Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - Warda

Pages: [1] 2 3 ... 135
1
Yleinen keskustelu / Re: Rasismi
« on: January 28, 2013, 00:52:28 »
Maivei siis ansiokkaasti leikkasi linkkaamastaan Wikipedian rasismimäärittelystä pois hännän eli konkretian (boldattu osa):

Rasismi eli rotusyrjintä tai rotusorto on aate tai toiminta, jossa ihmisten rotuluonteen ja siihen liittyvien fyysisten sekä henkisten piirteiden erilaisuudella perustellaan eriarvoista kohtelua eli syrjintää.[1] Rasismiksi voidaan kutsua myös toimintatapoja ja yhteiskunnallisia rakenteita, jotka johtavat näihin seikkoihin perustuvaan eriarvoisuuteen

Miksi, Maivei?

Yhteiskunnan toimintatavat ja rakenteet, joita ylläpidämme ja kannatamme, eivät toisin sanoen ilmennä rasismiamme, kunhan emme itse miellä itseämme nimenomaan rotukäsitteen perusteella syrjintää oikeuttaviksi rasisteiksi?

2
Yleinen keskustelu / Re: Rasismi
« on: January 28, 2013, 00:43:50 »
Quote from: Wikipedia
Rasismi eli rotusyrjintä tai rotusorto on aate tai toiminta, jossa ihmisten rotuluonteen ja siihen liittyvien fyysisten sekä henkisten piirteiden erilaisuudella perustellaan eriarvoista kohtelua eli syrjintää.

Minusta tämä on hyvä määritelmä. Jos ihminen kannattaa eriarvoista kohtelua tai syrjintää, hän on rasisti. Jos ei, hän ei ole rasisti. Jos jotakuta epäillään rasistiksi, häneltä voi kysyä kannattaako hän edellämainittua eriarvoista kohtelua (itse ymmärtäisin että eriarvoinen tarkoittaa erilaista).

Tuohan on rasismin ns. typistetyin määritelmä, jolla perustellaan jopa heikommassa asemassa olevaan kohdistuvan "positiivisen syrjinnän" olevan rasismia. Liikuntavammaisilla toisin sanoen ei saisi olla alennettuja uimalippuja eikä sokeilla henkilökohtaista avustajaa. Työttömien työllistymistä ei saisi tukea työllistämiestuella eikä erityislapsille palkata kouluun avustajaa verovaroilla, koska "rasismi".

Olennaisinta kaikessa syrjinnässä on kuitenkin se, kenellä on valta ja mahdollisuus syrjiä ketäkin.
 
Jos esimerkiksi Suomen kaikki muukalaisvastaiset ja muukalaisista/vieraista kulttuureista ärsyyntyvät muuttaisivat omaan, autonomiseen osavaltioonsa, puhisisivat ja pihisisivät siellä muukalaisvihaansa yksin omilla, sisäisillä nettifoorumeillaan, ei se ketään haittaisi. Syrjintää ei toisin sanoen olisi eikä porukan rasistisesta vihapuheesta koituisi haittaa kellekään (heidän oman vihavireen toinen toselleen aiheuttamaa massa-angstia lukuunottamatta).

Rasismia on myös rasististen ajatusten ja uskomusten levittäminen. Kun riittävän monta kertaa jankutamme "muslimit ovat pahoja, väkivaltaisia, raiskaajia" jne., alkaa porukka uskoa. Sama pätee kaikkeen.

Itse tutkiskelisin mieluummin rasismin eri määritelmiä laajemmin:

Quote
Rasismia on historian aikana määritelty eri tavoin arkikielessä, politiikassa ja lainsäädännössä. Käsitteenä rasismi tuli laajempaan käyttöön vasta 1930-luvulla.[5]

Suomen valtion vuonna 1970 ratifioiman YK:n kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen mukaan rotusyrjinnällä tarkoitetaan:

»kaikkea rotuun, ihonväriin, syntyperään tahi kansalliseen tai etniseen alkuperään perustuvaa erottelua, poissulkemista tai etuoikeutta, jonka tarkoituksena tai seurauksena on ihmisoikeuksien ja perusvapauksien tasapuolisen tunnustamisen, nauttimisen tai harjoittamisen mitätöiminen tai rajoittaminen poliittisella, taloudellisella, sosiaalisella, sivistyksellisellä tai jollakin muulla julkisen elämän alalla.[7]»

