkä ovat kohteena ja niin edelleen.

En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi. Niitä ensimmäisen kiven hettäjiä, mielestään synnittömiä kun löytyy tältäkin forumilta. Hommalla vastaavasti suosikkien törttöilyjä pyritään painamaan villaisella viimeiseen asti ja puolustelemaan sellaistakin, mikä ei enää järjellisesti puolusteltavissa ole.

"En rinnasta puheita tekoihin" ja sitten teet juuri niin viittaamalla tuomioihin, jotka oli annettu juuri puheesta keskustelussa, joka todennäköisesti koski juuri tekoja. Halla-ahon ja kumppanien tuomioista tai siis etenkään niiden suuruudesta ei varmaan kukaan ole öyhöttänyt. Sen sijaan toinen sanomiseen liittyvä juttu tulee mieleen, nimittäin Jari Räsäsen tapaus, jossa STT määrättiin maksamaan korvauksia joillekin hiihtoliiton pomoille ihan järjettömiä summia (ylemmissä oikeusasteissa ne korvaukset muistaakseni onneksi pienenivät). Siinä juuri moni kriitikko oli sitä mieltä, että oli täysin kohtuutonta, että väkivallan uhrit saavat pikkuropoja niihin rahoihin verrattuna.

Mitä itse alkuperäiseen kysymykseen tulee, niin ei minusta rangaistusasteikko nyt niin kauhean pielessä ole. Tai sanotaan niin, että arvioin sitä ennen kaikkea sen kautta, miten yhteiskunta pyörii. Jos rikollisuus olisi valloillaan siksi, että rangaistukset olisivat huonoja pelotteita, voisin olla samaa mieltä, että niitä olisi syytä kiristää, mutta minusta tästä ei ole juurikaan merkkejä.

Rikollisuus on yleisesti pysynyt suunnilleen samassa viimeisen vuosikymmenen. Kaikkein pahimmat, eli henkirikokset näyttäisivät olevan laskusuunnassa. Muu väkivaltarikollisuus saattaa olla hienoisessa nousussa, joten voisi olla ehkä perusteltua koittaa keksiä siihen jotain. Raiskaukset ovat suunnilleen kaksinkertaistuneet vuodesta 2000. Tässä toki osa voi olla johtuvaa siitä, että enemmän raiskauksia on vain tuotu poliisin tietoon. Ainakin joidenkin feministijärjestöjen mukaan raiskaaminen on huomattavasti yleisempää kuin se n. 1000 tapausta vuodessa, joka tulee poliisin tietoon, minkä vuoksi pieni muutos poliisille kertomistodennäköisyydessä vaikuttaa rajusti tuohon lukuun, vaikka mitään ei tapahtuisikaan itse rikosmäärissä.

On rangaistuksilla tietenkin pelotevaikutteen lisäksi sekin merkitys, että niillä rikoksen uhri näkee kokevansa oikeutta, eikä siksi tunne painetta ottaa oikeutta omiin käsiinsä päästäkseen tasoihin rikoksen tekijän kanssa. Tämä lienee se puoli asiasta, joka ihmisissä herää silloin, kun rikolliset tuntuvat pääsevän suht helpolla suht vakavistakin rikoksista. En vain pidä kovin hyvänä sitä, että tälle annettaisiin kovin suurta painoarvoa, koska rikoksen uhri näkee asian tietenkin omalta suunnaltaan, ei yhteiskunnan suunnalta, minkä vuoksi hän olisi tietenkin vaatimassa paljon rankempaa tuomiota juuri sille häntä vastaan rikkoneelle, vaikka muuten tyytyisi vähemmän rankkaan tuomioon.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 14, 2013, 11:59:18
Epäilisin, että eräs niistä asioista joista ihmiset ovat yhteiskuntaluokkaan ja puoluekantaan riippumatta harvinaisen yksimielisiä on se, että rikolliset selviävät usein liian vähäisillä rangaistuksilla. Esimerkkitapauksena toimikoon Lokapoikien ympäristörikosjuttuun liittyvä tapaus, jossa United Brotherhood-rikollisjärjestöön kuuluvat herrasmiehet tunkeutuivat todistajaa etsiessään todistajan vanhempien kotiin. Mukanaan yhteiskunnan väärin kohtelemilla raukoilla oli mm. katkaistu haulikko ja nyrkkirauta, jossa puukon terä.

