Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - Mikael Lönnroth

Pages: [1] 2 3
1
Off topic / Flunssaisten hourailuja
« on: August 28, 2012, 18:59:30 »
 ::)

2
Foorumin säännöt ja kehitys / Anonyymiproxyt
« on: July 02, 2012, 19:47:27 »
Minulle tuli (ehkäpä bcc:nä?) tietoa siitä, että käyttäjä [käyttäjän nimi poistettu koska se näyttää hassummalta näin :)] käyttää anonyymiproxya henkilöllisyytensä suojaamiseksi, ja tämä on tietysti vakava rikos kun luetaan mitä sääntökirjassa 18 § sanotaan.

No. Tänne on luultavasti aikoja sitten rekisteröitynyt liuta trolleja anonproxyjen kautta trollailemaan ja kuvittelen, että tämä on syy säännön olemassaololle. Mutta. Ehkä se on vähän huono sääntö?

Jos netissä aidosti haluaa toimia anonyyminä niin anonyymiproxyt ovat aika ehdoton vaatimus. Minun IP-osoitteeni takaa löytyi mm. ennen koko nimeni ja jopa kotiosoitteeni, joten ymmärrän hyvin yskän.

Ehdotan, että sääntökirjan 18 § poistetaan.

(täällähän on käytössä huutodemokratia, joten siksi uskalsin tehdä tämän radikaalin ehdotuksen :))

3
Off topic / Maahanmuuttajamyönteistä kuntapolitiikkaa?
« on: June 30, 2012, 18:36:15 »
Olen kirjoittamassa tästä tuonne virallisemmalle puolelle mutta sitä ennen näin vapaasti off topic: kuntavaalit lähestyvät, mitä teille tulee mieleen sellaisia asioita, mitä kunta voisi tehdä mikäli kunta haluaa tehdä maahanmuuttajamyönteistä politiikkaa?

Hullut ehdotukset varsinkin kelpaavat.

4
Off topic / Unista urahtelua baarin ulkopuolella.
« on: June 19, 2012, 06:08:03 »
Hyvä aamu näyttäisi tulevan :)

5
Off topic / Mikaelin Maailmanpuoluemainontaa
« on: May 26, 2012, 23:38:18 »
Off-topicin mahdollistamana mutta ajanne säästämiseksi/ohittamisen helpottamiseksi laitan kaikki mun fiilistelyt oman poliittisen yhdistyksemme tiimoilta tähän ketjuun :)

Ruvettiin keräämään kannattajakortteja ihan oikeasti:
http://mikael.puheenvuoro.uusisuomi.fi/106868-auta-uusi-puolue-puoluerekisteriin

6
Off topic / Tauko (siis jäähy!) ohi :)
« on: May 16, 2012, 16:11:58 »
Nyt jaksaa taas paremmin.

7
Tässä kysymyksestä ote:
Quote
Monien mielestä esimerkiksi monikulttuurisuuden edistäminen saattaa käsitteen sisällöstä riippuen asettaa vaakalaudalle kaikkia täysi-ikäisiä Suomen kansalaisia koskevan Yle-veron uskottavuuden ja yleisen hyväksyttävyyden. Monikulttuurisuus voidaan ymmärtää esimerkiksi siten, että jos sen tavoitteena on lisätä erilaisten kulttuurien hyväksyttävyyttä, voidaan kansalaisille ajatella kerrottavan eri kulttuureista vain hyviä asioita, mikä ikäänkuin näennäisesti lisäisi myös Ylen ohjelmatoiminnan toisen periaatteen eli kulttuurien vuorovaikutuksen edistämistä. Välttämättä kaikki monikulttuurisuuteen liittyvät seikat, kuten esimerkiksi se, etteivät muslimitaustaiset naiset kulttuurisista syistä johtuen juurikaan solmi avioliittoja kristittyjen miesten kanssa, eivät ole yhteiskunnallisen eheyden ja tasapainon kannalta sellaisia, joista pitäisi vaieta monikulttuurisuuden nimissä. Monelle suomalaiselle yhteiskunnallinen eheys ja yksilöiden välinen tasa-arvo ovat monikulttuurisuutta tärkeämpiä arvoja. Jos jonkin kulttuurin piirissä on sen kaltaisia piirteitä, ettei siinä tosiasiassa suvaita toisenlaista kulttuuria, vaikka kyseessä olisi tarve suvaita valtakulttuuria, tulee tämä piirre selkeästi tuoda ilmi kansalaisille, jotka sanomaa rahoittavat.

Jos esimerkiksi monikulttuurisuus yhteiskuntapoliittisena ideologiana tasa-arvoisuuden nimissä kieltää mahdollisuuden arvottaa eri kulttuureita, tarjoaa Yle mahdollisesti varsin arvoneutraalin, mutta samalla köyhän ja riskialttiin, jopa utopistisen, yhteiskunnallisen toimintahorisontin toiminnan rahoittajille. Tämän päivän kansainvälisessä maailmassa ja Suomessa korostuu pikemminkin tarve sille, että media pystyisi tarjoamaan kansalaisille tietoa kulttuurisista ristiriidoista ja haasteista kuin luoda kuvaa utopistisesta yhteiskunnasta, jossa monikulttuurisuus olisi toimiva yhteiskuntapolitiikan lähtökohta. Toisin sanoen siitä, että ihmiset liikkuvat yhä enemmän yli valtioiden rajojen, ei voi vetää sellaista johtopäätöstä, jonka mukaan tätä ilmiötä tulisi tehdä kaikin tavoin entistä hyväksyttävämmäksi.
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_361_2012_p.shtml

