Todellisuus

Keskustelu => Maahanmuutto ja monikulttuurisuus => Topic started by: Brandöt on June 17, 2012, 13:45:38

Title: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on June 17, 2012, 13:45:38
Mitä mietteitä teillä herää tästä:

Neurologi, dosentti ja kirjailija Markku T. Hyypän artikkeli kulttuurin ja sosiaalisen pääoman tuottamasta hyvinvoinnista (https://www.ps-kustannus.fi/tiedostot/tuotteiden_liitetiedostot/elinvoimaa_yhteiso_sis.pdf) uusimmassa Terveydenhoitaja-lehdessä oli mielenkiintoinen, tässä muutamia makupaloja siitä:

"Kulttuurifriikki voi hyvin ja elää kauan

Suomen ruotsinkielisen rannikon väestö ja Japaniin kuuluvan Okinawan saaren väestö ovat poikkeuksellisen terveitä ja pitkäikäisiä. Mikä näitä kahta väestöä yhdistää?

Molemmat em. väestöt ovat etnisiä vähemmistöjä omissa maissaan, mutta niiden terveys, pitkäikäisyys ja eliniän odote ovat maailman huippua. Se on suuri paradoksi, sillä kansojen terveysvertailut ovat varmistaneet pääsäännöksi sen, että vähemmistöt voivat huonommin ja kuolevat nuorempina kuin valtaväestöt. Kiinnostava terveysihme vaatii selvittämistä - etenkin, kun se ilmenee omassa maassamme.

Olen tutkinut suomenruotsalaisten ja okinawalaisten hyvän terveyden ja pitkäikäisyyden syitä 1990-luvulta lähtien. Runsas sosiaalis-kulttuurinen pääoma on ominaista molemmille vähemmistöille. Voiko se edistää heidän hyvinvointia, terveyttä ja pitkäikäisyyttä itsellisesti muista terveyteen vaikuttavista tekijöistä riippumatta?

Perinteitä ja pitkäikäisyyttä

Objektiivisin havainnoin ja tieteellisin tutkimuksin on voitu osoittaa, että sosiaalinen ja kulttuurinen aineeton pääoma liittyvät elinvoimaan, terveyteen ja pitkään elinikään. Mitä enemmän yhteisöissä on sosiaalista ja kulttuurista pääomaa, sitä pidempään ihmiset elävät.

Okinawalla sosiaalinen pääoma ilmenee perinteenä, jolle keskinäisen luottamukseen perustuva vuorovaikutusverkosto, oman kulttuuri-identiteetin säilyttäminen, talkoot ja yhteisöllisyys sekä lapsuudesta asti toimivat luokka- ja osuustoimintakokoukset antavat yhteisöllisen leimansa. Luotettavat ystävät ja itsellinen selviäminen kuuluvat okinawalaisten elämäntapaan. Puolet Okinawan väestöstä toimii vähintään yhdessä yhteisössä tai yhdistyksessä. Vaikka kuvaus on maapallon toiselta puolelta, pääpiirteiltään se sopii ällistyttävän hyvin tuntemaani ja tutkimaani suomenruotsalaiseen elämäntapaan.

Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma

Sosiaalinen pääoma on tapana jakaa kahteen ulottuvuuteen: rakenteelliseen ja kognitiivis-kulttuuriseen. Edellinen tarkoittaa sosiaalista osallistumista, vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja yhdistys- ja harrastustoimintaa. Jälkimmäinen tarkoittaa ihmisten keskinäistä eli sosiaalista luottamusta.

[Mitä olemmekaan jo oppineet keskinäisestä luottamuksesta monikulttuurisessa yhteiskunnassa? (http://www.utoronto.ca/ethnicstudies/Putnam.pdf)]

Vuonna 1996 terveystutkijat Ruotsissa osoittivat, että ahkerasti kulttuuria kuluttavista merkitsevästi suurempi osa kuin kulttuuritilaisuuksissa harvoin käyneistä eli "sohvaperunoista" säilyi kahdeksan vuoden aikana hengissä. Muut terveyteen vaikuttavat tekijät eivät selittäneet kulttuurin kuluttamisen hengissä säilyttävää vaikutusta. Mikäli sohvaperunat muuttivat seuraavien viiden vuoden kuluessa tapojaan ja ryhtivät käymään kulttuuritilaisuuksissa, heistä suurempi osa kuin sohvaperunoina pysyneistä säilyi elossa.

Norjassa ja Yhdysvalloissa saatiin samansuuntaisia, kulttuurin kuluttamiselle myönteisiä tuloksia. Suomessa kulttuuria harrastavien tehdastyöläisten kuoleman riski oli kolmanneksen pienempi kuin sohvaperunoiden. Kulttuuriharrastus puolitti itsemurha-, väkivalta- ja tapaturmakuoleman riskin. Tutkimus julkaistiin Työterveyslaitoksen ja brittiläisten yliopistotutkijoiden yhteistyönä vuonna 2009.

Pidän sosiaalisia suhteita kuitenkin olennaisena tekijänä, kun mitataan kulttuurin terveysvaikutuksia. Mielestäni kaikki kulttuurifriikkeys on luonteeltaan sosiaalista, eivätkä pelkästään kulttuuri- ja taide-elämykset selitä vähentynyttä kuoleman riskiä. Tutkimusryhmäni osoitti, että sosiaalisesti osallistuvat ja aktiivisimmin kerhoissa kerhoissa ja yhdistyksissä toimivat sekä kulttuuria harrastavat säilyvät hengissä pitempään kuin passiiviset tai vähemmän harrastavat.

Käytännössä siis näin: Peruskulttuuri -> Me-henki -> Sosiaalinen pääoma -> Terveys = Kansan, kansakunnan, väestön tai ryhmän peruskulttuurissa on (tai ei ole) me-henkisyyttä, josta sosiaalinen pääoma (keskinäiseen luottamukseen perustuva kansalais- ja kulttuuriaktiivisuus) ilmaantuu (eli emergoituu). Sosiaalinen pääoma tuottaa terveyttä ja elinvoimaa. Heikkojen nuolien osoittama vastakkainen vaikutus (terveydestä sosiaaliseen pääomaan jne.) on luonnollisesti olemassa, mutta sen teho on heikompi kuin tämä nuolien osoittama vaikutussuunta.

Kriittisiä huomautuksia

Kriitikot epäilevät sosiaalisen pääoman terveysvaikutuksien johtuvan taloudellisista seikoista. Taloudellinen tilanne ja sosiaalinen asema vaikuttavat eloonjäämiseen, mutta ne eivät selitä sosiaalisen pääoman erillistä vaikutusta. Esimerkiksi Mini-Suomi-terveystutkimuksessa hyvä taloudellinen asema paransi hieman hengissä pysymisen mahdollisuuksia, muttei eliminoinut sosiaalisen pääoman voimakasta myönteistä vaikutusta. Terveys 2000-terveystutkimuksen väestöaineistosta selvitimme erityisesti taloudellisen aseman vaikutusta sosiaalisen pääoman ja hyvän terveyden suhteisiin. Tulokset torjuvat arvelun, että taloudellinen asema selittäisi sosiaalisen pääoman terveysvaikutuksen. Väestötutkimuksemme osoittavat myös, että keskinäinen luottamus on tärkeä elämää ylläpitävä ominaisuus, eikä taloudellinen asema selitä sen vaikutusta.

Sosiaalinen luottamus vahvistaa sosiaalista pääomaa

Miten peruskulttuuri, me-henki, sosiaalinen pääoma ja kulttuuriharrastus muuttuvat terveydeksi? Taustalla on yhteisön elämäntapa eli kulttuuri, joka ohjaa varhaislapsuudesta lähtien yhteisöön kuuluvien havaintomaailman muotoutumista ja tunne-elämän kehittymistä. Varhaislapsuuden kiintymyssuhteiden onnistumisella on tärkein merkitys lapsen luottamuksen kehittymiselle."

Me siis jo tiedämme monikulttuurisuuden vähentävän keskinäistä luottamusta lyhyellä tähtäimellä tietyllä alueella, tiedämme nyt myös miten tärkeää keskinäisen yhteisöllisyyden ja me-hengen ylläpitäminen ja säilyttäminen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta olisi. Me myös tiedämme, ettei maahanmuuttajien eriytyminen omille alueillensa (alueellinen segregaatio) ole hyvää ja toivottavaa kehitystä yleisen aluekehityksen kannalta, ja poliittinen painopiste onkin eri kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten sekoittamisessa ja sekoittumisessa keskenään - eli kehitys pois päin alueellisesta segregaatiosta.

Miten nämä kaksi linjaa (se mikä tosiasiassa tuottaa yksilölle hyvinvointia ja poliittinen toimintamalli) voivat olla keskenään näin suuressa ristiriidassa? Eikö meillä yhteiskunnallisella tasolla ymmärretä sitä mikä tuottaa ihmiselle hyvinvointia?

-

Palaan myöhemmin tähän uudestaan nostaen lisäkohtia esiin Markku T. Hyypän samannimisestä kirjasta, jota tämä ketju otsikkonaan kantaa.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Mikael Lönnroth on June 17, 2012, 14:35:23
Ensiajatuksia:

- Onko tuo johtopäätös lopussa omaa pohdintaasi vai sieltä artikkelista? Siis mihin se artikkeli loppuu? Olisi kiva lukea kokonaisuudessaan.
- Putnamin löydykset eivät eurooppalaisen tutkimusryhmän mukaan päde EU-maissa. Tiedä sitten kumpi on oikeassa vai voivatko kummatkin olla.
- Minkä kokoluokan vaikutuksista puhutaan? Onko maahanmuuttajien läsnäololla jo ollut sosiaalisen pääoman heikentymisen muodossa vaikutusta  esim kantasuomalaisten tai suomenruotsalaisten keski-ikään Suomessa? Entä Ruotsissa? Onko kantaruotsalaisten keski-ikä ja terveys huonontunut vai parantunut viimeisten 30v aikana?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Timo Anttila on June 17, 2012, 14:38:23
Toivoisin tälle Brändötin avausfilialle stoppia modejen taholta. Kiitos. Brändis voi aivan hyvin esittellä sulokirjojaan/artikkeleitaan ja tuntojaan niistä, sille varatussa ketjussa.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Kourumies on June 17, 2012, 14:48:12
Ainoa kulttuuri joka on viime aikoina vähentänyt merkittävästi sosiaalista koheesiota ja yhteiskunnallista turvallisuuden tunnetta on kyllä kämyjen kulttuuri, jonka keskeinen kulttuuripiirre on epäluottamuksen ja vihan lietsominen ihan huvikseen. Kohta ei enää uskalla kadulle mennä kun pelkää että taas yksi liikaa Hommaa lukenut höyrypää on katolla harrastamassa katoltaäänestämistä.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 17, 2012, 14:58:23
Mitä mietteitä teillä herää tästä:

Neurologi, dosentti ja kirjailija Markku T. Hyypän artikkeli kulttuurin ja sosiaalisen pääoman tuottamasta hyvinvoinnista (https://www.ps-kustannus.fi/tiedostot/tuotteiden_liitetiedostot/elinvoimaa_yhteiso_sis.pdf) uusimmassa Terveydenhoitaja-lehdessä oli mielenkiintoinen, tässä muutamia makupaloja siitä:

Kulttuurifriikki voi hyvin ja elää kauan

Suomen ruotsinkielisen rannikon väestö ja Japaniin kuuluvan Okinawan saaren väestö ovat poikkeuksellisen terveitä ja pitkäikäisiä. Mikä näitä kahta väestöä yhdistää?