***


Ei aivan. Tässä tekopyhien jäisessä, pimeässä ja lumisessa kaksinaismoralistisessa paratiisissa rikoksen tuomittavuus, jopa palkittavuus riippuu tasan tarkkaan siitä, kuka rikoksia tekee, ketkä ovat kohteena ja niin edelleen.

En rinnasta puheita tekoihin, mutta suhtautumisesta sen verran, että mikäli olisit täällä esittänyt esimerkiksi Halla-aholle, Hirvisaarelle tai van Wonterghemille kovempia rangaistuksia, niin johan leppä lensi. Niitä ensimmäisen kiven hettäjiä, mielestään synnittömiä kun löytyy tältäkin forumilta. Hommalla vastaavasti suosikkien törttöilyjä pyritään painamaan villaisella viimeiseen asti ja puolustelemaan sellaistakin, mikä ei enää järjellisesti puolusteltavissa ole.

"En rinnasta puheita tekoihin" ja sitten teet juuri niin viittaamalla tuomioihin, jotka oli annettu juuri puheesta keskustelussa, joka todennäköisesti koski juuri tekoja.

**blaa, blaa***

Voi sinua köhivää yksitaso-propellipäätä. Teit kategoriavirheen, luultavasti tahallasi.

Hyvä kuitenkin tuo Räsäsen tapaus, esimerkkejä löytyy kyllä aivan riittämiin.

Tasolta puhe-teko siirryin tasolle tuomiot erinäisistä rikoksista, siksi en niitä siinä yhteydessä rinnastanut vaan siirryin yleisemmälle tasolle, suhtautumisiin erinäisiin tuomioihin. Pointti siirtyi sen mukana ja kuten tavallista, missasit sen totaalisesti. Miten tuollaisen kanssa mistään voi puhuakaan?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 14, 2013, 12:12:54
Hahahahahahahaah... demla sit demla tätä, ei vittu.

Sinällään en ihmettele, ettei kunnon ihmisillä riitä mielenkiinto mussuttaa salaliittoteoreetikkojen kanssa, mutta onhan tämän palstan suuri ongelma se, että kirjoittajat jatkuvasti loukkaantuvat nimimerkkiensä puolesta ja vatvovat jotain "tuo väitti minun valehtelevan" -juttuja ja ajautuvat "kirjataan siis pöytäkirjaan, että nimimerkki x on moraaliton ihminen" -paskaa. Jonkinlaisessa limbossa tunnutaan elävän "aikuisten maailman" ja "oikean internetin välissä", mikä näyttää johtavan turhaan vänkäämiseen ja todennäköisesti johtuu siitä, että kirjoittajien kannattaisi rustata mielummin perinteisiä kirjeitä yleisönosastoille kun asiat eivät tunnu pysyvän näpeissä.

Ja jos jotain muuta kun metaa niin Suomessa ei ole räjähtänyt rikollisuus käsiin, joten rangaistuspolitiikko tuntuu toimivan. Käsittääkseni vankiloissa on vajaa parikymmentä toivotonta tapausta, jotka pitäisi säilöä oikeasti elinkautiseksi. Lisäksi rikollisjengeihin kuulumisesta koventamisperuste tai jokin "salaliitto yhteiskuntarauhaa vastaan" -laki, jonka perusteella sitten se 1% muuttuisi todemmaksi.

Maivei nyt vaan, savolainen kun on ja jonka rinnalla korkkiruuvikin kainostelee suoruuttaan, ei malta olla härnäämättä forumin toista julkisavolaista ja tyrkyttää itsekin vääräksi tietämäänsä valuuttaa tänne, syöttää pajunköyttä. Kalasti sen sijaan sinut.

Maivei ei muista, että öhöm, kunnon ihmisillä on toinen sisältö merkkiyhdistelmälle "demla" kuin mitä bulkkihommalaisilla. Hommalla käypää valuuttaa, täällä aikapäiviä lastenhuoneessa pölyttyneen Monopoli/Finanssipelin leikkirahaa.

Ironista tuossa on se, että mikäli Maivei malttaisi Kemppistä kohtaan tuntemansa närkästyksen asemesta - tämä rohkeni pitää Halla-ahon tuomiota oikeansuuntaisena - lukea muitakin kuin Kemppisen Halla-ahon tuomiota käsitteleviä kirjoituksia, Maivei olisi huomannut, että Kemppinen piti aikoinansa joitakuita Vihreiden Tuija Braxin oikeusministeriön esityksiä ainakin lähestulkoon fasistisina. Natsikortti viuhuu het otsikossa: Vihreät fasisteina (http://kemppinen.blogspot.fi/2010/05/vihreat-fasisteina.html)

Mitä tulee Kylmän - en sano minkälaatuiseen - yritykseen halventaa tämän forumin kirjoittajia, totean, että moni kirjoittaa kyllä niille yleisönosastoillekin, jotkut kirjoittavat muillekin osastoille, julkaisevat muutakin. Ainakin yksi pitää blogia ja saa siitä jopa korvausta, monet pitävät blogia esimerkiksi Uudessa Suomessa, ainakin kommentoivat sinne.