Tässä otteita hallituksen esityksestä, jolla se monikulttuurisuussana lakiin tuotiin:
Quote
Yleisradio Oy:n kansallista vuorovaikutusta korostavana tehtävänä ei voida pitää vain  sitä, että yhtiöllä olisi erityinen rooli kansallisen yhtenäiskulttuurin vahvistajana. Päin vastoin julkinen palvelu on pyrkinyt luomaan osaltaan osin edellytyksiä sille, että esimerkiksi Suomen sisäiset kielelliset, alueelliset ja uskonnolliset kulttuurit ovat voineet kehittyä ja ilmaista itseään omilla ehdoillaan. Tämän tehtävän jatkumiseksi ja korostamiseksi määritelmään ehdotetaan otettavaksi uusi sana monikulttuurinen.

...

Monikulttuurisuudella tarkoitettaisiin tässä yhteydessä laajempaa kokonaisuutta  kuin vain ohjelmatarjonnan sisältöä ja monipuolisuutta käsittelevää tekijää. Julkisella palvelulla on ensisijainen rooli vähemmistöjen kulttuurien edistämisessä  ja turvaamisessa.

Tässä kommenttini usarista:
Quote
Quote
Monikulttuurisuus käsitteenä tarkoittaa useaan kulttuuriin liittyvää tai usean kulttuurin piirteitä sisältävää asiaa[1]. Perinteisesti monikulttuurisuus on merkinnyt kulttuurien välistä keskustelua, arvostusta ja vuorovaikutuksta. Monikulttuurisuuden käsite on laajentunut etnisten ryhmien lisäksi koskemaan myös erilaisia alakulttuureita kuten vammaiset ja sukupuolivähemmistöt [2][3][4][5].
http://fi.wikipedia.org/wiki/Monikulttuurisuus

Kyllä kai tämä rautalankamallisena voisi tarkoittaa esim sitä, että Yle voisi joillakin ohjelmillaan edistää saamelaisten ja ei-saamelaisten välistä keskustelua, arvostusta ja vuorovaikutusta.
http://jannemuhonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/105082-monikulttuurisuusoppia-jatkossa-verovaroin#comment-1497119

8
Kai Haavisto, omien sanojensa mukaisesti Perussuomalaisten puoluevaltuuston jäsen, Uudenmaan piirin hallituksen jäsen, Espoon paikallisyhdistyksen hallituksen jäsen ja tuleva kunnallisvaaliehdokas, kirjoitti alla olevan tekstin Uusi Suomi -lehden blogipalveluun. Teksti poistettiin melko nopeasti palvelusta, joka on aivan ymmärrettävää, mutta koska Haavisto on melko merkittävässä asemassa toimiva poliitikko ja lisäksi tuleva kunnallisvaaliehdokas katson tarpeelliseksi julkaista siitä tallentamani kopio tässä verkkopalvelussa.

Teksti on avoimen rasistinen ja saattaa hyvin täyttää rikoslain tunnusmerkit kiihottamiselle kansanryhmää vastaan.

Quote from: Kai Haavisto
Somalien virta pitää katkaista heti!

Somalit

Ensimmäiset Somalit saapuivat Suomeen vuonna 1991 Uudenvuoden aattona

He saapuivat juuri kun lama oli huipussaan. Ensimmäiset tulivat Helsingin Rautatieasemalle Venäjältä, maksettuaan ensin matkan rikollisille -välittäjille- Tämä matka maksoi noin 5000-20000 dollaria. Kuka nämä rahat maksoi? Lainasivatko rikolliset heille rahaa? Tiesivätkö he etukäteen, että kun he pääsevät Suomen -paratiisiin- voivat he maksaa lainansa takaisin. Suomen veronmaksajat, eli sinä olet mahdollisesti maksanut rikollisin keinoin maahantuotettujen Somalien matkakustannuksia. Heistä ainakin osa tuli Suomeen väärennetyillä passeilla. DNA- kokeita ei silloin tehty koska tekniikka ei ollut vielä niin pitkälle kehittynyttä, kun se on tänä päivänä.

Pitäisi tutkia silloin tuotujen Somalien DNA, koska sieltä löytyy aivan varmasti sellaisia, joidenka dna ei vastaa henkilön henkilöllisyyttä.

Suomeen tulleet Somalit olivat pääsääntöisesti rikkaista perheistä, jotka jättivät oman maansa lapset ja vanhukset kuolonkouriin.