Timo Makkonen on määritellyt rasismin seuraavasti: -Rasismia ovat - - sellaiset uskomukset ja toiminnot, jotka pohjautuvat ajatukseen ihmisryhmien perustavanlaatuisesta kulttuurisesta ja/tai biologisesta erilaisuudesta, ja jotka oikeuttavat ihmisryhmien negatiivisen kohtelun tällä perusteella.-[1] Rasismiksi määritellään sekä kansainvälisten sopimusten että tutkijoiden piirissä yleensä nykyään myös kulttuurinen rasismi.[2] Lisäksi puhutaan vaikeasti havaittavasta piilorasismista

http://fi.wikipedia.org/wiki/Rasismi#Rasismin_m.C3.A4.C3.A4ritelmi.C3.A4

3
Yleinen keskustelu / Re: Rasismi
« on: January 28, 2013, 00:21:41 »
Niinpä juuri. Googlataanpa "maailman väkivaltaisin maa"...

Miehille väkivaltaisin maa on Brasilia.
Koulusurmilla mitattuna Suomi.
Kuten myös, jos vertaillaan Länsi-Euroopan maita keskenään ja muuttujana väkivaltakuolemaa.

Naisten kohdalla Lähi-Itä näyttää yhtä synkältä kuin Peru, jos Wikipediaa on uskominen:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/Map3.1NEW_Womens_Physical_Security_2011_compressed.jpg


Naisiin kohdistuva väkivalta yleisintä Argentiinassa ja Brasiliassa - kuolemaan johtava Venäjällä


http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_01_naisvakiv.html


Jos unohdetaan väkivalta, ja vertaillaan muita muuttujia, eivät stereotypiamme huonoista maista noudata mitään yksioikoista maantieteellistä tai kielellistä (saati uskonnollista) linjaa:

http://yle.fi/uutiset/maailman_parhaat_ja_pahimmat_maat_naisten_nakokulmasta/5068503

Quote
"Lehden mukaan yleisesti voidaan sanoa, että naisille maailman paras maa on Islanti. Tilastoihin perustuvassa vertailussa on otettu huomioon naisten koulutusmahdollisuudet, työllisyysaste, terveys sekä osallistuminen politiikkaan. Vastaavasti naisille huonoin maa on Afganistan.

Yllättävää kyllä Ruanda on maailman paras maa naispoliitikoille. Ruanda on maailman ainoa maa, jossa valtaosa parlamenttipaikoista on naisten hallussa. Ruandan parlamentin 80 paikasta naisilla on 45. Samaan aikaan neljässä arabimaassa sekä Belizessä naisilla ei ole yhtään parlamenttipaikkaa.

Synnyttäminen on turvallisinta Kreikassa, missä kuolee vain yksi synnyttäjä 31 800:sta. Vaarallisinta synnyttäminen on Etelä-Sudanissa, missä koulutettuja kätilöitä on koko maassa kaikkiaan vain parisenkymmentä.

Naisille paras maa hakeutua yliopistoon on Qatar, missä korkean asteen koulutuksessa on kuusi kertaa enemmän naisia kuin miehiä. Heikoimmin naisten opiskeluun suhtautuu Tshad, missä miehiä on korkeakouluissa kolme kertaa naisia enemmän. Qatarin osalta voi tosin kysyä, miten hyvin maa hyödyntää naisten koulutusta.

Urheileville naisille paras maa on Yhdysvallat. Lehden mukaan maailman kymmenestä parhaiten ansaitsevasta naispuolisesta ammattilaisurheilijasta viisi on kotoisin Yhdysvalloista. Saudi-Arabia on toinen ääripää, sillä Saudi-Arabia kieltää tyttöjen osallistumisen urheiluun kouluissa.

Lehti muistuttaa, että viime vuosina naisten tasa-arvo on kehittynyt lähes kaikissa maailman maissa, varsinaisen tasa-arvon saavuttaminen on vielä kaukana."