Molemmat em. väestöt ovat etnisiä vähemmistöjä omissa maissaan, mutta niiden terveys, pitkäikäisyys ja eliniän odote ovat maailman huippua. Se on suuri paradoksi, sillä kansojen terveysvertailut ovat varmistaneet pääsäännöksi sen, että vähemmistöt voivat huonommin ja kuolevat nuorempina kuin valtaväestöt. Kiinnostava terveysihme vaatii selvittämistä - etenkin, kun se ilmenee omassa maassamme.

Suomenruotsalaiset eivät ole etninen vaan kielellinen vähemmistö. En tietenkään väitä, että etniseksi vähemmistöksi kutsuttavilla olisi aina yhtään sen enempää/vähempää eroa valtaväestöön, mutta näin meillä nyt on sovittu, että kaikki ovat suomalaisia, mutta puhuvat kahta eri kieltä. Ryūkyūlaiset Japanissa taas asuvat omalla saariryhmällään ja ovat alkuperäiskansoihin luettava etninen ryhmä, joilla oli oma itsenäinen kuningaskuntakin aikoinaan.


Quote
Okinawalla sosiaalinen pääoma ilmenee perinteenä, jolle keskinäisen luottamukseen perustuva vuorovaikutusverkosto, oman kulttuuri-identiteetin säilyttäminen, talkoot ja yhteisöllisyys sekä lapsuudesta asti toimivat luokka- ja osuustoimintakokoukset antavat yhteisöllisen leimansa. Luotettavat ystävät ja itsellinen selviäminen kuuluvat okinawalaisten elämäntapaan. Puolet Okinawan väestöstä toimii vähintään yhdessä yhteisössä tai yhdistyksessä. Vaikka kuvaus on maapallon toiselta puolelta, pääpiirteiltään se sopii ällistyttävän hyvin tuntemaani ja tutkimaani suomenruotsalaiseen elämäntapaan.

Tarkoitatko tällä sitä, ettei maahanmuuttajia saisi yrittää integroida? Melko mielenkiintoinen näkökanta kun yleensä siellä nuiva-osastolla on lähinnä vaadittu maahanmuuttajien mahdollisimman täyttä assimilaatioita jos sellaisia ollenkaan tänne otetaan.

No, oikeastihan sinä tietenkin esität tätä monikulttuurin ja maahanmuuton vastaisena korttina, joten käsitellään asiaa siltä kantilta. Molemmat mainitut ryhmäthän ovat siis omien maidensa vähemmistöjä, joten maahanmuuttovastaisuutta tukeva teoria meni siinä. On luultavasti johdwettavissa juurikin vähemmistöstatukseen, että omista kulttuuripiirteistä on pidettyä niin tiukasti kiinni, että jonkinlainen eroavaisuus valtaväestöön säilyisi.


Quote
Sosiaalinen ja kulttuurinen pääoma

Sosiaalinen pääoma on tapana jakaa kahteen ulottuvuuteen: rakenteelliseen ja kognitiivis-kulttuuriseen. Edellinen tarkoittaa sosiaalista osallistumista, vapaaehtoista kansalaistoimintaa ja yhdistys- ja harrastustoimintaa. Jälkimmäinen tarkoittaa ihmisten keskinäistä eli sosiaalista luottamusta.

[Mitä olemmekaan jo oppineet keskinäisestä luottamuksesta monikulttuurisessa yhteiskunnassa? (http://www.utoronto.ca/ethnicstudies/Putnam.pdf)]

Elävätkö mielestäsi ko. vähemmistöt yksikulttuurisessa yhteiskunnassa? Mietippä uudelleen, kysehän on vähemmistöistä. Olet nyt porannut meloniin reiän ja tunkenut siihen banaanin pystyyn ja sitten yrität väittää, että kyseessä on ananas.


Quote
Käytännössä siis näin: Peruskulttuuri -> Me-henki -> Sosiaalinen pääoma -> Terveys = Kansan, kansakunnan, väestön tai ryhmän peruskulttuurissa on (tai ei ole) me-henkisyyttä, josta sosiaalinen pääoma (keskinäiseen luottamukseen perustuva kansalais- ja kulttuuriaktiivisuus) ilmaantuu (eli emergoituu). Sosiaalinen pääoma tuottaa terveyttä ja elinvoimaa. Heikkojen nuolien osoittama vastakkainen vaikutus (terveydestä sosiaaliseen pääomaan jne.) on luonnollisesti olemassa, mutta sen teho on heikompi kuin tämä nuolien osoittama vaikutussuunta.

Tämä kaikki on siis syntynyt nimenomaan monikulttuurisessa yhteiskunnassa, missä vieläpä se oma kulttuuri on ollut vähemmistökulttuuri isomman kulttuurin paineessa.

Quote
Me siis jo tiedämme monikulttuurisuuden vähentävän keskinäistä luottamusta lyhyellä tähtäimellä tietyllä alueella, tiedämme nyt myös miten tärkeää keskinäisen yhteisöllisyyden ja me-hengen ylläpitäminen ja säilyttäminen yksilön hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kannalta olisi. Me myös tiedämme, ettei maahanmuuttajien eriytyminen omille alueillensa (alueellinen segregaatio) ole hyvää ja toivottavaa kehitystä yleisen aluekehityksen kannalta, ja poliittinen painopiste onkin eri kulttuuritaustoista tulevien kansalaisten sekoittamisessa ja sekoittumisessa keskenään - eli kehitys pois päin alueellisesta segregaatiosta.

Miten nämä kaksi linjaa (se mikä tosiasiassa tuottaa yksilölle hyvinvointia ja poliittinen toimintamalli) voivat olla keskenään näin suuressa ristiriidassa? Eikö meillä yhteiskunnallisella tasolla ymmärretä sitä mikä tuottaa ihmiselle hyvinvointia?

Ymmärrätkö sinä raukka nyt ollenkaan, mitä sinä yrität väittää? "Kriitikkoskene" nimenomaan on sanonut, että maahanmuuttajat eivät saisi pitää omista kulttuureistaan niin tiukasti kiinni. Toisaalta onko se johtanut näiden ryhmien kohdalla eliniän tai menestyksen lisääntymiseen? Eipä juuri. Ryūkyūlaisten ja suomenruotslaisten kohdallakin siis vastaus saattaa löytyä jostain ihan muualta.

Toinen asia on tosiaan se, että nämä ryhmät ovat säilyttäneet kulttuuriaan nimenomaan toisen valtakulttuurin hallitsemassa yhteiskunnassa, monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Mikäli nyt jatkat taas siten, että leikit, ettei sinulle osoitettu vertaustesi olevan ihan höpöä vaan jatkat mielikuvitusleikkiäsi, olen taipuvainen liittymään Anttilan kantaan.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Mikael Lönnroth on June 17, 2012, 15:05:47
Toivoisin tälle Brändötin avausfilialle stoppia modejen taholta. Kiitos. Brändis voi aivan hyvin esittellä sulokirjojaan/artikkeleitaan ja tuntojaan niistä, sille varatussa ketjussa.

Joudun valitettavasti tuottamaan pettymystä. Minulle sopii itse asiassa paremmin enemmän ketjuja, joissa yritetään vähän paremmin pysyä aiheessa, kuin kasa megaketjuja, joihin kaikki vähänkin asiaan liittyvät kommentit työnnetään. Taitaa olla vähän makukysymys, ymmärrän toki, että tästä voi olla eri mieltä.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Timo Anttila on June 17, 2012, 15:10:29
Toivoisin tälle Brändötin avausfilialle stoppia modejen taholta. Kiitos. Brändis voi aivan hyvin esittellä sulokirjojaan/artikkeleitaan ja tuntojaan niistä, sille varatussa ketjussa.

Joudun valitettavasti tuottamaan pettymystä. Minulle sopii itse asiassa paremmin enemmän ketjuja, joissa yritetään vähän paremmin pysyä aiheessa, kuin kasa megaketjuja, joihin kaikki vähänkin asiaan liittyvät kommentit työnnetään. Taitaa olla vähän makukysymys, ymmärrän toki, että tästä voi olla eri mieltä.

Kelpaa. Alankin tekemään ihan samaa ja aloitan Matias Turkkilan erästä bloggausta koskevan linjan, jossa sitten tiedustelen mitä Brändis ja Lalli ovat siitä mieltä. En tee sitä kuitenkaan vielä koska kiire :-* mutta kyllä sen teen  8)
Haleja myös.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: TallulahBankhead on June 17, 2012, 16:02:37
Jossain määrin häkellyttävä oli tämä avaus.

Sama juttu kuin Mikaelilla, en oikein pysynyt kärryillä missä kohden Brändöt lainasi tutkijaa ja missä esitti omia johtopäätöksiään.
Tarkoitus kyllä tuli selväksi: ei  kannata jättää kiveäkään kääntämättä kun pyritään todistelemaan maahanmuuton negatiivisia vaikutuksia.

Ihminen onkin siis saari:D

Minusta tuntuu ettei tällä palstalla pysty  hengittämään  vapaasti kun Brändöt on palannut astialle. Mielestäni jotain pelottavaa ja fanaattista liittyy tähän kynäilijään mentaalitasolla. Anteeksi että tämän kerron.