Suomen somalit ovat Suomessa asuvia ihmisiä, jotka ovat etniseltä taustaltaan somaleja. Somalia äidinkielenään puhuvat ovat Suomen neljänneksi suurin vieraskielinen väestöryhmä. Vuonna 2010 Suomessa asui 6 593 Somalian kansalaista, mutta kieltä puhuvia oli 12 985 Vuonna 2010 yhteensä 8 076 Suomen kansalaisen syntymävaltio oli Somaliansomalialaiset ovat olleet useana vuotena Suomen suurimpien turvapaikanhakijaryhmien joukossa. Maahanmuuttoviraston turvapaikkayksikön johtaja Esko Repo arvioi loppuvuodesta 2008, että lähivuosina Suomeen saapuu useita tuhansia turvapaikan tai oleskeluluvan saaneiden perheenjäseniä. Hänen arvionsa mukaan yhtä turvapaikan saanutta somalialaista tai irakilaista kohti Suomeen saapuu kolme tai neljä hänen perheenjäsentään. Vuonna 2008 somalialaiset hakivat oleskelulupaa 1167 perheenjäsenelleen. Vuonna 2009 yhteensä 2204 somalialaista jätti oleskelulupahakemuksen perhesiteen perusteella. Perhesidepäätöksiä tehtiin vuonna 2009 kokonaisuudessaan 6 573. 508 somalialaista sai myönteisen päätöksen. (Lähde Wikipedia)

Perheenyhdistämisen hyväksikäyttäminen

Somalit käyttävät hyväksi perheenyhdistämisiä


Käytäntö menee näin: Esimerkiksi17-20 vuotias Somalityttö matkustaa Somaliaan, jossa hänet pakkoa-avioitetaan. Tämä on järjestetty jo etukäteen. Hänelle osoitetaan mies, joka siementää hänet. Nainen palaa matkaltaan Suomeen, siemen sisällään. 9 kk. päästä tämä sama tyttö synnyttää Suomessa lapsen. Missä isä? Isähän on siellä Somaliassa, joten perheenyhdistämisetuun vedoten, tulee kyseinen isä ja hänen koko sukunsa Suomeen ei pakolaisina, vaan perheenyhdistämisen kautta. (Onko oikein)??

Samalla saa koko perhe Suomen sosiaaliturvan ja näin on paratiisiin paikka auennut Savimajasta paratiisiin. On lämmin talo, lämmin vesi, ruokaa riittää jne. Sama toistuu ja toistuu, toistumistaan.

On arvioitu, että Suomeen on tulossa yli 20 000 Somalia perheenyhdistämisen kautta. Ottolapsia virtaa Suomeen myös sankoin joukoin. Nämä virrat pitää ehdottomasti katkaista! Perheenyhdistämisien kautta tulevat Somalit eivät omaa pakolaisstatusta, joten pitää asettaa välittömästi maahantulokielto. Ei ole ihme jos Suomessa on Euroopan suurin Somalivähemmistö.

Tämä oli vain esimerkki siitä, miten Suomessa on maahanmuuttoasiat 100 % pielessä. Epäkohtia löytyy lukuisia, josta pitää Perussuomalaisten ottaa kantaa nyt, eikä tulevaisuudessa.

On pakolaisia, jotka ovat integroituneet yhteiskuntaamme hyvin, puhuvat Suomea sujuvasti, tekevät töitä, ovat yrittäjiä ja työllistävät muitakin, jopa Suomalaisia. Se on hyvä ja tervetullut asia.

Työperäinen maahanmuutto, jossa tullaan Suomeen työn, eikä sosiaaliturvan perässä on myös tervetullutta, sillä tarvitsemmehan ammattitaitoista ja koulutettua väkeä.

Suomessa on kohta Euroopan suurin Somalivähemmistö

Suomen veronmaksajilla on uskomaton taakka kannettavanaan. Tukipaketit, Suomen ottama velka, jolla maksetaan Kreikan tukipaketteja, epäterveen maahanmuuton kustannukset jne. Suomalainen työtätekevä kansa on köyhää omassa kotimaassaan, jos verrataan siihen mitä palkkaa saa. Monet elävät kädestä suuhun. Maahanmuuttaja on hyvin toimeentuleva, verrattuna vaikkapa 1500 euroa palkkaa saavaan yksinhuoltaja naiseen. Somaliaiset saavat erityistukia kulttuurillisiin toimiin, johon kuuluvat vaatetus, kulttuurin ylläpitäminen ja erityistarpeet. Suomalainen ei saa erityistukea oman kulttuurinsa ylläpitämiseen.

Somalialaiset ja muut, sen kun rällästää. Rahaa on ja tuet huippuluokkaa. Somaliaisilla on jopa niin paljon rahaa käytössään, että heillä on varaa lähettää kotimaahansa ylimääräistä. Somalialainen muslimi, joka vihaa länsimaista hapatusta, on kuitenkin valmis ryöstämään Suomen kansaa.

On aivan totta, että Somalialainen lapsi opetetaan jo pienestä pitäen vihaamaan Suomalaisia. Sen näkee heidän katseestaan, käytöksestään, asenteestaan. Esimerkkinä: Tuttavani asuinpaikassa Somalinainen terrorisoi koko asuin kiinteistöä.

Naapuri (Suomalainen) Ei tämän Somalialaisnaisen käskystä saa haravoida pihaa Sunnuntaina koska se kuulemma häiritsee. Samalla heidän -kekrunsa- sotkee, rikkoo, metelöi. No se varmaankaan ei häiritse tätä Suomalaista naapuria. Pesutuvassa tämä nainen tyhjentää muiden vaatteet lattialle pesukoneista koska hän haluaa nyt pestä pyykkiä. Esimerkkejä on näistä lukuisia tämän naisen kohdalla. Voin vain kuvitella, mitä se on koko Suomessa taloyhtiöissä. (Pieni esimerkki arjesta) Kaiken kaikkiaan Somalialaiset ovat ylimielisiä ja jos erehdyt jotain sanomaan heille, niin olet rasisti.