4
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus / Re: Teekutsulaiset muslimit
« on: January 27, 2013, 23:58:33 »
Ei pöllömpi idea.
Quote
Juttelin viime kesänä erään maahanmuuttajatyötä tekevän vihreän aktiivin kanssa pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden osallistumisesta poliittiseen toimintaan. Kiinnostusta olisi, mutta sen verran konservatiisempaa sorttia monet olivat, että esimerkiksi vihreisiin eivät kyllä mahdu. Kristillisdemarit ja persukat olisivat maailmankatsomuksellisesti lähempänä, mutta sattuneesta syystä kynnys toimintaan osallistumiselle on nyt vaikkapa muslimille melko suuri.  Ehkä tämä selittää sen, miksi niin moni somali on kepulainen?


Krhm. :-) Vihreissä Naisissahan on mukana aktiivisia "mamuja" (heittomerkit, koska osa syntynyt Suomessa, mutta ulkonäkö eksoottinen). Islaminuskoisiakin. Huivipäisiä jopa.

Mutta totta on, että esimerkiksi perhekeskeisistä kulttuureista tulevista monet saattaisivat lämmetä räsäsläisyydelle pikemminkin kuin liberaalimmalle vihreydelle. Löytyisi joukosta patriarkkoja persujenkin makuun.

Pohjimmainen syy siihen, miksi mamuja ei toistaiseksi ole pilvin pimein mukana politiikassa, on kuitenkin siinä etteivät he koe tarvetta "tunkea itseään" mukaan. Tulevat mieluusti asukasyhdistyksiin, vanhempainyhdistyksiin ja puolueisiinkin, jos oikeanlaiselta tyypiltä pyydetään. Valtaosa on kuitenkin - aivan kuten valtaosa suomalaisista - eniten kiinnostunut oman arkensa ja perheensä pyörittämisestä.

t. muuan aktiivi, joka on aiheesta kesällä itsekin keskustellut  ;)


5
Maivei luonnollisesti selittää varkaudet "kulttuurilla ja uskonnolla, joiden höysteenä on suomalaista rikostalttiimpi geeniperimä"
eikä esimerkiksi sillä, että paikoissa missä tuppaa olemaan liikkuvaa väestöä eri paikkakunnilta, tuppaa jo ihan historiallisestikin olemaan tämäntyyppistä rikollisuutta.

Maivein kannattaisikin muuttaa pienemmälle paikkakunnalle ja mieluiten itäiseen Suomeen (jollei jo ole keksinyt sinne evakuoitua - tai ole peräti siinä määrin onnekas, että olisi sinne lottovoittajaksi syntynyt?), jossa rikollisuus on painottuneemmin kotoperäistä eli perheenjäsenten tai ryyppyporukoiden välistä kirveshippaa tms.  
  :-*

6
Kaivelin aikani kuluksi muuatta fb-keskustelijaa varten tietoa supisuomalaisestakin, jokseenkin hiipuneesta kansanperinteestämme eli suhteellisen suureen nuoreen väestönosaan liittyvästä  "burning ghettos" -ilmiöstä eli jengeissä riehuvasta nuorisosta. 70-luvulla jengit eivät olleet ainoastaan lähiöiden ilmiö, vaan rasittivat myös kantakaupunkia.

Pointtini: jengitappelut on kansainvälinen ilmiö, ei riipu kulttuurista, uskonnosta tms.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/32748/Jengit%20sotajalalla.pdf?sequence=2

8
Allekirjoitan erityisesti Harranin ylimmän lauseen.

Quote
Tuohon on lisättävä että myös uusfasistinen, rasistinen ja islamofoobinen liikehdintä on globaalia massakulttuuria meemeineen.
Heippa pitkästä aikaa (facebook vienyt aikani).

Jos arvojen taitekohdaksi havaittiin 2006, eikös se ollut niitä aikoja jolloin muuan voorumi lähti käyntiin toistelleen muualta opittuja teesejä muukalaistan luontaiseen pahuuteen yms. liittyen?
Propaganda on purrut ja nimenomaan vihapropaganda, jos nyt sallinette suoran kielenkäytön.

