Author Topic: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen  (Read 71667 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« on: November 12, 2011, 08:14:24 »
HS-Gallup:

Quote from: Helsingin Sanomat, lauantaina 12.11.2011

HS-GALLUP

Kansan enemmistö näkee ennakkoluulojen maan
Rasismi teki pesän Suomeen
Romaneihin suhtautuu kielteisesti 37 prosenttia.

Pekka Mykkänen

HELSINGIN SANOMAT 

Suomi on vähintäänkin melko rasistinen maa, ajattelee murskaava enemmistö suomalaisista.

Kaksi kolmasosaa kansasta ajattelee, että Suomessa ilmenee rasismia paljon tai melko paljon. Siitä huolimatta itsessään rasismia tunnistaa tai tunnustaa paljon vain kaksi prosenttia ja melko paljon kaksitoista prosenttia.

Tiedot käyvät ilmi Helsingin Sanomien teettämästä TNS Gallupin kyselytutkimuksesta.

Suomalaiset suhtautuvat vähemmistöistä kielteisimmin somaleihin ja muslimeihin. Romaneihin suhtaudutaan vielä näitäkin ryhmiä kielteisemmin: 37 prosenttia suhtautuu romaneihin melko tai erittäin kielteisesti.

Tulokset eivät yllätä Suomen romaniyhdistyksen varapuheenjohtajaa Unto Jääpuroa.

"Suomessa hyssytellään, että ei ole rasismia, mutta on sitä. Rasismi on jokapäiväistä. Sitä on aina ollut ja tulee aina olemaan. Kehottaisin romaneita olemaan valveilla, eikä nukkumaan Ruususen untaan."

Jyrkkiä asenteita romaneihin voi selittää osin se, että Suomen romanit sotketaan ajatuksissa paljon kielteistä julkisuutta saaneisiin Romanian romanikerjäläisiin, toteaa Helsingin yliopiston dosentti Magdalena Jaakkola.

Jaakkolan tutkimuksissa kotimaiset romanit ovat sijoittuneet aika tasavahvasti etnisen hierarkian alapäähän yhdessä somalien kanssa.

HS-gallupissa kaikista vähemmistöryhmistä myönteisimmin suhtauduttiin saamelaisiin, ruotsalaisiin, englantilaisiin, virolaisiin ja kiinalaisiin. Haastatelluille lueteltiin 17 kansallisuuden tai vähemmistön nimeä; niistä kolmeentoista väestön enemmistö suhtautui myönteisesti.

Huomattavan moni suomalainen - 35 prosenttia - on täysin tai osittain sitä mieltä, että islam on uhka länsimaisille arvoille ja demokratialle.

Kansasta 29 prosenttia allekirjoittaa täysin tai osittain ajatuksen, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan moderniin yhteiskuntaan".

Viidenneksen mielestä "on tunnustettava se tosiasia, että jotkut kansat ovat älykkäämpiä kuin muut".

Yksitoista prosenttia kansasta oli joko täysin samaa mieltä tai osittain samaa mieltä siitä, että "ihmiset, joiden ulkonäkö ja kulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta, ovat ennustamattomia ja pelottavia".

Jotkut kyselytutkimuksen vastaukset ovat lähellä vuonna 2007 tehtyä Punaisen Ristin tutkimusta, jossa myös kirjattiin ympäröivästä yhteiskunnasta paljon ankarampi arvio kuin omasta itsestä.

Neljä vuotta sitten suomalaisista 62 prosenttia ajatteli Suomessa ilmenevän paljon tai melko paljon rasismia, kun omalla kohdalla sitä tunnisti tai tunnusti vain yksitoista prosenttia.

Etnisiä asenteita vuosikausia tutkinut dosentti Jaakkola pitää tavallisena sitä, että ihmiset arvioivat kyselyissä itseään myönteisemmin kuin muita: näin on huomattu esimerkiksi juomistapoja koskevissa tutkimuksissa. Hänen mukaansa arviota rasismin yleisyydestä voi tavallaan tulkita myönteisestikin.