He sikiävät hurjaa tahtia. Keskimäärin Somaliperheellä on noin 3-8 lasta. Ei mene kuin muutama vuosikymmen, kun Ulkomaalaistaustaisten määrä ylittää miljoonan.

Suomeen kannatan vain YK:n kiintiöpakolaisten ottamista, ainakin siihen asti kun oma kansa on ensin saatu sille tasolle, jotta voidaan auttaa muita.

En ole kenenkään Somalialaisen koskaan kuullut sanovan, että: Kiitos avusta, oletko sinä?

Tärkeitä asioita on paljon Suomessa joita pitää ajaa eteenpäin, mutta tämä on nyt yksi kannanotto muiden joukossa.

Saa nähdä, vetääkö joku valopää tästäkin kirjoituksesta maahanmuuttovastaisen ja rasistisen

EDIT: Kai Haaviston teksti julkaistiin uudestaan ilmeisesti US:n hyväksymillä muutoksilla, jotka ovat nämä:

Quote
Somalialaiset ja muut, sen kun rällästää. Rahaa on ja tuet huippuluokkaa. Somaliaisilla on jopa niin paljon rahaa käytössään, että heillä on varaa lähettää kotimaahansa ylimääräistä. Somalialainen muslimi, joka vihaa länsimaista hapatusta, on kuitenkin valmis ryöstämään Suomen kansaa.

On aivan totta, että Somalialainen lapsi opetetaan jo pienestä pitäen vihaamaan Suomalaisia.


Somalialaisilla ovat tuet suurempia kuin Suomalaisilla koska he nauttivat erityistukia. Usein ulkomaalaiset lähettävät kotimaahansa rahaa jotka he ovat saanett tukena Valtiolta (tämä on faktaa)

On selvää, että Somalialaiskuttuurissa ei arvosteta Suomen kulttuuria.


EDIT 2: Nyt näyttää siltä, että Kai Haaviston koko blogi on laitettu hyllylle.

9
Off topic / Intiasta ei pääse hommaan
« on: April 29, 2012, 08:10:35 »
... mikä ei kai sinänsä ole yllätys kun kalibrointitarkkuus monessa asiassa on tuo kansallisvaltio :)


10
http://todellisuus.org/index.php?topic=1834.0

Näistähän ei ole puutetta? :) Ehdotuksia voi laittaa privaattina tai esm tähän ketjuun.

11
Tein tällaisen nostoketjun, johon saa ehdottaa nostettavaksi hyviä tod.org-kirjoittajien raapustuksia!

*** HALL OF FAME ***

Warda kysyy "Millaisen todellisuuden haluamme näyttää?" (2.4.2010)
http://todellisuus.org/index.php?topic=27.msg82#msg82

Kontturi kirjoittaa Balkanista (28.5.2012)
http://todellisuus.org/index.php?topic=1884.msg53175#msg53175
http://todellisuus.org/index.php?topic=1884.msg53178#msg53178

Harran kertoo mistä on kyse (5.5.2012)
http://todellisuus.org/index.php?topic=1837.msg51342#msg51342

Jussi O analysoi Halla-ahon käsityksiä rasismista taustanaan Ellilä/Puumalainen-tapaus (1.12.2011)
http://todellisuus.org/index.php?topic=1620.msg42626#msg42626

Jussi O Suomen Sisun "natsihenkisyydestä" (22.4.2012)
http://todellisuus.org/index.php?topic=1545.msg49934#msg49934

12
Off topic / Mitä ne yrittää
« on: April 26, 2012, 13:08:47 »
Ensin tiputukseen ja sitten sain käskyn syödä näitä :)


13
Ihmisiä muuttoliikkeessä -sivuston FAQ:
http://www.muuttoliikkeessa.fi/index_html?cid=53&lang=suo

(Kiitos Vongoethe!)

14
Tietoa, tilastoja, tutkimuksia / Jussi O:n Suomen Sisu -yhteenveto
« on: April 22, 2012, 11:18:10 »
Mikael: Jussi O:n teksti kopioitu tähän. Jatkokeskustelua tässä: http://todellisuus.org/index.php?topic=1545.msg49954#msg49954

Kyllästyttävää tämä nuiva sokeus Sisun fasistihenkisyydelle. Joten tässä hieman kertausta ja vertailkaapa itse ja päätelkää, mitä nyt sitten päättelette. Minulla on aika vissi mielipide, mutta ei siitä sen enempää.

I Suomen Sisun periaateohjelmasta

Kansanedustajat Jussi Halla-aho, James Hirvisaari, Juho Eerola ja Olli Immonen ovat siis Suomen Sisu -yhdistyksen ilmoituksen mukaan sen jäseniä, joiden yhdityksen sääntöjen mukaan on sitouduttava sen ohjelmaan.