Alttiita on oltu vaikuitteille, heikkoa on tietyn kansanosan itsetunto ja identiteetti. Iät ajat on yritetty tätä heikkoutta vahvistaa kohdistamalla viha ulkoiseen syntipukkiin ja viholliseen ja nyt se taas nähdään. Jos sanon ääneen, etten koe kuuluvani tuohon joukkoon, jonka mielestä ulkolaiset vaikutteet ovat Suomelle pahaksi, pitävät luopiona ja Suomi-vihaajana. Minä en rakasta sellaista isänmaallisuutta, joka löytää itsensä vieraan halveksunnasta.

Asiasta toiseen, osuvaa ja rohkeaa puhetta, pitkästä aikaa:

http://yle.fi/uutiset/nakokulma_lottovoitto_on_lunastettu/6438060

9
Jos nyt sitten oletamme, että ns. islamilaisissa maissa on keskimäärin enemmän kuin meillä täällä näitä

takapajuisia, kouluttamattomia, patriarkaaliseen yhteiskuntamalliin, koviin arvoihin ja naisen paikan tiukasti määrittäviin perinteisiin tarraavia partaukkokonservatiivejä, jotka kokevat naisten kouluttautumisen ja itsenäistymisen, feminismin ja liberalismin uhkaavaksi ja haikailevat tiukan islamilaisen yhteiskuntajärjestelmän ja kadotetun kunniansa perään

niin mistä ihmeestä johtuu, että näistä partaukkomaista muuttavia vastustavat kaikkein kiivaimmin omat konservatiiviset,
patriarkaaliset ja feminismiä vihaavat leijonakorusiilitukkaukkomme eli tahomme, jotka haikailevat kadotetun kunniansa perään?

Partaukon ja hk-sininenjakeskiolutukon kunniahan katoaa, jos nainen a) pettää maansa, perinteensä ja kansansa naimalla muukalaista/muukalaisen
tai b) pettää maansa, perinteensä ja kansansa omaksumalla muukalaisten tavat ja maahantuoman feministisen hapatuksen (kuten vaikkapa naisten koulutuksen ja taloudellisen riippumattomuuden jne.)


10
Siis mitä? Äänestävät kuten Kokoomus?
Kunnallislautakunnassa (täällä Hki:ssä) ainakin Kok-SD -koalitio on yrittänyt ja osin onnistunutkin jyräämään tahtoaan läpi, osin Kepujen tuella.

Osa kokoomuslaisista lähestyy Vihreitä arvoliberaaliudessa, mutta Vasemmistoliittoa talousasioissa. Muista puolueista Vihreät eroavat selkeimmin siinä, että katsovat pidemmälle tulevaisuuteen: yhteiskuntaa on rakennettava siten, että resursseja riittää myös jälkipolville.  Lyhytnäköinen, kasvavaan resurssien tuhlaamiseen perustuva talouskasvu ei saa ajaa ympäristön hyvinvoinnin je kestävän talouden edelle.

"Yhteistä kakkua" ei ole toisin sanoen jaettava ainoastaan tämän hetken heikompiosaisille, vaan myös vielä syntymättömille sukupolville.

edit: HUPS, tämä kommentti oli vastaus viestiin, joka ilmeisesti olikin jossain aivan muualla! Joku siis jossain väitti Vihreiden nuoleskelevan kokkareita, ja tämä vihreä tätikös siitä kiivastui.

11
Yleinen keskustelu / Re: Kunnallisvaalit 2012
« on: October 11, 2012, 12:51:30 »
Ja minä puolestani viittasiin persujen a) virallisiin julkilausumiin (ml. Nuiva Manifesti), b) vaalikonevastauksiin sekä nyt lopuksi vielä lisäyksenä c) erilaisiin ulostuloihin muutaman viime vuoden sisällä.

Lopuksi toin esille itsereflektiona  nimenomaan arvomaailmojemme heterogeenisyyden ja subjektiivisuuden. Tulkitsit siis Sam tämän tieten tahtoen siten, että pitäisin itseäni sokeasti "hyvänä, moraalisesti ylempänä".

Yhden musta on toisen valkoinen.

lisäys: Lybeck: hihamerkittä, ryssittelyttä, rasismitta tai ei, myös vaalikoneet puhuvat puolestaan. Minun näkökulmastani persujen "suomalainen" arvomaailma on varsin erilainen minun "suomalaiseen" arvomaailmaani verrattuna.