Positiivinen elämänasenne kai yleensä korreloi hyvän terveyden ja pitkäikäisyyden kanssa. Hommaforumilaisilla ei tässä suhteessa kovin vahvasti mene. Koko konstruktiohan on äärimmäisen kielteinen ja negatiivinen. Kaikki on Suomessakin kuulemma päin persettä!
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Jussi Jalonen on June 17, 2012, 16:27:01
[Mitä olemmekaan jo oppineet keskinäisestä luottamuksesta monikulttuurisessa yhteiskunnassa? (http://www.utoronto.ca/ethnicstudies/Putnam.pdf)]

"While Putnam argues that his findings point to the need to create new "shared identities" that respect ethnic and cultural differences, others have cited his research to justify tightened controls on immigration". - Casey J. Dawkins (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511482.2008.9521631)


Tässä itse asiassa kierrätetään taas kerran vanhaa Matias Turkkila -kamaa (http://laivaontaynna.blogspot.fi/2006/10/tutkimus-maalaa-etnisest-diversiteetist.html). Kommenttiosastolla pistää silmään lausahdus "Mitä tilalle luottamuksen kadottua? Pronominipelejä, joissa "Me" ei tarkoita enää meitä vaan jotain sellaista, missä on mukana myös "niitä". Laiha lohtu. Pitäisin mielummin luottamuksen." Niinpä niin.Sadepäivää,

J. J.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Mikael Lönnroth on June 17, 2012, 16:35:09
Tässä tämä "Putnam ei päde euroopassa"-artikkeli (oma boldaus):

Quote
To what extent do national-level characteristics like ethnic diversity, next to other national
characteristics, actually affect dimensions of social capital of individual citizens in European
countries? The authors set out to answer this question by testing hypotheses on cross-national
data from 28 European countries. These data contain valid measurements of a number of
dimensions of social capital. The individual-level data are enriched with contextual- (i.e.
national-) level characteristics to be included in more advanced multilevel analyses. The main
finding is that Putnam’s hypothesis on ethnic diversity must be refuted in European societies.
Instead, it is found that economic inequality and the national history of continuous democracy
in European societies turn out to be more important for explaining cross-national differences in
social capital in Europe
.
Ethnic Diversity and Social Capital in Europe: Tests of Putnam’s Thesis in European Countries (http://ics.uda.ub.rug.nl/FILES/root/Articles/2009/GesthuizenM-Ethnic/GesthuizenM-Ethnic-2009.pdf)
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Rogue Trader on June 17, 2012, 16:37:12
Kelpaa. Alankin tekemään ihan samaa ja aloitan Matias Turkkilan erästä bloggausta koskevan linjan, jossa sitten tiedustelen mitä Brändis ja Lalli ovat siitä mieltä. En tee sitä kuitenkaan vielä koska kiire :-* mutta kyllä sen teen  8)
Haleja myös.

"Keskityn täällä sananvapausasioihin"

"Matias on ihana mies, jolla on jäntevät käsivarret. Hän ei todellakaan ole rasisti. En siis lukenut kirjoitusta. Pusuja Matiakselle ja Mikaelille ja kaikille ihquille miehille."

Noin, säästit juuri hetkisen aikaa vaikka puutarhanhoitoon.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Timo Anttila on June 17, 2012, 17:13:16
Kelpaa. Alankin tekemään ihan samaa ja aloitan Matias Turkkilan erästä bloggausta koskevan linjan, jossa sitten tiedustelen mitä Brändis ja Lalli ovat siitä mieltä. En tee sitä kuitenkaan vielä koska kiire :-* mutta kyllä sen teen  8)
Haleja myös.

"Keskityn täällä sananvapausasioihin"

"Matias on ihana mies, jolla on jäntevät käsivarret. Hän ei todellakaan ole rasisti. En siis lukenut kirjoitusta. Pusuja Matiakselle ja Mikaelille ja kaikille ihquille miehille."

Noin, säästit juuri hetkisen aikaa vaikka puutarhanhoitoon.

Tänks  ;D Oot kyllä söde. Lähdenkin tästä nyt anopin kanssa marjaan ja sitten tulen, ehkä, maybe tai perhaps, vastailemaan kaikkien teidän kysymyksiin, vastaamaan omiini uudestaan.  :-[ Männä viikolla lehmäkin poiki, mutta saahan se lehmäkin poikia, kun on tämä Suomen kaunis suvi, hyttyset ja nokkosenpuremat. Punkit on kuitenkin aika disgasting mun mielestä.

Bye, bye, hanipubut  :-*
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 17, 2012, 17:54:09
[Mitä olemmekaan jo oppineet keskinäisestä luottamuksesta monikulttuurisessa yhteiskunnassa? (http://www.utoronto.ca/ethnicstudies/Putnam.pdf)]

"While Putnam argues that his findings point to the need to create new "shared identities" that respect ethnic and cultural differences, others have cited his research to justify tightened controls on immigration". - Casey J. Dawkins (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10511482.2008.9521631)


Tässä itse asiassa kierrätetään taas kerran vanhaa Matias Turkkila -kamaa (http://laivaontaynna.blogspot.fi/2006/10/tutkimus-maalaa-etnisest-diversiteetist.html). Kommenttiosastolla pistää silmään lausahdus "Mitä tilalle luottamuksen kadottua? Pronominipelejä, joissa "Me" ei tarkoita enää meitä vaan jotain sellaista, missä on mukana myös "niitä". Laiha lohtu. Pitäisin mielummin luottamuksen." Niinpä niin.

Ei kierrätetä. B. ei ole lukenut/huomannut juuri noita kohtia missään JHAn, Turkkilan, Ellilän yms. kirjoituksissa vaan on löytänyt maahanmuuttokriittisen identiteetin nuoruutensa traagisten kokemusten ja väsymättömien tutkimustensa perusteella. Missään tapauksessa yksikään näistä "kansalaisaktivisteista" (http://todellisuus.org/index.php?topic=1863.msg54936#msg54936) ei ole vaikuttanut maahanmuuttokriittisyyteen päätymiseen vaan se on täysin yksilöllisen kehityksen tulos. Ennen Jussi Halla-ahoa asioista ei kuitenkaan saanut keskustella vaan monikulttuuri-ideologian vastainen oppositio murskattiin säälittä väkivaltaisin keinoin. Sen takia hän rohkenee puhua asioista vasta nyt ja onkin varmasti helpottavaa tunnustautua maahanmuuttokriitikoksi kun tämän identiteetin omaavat eivät ennen ex-hallintovaliokunnan puheenjohtajaa uskaltaneet mainita koko sanaa ääneen, vaikka olivat päätyneet kukin yksilöllisesti käyttämään ko. termiä itsestään. On varmasti myös lähes liikuttavaa huomata kuinka nämä sananvapausaktiivit ovat päätyneet täysin samoihin johtopäätöksiin yksilöllisesti toisistaan tietämättä, vaikka ilkeät suvisdemlamokuttajat tästä irvivätkin, että muka matkittaisiin kuorossa Halla-ahoa.

Miksi te suvikset ette tajua, että me, jotka olemme elämässämme kohdanneet monikulttuurin oikeat julmat kasvot, emme voi enää vaieta? Tietenkään en väitä, että juuri te, mutta mieleen tulee, vaikka en siis väitä, että te olisitte juuri sitä enemmistöä monikultturisteista, jotka ovat kohdanneet vain rikkaita länsimaalaisia maahanmuuttajia ja elätte porttien takan miljoonahuviloissanne, lastenne käydessä kalliita yksityiskouluja. Keitä me olemme unohtamaan valkoiset veljemme monikulttuurin alttarille uhriksi itä-Helsingin lähiöihin, missä mamut terrorisoivat kantaväestöä systemaattisesti.

Miten te kehtaatte nimitellä minua homma-botiksi, vaikka on puhdasta 100% sattumaa, että olen päätynyt olemaan Jussi Halla-ahon kanssa 100%:sti samaa mieltä kaikesta. Sitä paitsi hän on ihminen, isä ja humaani.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Kaptah on June 17, 2012, 19:26:47
Positiivinen elämänasenne kai yleensä korreloi hyvän terveyden ja pitkäikäisyyden kanssa. Hommaforumilaisilla ei tässä suhteessa kovin vahvasti mene. Koko konstruktiohan on äärimmäisen kielteinen ja negatiivinen.

Toisaalta siellä ollaan yleisesti sitä mieltä että meillä on hyvä maa, kansa ja kulttuuri, kun taas tältä palstalta löytyy useampia kirjoittajia, joiden mielestä kaikki on päin persettä, olemme väkivaltaisia, juoppoja, rumia ja sisäsiittoisia.

Ei sekään varmaan juuri auvoisia eläkepäiviä lisää, kun pitää kanssaihmisiään niin vihata.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: AV on June 17, 2012, 19:30:50
Positiivinen elämänasenne kai yleensä korreloi hyvän terveyden ja pitkäikäisyyden kanssa. Hommaforumilaisilla ei tässä suhteessa kovin vahvasti mene. Koko konstruktiohan on äärimmäisen kielteinen ja negatiivinen.

Toisaalta siellä ollaan yleisesti sitä mieltä että meillä on hyvä maa, kansa ja kulttuuri, kun taas tältä palstalta löytyy useampia kirjoittajia, joiden mielestä kaikki on päin persettä, olemme väkivaltaisia, juoppoja, rumia ja sisäsiittoisia.

Ei sekään varmaan juuri auvoisia eläkepäiviä lisää, kun pitää kanssaihmisiään niin vihata.


Löytyykö? Ja oikein useampiakin? Vai murjaistko vitsin?  ;D
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: TallulahBankhead on June 17, 2012, 19:40:46
Kas kun en ole taas lainkaan hämmästynyt että Kaptah käänsi tuon lauseeni näin..

Hommaforum onkin siis perustettu suomalaisen elämäntyylin ylistykseksi:D
Omasta puolestani sanon sen verran että rakastan tätä maata ja sen asukkaita, koen olevani kotonani täällä. En ole muuttanut  Yhdysvaltoihin vaikka sekin olisi elämäntilanteessani aika luontevaa.

Katselin eilen illalla (taas kerran) loistavaa Jorma Kääriäis- dokkaria "Yhden tähden hotelli" ja mietin miten hieno ja omalaatuinen kansa olemmekaan.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: J. on June 17, 2012, 19:44:46

Suomenruotsalaiset eivät ole etninen vaan kielellinen vähemmistö. En tietenkään väitä, että etniseksi vähemmistöksi kutsuttavilla olisi aina yhtään sen enempää/vähempää eroa valtaväestöön, mutta näin meillä nyt on sovittu, että kaikki ovat suomalaisia, mutta puhuvat kahta eri kieltä. Ryūkyūlaiset Japanissa taas asuvat omalla saariryhmällään ja ovat alkuperäiskansoihin luettava etninen ryhmä, joilla oli oma itsenäinen kuningaskuntakin aikoinaan.

Kyllä suomenruotsalaisetkin ovat etninen ryhmä. Hekin ovat tosin tietysti suomalaisia kansalaisuusmielessä, kuten kaikki eri etnisten ryhmien edustajat joilla on Suomen kansalaisuus. Menneisyyden kuningaskunnat taas eivät liity etnisyyteen mitenkään. Se on melkein puhtaasti identiteettikysymys.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on June 17, 2012, 19:45:57
Ensiajatuksia:

- Onko tuo johtopäätös lopussa omaa pohdintaasi vai sieltä artikkelista? Siis mihin se artikkeli loppuu? Olisi kiva lukea kokonaisuudessaan.