He ovat olleet myös sen eri toimielimissä, osin periaateohjelman laatimisen aikana. Periaateohjelma löytyy täältä:
http://web.archive.org/web/20090221033857/http://www.suomensisu.org/content/view/75/87/lang,fi/

Erityisesti analysoitavat kohdat ohjelmasta (lihavoinnit lisätty):

1) Kansojen sekoittamisen kielto:

"Ihmiskunnan luonnollisen monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla nimellä on loputtava. Kansoja ei saa tarkoituksellisesti sekoittaa keskenään eikä tuhota historiallisesti kehittyneitä kulttuureita korvaamalla ne globaalilla alakulttuurien kirjolla. "

Kielto viittaa tähän asiaan: http://en.wikipedia.org/wiki/Miscegenation. Tämä käy jopa edellistä tarkemmin ilmi siitä, että periaateohjelmassa alkuperäinen kohta vuonna 2001 oli:
"Kaikki kansat, rodut ja kulttuurit ovat sinällään arvokkaita, ja niiden luonnonmukainen kehitys on turvattava. Ihmiskunnan luonnollisen monimuotoisuuden hävittäminen monikulttuurisuuden harhaanjohtavalla nimellä on loputtava. Kansoja ei saa luonnottomalla tavalla sekoittaa keskenään."

Ohjelmaa on siis muokattu, mutta ei oleellisesti. -Nuivaa vaalimanifestia- (http:// www.vaalimanifesti.fi/), jota allekirjoittamassa mm. edellämainitut olivat, on tarkasteltava mm. periaateohjelman tätä kohtaa vasten. Rasistisen implikaation paljastaa esim. Sisun takavuosina markkinoima paita.

2) Edustuksellisen demokratian ja valtiosopimusten vastaisuuden mahdollistava kanta:

"Suomen Sisun ihanneyhteiskunnassa toteutetaan aitoa kansanvaltaa, jossa kansan tahto on ylin auktoriteetti. Valtion ainoana tehtävänä on kansan edun toteuttaminen.

Tällaisessa yhteiskunnassa eivät kansan tahtoa sido muutaman henkilön solmimat vapautta rajoittavat sopimukset, pienen eliitin säätämät lait tai hallitsevan propagandakoneiston tahto. Ainoastaan edustuksellisuuteen perustuva demokratia on kansanvaltaisuuden irvikuva."

Tämä jättää oven auki idealle siitä, että "kansan tahtoa", jota mielestään edustavat juuri sisulaiseen kansallismielisyyteen vihkiytyneet, olisi oikeutettua ajaa demokraattisen prosessin yli ja ohi (äärimmillään asein).

3) Sananvapaus suomensisulaisille, pois muilta?

"Todellisen sananvapauden ja vastuun toteutuminen yhteiskunnassa
Sanan-, ajatuksen- ja omantunnonvapaudet ovat jo sinällään arvokkaita, mutta erityinen painoarvo niille tulee yhteiskunnallisen kehityksen valvomisessa. Sananvapauden rajoittaminen ja riistäminen radikalisoivat turhan vuoksi, joten ei saa olla yhtäkään asiaa, josta
ei saisi puhua tai jota ei saisi arvostella. Totuutta ei saa uhrata poliittisen korrektiuden alttarille.
Rajoittamattoman sananvapauden vastapainona pitää jokaisella olla vastuu sanomisistaan.
Mielipidevaikuttajat eivät saa jäädä rangaistuksetta, mikäli he ovat vilpillisesti sanavapautta hyväksi käyttäen vahingoittaneet yhteiskuntaa tai sen jäseniä."

4) Käsitys median, tutkijoiden ja -hallitsevan eliitin- salaliitosta. Näkyy jo kohdassa 2 sekä tässä:

-Hallitseva eliitti on jo nyt muuttanut joidenkin sanojen merkitystä siten, että normaalien sanojen käyttäminen on miltei rikollista. Samalla se on luonut uusia sanoja laillista ajattelua varten.-

II Vertailumahdollisuuksia

Sisun ohjelmaa ja esimerkiksi Jussi Halla-ahon kirjoituksia pitäisi verrata Suomen äärioikeiston 1930-1940-luvun ohjelmiin. Ei ole uskottavaa, että sisulaiset eivät tietäisi havaittavia yhteyksiä itsekin.

Suomalaisten äärioikeistolaisten ja kansallissosialististen puolueiden ohjelmat: http:// www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelmalistaus

Esimerkkinä Isänmaallisen kansanliikkeen ohjelma 1932: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma? tunniste=iklyleis1932. Tästä ohjelmasta voi poimia vertailuun mm. -toimintaperusteiden- seuraavat kohdat:

2 - Kansalaisen määritelmä. Vrt. maahanmuuttovastaisuus. Vrt. tämä myös Nuivassa vaalimanifestissa, joka on Sisun ohjelma jatketta, ja ns. maahanmuuttokritiikkiin liittyvä latentti tai ajoittain hyvin selvä rasismi.

4 (myös -perusohjelman- kohdat 1 ja 2) - Sosiaalidemokratian vastaisuus. Vrt. -vihervasemmisto- yms. halla-aholaisten puheissa, kuten myös Halla-ahon lausunnot sosiaalidemokraateista, kuten Breivikiä innoittanut ote Scriptasta (23.3.2006):
"Minun on vaikea keksiä maailmankaikkeudesta alhaisempaa matelijaa kuin pohjoismainen sosiaalidemokraatti. Tämän reptiilin erityisen limainen alalaji on ruotsalainen sosiaalidemokraatti."

10 - Vrt. monikulttuurisuuden vastaisuus ja suomalaisen kulttuurin monimuotoisuuden vääristelevä ohittaminen, erilaisuuden torjuminen homoista muihin vähemmistöihin.

13 - Vrt. edellä mainitut sananvapausasia ja salaliittoteoria.

15 - Vrt. -luonnollisten- arvojen asettaminen vaihtoehdoksi tapainturmelukselle.