"Keskustelu rasismista on voinut vaikuttaa siihen. Kun sanotaan, että Suomessa on rasismia mutta itsessä ei tunnisteta rasismia, ollaan tavallaan pahoillaan asioiden tilasta ja pidetään rasismia surullisena ilmiönä."

Gallupin toimialajohtajan Juhani Pehkosen mielestä kyselyn tuloksista voisikin tehdä johtopäätöksen, että suomalaiset ajattelevat rasistisuuden olevan maassamme yleisempää kuin se ehkä todellisuudessa on.

Koska vain joka seitsemäs tunnistaa rasismia itsessään, on mahdollista, että sitä on myös muissa vähemmän kuin ajatellaan.

"Toisenlainen tulkinta voisi olla se, että ihmiset tunnistavat muissa ihmisissä ilmenevät rasistiset piirteet herkemmin kuin itsessään. Tällä tavalla ajateltuna rasismia ilmenisi maassamme jopa huolestuttavassa määrin."


« Last Edit: August 28, 2015, 10:36:09 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #1 on: November 12, 2011, 08:15:25 »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #2 on: November 12, 2011, 08:16:25 »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #3 on: November 12, 2011, 08:20:11 »
Näin kysely tehtiin:

Quote from: Helsingin Sanomat, lauantaina 12.11.2011

Näin kysely tehtiin

TNS Gallup toteutti Helsingin Sanomien toimeksiannosta 17.-28. lokakuuta 2011 tutkimuksen, jossa selvitettiin väestön suhtautumista maahanmuuttoa, vähemmistöjä ja ulkomaalaisia kohtaan. Vastaajat ottivat tutkimuksessa kantaa myös esimerkiksi omaan ja muiden suomalaisten rasismiin.

Haastateltaville kerrottiin, että "rasismi tarkoittaa ihmisryhmän arvottamista esimerkiksi ihonvärin tai etnisen alkuperän perusteella alempiarvoiseksi kuin muut ihmisryhmät. Rasismi voi ilmetä sanomisina, ilmeinä, uhkailuina ja jopa väkivaltana".

Osa tutkimuksen väittämistä oli poimittu aiemmin tehdyistä kyselytutkimuksista. Mukana oli lähes rasistisia tai rasistisia väittämiä.

Haastatteluja tehtiin 1 001 kappaletta. Vastaajat edustavat Suomen 15-79-vuotiasta väestöä pois lukien Ahvenanmaa. Tulosten virhemarginaali on noin kolme prosenttiyksikköä suuntaansa.


Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #4 on: November 12, 2011, 08:22:28 »
Perussuomalaisista 58 prosenttia pitää islamia uhkana

Quote from: Helsingin Sanomat, lauantaina 12.11.2011

Perussuomalaisista 58 prosenttia pitää islamia uhkana

Kannattajista yli neljännes tunnistaa itsessään rasismia.

Pekka Mykkänen

HELSINGIN SANOMAT

Perussuomalaisten kannattajista 27 prosenttia eli yli neljännes tunnistaa itsessään paljon tai melko paljon rasistisia piirteitä, ilmenee tuoreessa HS-gallupissa.

Rasistisia piirteitä itsessään tunnistavia on perussuomalaisten joukoissa kaksinkertaisesti verrattuna koko kansaan.

Puolueen jäseniä ja johtavia poliitikkoja on syytetty useaan otteeseen rasismista, ja usein asiaa on pyritty myös kiistämään. Perussuomalaisten suhtautumista rasismiin ei ole aiemmin tässä laajuudessa kartoitettu.

Puolueen tukijat suhtautuivat myös kaikkein jyrkimmin vähemmistöihin ja vieraisiin kulttuureihin, kun suomalaisilta pyydettiin kantaa erilaisiin arvoväittämiin.

Perussuomalaisista 58 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että islam on uhka länsimaisille arvoille ja demokratialle. 31 prosenttia oli täysin ja 20 prosenttia osittain sitä mieltä, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa".

Viidennes perussuomalaisista oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä, jonka mukaan "ihmiset, joiden ulkonäkö ja kulttuuri poikkeaa paljon suomalaisesta, ovat ennustamattomia ja pelottavia".

Perussuomalaisista 36 prosenttia ajattelee, että "on tunnustettava se tosiasia, että jotkut kansat ovat älykkäämpiä kuin muut".