Joo, sori - olin sekavasti laittanut sinne mukaan omia ajatuksia; tuloksena artikkelin ja oman pohdinnan vuoropuhelua.  :P Lisäsin tekstiin heittomerkit, nyt näkyy mihin artikkelin teksti loppuu - välissä voi olla (vähäisissä määrin) vielä omaa pohdintaa, mutta niiden pitäisi näkyä sulkujen sisäisenä tekstinä tms.

Quote from: Mikael Lönnroth
- Putnamin löydykset eivät eurooppalaisen tutkimusryhmän mukaan päde EU-maissa. Tiedä sitten kumpi on oikeassa vai voivatko kummatkin olla.

Luultavasti ovat ulotettavissa tännekin (miksi eivät olisi?).

Quote from: Mikael Lönnroth
- Minkä kokoluokan vaikutuksista puhutaan? Onko maahanmuuttajien läsnäololla jo ollut sosiaalisen pääoman heikentymisen muodossa vaikutusta  esim kantasuomalaisten tai suomenruotsalaisten keski-ikään Suomessa? Entä Ruotsissa?

Ei tätä näin yks' yhteen (tietenkään) voida tutkia ja osoittaa - silloinhan se ei olisi lainkaan poliittisesti korrekti tutkimus, mutta jokainen voi laskea yksi ynnä yksi ja tehdä tästä omat johtopäätöksensä.

Quote from: Mikael Lönnroth
Onko kantaruotsalaisten keski-ikä ja terveys huonontunut vai parantunut viimeisten 30v aikana?

Luultavasti parantunut terveydenhuollon ja lääketeollisuuden kehittymisen takia. Eivät kai asiat koskaan näin yksinkertaisia ole.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on June 17, 2012, 19:52:39
Toivoisin tälle Brändötin avausfilialle stoppia modejen taholta. Kiitos. Brändis voi aivan hyvin esittellä sulokirjojaan/artikkeleitaan ja tuntojaan niistä, sille varatussa ketjussa.

"Sulokirjojaan"?  :D

Minusta tämä oli sen verran merkittävä tutkimusasetelma ja lopputulos - etenkin näin maahanmuuttokeskustelun kontekstissa, että se ansaitsi ehdottomasti tulla käsitellyksi omalla aitiopaikallaan.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: TallulahBankhead on June 17, 2012, 19:53:10
"Luultavasti parantunut terveydenhuollon ja lääketeollisuuden kehittymisen takia. Eivät kai asiat koskaan näin yksinkertaisia ole."

No onpa hyvä sentään että Ruotsissa "holtittomasta maahanmuutosta huolimatta" infrastruktuuri ei ole vielä romahtanut vaan terveydenhuolto ja lääketeollisuus ovat Brändötin  mielestäkin  "kehittyneet".. Nämä kun on just niitä asioita joilla maiden hyvinvointia mitataan:)
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: O.skar on June 17, 2012, 20:52:09
Toisaalta siellä ollaan yleisesti sitä mieltä että meillä on hyvä maa, kansa ja kulttuuri

Ollaanko? Minun näkökulmastani kansanosa, joka tätä maata, kansaa ja kulttuuria vihaa, löytyy ns. nuivista. Sieltä tulee kommentteja, joiden mukaan oikeuslaitoksemme on paska, maata johtaa politiikasta virkamiehistön kautta lehdistöön ulottuva kaikenkattava mafiamainen salaliitto, vapauksia ja oikeuksia ei ole vaan ajatusrikoksista tuomitaan rankemmin kuin murhista ja väärinajattelijoita suorastaan jahdataan, kulttuurimme on niin heikko että se kuolee väistämättä nykyiselläkin maahanmuuttajamäärällä, koko yhteiskunta on suorastaan romahtamassa, toisen kansalliskielen opiskelu murentaa itsetunnon ja olemmepa joidenkin mielestä käytännössä sodassa.

Jos tuo on isänmaansa rakastamista, en halua tietää mikä on sen vihaamista.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on June 17, 2012, 21:19:38
Lisää otteita ko. kirjasta:

"Yhteishengen tunne on ehkä kaikkein tärkein yhteisön ominaisuus. Yhteishenki perustuu yhteiseen historiaan, johon on mahtunut epäonnistumisia ja onnistumisia. Historialla tarkoitetaan tässä yhteistä kulttuuritaustaa, sillä yhdenkään yhteisöön kuuluvan ei tarvitse itse elää kyseistä historiaa, vaan pelkkä tietoisuus yhteisistä kokemuksista riittää. Suomalaiset tuntevat parhaiten "talvisodan hengen", jonka voima yhdisti poliittiset liikkeet laidasta laitaan ja yhtenäisti koko kansan".

"Laajimman määritelmän mukaan sosiaalinen pääoma tarkoittaa yhteiskunnan sosiaalisiin rakenteisiin juurtuneita normeja ja sosiaalisia suhteita, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden koordinoida toimintaansa haluttujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Laajat määritelmät eivät sido käsitettä kansalaisyhteisöön, jonne se mielestäni kuuluu.

Paljon suppeampi määritelmä on peräisin Putnamilta: hän tarkoittaa sosiaalisella pääomalla kansalaisten keskinäistä luottamusta, normeja ja verkostoja, jotka parantavat yhteiskunnan toimintaa. Putnam tarkasteli sosiaalista pääomaa horisontaalisena verkostona, joka sitoi toimijat (kansalaiset) toisiinsa."

"Sosiaalisten verkostojen tutkimuksia varten sosiaalisen pääoman käsite voidaan vielä jakaa yhteisön suunnasta ilmiötä tarkastelevaan normiperusteiseen ja yksilöiden kannalta tarkastelevaan välineelliseen lajiin. Edellinen tarkoittaa suunnilleen samaa mitä Putnamilainen yhteisöllisyys. Suljetun verkoston idea on kuitenkin peräisin Colemanilta ja tarkoittaa mallia, jossa vuorovaikutusverkosto on suljettu social closure -malliksi. Mitä tiiviimpi yksilöiden ja toimijoiden välinen suhdeverkosto on, sitä enemmän siihen kerääntyy sosiaalista pääomaa, joka puolestaan edistää kaikkien yksilöiden hyvinvointia."

(Itse asiassa Putnamin tutkimustulosten mielenkiintoinen ruodinta jatkuu tässä monta sivullista, en nyt ala kaikkea naputtelemaan ylös..)

"Malmössä tehty laaja väestötutkimus puolestaan vahvisti, että heikko yhteisöllisyys eli vähäinen sosiaalinen osallistuminen liittyi vapaa-ajan liikunnan puutteeseen". (< Malmössä heikkoa yhteisöllisyyttä.. hmm.. mistäköhän tämä voisi kertoa.)

"Vähemmistöillä - etenkin siirtolaisilla - on paljon sopeutumisongelmia. He joutuvat asumaan keskimääräistä huonommin, uuteen kulttuuriin sopeutuminen on henkisesti erittäin ahdistavaa, ja turvattomuus hallitsee tunneskaalaa vuosia".

"Jättäessään kotiseutunsa muuttajat olivat keskimäärin suhteellisen terveitä, joten huono terveys ei aja muuttajia hakeutumaan uusiin elinoloihin, vaan hyvinvoinnin heikkeneminen ja terveyden menetys tapahtuvat vasta muuton kohdemaassa."

"..sanoisin, että sosiaalinen pääoma on samaa kuin yhteisöhenki. Siksi se ei ole yhteisötoimintaa eikä siitä seuraavaa käyttäytymistä vaan niitä edeltävä ja Fukuyaman etsimä piilevä (latentti) ominaisuus. (<- Kiitos tästä.)
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Kaptah on June 17, 2012, 23:16:14
Myönnän, että tuo heittoni oli puoliksi vitsi. Keksinpä juuri sellaisen nyrkkisäännön että nuivaskene rutisee enemmän maan johtamisesta ja päätöksistä, kun taas joissain piireissä tuntuu olevan kovassa huudossa haukkua rivikansalaisia ja elämäntapaa.

Molemmissa on kieltämättä aihettakin rutinaan, mutta toisaalta olen vilpittömästi sitä mieltä, että Suomi on yksi maailman parhaita maita, eikä se johdu mistään muusta kuin täkäläisistä ihmisistä, niin päättäjistä kuin kansastakin, ja täkäläisestä tavasta hoitaa asioita niin yksinään, perheen kesken, kylän kesken kuin valtakunnallisestikin.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 17, 2012, 23:27:12
Positiivinen elämänasenne kai yleensä korreloi hyvän terveyden ja pitkäikäisyyden kanssa. Hommaforumilaisilla ei tässä suhteessa kovin vahvasti mene. Koko konstruktiohan on äärimmäisen kielteinen ja negatiivinen.

Toisaalta siellä ollaan yleisesti sitä mieltä että meillä on hyvä maa, kansa ja kulttuuri, kun taas tältä palstalta löytyy useampia kirjoittajia, joiden mielestä kaikki on päin persettä, olemme väkivaltaisia, juoppoja, rumia ja sisäsiittoisia.

Ei sekään varmaan juuri auvoisia eläkepäiviä lisää, kun pitää kanssaihmisiään niin vihata.

Aijaa. Löytyykö tältä palstalta mielestäsi paljonkin ihmisiä, jotka iloitsevat toisten suomalaisten raiskaamisesta, haluavat tunkea väärinajattelijat suohautoihin ja julistavat toiset kansanpettureiksi?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 17, 2012, 23:39:21

Suomenruotsalaiset eivät ole etninen vaan kielellinen vähemmistö. En tietenkään väitä, että etniseksi vähemmistöksi kutsuttavilla olisi aina yhtään sen enempää/vähempää eroa valtaväestöön, mutta näin meillä nyt on sovittu, että kaikki ovat suomalaisia, mutta puhuvat kahta eri kieltä. Ryūkyūlaiset Japanissa taas asuvat omalla saariryhmällään ja ovat alkuperäiskansoihin luettava etninen ryhmä, joilla oli oma itsenäinen kuningaskuntakin aikoinaan.

Kyllä suomenruotsalaisetkin ovat etninen ryhmä. Hekin ovat tosin tietysti suomalaisia kansalaisuusmielessä, kuten kaikki eri etnisten ryhmien edustajat joilla on Suomen kansalaisuus. Menneisyyden kuningaskunnat taas eivät liity etnisyyteen mitenkään. Se on melkein puhtaasti identiteettikysymys.