Muita ohjelmia, joihin kannattaa tehdä vastaavaa vertailua (toivottavasti linkit toimivat edelleen):

Isänmaallisen kansanpuolueen ohjelma 1932 (erityisesti kohta I) http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=ikpohjelma1932

Suomen Kansallissosialistisen liiton yleisohjelma 1932: (tämän ohjelman II kohtaa voi verrata Suomen Sisun demokratiakäsitykseen)
http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=skslyleis1932

Suomalaissosialistisen Työväenpuolueen ohjelma 1935: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=stp1ohjelma1935

Yhteisrintaman ohjelma 1935: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=yrohjelma1936

Suomen Kansallissosialistisen Työjärjestön ohjelma 1942: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sktohjelma1942

Suomen Valtakunnan liiton ohjelma 1942: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=svlohjelma1942

Suomen Kansallissosialistien ohjelma 1942: http://www.fsd.uta.fi/pohtiva/ohjelma?tunniste=sksoohjelma1942

Voi verrata myös Saksan ja Italian lähteisiin:
Italia, Benito Mussolinin ja Giovanni Gentilen "Fasismin doktriini": http://www.worldfuturefund.org/wffmaster/Reading/Germany/mussolini.htm
Saksa: http://en.wikipedia.org/wiki/National_Socialist_Program (erityisesti kohta 23)

Jo tehtyä vertailua:
Suomen Sisun ohjelman yhtäläisyyksistä natsiohjelmiin on alustavasti blogattu täällä: http:// vallanvahtikoira.blogspot.com/2011/05/saksalaista-romantiikkaa-suomalaisena.html
Aiheesta myös täällä: http://www.terhoforum.fi/forum/viewtopic.php?f=11&t=329.


III Kansallismielisten -maahanmuuttokriitikkojen- väkivalta- ja rasismifantasioita viime vuosikymmeneltä

Tässä esimerkkejä siitä, miten fasisistisia painotuksia on tuotu nykypäivään Sisun piirissä esitetyissä äärikuvitelmissa.
 
a. Esa Taberman ja Halla-aho olivat SS:n hallituksessa samaan aikaan vuonna 2005. Halla-aho suositteli Tabermania vaaleissa vielä 2008, hyvin tietäen tämän neohumanistiset joukkotuhontafantasiat. Asiaa on käsitelty esim. tässä ketjussa: http://www.terhoforum.fi/forum/viewtopic.php?f=11&t=329&p=4440&hilit=Taberman - p4440
Selvyyden vuoksi quottaan omasta kirjoituksestani tähän (en nyt jaksa hakea kaikkia kokonaisia lähdelinkkejä tuohon, korjaan myöhemmin, toistaiseksi voi mennä Terhon kirjoitukseni kautta, siellä linkit toimivassa muodossa):
Quote
Tässä linkkejä mm. Jukka Aakulan (Suomen Sisun jäsen, Halla-ahon tukiryhmän jäsen vuoden 2007 vaaleissa) mielipiteisiin rotujen sekoittumisesta:
http://db.tt/RhNvcLL
http://db.tt/mn6YoHc

Edelleen viholliskuvan kehittelyä Suomen Sisun piireissä: http://db.tt/xK72vAS - Sivulla oleva linkki vie sitten blogiin, jossa ajatuksia perustellaan Göringin suosikkiteologi Carl Schmidtillä.

[Aakulan umpirasistinen klassikko "Negroidin luonne" kannattaa googlettaa netistä myös.]

Teemu Lahtinen taas on puhunut natsistisen kansallisretoriikan ja estetiikan tapaan kansasta ihmisruumiin lailla yhtenäisenä:
"Kuten ihminenkin hylkii vieraita organismeja kehossaan, hylkii myös terve kansanruumis. Vain riittävän samankaltaiset elimet voidaan liittää toiseen
ihmiseen. Yhteisössä tämä tarkoittaa sitä, että pienessä määrin ja läheisiin kansoihin perustuvaa geenien vaihtoa voidaan suvaita." -Teemu Lahtinen (TL)
http://web.archive.org/web/200104290111 ... aailma.htm

Kannattaa huomata tuossa myös natsitapaisuutta tahattomasti vahvistava sairaus/terveys-retoriikka.

***

Natsismille ja muille totalitarismeille ominaista on se mm. Halla-aholta (ks. "Ihmisarvosta") löytyvä ajatus, että yksilöllä on vain se välinearvo, jonka kollektiivi hänelle myöntää. Ks. viewtopic.php?f=12&t=261#p2085 sekä luku "Ihmisarvosta-kirjoituksesta syntynyt kohu ja Halla-ahon muistiongelmat" täällä: http://vallanvahtikoira.blogspot.com/20 ... chive.html

***

Yhteys natsiajatteluun on tullut joillain sisulaisilla ilmi aivan suoraankin. Nimimerkki Robespierre, joka on myös kuulunut SS:n sisäpiiriin, on kehitellyt "neohumanismia", jota hän luonnehti vuonna 2002 näin:

Robespierre
(no login) Kumous May 26 2002, 2:43 AM
Väitän,että Neohumanismi on ennen sotia vallinneen fascismin hybridi
jälkeläinen.Mielestäni väite on perusteltu.
Vallankumous toteutetaan luomalla kaadereista koostuva tiedostava
joukko,joka ottaa väkivalloin vanhan eliitin paikan ja tuhoaa sen prosessin
kestäessä.
Kirjoitan pätkittäin teosta" Mitä on tehtävä",mutta homma etenee hitaasti
lukemattomien velviolisuuksieni vuoksi. Kuitenkin,ennen pitkää kyseinen
pamfletti selittää yhtä jos toistakin.(Esikuvana ko. teokselle ovat
Taisteluni ja Leninin samanniminen teos .)
Ajatusmaailmani perustuu paljossa myös Platonin Valtioon.2007 vaaleissa Robepierre alias Esa Taberman oli Jussi Halla-ahon suosituslistalla, vaikkakin H-a huomautti samalla, ettei jaa tämän "pitkän tähtäyksen visioita". http://db.tt/KIwZnPI 

***

Natsismivaikutteita ilmentää Suomen Sisun eräiden edustajien lähihistoriassa väkivallalla flirttailu tai suoranainen kiihotus. Halla-ahon mukaan Taberman on älykäs mies ja lupsakka humoristi. Niin kuin tietysti esimerkiksi tässä vuoden 2002 kirjoituksessa?

On luotava poliittinen liike,joka ottaa riveihinsä kovaan ytimeen sopivia
miehiä ja naisia,henkilöitä joilla on kovaakin kovempi tahto ja jotka eivät
anna minkään,ei edes kuolemanvaaran tai vankilassa vietettävien pitkien
vuosien estää itseään tekemästä sitä,mitä on tehtävä. Miehiä ja
naisia,jotka ovat vertatihkuva tikari kansankunnan kädessä!
Tuon liikkeen on muutettava lähiöiden raivo kivikovaksi kuriksi ja
siekailemattomuudeksi,saatava niiden asukkaat näkemään nykyisessä
hallinnossa vihollisen,joka ei ansaitse muuta kuin vihaa ja jonka koko
olemuskin näyttäytyy oikeasssa myrkyllisessä valossaan. Muutettava jokainen
yksinhuoltaja,kotirouva,ammattikoululainen,opiskelija,duunari,skini,kämmäri,
pienyrittäjä,eläkemummo,ja ylipäätään jokainen eliitin halveksima
suomalainen soturiksi,joka sylkee päin eliitin ja sen juoksupoikien kasvoja
ja aatteita samalla kun hamuaa käteensä kirvestä iskeäkseen tuon
mätäätihkuvan klikin aivot asvaltille!
Siitä ei tule nättiä,mutta se on tehtävä!


NImimerkki Rommel taas keskusteli 2004 tähän tapaan Kansallismielisillä keskustelusivuilla:

Sitten Eva Biaudet muutenkin huutaa luotia päähänsä. Ennen pitkään saamansa myös
pitää...
http://www.network54.com/Forum/message? ... 1097008585

------------------

http://www.network54.com/Forum/message?forumid=171225&m essageid=1082488456

Palaa etusivulle
Giljotiinille hommia
April 20 2004 at 10:14 PM Rommel (Login samovaari)
vapaa kirjoittaja


Response to Kauhugalleria koolla (hommia neohumanisteille...)
Tiedän, että ainakin Aysu Shakir lukee vakituisesti tätä palstaa ja
ilmiantaa suojelupoliisille palstan juttuja. Tämä siis Aysulle tiedoksi:
Olen lähes täysin varma siitä, että toimintasi johdosta tulet kohtaamaan
ennenaikaisen kuoleman. Marksilaistyylinen ilmiantajatouhusi on
suomalaisesta näkökulmasta niin uskomattoman kuvattavaa ja
ennenkuulumatonta, että hyökkäys saattaa tulla jopa yllättävältä taholta.

Toivottavasti olet ylpeä itsestäsi, kun olet kunnostautunut mm.
yliopistotutkijoiden vainoojana. Monet toimintasi takia työpaikkansa
menettäneet tai sillä uhatut varmasti muistavat sinua sinä päivänä, kun
asetelma on kääntynyt ja demokratia on voittanut sosialidemokratian. Sinä
päivänä sinut, Aysu Shakir, tullaan teloittamaan julkisella paikalla, ehkä
ampumalla, ehkä giljotiinilla - eikä sinua jää kaipaamaan kukaan, sillä
kaikille samanmielisille tapahtuu kuten sinulle.

Tämä viesti ei ole uhkaus, eksplisiittisesti tai implisiittisesti.
Kaikenlaiset tähän pyrkivät tulkinnat ovat tarkoitushakuisia ja
totuudenvastaisia. Kyseessä on vain tilanneanalyysi - kehityskulku on yhtä
väistämätön kuin liiskaantuminen pikajunaan törmätessä

-------------------------------------------------------

Respond to this message
Hengist Duval
(Login HengistDuval)
Valvoja
Tosin muuten Roopen jossain määrin... August 13 2004, 9:59 PM

...tuntevana sanoisin, että hän samoin kuin allekirjoittanut on kuolettavan
tosissaan.

Usko pois, jos kaltaiseni neohumanistit saisimme vallan nin tod. näk
ainakin 5000-25000 teloitusta seuraisi. Näissä asioissa olemme helvetin
tosissammme.