Vähiten rasistisia piirteitä itsessään tunnistivat vihreiden ja vasemmistoliiton kannattajat. Rasistisia väittämiä he allekirjoittivat vähiten.

Arvoväittämiin jyrkimmin vastasivat perussuomalaisten jälkeen keskustan, demareiden ja kokoomuksen kannattajat. Noin kolmannes keskustan ja Sdp:n äänestäjistä ja neljännes kokoomuslaisista allekirjoittaa ainakin osittain väitteen, jonka mukaan "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa".

Perussuomalaisten vaalimenestys viime keväänä sai monet somalialaistaustaiset hätkähtämään suomalaisten jyrkkiä asenteita.

"Siihen liittyi pelkoja, että ovatko näin monet suomalaiset heitä äänestäneet. He ovat ihmeissään ja varuillaan", sanoo somalialaisten olosuhteita pitkään tutkinut Helsingin yliopiston tutkija Marja Tiilikainen.


« Last Edit: August 28, 2015, 10:38:36 by Vongoethe »
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #5 on: November 12, 2011, 08:26:15 »
Vähemmistöt antoivat paremman arvosanan

Quote from: Helsingin Sanomat, 12.11.2011

Vähemmistöt antoivat paremman arvosanan

HS

HS:n katugallup 23.10.

Suomessa asuvien vähemmistöjen edustajat antoivat äskettäisessä Helsingin Sanomien sadan hengen katugallupissa paremman arvosanan isäntämaastaan kuin suomalaiset tänään julkaistavassa kyselytutkimuksessa.

Vähemmistöjen edustajista 34 oli täysin tai osittain samaa mieltä väittämästä, että suomalaiset ovat rasisteja. Vastaajista 43 kertoi kohdanneensa rasismia henkilökohtaisesti.

Eri kaupungeissa tehty gallup ei ollut tilastollisesti edustava, mutta suuntaa antava. Vastanneet kertoivat esimerkiksi kohtaamastaan väkivallasta, uhkailusta ja pilkasta, mutta myös lämpimästä maasta, jossa vähemmistöt voivat elää huoletta.


Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #6 on: November 12, 2011, 08:29:27 »
Sanottua

Quote from: Helsingin Sanomat, 12.11.2011

Sanottua

"Ihmisten tietämys on lisääntynyt ja muslimeihin on totuttu paremmin kuin vielä kymmenen vuotta sitten. Suhtautuminen islamiin on kuitenkin edelleen yllättävän laajasti kielteistä. Islamia pidetään uhkana paitsi maailman tapahtumien vuoksi myös siksi, että islamia käsitellään mediassa enimmäkseen kielteisesti."

Suomen Islamilaisen Neuvoston tiedottaja Isra Lehtinen.

"Somalialaiset ovat olleet monissa kysymyksissä jäänsärkijöitä ja monet monikulttuurisuuden kysymykset on somalisoitu. Kun taloudellinen tilanne kiristyy, asenteet kiristyvät."

Helsingin yliopiston tutkija Marja Tiilikainen.

"Rasismia esiintyy molempiin suuntiin: suomalaiset suhtautuvat rasistisesti maahanmuuttajia kohtaan ja maahanmuuttajat suomalaisia kohtaan. Meidän on kasvatettava ihmisiä ymmärtämään erilaisuutta."

Irakin työllistämisyhdistyksen sihteeri Alan Damar.

Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Vongoethe

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 6074
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #7 on: November 12, 2011, 08:34:07 »
Ladies and Gentlemen - observations?
Solitudinem faciunt, pacem appellant.

Offline Username1

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 4383
 • Populismi = energiataloudellisin maailmankuva!
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #8 on: November 12, 2011, 10:50:18 »
Mitä nuiva vastaisi rasismitutkimukseen?

- Totta kai rasismia on, koko ajan somalit ja muslimit ovat rasistisia suomalaisia kohtaan.
Monikulttuurisuus on rikkaus.