Suomenruotsalaiset eivät ole etninen ryhmä. Väitteesi siitä, että he olisivat verrannollisia kansalaisuuden saaneisiin maahanmuuttajiin on epätosi. On vain suomalaisia, jotka puhuvat eri kieltä, se ei verrannollinen esim. ranskalaistaustaisen kanssa, joka on saanut Suomen kansalaisuuden. Hän on silti etnisesti ranskalainen. Suomenruotsalainen taas ei ole etnisesti ruotsalainen kuin kämyjen märissä unissa vaan hän on etnisesti suomalainen kuten suomenkielinenkin suomalainen.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: J. on June 17, 2012, 23:56:41

Suomenruotsalaiset eivät ole etninen vaan kielellinen vähemmistö. En tietenkään väitä, että etniseksi vähemmistöksi kutsuttavilla olisi aina yhtään sen enempää/vähempää eroa valtaväestöön, mutta näin meillä nyt on sovittu, että kaikki ovat suomalaisia, mutta puhuvat kahta eri kieltä. Ryūkyūlaiset Japanissa taas asuvat omalla saariryhmällään ja ovat alkuperäiskansoihin luettava etninen ryhmä, joilla oli oma itsenäinen kuningaskuntakin aikoinaan.

Kyllä suomenruotsalaisetkin ovat etninen ryhmä. Hekin ovat tosin tietysti suomalaisia kansalaisuusmielessä, kuten kaikki eri etnisten ryhmien edustajat joilla on Suomen kansalaisuus. Menneisyyden kuningaskunnat taas eivät liity etnisyyteen mitenkään. Se on melkein puhtaasti identiteettikysymys.
Suomenruotsalaiset eivät ole etninen ryhmä. Väitteesi siitä, että he olisivat verrannollisia kansalaisuuden saaneisiin maahanmuuttajiin on epätosi. On vain suomalaisia, jotka puhuvat eri kieltä, se ei verrannollinen esim. ranskalaistaustaisen kanssa, joka on saanut Suomen kansalaisuuden. Hän on silti etnisesti ranskalainen. Suomenruotsalainen taas ei ole etnisesti ruotsalainen kuin kämyjen märissä unissa vaan hän on etnisesti suomalainen kuten suomenkielinenkin suomalainen.

Mikähän on mielestäsi etnisyyden määritelmä?

Hauska kuulla että olen kämy ihan vaan jos koen kuuluvani eri "etniseen" ryhmään kanssasi.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: mh on June 18, 2012, 01:51:25
Kävin tuossa Tukholmassa. En jaksanut mittailla kalloja, kun ihon pigmentistä välittämättä kaikki vaikuttivat ihan ruotsalaisilta. Monenkirjavaa sakkia.

Pitihän sitä käydä katsomassa niitä metron päätepysäkeiltä löytyviä lähiöitäkin. Kovin oli hiljaista kesäisenä viikonloppuiltana, mitä nyt me muutamat haisevat barbaarit joimme itsemme humalaan julkisella paikalla sekä saimme tietenkin jonkinlaista henkistä tyydytystä siitä miten ne ruotsalaiset, väristä välittämättä, olivat varmaan sitä mieltä, että en finne igen.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 18, 2012, 07:30:22
"Elinvoimaa yhteisöistä" tulee minulle jatkuvasti mieleen "kraft durch freude" :D

Mikähän on mielestäsi etnisyyden määritelmä?

-Den finlandssvenska kulturens djupa integration i det finländska samhället återspeglas också av det faktum att finlandssvenskarna som folkgrupp i hög grad identifierar sig som en språklig minoritet och inte som en folkgrupp med särskilda karakteristika, som till exempel samer och romer.Quote
Hauska kuulla että olen kämy ihan vaan jos koen kuuluvani eri "etniseen" ryhmään kanssasi.

En minä sanonut sinua kämyksi vaan, että kämyilyssä on kovasti kannatusta sillä, että suomenruotsalaiset olisivat eri "etnisyyttä" eli ei suomalaisia laisinkaan vaan maahanmuuttajien kaltaista "vierasta ainesta". Silloin olisi helpompi perustella kaikenlaista.

Tietenkin on varmaan kaltaisiasi suomenruotsalaisia muitakin, jotka kokevat kuuluvansa eri etniseen ryhmään. Yleisesti suomenruotsalaisia ei kuitenkaan pidetä etnisenä ryhmänä, koska silloin he eivät olisi suomalaisia.

Etnisen ryhmän tunnusmerkistöön kuuluu mielestäni ainakin se, ettei sitä voi vaihtaa "vetämällä rastia ruutuun" kuten kieliryhmän kohdalla.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Mikael Lönnroth on June 18, 2012, 09:11:27
"Elinvoimaa yhteisöistä" tulee minulle jatkuvasti mieleen "kraft durch freude" :D

Mikähän on mielestäsi etnisyyden määritelmä?

-Den finlandssvenska kulturens djupa integration i det finländska samhället återspeglas också av det faktum att finlandssvenskarna som folkgrupp i hög grad identifierar sig som en språklig minoritet och inte som en folkgrupp med särskilda karakteristika, som till exempel samer och romer.

Tuo on kyllä monien suomenruotsalaisten osalta totta mutta jos jotain objektiivista määritelmää tuolle etnisyydelle lähtee hakemaan niin yhtäkkiä sen mukaan ollaankin etninen ryhmä (omaan kieleen ja osittain omaan muuhun kulttuuriin perustuen).

Lisäksi omakohtaisesta kokemusarkusta voin sanoa, että alueella jossa minä olen kasvanut sitä pesäeroa suomalaisiin on kyllä luotu melko vastaavalla tavalla kuin pesäeroa mm. "mustalaisiin". Toki tässä rasistisessa hengessä mustalaiset ovat olleet vielä vähemmän arvostettu ihmisryhmä kuin  suomalaiset, joista niistäkään siis ei olla oltu kovin mairittelevaa mieltä. Tämä on onneksi kuitenkin muuttunut aika paljon minun elinaikanani ja taitaapi aika paljon haihtua olemattomiin kun minua edeltävä sukupolvi jättää maan.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: AV on June 18, 2012, 09:41:20
Toisaalta siellä ollaan yleisesti sitä mieltä että meillä on hyvä maa, kansa ja kulttuuri

Ollaanko? Minun näkökulmastani kansanosa, joka tätä maata, kansaa ja kulttuuria vihaa, löytyy ns. nuivista. Sieltä tulee kommentteja, joiden mukaan oikeuslaitoksemme on paska, maata johtaa politiikasta virkamiehistön kautta lehdistöön ulottuva kaikenkattava mafiamainen salaliitto, vapauksia ja oikeuksia ei ole vaan ajatusrikoksista tuomitaan rankemmin kuin murhista ja väärinajattelijoita suorastaan jahdataan, kulttuurimme on niin heikko että se kuolee väistämättä nykyiselläkin maahanmuuttajamäärällä, koko yhteiskunta on suorastaan romahtamassa, toisen kansalliskielen opiskelu murentaa itsetunnon ja olemmepa joidenkin mielestä käytännössä sodassa.

Jos tuo on isänmaansa rakastamista, en halua tietää mikä on sen vihaamista.


Todellakin. Missään en ole nähnyt valitettavan, kuinka kamalalla tolalla asiat Suomessa nykyisellään ovat. Ja aina vaan kamalampaa on heidän kristallipallonsa mukaan tulossa, jos asiota ei saada pikaisesti muutettua nuivien haluamaan suuntaan.  :'(

Ja eipä tuo Suomen kansakaan tunnu monia nuivia miellyttävän - osa kun pitäisi haastaa valtakunnan oikeuteen maanpetoksesta tai viedä jopa saunan taakse. Aika hurjaa rakkautta tuo tuommoinen!  ;D Tietysti tuonkin voi vielä selitellä parhain päin, kun vain pitää mielessäään ketkä kaikki eivät innokkaimpien nuivien mielestä siihen oikeaan kansaan edes kuulu.  ;)
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 19, 2012, 00:10:54
"Elinvoimaa yhteisöistä" tulee minulle jatkuvasti mieleen "kraft durch freude" :D

Mikähän on mielestäsi etnisyyden määritelmä?

-Den finlandssvenska kulturens djupa integration i det finländska samhället återspeglas också av det faktum att finlandssvenskarna som folkgrupp i hög grad identifierar sig som en språklig minoritet och inte som en folkgrupp med särskilda karakteristika, som till exempel samer och romer.

Tuo on kyllä monien suomenruotsalaisten osalta totta mutta jos jotain objektiivista määritelmää tuolle etnisyydelle lähtee hakemaan niin yhtäkkiä sen mukaan ollaankin etninen ryhmä (omaan kieleen ja osittain omaan muuhun kulttuuriin perustuen).

Lisäksi omakohtaisesta kokemusarkusta voin sanoa, että alueella jossa minä olen kasvanut sitä pesäeroa suomalaisiin on kyllä luotu melko vastaavalla tavalla kuin pesäeroa mm. "mustalaisiin". Toki tässä rasistisessa hengessä mustalaiset ovat olleet vielä vähemmän arvostettu ihmisryhmä kuin  suomalaiset, joista niistäkään siis ei olla oltu kovin mairittelevaa mieltä. Tämä on onneksi kuitenkin muuttunut aika paljon minun elinaikanani ja taitaapi aika paljon haihtua olemattomiin kun minua edeltävä sukupolvi jättää maan.

Minun suvussani on sekä suomen että ruotsinkielisiä. Suomenkieliset toki on enemistö, mutta ei se ikinä ole mikään juttu ollut. On mulla kyllä suomenruotsalaisia kavereita, joiden vanhemmat kelpuuttavat vain ruotsinkilelisen puolison. Toisaalta mulle ei ole ikinä ollut mikään ongelma mennä ruotsinkielisten kavereiden kanssa ruotsinkielisten pippaloihin.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on June 19, 2012, 13:01:53
"Elinvoimaa yhteisöistä" tulee minulle jatkuvasti mieleen "kraft durch freude" :D

Mikähän on mielestäsi etnisyyden määritelmä?

-Den finlandssvenska kulturens djupa integration i det finländska samhället återspeglas också av det faktum att finlandssvenskarna som folkgrupp i hög grad identifierar sig som en språklig minoritet och inte som en folkgrupp med särskilda karakteristika, som till exempel samer och romer.

Tuo on kyllä monien suomenruotsalaisten osalta totta mutta jos jotain objektiivista määritelmää tuolle etnisyydelle lähtee hakemaan niin yhtäkkiä sen mukaan ollaankin etninen ryhmä (omaan kieleen ja osittain omaan muuhun kulttuuriin perustuen).

Lisäksi omakohtaisesta kokemusarkusta voin sanoa, että alueella jossa minä olen kasvanut sitä pesäeroa suomalaisiin on kyllä luotu melko vastaavalla tavalla kuin pesäeroa mm. "mustalaisiin". Toki tässä rasistisessa hengessä mustalaiset ovat olleet vielä vähemmän arvostettu ihmisryhmä kuin  suomalaiset, joista niistäkään siis ei olla oltu kovin mairittelevaa mieltä.