Viimeisen viestin kirjoittaja nimim. Hengist Duval on Suomen Sisun Varsinais-Suomen piirin piirijohtajana toiminut Jani Alander. Alanderin kirjoituksista ja avoimesta rasismista, jota hän pitää itse myös "monen sisulaisen kantana", vaikka SS sinänsä joutuu sitä peittelemään, ks. http://db.tt/SXNX7X7


Tuossa siis monia lainauksia -kansallismielisten- sisulaisten keskusteluista, kuten vuonna 2008 (edellisten ollessa mitä todennäköisimmin muiden tiedossa) hallituksen sihteerinä toimineen Alanderin teloitus- ja rasismikommentit (2004, 2008). Ne kertovat sisulaisista toiveista virallisesti siloiteltujen asiakirjojen takana. Eva Biaudetille vuonna 2004 -luotia päähän- luvannut henkilö taas valittiin varajäseneksi vuoden 2006 hallitukseen. (Sisun hallitusten kokoonpanoja lopussa erikseen.)

b. Suomen Sisun piirissä on muutenkin ihailtu väkivaltaa. Eetu Rautio, nihilisti, joka avoimesti ylisti kouluampuja Pekka-Eric Auvista, valittiin SS:n hallitukseen vielä senkin jälkeen, kun hän oli Auvista ylistänyt. Näin Rautio syksyllä 2007:
"He, jotka kuolivat ampujan luodeista, ovat symboli todellisuudesta, joka iskee nyrkin tavoin maailmankuvaamme kasvoihin: elämänpelko ei auta meitä, vaan on ongelmiemme lähde, ja niin tämä ammuskelu oli vain ajan kysymys. Se tulee nähdä luonnollisena seuraamuksena yhteiskuntamme toimista. Tahdommekin siis esittää kiitokset Pekka-Eric Auviselle tämän asian esilletuomisesta. Kuolemastaan huolimatta hän jää elämään sankarina meidän mielissämme tekonsa myötä, sillä hän teki oikein ravistellessaan yksioikoiseksi jähmettynyttä kuvaamme yhteiskunnasta." http://www.anus.com/tribes/fnus/ entry/30/todellisuutta_ei_kay_kieltamin

Mitä johtopäätöksiä Raution tämänkin jälkeen jatkuneesta jäsenyydestä hallituksessa voidaan vetää? Sisun puheenjohtajana toimivat noihin aikoihin Teemu Lahtinen ja (vuonna 2008) Johannes Nieminen. Molemmat perussuomalaisia, molemmat kaupunginvaltuutettuja.

c. Mikko Ellilä, äänekäs äärilibertaristi, tuomittiin oikeudessa kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Halla-aho asettui puolustamaan Ellilää ja kiihotti itsensä vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalaista vastaan.
Ellilän äärimmäisen rasismin piirteet on esitelty tässä: http:// todellisuus.org/index.php?topic=1620.msg42581 - msg42581.
Halla-ahon asettuminen äärimmäisen rasismin puolelle on esitelty tässä keskustelukommentissa: http://todellisuus.org/index.php?topic=1620.msg42626 - msg42626.
Ellilän väittämiä, joissa Halla-aho ei näe tosiasiallista vastaansanottavaa, kannattaa verrata Hitlerin Taisteluni-teoksen lukuun 21 -Kansa ja rotu-, joka löytyy netistä.
Ellilän alkuperäisiä lausumia siteerataan tässä: http://vallanvahtikoira.blogspot.com/2011/04/ jussi-halla-ahosta-perussuomalaista-ja.html, ja kirjoituksen lopussa käsitellään myös halla-aholais-sisulaista strategiaa rasismin käsitteen hämärtämiseksi. (Halla-aho siis ei ole halunnut tai osannut erottautua Ellilän ja Tabermanin tapaisista ääriaineksista yksiselitteisesti, vaan pikemminkin on asettunut enemmän tai vähemmän heidän puolelleen.)

Siitä sitten tekemään ihan omia päätelmiä vastaavuuksista. Nämä siis Sisua koskevia vanhempia juttuja. Viime vuosien seurausvaikutuksia on sitten raportoitu tod.orgilla kasapäin, samoin mm. tässä jo tänään aiemmin puheena olleessa esitelmässä: http://palikat.blogspot.com/2012/03/esitelma-uusisanmaallisen-populismin.html

Sanotaan nyt vaikka niin, että minusta on hyvin vaikea kiistää, etteikö Suomen Sisu olisi natsihenkinen järjestö.

Liitteeksi Sisun hallitukset ("käräjät") 2005-2008:

Quote
¨

2005:
Teemu Lahtinen, pj
Ismo Merta, varapj
Jarkko Sandell
Jussi Halla-aho
Esa Taberman
Sampsa Rydman

kirjuri: Johannes Nieminen
kansliapäällikkö: Riku Hautala


2006:
Teemu Lahtinen, pj
Ismo Merta, varapj
Johannes Nieminen, kirjuri
Jarkko Sandell
Esa Taberman
Sampsa Rydman
kansliapäällikkö: Riku Hautala


2007:
Teemu Lahtinen, pj
Ismo Merta, varapj
Johannes Nieminen, kirjuri
Victor Bruun
Tommi Hatakka
Eetu Rautio

2008:
Johannes Nieminen, pj
Ismo Merta, 1. varapj
Teemu Lahtinen, 2. varapj.
Jani Alander, kirjuri
Victor Bruun
Eetu Rautio
Jukka Kolehmainen
Jari Leino

Pages: [1] 2 3