Sam, kertoisitko lisää siitä, mitä tarkoitat "pohjimmiltaan humaanilla arvomaailmalla"? Kaikissa meissä asuu ihana lehmä?
 Kiinnostaisi kuulla myös esimerkki arvomaailmasta, joke ei ole "pohjimmiltaan humaani"!

12
Yleinen keskustelu / Re: Kunnallisvaalit 2012
« on: October 11, 2012, 11:46:24 »
Sam, en minä tiedäkään mitä asioita itse kukin juuri ko. kuvien hepuista ajaa, puhun koko lössistä, en kenestäkään tietystä "harvinaisen mukavasta poikkeustapauksesta".  Se, mihin muutamien herrojen hihoissa ja kauluksissa olevia merkkejä on ko. puolueen lausuntojen kautta yhdistetty, ei kuitenkaan ole mitenkään epäselvää. Arvomaailma käy ilmi persujen julkisten ulostulojen lisäksi myös vaalikoneista.

Pointtini; olipa persu pärstäkertoimeltaan Mr Finland tai jotain täysin päinvastaista, on täysin merkityksetöntä. Päställä ei siis väliä. Olipa ilme kuinka luotaantyöntävän eltaantunut tai hymy kuinka hellyttävä, lempeä tai viettelevä tahansa - ei naurata, jos teesit ja arvomaailma ovat mitä ovat. Itse olen saanut vaalikoneisssa persut siihen miinuslaitaan ja varsin vahvasti. On sinne tosin muutama kokoomuslainenkin mahtunut.

Mutta toki yhden musta on toisen valkoista. Olemme suomalaisina varsin heterogeenistä porukkaa tässäkin suhteessa. Minun "suomalaiset arvoni" eivät korreloi täysin edes sinun suomalaisten arvojesi kanssa.  :)

p.s. aiotko muuten äänestää?  ;)

13
Maahanmuutto ja monikulttuurisuus / Re: Audiovisuaalinen tärppiketju
« on: October 11, 2012, 10:36:02 »
http://www.youtube.com/watch?v=EbUUNonUgE8&feature=share

Muslimit keskustelevat uskonnon ja politiikan suhteesta sekä uskonnon ja valtiovallan erottamisesta. Saudi-Arabian ja Dubain TV tarjoaa keskustelun, jos oikein ymmärsin.

Tekstitys englanniksi.

Mukavanoloinen heppu tuo loppukaneetin lausunut irakilaispoliitikko. Joukossa oli aksentista päätellen tyyppejä eri arabimaista, ainakin Egyptistä.

14
Yleinen keskustelu / Re: Kunnallisvaalit 2012
« on: October 11, 2012, 10:32:35 »
Mitäs V*tun väliä sillä (t. kimpaantunut täti), miltä ukkopahojen pärstäkerroin näyttää. Saa sitä olla vaikka kuinka symppiksen näköinen, mutta jos arvomaailma on sysimusta, hihassa FDL-tunnari ja siniristimme sekä leijonamme on valjastettu muukalaisvihamielisen, nurkkapatrioottisen "musulmaanit tulee ja syö ja Moolokin kita iik, ei mies ole mies ilman olutta ja makkaraa" -aatteen levittämiseen, ei paljon naurata. Siinä sittän valitellaan olemattomia terveyskeskuksia ja kelpaamattomuutta ansiotyöhön, kun sitä maailmaa parannetaan lähibaarissa tuopin ääressä musulmaaneja päivitellen.

EI minua ainakaan naurata.  :(

15
Quote
Jotta piparilla selittyy miehen mielen ailahtelut? Pitäisiköhän tässä nyt sitten Wardaa nimitellä sovinistiksi, feministiksi vai miesvihaajaksi?
`

Femakoksi ja sovinistiksi saat nimittää, mutta miesvihaajaksi en tunnustaudu! Miehethän ovat elämän...(sensuuri iskee).   ;)

Kiva kun kaivoit vanhan kommenttini näin syysiltaan.