Kiva, kun puhut tästä asenteellisuudesta, Mikael, avoimesti - näinhän se juuri menee. Eikä Sipoo varmastikaan ole mikään "pahin" paikka tämän ennakkoasetelman myötä, Mustasaaressa em. ongelma alkaa olla jo aika kärjistyneellä tasolla. Mutta toisaalta; hei se tuottaa nyt ihan todistetustikin alueellista hyvinvointia lisäämällä yhteisöllisyyden tunnetta tietyn (pienen) yhteisön sisällä olevissa, samaa etnistä taustaa edustavissa ihmisissä.  ;)

Huomaatko pointtini?

Palaan muilta osin vielä tähän mökkiloman jälkeen heinäkuun alkupuolella; kaikille tod.orgilaisille hyvää ja lämmintä kesäkuun loppua ja juhannusta.  8) 8)
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 13:32:27

***

Palaan muilta osin vielä tähän mökkiloman jälkeen heinäkuun alkupuolella; kaikille tod.orgilaisille hyvää ja lämmintä kesäkuun loppua ja juhannusta.  8) 8)


En kylläkään itseäni miksikään todorgilaiseksi lue eikä sellaista edes ole siinäkään mitassa kuin vaikkapa hommalaisuutta.

Silti, sitä samaa, kaikkea hyvää vaan sinnekin päin.

Tuossa sattui silmiini muuan kirjoitus ketjun aiheesta. Ehtisitkö vielä lukaista sen ja kertoa, mitä siitä ajattelet, mitä ajatuksia se herättää, katsomatta, googlaamatta, kuka, milloin ja missä sen on kirjoittanut?

Lainaan sen kokonaisuudessaan, virheineen kaikkineen (ilman kommenttiosastoa) tähän, linkin laitan myöhemmin.

"Individualismi tappaa!

Jotenkin on hankala käsittää, että jos Suomi on vielä hyvinvointivaltio, miten se voi henkisesti olla niin rämä valtio, että aikuiset päätyvät mieluummin riistämään omien lastensa elämät! Käsitättekö te?

Eikö yksi tai kaksi tapausta pistäisi jo hällytyskelloja soimaan. Jotakin ihan mätää täytyy olla ajattelutavoissa, elämänkatsomuksessa ja arvoissa että ihminen päättyy tuollaiseen ratkaisuun.

Juuri aamulla luin tekstiteeveestä, että miesten itsemurhien määrä oli vähentynyt merkittävästi. Selityksenä tarjottiin sitä, että nyt miehet hakeutuvat paljon enemmän kuin ennen hoitoon. Miksi siis on niin, että näissä perheissä on päädytty tuohon? Eikö apua ole ollut saatavilla, jos on haettu?

Toinen seikka, oli yhteiskunnalta tarjolla apua tai ei, on se, että nykyisin jokainen koittaa pärjätä itse yksin vaikka hampaat irveessä. Jos on ongelmia, sitä ei sanota, koska menestyvässä yhteiskunnassa ei häviäjiä toivota. Moni siis eristäytyy, jos on ongelmia.

Entäs ystävät, sukulaiset ja naapurit? Ehkä hekin ajattelevat, että kyllä ne pärjäävät, eikä Suomessa ole tapana puuttua muiden asioihin. Yhteiskunta auttaa, mutta ilmeisesti nyt ei sekään auta, vaan joskus hankaloittaa perheiden elämää. Sanotaan vaikkapa huostaanot lääkkeenä perheiden ongelmiin. Muka "pidetään huolta" lapsista, mutta ei koko perheestä! Saako kotiin esimerkiksi lapsihoitoapua, jos sukulaisia ja ystäviä ei ole lähellä? Nykyisin ei saa. Moni väsynyt, ahdistunut ja jopa masentunut vanhempi on siis yksin murheidensa kanssa. Näin ei pitäisi olla.

Yhteiskunnissa, joissa yhteisöt elävät tiiviisti, sanotaan vaikkapa pienissä kylissä, joissa naapurit ja sukulaiset tuntevat toisensa, autetaan toisia arjessa. On ongelmia, mutta harva päättyy siihen, että muksutkin otetaan mukaan lopulliselle matkalle. Suomessa on totta tosiaan toisin. Individualismi tappaa!

Vielä ei tiedetä onko tämän Pomarkun tapaus (http://www.hs.fi/kotimaa/Mies+ja+kolme+lasta+l%C3%B6ytyiv%C3%A4t+surmattuina+Pomarkussa/a1305575315536) perhemurha, mutta seuraavassa linkissä oleva lista on turha olemassa ja liian pitkä: Perhesurmien mustat vuodet - vuoden sisään seitsemän (http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/perhesurmien-mustat-vuodet---vuoden-sisaan-seitseman/2012/04/1528493)
"

Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Warda on June 19, 2012, 14:22:23
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51445-mtv3-pomarkun-perheeseen-kuuluvat-myos-aiti-ja-neljas-lapsi

Jo on uutisen kommenttiosiossa keksitty syyllistää maahanmuuttajia.

Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 14:26:18
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51445-mtv3-pomarkun-perheeseen-kuuluvat-myos-aiti-ja-neljas-lapsi

Jo on uutisen kommenttiosiossa keksitty syyllistää maahanmuuttajia.

Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.


Toivotaan nyt, että tuo patologinen malli häipyisi liikenteestä omia aikojaan, jonkin verran siitä olen ollut merkkejä näkevinäni. Voi olla toki toiveajatteluakin.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 14:31:33
Tommonen uusi tutkimus sattui silmiin hiljattain. Pitääkö tuonkin tutkimuksen tuloksia sitten uhkana vai mahdollisuutena, riippuu lukijasta.

The advantage of multiple cultural parents in the cultural transmission of stories (http://www.ehbonline.org/article/S1090-5138(11)00109-7/abstract)

"Abstract

Recent mathematical modeling of repeated cultural transmission has shown that the rate at which culture is lost (due to imperfect transmission) will crucially depend on whether individuals receive transmissions from many cultural parents or only from one. However, the modeling assumptions leading up to this conclusion have so far not been empirically assessed. Here we do this for the special case of transmission chains where each individual either receives the same story twice from one cultural parent (and retransmits twice to a cultural child) or receives possibly different versions of the story from two cultural parents (and then retransmits to two cultural children). For this case, we first developed a more general mathematical model of cultural retention that takes into account the possibility of dependence of error rates between transmissions. In this model, under quite plausible assumptions, chains with two cultural parents will have superior retention of culture. This prediction was then tested in two experiments using both written and oral modes of transmission. In both cases, superior retention of culture was found in chains with two cultural parents. Estimation of model parameters indicated that error rates were not identical and independent between transmissions; instead, a primacy effect was suggested, such that the first transmission tends to have higher fidelity than the second transmission.
"
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on June 19, 2012, 14:39:19
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51445-mtv3-pomarkun-perheeseen-kuuluvat-myos-aiti-ja-neljas-lapsi

Jo on uutisen kommenttiosiossa keksitty syyllistää maahanmuuttajia.

Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.

Juuri niin kauan kun nuivat "vastaavat vain itsestään" kun heille huomautetaan näistä kommentoijista, mutta kuitenkin ovat sitten heidän kanssaa hyvää pataa omilla palstoillaan, taitaa se Aito Moniääninen Keskustelu jäädä haaveeksi.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Lybeck on June 19, 2012, 14:48:00
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51445-mtv3-pomarkun-perheeseen-kuuluvat-myos-aiti-ja-neljas-lapsi

Jo on uutisen kommenttiosiossa keksitty syyllistää maahanmuuttajia.

Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.

Jos humisten koutoutus on miinusmerkkistä taloudellisesti, niin kai se jostain on pois?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 15:00:22
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/51445-mtv3-pomarkun-perheeseen-kuuluvat-myos-aiti-ja-neljas-lapsi

Jo on uutisen kommenttiosiossa keksitty syyllistää maahanmuuttajia.

Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.

Jos humisten koutoutus on miinusmerkkistä taloudellisesti, niin kai se jostain on pois?


Kuule, tämä on valtio, ei osakeyhtiö. Moni valtion/kunnan toiminto on miinusmekkistä taloudellisesti, piiiiitkä miinus. Pitäisikö minun tuolla perusteella vastustaa vaikka liikunta- ja uimahalleja, kiekko- ynnä muita humpuukiareenoita, niitä teitä ja rataosuuksia, koulutusta, päiväkoteja, terveyskeskuksia, joita en käytä?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Lybeck on June 19, 2012, 15:10:39
Kuule, tämä on valtio, ei osakeyhtiö. Moni valtion/kunnan toiminto on miinusmekkistä taloudellisesti, piiiiitkä miinus. Pitäisikö minun tuolla perusteella vastustaa vaikka liikunta- ja uimahalleja, kiekko- ynnä muita humpuukiareenoita, niitä teitä ja rataosuuksia, koulutusta, päiväkoteja, terveyskeskuksia, joita en käytä?

Kuule, ihan vapaasti. Jos kuntalaiset kokevat, että humiksia pitää saada, niin mikäs siinä. Mutta joo, alkuperäiseen kyssäriini voi saada empiiristäkin aineistoa, jos vertailee keskenään vertailukelpoisia kuntia, jotka eivät ota humiksia eikä pakolaisia ja jotka niitä ottavat.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 15:24:08
Kuule, tämä on valtio, ei osakeyhtiö. Moni valtion/kunnan toiminto on miinusmekkistä taloudellisesti, piiiiitkä miinus. Pitäisikö minun tuolla perusteella vastustaa vaikka liikunta- ja uimahalleja, kiekko- ynnä muita humpuukiareenoita, niitä teitä ja rataosuuksia, koulutusta, päiväkoteja, terveyskeskuksia, joita en käytä?

Kuule, ihan vapaasti.


Kovin olisivat heppoiset perusteet, ei kiitos.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: mh on June 19, 2012, 15:28:07
alkuperäiseen kyssäriini voi saada empiiristäkin aineistoa, jos vertailee keskenään vertailukelpoisia kuntia, jotka eivät ota humiksia eikä pakolaisia ja jotka niitä ottavat.
Siinä pitää sitten myös pystyä osoittamaan syysuhde ettei jää jäätelönsyönnin ja hukkumiskuolemien tasolle.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on June 19, 2012, 17:24:23

***
linkin laitan myöhemmin.
***Ana Mar­a Gutiérrez Sorainen: Individualismi tappaa! (http://amgs.puheenvuoro.uusisuomi.fi/109332-individualismi-tappaa)


... talossa ja puutarhassa...