Offline Jokeri

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 78
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #9 on: November 12, 2011, 10:55:49 »
"Perussuomalaisista 58 prosenttia oli täysin tai osittain sitä mieltä, että islam on uhka länsimaisille arvoille ja demokratialle. 31 prosenttia oli täysin ja 20 prosenttia osittain sitä mieltä, että "joihinkin rotuihin kuuluvat ihmiset eivät kerta kaikkiaan sovi asumaan modernissa yhteiskunnassa". "

Ei jumalauta... Tämä jälkimmäinen on niin suoraan "oletko rasisti"-kysymys kun olla voi.

Muuten yllätti miten myönteinen suhtautuminen eri vähemmistöihin on. Ruksaisin itse varmaan about jokaisen kohdalla "ei myönteisesti eikä kielteisesti" sillä ajatuksella ettei ole mitään sen kummempaa syytä pitää niitä erilaisina kun muut ihmiset.

Oisivatko todorgilaiset valtaväestöstä poikkeavia siinä että reippaasti yli 6% ovat sitä mieltä että Suomessa on paljon eikä vain melko paljon rasismia?

Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #10 on: November 12, 2011, 11:45:15 »
Kiitokset Vonille, tämä oli mielenkiintoinen tutkimus. Kun katselin noita islaminvastaisuuslukuja niin ainakaan ei voi sanoa etteivätkö suomalaiset suhtautuisi hieman varauksellisesti islamiin joten en oikein usko "Suomen uppoamiseen muun Lännen ohella". Lukema yllätti minut.

Yllätti kyllä nuo PS:n kannattajien lukemat myös tuossa kyselyssä, kyllähän noilla lukemilla puolueeseen tulee rasistinen vire sanoi Soini sitten ihan mitä tahansa. Itseasiassa kiinnostaisi kovasti kuulla mitä Soini sutkaisisi kommentiksi tuohon tutkimukseen.

Tällainen asia tuli vielä mieleeni: Kun kuullut usiasti ettei "asioista saa keskustella" niin nyt totisesti saa. Alan epäillä onko se laisinkaan hyvä juttu, tulee jo mieleeni millä lukemilla alkaa yhteiskuntarauha järkkymään. Ei taidettu 1933 Saksassa tehdä moisia galluppeja mutta joku kriittinen painohan noissa on jonka jälkeen yhteiskuntarauha alkaa järkkymään & demokratian mureneminen vahvistuu. Tässä eri osapuolet puhuvat täysin toistensa ohitse, hommallahan vallitsee suuri vastenmielisyys asennekasvatusta kohtaan mutta alkaa oikeasti pelottaa jos sitä ei enää tehtäisikään vaan "asennekasvatus" tapahtuisi pelkästään nettifoorumeilla.

Minullahan on ennakkoluuloja myöskin enkä pääse niistä eroon. Jos olisin Suomessa & kansallispukuinen tulisi jotakin myymään niin sitä vaistomaisesti pitää "lompakostansa kiinni". Niin ja olen tavannut Suomen romaneja, useastikin, ikävä kyllä juuri niitä kansallispukuisia Itä-Helsingissä/Vantaalla. Minä haluan pääsääntöisesti olla rauhassa ja kun tulevat liian tuttavallisesti liian lähelle, se ei vaan sovi minulle, nousee karvat heti pystyyn. Ei se ole pukeutumisesta kiinni vaikka siihen on ehdollistunut, tullaan liian lähelle & liian tuttavallisesti vaikka on täysin vieraasta ihmisestä kyse. Jonkinlainen hlökohtaisen tilan loukkaus siinä tapahtuu, suomalaiset kait kaipaavat (monet) melko paljon sitä omaa tilaa, näkyy esim julkisissa liikennevälineissä miten asetutaan istumaan. Jopa suomalaisen kollegan kanssa joka lisäksi kaverini & asuintoveri jos bussissa suinkin on tilaa emme istu vierekkäin, omat penkit, toisella on se tarve vieläkin vahvempi kuin minulla, tällaisia on hankala kyllä "siedättää" pois.

Minunhan ei oikein enää kannata vääntää näistä kättä kun on aika selkeä oma kantani maahanmuuttoon, humanitääriseen & työperäiseen. Huolestuttaa kyllä tuo ilmiön kehittyminen vaikken tiedäkään palaanko Suomeen vakituisesti asumaan milloinkaan, ens vuonna olisi tarkoitus hakea kaksoiskansalaisuutta nykyiseen asuinmaahani joten sinänsä tässä voisi "huudella puskista" mitäsattuu, en nyt kuitenkaan koe trollailua kovinkaan antoisana.