VHM on totta totisesti kyllä uhriutunut aivan turhaan. Mistä tuo "syytetään kaikesta" oikein kimmoaakaan?
Jos Aadolffin ja Joosefin valkohipiäisyys ahdistaa, voit aina ripustaa Idi Aminin tai sen Suomessakin majailleen sotarikoshepun pärstäkertoimen seinällesi. Ahdistu siinä sittän VHM:n kurjuudesta tosissasi. Tuo "VHM:n parjaus" -liturgia on typerin joukkofuulaus aikoihin.

Piparin merkitystä ei kannata vähätellä. Pipariin liittyy olennaisesti myös muu naisellinen lisäarvo: huolenpito, hellyys, silitys, arkinen höpötys yms., jonka puute usein saa miehen voimaan pahoin ja askeltautumaan lähimpään juottolaan kanssakurjimuksien kanssa angstiaan kostuttamaan ja Thaimaan-matkasta haaveilemaan.
Merkityksellistä on myös se, että miehellä ylipäätään on joku. Joku, joka arvostaa henkilöä, joka tarjoaa renkaidenvaihtopalveluita (myös fillariin, huom. hiilijalanjäljet!). Naisilla tuppaa olemaan sosiaalista verkostoa muutenkin enemmän kuin miehillä. Siksi miehelle kumppani on erityisen tärkeä.


Quote
Jos nyt sitten ihan asiaakin miettisi. Oikeita uhkia otsikon mukaisesti "Valkoinen suomalainen mies." Suomalainen mies kuolee vuosia ennen kuin suomalainen nainen, Suomalaisen miehen riski itsemurhaan on korostunut, nykyinen sosiaalinen ympäristö valitettavan usein torppaa oikeat uhat ja vaarat joita suomalainen mies kokee, esimerkkeinä perheväkivalta ja syrjäytyminen opiskeluista. Nykyinen suomen koulujärjestelmä ilmeisestikin suosii naisia (Tuskin suunnitellusti). Useat mies sukupuolta syrjivät sosiaaliset olettamukset joiden vertautuvat naisiin kohdistuvat vastineet tunnistetaan mutta joita miehille edelleen ylläpidetään.

Mitä ratkaisuksi näihin tuon renkaanvaihdon lisäksi? Syrjiikö koulaitos todellakin poikia vai onko tämä vain vankka uskomuksemme? Entä kuka pakottaa miehet turvottamaan itsensä oluella, viinaksilla ja makkaralla ennenaikaiseen hautaan?
Joogaava vihervasurikasvissyöjäfemakkoko? Vai Timo Soini, joka julisti edellisvaalien aikaan jotain "kunnon miehen" lenkkimakkarapitoiseen ruokavalioon liittyvää...?

Mielestäni yksi olennaisimpia syitä "miesten kurjaan nykytilaan" on miesten puute kasvatustehtävissä. (Onneksi nuoremman sukupolven isät ovat kuromassa tätä puutetta pois, minkä töiltään ehtivät). Naiset hallitsevat kasvatuskenttää päiväkodista lukioon. Tarvitsemme lisää aktiivisia, tervein elämänarvoin varustettuja isiä ja miehiä koulujen ja päiväkotien opetushenkilökuntaan. Kuinka helppoa on kasvaa reippaaksi nuoreksi mieheksi, jos näkyvimmät miehen mallit hengaavat tuiskeessa (ml. meillä päin Rastilan ostarilla) aamusta iltamyöhään varsinkaan, jos lisäksi oman isän sankariteot liittyvät lähinnä sikspäkit-Alepasta -bodailuun ja krapulapäivistä selviytymiseen?

Ja kyllä: tasa-arvoa vanhemmuuteen! Miehiä ei saa sorsia eikä väheksyä neuvoloissa eikä huoltajuusasioissa muutoinkaan! Isyys- ja vanhempainvapaista korvamerkittävä suurempi osuus isille!

Lisäksi miesten täytyy itse repiä itsensä ulos ahtaasta miesroolista.  Miksi odotatte, että naiset teidät sieltä saisivat kiskottua? Naisen roolin on nykymaailmassa lavea, mistä homotellaan yhä jopa vääränlaisista vaatevalinnoista. Homotellaan. Yhä. Tosimieshän on hetsku.

 On myös helpompaa olla lesbo kuin homo.

Pages: [1] 2 3 ... 135