Tuossa muuten Kylmällekin kyytiä (http://kemppinen.blogspot.fi/search?q=Halla-aho), hupiajelulle voi mennä kommenttiosastolle, jonne on leyhähtänyt myös tuomitun fanikerholaisia valittamaan ja saivartelemaan, arvatkaapa mistä.

Mut ookoo, tämmöstä metastelua tämä, propagannat kannattaa esittää muualla, ei täällä. Mukanahan ne ideologiat tietysti tuppaavat toisilla kulkemaan, mutta yritetään nyt kuitenkin vaihtaa ajatuksia ilman ideologisia hämärtimiä ja hämmentimiä. Lisää attribuutit sitten viimeiseksi ja painelee suuremmille laitumille ken sellaisen omakseen kokee. Minä en, kunhan turisen.

Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: sr on January 14, 2013, 12:32:00
Mikäköhän siinä on, kun en itse osaa kokea oloani yhtään turvattomaksi, poliisia ammattitaidottomaksi tai oikeuslaitosta ja rangaistuskäytäntöä liian lepsuksi? Itse sanoisin ongelmaksi poliisin mielivallan.

Siis ihan oikeastiko sinusta poliisin mielivalta on Suomessa merkittävä ongelma (verrattuna vaikkapa rikollisuuteen, kun Suomessa siis tehtiin 2011 n. poliisille tietoon tullutta 460 000 rikosta, pl. liikennerikkomukset)? Enkä ihan täysin ymmärrä, miten yllä olevat asiat ovat oikein edes ristiriidassa. Jos poliisi olisi mielivaltainen, niin ainakin itse pitäisin sitä juuri silloin ammattitaidottomana ja tuntisin oloni turvattomaksi, koska tuo mielivaltahan tarkoittaisi juuri sitä, että rikoksista ei saisi niitä tuomioita, joita niistä pitäisi saada, vaan jotain ihan muuta.

Quote
Metakeskustelun puolella todettakoon niin nyt kun "yhteinen vihollinen" tuntuu olevan niin mennyttä niin alkaa nämä rintamalinjat avautua eri suuntiin. Uskon että siinä vaiheessa kun jytkyilykin lakkaa olemasta politiikan voimatekijä niin se politiikka palaa politiikkaan eri tavalla. Itse politiikka taas tullee olemaan huomenna samaa kuin tänään ja eilenkin, jotain mihin jytkyt eivät ole tuoneet yhtään mitään muutosta.

Tämä oli minulle aika kryptistä tekstiä. Mikä oli se "yhteinen vihollinen"?

Tuosta jytkystä en osaa sanoa. Itse toivoin jytkystä sitä, että vaikka PS itse on suunnilleen symmetrisesti toisella puolella poliittista karttaa itseeni verrattuna sen hyvä tulos järkyttäisi hieman kolmen suuren sulle-mulle peliä ja pakottaisi niitä joskus edes vähän kuuntelemaan sitä, mitä kansakin on asioista mieltä. Neljällä vajaan 20%:n puolueella tuo peli on vaikeampaa kuin kolmella 25%:n puolueella.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Vongoethe on January 14, 2013, 12:46:36
Kainuun Sanomat, Harri Aalto, 14.1.2013: Väkivaltaa hillitsevä lääkitys vaatii vangin suostumuksen (http://www.kainuunsanomat.fi/Kotimaa/1194788153083/artikkeli/vakivaltaa+hillitseva+laakitys+vaatii+vangin+suostumuksen.html)

"Vaarallisten rikoksenuusijoiden väkivaltaa hillitsemään suunniteltu lääkitys ei onnistu ilman vankien omaa suostumusta.
 
Oikeusministeriö vahvistaa, että vankeusrangaistusta seuraavaksi valvonta-ajaksi kaavailtu lääkitys vastoin vangin omaa tahtoa olisi sekä perustuslain että lääkärin etiikan vastaista.
 