Ihmetytti se homman mustalaisketju eilen, odottelin uunituksia jne (siis ihan Suomen romaneille) mutta todelliseksi yllätyksekseni tuntui että näitten suhteen porukka siellä oli jopa maltillisempaa kuin minä. Ei edes näyttänyt vahvasti moderoidulta, harvoin olen ällistynyt niin paljon homman jutuista, niin tottunut siihen jauhantaan että yllätyin kun ketjussa ainakin puolella oli erittäin maltilliset asenteet Suomen romaneita kohtaan. Salaista tapakasvatusta siellä vaiko mitä, en tiedä...


Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #11 on: November 12, 2011, 13:08:33 »
Aaha, löytyikin jo Soinin eka kommentti, lisää kuulemma plokissa sitten:

http://www.hs.fi/kotimaa/Timo+Soini+leimaa+HSn+rasismigallupin+tarkoitushakuiseksi/a1305549219906

Offline Ilkka

 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 805
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #12 on: November 12, 2011, 13:11:33 »
Plokissa on jo myös päivitys:

http://timosoini.fi/2011/11/kolme-galluptutkimusta/

Ei kylläkään paljon uutta tuohon HS:lle annettuun vastaukseen verrattuna. Oma suunnitelma, se se Timolla ooon...

Offline Jokeri

 • Jr. Member
 • **
 • Posts: 78
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #13 on: November 12, 2011, 13:13:29 »
Yllätti kyllä nuo PS:n kannattajien lukemat myös tuossa kyselyssä, kyllähän noilla lukemilla puolueeseen tulee rasistinen vire sanoi Soini sitten ihan mitä tahansa. Itseasiassa kiinnostaisi kovasti kuulla mitä Soini sutkaisisi kommentiksi tuohon tutkimukseen.

http://timosoini.fi/2011/11/kolme-galluptutkimusta/

Quote
Lauantaiaamuna on uutisoitu kolmea gallupia.

Samantasoisia.Tarkoitushakuisia.

Damage controllia. Galluppeja on tehty useita ja ne ovat kaikki "tarkoitushakuisia". Jaa, että enemmistö persuista ovat raisteja? En ymmärtänyt kysymystä. EU on paha ja persuja vaan mollataan kun kerromme totuuden. Siis talousasioista. Rasismi? En taas oikein kuullut, mutta kysymys taisi koskea euroalueen taloutta?

Offline Julmuri

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 3920
 • Pienimunainen fasisti
Re: 2011-11-12 HS: Rasismi teki pesän Suomeen
« Reply #14 on: November 12, 2011, 13:50:00 »
Ladies and Gentlemen - observations?

Silmiini pisti tuo vähäinen prosenttiluku, joka tunnistaa itsessään rasistisia piirteitä. Vaikuttaako tähän se, että hoetaan ettei ole rasistista suhtautua "kriittisesti" ulkomaalaisten rotuun tai kulttuuriin? Vai onko todennäköisempää, että suurin osa ihmisistä pitää rasismia jonain sellaisena natsismin kaltaisena kauheana mörkönä, jota ei missään nimessä voi kenessäkään normaalissa ihmisessä olla?

Onhan siinä melkoinen ristiriita, että 66% on sitä mieltä, että Suomessa on paljon tai melko paljon rasismia, mutta vain 14% näkee sitä itsessään. Osaankin jo ihan katsomatta arvata, mikä on vastaus tuolla naapurissa tähän ristiriitaan. Sehän on tietysti, että suvismokuvihervasemmisto-media on neekerikiimassaan hokenut rasismia niin paljon, että moni kuvittelee sitä jossain olevan, vaikka ainakaan maahanmuuttokritiikissä ei ole siis mitään rasistisia piirteitä.

"Jos Suomi olisi esim. Latvian kaltainen persereikä, meillä ei olisi mitään ongelmaa turvapaikkaturismista" - nimimerkki "kami" Hommaforumilla