Mitä mahtanee individualismilla tarkoittaa, en tiedä. Ainakaan oma individualismini ei ole tappanut ketään, tuskin tuleekaan sellaista tekemään.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on July 04, 2012, 22:11:08

***

Palaan muilta osin vielä tähän mökkiloman jälkeen heinäkuun alkupuolella; kaikille tod.orgilaisille hyvää ja lämmintä kesäkuun loppua ja juhannusta.  8) 8)


En kylläkään itseäni miksikään todorgilaiseksi lue eikä sellaista edes ole siinäkään mitassa kuin vaikkapa hommalaisuutta.

Silti, sitä samaa, kaikkea hyvää vaan sinnekin päin.

Tuossa sattui silmiini muuan kirjoitus ketjun aiheesta. Ehtisitkö vielä lukaista sen ja kertoa, mitä siitä ajattelet, mitä ajatuksia se herättää, katsomatta, googlaamatta, kuka, milloin ja missä sen on kirjoittanut?

Lainaan sen kokonaisuudessaan, virheineen kaikkineen (ilman kommenttiosastoa) tähän, linkin laitan myöhemmin.

"Individualismi tappaa!

Jotenkin on hankala käsittää, että jos Suomi on vielä hyvinvointivaltio, miten se voi henkisesti olla niin rämä valtio, että aikuiset päätyvät mieluummin riistämään omien lastensa elämät! Käsitättekö te?

Eikö yksi tai kaksi tapausta pistäisi jo hällytyskelloja soimaan. Jotakin ihan mätää täytyy olla ajattelutavoissa, elämänkatsomuksessa ja arvoissa että ihminen päättyy tuollaiseen ratkaisuun.

Juuri aamulla luin tekstiteeveestä, että miesten itsemurhien määrä oli vähentynyt merkittävästi. Selityksenä tarjottiin sitä, että nyt miehet hakeutuvat paljon enemmän kuin ennen hoitoon. Miksi siis on niin, että näissä perheissä on päädytty tuohon? Eikö apua ole ollut saatavilla, jos on haettu?

Toinen seikka, oli yhteiskunnalta tarjolla apua tai ei, on se, että nykyisin jokainen koittaa pärjätä itse yksin vaikka hampaat irveessä. Jos on ongelmia, sitä ei sanota, koska menestyvässä yhteiskunnassa ei häviäjiä toivota. Moni siis eristäytyy, jos on ongelmia.

Entäs ystävät, sukulaiset ja naapurit? Ehkä hekin ajattelevat, että kyllä ne pärjäävät, eikä Suomessa ole tapana puuttua muiden asioihin. Yhteiskunta auttaa, mutta ilmeisesti nyt ei sekään auta, vaan joskus hankaloittaa perheiden elämää. Sanotaan vaikkapa huostaanot lääkkeenä perheiden ongelmiin. Muka "pidetään huolta" lapsista, mutta ei koko perheestä! Saako kotiin esimerkiksi lapsihoitoapua, jos sukulaisia ja ystäviä ei ole lähellä? Nykyisin ei saa. Moni väsynyt, ahdistunut ja jopa masentunut vanhempi on siis yksin murheidensa kanssa. Näin ei pitäisi olla.

Yhteiskunnissa, joissa yhteisöt elävät tiiviisti, sanotaan vaikkapa pienissä kylissä, joissa naapurit ja sukulaiset tuntevat toisensa, autetaan toisia arjessa. On ongelmia, mutta harva päättyy siihen, että muksutkin otetaan mukaan lopulliselle matkalle. Suomessa on totta tosiaan toisin. Individualismi tappaa!

Vielä ei tiedetä onko tämän Pomarkun tapaus (http://www.hs.fi/kotimaa/Mies+ja+kolme+lasta+l%C3%B6ytyiv%C3%A4t+surmattuina+Pomarkussa/a1305575315536) perhemurha, mutta seuraavassa linkissä oleva lista on turha olemassa ja liian pitkä: Perhesurmien mustat vuodet - vuoden sisään seitsemän (http://www.mtv3.fi/uutiset/rikos.shtml/perhesurmien-mustat-vuodet---vuoden-sisaan-seitseman/2012/04/1528493)
"

En tätä ennen mökille lähtöäni huomannut, mutta ehtiihän sitä nyttenkin kommentoimaan. Eikä tuo linkin "paljastaminen" tuonut tähän tai ajatuksiini mitään oleellista muutosta, miksi ajattelit, että sen näkeminen olisi muuttanut jotakin? Siksikö kun tekstin kirjoittaja on ulkomaalaistaustainen?

Minusta tuossa on vinhaa pointtia, ihminen kaipaa ympärilleen tiivistä yhteisöä, joka koostuu yksilöistä, joihin hän kokee voivansa luottaa. Nämä perhesurmat ovat olleet todella traagisia ja menevät yli kaiken ymmärryksen - ylipäätään suomalaisten korkeat itsemurhatilastot ovat asia, jota ei voi ymmärtää.

Yhteiskunta holhoaa liikaa - totta
Joskus yhteiskunnan liialliset interventiot lapsiperheiden elämään hankaloittavat sitä liikaa sen sijaan, että auttaisivat - totta
Moni väsynyt, ahdistunut ja masentunut vanhempi on yksin murheidensa kanssa - totta
Jotakin mätää täytyy olla elämäntavassa, arvoissa ja ajattelutavassa, kun päätyy tuollaiseen ratkaisuun - totta

Mitä pointtia tällä kirjoituksella tahdoit, Vongoethe, alleviivata? Mikä oli sen tarkoitus? Perhesurmista kai voi aloittaa tyystin uuden ketjun; ketjun, jota minä en lue enkä kommentoi, sillä tämä aihe on itselleni pienten lasten äitinä aivan liikaa.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on July 04, 2012, 22:21:51
Quote from: Warda
Suomalainen perhesurma - syynä maahanmuutto (koska vievät suomalaisten rahat).

Alholiongelmat - syynä raittiit muslimimamut.
Vaalirahat - syynä korruptoituneista maista tulleet mamut.
Saasteet - syynä tänne kuluttamaan tulevat mamut.

Olipa ongelma mikä tahansa, mamukriitikko näkee syynä mamut.

Jos se nyt jotakin selkiyttää tai auttaa, niin totean, että itse en ainakaan ajattele näin.

Maahanmuuttokriittisyys on sitä paitsi juuri sitä, mitä termi kertookin; maahanmuuttoa ilmiönä koskevaa kritiikkiä. Itse ainakin miellän asian näin; en niinkään kritiikiksi maahanmuuttajayksilöitä kohtaan.

Suomalaisten vaalirahasotkuihin syyllisiä ovat olleet ahneet, suomalaiset hyväveli-kerholaiset, joiden ansiosta rakenteellinen korruptio on yltänyt täälläkin aika syvälle lonkeronsa.

Suomalaisten alkoholiongelmiin varmaankin on syynä ihan supi-suomalainen temperamentti ja tyyli kohdata vastoinkäymisiä; raskas työ (ja myös ilmasto) vaatii raskaat huvit.. tai jotakin sen suuntaista.

Saastuttamisessa olemme myös kunnostautuneita aivan itse, pieni kohtuullisuuden opettelu ei tekisi hallaa kenellekään.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Harran on July 05, 2012, 22:30:34
Mutta toisaalta; hei se tuottaa nyt ihan todistetustikin alueellista hyvinvointia lisäämällä yhteisöllisyyden tunnetta tietyn (pienen) yhteisön sisällä olevissa, samaa etnistä taustaa edustavissa ihmisissä.  ;)

Oman ihkun elämäni kokemusten perusteella en ole huomannut että nimenomaan etninen tausta olisi ratkaiseva tekijä hyvinvointia tuottavan yhteisöllisyyden suhteen. Asuin esimerkiksi pitkään 12 hengen kokoonpanossa jossa oli hyvin suuri kirjo kansallisuuksia ja kulttuureja, kaikilla omat huoneensa mutta olohuone, keittiö ja telkkari yhteisiä. Minusta meillä oli tosi ihku ja hyvinvoiva yhteisöllisyyden tunne jolla ei ollut mitään tekemistä etnisyyden kanssa. Erinomaista oli myös se että oppilaitos "pakotti" meidät asumaan sekaisin kyseisen maan kantaväestö ja ulkkarit niin että se ei mennyt pelkäksi huonon englannin puhumiseksi vaan kaikki myös oppivat kyseisen maan kieltä. Joten meitä ei yhdistänyt edes se että olisimme kaikki ollut "toisia" ja yhdessä mollanneet kantaväestöä.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on July 06, 2012, 14:03:39
Mutta toisaalta; hei se tuottaa nyt ihan todistetustikin alueellista hyvinvointia lisäämällä yhteisöllisyyden tunnetta tietyn (pienen) yhteisön sisällä olevissa, samaa etnistä taustaa edustavissa ihmisissä.  ;)

Oman ihkun elämäni kokemusten perusteella en ole huomannut että nimenomaan etninen tausta olisi ratkaiseva tekijä hyvinvointia tuottavan yhteisöllisyyden suhteen. Asuin esimerkiksi pitkään 12 hengen kokoonpanossa jossa oli hyvin suuri kirjo kansallisuuksia ja kulttuureja, kaikilla omat huoneensa mutta olohuone, keittiö ja telkkari yhteisiä. Minusta meillä oli tosi ihku ja hyvinvoiva yhteisöllisyyden tunne jolla ei ollut mitään tekemistä etnisyyden kanssa. Erinomaista oli myös se että oppilaitos "pakotti" meidät asumaan sekaisin kyseisen maan kantaväestö ja ulkkarit niin että se ei mennyt pelkäksi huonon englannin puhumiseksi vaan kaikki myös oppivat kyseisen maan kieltä. Joten meitä ei yhdistänyt edes se että olisimme kaikki ollut "toisia" ja yhdessä mollanneet kantaväestöä.

Good for you.

Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa etnisyys ja yhteinen kulttuuritausta on kuitenkin se pointti. Mielenkiintoista on muuten ollut myös huomata se, miten heikonlaisesti tämänkaltaisia ulkoa 'standardiargumenttien' ja '-vastausten' olevia ilmiöitä kummallakaan puolella tätä maahanmuuton teeman kenttää tahdotaan kommentoida tai yhdessä pohtia.

Ymmärrän sen, jos tämän tosiasian mieltäminen on jokseenkin vaikeaa (kummallakin puolella - yks yhteenhän tämä ei korreloi kumpaisenkaan "leirin" ajatusten kanssa), vaikka sinällään tällä on mielestäni suurta merkitystä itse aiheen kannalta.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Username1 on July 06, 2012, 14:30:14
Tietenkin ihminen viihtyy parhaiten omiensa kanssa, mutta eikös esim. suomenruotsalaisetkin asu monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja moni heistä tuntuisi jopa ajavan sellaista?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Brandöt on July 06, 2012, 15:08:52
Tietenkin ihminen viihtyy parhaiten omiensa kanssa, mutta eikös esim. suomenruotsalaisetkin asu monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja moni heistä tuntuisi jopa ajavan sellaista?