Tämä selvisi jo aiemmin, kun törkeistä seksuaalirikoksista tuomitulle vangeille suunniteltiin sukupuoliviettiä hillitsevää hormonaalista lääkitystä osana valvottua koevapautta. Ministeriön mukaan tässäkin tapauksessa lääkitystä voidaan käyttää vain, jos tuomittu sitä itse haluaa.
"
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Kourumies on January 14, 2013, 21:01:44


Voisitko täsmentää mikä yhteinen vihollinen on niin ysäriä ja mihin rintamalinjat alkavat avautua? Rintamalinjat kuitenkin lienevät kulkea samaa tuttua latua, punavihreät vastaan kunnon ihmiset. Asiat vaihtuvat, linja pysyy.

Eikös olekin hienoa että täällä on tällaisia punavihreitä jotka käyvät töissä ja maksavat sinunkin viinasi ja tupakkasi ja huumeesi verorahoistaan niin että saat parhaana työaikana käydä sotaasi maahanmuuttajia vastaan?
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Maivei on January 15, 2013, 00:16:29


Voisitko täsmentää mikä yhteinen vihollinen on niin ysäriä ja mihin rintamalinjat alkavat avautua? Rintamalinjat kuitenkin lienevät kulkea samaa tuttua latua, punavihreät vastaan kunnon ihmiset. Asiat vaihtuvat, linja pysyy.

Eikös olekin hienoa että täällä on tällaisia punavihreitä jotka käyvät töissä ja maksavat sinunkin viinasi ja tupakkasi ja huumeesi verorahoistaan niin että saat parhaana työaikana käydä sotaasi maahanmuuttajia vastaan?

Onhan se hienoa, kiitti vaan. Tosin maahanmuuttajilta noita kaikkia saa verovapaasti, eivät ne niin kalliiksi tule kun käyttää kohtuudella.
Paljon enemmän menee rahaa Halliksen ja Hirviksen vaalikeräyksiin ja muuhun nuivaan toimintaan, sen sponssaamisesta sinulle iso käsi.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: markkuk on January 15, 2013, 10:11:34

Eikös olekin hienoa että täällä on tällaisia punavihreitä jotka käyvät töissä ja maksavat sinunkin viinasi ja tupakkasi ja huumeesi verorahoistaan niin että saat parhaana työaikana käydä sotaasi maahanmuuttajia vastaan?


Ehkäpä näin auvoisasti onkin siellä lalalandiassa. Meillä täällä todellisuudessa asiat ovat juuri toisinpäin. Punavihreät makaavat kotona ja kunnon ihmiset käyvät töissä maksaakseen punavihreitten viinat, tupakat ja huumeet jotta nämä voisivat sitten rauhassa käydä sotaa järjestäytynyttä yhteiskuntaa vastaan.
Title: Re: Rangaistuspolitiikka
Post by: Harran on January 27, 2013, 18:50:18
Onko Harran pääosin tyytyväinen rikosten seuraamuksiin?

En. Minusta kidutusta ei pidä hyväksyä missään oloissa ja kuolemantuomio on tarpeeton rauhan oloissa mutta muuten rikosseuraamuksissa olisi paljon lisävaraa ankaran oikeamieliseen piiskan käyttöön.

Suurimmat epäkohdat ovat mielestäni väkivaltarikollisuuden suhde omaisuusrikollisuuteen ja varsinkin uhrittomaan rikollisuuteen sekä suhtautuminen tapa- ja ammattirikollisuuteen. Minusta väkivalta tulisi aina tuomita lähtökohtaisesti ankarammin kuin omaisuusrikollisuus. Nykyisellään moraalisesti hyvinkin epäselvistä talous- ja konkurssiasioista tulee paljon raskaampia seuraamuksia kuin moraalisesti yksiselitteisen tuomittavista henkirikoksista.

Toinen suuri epäkohta on poliisi- ja rikosseuraamusresurssien kohdentaminen. Ne tulisi kohdentaa erityisesti järjestäytyneeseen, ammattimaiseen ja taparikollisuuteen. Tämä onnistuisi parhaiten koventamalla tuntuvasti rikoksenuusimisesta koituvia seurauksia. Ehdonalaisen tulisi olla käytössä lähinnä alaikäisille ja ensikertalaisille, ei pääsääntö. Vankilaan kuuluvat nimenomaan ne jotka ovat selvästi osoittaneet etteivät kykene elämään yhteiskunnassa lakien mukaan vaan tuottavat jatkuvasti vaaraa ja vahinkoa kanssaihmisille. Sen sijaan ensikertalainen ei minusta kuulu vankilaan ellei rikos ole poikkeuksellisen vakava tai julma.