Mikä onkin melko paradoksaalista ottaen huomioon sen, mihin sitten tosiasiallisesti ollaan oman elämän lähipiirissä valmiita. Kieliperustein heillä on omat koulunsa; pitkään on jo ollut tunnettu tosiasia 'kadulla', että lapsesi parempaan kouluun halutessasi, pyri valitsemaan koulu hänelle kieliperustein - jos vaan yhtään on siihen rahkeita.

Todellisuudessa monet suomenruotsalaiset asuttavat (melko eristäytyneinä) alueita Suomessa, joihin ei esimerkiksi mainituilla ryhmillä, suomenkielisillä tai mustalaisilla, juurikaan ole asiaa.

On helppo ajaa jotakin sellaista, josta voi noukkia rusinat pullasta ja jättää toiset selviytymään niiden huonojen puolien kanssa.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Username1 on July 06, 2012, 15:56:30
Tietenkin ihminen viihtyy parhaiten omiensa kanssa, mutta eikös esim. suomenruotsalaisetkin asu monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja moni heistä tuntuisi jopa ajavan sellaista?

Mikä onkin melko paradoksaalista ottaen huomioon sen, mihin sitten tosiasiallisesti ollaan oman elämän lähipiirissä valmiita. Kieliperustein heillä on omat koulunsa; pitkään on jo ollut tunnettu tosiasia 'kadulla', että lapsesi parempaan kouluun halutessasi, pyri valitsemaan koulu hänelle kieliperustein - jos vaan yhtään on siihen rahkeita.

Todellisuudessa monet suomenruotsalaiset asuttavat (melko eristäytyneinä) alueita Suomessa, joihin ei esimerkiksi mainituilla ryhmillä, suomenkielisillä tai mustalaisilla, juurikaan ole asiaa.

On helppo ajaa jotakin sellaista, josta voi noukkia rusinat pullasta ja jättää toiset selviytymään niiden huonojen puolien kanssa.

Ok, miksi sitten suomenkielisellä kantaväestöllä ei mene yhtä hyvin kuin suomenruotsalaisilla?

Entäs, jos mennään muualle maailmaan, esim. Afrikkaan, onko se niin monikulttuurinen, että siellä erittäin tiiviillä heimolla ei välttämättä pyyhi aina kovin hyvin verrattuna vaikkapa kantasuomalaisiin tai heimolaisiin, jotka asuvat Yhdysvalloissa?
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Julmuri on July 06, 2012, 17:46:01
Todellisuudessa monet suomenruotsalaiset asuttavat (melko eristäytyneinä) alueita Suomessa, joihin ei esimerkiksi mainituilla ryhmillä, suomenkielisillä tai mustalaisilla, juurikaan ole asiaa.

On helppo ajaa jotakin sellaista, josta voi noukkia rusinat pullasta ja jättää toiset selviytymään niiden huonojen puolien kanssa.

Toivoisin, että Brändöt pääsisi jo pikkuhiljaa eroon tuosta luulosta, että olisi olemassa jokin sinisilmäinen monikulttuuria korkeiden aitojen takaa ajava ryhmä. Varmaan sellaisia yksittäisiä ihmisiä voi ollakin, mutta poliitikot ovat ainakin uralle päästyään kaikki ns. parempiosaisia, joten samaa voisi väittää aivan mistä asiasta tahansa. Ei rikas laita lastaan kouluun Kontulaan ihan riippumatta siitä asuuko siellä maahanmuuttajia vai ei.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Kourumies on July 06, 2012, 19:12:46
Todellisuudessa monet suomenruotsalaiset asuttavat (melko eristäytyneinä) alueita Suomessa, joihin ei esimerkiksi mainituilla ryhmillä, suomenkielisillä tai mustalaisilla, juurikaan ole asiaa.

On helppo ajaa jotakin sellaista, josta voi noukkia rusinat pullasta ja jättää toiset selviytymään niiden huonojen puolien kanssa.

Toivoisin, että Brändöt pääsisi jo pikkuhiljaa eroon tuosta luulosta, että olisi olemassa jokin sinisilmäinen monikulttuuria korkeiden aitojen takaa ajava ryhmä. Varmaan sellaisia yksittäisiä ihmisiä voi ollakin, mutta poliitikot ovat ainakin uralle päästyään kaikki ns. parempiosaisia, joten samaa voisi väittää aivan mistä asiasta tahansa. Ei rikas laita lastaan kouluun Kontulaan ihan riippumatta siitä asuuko siellä maahanmuuttajia vai ei.

Sen lisäksi Brändötin käsitykset suomenruotsalaisista ovat tietysti rasismiin verrattavan ennakkoluuloisia. Suomenruotsalaiset ovat myös suomenkielisiä kohtaan inklusiivisia ja vieraanvaraisia. Kuka vain takasavolainen voi alkaa omalla päätöksellä hurriksi oppimalla sujuvaa ruotsia, perehtymällä ruotsinkieliseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen ja hankkiutumalla vaikkapa opiskelemaan johonkin Åbo Akademin kaltaiseen miljööseen, jossa suomenruotsalainen kulttuuri ja ruotsin kieli on valtavirtaa.

Mitä sitten romaneihin tulee, luultavasti ensimmäisiä tässä maassa julkaistuja romanikulttuuria sisältäpäin ymmärtäviä ja sympatisoivia kuvauksia ao. kulttuurista on Anna-Lisa Sahlströmin kirja Hellis folk, joka ilmestyi joskus 70-80-luvulla joltain pieneltä pohjalaiselta kustantamolta. Lisäksi olen ollut aikoinani nuorena miehenä ja elämäni suunnan etsijänä ollut tekemisissä erään ruotsinkielisen vapaakirkollisen seurakunnan kanssa, jonka piirissä vaikutti useampi kuin yksi ao. kirkkoon kuuluva romanimuusikko. Muusikot osasivat ruotsiakin, jota olivat ilmeisesti oppineet ennen muuta Pohjanlahden takana, koska monet suomalaiset romanit ovat paenneet täkäläistä rasismia Ruotsiin.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Harran on July 06, 2012, 20:50:09
Good for you.

You've got no idea how good.

Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa etnisyys ja yhteinen kulttuuritausta on kuitenkin se pointti.

Erikoista sikäli että suomenruotsalaiset rannikkokulttuurimme ovat suhtautuneet monikulttuurisuuteen ja diversiteettiin joukossaan paljon luontevammin kuin sisämaan suomenkieliset. Ehkä siinä piileekin enemmän yhteisöllisen elinvoiman salaisuutta. Ruotsinkieliseen skeneen pääsee helposti sisään millä tahansa alkuperällä kun osaa kieltä. Onneksi tämä alkaa olla yhä enemmän totta myös suomenkielisissä kulttuureissa vaikka vieläkin ulkkari on ulkkari vaikka osaisi suomea paremmin kuin tyypillinen persu.

Se mitä oma esimerkkini koetti sinulle havainnollistaa on että yhteisöllisyys ei mitenkään riipu "etnisyydestä" tai "yhteisestä kulttuuritaustasta" jotka eivät ole edes objektiivisesti rajattavia asioita vaan subjektiivisia kokemuksia. Jopa geneettisistä lähisukulaisista koostuva yhteisö kuten perhe tai suku voi olla patologisesti riitaisa ja vailla yhteisöllistä elinvoimaa. Samalla moni monikulttuurinen yhteisö voi olla mitä elinvoimaisin. Tarvitaan lähinnä minimivälineet kommunikointiin eli yhteinen kieli ja kyky ymmärtää toisia ihmisiä (myös sanatonta kommunikaatiota).

Tässä suomalaisten ongelma usein onkin, suomalaiselle kulttuurille kun on ominaista kommunikaatiopakoisuus ja olettaminen. Mieluummin kuin kysyy tai neuvoo, suomalainen olettaa. Mieluummin kuin väittelee suomalainen uhriutuu ja väittää ettei häntä hyväksytä. Ehkä sieltä löytyvät ne yhteisöllisen pahanolon syyt joiden vuoksi suomenruotsalaisia kadehditaan.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: mh on July 06, 2012, 22:59:12
Yhteinen kulttuuritausta on vähän niin ja näin. Vaikka kaikki ovat suomalaisia, niin en tiedä miten helposti pohjalaisen lestadiolaisperheen, eiralaisen porvariperheen ja pispalalaisen taiteilijaperheen ja lappilaisen korpikommunistiperheen vesat löytävät yhteisen sävelen nuorina aikuisina ja missä määrin heidän kulttuuritaustansa on yhteinen? Kontulan Jussilla ja Abdilla on todennäköisesti paljon enemmän yhteistä kulttuuritaustaa kuin tuolla dynaamisella kvartetilla.
Title: Re: Elinvoimaa yhteisöistä ~ sosiaalinen pääoma ja terveys
Post by: Vongoethe on July 07, 2012, 15:32:47

***

Eikä tuo linkin "paljastaminen" tuonut tähän tai ajatuksiini mitään oleellista muutosta, miksi ajattelit, että sen näkeminen olisi muuttanut jotakin? Siksikö kun tekstin kirjoittaja on ulkomaalaistaustainen?


Ei siksi, vaan alustan takia. Yksi juttu niin ikään tahtoo olla, että jos ja kun - laadusta riippuen - lukee kommenttiosaston, niin sitten ei useinkaan oikein tiedä, miten päin olla.

Enimmäkseen selkeyden vuoksi siis.

***


Mitä pointtia tällä kirjoituksella tahdoit, Vongoethe, alleviivata? Mikä oli sen tarkoitus? Perhesurmista kai voi aloittaa tyystin uuden ketjun; ketjun, jota minä en lue enkä kommentoi, sillä tämä aihe on itselleni pienten lasten äitinä aivan liikaa.


En mitään omaa pointiani, paitsi sitä, minkä jo sanoin. Ajattelin vain, että saattaisit hyvinkin olla samaa mieltä.

Asekeskusteluun minulla ei ole paljoa sanottavaa. Maalaispoika kun alun perin olen, niitä roikkui talon kuin talon seinällä, eivät ne itsekseen paukkuneet. Vahinkoja sattui toki, kaukeuksiakin, tahallisia harvemmin, niin kuin muidenkin vaarallisten vehkeiden kanssa. Ei itselleni, muille Suomenmaassa kylläkin. Omalta osaltani, kun ei tarvitse metsästellä, aseitakaan en ole tarvinnut, leikit leikittiin kakarana.